czwartek, 24 marca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.58.2016                                                                                Zielona Góra, 24.03.2016 r.
Newsletter nr 58

 Spotkanie w sprawie instalacji przetwarzania odpadów

Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z przedstawicielami luksemburskiej firmy ZUO International w Kunowicach: prezesem Rogerem Montuletem i dyrektor Barbarą Rybowiak. Spotkanie, w którym uczestniczył także senator RP dr hab. Waldemar Sługocki i Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburg Paweł Kuraszkiewicz, dotyczyło wpisania instalacji przetwarzania odpadów w Kunowicach do Planu Gospodarki Odpadami Woj. Lubuskiego.

W spotkaniu udział wzięli także wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn i przewodniczący Komisji Gospodarki Sejmiku Wacław Maciuszonek. Przypomnijmy, że firma ZUO International (z luksemburskim kapitałem) zabiega o wpisanie jej instalacji przetwarzania odpadów w Kunowicach do Planu Gospodarki Odpadami Woj. Lubuskiego, co musi odbyć się na mocy uchwały Sejmiku. Prezes firmy Roger Montulet prosił o wyjaśnienia, dlaczego do tej pory to się nie odbyło i jakie względy stoją na przeszkodzie. - To nasza trzecia instalacja, a analogiczna uruchomiona w Myśliborzu otrzymała nagrodę marszałka zachodniopomorskiego za innowacyjność - podkreślił prezes Montulet.
W październiku ub. r. inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję dopuszczającą instalację do użytku, natomiast komisja gospodarki Sejmiku, która obradowała w grudniu ub. r., wizytowała tę instalację i stwierdziła duże braki i niezgodności z projektem, co zostało udokumentowane fotografiami. Na ostatniej marcowej sesji Sejmiku, wobec kontrowersji, które w trakcie postępowania nie zostały wyjaśnione do końca, Zarząd Województwa postanowił wycofać projekt uchwały dotyczący Planu Gospodarki Odpadami. - Na podstawie opinii prawnych, które uzyskaliśmy, postanowiliśmy wystąpić do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o sprawdzenie w ramach nadzoru decyzji, którą wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - poinformowała marszałek Elżbieta Anna Polak. - Wystąpiliśmy również do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o potwierdzenie opinii, która wcześniej została wydana w tej sprawie. Pojawiła się też negatywna opinia konkurencji oraz eksperta wspierającego pracę Komisji. Dlatego zleciliśmy wydanie opinii niezależnemu ekspertowi. Jesteśmy zobowiązani przedstawić radnym wyczerpującą informację na ten temat i rozwiać wszelkie wątpliwości, zanim będą głosować. Jesteśmy już na finiszu, sesja Sejmiku odbędzie się 18 kwietnia i myślę, że wówczas będziemy gotowi do podjęcia decyzji. Czekamy jeszcze tylko na ostatnią ekspertyzę.
Marszałek dodała, że uchwała w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami, która była podjęta w 2012 r. przewidywała oddanie tej instalacji do użytku w styczniu 2013 r., a zatem skoro inwestor tyle się spóźnił, to również może poczekać jeszcze miesiąc, aż wszystkie formalności dobiegną końca.

Konsul Paweł Kuraszkiewicz podkreślił konieczność równego traktowania firm, bez względu na pochodzenie kapitału. - Oczywiście staramy się sprostać najwyższym standardom obowiązującym w Unii Europejskiej, jednakże musimy też dbać o jeden z najważniejszych obszarów, jakie negocjowaliśmy przystępując do UE, czyli środowisko - odparł senator Waldemar Sługocki. - Trzeba zachować staranność postępowania z respektowaniem równości wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. I tak też działamy.


 

Z Premierem Dietmarem Woidke o dobrej współpracy

Transport transgraniczny oraz inicjatywy planowane w związku z jubileuszem 25-lecia polsko-niemieckiego "Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy" to główne tematy, jakie poruszono podczas spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z Premierem Brandenburgii Dietmarem Woidke, które odbyło się 23 marca br. w Poczdamie. Podczas konferencji prasowej premier Brandenburgii podkreślał znaczenie uruchomienia trzech połączeń Lubuskie-Brandenburgia oraz podziękował marszałek za 25-lat udanej, ścisłej współpracy na pograniczu.

Podczas konferencji prasowej pierwszy temat dotyczył połączeń transgranicznych. - Połączenie Gorzów-Berlin to połączenie pilotażowe, które województwo lubuskie współfinansuje. Chcemy sprawdzić, czy będzie duże zainteresowanie tym połączeniem. Mamy w tej chwili bardzo dobrą dostępność transportową. Łączy nas autostrada A2, S3 i dopiero jeśli się okaże, że jest taka potrzeba, będą uruchomione kolejne połączenia. Jednym z najważniejszych priorytetów, które udało nam się sfinalizować właśnie w tym jubileuszowym roku to  połączenia transgraniczne, dobra komunikacja Gorzów-Berlin oraz Zielona Góra-Berlin, które ruszy już w najbliższym tygodniu. Natomiast połączenie na południu naszego regionu, które jest najkrótszym połączeniem z Berlina do Wrocławia, będzie realizowane od 30 kwietnia br. w weekendy w związku z wydarzeniami w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016, którą jest Wrocław. - Będziemy mogli wykorzystać ten "pociąg do kultury" do promocji regionu lubuskiego. Bardzo dziękuję panu premierowi za osobiste zaangażowanie. Długo czekaliśmy na te bezpośrednie połączenia – mówiła marszałek.

Marszałek podziękowała premierowi Brandenburgii również za wsparcie przy uruchomieniu kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. – O ten kierunek zabiegaliśmy kilka lat. Osobiście odwiedziłam klinikę w Poczdamie, nawiązałam współpracę między tą kliniką a szpitalem wojewódzkim w Zielonej Górze. Od 1 października 2015 r. ruszył kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim. Liczę na współpracę naszych klinicznych szpitali, bo szpital w Zielonej Górze jest już kliniką. W Poczdamie będą odbywały się staże i praktyki oraz wymiana doświadczeń między lekarzami.  

Podczas spotkania z dziennikarzami omówiono także inicjatywy planowane w związku z jubileuszem 25-lecia polsko-niemieckiego "Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy". - W drodze podsumowań jubileuszu 25-lecia odbędzie się wiele spotkań tutaj na pograniczu zarówno w Brandenburgii, jak i naszym regionie w celu dokonania podsumowań, ale też wskazania priorytetów dalszej współpracy.

W trakcie spotkania poruszono także kwestię wdrażania programu INTERREG. Marszałek wyraziła niepokój z powodu opóźnień w sprawie uruchomienia naborów. Premier odpowiedział, że powinno nastąpić przyspieszenie, a na przełomie kwietnia/maja powinny już ruszyć nabory. Rozmowy dotyczyły także planowania przestrzennego, ponieważ Brandenburgii zależy na wypracowaniu wspólnej wizji rozwoju przestrzeni, gdyż od tego zależy zarówno gospodarka, jak i  infrastruktura, szpitale, szkoły. Premier pytał także o stan projektu budowy kompleksu energetycznego Gubin-Brody, gdyż węgiel brunaty jako ważny, konwencjonalny nośnik energii, będzie odgrywał dla Landu Brandenburgia ważną rolą przez najbliższe lata. Pani Marszałek zaproponowała powołanie zespołu ds. planowania przestrzennego i kompleksu energetycznego Gubin-Brody, w skład którego wchodziliby przedstawiciele polskiej i niemieckiej strony. 

Na koniec marszałek zaprosiła premiera D. Woidke na Dni Województwa Lubuskiego, które w tym roku odbędą się w Parku Mużakowskim w Łęknicy, na granicy polsko-niemieckiej pod hasłem „25 lat Polsko-Niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie. – Liczę na udział zarówno pana premiera Brandenburgii jak i premiera Saksonii, bo będzie to szczególne miejsce, w którym możemy pokazać światu, że nie ma granicy, że wspólnie zarządzamy dziedzictwem kulturowym. Park Mużakowski, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, położony na pograniczu Polski i Niemiec, jest doskonałym miejscem na organizację Dni Województwa Lubuskiego, szczególnie w roku jubileuszu współpracy polsko-niemieckiej – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. Święto regionu odbędzie się 25 czerwca br.  

Marszałek Elżbieta Anna Polak rozmawiała z premierem także na temat innego spotkania w Poczdamie, które odbyło się tego samego dnia:  - Dziś odwiedziłam Europejską Akademię Sportu, z którą współpracujemy w zakresie sportu. To była cenna lekcja wymiany doświadczeń. Jeden z wielu projektów, które od 25 lat tutaj wspólnie realizujemy – mówiła marszałek.Sportowa wizyta w Poczdamie

Współpraca między Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Drzonkowie a Europejską Akademią Sportu Landu Brandenburgii (ESAB) była tematem spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z prezesem ESAB Manfredem Wothe w Poczdamie. Podczas spotkania pod patronatem marszałek podpisano porozumienie o współpracy między WOSiR i ESAB. - Współpraca Lubuskiego i Brandenburgii obejmuje wiele dziedzin, a sport jest jednym z głównych obszarów współpracy. Nie ma lepszego wychowania, niż wychowanie przez sport, ale trzeba też umieć zarządzać sportem - powiedziała marszałek.

Podczas wizyty w Poczdamie, marszałek Polak towarzyszyli m.in. radny woj. lubuskiego Czesław Fiedorowicz oraz dyrektor WOSiR Bogusław Sułkowski. - Obchodzimy 25-lecie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i dlatego dzisiejsza wizyta pani marszałek w naszej Akademii to bez wątpienia historyczne wydarzenie - powiedział prezes ESAB Manfred Wothe. - Mamy partnerów również w innych krajach, ale żadna z tych form współpracy nie jest tak intensywna, jak właśnie z woj. lubuskim.
M. Wothe wymienił trzy powody, dla których współpraca z WOSiR-em w Drzonkowie i woj. lubuskim jest dla niego priorytetem: - Po pierwsze różnorodność tej współpracy, po drugie punktualność, dzięki której realizujemy na czas wszystkie projekty, a po trzecie ludzki i sympatyczny charakter tej współpracy. Nie muszę, ale chcę współpracować z Lubuskim, bo po prostu mam u Was przyjaciół - powiedział.
Marszałek Polak również podkreślała jubileuszowy wymiar spotkania związany z 25-leciem polsko-niemieckiego traktatu. - Nasza współpraca obejmuje wiele dziedzin, a sport jest jednym z głównych obszarów współpracy Lubuskiego i Brandenburgii - mówiła. - Nasze województwo zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem wydatków na sport i inwestycje sportowe, liczone per capita. Sport to nasz priorytet. WOSiR w Drzonkowie to nasza marka, ale nie tylko. Budujemy także boiska piłkarskie Orliki, boiska do siatkówki Lubusiki, wdrażamy liczne programy sportowe dla dzieci i młodzieży. Widzę konieczność poszerzenia oferty naukowej Uniwersytetu Zielonogórskiego o kierunek wychowawca sportu. Trzeba pamiętać, że jedną z tzw. inteligentnych specjalizacji regionu lubuskiego jest "zdrowie i jakość życia", co doskonale wpisuje się w nasze sportowe priorytety.
Prezes Wothe omówił zakres działalności ESAB. - Mamy dwutorowy system studiów: część zajęć odbywa się w firmach, które partycypują w kosztach kształcenia, dzięki czemu nasi studenci mają gwarancję pracy w tych firmach, a firmy same kształcą sobie takich fachowców, jakich potrzebują - wyjaśnił.
Temat podchwyciła marszałek Polak: - To jest dokładnie to, czego nam jeszcze brakuje. Obecnie mamy szeroko zakrojone plany związane z edukacją zawodową, chcemy powiązać biznes z edukacją. Tak więc jesteśmy tutaj w dobrym momencie, żeby się od Was uczyć.

Podczas spotkania prezes Wothe i dyrektor WOSiR Bogusław Sułkowski podpisali porozumienie między obiema jednostkami, na mocy którego przyjęto do realizacji harmonogram wspólnych zadań z zakresu sportu i edukacji na rok 2016. Podpisaniu porozumienia patronowała marszałek Polak. - To porozumienie jest kontynuacją rozpoczętych projektów, ale także stanowi otwarcie na nowe zadania - powiedziała.
Wizyta w Poczdamie była też okazją do zwiedzenia obiektów Akademii oraz bezpośrednich roboczych rozmów na temat rozwoju edukacji sportowej z możliwością przeniesienia elementów kształcenia w sporcie do WOSiR Drzonków.

Europejska Akademia Sportu Landu Brandenburgia (ESAB) jest podmiotem świadczącym usługi edukacyjne w zakresie sportu, zdrowia i aktywnego spędzania czasu. Celem ESAB jest wspieranie sportu poprzez kształcenie kadr na poziomie zawodowym, średnim i wyższym. ESAB jest również usługodawcą edukacyjnym doskonalącym pracowników i współpracowników organizacji zrzeszonych w Niemieckim Olimpijskim Związku Sportowym oraz Brandenburskim Związku Sportowym. Zaletą ESAB jest praca na rzecz całego społeczeństwa – od przedszkoli, poprzez szkoły, aż po studia dwutorowe.

Europejska Akademia Sportu Landu Brandenburgia jest placówką odpowiedzialną za prowadzenie szkoleń i doskonalenia w sporcie dla Brandenburskiego Związku Sportowego.

Dzięki placówkom edukacyjnym ESAB jest w stanie towarzyszyć zarówno uczniom, studentom, jak również kwalifikującym się trenerom/instruktorom w ich drodze edukacyjnej poprzez licencjonowanie, certyfikowanie wg wytycznych Niemieckiego Olimpijskiego Związku Sportowego oraz zawodowe i wyższe kształcenie w myśl wspierania ich „kariery w sporcie".

Członkami Kuratorium ESAB są przedstawiciele partnerów: Brandenburgii, lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz szwedzkiej Skanii.  Kolejne posiedzenie Kuratorium odbędzie się w tym roku w Zielonej Górze, 19-20.05.2016. ESAB szczególny nacisk kładzie na: sport prozdrowotny, rehabilitacja poprzez sport, włączenie społeczne poprzez sport, sport dla dzieci, sport dla dzieci z otyłością, sport wsparciem w chorobach (układ kostny, układ krwionośny, choroby wieku podeszłego, nadwaga itp.). Kursy instruktorskie – najnowsze trendy na rynku.

W regionie lubuskim w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był projekt Lubuska Akademia Sportu. Jego celem było nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, rozszerzenie wiedzy i przekwalifikowanie zawodowe oraz wzrost zdolności komunikacyjnych uczestników projektu i ich aktywności na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz wzrost ich samooceny i wartości zawodowej. Zrealizowano trzy edycje projektu. Swoje kwalifikacje podniosło ponad 250 osób. Wszystkie edycje projektu otrzymały łączne dofinansowanie w ramach PO KL w wysokości ponad 2,2 mln zł.


 

Ruszył konkurs na prowadzenie LCW

Jeśli posiadasz doświadczenie w ramach wspierania, odbudowywania, promowania dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji winiarskich regionu, a także prowadzenia działalności: gastronomicznej, informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, związanej z prowadzeniem winnicy mającej na celu odrodzenie tradycji winiarskich oraz rozwoju enoturystyki zostań operatorem prowadzącym Lubuskie Centrum Winiarstwa. 23 marca br. ruszył konkurs, termin składania ofert mija 25 kwietnia 2016 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz konsorcja tych podmiotów, prowadzące działalność gospodarczą, w zakresie zgodnym z wymogami konkursu. 

Operator musi realizować cele związane m.in z promowaniem dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji winiarskich regionu oraz ofert kulturowo-turystycznych. Operator będzie ponosił jedynie koszty eksploatacyjne. Jeśli spełni wymagania i przedstawi ciekawą, wartościową koncepcję funkcjonowania, otrzyma w użytkowanie znakomicie przygotowany obiekt, który spełnia funkcje reprezentacyjne, turystyczne, naukowo-dydaktyczne, muzealne i wystawiennicze.

Obiekt posiada m.in salę konferencyjną, biura, salę pokazową, strefę cateringową. Przylega do niego piękna winnica. Obiekt musi być dostępny dla Lubuszan i turystów, środowisk winiarskich i naukowych. Zadaniem operatora będzie prowadzenie m.in sklepu z lubuskimi i polskimi winami oraz produktami regionalnymi. Umowa będzie zawarta na dwa lata.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu prowadzącego Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze, które zostało wybudowane w ramach projektu pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne", dofinansowanego z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Operator będzie realizował w siedzibie Centrum zadania Samorządu Województwa Lubuskiego związane z celami ww. projektu określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

Zadania Operatora:

Głównym zadaniem Operatora będzie prowadzenie LCW poprzez realizację poniższych celów:

- wspieranie, odbudowywanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji winiarskich regionu i ofert kulturowo-turystycznych,

- przyczynianie się jednocześnie do odrodzenia tradycji winiarskich oraz rozwoju enoturystyki,

- propagowanie wyrobów regionalnych,

- prezentowanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego lubuskiego winiarstwa poprzez zapewnienie zaplecza kulturalno-szkoleniowego,

- prezentowanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego lubuskiego winiarstwa poprzez zapewnienie usług gastronomicznych.

Operator zobowiązany będzie do świadczenia wyłącznie następujących rodzajów działań w siedzibie LCW:  

- sprzedaży, w tym sprzedaży regionalnych produktów tradycyjnych, biletów, itp.

- usług gastronomicznych,

- wynajmu powierzchni,

- usług turystycznych,

- usług promocyjnych,

- organizacji wydarzeń.

Termin składania ofert:

Termin składania ofert mija 25 kwietnia 2016 roku godzinie 15:30

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, KANCELARIA OGÓLNA

Kryteria wyboru oferty:

Ocena złożonych ofert będzie przeprowadzona dwuetapowo tj.:

Etap 1 obejmuje weryfikację spełnienia warunków formalnych przystąpienia do postępowania konkursowego.

Etap 2 obejmuje merytoryczną ocenę przedłożonej oferty. Wybór zostanie dokonany w oparciu o sumę punktacji poszczególnych kryteriów

Kryterium nr 1 – dostępność obiektu dla odwiedzających tj. godziny otwarcia LCW od poniedziałku do niedzieli. Godziny otwarcia LCW w weekendy liczone są podwójnie np. otwarcie obiektu w godzinach 10:00-16:00 w sobotę będzie liczone jakby obiekt otwarty był 12h.

Dodatkowe punktowana będzie dostępność obiektu w dni wolne od pracy tj.1 maja (Święto Pracy), 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja), 15 maja (Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), 26 maja (Boże Ciało), 15 sierpnia (Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny).

Kryterium nr 2 - doświadczenie w zakresie przedmiotu postępowania konkursowego, tj. doświadczenie podmiotu w zakresie prowadzenia działalności na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i/lub turystyki, w tym np. działalności: gastronomicznej, informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, związanej z prowadzeniem winnicy mającej na celu odrodzenie tradycji winiarskich oraz rozwoju enoturystyki

Kryterium nr 3 - koncepcja działania LCW, w której należy uwzględnić plan rozwoju obiektu, oferowanych pakietów turystycznych, formę prowadzenia punktu gastronomicznego np. kawiarni, restauracji itp.

Kryterium nr 4 – liczba współpracowników/partnerów o istotnym znaczeniu dla prowadzenia i rozwoju LCW, których współpraca ma swoje odzwierciedlenie w opisie koncepcji działania LCW np. restauratorów, producentów produktów tradycyjnych, podmiotów prowadzących działalność na rzecz rozwoju na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i/lub turystyki. Podmiot zobowiązany jest przedstawić dokumenty poświadczające współpracę np. umowy współpracy, listy intencyjne itp.

Kryterium nr 5 – dostępność produktów tradycyjnych z listy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - liczba dostępnych produktów tradycyjnych w prowadzonym sklepie.

Kryterium nr 6 – oferta LCW -liczba planowanych do organizacji wydarzeń otwartych dla społeczeństwa np. degustacji, jarmarków produktów tradycyjnych, świąt itp. Podmiot zobowiązany jest przedstawić harmonogram wydarzeń wraz z krótkim ich opisem, które planuje zorganizować w danym roku.

Szczegółowe informacje:

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

http://www.bip.lubuskie.pl/389/1791/Ogloszenie_o_konkursie_otwartym_na_wybor_Operatora_prowadzacego_Lubuskie
_Centrum_Winiasrtwa_w_Zaborze/Jarmark Wielkanocny

Regionalne produkty kulinarne, lubuskie wino, warsztaty winiarskie i artystyczne dla dzieci, a do tego konkursy z nagrodami. To wszystko już w najbliższą sobotę w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze podczas Jarmarku Wielkanocnego, na który zaprasza marszałek Elżbieta Anna Polak. Najmłodszych zachęcamy do udziału w warsztatach, podczas których będzie można wykonać efektowne pisanki i inne wielkanocne ozdoby. Dla starszych uczestników przygotowano warsztaty winiarskie, w trakcie których ekspert doradzi, jak prawidłowo przycinać krzaki winorośli oraz jak przygotować sadzonkę. 

Tym razem zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Wielką Sobotę. Wystarczy znaleźć chwilę w przedświątecznych przygotowaniach, aby zaopatrzyć się w smakowite produkty kulinarne od lubuskich producentów albo znakomite wino przygotowane przez naszych winiarzy. Oto co znajdzie się w ofercie dostępnej 26 marca w Zaborze:

 • wyroby z Ekologicznego Gospodarstwa Rolnego QZKO
 • wyroby mięsne z Masarni Motyka
 • ciasta, mazurki i pieczywo z Cukierni Kleszczewscy s.c.
 • chleby z Gospodarstwa Malinówka Magdaleny i Sylwestra Świderskich
 • soki z Sadu Solniki
 • produkty Gospodarstwa Pasiecznego Wrzos Czesława Burego
 • ryby z Fish-Net
 • mazurki przygotowane przez Biały Tulipan
 • syropy i przetwory z owoców Genowefy Tejman

Jarmark Wielkanocny odbędzie się w godz. od 11.00-15.00. Wstęp wolny.


Po pierwsze gospodarka

Czy środki europejskie są impulsem rozwoju innowacyjnej gospodarki? Jak powiązać świat biznesu ze światem nauki? Na te i szereg innych pytać odpowiedzi szukać będą uczestnicy Lubuskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 30 marca br. w Zielonej Górze. – Chcemy, w partnerstwie z lubuskimi przedsiębiorcami zadbać już dzisiaj o lepszą przyszłość mieszkańców naszego regionu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, gospodarz Kongresu. Jego współorganizatorami są także Poseł do Parlamentu Europejskiego Dariusz Rosati i Senator RP Waldemar Sługocki.

Lubuski Kongres Gospodarczy jest odpowiedzią na realne potrzeby lubuskich przedsiębiorców. - Zadaniem samorządu jest tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, ale rozwój gospodarczy zależy właśnie od przedsiębiorców – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. Spotkanie ma więc być platformą dialogu pomiędzy środowiskami biznesowym, naukowym i administracją.

Głównym tematem spotkania będzie rozwój gospodarczy w oparciu o środki unijne. Jego uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy środki europejskie przyczyniają się do poprawy kondycji gospodarczej regionu i co zrobić aby stały się prawdziwym impulsem do zmian. Ekspertami w tym zakresie będą: Poseł do Parlamentu Europejskiego Dariusz Rosati, który opowie o rozwoju gospodarczym kraju z perspektywy globalnej, oraz Senator RP Waldemar Sługocki, który przyjrzy się aktywności lubuskich samorządów w pozyskiwaniu środków z UE.

Uczestnicy Kongresu rozmawiać będą także na temat innowacji. Ekspertem tego bloku tematycznego będzie Lechosław F. Ciupik, Prezes LfC Medical, Przewodniczący Lubuskiej Rady Innowacji, który jako doświadczony praktyk opowie o innowacjach w gospodarce i sposobie ich komercjalizacji. Ważnym tematem, który poruszony zostanie podczas spotkania będzie także rozwój szkolnictwa zawodowego w regionie oraz współpraca biznesu i świata nauki. Potrzebę rozwiązania problemu braku wykwalifikowanej kadry na rynku pracy zasygnalizowali sami przedsiębiorcy. Odpowiedzią będzie projekt systemowy mający na celu zmianę podejścia do szkolnictwa zawodowego. Szczegóły zaprezentuje Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Marek Kamiński.    

Uzupełnieniem wystąpień ekspertów będzie debata z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli uczelni, instytucji otoczenia biznesu oraz departamentów unijnych UMWL, na temat wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie, komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań i współpracy nauki z biznesem oraz wsparcia szkolnictwa zawodowego.

Odwiedzający kongres będą mogli zobaczyć produkty najbardziej innowacyjnych firm w regionie oraz zapoznać się z ofertą parków technologicznych. 


 

"ZOSTAŃ LIDEREM EKSPORTU"

"ZOSTAŃ LIDEREM EKSPORTU" to cykl 12 spotkań organizowanych przez Lubuskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Dzięki warsztatom lubuscy przedsiębiorcy będą mogli poznać: zagadnienia  prawno-podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, kwestie dotyczące transportu, logistyki i możliwości eksportowych, o których warto wiedzieć szukając partnerów biznesowych w UE. Pierwsze spotkanie pn. „Świadczenie usług, handel i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach skandynawskich" odbędzie się 31 marca w Gorzowie Wlkp. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej o godz. 10.00.

Wysoki poziom rozwoju gospodarczego w krajach skandynawskich oraz dobry klimat prowadzenia działalności gospodarczej powodują wzrost zainteresowania krajami nordyckimi jako potencjalnymi rynkami eksportowymi i inwestycyjnymi. Polscy, w tym także lubuscy, przedsiębiorcy wykazują coraz większą chęć współpracy ze Skandynawią, nawiązywaniem nowych kontaktów gospodarczych, realizacją zamówień i zleceń oraz rozszerzeniem dotychczasowych działań biznesowych. Przykłady polskich firm, które odnoszą sukcesy na tamtejszych rynkach, jeszcze bardziej zachęcają do poszukiwania informacji na temat prowadzenia działań biznesowych.

Tego typu akcje COIE prowadzi systematycznie od kilku lat. W 2016 r., ze względu na spore zainteresowanie ze strony przedsiębiorców, zaplanowano 12 spotkań w ramach cyklu „Zostań Liderem Eksportu" obejmujących swoją tematyką  świadczenie usług na terenie Unii Europejskiej (np. wymogi formalno-prawne, zakładanie działalności gospodarczej, spółek, otwieranie filii, delegowanie pracowników z uwzględnieniem rynków: Niemiec, Holandii i Skandynawii), zasady Incoterms, przygotowanie strategii eksportowej, certyfikacja produktu, handel z rynkami poza-unijnymi (Ameryka-Afryka-Azja), promocja na rynkach zagranicznych, czy też protokół dyplomatyczny.

Udział w spotkaniu, które odbędzie się 31 marca w Gorzowie Wlkp., jest bezpłatny. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie
www.szkolenia-polska.pl/lubuskie i www.lubuskie.coie.gov.pl. W celu rezerwacji miejsc prosimy o kontakt pod nr tel. 883 813 456 lub email: ewa.zdanowicz@szkolenia-polska.pl lub coie@lubuskie.pl.

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Działanie Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) skierowane jest na tworzenie klimatu do wzrostu poziomu konkurencyjności lubuskich przedsiębiorstw, poprzez ułatwienie dostępu
do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym
do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.

Zadanie to COIE realizuje m.in. poprzez bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie:

 • wyszukiwania w dostępnych bazach danych informacji nt. potencjalnych partnerów gospodarczych;
 • pozyskiwania informacji nt. potencjalnych zagranicznych rynków zbytu;
 • udostępniania informacji odnośnie źródeł i procedur pozyskiwania środków na finansowanie działalności eksportowej;
 • współpracy z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI) na całym świecie
 • organizacji spotkań informacyjnych w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą lubuskich przedsiębiorców.Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?