czwartek, 3 marca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.43.2016                                                                                                                                                                                  Zielona Góra, 03.03.2016 r.

 

 

 

 

 

Newsletter nr 43

 

 

Konferencja Prasowa

Sytuacja Sejmiku Województwa Lubuskiego w obliczu nowych wyzwań – to temat konferencji prasowej, która odbędzie się 4 marca br., o godz.11:00, w sali prasowej urzędu marszałkowskiego. Uczestnikami konferencji będą: marszałek Elżbieta Anna Polak, Senator RP Waldemar Sługocki oraz Radni Województwa Lubuskiego: Tomasz Możejko i Sebastian Ciemnoczołowski.

 

RPO Lubuskie 2020 – 10 konkursów, 175 mln do wzięcia!

Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłasza pierwsze konkursy w tym roku. Aplikować można o środki w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i Innowacje, OP4 –Środowisko i Kultura, OP7 – Równowaga społeczna oraz OP8 – Nowoczesna Edukacja. Alokacja w 10 ogłoszonych konkursach wynosi ponad 175 mln zł. Nabory wniosków rozpoczną się 31 marca 2016 r.

  • Działanie 1.1 Badania i innowacje; alokacja: 100 mln zł
  • Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości; alokacja: 8 mln zł
  • Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne; alokacja: 1,8 mln zł
  • Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom; alokacja: 11,3 mln zł
  • Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra; alokacja: 13 mln zł
  • Poddziałanie 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski; alokacja: 7 mln zł
  • Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT; alokacja: 8 mln zł
  • Poddziałanie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski; alokacja: 7,4 mln zł
  • Działanie 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych; alokacja: 15 mln zł
  • Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, alokacja: 3,8 mln zł.

Nabory wniosków rozpoczną się 31 marca 2016 r.

Dokumentacja konkursowa jest udostępniona na stronie www.rpo.lubuskie.pl w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków" oraz na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Wysoka pozycja marszałkowskich szpitali w Rankingu Deloitte'a

Firma Deloitte opublikowała Ranking Szpitali Publicznych 2016. Znalazły się w nim cztery jednostki ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubuskiego. – Szczególnie cieszy nas wysoka pozycja szpitala psychiatrycznego w Międzyrzeczu-Obrzycach. To dzięki działaniom Zarządu Województwa lecznica dostała szansę na znaczącą poprawę swojej sytuacji – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak, która w Zarządzie nadzoruje obszar zdrowia.

Ranking Szpitali Publicznych 2016 – opublikowany przez firmę Deloitte 28 stycznia 2016 r., został opracowany w oparciu o metodologię i obliczenia firmy Magellan. W rankingu oceniono placówki medyczne pod kątem efektywności aktywów, rentowności sprzedaży oraz dynamiki kontraktu z NFZ. Parametry zostały dobrane tak, aby obrazowały efektywność zarządzania szpitalem. Jednostki zostały podzielone w zestawieniu na trzy grupy – pod względem wartości kontraktu z NFZ: do 29 mln zł, pomiędzy 30 a 69 mln zł oraz powyżej 70 mln zł. Opracowanie zostało dokonane według stanu na 31 grudnia 2014 r. – z uwzględnieniem dynamiki kontraktu w porównaniu z 2013 rokiem.

W zestawieniu jednak nie figurują szpitale będące spółkami.

Szpitale z obszaru województwa lubuskiego w Rankingu Szpitali Publicznych 2016 – w tym jednostki, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubuskiego (zaznaczono kolorem czerwonym)

miejsce

nazwa jednostki

kontrakt do 29 mln zł

17

SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

19

SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

57

Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie

72

SP ZOZ w Sulęcinie

77

SP ZOZ w Sulechowie

 

kontrakt 30-69 mln zł

6

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu

49

105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach

 

kontrakt powyżej 70 mln zł

16

Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze

Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze jest placówką, która specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego u najmłodszych. Wśród pacjentów są dzieci z terenu całego kraju. Placówka od wielu lat wypracowuje dodatni wynik finansowy. Roczny kontrakt jednostki z NFZ to 7,3 mln zł (według stanu na koniec 2015 r.).

Z kolei Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu to placówka, która – pomimo ciężkiej sytuacji finansowej – poprawiła swoje wyniki. Jest to m.in. efekt podjętych przy współpracy z Zarządem Województwa Lubuskiego działań naprawczych. W 2014 r. Zarząd wyraził zgodę na poręczenie jednostce kredytu w wysokości 14 mln zł. – Środki pochodzące z kredytu pozwoliły władzom międzyrzeckiego szpitala spłacić zaległości wobec pracowników i kontrahentów oraz uruchomić inwestycje, które pozwoliły na wprowadzenie oszczędności w lecznicy – tj. m.in. uruchomienie własnego ogrzewania. Niemniej jednak na lecznicy ciążą jeszcze historyczne zobowiązania, które nie pozwalają w pełni rozwijać się jednostce. Roczny kontrakt szpitala to 25,1 mln zł.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu to placówka o szerokim wachlarzu świadczeń. Liczne inwestycje i modernizacje przeprowadzone w ostatnich latach (m.in. z wykorzystaniem środków unijnych i z budżetu województwa) pozwoliły jednostce na rozwinięcie działalności i poprawę sytuacji finansowej. Roczny kontrakt z NFZ wynosi 31,3 mln zł.

Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze – dziś Wojewódzki Szpital Kliniczny sp. z o.o. to jedna z dwóch największych lecznicy w regionie, której kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia sięga ponad 215 mln zł! To jeden z nielicznych szpitali, którego sytuacja finansowa od wielu lat jest stabilna. W ramach środków unijnych i przy wsparciu Zarządu Województwa w ostatnich latach przeprowadzono tu kilkadziesiąt inwestycji: zakupów sprzętu wysokospecjalistycznego i modernizacji oddziałów.

Wszystkie szpitale na plusie!

Warto podkreślić, że według wstępnych danych na koniec 2015 roku wszystkie marszałkowskie jednostki ochrony zdrowia odnotowały dodatni wynik finansowy. Oznacza to, że – w myśl ustawy o działalności leczniczej – Samorząd Województwa Lubuskiego nie będzie musiał pokrywać strat. Po ostatecznym rozliczeniu przez jednostki kontraktów z NFZ za 2015 r. wyniki finansowe podmiotów mogą jeszcze ulec poprawie.

 

Dzień Kobiet w Urzędzie? Na pewno poleje się krew!

– Dziś nie pragnę tulipana, tylko kropli krwi od pana! – mówi prowokacyjnie marszałek Elżbieta Anna Polak i zaprasza na akcję krwiodawstwa, która odbędzie się w Urzędzie 8 marca br. z okazji Dnia Kobiet. Dlaczego warto przyjść? Po pierwsze: będą upominki dla dawców. Po drugie: można uratować komuś życie. Akcja zbiórki krwi i rejestracji dawców szpiku odbędzie się w sali prasowej (I piętro) w godz. 9.00-14.00.

Krew, rajstopy i kwiaty

Zbiórka krwi z okazji Dnia Kobiet w Urzędzie nie jest nowością. W ub. roku okazała się wielkim sukcesem. I pomimo prowokacyjnego hasła „Dziś nie pragnę tulipana, tylko kropli krwi od pana!", większość dawców stanowiły… kobiety.

Aby przyciągnąć dawców w tym roku, Departament Ochrony Zdrowia przygotował atrakcyjne upominki. Każdy kto podzieli się bezcennym darem, dostanie parę kolorowych damskich rajstop oraz symbolicznego kwiatka – jako prezent z okazji Dnia Kobiet. Ponadto na dawców czekać będzie oczywiście paczka z tzw. posiłkiem regeneracyjnym (to m.in. 8 czekolad!).

Obecnie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze najbardziej pustkami świeca półki z grupą AB Rh- oraz B Rh+, jednak każda grupa krwi jest bardzo cenna.

Chętnych zapraszamy w godz. 9.00-14.00.

Dołączamy do Bazy Dawców Szpiku!

Akcja z okazji Dnia Kobiet wyjątkowo odbędzie się nie – jak do tej pory – w krwiobusie, ale gmachu Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Podgórnej 7 (sala prasowa na I piętrze). Powód? Oprócz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, współorganizatorem jest także Fundacja DKMS Polska, która zajmuje się rejestracją dawców szpiku kostnego i prowadzi Bazę Dawców Komórek Macierzystych. Rejestracja w Bazie jest bardzo prosta i bezbolesna. Wystarczy kandydatowi na dawcę pobrać wymaz z jamy ustnej. Po badaniach dane trafiają do centralnego rejestru dawców. A w przypadku kiedy w Polsce lub na świecie znajdzie się osoba potrzebująca chora na białaczkę, która jest naszym „bliźniakiem genetycznym", mamy szansę uratować jej życie. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 927 tysięcy Dawców komórek macierzystych, z czego w bazie Fundacji DKMS Polska ponad 822 tysiące osób. Na całym świecie zarejestrowanych jest ponad 25 milionów potencjalnych Dawców. Mimo to poszukiwanie bliźniaka genetycznego jest równie trudne jak szukanie igły w stogu siana. Dla wielu pacjentów wciąż nie można znaleźć osoby, która mogłaby uratować ich życie.

Samo pobranie szpiku – w przypadku gdy dojdzie do takiej potrzeby – odbywa się zasadzie pobrania krwi obwodowej, z której pozyskuje się komórki macierzyste. Druga metoda to pobranie szpiku z talerza kości biodrowej, a nie jak się powszechnie uważa, z rdzenia kręgowego. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym przy użyciu specjalnej igły.

KRWIODAWSTWO – krok po kroku

Jeśli podjąłeś/podjęłaś decyzję o oddaniu krwi przeczytaj uważnie poniższe rady i wskazania jak odpowiednio przygotować się do tego wydarzenia. Ważne aby w dzień oddania krwi być zdrowym, wypoczętym i po lekkim śniadaniu (często mylimy oddanie krwi z wizytą w laboratorium, a to nie to samo!). Wskazane jest także dzień wcześniej wypić około 1,5-2 l płynów (soki, woda mineralna). Skieruj swe kroki do najbliższego Centrum Krwiodawstwa lub Oddziału Terenowego zabierając ze sobą obowiązkowo dobry humor oraz dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy lub NOWY paszport)!

REJESTRACJA

Rejestracja dawcy odbywa się w systemie komputerowym, w który wpisane są Twoje dane osobowe, PESEL i numer donacji, któremu odpowiada kod kreskowy, pojawiający się na wszystkich próbkach i pojemnikach z Twoją krwią, ponieważ w krwiodawstwie obowiązuje zasada anonimowości. Pamiętaj: krwiodawstwo zapewnia pełną ochronę danych osobowych dawcy łącznie z wynikami wszystkich wykonywanych badań. Otrzymasz do wypełnienia kwestionariusz, w którym trzeba sumiennie odpowiedzieć na szereg zasadniczych pytań. Nie należy bagatelizować żadnego z nich np. dotyczącego przyjmowania leków obniżających ciśnienie krwi, czy środków uspakajających.

Pamiętaj: lek, który pomaga Tobie - dawcy, może zaszkodzić biorcy Twojej krwi!

Mając na względzie dobro biorcy Twojej krwi, należy dokładnie przypomnieć sobie wszystkie schorzenia, nawet te przebyte w odległej przeszłości. Dotyczy to w szczególności żółtaczki zakaźnej.

BADANIA LABORATORYJNE...

Pielęgniarka pobierze próbki Twojej krwi, w celu wykonania wstępnych badań laboratoryjnych.

- Jeśli oddajesz krew po raz pierwszy, badania będą obejmować: grupę krwi oraz pełną morfologię krwi.

- Jeśli systematycznie oddajesz krew, badany będzie tylko poziom Twojej hemoglobiny (wówczas próbka krwi może być pobierana nie z żyły, ale z palca) lub morfologia krwi, gdyż raz w roku każdemu dawcy wielokrotnemu należy oznaczyć pełną morfologię krwi.

BADANIE LEKARSKIE...

Teraz czeka Cię spotkanie z lekarzem, który dysponuje już wynikami badań wstępnych, ma do dyspozycji wypełniony przez Ciebie kwestionariusz dawcy i przeprowadzi z Tobą wywiad na temat stanu Twojego zdrowia. Z nim należy podzielić się wszelkimi wątpliwościami, jakie mogą się pojawić w trakcie wypełniania kwestionariusza. Lekarz także zmierzy ciśnienie krwi, osłucha klatkę piersiową i ostatecznie zdecyduje o tym, czy możesz oddać krew czy nie.

ODDANIE KRWI...

Pobieranie krwi odbywa się w specjalnym pomieszczeniu i jest zabiegiem nie obarczonym praktycznie żadnym ryzykiem zakażenia, z uwagi na stosowanie w trakcie pobierania krwi wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. Samo pobieranie krwi trwa około 10 minut, ale łączny pobyt w miejscu pobierania krwi od zarejestrowania do zakończenia oddawania krwi może trwać nawet ok. 1 godziny, a w przypadku osób oddających osocze metodą plazmaferezy automatycznej i dawców płytek krwi - około 2 godzin a nawet dłużej.

Podczas donacji pobierane będą również próbki Twojej krwi do badań pozwalających zdiagnozować, czy nie jesteś nosicielem niektórych chorób zakaźnych. Nie wymaga to dodatkowego nakłuwania żyły, gdyż do badań wykorzystuje się krew pobieraną do worka. Badania te obejmują: test kiłowy, antygen HBs, DNA-HBV, przeciwciała anty-HCV, RNA HCV, przeciwciała anty-HIV oraz RNA HIV.

PO ODDANIU...

Po oddaniu krwi otrzymasz:

- posiłek regeneracyjny o wartości 4 500 Kcal (może to być np. 8 tabliczek czekolady);

- zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi;

- legitymację Honorowego Dawcy Krwi (w niektórych miejscach legitymacja wydawana jest dopiero podczas kolejnej donacji).

Pamiętaj: osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, oraz pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do tych zajęć nie wcześniej niż 12 godz. po oddaniu krwi.

Po kilku dniach możesz się zgłosić do rejestracji po odbiór wyników bezpłatnie wykonanych badań: grupy krwi (w niektórych miejscach wynik ten może mieć postać karty identyfikacyjnej grupy krwi), hemoglobiny lub morfologii, testu kiłowego, na obecność antygenu HBs, DNA-HBV, przeciwciał anty-HCV, RNA HCV przeciwciał anty-HIV oraz RNA HIV.

 

Gorzowianko 2016 – jaka jesteś?

Na to pytanie postarają się odpowiedzieć uczestniczki XI Gorzowskiej Konferencji Kobiet, która odbędzie się 5 marca br. w Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej. Panie rozmawiać będą na temat zdrowia, kreowania wizerunku, a także pozycji kobiet w Gorzowie Wlkp. i regionie lubuskim. Gościem spotkania będzie marszałek Elżbieta Anna Polak. Impreza startuje o godz. 10:00.

Podczas XI Gorzowskiej Konferencji Kobiet panie postarają się „namalować" portret współczesnej kobiety. Porozmawiają o tym, jaka jest kobieta XXI wieku. Moderatorem dyskusji będzie dr Anita Kucharska-Dziedzic.

Uczestniczki spotkania rozmawiać będą też na temat chorób nowotworowych – ich rozpoznawalności i leczenia. Będą mogły skorzystać także z porad w zakresie zdrowia. Jednym z gości spotkania będzie Adrianna Szklarz – autorka książki pt. „Kobieta z męskim sercem".

Jednym z tematów będzie także kreowanie wizerunku. Uczestniczki dowiedzą się, jak dbać o siebie oraz jak sprawić, żeby zasada "jak cię widzą, tak cię piszą" przynosiła zawsze pozytywne efekty. Ekspertami w tym zakresie będą: Sylwia Majewska – psycholog, Prezes Firmy Profi Biznes, Monika Sekita-Pilch – Dyrektor Akademii MSP Ochrony Zdrowia i Urody oraz Przemysław Janus – Beauty Center.

Podczas Konferencji wystąpią także młodzi utalentowani Gorzowianie wraz z solistami Operetki Poznańskiej.

Swoje stoisko promocyjne przygotowuje także Województwo Lubuskie, które dofinansowało imprezę kwotą 15 tys. zł.

Gośćmi konferencji będą: Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Jacek Wójcicki - Prezydent Gorzowa Wlkp.

 

Magiczne dźwięki znów rozbrzmią nad Odrą

Magiczne dźwięki znów rozbrzmią nad Odrą W piątek (04.03) rozpocznie się kolejna edycja legendarnego polsko-niemieckiego festiwalu „Dni muzyki nad Odrą", który potrwa do 17 marca. W tym roku mottem przewodnim imprezy są „kontrasty". W koncercie inaugurującym wydarzenie, a odbywającym się we Frankfurcie (Oder), weźmie udział wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. W Sali Koncertowej im. Carla Philippa Emanuela Bacha będzie można wysłuchać koncertu skrzypcowego w wykonaniu Iskandara Widjaja.

Polsko-Niemieckie Dni Muzyki nad Odrą są najznaczniejszym i posiadającym największe tradycje festiwalem muzycznym Wschodniej Brandenburgii. Odbywające się na początku marca transgraniczne imprezy muzyczne stanowią nie tylko godne uwagi przeżycie artystyczne i okazję do spotkań, lecz także świadectwo promieniującej na Wschód i Zachód tożsamości kulturowej europejskiego regionu po jednej i drugiej stronie Odry.

 

Impreza odbywa się od 1965 r. – początkowo jako „Frankfurckie Dni Muzyki". Program tegorocznego Festiwalu można znaleźć na www.lubuskie.pl

 

Raport o uzależnieniach w Lubuskiem

W 2015 r. na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze firma OMR Grupa Badawcza Sławomir Kozieł z siedzibą w Zielonej Górze przeprowadziła badania dotyczące zdiagnozowania używania substancji psychoaktywnych i uzależnienia od nich oraz skali zjawiska zaburzeń behawioralnych (m.in. dotyczących uzależnienia od hazardu, komputera i sieci, zakupów, pracy, telefonu) wśród uczniów, studentów i dorosłych z terenu województwa lubuskiego.

Diagnoza była niezbędna do opracowania w 2016 r. nowego Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Badania koncentrowały się na określeniu skali zjawiska, przedstawienia wzorów używania, ocenie dostępności substancji psychoaktywnych oraz prezentacji postaw na ten temat.

Badania realizowano od lipca do listopada 2015 r., przeprowadzone zostały wśród dorosłych mieszkańców województwa lubuskiego na reprezentatywnej próbie 423 osób w wieku od 19 do 65 lat, zamieszkujących wszystkie powiaty. Wynik uzyskano na podstawie przeprowadzonych wywiadów kwestionariuszowych oraz analizy danych zastanych, opartej na badaniach ogólnopolskich. Badania wśród dzieci i młodzieży zrealizowano we wszystkich powiatach województwa lubuskiego na próbie 2 056 uczniów kształcących się w 51 szkołach, (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), do których wykorzystano ankietę audytoryjną. Badanie wśród studentów przeprowadzono w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz na Uniwersytecie Zielonogórskim wśród 5 040 osób. Przeprowadzone zostało na podstawie ankiet audytoryjnych, pod kontrolą wykładowców uczelni. Próba objęła studentów I oraz III roku studiów licencjackich wszystkich kierunków studiów obu uczelni.

Wybrane wyniki badań wyniki:

-       Około 40% badanych pali papierosy. Inicjacja dotyczy osób pomiędzy 13 a 15 rokiem życia, czyli w okresie dojrzewania. Kolejnym przedziałem wiekowym, w którym osoby rozpoczynają palić papierosy jest wiek od 16 do 17 lat, a ¼ osób styka się po raz pierwszy z papierosem w wieku

18 – 19 lat, czyli już w okresie wejścia w dorosłość. Wśród uczniów lubuskich szkół stopień palenia okazyjnego oraz częstego łącznie wynosi około 25% a wśród studentów 30%.

-       Około 60% respondentów pije alkohol, 16% osób w wieku 19-29 lat pije ryzykownie. Najczęściej spożywanym alkoholem wśród mieszkańców województwa lubuskiego jest piwo. Kolejne miejsca pod względem popularności zajmuje wino i wódka. Wśród studentów ¼ badanych spożywa alkohol co drugi dzień. Inicjacja alkoholowa odbywa się już w gimnazjum, aż 50% uczniów spożyło pierwszy alkohol w okresie do 12 roku życia, około 25% uczniów szkół ponadgimnazjalnych piło od trzech do pięciu razy w ciągu ostatnich 30 dni.

-         Po środki psychoaktywne mieszkańcy sięgają w wieku od 16 do 19 roku życia, Marginalny odsetek badanych próbował narkotyków i innych substancji wcześniej. Od 1% do 2% respondentów przyznało się do zażywania narkotyków, odsetek 3% osób zażywa dopalaczy. Wśród badanych 84% osób nie korzystało z substancji psychoaktywnych, przy czym poziom świadomości ich istnienia wynosi prawie 100%. Wśród respondentów istnieje wysoki odsetek osób, które zażywały marihuanę albo haszysz (12%) i jest to najczęściej zażywany narkotyk. Około 1/4 uczniów zażywała w swoim życiu marihuanę, natomiast dopalaczy próbowało 10%

z nich. Wskaźnik dostępności tych substancji oceniany jest na poziomie 30% w szkołach ponadgimnazjalnych. Wśród studentów 44% paliło marihuanę a 14% zażywało dopalaczy.

-         Przedstawiając wyniki odnośnie korzystania z Internetu i telefonu należy podkreślić,

częstotliwość obsługi Internetu jest uzależniona od wieku respondentów. Najmłodsze osoby zdecydowanie najczęściej korzystają z Internetu codziennie. Jednakże niniejsza kategoria użytkowników została podzielona na jednostki korzystające do 4 godzin oraz powyżej 4 godzin. W obu tych kategoriach przeważają osoby w wieku 19 – 29 lat. Należy podkreślić, iż codziennie przy Internecie spędza czas ponad 65% młodych mieszkańców województwa lubuskiego.

Ponad 80% uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych korzysta z Internetu powyżej 4 godzin.

-         Wykazując stopień uzależnienia od hazardu zagrożonych uzależnieniem w stopniu niskim jest 11,4% graczy. Rozważając sposób gry i obstawiania pieniędzy przez większość mieszkańców województwa lubuskiego należy wskazać, iż najpopularniejszymi formami gry są loterie, czyli zdrapki i inne gry oraz lotto, w które gra najwięcej respondentów. Najwięcej respondentów gra

w lotto raz w miesiącu oraz rzadziej niż raz w miesiącu. Taki sam odsetek osób przeznacza środki na różnego rodzaju loterie i zdrapki. Inne formy obstawiania pieniędzy cieszą się popularnością wśród maksymalnie 20% mieszkańców. Największy odsetek mieszkańców obstawił pierwsze pieniądze w wieku od 18 do 19 lat, ale około 20% osób spotkało się z hazardem przed ukończeniem 15 roku życia. Odsetek uczniów bardzo często grających w gry oparte na obstawianiu pieniędzy

nie jest wysoki i raczej dotyczy maksymalnie 5%, chociaż przynajmniej raz w miesiącu w różnego rodzaju formy hazardu gra 10% uczniów i tyle samo studentów.

Przeprowadzenie badań oraz sporządzenie diagnozy używania substancji psychoaktywnych na terenie województwa lubuskiego daje podstawę do opracowywania kierunków rozwiązywania problemów uzależnień w województwie lubuskim na kolejne lata. Ponadto w dniu 11 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbędzie się konferencja pn. „Mieszkańcy województwa lubuskiego a uzależnienia w kontekście badań ogólnopolskich i lokalnych", na której zaprezentowane zostaną szczegółowe wyniki badań.

 

 

Odprawa z Nadodrzańskiej Straży Granicznej

3 marca br. w Krośnie Odrzańskim odbyła się odprawa służbowa kadry kierowniczej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, podczas której podsumowano efekty działań funkcjonariuszy w 2015 r. i wyznaczono zadania na rok 2016. W wydarzeniu udział wzięła Alicja Makarska Członek Zarządu Województwa Lubuskiego. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej swoim zasięganiem obejmuje województwa: lubuskie, dolnośląskie oraz wielkopolskie. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej to jeden z oddziałów polskiej straży granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Składa się z 11 placówek granicznych. Od 2013 roku swoim działaniem obejmuje województwo lubuskie, wielkopolskie oraz dolnośląskie. Łącznie to ponad 715 km granicy państwowej. Do zadań NOSG należy przede wszystkim ochrona szlaków komunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością transgraniczną. Poza tym funkcjonariusze oddziału zajmują się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości, handlu ludźmi, ich przemytu do krajów zachodniej Europy i niedopuszczeniem do nielegalnego transgranicznego przemieszczenia narkotyków, odpadów, substancji promieniotwórczych, broni, amunicji, papierosów oraz innych towarów akcyzowych. Ponadto do zadań SG należy wykrywanie przestępstw i wykroczeń granicznych oraz ściganie ich sprawców. Straż graniczna prowadzi także działania zapewniające bezpieczeństwo uczestników Przystanku Woodstock.

I Sławskie Forum Kobiet Aktywnych

„Aktywność moim szczęściem" to hasło I Sławskiego Forum Kobiet Aktywnych, które zaplanowano na 6 marca w miejskim gimnazjum. W wydarzeniu weźmie udział wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Forum rozpocznie się o godzinie 11.00 w gimnazjum przy ul. Wojska Polskiego. W programie imprezy można znaleźć ponad 5 wykładów dotyczących np. zdrowia lub zawodowej aktywności kobiet. W przerwach między prelekcjami organizatorzy zadbali o atrakcje artystyczne. Uczestnicy forum posłuchają występu chóru, grup młodzieżowych, kabaretów, czy też zobaczą pokaz sztuk walki ju-jitsu zatytułowany „Nie jesteś bezradna".

W sławskim gimnazjum dzieci będą mogły skorzystać z sali zabaw, a mamy skorzystać w tym czasie z bezpłatnych konsultacji z zakresu psychologii, dietetyki i naturoterapii. Wszystkiemu towarzyszyć będzie wystawa rękodzieła, wsparta stoiskami z kosmetykami.

W programie imprezy znalazło się również miejsce na wręczenie nagród konkursu „Kobieta aktywna w Gminie Sława 2016".

 

Interreg Europa: seminarium 4 kwietnia

Interreg Europa: seminarium 4 kwietnia Została otwarta rejestracja na seminarium programu Interreg Europa, dedykowane 2. naborowi wniosków (5 IV - 13 V 2016). Spotkanie odbędzie się 4 kwietnia w Warszawie. Towarzyszyć mu będą konsultacje indywidualne dla polskich liderów projektów.

Więcej na www.lubuskie.pl

 

Konsultacje pomysłów na projekt Interreg Region Morza Bałtyckiego

Wspólny Sekretariat programu Interreg Region Morza Bałtyckiego zaprasza do indywidualnych konsultacji pomysłów na projekt dla instytucji zainteresowanych składaniem wniosków w trakcie trwającego drugiego naboru projektów.

Konsultacje odbędą się w Berlinie (czas przewidziany na konsultację jednego pomysłu na projekt to ok. 45 minut):

   12 kwietnia br. w godzinach: 13:00 - 17:45,

   13 kwietnia br. w godzinach: 9:00 - 16:15.

Więcej na www.lubuskie.pl

 

 

Młodzi mistrzowie szachów spotkają się w urzędzie marszałkowskim

Na początku czerwca (01.06) urząd marszałkowski stanie się areną szachowego turnieju, którego głównymi bohaterami będą uczniowie szkół podstawowych z województwa lubuskiego. Obecnie trwają zapisy do zawodów organizowanych przez Lubuski Związek Szachowy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Lubuski Związek Szachowy do udziału w turnieju zachęca wszystkie Szkoły Podstawowe objęte projektem Polskiego Związku Szachowego "Edukacja przez Szachy w Szkole". Start finałowego turnieju zaplanowano 1 czerwca, na godz. 10.00.

Każda szkoła może delegować maksymalnie 5 uczniów z klas 1–3. Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mailowy: epswslubuskie@gmail.com do dnia 15 maja.

 

W Warszawie o e-administracji

W stolicy odbyło się II posiedzenie zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji. W spotkaniu organizowanym w siedzibie Ministerstwa Rozwoju wziął udział Bogdan Nowak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

Podczas spotkania zapewniono, że na szczeblu krajowym trwają prace nad programem rozwoju cyfrowej i bezgotówkowej gospodarki. W tym przypadku kierunki rozwoju mają wyznaczać dwa duże projekty. Pierwszy dotyczy elektronicznego obiegu dokumentów w administracji i gospodarce, drugi to narodowy schemat płatniczy, który ma ułatwić m.in. opłacanie czynności administracyjnych oraz zmniejszy prowizje płacone przez firmy od każdej transakcji bezgotówkowej.

Podczas środowego spotkania rozmawiano także o projektach współfinansowanych z funduszy perspektywy 2007-2013 oraz szczegółach związanych z funkcjonowaniem Zespołu.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?