poniedziałek, 14 marca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.50.2016                                                                                Zielona Góra, 14.03.2016 r.


Newsletter nr 50

 Konferencja prasowa

We wtorek, 15.03.2016 r. o godz. 11.00 w Sali Prasowej urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze odbędzie się konferencja prasowa, w której wezmą udział: wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn oraz Andrzej Ziarek - Kierownik Działu ds. Realizacji Inwestycji finansowanych ze środków Banku Światowego, Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Tematy:

 1. Projekt rewitalizacji Odry ze środków Banku Światowego.
 2. Inwestycje przeciwpowodziowe i melioracyjne z funduszy RPO L2020.

 

Marcowa sesja Sejmiku

W Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zakończyła się XVIII sesja Sejmiku. Radni wysłuchali m.in. informacji na temat realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 rok. Podczas sesji wręczono też Odznaki Honorowe za Zasługi dla Woj. Lubuskiego.

W sesji uczestniczyło 28 radnych. Obradom przysłuchiwali się lubuscy parlamentarzyści: Marek Ast, Jacek Kurzępa i Krystyna Sibińska, a także prezes lubuskiego PSL Jolanta Fedak, prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, przewodniczący SKO Robert Gwidon Makarowicz i inni goście.

Podczas obrad wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego.

Uhonorowani zostali:

Zbigniew Mocek – działacz i sponsor społeczny, kulturalny i sportowy, urzędnik państwowy w latach 1981-1990 - Dyrektor Wydziału Budownictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Zielonej Górze, Prezes Zarządu EKOBUD sp. z o.o. do roku 2000, potem przewodniczący Rady Nadzorczej. Firma zrealizowała m.in. budynki  Międzynarodowego Centrum Muzycznego Wschód-Zachód w Zielonej Górze (Lubuski Mister Budowy 2008) i Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego (Lubuski Mister Budowy 2010), Domu Pomocy Społecznej w Toporowie (Lubuski Mister Budowy 1995), Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, modernizację Amfiteatru w Zielonej Górze, w latach 2000-2010 firma otrzymywała certyfikat „Przedsiębiorstwo FAIR PLAY" - przyznawany  przez Krajową Izbę Gospodarczą, współzałożyciel, Członek Zarządu i Wiceprezes Lubuskiej Izby Budownictwa.

Jan Chełmicki - działacz społeczny, członek zarządu, członek komisji rewizyjnej Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego "Start" Zielona Góra,od ponad trzydziestu lat niepełnosprawny zawodnik (ze znaczną dysfunkcją narządu ruchu) zielonogórskiego „Startu", wielokrotny członek kadry narodowej niepełnosprawnych w tenisie stołowym, w latach 2003-2006 reprezentował Polskę na Międzynarodowych Turniejach Polish Open w Cetniewie,uczestnik Indywidualnych oraz w Drużynowych Mistrzostw Polski (złote medale - 1990, 1993 i 2010, srebrne - 1992, 1994, 2002, 2007 i 2011 oraz brązowe - 1991, 1995 i 2009),reprezentant Polski na Międzynarodowych Turniejach w Jańskich Łaźniach i Hradec Kralove (Czechy), w Monachium (Niemcy) oraz w Zielonej Górze,uczestnik Turniejów Grand Prix Polski (na I turnieju w Raszkowie - 3 miejsce, na II Turnieju w Głuchowie - 1 miejsce.
Elżbieta Łobacz-Bącal -
nauczyciel w Technikum Ceramicznym w Żarach, pracownik administracji samorządowej (Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Żarach), doprowadziła do realizacji wielu projektów kulturalnych i sportowych, m.in. Przystanek Woodstock, Lato z Telemannem, Festiwal Teatrów Ulicznych, Wyścig Kolarski „Bałtyk-Karkonosze", Memoriał skoku o tyczce im. Tadeusza Ślusarskiego, Radna Miejska i Powiatowa,  inicjatorka budowy obiektów sportowych, hal gimnastycznych i pływalni, jako Prezes Oddziału PTTK w Żarach organizowała szereg imprez turystycznych i krajoznawczych dla dorosłych i młodzieży, w tym Ogólnopolskie Zloty Turystów, wolontariusz w turystyce, kulturze i akcjach charytatywnych na rzecz hospicjum i WOŚP oraz w popularyzacji „Lubuskich Pereł Turystyki".

Leszek Stanisław Kazimierczak - święcenia kapłańskie otrzymał w 1984 r. Wikary parafii w Międzyrzeczu i Gubinie. Dyrektor domu rekolekcyjnego "Emaus" w Zielonej Górze. Od 1994 roku proboszcz parafii p.w. Św. Józefa Oblubieńca. W 1997 r. otrzymał godność kanonika. Duszpasterz środowisk policyjnych, Prezes Zarządu stowarzyszenia „Ośrodek Integracji Społecznej" - podmiotu leczniczego, zajmującego się leczeniem paliatywnym, rehabilitacją leczniczą i promowaniem zdrowia, na terenie parafii znajduje się także kawiarnia i stajnia, gdzie hipoterapia wykorzystywana jest w rehabilitacji ruchowej,  otrzymał m.in. nagrodę Homini Bono - Dobremu Człowiekowi za serce, wrażliwość i pomoc potrzebującym - konkursie organizowanym przez Radio Zachód (w 2009 r.). W 2007 roku z rąk Wojewody Lubuskiego odebrał nagrodę „Społecznika Roku" w kategorii „Przyjaciel Roku". „Lubuszanin Roku 2011" w plebiscycie „Gazety Lubuskiej".

Danuta Ewa Krojcig – działacz samorządowy, gospodarczy i społeczny, współtworzyła placówki zajmujące się osobami starszymi i niepełnosprawnymi, sekretarz stowarzyszenia „Ośrodek Integracji Społecznej",  współzałożycielka i Prezes w latach 2000-2010 stowarzyszenia „Nasze dzieci" propagującego ideę rozwoju Pogotowia Opiekuńczego w Zielonej Górze, współwłaścicielka winnicy „Winna Stara Góra" w Górzykowie,  założycielka Fundacji im. Danuty Krojcig, zajmującej się od 2004 r. udzielaniem pomocy i wspieraniem dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją,  Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego (2009–2010), Przewodnicząca Rady Społecznej Szpitala w Ciborzu (od maja 2010 roku), „Społecznik Roku" 2006 w kategorii „Przyjaciel Roku". Otrzymała także odznaczenie: Zasłużony dla szkolnictwa zielonogórskiego nadane przez Ministra Edukacji Narodowej.

Witold Pahl - dr nauk prawnych,  Radca Prawny, sędzia Trybunału Stanu, Poseł na Sejm RP VI i VII kadencji, Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w Konstytucji RP, Wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej, Przewodniczący podkomisji stałej do zmian prawa cywilnego, Przewodniczący podkomisji stałej do zmian prawa karnego, Członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek Lubuskiego Zespołu Parlamentarnego,  przedstawiciel Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym - w 70 rozprawach, członek Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratury, Radny Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, udzielił ponad tysiąc bezpłatnych porad prawnych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W imieniu odznaczonych głos zabrał ksiądz Leszek Stanisław Kazimierczak. - Wszyscy działamy z bezinteresownością, nie licząc na żadne zasługi. To chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Cieszę się, że Państwo dostrzegacie te ważne działania. Jesteśmy cząstką tych, dzięki którym te dzieła się dokonują. Oni są przy nas, a my jesteśmy dla nich i dla innych. Te nasze działania to jest autentyczna służba na rzecz drugiego człowiek i społeczności, która często jest dla nas rodziną - mówił, dziękując za wyróżnienie.

Radny Czesław Fiedorowicz wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego wpisania instalacji przetwarzania odpadów w Kunowicach do Planu gospodarki odpadami. Marszałek Elżbieta Anna Polak poinformowała, że istnieją sprzeczne opinie na temat stanu przygotowania tej instalacji, w związku z czym trzeba zakończyć procedurę, uzyskać wszystkie opinie, żeby móc wprowadzić to do porządku obrad. W związku z tym, radny Fiedorowicz wycofał swój wniosek.

Podczas zgłaszania interpelacji, radni najwięcej uwagi poświęcili aktualizacji Planu transportowego dla woj. lubuskiego. W ramach aktualizacji zostaną sprecyzowane połączenia autobusowe objęte dopłatami do ulg biletowych. Radna Anna Chinalska postulowała, by uwzględnić w planie połączenia Gubina z Krosnem Odrz. i Zieloną Górą. Tego samego domagał się także - w formie interpelacji - radny Łukasz Mejza.
Radna Barbara Kucharska stwierdziła, że władze powiatu strzelecko-drezdeneckiego są zaniepokojone Planem transportowym, ponieważ tylko jedna linia autobusowa będzie obsługiwać połączenie Strzelce Kraj. - Gorzów. Zgłosiła postulat zachowania bezpośrednich połączeń na tej linii oraz na linii łączące Strzelce Kraj. z Drezdenkiem, z zachowaniem ulg dla pasażerów.

- Właśnie dlatego ogłosiliśmy konsultacje tego planu, żeby takie postulaty rozpatrywać - odparła marszałek Polak. - Operatorem połączeń jest nie tylko województwo, ale także powiaty i partnerstwa gmin, bo to one najlepiej znają uwarunkowania lokalne. Przewoźnicy zwrócili się do nas, aby ponownie dać szansę i ogłosić konsultacje Planu transportowego. Dlatego wszystkie państwa postulaty rozpatrzymy.

Radna Kucharska zgłosiła także konieczność remontu wałów przeciwpowodziowych na Nysie Łużyckiej: zwłaszcza we wsiach Późna i Budoradz. - Ich stan stanowi zagrożenie dla mieszkańców tych wsi. Korpus wału podczas powodzi uległ rozluźnieniu, występują przesiąki - informowała radna.

- Będziemy realizować plan inwestycji przeciwpowodziowych, ze środków Banku Światowego. Dziś spotykamy się z przedstawicielami Banku Światowego - odparła marszałek.

Radny Czesław Fiedorowicz prosił o szybkie zakończenie prac nad uruchomieniem połączenia kolejowego Zielonej Góry z Berlinem. - Planujemy uruchomienie tego połączenia, 1 kwietnia zapraszam na przejażdżkę, we Frankfurcie będzie konferencja prasowa - odparła marszałek.

Radni Sebastian Ciemnoczołowski i Józef Kruczkowski poruszyli tematy dotyczące szpitali wojewódzkich. J. Kruczkowski prosił o przygotowanie informacji o sytuacji szpitali wojewódzkich (spółek i SP ZOZ-ów), celem podjęcia decyzji, umożliwiających ich rozwój. Z kolei S. Ciemnoczołowski pytał o przekształcony szpital kliniczny w Zielonej Górze: czy nowy prezes przygotował program rozwoju, jakie są cele inwestycyjne szpitala, źródło ich finansowania, harmonogram ich realizacji. Pytał też na jakim etapie jest proces przekształcenia szpitala, jakimi kryteriami kierowano się przy powoływaniu prezesa i jakie ma doświadczenie.

- Plany rozwoju szpitala zielonogórskiego są znane, mamy plan inwestycyjny. Powstanie Centrum Matki i Dziecka, będą realizowane inne inwestycje. Wszystkich nie mogę podać, gdyż nie wszystkie obszary mają przyjętą mapę potrzeb przez Ministerstwo Zdrowia. Na razie została opublikowana mapa potrzeb w zakresie kardiologii i onkologii. Wszystkie nasze jednostki wiedzą co chcą zrobić i wiedzą na ile nas stać - odparła marszałek.

Radny Grzegorz Grabarek poruszył sprawę bezpieczeństwa pacjentów szpitala psychiatrycznego w Międzyrzeczu, w kontekście głośnej ucieczki przestępcy z jednego z oddziałów tego szpitala. Radna Małgorzata Gośniowska-Kola postulowała podjęcie rozbudowy drogi nr 278 z uwzględnieniem budowy chodnika. Radny Tadeusz Ardelli pytał czy członkowie Rady Nadzorczej szpitala w Zielonej Górze posiadają uprawnienia członków rad nadzorczych. - Jeżeli powołujemy członków, to mają oni w ciągu pół roku takie uprawnienia nabyć. Obecnie wszyscy mają już takie uprawnienia - odpowiedziała marszałek.Sytuacja finansowa jednostek ochrony zdrowia

Podczas obrad 14 marca br. Radni Województwa Lubuskiego przyjęli informację na temat sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa za okres 01.01.2015 -31.12.2015.

W badanym okresie przychody ogółem wszystkich jednostek ochrony zdrowia wyniosły 342,6 mln zł, z czego 89,1%, tj. 305,3 mln zł stanowiły dochody z NFZ. Najwyższe przychody osiągnięto w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze, natomiast najniższe w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Zielonej Górze.

Zobacz: Tabela 1 - Przychody lubuskich jednostek ochrony zdrowia

W analizowanym okresie jednostki ochrony zdrowia poniosły koszty ogółem w wysokości 336,6 mln zł (w tym koszty działalności operacyjnej wyniosły 333,1 mln zł, a pozostałe koszty operacyjne 2,2 mln zł oraz koszty finansowe 1,2 mln zł).

Zobacz: Tabela 2 - Koszty poniesione przez jednostki ochrony zdrowia

Na koniec 2015 roku żadna z jednostek ochrony zdrowia nie odnotowała ujemnego wyniku finansowego. Łączny wynik finansowy wynosi 6 mln złLubuskie walczy z problemem alkoholowym

Radni Województwa Lubuskiego zapoznali się z Raportem z realizacji  Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017. Celem Programu jest zmniejszenie zjawiska alkoholowego oraz przeciwdziałanie problemom związanym  z nadużywaniem napojów alkoholowych w województwie lubuskim.

Determinantem realizacji programu jest realizacja zapisanych w nim celów szczegółowych:

- Profilaktyka uzależnień od alkoholu oraz edukacja zdrowotna;

- Wspieranie Samorządów Gminnych w realizacji gminnym programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

- Lecenie, rehabilitacja uzależnienia od alkoholu i reintegracja społeczna;

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym;

- Badanie i monitoring zjawiska alkoholowego w województwie lubuskim .

Przedstawiony podczas obrad sejmiku raport zawiera informację na temat działań podejmowanych przez samorząd województwa w 2015 roku, przy współpracy organizacji pozarządowych. Na realizację zadań wynikających z Programu wydano 262 tys. zł, z czego:

116 tys. zł – dotacje celowe na dofinansowanie zadań  zleconych do realizacji  przez organizacje pozarządowe

105 tys. zł – dotacje celowe dla organizacji  pozarządowych  prowadzących Centra Integracji Społecznej

9,8 tys. zł – dotacja dla Województwa Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze

15 tys. zł – dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – przeprowadzenie badań na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, dotyczących diagnozy używana substancji psychoaktywnych  przez mieszkańców województwa lubuskiego oraz stanu zdrowia oraz korzystania z używek wśród studentów

16 tys. zł – realizacja innych zadań wynikających  z Programu , w tym organizację konkursu pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! Reaguj!", organizację konferencji  w zakresie problematyki alkoholowej itp.

 

 

Raport z działalności programu przeciwdziałania narkomanii

Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego zapoznali się z raportem z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r. przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Uwzględniając  zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz zalecenia Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020, Sejmik Województwa Lubuskiego w grudniu 2010 r. przyjął Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. Program ten jest integralną częścią Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i uwzględnia priorytety oraz cele w nim zawarte.

Celem programu jest, oprócz skutecznej profilaktyki, uświadamianie mieszkańcom regionu, jakie ryzyko niesie za sobą zażywanie substancji psychoaktywnych. Konieczne jest zatem zapobieganie zidentyfikowanym i spodziewanym zagrożeniom poprzez działania mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu i usuwanie następstw związanych z uzależnieniami od narkotyków, a także wspieranie działalności organizacji społecznych, które tą problematyką się zajmują.

Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii organ wykonawczy samorządu województwa sporządza raport z wykonania w danym roku Wojewódzkiego Programu i efektów jego realizacji, który przedkłada sejmikowi województwa w terminie do 31 marca roku następnego po roku, którego dotyczy.O inwestycjach ważnych dla zielonogórskiej kliniki

10 marca br. goście marszałek Elżbieta Anna Polak był prezes Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze Stanisław Łobacz. Spotkanie dotyczyło przygotowania realizacji inwestycji w szpitalu klinicznym ujętych w planie rozwoju szpitala, przede wszystkim budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, rozbudowy Laryngologii i Centrum Onkologii.

Koncepcja utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze to projekt, który – po uzyskaniu przez szpital statusu kliniki i ponadregionalnego podmiotu leczniczego – będzie mógł uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Fiszka projektu przygotowana przez Szpital zakłada, że koszt realizacji projektu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Położniczo-Ginekologicznego i Onkologicznego wraz z rozbudową o Centrum Zdrowia Matki i Dziecka" to ok. 193 mln zł.

Realizacja projektu wpłynie na znaczne zwiększenie dostępności do usług, poszerzenie oferty szpitala, ale przede wszystkim na kompleksowe zabezpieczenie medyczne małych pacjentów i matek – mieszkających nie tylko na terenie województwa lubuskiego, ale także poza granicami regionu. Do tej pory nie było w województwie takiej kompleksowej oferty. Jak w piśmie z 2014 r. zauważyła prof. Anna Dobrzańska, ówczesna Konsultant Krajowa w dziedzinie Pediatrii, województwo lubuskie jest na ostatnim miejscu w kraju pod względem dostępności i poziomu świadczeń nad dziećmi. Prof. A. Dobrzańska zwróciła wówczas uwagę na brak kompleksowości w opiece medycznej nad dziećmi w Lubuskiem. Plan budowy wielospecjalistycznego centrum pediatrycznego zaopiniowała pozytywnie, wskazując na priorytetowość tego zadania na liście pilnych działań zmierzających do poprawy dostępności dzieci do świadczeń medycznych na terenie województwa lubuskiego.

Warto zauważyć, że Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął dokument o charakterze strategicznym pn. Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w województwie lubuskim, który w sposób wyczerpujący diagnozuje sytuację w województwie i określa działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie opieki pediatrycznej. O konieczności poprawy usług medycznych pediatrycznych traktuje także Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020.

W dokumentach tych wskazuje się m.in. na brak dziecięcego OIOM-u oraz na wysoki wskaźnik migracji pacjentów pediatrycznych (0-18 lat) do ościennych ośrodków klinicznych (na migracje najmłodszych pacjentów lubuski oddział NFZ wydaje rocznie ok. 20 mln zł!).

Celem rozbudowy o Centrum Zdrowia Matki i Dziecka  jest:

- odseparowanie Oddziałów Dziecięcych i Oddziału Położnictwa i Neonatologii od oddziałów, gdzie przebywają dorośli   pacjenci, ludzie często bardzo schorowani, co wpłynie na podwyższenie komfortu leczenia dzieci oraz pacjentek   położniczych,

- zwiększenie zakresu udzielanych świadczeń m.in. o powstałe odcinki i stanowiska oparzeniowe, zakaźne,

- stworzenie przyjaznego środowiska dla dzieci poprzez zorganizowanie sal zabaw, stworzenie zewnętrznej   infrastruktury z placem zabaw oraz miejscem do przebywania rodziców z dziećmi.

- przeniesienie Oddziału Położnictwa wraz z traktem porodowym i dedykowaną salą operacyjną do cięć cesarskich oraz  Oddziału Neonatologii wraz z OIOM-em noworodkowym do nowego budynku Centrum Zdrowia  Matki i Dziecka, w celu stworzenia  nowoczesnej bazy łóżkowej i diagnostyczno-zabiegowej spełniającej  najwyższe standardy medyczne.

Planowana struktura Centrum Zdrowia Matki i Dziecka:

 • Oddział Pediatrii Ogólnej, Diabetologii, Endokrynologii, Hematoonkologii i Nefrologii Dziecięcej
 • Oddział Chirurgii Dziecięcej, Chirurgii Noworodka, Traumatologii i Urologii Dziecięcej
 • Oddział onkologii i hematologii dziecięcej – oddział stacjonarny
 • Oddział Położnictwa z traktem porodowym i salą do cieć cesarskich
 • Oddział Neonatologii z OIOM-em noworodkowym
 • Zintegrowany Blok Operacyjny – 6 sal wraz z zapleczem
 • Oddział Intensywnej Opieki Medycznej pediatrii
 • Oddział zakaźny – Odcinek izolacyjny od 1 dnia do 18 roku życia
 • Baza rehabilitacyjna
 • Część hotelowa dla rodziców/opiekunów
 • Wielospecjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna dla Dzieci
 • Część kliniczna Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

Rozmowa dotyczyła także wymagającego rozbudowy ( m.in w zakresie usług radioterapii) Centrum Onkologii. Na konieczność realizacji inwestycji wskazują  regionalne dokumenty strategiczne, a także mapy potrzeb zdrowotnych dla onkologii przygotowane przez ekspertów z Ministerstwa Zdrowia.

 

 

Aktualizujemy Plan Transportowy

16 listopada ubiegłego roku radni województwa lubuskiego przyjęli zaktualizowany Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego. Jednak w związku z licznymi uwagami dotyczącymi dokumentu zostanie on po raz kolejny poddany konsultacjom. - To przykład, że jesteśmy otwarci na wnioski i sugestie. Po uchwaleniu dokumentu zaczęły wpływać wnioski postulaty. Dajemy więc szansę na weryfikację podejścia gminom i powiatom – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

"Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego" określa podstawowe zasady funkcjonowania przewozów pasażerskich, dla których właściwym organizatorem jest Marszałek Województwa Lubuskiego. Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Lubuskiego stanowi akt prawa miejscowego, będący instrumentem prawnym, który jest niezbędny w procesie organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Plan w dotychczasowym kształcie obowiązuje od września 2014 roku i obejmuje jak dotąd wyłącznie przewozy kolejowe. W ramach aktualizacji w dokumencie uwzględniono również linie komunikacyjne w transporcie drogowym (autobusowym). Wynika to z faktu, że dopłaty do biletów ulgowych, od dnia 1 stycznia 2017 roku obejmować będą wyłącznie linie użyteczności publicznej ujęte w samorządowych planach transportowych. – Zmieniło się podejście ustawodawcy i sposób finansowania dopłat do ulg – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. – Liczymy na współpracę z gminami i powiatami, bo to nie tylko samorząd województwa może być operatorem tych połączeń – dodaje. Jak podkreśla Paweł Bajran – Kierownik Wydziału Transportu i Infrastruktury UMWL, poziom zaangażowania samorządów w prace nad aktualizacją dokumentu jest bardzo różny. - Poprzez te konsultacje próbujemy zachęcić samorządy gminne i powiatowe, żeby pochyliły się nad tym zadaniem, bo komunikacja to ważny obszar działań samorządu i ważny element społeczny - wyjaśnił. - Chcemy, aby siatka połączeń na terenie województwa była spójna i jak najbardziej rozwinięta – dodał.

Aktualizacja Planu zakłada, że organizacja przewozów autobusowych obejmować będzie linie wojewódzkie, łączące stolice powiatów ze stolicami województwa oraz linie dodatkowe, które uznano za niezbędne ze względu na zapotrzebowanie społeczne i stanowią uzupełnienie do istniejących połączeń kolejowych. Dopełnienie komunikacji kolejowej transportem drogowym stosowane będzie w przypadkach, gdy na poszczególnych relacjach stwierdzona zostanie niewystarczająca ilość połączeń kolejowych, a organizator nie będzie miał możliwości ich zwiększenia.

Konsultacje rozpoczną następnym tygodniu i potrwają ustawowe 21 dni!Lubuskie ma plan inwestycyjny – czekamy na twoją opinię

Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Projektu Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa. Dokument ten ma na celu zwiększenie skuteczności  i efektywności wydatkowania środków w ramach  RPO-L2020.  - Cały Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 to mocne uderzenie w kierunku przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. Plan jest precyzyjny i konkretny – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. Od dnia 9 marca 2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. trwają konsultacje dokumentu. I ty możesz mieć wpływ na jego kształt!

Z uwagi na charakter dokumentu, proces konsultacji nie musi być prowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649, z późn. zm).

W trakcie negocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) przedstawiciele Komisji Europejskiej zgłaszali wątpliwości dotyczące efektywności finansowania przedsięwzięć w zakresie infrastruktury oraz innych działań dotyczących projektów o charakterze okołobiznesowym, których źródłem finansowania są środki pomocowe UE w ramach programu regionalnego. Dlatego też powstała koncepcja kierunkowego i skoncentrowanego ich wydatkowania w tym obszarze, w oparciu o politykę inwestycyjną regionu, uszczegółowioną pod kątem RPO-L2020. Dokumentem nadającym ramy przedmiotowej interwencji ma być właśnie Plan Inwestycyjny i Promocji Gospodarczej Województwa. - Podstawą przygotowania dokumentu była ekspertyza dotycząca potencjału inwestycyjnego i eksportowego województwa lubuskiego. Na tej podstawie, a także na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego i Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie wskazaliśmy cele, jakie chcemy osiągnąć, mogliśmy ustalić, co chcemy osiągnąć w zakresie inwestycyjnym – wyjaśniła Elżbieta Anna Polak. Marszałek podkreślała, że dokument ten będzie niezwykle istotny szczególnie dla beneficjentów RPO. – Beneficjenci, pisząc projekty będą musieli znać ten plan, bo ich pomysł na konkretne działania musi być powiązany nie tylko ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego, z Regionalnym Programem Operacyjnym, ale też z programami branżowymi. Dlatego tak ważny jest czas konsultacji - dodała.

Założenia PIiPG WL obejmują następujące obszary:

Tereny inwestycyjne:

 • zmapowanie preferowanych lokalizacji dla terenów inwestycyjnych
 • inwentaryzacja obecnie funkcjonującej infrastruktury, poziomu jej wykorzystania, zainteresowania inwestorów, etc,
 • określenie uwarunkowań lokalizacyjnych terenów inwestycyjnych – założenia, gdzie takie strefy powinny być lokowane w przestrzeni (czynnik dostępności transportowej, zagospodarowanie obszarów powojskowych, popegeerowskich, poprzemysłowych, pokolejowych).

- Stawiamy na już istniejące inkubatory. Mają być to instytucje specjalistyczne, branżowe, udzielające kompleksowej pomocy. Mają być to spersonalizowane usługi dla firm - wyjaśnia Sylwia Pędzińska, dyrektor departamentu zarządzania regionalnym programem operacyjnym.

Promocja gospodarcza:

 • informacje w zakresie pożądanych kierunków promocji gospodarczej w aspekcie geograficznym, jak i branżowym, przede wszystkich w kontekście przedsiębiorców,
 • określenie najskuteczniejszych narzędzi promocji w oparciu o dotychczasowe doświadczenia regionu, propozycje skutecznych działań,
 • określenie potencjału eksportowego lubuskich przedsiębiorstw, oferty eksportowej lubuskich podmiotów gospodarczych,
 • określenie potencjału eksportowego regionu w kontekście inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego,
 • określenie możliwych celów promocji gospodarczej regionu, wynikających również z dotychczasowych doświadczeń, praktyki, potrzeb środowisk gospodarczych i samorządowych,
 • wyznaczenie kierunków promocji gospodarczej regionu, które są istotne dla osiągnięcia celów wyznaczonych w dokumentach strategicznych i programowych województwa (Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, RPO-L2020), w aspekcie geograficznym i branżowym, również wyznaczonych przez inteligentne specjalizacje;

Wsparcie około biznesowe:

 • określenie ramowego zakresu usług pożądanych w nowoutworzonych inkubatorach, w tym rodzaju kadry działającej w podmiocie,
 • uwarunkowania lokalizacyjne i organizacyjne inkubatorów – założenia, gdzie takie podmioty powinny być lokowane, jaki charakter powinny pełnić oraz preferowane rozwiązania funkcjonalne takich podmiotów,
 • wypracowane założeń do kryteriów do oceny projektów z tego obszaru.

Zobacz prezentację

Uwagi i opinie do projektu dokumentu można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłaszania uwag, do dnia 31 marca 2016 r. na adres e-mail: t.przybyla@rpo.lubuskie.pl

Prosimy uprzejmie o podawanie nazwy organizacji lub imienia i nazwiska osoby zgłaszającej uwagi.Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?