środa, 16 marca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. LubuskiegoGZ.II.0620.1.52.2016                                                                                Zielona Góra, 16.03.2016 r.

Newsletter nr 52

 
Miliony na zabezpieczenie przeciwpowodziowe

460 mln zł z Banku Światowego i ponad 40 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 - to środki na inwestycje przeciwpowodziowe w Lubuskiem. Zadania finansowane z Banku Światowego dotyczą ochrony przeciwpowodziowej Słubic (250 mln zł), Nowej Soli i odcinka Wężyska-Chlebowo (210 mln zł). O szczegółach  tych projektów oraz inwestycjach przeciwpowodziowych i melioracyjnych zaplanowanych w ramach RPO - L2020 mówili dziś podczas konferencji prasowej wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn oraz Andrzej Ziarek z LZMiUW.

 - Zarząd województwa mocno stawia na sprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego w naszym regionie. Dlatego też podjęliśmy działania, aby na duże projekty była możliwość pozyskania pieniędzy ze środków zewnętrznych. Są to projekty o wielomilionowych nakładach, na które nie stać byłoby województwa. Mamy zabezpieczenie na trzy duże inwestycje w naszym województwie – mówił wicemarszałek. Pierwsza inwestycja dotyczy ochrony przeciwpowodziowej Słubic, wartość tego zadania to ok. 250 mln zł. W połowie roku ma zostać ogłoszony przetarg. Druga dotyczy ochrony przeciwpowodziowej Nowej Soli oraz pomiędzy miejscowościami Wężyska-Chlebowo. Wartość projektu to ok. 210 mln zł. - Wszelkie działania związane z tymi inwestycjami chcemy realizować systematycznie – dodał wicemarszałek. W Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych powołano specjalny wydział tj. Dział ds. Realizacji Inwestycji finansowanych ze środków Banku Światowego, który będzie pilotował te zadania.

Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn omówił również inwestycje zaplanowane w Regionalnym Programie Operacyjnym - Lubuskie 2020, w ramach którego realizowane będą następujące projekty: "Rzeka Nysa Łużycka - budowa obwałowań prawostronnych na wysokości m. Przewóz" na kwotę 4,47 mln zł, "Kiełcz - budowa wału p.pow. rzeki Odry w km 424+000-424+500" koszt inwestycji 8,59 mln zł oraz „Nietkowice-Będów - etap I - odbudowa i modernizacja prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry od km 493+300 do km 499+260, gm. Czerwieńsk", planowany koszt inwestycji 35,94 mln zł. Wartość trzech inwestycji to kwota ponad 40 mln zł. Zobacz szczegóły dotyczące inwestycji.    

Wicemarszałek wspomniał także o inwestycjach znajdujących się na liście rezerwowej. - Chcielibyśmy jeszcze w tym roku dokonać modernizacji Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Sulechowie tj. dokupić nowoczesny sprzęt. Koszt ponad 1 mln zł. W tym roku planujemy ogłosić przetarg. Mamy jeszcze przygotowane projekty na rzekę Struga Świebodzińska tj. Świebodzin i Szczaniec na kwotę ok. 18 mln zł, dwie przepompownie w Będowie i Brodach. - To są nasze najbliższe plany. Gdyby udało nam się zrealizować wszystkie plany, pozwoli nam to zabezpieczyć przeciwpowodziowo województwo lubuskie - dodał wicemarszałek.         

O szczegółach dotyczących inwestycji przeciwpowodziowych finansowanych z środków Banku Światowego, planowanych do realizacji w latach 2016-2019 w województwie lubuskim w ramach projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły mówił  Andrzej Ziarek - Kierownik Działu ds. Realizacji Inwestycji finansowanych ze środków Banku Światowego z LZMiUW. Zobacz szczegóły dotyczące inwestycji. Dodał również, że trwa misja Banku Światowego. - Takie spotkania mają miejsce co 6 miesięcy. Jutro we Wrocławiu odbędzie się spotkanie, na którym przedstawimy stan realizacji naszych inwestycji. Województwo lubuskie jest jednym z pionierów jeśli mowa o tych projektach. Nasze przygotowania idą zgodnie z harmonogramem i prawdopodobnie jako pierwsi będziemy realizowali inwestycje jeszcze w tym roku – podkreślił Andrzej Ziarek.

15 marca br. marszałek Elżbieta Anna Polak wraz z wicemarszałkiem Stanisławem Tomczyszynem spotkali się z przedstawicielami Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. Delegację Banku Światowego stanowili: lider zespołu Winston H. Yu, analityk ds. zamówień Barbara Ziołkowska, starszy specjalista ds. rozwoju Jorge E. Villegas oraz konsultanci Eric Bursberg i Tomasz Jaroszewski. Bank Rozwoju Rady Europy reprezentowała Isabelle Brun - doradca techniczny. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry we Wrocławiu: dyrektor biura Witold Krochmal, prof. Janusz Zaleski - dyrektor projektu oraz M. Kozłowska. – Po wczorajszej rozmowie powiało optymizmem. Bank Światowy jest skłonny wejść w jeszcze inne nasze projekty. Takie projekty  mamy i chcemy je przedstawić do realizacji – mówił wicemarszałek S. Tomszyszyn.   Marcowa sesja Sejmiku

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zakończyła się XVIII sesja Sejmiku. Radni wysłuchali m.in. informacji na temat realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 rok. Podczas sesji wręczono też Odznaki Honorowe za Zasługi dla Woj. Lubuskiego.

W sesji uczestniczyło 28 radnych. Obradom przysłuchiwali się lubuscy parlamentarzyści: Marek Ast, Jacek Kurzępa i Krystyna Sibińska, a także prezes lubuskiego PSL Jolanta Fedak, prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, przewodniczący SKO Robert Gwidon Makarowicz i inni goście.

Podczas obrad wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego.

Uhonorowani zostali:

Zbigniew Mocek – działacz i sponsor społeczny, kulturalny i sportowy, urzędnik państwowy w latach 1981-1990 - Dyrektor Wydziału Budownictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze, Prezes Zarządu EKOBUD sp. z o.o. do roku 2000, potem przewodniczący Rady Nadzorczej. Firma zrealizowała m.in. budynki  Międzynarodowego Centrum Muzycznego Wschód-Zachód w Zielonej Górze (Lubuski Mister Budowy 2008) i Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego (Lubuski Mister Budowy 2010), Domu Pomocy Społecznej w Toporowie (Lubuski Mister Budowy 1995), Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, modernizację Amfiteatru w Zielonej Górze, w latach 2000-2010 firma otrzymywała certyfikat „Przedsiębiorstwo FAIR PLAY" - przyznawany  przez Krajową Izbę Gospodarczą, współzałożyciel, Członek Zarządu i Wiceprezes Lubuskiej Izby Budownictwa.

Jan Chełmicki - działacz społeczny, członek zarządu, członek komisji rewizyjnej Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego "Start" Zielona Góra,od ponad trzydziestu lat niepełnosprawny zawodnik (ze znaczną dysfunkcją narządu ruchu) zielonogórskiego „Startu", wielokrotny członek kadry narodowej niepełnosprawnych w tenisie stołowym, w latach 2003-2006 reprezentował Polskę na Międzynarodowych Turniejach Polish Open w Cetniewie,uczestnik Indywidualnych oraz w Drużynowych Mistrzostw Polski (złote medale - 1990, 1993 i 2010, srebrne - 1992, 1994, 2002, 2007 i 2011 oraz brązowe - 1991, 1995 i 2009),reprezentant Polski na Międzynarodowych Turniejach w Jańskich Łaźniach i Hradec Kralove (Czechy), w Monachium (Niemcy) oraz w Zielonej Górze,uczestnik Turniejów Grand Prix Polski (na I turnieju w Raszkowie - 3 miejsce, na II Turnieju w Głuchowie - 1 miejsce.
Elżbieta Łobacz-Bącal -
nauczyciel w Technikum Ceramicznym w Żarach, pracownik administracji samorządowej (Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Żarach), doprowadziła do realizacji wielu projektów kulturalnych i sportowych, m.in. Przystanek Woodstock, Lato z Telemannem, Festiwal Teatrów Ulicznych, Wyścig Kolarski „Bałtyk-Karkonosze", Memoriał skoku o tyczce im. Tadeusza Ślusarskiego, Radna Miejska i Powiatowa,  inicjatorka budowy obiektów sportowych, hal gimnastycznych i pływalni, jako Prezes Oddziału PTTK w Żarach organizowała szereg imprez turystycznych i krajoznawczych dla dorosłych i młodzieży, w tym Ogólnopolskie Zloty Turystów, wolontariusz w turystyce, kulturze i akcjach charytatywnych na rzecz hospicjum i WOŚP oraz w popularyzacji „Lubuskich Pereł Turystyki".

Leszek Stanisław Kazimierczak - święcenia kapłańskie otrzymał w 1984 r. Wikary parafii w Międzyrzeczu i Gubinie. Dyrektor domu rekolekcyjnego "Emaus" w Zielonej Górze. Od 1994 roku proboszcz parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca. W 1997 r. otrzymał godność kanonika. Duszpasterz środowisk policyjnych, Prezes Zarządu stowarzyszenia „Ośrodek Integracji Społecznej" - podmiotu leczniczego, zajmującego się leczeniem paliatywnym, rehabilitacją leczniczą i promowaniem zdrowia, na terenie parafii znajduje się także kawiarnia i stajnia, gdzie hipoterapia wykorzystywana jest w rehabilitacji ruchowej,  otrzymał m.in. nagrodę Homini Bono - Dobremu Człowiekowi za serce, wrażliwość i pomoc potrzebującym - konkursie organizowanym przez Radio Zachód (w 2009 r.). W 2007 roku z rąk Wojewody Lubuskiego odebrał nagrodę „Społecznika Roku" w kategorii „Przyjaciel Roku". „Lubuszanin Roku 2011" w plebiscycie „Gazety Lubuskiej".

Danuta Ewa Krojcig – działacz samorządowy, gospodarczy i społeczny, współtworzyła placówki zajmujące się osobami starszymi i niepełnosprawnymi, sekretarz stowarzyszenia „Ośrodek Integracji Społecznej",  współzałożycielka i Prezes w latach 2000-2010 stowarzyszenia „Nasze dzieci" propagującego ideę rozwoju Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze, współwłaścicielka winnicy „Winna Stara Góra" w Górzykowie,  założycielka Fundacji im. Danuty Krojcig, zajmującej się od 2004 r. udzielaniem pomocy i wspieraniem dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją,  Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego (2009–2010), Przewodnicząca Rady Społecznej Szpitala w Ciborzu (od maja 2010 roku), „Społecznik Roku" 2006 w kategorii „Przyjaciel Roku". Otrzymała także odznaczenie: Zasłużony dla szkolnictwa zielonogórskiego nadane przez Ministra Edukacji Narodowej.

Witold Pahl - dr nauk prawnych,  Radca Prawny, sędzia Trybunału Stanu, Poseł na Sejm RP VI i VII kadencji, Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w Konstytucji RP, Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej, Przewodniczący podkomisji stałej do zmian prawa cywilnego, Przewodniczący podkomisji stałej do zmian prawa karnego, Członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek Lubuskiego Zespołu Parlamentarnego,  przedstawiciel Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym - w 70 rozprawach, członek Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratury, Radny Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, udzielił ponad tysiąc bezpłatnych porad prawnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W imieniu odznaczonych głos zabrał ksiądz Leszek Stanisław Kazimierczak. - Wszyscy działamy z bezinteresownością, nie licząc na żadne zasługi. To chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Cieszę się, że Państwo dostrzegacie te ważne działania. Jesteśmy cząstką tych, dzięki którym te dzieła się dokonują. Oni są przy nas, a my jesteśmy dla nich i dla innych. Te nasze działania to jest autentyczna służba na rzecz drugiego człowiek i społeczności, która często jest dla nas rodziną - mówił, dziękując za wyróżnienie.

Radny Czesław Fiedorowicz wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego wpisania instalacji przetwarzania odpadów w Kunowicach do Planu gospodarki odpadami. Marszałek Elżbieta Anna Polak poinformowała, że istnieją sprzeczne opinie na temat stanu przygotowania tej instalacji, w związku z czym trzeba zakończyć procedurę, uzyskać wszystkie opinie, żeby móc wprowadzić to do porządku obrad. W związku z tym, radny Fiedorowicz wycofał swój wniosek.

Podczas zgłaszania interpelacji, radni najwięcej uwagi poświęcili aktualizacji Planu transportowego dla woj. lubuskiego. W ramach aktualizacji zostaną sprecyzowane połączenia autobusowe objęte dopłatami do ulg biletowych. Radna Anna Chinalska postulowała, by uwzględnić w planie połączenia Gubina z Krosnem Odrz. i Zieloną Górą. Tego samego domagał się także - w formie interpelacji - radny Łukasz Mejza.
Radna Barbara Kucharska stwierdziła, że władze powiatu strzelecko-drezdeneckiego są zaniepokojone Planem transportowym, ponieważ tylko jedna linia autobusowa będzie obsługiwać połączenie Strzelce Kraj. - Gorzów. Zgłosiła postulat zachowania bezpośrednich połączeń na tej linii oraz na linii łączące Strzelce Kraj. z Drezdenkiem, z zachowaniem ulg dla pasażerów.

- Właśnie dlatego ogłosiliśmy konsultacje tego planu, żeby takie postulaty rozpatrywać - odparła marszałek Polak. - Operatorem połączeń jest nie tylko województwo, ale także powiaty i partnerstwa gmin, bo to one najlepiej znają uwarunkowania lokalne. Przewoźnicy zwrócili się do nas, aby ponownie dać szansę i ogłosić konsultacje Planu transportowego. Dlatego wszystkie państwa postulaty rozpatrzymy.

Radna Kucharska zgłosiła także konieczność remontu wałów przeciwpowodziowych na Nysie Łużyckiej: zwłaszcza we wsiach Późna i Budoradz. - Ich stan stanowi zagrożenie dla mieszkańców tych wsi. Korpus wału podczas powodzi uległ rozluźnieniu, występują przesiąki - informowała radna.

- Będziemy realizować plan inwestycji przeciwpowodziowych, ze środków Banku Światowego. Dziś spotykamy się z przedstawicielami Banku Światowego - odparła marszałek.

Radny Czesław Fiedorowicz prosił o szybkie zakończenie prac nad uruchomieniem połączenia kolejowego Zielonej Góry z Berlinem. - Planujemy uruchomienie tego połączenia, 1 kwietnia zapraszam na przejażdżkę, we Frankfurcie będzie konferencja prasowa - odparła marszałek.

Radni Sebastian Ciemnoczołowski i Józef Kruczkowski poruszyli tematy dotyczące szpitali wojewódzkich.  J. Kruczkowski prosił o przygotowanie informacji o sytuacji szpitali wojewódzkich (spółek i SP ZOZ-ów), celem podjęcia decyzji, umożliwiających ich rozwój. Z kolei S. Ciemnoczołowski pytał o przekształcony szpital kliniczny w Zielonej Górze: czy nowy prezes przygotował program rozwoju, jakie są cele inwestycyjne szpitala, źródło ich finansowania, harmonogram ich realizacji. Pytał też na jakim etapie jest proces przekształcenia szpitala, jakimi kryteriami kierowano się przy powoływaniu prezesa i jakie ma doświadczenie.

- Plany rozwoju szpitala zielonogórskiego są znane, mamy plan inwestycyjny. Powstanie Centrum Matki i Dziecka, będą realizowane inne inwestycje. Wszystkich nie mogę podać, gdyż nie wszystkie obszary mają przyjętą mapę potrzeb przez Ministerstwo Zdrowia. Na razie została opublikowana mapa potrzeb w zakresie kardiologii i onkologii. Wszystkie nasze jednostki wiedzą co chcą zrobić i wiedzą na ile nas stać - odparła marszałek.

Radny Grzegorz Grabarek poruszył sprawę bezpieczeństwa pacjentów szpitala psychiatrycznego w Międzyrzeczu, w kontekście głośnej ucieczki przestępcy z jednego z oddziałów tego szpitala. Radna Małgorzata Gośniowska-Kola postulowała podjęcie rozbudowy drogi nr 278 z uwzględnieniem budowy chodnika. Radny Tadeusz Ardelli pytał czy członkowie Rady Nadzorczej szpitala w Zielonej Górze posiadają uprawnienia członków rad nadzorczych. - Jeżeli powołujemy członków, to mają oni w ciągu pół roku takie uprawnienia nabyć. Obecnie wszyscy mają już takie uprawnienia - odpowiedziała marszałek.Sytuacja finansowa jednostek ochrony zdrowia

Podczas obrad 14 marca br. Radni Województwa Lubuskiego przyjęli informację na temat sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa za okres 01.01.2015 -31.12.2015.

W badanym okresie przychody ogółem wszystkich jednostek ochrony zdrowia wyniosły 342,6 mln zł, z czego 89,1%, tj. 305,3 mln zł stanowiły dochody z NFZ. Najwyższe przychody osiągnięto w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze, natomiast najniższe w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Zielonej Górze.

Zobacz: Tabela 1 - Przychody lubuskich jednostek ochrony zdrowia

W analizowanym okresie jednostki ochrony zdrowia poniosły koszty ogółem w wysokości 336,6 mln zł (w tym koszty działalności operacyjnej wyniosły 333,1 mln zł, a pozostałe koszty operacyjne 2,2 mln zł oraz koszty finansowe 1,2 mln zł).

Zobacz: Tabela 2 - Koszty poniesione przez jednostki ochrony zdrowia

Na koniec 2015 roku żadna z jednostek ochrony zdrowia nie odnotowała ujemnego wyniku finansowego. Łączny wynik finansowy wynosi 6 mln złLubuskie walczy z problemem alkoholowym

Radni Województwa Lubuskiego zapoznali się z Raportem z realizacji  Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017. Celem Programu jest zmniejszenie zjawiska alkoholowego oraz przeciwdziałanie problemom związanym  z nadużywaniem napojów alkoholowych w województwie lubuskim.

Determinantem realizacji programu jest realizacja zapisanych w nim celów szczegółowych:

- Profilaktyka uzależnień od alkoholu oraz edukacja zdrowotna;

- Wspieranie Samorządów Gminnych w realizacji gminnym programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- Lecenie, rehabilitacja uzależnienia od alkoholu i reintegracja społeczna;

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym;

- Badanie i monitoring zjawiska alkoholowego w województwie lubuskim .

Przedstawiony podczas obrad sejmiku raport zawiera informację na temat działań podejmowanych przez samorząd województwa w 2015 roku, przy współpracy organizacji pozarządowych. Na realizację zadań wynikających z Programu wydano 262 tys. zł, z czego:

116 tys. zł – dotacje celowe na dofinansowanie zadań  zleconych do realizacji  przez organizacje pozarządowe

105 tys. zł – dotacje celowe dla organizacji  pozarządowych  prowadzących Centra Integracji Społecznej

9,8 tys. zł – dotacja dla Województwa Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze

15 tys. zł – dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – przeprowadzenie badań na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, dotyczących diagnozy używana substancji psychoaktywnych  przez mieszkańców województwa lubuskiego oraz stanu zdrowia oraz korzystania z używek wśród studentów

16 tys. zł – realizacja innych zadań wynikających  z Programu , w tym organizację konkursu pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! Reaguj!", organizację konferencji  w zakresie problematyki alkoholowej itp.

 

 

Raport z działalności programu przeciwdziałania narkomanii

Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego zapoznali się z raportem z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r. przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Uwzględniając  zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz zalecenia Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020, Sejmik Województwa Lubuskiego w grudniu 2010 r. przyjął Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. Program ten jest integralną częścią Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i uwzględnia priorytety oraz cele w nim zawarte.

Celem programu jest, oprócz skutecznej profilaktyki, uświadamianie mieszkańcom regionu, jakie ryzyko niesie za sobą zażywanie substancji psychoaktywnych. Konieczne jest zatem zapobieganie zidentyfikowanym i spodziewanym zagrożeniom poprzez działania mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw związanych z uzależnieniami od narkotyków, a także wspieranie działalności organizacji społecznych, które tą problematyką się zajmują.

Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii organ wykonawczy samorządu województwa sporządza raport z wykonania w danym roku Wojewódzkiego Programu i efektów jego realizacji, który przedkłada sejmikowi województwa w terminie do 31 marca roku następnego po roku, którego dotyczy.Pożar i ranni na lotnisku w Babimoście!

Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, cztery – w tym dwoje dzieci i strażak – zostały poważnie ranne. To efekt pożaru, który wybuchł na terminalu lotniska w Babimoście. Ogień rozprzestrzenił się chwilę po godzinie 11.00, a strażacy musieli w ekspresowym tempie ewakuować ok. 30 osób. Chwilę później blisko miejsca zdarzenia wybuchł samochód-pułapka. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. W środę, 16 marca br. na terenie Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost odbyły się zajęcia praktyczne z udziałem lotniskowej straży pożarnej, ratowników medycznych i obsługi lotniska. W rolę poszkodowanych wcielili się uczniowie liceum w Zbąszyniu z klas o profilu Bezpieczeństwo Publiczne.

Najpierw w jednym z hangarów znajdujących się na terenie lotniska pojawił się dym. - Symulujemy pożar wewnętrznego terminala lotniska, gdzie przebywają osoby, których życie jest zagrożone – powiedział Andrzej Kamiński z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służb Lotniczych w Warszawie. – W ramach szkolenia, które trwa od poniedziałku, postanowiliśmy pokazać, jak wyglądają działania służb strażackich i porządkowych oraz jak kontrolowane jest bezpieczeństwo na lotnisku – dodał.

Uczniowie z liceum w Zbąszyniu wcielili się w rolę poszkodowanych. Strażacy-ratownicy musieli zastosować tzw. segregację pacjentów i zadecydować, komu najszybciej udzielić pomocy. Młodzież została przydzielona do grupy zielonej (lekko ranni) i żółtej (ranni wymagający szybkiej pomocy w szpitalach). Najciężej poszkodowanych strażacy wynosili z terminala na rękach. W tym przypadku posłużono się fantomami. W miejscu katastrofy stanął specjalny namiot, w którym służby ratownicze udzielały pomocy wszystkim poszkodowanym. Jedna osoba została odwieziona do szpitala.

– To dla nas fajna przygoda. Chcemy uczestniczyć w takich zajęciach, aby przekonać się, czy mamy powołanie do takiej pracy – mówili uczniowie. To pierwsze tego typu ćwiczenia na lotnisku, w których uczestniczyli. Zapytani o przyszłość zawodową zgodnie stwierdzili, że wiążą ją z pracą w służbach mundurowych, głównie w wojsku i policji.

Strażacy sprawdzili się również w akcji wybuchu samochodu-pułapki na terenie lotniska. Reakcja była natychmiastowa, bo płonący samochód został ugaszony błyskawicznie. Wszystkie elementy dzisiejszych ćwiczeń były monitorowanie, a następnie będą analizowane w celu wyeliminowania ewentualnych mankamentów w przyszłości.

 

 

Zostań „Lubuskim Liderem e-Usług"

Zapraszamy do udziału w konkursie „Lubuski Lider e-Usług 2015 r". Jego celem jest wyłonienie i promowanie lokalnych podmiotów, które podejmują aktywne i skuteczne działanie na rzecz rozwoju e-Usług oraz zapobiegają wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubuskim.

Udział w konkursie jest bezpłatny! Kandydaci do tytułu Lubuskiego Lidera e-Usług zgłaszają do 15 kwietnia 2016 r., projekty w dwóch kategoriach:

  • Projekty małe (o wartości całkowitej nieprzekraczającej 1 mln złotych);
  • Projekty duże (o wartości całkowitej przekraczającej 1 mln złotych);

Aby wziąć udział w konkursie „LUBUSKI LIDER E-USŁUG" należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, wydrukować, podpisać i przesłać pocztą na adres:

Biuro Projektów Własnych

Urząd Marszałkowski

Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7

65-057 Zielona Góra

lub podpisany elektronicznie dokument przesłać na adres e-mail: elider@lubuskie.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Lubuski Lider e-Usług i życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom! 

W razie pytań prosimy o kontakt e-mailowy na adres: elider@lubuskie.pl.

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Stypendium im. Albrechta Lemppa

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin przyjmują zgłoszenia do Stypendium im. Albrechta Lemppa za rok 2016

Jego celem jest doskonalenie sztuki przekładu i pisania w duchu standardów literackich i translatorskich bliskich Albrechtowi Lemppowi oraz upamiętnienie jego wkładu do polsko-niemieckiej wymiany literackiej.

Stypendium im. Albrechta Lemppa przeznaczone jest dla pisarzy z Polski i Niemiec oraz dla niemieckich tłumaczy literatury polskiej i polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej.

Program

Na program stypendialny składają się rokrocznie dwa jednomiesięczne pobyty w kraju sąsiada:

1) Jeden miesiąc w domu gościnnym Literarisches Colloquium Berlin dla polskiego pisarza lub tłumacza. Fundatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania oraz wypłacają stypendium w wysokości 1200 Euro.

2) Jeden miesiąc w Krakowie, w pokojach Kolegium Tłumaczy Instytutu Książki, dla niemieckiego pisarza lub tłumacza. Fundatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania oraz wypłacają stypendium w wysokości 1200 Euro.

Terminy i zasady zgłoszeń

Pisarze i tłumacze nadsyłają zgłoszenia w wersji elektronicznej drogą e-mailową. W języku polskim lub w języku niemieckim przedstawiają swoje dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i plan pracy.

Najbliższy termin nadsyłania zgłoszeń na stypendia w drugiej połowie 2016 roku mija 31 marca br. O wynikach naboru fundatorzy poinformują do połowy czerwca 2016 r. Dokładny termin przyjazdu stypendyści ustalą bezpośrednio z fundatorami.

Jury

Wyboru stypendystów dokona jury. Honorowym członkiem jury jest Pani Elżbieta Lempp. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin delegują po jednym członku jury. 

Kontakt w sprawie Stypendium im. Albrechta Lemppa

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Kontakt: Joanna Czudec, joanna.czudec@sdpz.org, tel. +48 22 338 62 65

Instytut Książki

Kontakt: Tomasz Pindel, t.pindel@instytutksiazki.pl, tel. +48 12 617 19 18  

Literarisches Colloquium

Berlin
Kontakt: Jürgen Jakob Becker, 
becker@lcb.de , Tel. +49 30 81699625


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?