piątek, 18 marca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. LubuskiegoGZ.II.0620.1.54.2016                                                                                Zielona Góra, 18.03.2016 r.

Newsletter nr 54

 


 

Po pierwsze gospodarka

Czy środki europejskie są impulsem rozwoju innowacyjnej gospodarki? Jak powiązać świat biznesu ze światem nauki? Na te i szereg innych pytać odpowiedzi szukać będą uczestnicy Lubuskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 30 marca br. w Zielonej Górze. – Chcemy, w partnerstwie z lubuskimi przedsiębiorcami zadbać już dzisiaj o lepszą przyszłość mieszkańców naszego regionu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, gospodarz Kongresu. Jego współorganizatorami są także Poseł do Parlamentu Europejskiego Dariusz Rosati i Senator RP Waldemar Sługocki.

Lubuski Kongres Gospodarczy jest odpowiedzią na realne potrzeby lubuskich przedsiębiorców. - Zadaniem samorządu jest tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, ale rozwój gospodarczy zależy właśnie od przedsiębiorców – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. Spotkanie ma więc być platformą dialogu pomiędzy środowiskami biznesowym, naukowym i administracją.

Głównym tematem spotkania będzie rozwój gospodarczy w oparciu o środki unijne. Jego uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy środki europejskie przyczyniają się do poprawy kondycji gospodarczej regionu i co zrobić aby stały się prawdziwym impulsem do zmian. Ekspertami w tym zakresie będą: Poseł do Parlamentu Europejskiego Dariusz Rosati, który opowie o rozwoju gospodarczym kraju z perspektywy globalnej, oraz Senator RP Waldemar Sługocki, który przyjrzy się aktywności lubuskich samorządów w pozyskiwaniu środków z UE.

Uczestnicy Kongresu rozmawiać będą także na temat innowacji. Ekspertem tego bloku tematycznego będzie Lechosław F. Ciupik, Prezes LfC Medical, Przewodniczący Lubuskiej Rady Innowacji, który jako doświadczony praktyk opowie o innowacjach w gospodarce i sposobie ich komercjalizacji. Ważnym tematem, który poruszony zostanie podczas spotkania będzie także rozwój szkolnictwa zawodowego w regionie oraz współpraca biznesu i świata nauki. Potrzebę rozwiązania problemu braku wykwalifikowanej kadry na rynku pracy zasygnalizowali sami przedsiębiorcy. Odpowiedzią będzie projekt systemowy mający na celu zmianę podejścia do szkolnictwa zawodowego. Szczegóły zaprezentuje Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Marek Kamiński.    

Uzupełnieniem wystąpień ekspertów będzie debata z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli uczelni, instytucji otoczenia biznesu oraz departamentów unijnych UMWL, na temat wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie, komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań i współpracy nauki z biznesem oraz wsparcia szkolnictwa zawodowego.

Odwiedzający kongres będą mogli zobaczyć produkty najbardziej innowacyjnych firm w regionie oraz zapoznać się z ofertą parków technologicznych. 


 

S3 połączy regiony

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, 16 marca br. Komisja Europejska wydała decyzję o dofinansowaniu 10 inwestycji drogowych, których łączna wartość to 13,62 mld zł, z czego  dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wyniesie 6,93 mld zł. Wśród zakwalifikowanych projektów znalazły się także trzy inwestycje na drodze S3 – dwie w Lubuskiem (odcinki: Sulechów - Nowa Sól i Nowa Sól – Kaźmierzów) oraz jedna na odcinku przebiegającym przez województwo dolnośląskie. Decyzja ta oznacza, że S3 przebiegać będzie przez całe województwo lubuskie.

Budowa drogi S3 znajduje się na liście rządowych priorytetów drogowych. Inwestycja została także wpisana jak projekt priorytetowy do Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Ostatecznie S3 prowadzić będzie od Szczecina, przez Lubuskie, aż do granicy z Czechami.

Przypomnijmy, że od 2013 roku kierowcy jeżdżą 43-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej S3. Budowa podzielona została na kilka sukcesywnie oddawanych odcinków:

- od węzła Jordanowo do węzła Świebodzin Północ (5 km) – oddany 27 maja 2013.

- od węzła Świebodzin Południe do węzła Sulechów (20 km) – oddany 18 czerwca 2013 r.

- od węzła Świebodzin Północ - Świebodzin Południe (5 km) – oddany 11 lipca 2013.

- od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Jordanowo (13 km) - oddany 21 sierpnia 2013 r.

Ponadto w maju 2014 roku do użytku oddano kolejny - 37-kilometrowy odcinek drogi S3 Gorzów-Międzyrzecz.

W przygotowaniu są także odcinki:

 1. Obwodnica Gorzowa Wlkp. – druga jezdnia

Długość: 11,7 km

Planowane zakończenie robót: II kw. 2017 r.

 1. Obwodnica Międzyrzecz – druga jezdnia

Długość: 6,4 km

Planowane zakończenie robót: II kw. 2017 r.

 1. Sulechów – Nowa Sól – druga jezdnia

Długość: 43 km

Planowane zakończenie robót (bez mostu na rz. Odrze): II kw. 2017 r.

Planowane zakończenie robót (rozbiórka i budowa mostu na rz. Odrze): II kw. 2019 r.

Najwięcej środków PO IiŚ 2014-2020 zostanie przeznaczonych na sektor transportu – ok. 83 mld zł, w tym ok. 45 mld zł tylko na drogi. Mają one sprawić, że podróż w miastach oraz pomiędzy aglomeracjami będzie łatwiejsza, bezpieczniejsza oraz bardziej komfortowa.

Priorytetem będzie budowa nowoczesnej i kompletnej sieci dróg znajdujących się w transeuropejskiej sieci transportowej (tzw. sieci TEN-T) oraz w miastach.

 

Lubuskie lotnisko otwarte na kontakty

W piątek (18.03) Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost odwiedził Sekretarz Stanu Landu Brandenburgia, a zarazem Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Lotniska Berlin Brandenburg Rainer Bretschneider. Władze regionu reprezentował członek zarządu Bogdan Nowak, który przedstawił historię, możliwości i atuty naszego regionalnego lotniska, a także zrealizowane inwestycje i plany jego dalszego rozwoju. Bretschneider powiedział, że w roku 2015 podczas finału Ligi Mistrzów w Berlinie wystąpił problem z pomieszczeniem wielu lotów czarterowych z Włoch i Hiszpanii. – Nie braliśmy pod uwagę skierowania części czarterów do Babimostu, bo nie zdawaliśmy sobie sprawy, że jest to w pełni funkcjonalne, z dobrą drogą startową, lotnisko. Teraz już wiemy – przekonywał.

Po części dyskusyjnej, delegacja zwiedziła lotnisko zapoznając się z poczynionymi inwestycjami. Sekretarz Stanu Landu Brandenburgia pytał m.in. o wytrzymałość drogi startowej i wielkość samolotów mogących lądować na lotnisku w Babimoście. W tym aspekcie możliwości lubuskiego portu lotniczego są spore. Może on przyjmować najcięższe samoloty transportowe. Przykładem było lądowanie C5 Galaxy, C17 Glob Master czy szerokokadłubowych Boeing 767 i McDonnell Douglas DC-10.

Niemiecka delegacja miała także okazję zobaczyć pamiątkową płytę poświęconą lądowaniu na lotnisku w Babimoście w 1962 roku pierwszego kosmonauty Jurija Gagarina.

W rozmowach udział wzięli również: Ryszard Dobrowolski - Dyrektor Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost oraz Władysław Kłosik - Kierownik Wydziału Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki.

 


Powstaje plan lubuskiego szlaku rowerowego

Zamiast setek niezależnych projektów, jeden wspólny plan dla całego województwa lubuskiego. W urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie dotyczące powołania grupy roboczej, która spróbuje wyznaczyć ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne o charakterze ponadlokalnym, a także zinwentaryzować obecne trasy. W spotkaniu udział wzięli członkowi zarządu: Alicja Makarska i Bogdan Nowak, a także dyrektorzy departamentów UMWL. 

Z takiego planu mogłyby korzystać między innymi samorządy gminne i powiatowe, które planując inwestycje rowerowe i turystyczne mogłyby wpisując się w projekt stworzyć system ścieżek o zasięgu regionalnym. Grupa robocza miałaby składać się z pracowników urzędu marszałkowskiego i przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

 

 

Uczniowie napiszą test z wiedzy o samorządzie terytorialnym

Już w najbliższą sobotę, 19 marca 2016 r. o godz. 12.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze rozpocznie się 60-minutowy test dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - II etap VI edycji Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionalnym Programie Operacyjnym.

Wyniki konkursu zarówno dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych ogłoszone zostaną 23 marca 2016 r. na stronie internetowej lubuskie.pl.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół wszystkich szczebli w Województwie Lubuskim. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, rozwijanie zainteresowania uczniów sprawami własnego regionu, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego oraz wiedzy o Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020.       

Organizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim. Konkurs objęty został honorowym Patronatem przez Elżbietę Annę Polak - Marszałka Województwa Lubuskiego.

Zakres tematyczny konkursu:

 • Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2014 – 2020
 • szczeble samorządu terytorialnego w Polsce, sposób wyłaniania, struktura i kompetencje,
 • historia samorządu lubuskiego od 1990 roku,
 • sylwetki znanych samorządowców województwa lubuskiego,
 • budżet jednostek samorządu terytorialnego,
 • polityka regionalna i programy wspierane przez Unię Europejską,
 • prawa i obowiązki radnych poszczególnych szczebli samorządu,
 • województwo lubuskie: terytorium, podział administracyjny, regiony i euroregiony, władze samorządowe,
 • działalność Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Lubuskiego w 2014 r.


 

Zostań „Lubuskim Liderem e-Usług"

Zapraszamy do udziału w konkursie „Lubuski Lider e-Usług 2015 r". Jego celem jest wyłonienie i promowanie lokalnych podmiotów, które podejmują aktywne i skuteczne działanie na rzecz rozwoju e-Usług oraz zapobiegają wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubuskim.

Udział w konkursie jest bezpłatny! Kandydaci do tytułu Lubuskiego Lidera e-Usług zgłaszają do 15 kwietnia 2016 r., projekty w dwóch kategoriach:

 • Projekty małe (o wartości całkowitej nieprzekraczającej 1 mln złotych);
 • Projekty duże (o wartości całkowitej przekraczającej 1 mln złotych);

Aby wziąć udział w konkursie „LUBUSKI LIDER E-USŁUG" należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować, podpisać i przesłać pocztą na adres:

Biuro Projektów Własnych

Urząd Marszałkowski

Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

lub podpisany elektronicznie dokument przesłać na adres e-mail: elider@lubuskie.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Lubuski Lider e-Usług i życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom! 

W razie pytań prosimy o kontakt e-mailowy na adres: elider@lubuskie.pl.

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Stypendium im. Albrechta Lemppa

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin przyjmują zgłoszenia do Stypendium im. Albrechta Lemppa za rok 2016

Jego celem jest doskonalenie sztuki przekładu i pisania w duchu standardów literackich i translatorskich bliskich Albrechtowi Lemppowi oraz upamiętnienie jego wkładu do polsko-niemieckiej wymiany literackiej.

Stypendium im. Albrechta Lemppa przeznaczone jest dla pisarzy z Polski i Niemiec oraz dla niemieckich tłumaczy literatury polskiej i polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej.

Program

Na program stypendialny składają się rokrocznie dwa jednomiesięczne pobyty w kraju sąsiada:

1) Jeden miesiąc w domu gościnnym Literarisches Colloquium Berlin dla polskiego pisarza lub tłumacza. Fundatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania oraz wypłacają stypendium w wysokości 1200 Euro.

2) Jeden miesiąc w Krakowie, w pokojach Kolegium Tłumaczy Instytutu Książki, dla niemieckiego pisarza lub tłumacza. Fundatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania oraz wypłacają stypendium w wysokości 1200 Euro.

Terminy i zasady zgłoszeń

Pisarze i tłumacze nadsyłają zgłoszenia w wersji elektronicznej drogą e-mailową. W języku polskim lub w języku niemieckim przedstawiają swoje dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i plan pracy.

Najbliższy termin nadsyłania zgłoszeń na stypendia w drugiej połowie 2016 roku mija 31 marca br. O wynikach naboru fundatorzy poinformują do połowy czerwca 2016 r. Dokładny termin przyjazdu stypendyści ustalą bezpośrednio z fundatorami.

Jury

Wyboru stypendystów dokona jury. Honorowym członkiem jury jest Pani Elżbieta Lempp. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin delegują po jednym członku jury. 

Kontakt w sprawie Stypendium im. Albrechta Lemppa

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Kontakt: Joanna Czudec, joanna.czudec@sdpz.org, tel. +48 22 338 62 65

Instytut Książki

Kontakt: Tomasz Pindel, t.pindel@instytutksiazki.pl, tel. +48 12 617 19 18  

Literarisches Colloquium

Berlin
Kontakt: Jürgen Jakob Becker, 
becker@lcb.de , Tel. +49 30 81699625


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?