czwartek, 31 marca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.62.2016                                                                                Zielona Góra, 31.03.2016 r.
Newsletter nr 62


 
RPO Lubuskie 2020 – 9 konkursów, 237 mln do wzięcia!

Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłasza pierwsze konkursy w tym roku. Aplikować można o środki w ramach Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i Innowacje, OP7 – Równowaga społeczna oraz OP8 – Nowoczesna Edukacja. Alokacja w 9 ogłoszonych konkursach wynosi ponad 237 mln zł. Nabory wniosków rozpoczynają się 31 marca 2016 r.

 1. Działanie 1.1 Badania i innowacje; alokacja: 100 mln zł
 2. Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości; alokacja: 8 mln zł
 3. Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne; alokacja: 80 mln zł
 4. Poddziałanie 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra; alokacja: 13 mln zł
 5. Poddziałanie 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski; alokacja: 2,1 mln zł
 6. Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT; alokacja: 8 mln zł
 7. Poddziałanie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski; alokacja: 7,9 mln zł
 8. Działanie 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych; alokacja: 15 mln zł
 9. Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, alokacja: 3,8 mln zł.

Nabory wniosków rozpoczną się 31 marca 2016 r.

Dokumentacja konkursowa jest udostępniona na stronie www.rpo.lubuskie.pl w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków" oraz na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.plRusza połączenie kolejowe Zielona Góra - Berlin

1 kwietnia 2016 rusza nowe połączenie kolejowe z Zielonej Góry do Berlina Lichtenberg. W pierwszym inauguracyjnym przejeździe udział wezmą Alicja Makarska, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego i brandenburska Minister Komunikacji Kathrin Schneider. Do stolicy Niemiec wyjedziemy o godz. 6:52. Podróż potrwa niecałe dwie i pół godziny.

Aby ułatwić bezpośrednie połączenie z Zielonej Góry do Berlina, Deutsche Bahn Regio przedłużyło istniejącą linię regionalną RB 91 do Frankfurtu nad Odrą, która teraz dojeżdża do samego Berlina. Zaplanowana dodatkowo stacja kolejowa w Fürstenwalde będzie uruchomiona w ciągu roku, po zakończeniu prac budowlanych. Tym samym będzie to kolejne połączenie kolejowe z Niemcami, obok uruchomionego 20 marca na trasie Berlin - Gorzów. Od 30 kwietnia 2016 r. będzie można też dotrzeć bezpośrednim pociągiem z Berlina do Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu.Po pierwsze gospodarka

Czy środki europejskie są impulsem rozwoju innowacyjnej gospodarki? Jak powiązać świat biznesu ze światem nauki? Na te i szereg innych pytań, odpowiedzi szukali uczestnicy Lubuskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się w Zielonej Górze. – Czas na inwestycje, marzenia, innowacje. Odważnie i bez kompleksów zrobimy to razem w partnerstwie, samorząd i biznes. Zapraszam do współpracy!– mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, gospodarz Kongresu. Jego współorganizatorami byli także Poseł do Parlamentu Europejskiego Dariusz Rosati i Senator RP Waldemar Sługocki.

Przedsiębiorcy – Lubuskie was potrzebuje

- To ma być platforma dialogu! Program tego spotkania został napisany wspólnie z przedsiębiorcami, bo to oni są kołem napędowym lubuskiej gospodarki. Termin też nie jest przypadkowy. Od jutra rusza nabór w 10 konkursach w ramach RPO Lubuskie 2020. Większość z nich dedykowana jest właśnie przedsiębiorcom, więc jest to ostatni moment żeby się do nich rzetelnie przygotować – mówiła, otwierając Lubuski Kongres Gospodarczy, marszałek Elżbieta Anna Polak. - Mamy doświadczenie, plany, strategie, programy branżowe. To jest nasza odpowiedzialność, żeby tworzyć warunki do rozwoju gospodarczego. Mamy też narzędzia - pieniądze. Wyznaczyliśmy inteligentne specjalizacje. Mamy potencjał inwestycyjny i eksportowy. Czas na inwestycje, marzenia, innowacje. Odważnie i bez kompleksów zrobimy to razem w partnerstwie, samorząd i biznes. Zapraszam do współpracy! – dodała.

Marszałek podkreślała, że nowa perspektywa to szansa dla regionu, czas, który trzeba jak najlepiej wykorzystać. Lubuskie ma się stać regionem konkurencyjnym i innowacyjnym. Ma być Zieloną krainą nowoczesnych technologii. I tę misję chcemy realizować z lubuskim biznesem – przekonywała Elżbieta Anna Polak.

Rosati: Zróbmy wszystko, aby dogonić kraje Zachodu

Jednym ze współorganizatorów Kongresu był Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusz Rosati. Podczas spotkania zaprezentował jak wygląda rozwój gospodarczy Polski na tle krajów Europy Zachodniej. - Polska chce doganiać kraje Zachodu wykorzystując także europejskie środki. Zdajemy sobie sprawę, że te pieniądze nie będą płynęły do Polski w nieskończoność, dlatego środki z obecnej perspektywy trzeba wykorzystać w sposób maksymalnie efektywny – podkreślał.

Jego zdaniem ostatnie lata to niezwykle dynamiczny rozwój gospodarczy dla Polski.  - Zrobiliśmy wielki krok. Gdyby udało się utrzymać rozwój w tym tempie w przyszłości, bylibyśmy w stanie dogonić kraje zachodnie do roku 2030. Wymaga to wielkiego wysiłku i zmiany modelu rozwoju w naszym kraju – wyjaśnił.

Przedstawił cztery kluczowe czynniki, które decydują, jakie kraje są w stanie dogonić kraje bogatsze. Po pierwsze inwestycje w określone dziedziny i określone rodzaje produkcji. - Polska nie inwestuje dużo. Trzeba zwiększyć udział inwestycji w PKB. Proces inwestycyjny musi opierać się na wykorzystaniu środków krajowych, ale też zagranicznych. Trzeba inwestować w dziedziny i rodzaje produkcji, które zapewniają wysoką wartość dodaną. Muszą być to produkty, na które rośnie popyt wraz ze wzrostem dochodu – innowacje, wynalazki, produkty technologiczne – wyjaśnił prof. Rosati. Drugim czynnikiem jest praca. - Źródłem zamożności jest praca, a nie bezczynność. Z niepokojem trzeba patrzeć na rozmaite pomysły, z których może wynikać zagrożenie dla rynku pracy w naszym kraju. Bez pracy nie zbuduje się bogactwa – podkreślał. Punkt trzeci to innowacje, które zdaniem profesora są czynnikiem będącym wartością dodaną i zapewniającym rynki zbytu. Ostatni czynnik to regulacyjne otoczenie biznesu, musi być ono przyjazne dla biznesu. - Przepisy podatkowe skomplikowane, zamówienia publiczne, sądownictwo gospodarcze, prawo pracy itp. Wszystko to wymaga zasadniczych zmian aby przedsiębiorcy mogli rozwijać produkcję i tworzyć rynek pracy, nie musząc walczyć z biurokracją i administracją – przekonywał.

Środki europejskie motorem rozwoju

Rozwój gospodarczy naszego kraju nie byłby możliwy bez zastrzyku środków europejskich. To one są w dużym stopniu jego determinantem. Podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego Senator RP Waldemar Sługocki zaprezentował w jaki sposób samorządy, będące jednym z największych dysponentów środków wykorzystują tę historyczną szansę. - Polska jest największym biorcą środków UE i te środki istotnie wpływają na rozwój gospodarczy państwa polskiego. W poprzedniej perspektywie dominowały środki przeznaczone na infrastrukturę podstawową, w znacznie mniejszym stopniu na rozwój innowacyjności. Środki europejskie wpływają na aktywność inwestycyjną – wyjaśnił. Odniósł się także do regionu lubuskiego. - Większość środków, które trafiły na grunt lubuski pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, znacznie mniej z programu regionalnego. Lubuskie rozwija się szybciej niż średnia dla Polski 2004-2014. W Polsce średnia wzrostu PKB to 4%, w woj. lubuskim to 6%. Widoczne są także zmiany w nakładach na badania i rozwój – lubuskie było na 3 miejscu jeżeli chodzi o budowanie konkurencyjnej gospodarki w oparciu o badanie i rozwój – podkreślił.

O wpływie środków unijnych na lubuską gospodarkę mówił także były poseł z Lubuskiego Robert Smoleń. - Środki unijne to ważny instrument do osiągniecia celów zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, priorytetów jego rozwoju – wyjaśnił. 

Czas na innowacje!

Jednym z priorytetów rozwoju województwa jest budowanie regionu innowacyjnego. Mają w tym pomóc środki pochodzące z Unii Europejskiej. O tym jakie są możliwość w nowej perspektywie w tym zakresie mówiła Małgorzata Olszewska – ekspert ds. innowacji. Do dyspozycji przedsiębiorców są: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Program Polska Cyfrowa, a także wsparcie dla start-upów.

O innowacjach w praktyce mówił ekspert w  tej dziedzinie, prezes firmy LfC MEdical, dr Lechosław Ciupik. - Czasem wiedza i nauka nie wystarczą, trzeba mieć umiejętności. Gospodarka przede wszystkim, to dla nas najważniejsze, ona się musi rozwijać i nieść na sobie ciężar ekonomiczny. Ekonomia gospodarki jest najważniejsza. Gospodarka powinna być stymulowana przez innowacje. Innowacje to przekształcenie wiedzy i umiejętności w pieniądze. Ona jest różnie pojmowana. Ma różne obszary. Dla nas wyznacznikiem jest Europa. Bardzo ważny jest też innowator, który ma tyle wiedzy i umiejętności żeby ją tworzyć. To właśnie on jest motorem innowacji. Innowacje powinny mieć wsparcie zewnętrzne, powinny być prorynkowe i progospodarcze. Nie ma innowacji bez działalności badawczo-rozwojowej. Największym zaś wrogiem innowacji jest upływający czas. Podkreślał, że tworzenie czegoś nowego oznacza wejście w konflikt z tym co teraz istnieje. Jednak jak zaznaczył, ten konflikt odgrywa pozytywną rolę i musi  być bodźcem do pokonywania barier.

 Rewolucja na rynku pracy – czas na wykwalifikowaną kadrę

- Rozmawiamy często z przedsiębiorcami, którzy sygnalizują, że największym problemem jest brak wykwalifikowanej kadry. Dlatego zrodził się pomysł na uzdrowienie tej sytuacji. Projekt systemowy mający na celu modernizację szkolnictwa zawodowego, który będzie nas sporo kosztował. To nie mogą być pieniądze na przetrwanie, musimy myśleć o przyszłości! – mówiła podczas Kongresu marszałek Elżbieta Anna Polak. Projekt realizowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. – Chcemy, aby szkolnictwo zawodowe w regionie otrzymało odpowiednie wsparcie, aby młodzi ludzie mieli większe szanse na odnalezienie się na rynku pracy – mówił Marek Kamiński, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL.

Motyw przewodni projektu: modernizacja kształcenia. Cel: rewolucja w szkołach zawodowych! Brzmi poważnie i tak też będzie – poważnie i z rozmachem. Wsparcie bowiem otrzymają wszystkie podmioty kształcenia zawodowego w Lubuskiem, których jest 70!  5,5 tys. młodych ludzi odbędzie staże i praktyki! Swoje kwalifikacje podniesie ponad 600 nauczycieli! Jak podkreślał dyrektor Marek Kamiński, jednym z elementów rewolucji będzie także doposażenie szkół, które ma dać szansę uczniom na dotknięcie nowych technologii. Jednym słowem inwestujemy w człowieka! - Wsparcie będzie polegało na przeprowadzeniu staży i praktyk u pracodawców. Ale to także dodatkowe zajęcia i kursy specjalistyczne, czy też nowe kierunki kształcenia w centrach kształcenia zawodowego, współpraca z uczelniami -  wykorzystanie bazy i kadry, doskonalenie kadry nauczycielskiej- praktyki nauczycieli w przedsiębiorstwach, stworzenie 12 centrów kształcenia zawodowego, doradztwo zawodowe na wszystkich poziomach! Młody człowiek ma otrzymać gotową ścieżkę, co dalej w obszarze jego edukacji i pracy – wyjaśnił.

Porozmawiajmy o lubuskiej gospodarce

Jedną z części kongresu była debata, której uczestnicy rozmawiali na temat wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie, komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań i współpracy biznesu z nauką, dostosowania edukacji do potrzeb przedsiębiorców oraz wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach środków unijnych.  

Jednym z ekspertów debaty była Katarzyna Drożak – Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych. Jej zdaniem środki europejskie to szansa dla regionu. Jednak jak twierdzi, mogą stanowić także zagrożenie.  – To jest narzędzie i zależy jak je wykorzystamy. Jeżeli te środki będą celem samym w sobie to będzie to  zagrożenie, a jeżeli to droga do celu to ogromna szansą. Po raz pierwszy inwestujemy w  badania i rozwoju przedsiębiorców, którzy mają być nośnikami innowacji i pokazywać pewna drogę – wyjaśniła.

Rozmowa dotyczyła także wsparcia dla przedsiębiorców – także tych początkujących.-  Startup to przedsiębiorstwo oparte na innowacji – pomyśle i idei, która w połączeniu ze wsparciem daje wielką szansę. To duża monetaryzacja kilku osób. Chodzi o to, żeby ta wartość dodana zostawała u nas. Żeby osoby z potencjałem zostawały w miejscach, gdzie zostały przygotowane. Mamy województwo z potencjałem i dobry uniwersytet. Ważne są też elementy wsparcia typu inkubatory przedsiębiorczości, które stanęły na wysokości zadania – mówił Marcin Kowcz (Monster&Devices). Marcin Bąkowski z firmy Sinersio Polska podkreślał, ze Lubuskie to dobre miejsce do rozwoju firmy.

O współpracy nauki z biznesem mówił z kolei Karol Dąbrowski z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ. Podkreślał, że dużo się dzieje jeżeli chodzi o branżę IT, jednak nie ma to przełożenia na patenty. – Ta współpraca działa, ale nie tak, jak byśmy chcieli. Nie do końca jesteśmy nauczeni współpracować. Regionalny Program Operacyjny umożliwia taką współpracę. To zachęta dla przedsiębiorców. Zachęcamy też wydziały do współpracy z przedsiębiorcami, bo jest potencjał – wyjaśnił. Jako przykład dobrej współpracy samorządu, nauki i biznesu wskazał park Interior w Nowej Soli. - Park Interior jest przykładem na to, jak samorząd mógł wpłynąć na generowanie szans biznesowych. Przez pieniądze publiczne został wygenerowany impuls inwestycyjny – wyjaśnił.

Ekspertem w zakresie szkolnictwa zawodowego był Grzegorz Königsberg – Dyrektor CKZiU „Elektryk" w Nowej Soli. Podkreślał on, że rynek pracy wymaga od szkół zawodowych przygotowania pracowników do pracy – wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych. - Czyli trzeba kształcić z głową. Ważne jest współdziałanie z firmami. Chcemy w ramach projektu przygotowanego przez urząd marszałkowski  kształcić pod konkretne firmy, konkretne specjalizacje – wyjaśnił. Zaznaczył jednocześnie, że ważne jest także to, żeby przekonywać młodych ludzi, że szkoły zawodowe, to nie zło konieczne, tylko szansa na rozwój i dobrą pracę.

Podczas debaty pojawił się także wątek związany z marką regionu. Czy taką posiadamy? Na to pytanie próbowała odpowiedzieć Katarzyna Drożak – Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych. -Województwo lubuskie jest poszukujące, szuka swojej drogi. To region z dużym potencjałem, jeszcze nie wykorzystanym. Zobaczymy czy wybrane przez nas inteligentne specjalizacje to nasza marka. A może okaże się, że jeszcze jej nie mamy i poznamy ją za kilka lat. Marka nas odróżnia od innych. Pytanie tylko czy chcemy się odróżniać, czy wolimy tworzyć powiazania międzyregionalne i międzynarodowe. To zależy od przedsiębiorców, czy będą współdziałać z nami – samorządowcami i naukowcami – wyjaśniła.

Diamenty Forbes dla lubuskich firm

Podczas Kongresu marszałek Elżbieta Anna Polak wręczyła listy gratulacyjne firmom wyróżnionym w rankingu Diamenty Forbesa.

Wyróżnione firmy:

- ARCOBALENO

- AZ IWANICCY

- BATCAR

- BIODAMA

- CALEG

- CONSTANS

- DKD

- DOBROWOLSKI

- EOBUWIE

- ERKA-TRANS

- FAST

- FERYSTER

- KARTON PAK

- KAZIMIERZ JOŃCA

- LEGARTO

- LEKS

- MAGOREX

- MAKO MAŁY

- MATERCHEM

- MB PNEUMATYKA

- NORD NAPĘDY

- OVOPOL

- PERCEPTUS

- PKS ŻARY

- POLZBUD

- PROMET CARGO

- SEVEN

- URBAN POLSKA

 


Złote i kryształowe anteny rozdane

30 marca br., już po raz XVIII podczas wielkiej gali poznaliśmy laureatów Złotych i Kryształowych Anten Świata Telekomunikacji i Mediów – prestiżowego wyróżnienia dla najlepszych firm, produktów, usług raz wybitnych jednostek, mających znaczący wpływ na kształt i rozwój rynku telekomunikacyjnego i mediów w Polsce. W uroczystości udział wzięła marszałek Elżbieta Anna Polak, członek kapituły nagrody oraz jej laureatka z 2013 roku w kategorii „Człowiek Roku".

Przypomnijmy, 19 lutego br. obradowała Kapituła Konkursu Złotych i Kryształowych Anten Świata Telekomunikacji Mediów. Jej członkiem jest marszałek Elżbieta Anna Polak – laureatka Złotej Anteny w kategorii Człowiek Roku 2013. Marszałek otrzymała wyróżnienie za to, że „jako pierwszy marszałek z odwagą i sukcesem konsekwentnie realizuje ideę cyfryzacji województwa". Nominowana przez nią w 2014 roku fundacja WOŚP, na czele której stoi Jurek Owsiak otrzymała statuetkę Kryształowej Anteny. Laureatów tegorocznej edycji poznaliśmy podczas wielkiej gali 30 marca br.

Nagrody przyznano w 10 kategoriach za osiągnięcia dokonane w ubiegłym roku. Przedstawiamy Państwu Laureatów tegorocznego konkursu.

Złote Anteny Świata Telekomunikacji w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Produkt Roku – nagroda za usługę UPC Horizon Go, która pozwala na dostęp do telewizyjnej rozrywki online poprzez komputer, laptop, tablet czy telefon.
 • Dostawca rozwiązań dla sektora telekomunikacyjnego – firma VECTOR otrzymała nagrodę za zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w obszarze infrastruktury dostępowej sieci telekomunikacyjnych
 • Wydarzenie Roku – nagroda za multikanałową transmisję Konkursu Chopinowskiego przeprowadzoną przez Telewizję Polską oraz Polskie Radio. Przeprowadzenie pierwszej w Polsce, 130 minutowej transmisji telewizyjnej i internetowej na urządzeniach mobilnych w aplikacji TVP STREAM i na PLATFORMIE HYBRYDOWEJ TVP. Transmisja cechowała się najwyższą jakością obrazu i dźwięku.
 • Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – firma Play otrzymała nagrodę za konsekwentne, aktywne i wielopłaszczyznowe wspieranie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Udostępnienie dedykowanej strony www z grą „Kilobity na Czarity", której używanie przekładało się na pomoc finansową i pozwoliło zasilić konto fundacji Jurka Owsiaka.
 • Człowiek Roku – Bruno Duthoit, Prezes Zarządu Orange Polska – nagroda za 15 letnie zaangażowanie w rozwój rynku telekomunikacyjnego w Polsce przejawiające się nie tylko determinacją i nieustępliwością we wprowadzeniu technologii światłowodowej FTTH, rozwojem i upowszechnianiem sieci LTE, ale również dbałością i przejrzystością w technologii obsługi i kontaktach w punktach sprzedaży.

Kryształowe Anteny Świata Mediów w poszczególnych kategoriach otrzymali:

 • Program Informacyjny Roku – program informacyjny „Wydarzenia" emitowany przez Telewizję Polsat wybrany został przez internautów za pomocą ankiety przeprowadzonej na portalu interia.pl jako rzetelne, profesjonalne i obiektywne źródło informacji dotyczących najważniejszych tematów społecznych, politycznych i kulturalnych.
 • Firma Roku – Telewizja Polska otrzymała nagrodę za wyjątkową obsługę medialną XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina uwzględniającą potrzeby słuchaczy, cechującą się wysoką jakością dźwięku, a także nowatorstwem formy dotarcia i udostępnienia koncertów. Docenioną przez odbiorców nowością był również specjalny, okazjonalny, cyfrowy program pop-up'owy – cyfrowe Radio Chopin.
 • Człowiek Roku – Zbigniew Benbenek, Prezes Zarządu Grupa ZPR Media – Twórca Grupy ZPR Media, jednej z największych i najdynamiczniej rozwijających się grup medialnych w Polsce , autor wizji jej rozwoju, opierającej się na synergii spółek i współpracy zespołów.

Lider Nowych Mediów:

 • Bloger Roku – Blog Ekskluzywny Menel – Kamil Pawelski, autor bloga, odebrał nagrodę za charyzmatyczny sposób prowadzenie bloga kształtującego opinie, trendy oraz styl życia młodych ludzi. Laureat tej kategorii wyłoniony został w głosowaniu internetowym, które miało miejsce na portalu Interia.pl.
 • Youtuber Roku – talk-show 20m2 Łukasza – Łukasz Jakóbiak, autor internetowego talk-show, odebrał nagrodę za program, który ukazuje epizody z życia celebrytów w jak najbardziej naturalny, rzeczywisty, codzienny i nie tknięty obróbką sposób. Laureat tej kategorii wyłoniony został w głosowaniu internetowym, które miało miejsce na portalu Interia.pl,

W uroczystej Gali udział wzięli przedstawiciele centralnej administracji publicznej, regulatora oraz top managementu branży telekomunikacyjnej i mediów. Galę poprowadził Marcin Prokop, a gościom towarzyszył występ artystyczny Cezarego Pazury.Sieci Szerokopasmowe ważne dla rozwoju gospodarczego

Internet i nowoczesne technologie – to we współczesnym świecie determinanty rozwoju konkurencyjnych gospodarek oraz rozwoju gospodarczego. O tym, jak sprawić aby dostęp do nich był powszechny, rozmawiali uczestnicy Konferencji Sieci Szerokopasmowe, która odbyła się 31 marca br. w Warszawie. Jeden z bloków tematycznych dotyczył pobudzenia inwestycji oraz likwidacji barier inwestycyjnych. Jednym z ekspertów w tym zakresie była marszałek Elżbieta Anna Polak.

Konferencja Sieci Szerokopasmowe od siedmiu lat stanowi miejsce dyskusji dla kluczowych na rynku podmiotów: regulatora, administracji rządowej i samorządowej, firm, izb i instytucji. - Wymiana  doświadczeń  jest  niezwykle  ważna.  Jesteśmy  liderem  w  budowaniu  społeczeństwa  informacyjnego  –  jako  pierwsze  województwo  w  Polsce  zakończyliśmy  projekt,  który  zagwarantuje lokalnym  operatorom  równy  i  nieodpłatny  dostęp  do  sieci  szkieletowej.  Stwarzamy  warunki  dla  rozwoju  gospodarczego.  Zamieniamy  góry  papierów na elektroniczne narzędzia. Cieszę się, że mogę nasze lubuskie doświadczenia przekazać również wszystkim słuchaczom i uczestnikom tej konferencji – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

W tym roku Konferencja podzielona została na 5 paneli tematycznych, w których swoją wiedzą na temat wykorzystania nowoczesnych technologii podzieli się 40 prelegentów – ekspertów. Gośćmi honorowymi konferencji będą Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji oraz Edgar Aker – Prezydent FTTH Rady Europy.

Pierwszy blok tematyczny dotyczyć będzie pobudzenia inwestycji i likwidacji barier inwestycyjnych. Jego uczestnicy rozmawiać będą m.in. na temat ułatwień i uwarunkowań prawnych w budowie sieci szerokopasmowych, obszarów współpracy JST i inwestora telekomunikacyjnego, a także na temat możliwości realizacji wspólnych inwestycji wewnątrzsektorowych i międzysektorowych. Ekspertami w tym zakresie będą: Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Piotr Muszyński – Przewodniczący Rady Programowej i Eksperckiej konferencji, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Orange Polska, Przemysław Kurczewski – Prezes Zarządu EmiTel, Tomasz Szopa 0 Prezes Zarządu NETIA S.A., Andrzej Dulka, Prezes Zarządu Alkatel-Lucent Polska-NOKIA, Norbert Biedrzycki – Prezes Zarządu Atos Polska, VP System Itegration, Wojciech Pytel – Członek Rady Nadzorczej Polkontel A.A.

Ponadto uczestnicy konferencji prowadzić będą dyskusję w ramach pozostałych bloków tematycznych: Zasady finansowania sieci szerokopasmowych, Technologie w służbie budowy sieci szerokopasmowych, Rozdrobnienie dzielnicowe czy konsolidacja infrastruktury i operatorów?, Nowe otwarcie w administracji państwa, czyli jak przegonić Estonię.

Formuła spotkania umożliwia swobodny dialog z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za rozbudowę sieci szerokopasmowych, reprezentację interesów poszczególnych regionów Polski najważniejszym władzom w państwie, wymianę poglądów oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Cele:

 • Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i koncepcji realizacji projektów rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce pomiędzy przedstawicielami regionalnych programów operacyjnych, jednostkami rządowymi i samorządowymi, administracją publiczną, operatorami, dostawcami sprzętu, a także firmami budującymi sieci
 • Zaprezentowanie usług i rozwiązań przydatnych dla rozwoju sieci szerokopasmowej
 • Zaprezentowanie przykładów zrealizowanych z sukcesem projektów finansowanych ze środków unijnych
 • Przygotowanie Listu Otwartego podsumowującego debaty konferencji skierowanego do polityków, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych oraz osób zainteresowanych rozwojem Internetu szerokopasmowego w Polsce i realizacją postulatów przywoływanej często przez uczestników Agendy Cyfrowej 2020.

Zobacz: Broszurę informacyjną zawierającą Agendę KonferencjiKolejne spotkanie ws. aktualizacji Planu Transportowego

Po zeszłotygodniowym spotkaniu z marszałek Elżbietą Anną Polak dotyczącym aktualizacji Lubuskiego Planu Transportowego, Radny Województwa Lubuskiego Łukasz Mejza w tej samej sprawie spotkał się z członek zarządu Alicją Makarską. Rozmowa, do której doszło dziś (30.03) w urzędzie marszałkowskim, dotyczyły również ścieżek rowerowych i połączeń kolejowych.

Radny podniósł kwestię uwzględnienia w aktualizowanym Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego połączenia autobusowego Zielona Góra - Gubin. Aktualizacja Planu zakłada, że organizacja przewozów autobusowych obejmować będzie linie wojewódzkie, łączące stolice powiatów ze stolicami województwa oraz linie dodatkowe, które uznano za niezbędne ze względu na zapotrzebowanie społeczne i stanowią uzupełnienie do istniejących połączeń kolejowych. Dopełnienie komunikacji kolejowej transportem drogowym stosowane będzie w przypadkach, gdy na poszczególnych relacjach stwierdzona zostanie niewystarczająca ilość połączeń kolejowych, a organizator nie będzie miał możliwości ich zwiększenia.

Radny zaproponował również stworzenie ścieżki rowerowej od  Zielonej Góry w kierunku granicy. Podczas rozmów pojawił się także temat uruchomienia pasażerskiej linii kolejowej na trasie Zielona Góra – Krosno Odrz. – Gubin.

 

PFRON: ponad 1,7 mln zł na dofinansowanie robót budowlanych

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Białkowie, przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach, rozbudowa i przebudowa obiektów Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologicznego - Kardiologicznego w Torzymiu to tyko niektóre z przedsięwzięć, jakie otrzymały dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarząd województwa dokonał podziału środków PFRON na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Do zadań samorządu województwa, realizowanych w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), należy m.in. dofinansowanie robot budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

W 2016 roku na realizację zadań ustawowych Województwo Lubuskie uzyskało ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 3.001.703 zł, przypadających zgodnie z algorytmem. 14 marca 2016 roku Sejmik Województwa Lubuskiego z kwoty tej na dofinansowanie robót budowlanych przeznaczył 1.711.703 zł.

W roku bieżącym dofinansowanie na roboty budowlane m.in.: w obiektach pomocy społecznej, służby zdrowia, kultury i sportu, a także w obiektach administracyjnych, otrzymają 24 podmioty. Wszystkie te  inwestycje zakładają likwidację barier architektonicznych. Realizacja projektów wpłynie na poprawę infrastruktury rehabilitacyjnej województwa lubuskiego w zakresie organizacyjnym, leczniczym, psychologicznym, szkoleniowym, edukacyjnym i społecznym.

Województwo Lubuskie udziela dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości od 30% do 50% kosztów realizacji inwestycji, zależnie od tego czy beneficjent jest lub nie jest przedsiębiorcą. Pozostałe koszty inwestycji ponosi beneficjent ze środków własnych lub uzyskanych z innych źródeł.

Szczegółowy podział środków PFRON na dofinansowanie robót budowlanychDebata Rolna 2016

1 kwietnia br., o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się Debata Rolna 2016 oraz Jubileusz XX-lecia Lubuskiej Izby Rolniczej. W debacie weźmie udział wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Program:

09:30  Rejestracja uczestników, serwis kawowy
10:00   Otwarcie Debaty Rolnej 2016 i słowo wstępne – Stanisław Myśliwiec, Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej oraz Stanisław Tomczyszyn, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego
– Wystąpienie Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– Wręczenie Odznaczeń – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
– Wykład I „Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w Polsce – stan obecny
i perspektywy zmian" – dr Tomasz Berbeka – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
– Wykład II „Funkcjonowanie Prawa Łowieckiego w Polsce" – Bogdan Złotorzyński, Wszechnica Polska w Warszawie, redaktor naczelny „Braci Łowieckiej"
– Wykład III „Historia Izb Rolniczych na Ziemiach Polskich i dr Aleksander hr. Szembek" – Władysław Garbiński, sekretarz Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie
13:30   DYSKUSJA
14:30   Podsumowanie  i zakończenie Debaty Rolnej 2016
– Występ Zespołu Wierzbniczanki

 

Ruszył konkurs na prowadzenie LCW

Jeśli posiadasz doświadczenie w ramach wspierania, odbudowywania, promowania dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji winiarskich regionu, a także prowadzenia działalności: gastronomicznej, informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, związanej z prowadzeniem winnicy mającej na celu odrodzenie tradycji winiarskich oraz rozwoju enoturystyki zostań operatorem prowadzącym Lubuskie Centrum Winiarstwa. 23 marca br. ruszył konkurs, termin składania ofert mija 25 kwietnia 2016 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz konsorcja tych podmiotów, prowadzące działalność gospodarczą, w zakresie zgodnym z wymogami konkursu. 

Operator musi realizować cele związane m.in z promowaniem dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji winiarskich regionu oraz ofert kulturowo-turystycznych. Operator będzie ponosił jedynie koszty eksploatacyjne. Jeśli spełni wymagania i przedstawi ciekawą, wartościową koncepcję funkcjonowania, otrzyma w użytkowanie znakomicie przygotowany obiekt, który spełnia funkcje reprezentacyjne, turystyczne, naukowo-dydaktyczne, muzealne i wystawiennicze.

Obiekt posiada m.in salę konferencyjną, biura, salę pokazową, strefę cateringową. Przylega do niego piękna winnica. Obiekt musi być dostępny dla Lubuszan i turystów, środowisk winiarskich i naukowych. Zadaniem operatora będzie prowadzenie m.in sklepu z lubuskimi i polskimi winami oraz produktami regionalnymi. Umowa będzie zawarta na dwa lata.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu prowadzącego Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze, które zostało wybudowane w ramach projektu pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne", dofinansowanego z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Operator będzie realizował w siedzibie Centrum zadania Samorządu Województwa Lubuskiego związane z celami ww. projektu określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

Zadania Operatora:

Głównym zadaniem Operatora będzie prowadzenie LCW poprzez realizację poniższych celów:

- wspieranie, odbudowywanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji winiarskich regionu i ofert kulturowo-turystycznych,

- przyczynianie się jednocześnie do odrodzenia tradycji winiarskich oraz rozwoju enoturystyki,

- propagowanie wyrobów regionalnych,

- prezentowanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego lubuskiego winiarstwa poprzez zapewnienie zaplecza kulturalno-szkoleniowego,

- prezentowanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego lubuskiego winiarstwa poprzez zapewnienie usług gastronomicznych.

Operator zobowiązany będzie do świadczenia wyłącznie następujących rodzajów działań w siedzibie LCW:  

- sprzedaży, w tym sprzedaży regionalnych produktów tradycyjnych, biletów, itp.

- usług gastronomicznych,

- wynajmu powierzchni,

- usług turystycznych,

- usług promocyjnych,

- organizacji wydarzeń.

Termin składania ofert:

Termin składania ofert mija 25 kwietnia 2016 roku godzinie 15:30

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, KANCELARIA OGÓLNA

Kryteria wyboru oferty:

Ocena złożonych ofert będzie przeprowadzona dwuetapowo tj.:

Etap 1 obejmuje weryfikację spełnienia warunków formalnych przystąpienia do postępowania konkursowego.

Etap 2 obejmuje merytoryczną ocenę przedłożonej oferty. Wybór zostanie dokonany w oparciu o sumę punktacji poszczególnych kryteriów

Kryterium nr 1 – dostępność obiektu dla odwiedzających tj. godziny otwarcia LCW od poniedziałku do niedzieli. Godziny otwarcia LCW w weekendy liczone są podwójnie np. otwarcie obiektu w godzinach 10:00-16:00 w sobotę będzie liczone jakby obiekt otwarty był 12h.

Dodatkowe punktowana będzie dostępność obiektu w dni wolne od pracy tj.1 maja (Święto Pracy), 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja), 15 maja (Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), 26 maja (Boże Ciało), 15 sierpnia (Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny).

Kryterium nr 2 - doświadczenie w zakresie przedmiotu postępowania konkursowego, tj. doświadczenie podmiotu w zakresie prowadzenia działalności na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i/lub turystyki, w tym np. działalności: gastronomicznej, informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, związanej z prowadzeniem winnicy mającej na celu odrodzenie tradycji winiarskich oraz rozwoju enoturystyki

Kryterium nr 3 - koncepcja działania LCW, w której należy uwzględnić plan rozwoju obiektu, oferowanych pakietów turystycznych, formę prowadzenia punktu gastronomicznego np. kawiarni, restauracji itp.

Kryterium nr 4 – liczba współpracowników/partnerów o istotnym znaczeniu dla prowadzenia i rozwoju LCW, których współpraca ma swoje odzwierciedlenie w opisie koncepcji działania LCW np. restauratorów, producentów produktów tradycyjnych, podmiotów prowadzących działalność na rzecz rozwoju na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i/lub turystyki. Podmiot zobowiązany jest przedstawić dokumenty poświadczające współpracę np. umowy współpracy, listy intencyjne itp.

Kryterium nr 5 – dostępność produktów tradycyjnych z listy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - liczba dostępnych produktów tradycyjnych w prowadzonym sklepie.

Kryterium nr 6 – oferta LCW -liczba planowanych do organizacji wydarzeń otwartych dla społeczeństwa np. degustacji, jarmarków produktów tradycyjnych, świąt itp. Podmiot zobowiązany jest przedstawić harmonogram wydarzeń wraz z krótkim ich opisem, które planuje zorganizować w danym roku.

Szczegółowe informacje:

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

http://www.bip.lubuskie.pl/389/1791/Ogloszenie_o_konkursie_otwartym_na_wybor_Operatora_prowadzacego_Lubuskie
_Centrum_Winiasrtwa_w_Zaborze/

 


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

środa, 30 marca 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.61.2016                                                                                                                                                                                      Zielona Góra, 30.03.2016 r.Newsletter nr 61

 


Po pierwsze gospodarka

Czy środki europejskie są impulsem rozwoju innowacyjnej gospodarki? Jak powiązać świat biznesu ze światem nauki? Na te i szereg innych pytań, odpowiedzi szukali uczestnicy Lubuskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się w Zielonej Górze. – Czas na inwestycje, marzenia, innowacje. Odważnie i bez kompleksów zrobimy to razem w partnerstwie, samorząd i biznes. Zapraszam do współpracy!– mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, gospodarz Kongresu. Jego współorganizatorami byli także Poseł do Parlamentu Europejskiego Dariusz Rosati i Senator RP Waldemar Sługocki.

Przedsiębiorcy – Lubuskie was potrzebuje

- To ma być platforma dialogu! Program tego spotkania został napisany wspólnie z przedsiębiorcami, bo to oni są kołem napędowym lubuskiej gospodarki. Termin też nie jest przypadkowy. Od jutra rusza nabór w 10 konkursach w ramach RPO Lubuskie 2020. Większość z nich dedykowana jest właśnie przedsiębiorcom, więc jest to ostatni moment żeby się do nich rzetelnie przygotować – mówiła, otwierając Lubuski Kongres Gospodarczy, marszałek Elżbieta Anna Polak. - Mamy doświadczenie, plany, strategie, programy branżowe. To jest nasza odpowiedzialność, żeby tworzyć warunki do rozwoju gospodarczego. Mamy też narzędzia - pieniądze. Wyznaczyliśmy inteligentne specjalizacje. Mamy potencjał inwestycyjny i eksportowy. Czas na inwestycje, marzenia, innowacje. Odważnie i bez kompleksów zrobimy to razem w partnerstwie, samorząd i biznes. Zapraszam do współpracy! – dodała.

Marszałek podkreślała, że nowa perspektywa to szansa dla regionu, czas, który trzeba jak najlepiej wykorzystać. Lubuskie ma się stać regionem konkurencyjnym i innowacyjnym. Ma być Zieloną krainą nowoczesnych technologii. I tę misję chcemy realizować z lubuskim biznesem – przekonywała Elżbieta Anna Polak.

Rosati: Zróbmy wszystko, aby dogonić kraje Zachodu

Jednym ze współorganizatorów Kongresu był Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusz Rosati. Podczas spotkania zaprezentował jak wygląda rozwój gospodarczy Polski na tle krajów Europy Zachodniej. - Polska chce doganiać kraje Zachodu wykorzystując także europejskie środki. Zdajemy sobie sprawę, że te pieniądze nie będą płynęły do Polski w nieskończoność, dlatego środki z obecnej perspektywy trzeba wykorzystać w sposób maksymalnie efektywny – podkreślał.

Jego zdaniem ostatnie lata to niezwykle dynamiczny rozwój gospodarczy dla Polski.  - Zrobiliśmy wielki krok. Gdyby udało się utrzymać rozwój w tym tempie w przyszłości, bylibyśmy w stanie dogonić kraje zachodnie do roku 2030. Wymaga to wielkiego wysiłku i zmiany modelu rozwoju w naszym kraju – wyjaśnił.

Przedstawił cztery kluczowe czynniki, które decydują, jakie kraje są w stanie dogonić kraje bogatsze. Po pierwsze inwestycje w określone dziedziny i określone rodzaje produkcji. - Polska nie inwestuje dużo. Trzeba zwiększyć udział inwestycji w PKB. Proces inwestycyjny musi opierać się na wykorzystaniu środków krajowych, ale też zagranicznych. Trzeba inwestować w dziedziny i rodzaje produkcji, które zapewniają wysoką wartość dodaną. Muszą być to produkty, na które rośnie popyt wraz ze wzrostem dochodu – innowacje, wynalazki, produkty technologiczne – wyjaśnił prof. Rosati. Drugim czynnikiem jest praca. - Źródłem zamożności jest praca, a nie bezczynność. Z niepokojem trzeba patrzeć na rozmaite pomysły, z których może wynikać zagrożenie dla rynku pracy w naszym kraju. Bez pracy nie zbuduje się bogactwa – podkreślał. Punkt trzeci to innowacje, które zdaniem profesora są czynnikiem będącym wartością dodaną i zapewniającym rynki zbytu. Ostatni czynnik to regulacyjne otoczenie biznesu, musi być ono przyjazne dla biznesu. - Przepisy podatkowe skomplikowane, zamówienia publiczne, sądownictwo gospodarcze, prawo pracy itp. Wszystko to wymaga zasadniczych zmian aby przedsiębiorcy mogli rozwijać produkcję i tworzyć rynek pracy, nie musząc walczyć z biurokracją i administracją – przekonywał.

Środki europejskie motorem rozwoju

Rozwój gospodarczy naszego kraju nie byłby możliwy bez zastrzyku środków europejskich. To one są w dużym stopniu jego determinantem. Podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego Senator RP Waldemar Sługocki zaprezentował w jaki sposób samorządy, będące jednym z największych dysponentów środków wykorzystują tę historyczną szansę. - Polska jest największym biorcą środków UE i te środki istotnie wpływają na rozwój gospodarczy państwa polskiego. W poprzedniej perspektywie dominowały środki przeznaczone na infrastrukturę podstawową, w znacznie mniejszym stopniu na rozwój innowacyjności. Środki europejskie wpływają na aktywność inwestycyjną – wyjaśnił. Odniósł się także do regionu lubuskiego. - Większość środków, które trafiły na grunt lubuski pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, znacznie mniej z programu regionalnego. Lubuskie rozwija się szybciej niż średnia dla Polski 2004-2014. W Polsce średnia wzrostu PKB to 4%, w woj. lubuskim to 6%. Widoczne są także zmiany w nakładach na badania i rozwój – lubuskie było na 3 miejscu jeżeli chodzi o budowanie konkurencyjnej gospodarki w oparciu o badanie i rozwój – podkreślił.

O wpływie środków unijnych na lubuską gospodarkę mówił także były poseł z Lubuskiego Robert Smoleń. - Środki unijne to ważny instrument do osiągniecia celów zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, priorytetów jego rozwoju – wyjaśnił. 

Czas na innowacje!

Jednym z priorytetów rozwoju województwa jest budowanie regionu innowacyjnego. Mają w tym pomóc środki pochodzące z Unii Europejskiej. O tym jakie są możliwość w nowej perspektywie w tym zakresie mówiła Małgorzata Olszewska – ekspert ds. innowacji. Do dyspozycji przedsiębiorców są: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Program Polska Cyfrowa, a także wsparcie dla start-upów.

O innowacjach w praktyce mówił ekspert w  tej dziedzinie, prezes firmy LfC MEdical, dr Lechosław Ciupik. - Czasem wiedza i nauka nie wystarczą, trzeba mieć umiejętności. Gospodarka przede wszystkim, to dla nas najważniejsze, ona się musi rozwijać i nieść na sobie ciężar ekonomiczny. Ekonomia gospodarki jest najważniejsza. Gospodarka powinna być stymulowana przez innowacje. Innowacje to przekształcenie wiedzy i umiejętności w pieniądze. Ona jest różnie pojmowana. Ma różne obszary. Dla nas wyznacznikiem jest Europa. Bardzo ważny jest też innowator, który ma tyle wiedzy i umiejętności żeby ją tworzyć. To właśnie on jest motorem innowacji. Innowacje powinny mieć wsparcie zewnętrzne, powinny być prorynkowe i progospodarcze. Nie ma innowacji bez działalności badawczo-rozwojowej. Największym zaś wrogiem innowacji jest upływający czas. Podkreślał, że tworzenie czegoś nowego oznacza wejście w konflikt z tym co teraz istnieje. Jednak jak zaznaczył, ten konflikt odgrywa pozytywną rolę i musi  być bodźcem do pokonywania barier.

 Rewolucja na rynku pracy – czas na wykwalifikowaną kadrę

- Rozmawiamy często z przedsiębiorcami, którzy sygnalizują, że największym problemem jest brak wykwalifikowanej kadry. Dlatego zrodził się pomysł na uzdrowienie tej sytuacji. Projekt systemowy mający na celu modernizację szkolnictwa zawodowego, który będzie nas sporo kosztował. To nie mogą być pieniądze na przetrwanie, musimy myśleć o przyszłości! – mówiła podczas Kongresu marszałek Elżbieta Anna Polak. Projekt realizowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. – Chcemy, aby szkolnictwo zawodowe w regionie otrzymało odpowiednie wsparcie, aby młodzi ludzie mieli większe szanse na odnalezienie się na rynku pracy – mówił Marek Kamiński, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL.

Motyw przewodni projektu: modernizacja kształcenia. Cel: rewolucja w szkołach zawodowych! Brzmi poważnie i tak też będzie – poważnie i z rozmachem. Wsparcie bowiem otrzymają wszystkie podmioty kształcenia zawodowego w Lubuskiem, których jest 70!  5,5 tys. młodych ludzi odbędzie staże i praktyki! Swoje kwalifikacje podniesie ponad 600 nauczycieli! Jak podkreślał dyrektor Marek Kamiński, jednym z elementów rewolucji będzie także doposażenie szkół, które ma dać szansę uczniom na dotknięcie nowych technologii. Jednym słowem inwestujemy w człowieka! - Wsparcie będzie polegało na przeprowadzeniu staży i praktyk u pracodawców. Ale to także dodatkowe zajęcia i kursy specjalistyczne, czy też nowe kierunki kształcenia w centrach kształcenia zawodowego, współpraca z uczelniami -  wykorzystanie bazy i kadry, doskonalenie kadry nauczycielskiej- praktyki nauczycieli w przedsiębiorstwach, stworzenie 12 centrów kształcenia zawodowego, doradztwo zawodowe na wszystkich poziomach! Młody człowiek ma otrzymać gotową ścieżkę, co dalej w obszarze jego edukacji i pracy – wyjaśnił.

Porozmawiajmy o lubuskiej gospodarce

Jedną z części kongresu była debata, której uczestnicy rozmawiali na temat wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie, komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań i współpracy biznesu z nauką, dostosowania edukacji do potrzeb przedsiębiorców oraz wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach środków unijnych.  

Jednym z ekspertów debaty była Katarzyna Drożak – Dyrektorka Departamentu Programów Regionalnych. Jej zdaniem środki europejskie to szansa dla regionu. Jednak jak twierdzi, mogą stanowić także zagrożenie.  – To jest narzędzie i zależy jak je wykorzystamy. Jeżeli te środki będą celem samym w sobie to będzie to  zagrożenie, a jeżeli to droga do celu to ogromna szansą. Po raz pierwszy inwestujemy w  badania i rozwoju przedsiębiorców, którzy mają być nośnikami innowacji i pokazywać pewna drogę – wyjaśniła.

Rozmowa dotyczyła także wsparcia dla przedsiębiorców – także tych początkujących.-  Startup to przedsiębiorstwo oparte na innowacji – pomyśle i idei, która w połączeniu ze wsparciem daje wielką szansę. To duża monetaryzacja kilku osób. Chodzi o to, żeby ta wartość dodana zostawała u nas. Żeby osoby z potencjałem zostawały w miejscach, gdzie zostały przygotowane. Mamy województwo z potencjałem i dobry uniwersytet. Ważne są też elementy wsparcia typu inkubatory przedsiębiorczości, które stanęły na wysokości zadania – mówił Marcin Kowcz (Monster&Devices). Marcin Bąkowski z firmy Sinersio Polska podkreślał, ze Lubuskie to dobre miejsce do rozwoju firmy.

O współpracy nauki z biznesem mówił z kolei Karol Dąbrowski z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ. Podkreślał, że dużo się dzieje jeżeli chodzi o branżę IT, jednak nie ma to przełożenia na patenty. – Ta współpraca działa, ale nie tak, jak byśmy chcieli. Nie do końca jesteśmy nauczeni współpracować. Regionalny Program Operacyjny umożliwia taką współpracę. To zachęta dla przedsiębiorców. Zachęcamy też wydziały do współpracy z przedsiębiorcami, bo jest potencjał – wyjaśnił. Jako przykład dobrej współpracy samorządu, nauki i biznesu wskazał park Interior w Nowej Soli. - Park Interior jest przykładem na to, jak samorząd mógł wpłynąć na generowanie szans biznesowych. Przez pieniądze publiczne został wygenerowany impuls inwestycyjny – wyjaśnił.

Ekspertem w zakresie szkolnictwa zawodowego był Grzegorz Königsberg – Dyrektor CKZiU „Elektryk" w Nowej Soli. Podkreślał on, że rynek pracy wymaga od szkół zawodowych przygotowania pracowników do pracy – wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych. - Czyli trzeba kształcić z głową. Ważne jest współdziałanie z firmami. Chcemy w ramach projektu przygotowanego przez urząd marszałkowski  kształcić pod konkretne firmy, konkretne specjalizacje – wyjaśnił. Zaznaczył jednocześnie, że ważne jest także to, żeby przekonywać młodych ludzi, że szkoły zawodowe, to nie zło konieczne, tylko szansa na rozwój i dobrą pracę.

Podczas debaty pojawił się także wątek związany z marką regionu. Czy taką posiadamy? Na to pytanie próbowała odpowiedzieć Katarzyna Drożak: – Województwo lubuskie jest poszukujące, szuka swojej drogi. To region z dużym potencjałem, jeszcze nie wykorzystanym. Zobaczymy czy wybrane przez nas inteligentne specjalizacje to nasza marka. A może okaże się, że jeszcze jej nie mamy i poznamy ją za kilka lat. Marka nas odróżnia od innych. Pytanie tylko czy chcemy się odróżniać, czy wolimy tworzyć powiązania międzyregionalne i międzynarodowe. To zależy od przedsiębiorców, czy będą współdziałać z nami – samorządowcami i naukowcami – wyjaśniła.

Diamenty Forbes dla lubuskich firm

Podczas Kongresu marszałek Elżbieta Anna Polak wręczyła listy gratulacyjne firmom wyróżnionym w rankingu Diamenty Forbesa.

Wyróżnione firmy:

- ARCOBALENO

- AZ IWANICCY

- BATCAR

- BIODAMA

- CALEG

- CONSTANS

- DKD

- DOBROWOLSKI

- EOBUWIE

- ERKA-TRANS

- FAST

- FERYSTER

- KARTON PAK

- KAZIMIERZ JOŃCA

- LEGARTO

- LEKS

- MAGOREX

- MAKO MAŁY

- MATERCHEM

- MB PNEUMATYKA

- NORD NAPĘDY

- OVOPOL

- PERCEPTUS

- PKS ŻARY

- POLZBUD

- PROMET CARGO

- SEVEN

- URBAN POLSKA

 

 

Poznamy laureatów złotych i kryształowych anten

30 marca br., już po raz XVIII podczas wielkiej gali poznamy laureatów Złotych i Kryształowych Anten Świata Telekomunikacji i Mediów – prestiżowego wyróżnienia dla najlepszych firm, produktów, usług raz wybitnych jednostek, mających znaczący wpływ na kształt i rozwój rynku telekomunikacyjnego i mediów w Polsce. W uroczystości udział weźmie marszałek Elżbieta Anna Polak, członek kapituły nagrody oraz jej laureatka z 2013 roku w kategorii „Człowiek Roku". Gala rozpocznie się o godz. 19:00 w Hotelu Westin w Warszawie.

Przypomnijmy, 19 lutego br. obradowała Kapituła Konkursu Złotych i Kryształowych Anten Świata Telekomunikacji Mediów. Jej członkiem jest marszałek Elżbieta Anna Polak – laureatka Złotej Anteny w kategorii Człowiek Roku 2013. Marszałek otrzymała wyróżnienie za to, że „jako pierwszy marszałek z odwagą i sukcesem konsekwentnie realizuje ideę cyfryzacji województwa". Nominowana przez nią w ubiegłym roku fundacja WOŚP, na czele której stoi Jurek Owsiak otrzymała statuetkę Kryształowej Anteny. Laureatów tegorocznej edycji poznamy podczas wielkiej gali 30 marca br.

Marszałek Elżbieta Anna Polak uhonorowana została za to, że jako pierwszy marszałek z odwagą i sukcesem konsekwentnie realizuje ideę cyfryzacji województwa.

Dzięki inicjatywie marszałek Elżbiety Anny Polak w województwie lubuskim zrealizowanych zostało szereg projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego, związanych z e-zdrowiem, e-administracją, e-edukacją, czy z e-integracją. W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zrealizowany został projekt  Szerokopasmowe Lubuskie, dotyczący budowy sieci szkieletowej oraz dystrybucyjnej na tzw. „obszarach białych",  tzn. takich, gdzie występuje całkowity brak infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej (punktów dystrybucyjnych), niezbędnej do zapewnienia dostępu do Internetu mieszkańcom na danym terenie. Obejmuje on 329 miejscowości na terenie całego województwa i ponad 1.400 km szerokopasmowej sieci internetowej. Projekt współfinansowany był ze środków unijnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Łączna wartość projektu to 152 mln zł, w tym dofinansowanie z LRPO to 51 mln zł. Realizatorem inwestycji była firma Orange Polska, która za realizację projektu otrzymała Złotą Antenę w 2014 roku.

 

 

Sieci Szerokopasmowe ważne dla rozwoju gospodarczego

Internet i nowoczesne technologie – to we współczesnym świecie determinanty rozwoju konkurencyjnych gospodarek oraz rozwoju gospodarczego. O tym, jak sprawić aby dostęp do nich był powszechny, porozmawiają już po raz ósmy uczestnicy Konferencji Sieci Szerokopasmowe, która odbędzie się 31 marca br. w Warszawie. Jeden z bloków tematycznych dotyczyć będzie pobudzenia inwestycji oraz likwidacji barier inwestycyjnych. Jednym z ekspertów tym zakresie będzie marszałek Elżbieta Anna Polak.

Konferencja Sieci Szerokopasmowe od siedmiu lat stanowi miejsce dyskusji dla kluczowych na rynku podmiotów: regulatora, administracji rządowej i samorządowej, firm, izb i instytucji. - Wymiana  doświadczeń  jest  niezwykle  ważna.  Jesteśmy  liderem  w  budowaniu  społeczeństwa  informacyjnego  –  jako  pierwsze  województwo  w  Polsce  zakończyliśmy  projekt,  który  zagwarantuje lokalnym  operatorom  równy  i  nieodpłatny  dostęp  do  sieci  szkieletowej.  Stwarzamy  warunki  dla  rozwoju  gospodarczego.  Zamieniamy  góry  papierów na elektroniczne narzędzia. Cieszę się, że mogę nasze lubuskie doświadczenia przekazać również wszystkim słuchaczom i uczestnikom tej konferencji – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

W tym roku Konferencja podzielona została na 5 paneli tematycznych, w których swoją wiedzą na temat wykorzystania nowoczesnych technologii podzieli się 40 prelegentów – ekspertów. Gośćmi honorowymi konferencji będą Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji oraz Edgar Aker – Prezydent FTTH Rady Europy.

Pierwszy blok tematyczny dotyczyć będzie pobudzenia inwestycji i likwidacji barier inwestycyjnych. Jego uczestnicy rozmawiać będą m.in. na temat ułatwień i uwarunkowań prawnych w budowie sieci szerokopasmowych, obszarów współpracy JST i inwestora telekomunikacyjnego, a także na temat możliwości realizacji wspólnych inwestycji wewnątrzsektorowych i międzysektorowych. Ekspertami w tym zakresie będą: Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Piotr Muszyński – Przewodniczący Rady Programowej i Eksperckiej konferencji, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Orange Polska, Przemysław Kurczewski – Prezes Zarządu EmiTel, Tomasz Szopa 0 Prezes Zarządu NETIA S.A., Andrzej Dulka, Prezes Zarządu Alkatel-Lucent Polska-NOKIA, Norbert Biedrzycki – Prezes Zarządu Atos Polska, VP System Itegration, Wojciech Pytel – Członek Rady Nadzorczej Polkontel A.A.

Ponadto uczestnicy konferencji prowadzić będą dyskusję w ramach pozostałych bloków tematycznych: Zasady finansowania sieci szerokopasmowych, Technologie w służbie budowy sieci szerokopasmowych, Rozdrobnienie dzielnicowe czy konsolidacja infrastruktury i operatorów?, Nowe otwarcie w administracji państwa, czyli jak przegonić Estonię.

Formuła spotkania umożliwia swobodny dialog z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za rozbudowę sieci szerokopasmowych, reprezentację interesów poszczególnych regionów Polski najważniejszym władzom w państwie, wymianę poglądów oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Cele:

 • Stworzenie platformy wymiany doświadczeń i koncepcji realizacji projektów rozwoju sieci szerokopasmowych w Polsce pomiędzy przedstawicielami regionalnych programów operacyjnych, jednostkami rządowymi i samorządowymi, administracją publiczną, operatorami, dostawcami sprzętu, a także firmami budującymi sieci
 • Zaprezentowanie usług i rozwiązań przydatnych dla rozwoju sieci szerokopasmowej
 • Zaprezentowanie przykładów zrealizowanych z sukcesem projektów finansowanych ze środków unijnych
 • Przygotowanie Listu Otwartego podsumowującego debaty konferencji skierowanego do polityków, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych oraz osób zainteresowanych rozwojem Internetu szerokopasmowego w Polsce i realizacją postulatów przywoływanej często przez uczestników Agendy Cyfrowej 2020.

Zobacz: Broszurę informacyjną zawierającą Agendę Konferencji

 

 

Kolejne spotkanie ws. aktualizacji Planu Transportowego

Po zeszłotygodniowym spotkaniu z marszałek Elżbietą Anną Polak dotyczącym aktualizacji Lubuskiego Planu Transportowego, Radny Województwa Lubuskiego Łukasz Mejza w tej samej sprawie spotkał się z członek zarządu Alicją Makarską. Rozmowa dotyczyła również ścieżek rowerowych i połączeń kolejowych.

Radny podniósł kwestię uwzględnienia w aktualizowanym Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego połączenia autobusowego Zielona Góra - Gubin. Aktualizacja Planu zakłada, że organizacja przewozów autobusowych obejmować będzie linie wojewódzkie, łączące stolice powiatów ze stolicami województwa oraz linie dodatkowe, które uznano za niezbędne ze względu na zapotrzebowanie społeczne i stanowią uzupełnienie do istniejących połączeń kolejowych. Dopełnienie komunikacji kolejowej transportem drogowym stosowane będzie w przypadkach, gdy na poszczególnych relacjach stwierdzona zostanie niewystarczająca ilość połączeń kolejowych, a organizator nie będzie miał możliwości ich zwiększenia.

Radny zaproponował również stworzenie ścieżki rowerowej od  Zielonej Góry w kierunku granicy. Podczas rozmów pojawił się także temat uruchomienia pasażerskiej linii kolejowej na trasie Zielona Góra – Krosno Odrz. – Gubin.

 

PFRON: ponad 1,7 mln zł na dofinansowanie robót budowalnych

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Białkowie, przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach, rozbudowa i przebudowa obiektów Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologicznego - Kardiologicznego w Torzymiu to tyko niektóre z przedsięwzięć, jakie otrzymały dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarząd województwa dokonał podziału środków PFRON na dofinansowanie robót budowalnych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Do zadań samorządu województwa, realizowanych w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), należy m.in. dofinansowanie robot budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

W 2016 roku na realizację zadań ustawowych Województwo Lubuskie uzyskało ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 3.001.703 zł, przypadających zgodnie z algorytmem. 14 marca 2016 roku Sejmik Województwa Lubuskiego z kwoty tej na dofinansowanie robót budowlanych przeznaczył 1.711.703 zł.

W roku bieżącym dofinansowanie na roboty budowalne m.in.: w obiektach pomocy społecznej, służby zdrowia, kultury i sportu, a także w obiektach administracyjnych, otrzymają 24 podmioty. Wszystkie te  inwestycje zakładają likwidację barier architektonicznych. Realizacja projektów wpłynie na poprawę infrastruktury rehabilitacyjnej województwa lubuskiego w zakresie organizacyjnym, leczniczym, psychologicznym, szkoleniowym, edukacyjnym i społecznym.

Województwo Lubuskie udziela dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości od 30% do 50% kosztów realizacji inwestycji, zależnie od tego czy beneficjent jest lub nie jest przedsiębiorcą. Pozostałe koszty inwestycji ponosi beneficjent ze środków własnych lub uzyskanych z innych źródeł.

Szczegółowy podział środków PFRON na dofinansowanie robót budowlanych

 

 

Debata Rolna 2016

1 kwietnia br., o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się Debata Rolna 2016 oraz Jubileusz XX-lecia Lubuskiej Izby Rolniczej. W debacie weźmie udział wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Program:

09:30  Rejestracja uczestników, serwis kawowy
10:00   Otwarcie Debaty Rolnej 2016 i słowo wstępne – Stanisław Myśliwiec, Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej oraz Stanisław Tomczyszyn, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego
– Wystąpienie Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– Wręczenie Odznaczeń – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
– Wykład I „Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w Polsce – stan obecny
i perspektywy zmian" – dr Tomasz Berbeka – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
– Wykład II „Funkcjonowanie Prawa Łowieckiego w Polsce" – Bogdan Złotorzyński, Wszechnica Polska w Warszawie, redaktor naczelny „Braci Łowieckiej"
– Wykład III „Historia Izb Rolniczych na Ziemiach Polskich i dr Aleksander hr. Szembek" – Władysław Garbiński, sekretarz Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie
13:30   DYSKUSJA
14:30   Podsumowanie  i zakończenie Debaty Rolnej 2016
– Występ Zespołu Wierzbniczanki

 

Ruszył konkurs na prowadzenie LCW

Jeśli posiadasz doświadczenie w ramach wspierania, odbudowywania, promowania dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji winiarskich regionu, a także prowadzenia działalności: gastronomicznej, informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, związanej z prowadzeniem winnicy mającej na celu odrodzenie tradycji winiarskich oraz rozwoju enoturystyki zostań operatorem prowadzącym Lubuskie Centrum Winiarstwa. 23 marca br. ruszył konkurs, termin składania ofert mija 25 kwietnia 2016 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz konsorcja tych podmiotów, prowadzące działalność gospodarczą, w zakresie zgodnym z wymogami konkursu. 

Operator musi realizować cele związane m.in z promowaniem dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji winiarskich regionu oraz ofert kulturowo-turystycznych. Operator będzie ponosił jedynie koszty eksploatacyjne. Jeśli spełni wymagania i przedstawi ciekawą, wartościową koncepcję funkcjonowania, otrzyma w użytkowanie znakomicie przygotowany obiekt, który spełnia funkcje reprezentacyjne, turystyczne, naukowo-dydaktyczne, muzealne i wystawiennicze.

Obiekt posiada m.in salę konferencyjną, biura, salę pokazową, strefę cateringową. Przylega do niego piękna winnica. Obiekt musi być dostępny dla Lubuszan i turystów, środowisk winiarskich i naukowych. Zadaniem operatora będzie prowadzenie m.in sklepu z lubuskimi i polskimi winami oraz produktami regionalnymi. Umowa będzie zawarta na dwa lata.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu prowadzącego Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze, które zostało wybudowane w ramach projektu pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne", dofinansowanego z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Operator będzie realizował w siedzibie Centrum zadania Samorządu Województwa Lubuskiego związane z celami ww. projektu określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

Zadania Operatora:

Głównym zadaniem Operatora będzie prowadzenie LCW poprzez realizację poniższych celów:

- wspieranie, odbudowywanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego w zakresie tradycji winiarskich regionu i ofert kulturowo-turystycznych,

- przyczynianie się jednocześnie do odrodzenia tradycji winiarskich oraz rozwoju enoturystyki,

- propagowanie wyrobów regionalnych,

- prezentowanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego lubuskiego winiarstwa poprzez zapewnienie zaplecza kulturalno-szkoleniowego,

- prezentowanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego lubuskiego winiarstwa poprzez zapewnienie usług gastronomicznych.

Operator zobowiązany będzie do świadczenia wyłącznie następujących rodzajów działań w siedzibie LCW:  

- sprzedaży, w tym sprzedaży regionalnych produktów tradycyjnych, biletów, itp.

- usług gastronomicznych,

- wynajmu powierzchni,

- usług turystycznych,

- usług promocyjnych,

- organizacji wydarzeń.

Termin składania ofert:

Termin składania ofert mija 25 kwietnia 2016 roku godzinie 15:30

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, KANCELARIA OGÓLNA

Kryteria wyboru oferty:

Ocena złożonych ofert będzie przeprowadzona dwuetapowo tj.:

Etap 1 obejmuje weryfikację spełnienia warunków formalnych przystąpienia do postępowania konkursowego.

Etap 2 obejmuje merytoryczną ocenę przedłożonej oferty. Wybór zostanie dokonany w oparciu o sumę punktacji poszczególnych kryteriów

Kryterium nr 1 – dostępność obiektu dla odwiedzających tj. godziny otwarcia LCW od poniedziałku do niedzieli. Godziny otwarcia LCW w weekendy liczone są podwójnie np. otwarcie obiektu w godzinach 10:00-16:00 w sobotę będzie liczone jakby obiekt otwarty był 12h.

Dodatkowe punktowana będzie dostępność obiektu w dni wolne od pracy tj.1 maja (Święto Pracy), 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja), 15 maja (Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), 26 maja (Boże Ciało), 15 sierpnia (Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny).

Kryterium nr 2 - doświadczenie w zakresie przedmiotu postępowania konkursowego, tj. doświadczenie podmiotu w zakresie prowadzenia działalności na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i/lub turystyki, w tym np. działalności: gastronomicznej, informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, związanej z prowadzeniem winnicy mającej na celu odrodzenie tradycji winiarskich oraz rozwoju enoturystyki

Kryterium nr 3 - koncepcja działania LCW, w której należy uwzględnić plan rozwoju obiektu, oferowanych pakietów turystycznych, formę prowadzenia punktu gastronomicznego np. kawiarni, restauracji itp.

Kryterium nr 4 – liczba współpracowników/partnerów o istotnym znaczeniu dla prowadzenia i rozwoju LCW, których współpraca ma swoje odzwierciedlenie w opisie koncepcji działania LCW np. restauratorów, producentów produktów tradycyjnych, podmiotów prowadzących działalność na rzecz rozwoju na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i/lub turystyki. Podmiot zobowiązany jest przedstawić dokumenty poświadczające współpracę np. umowy współpracy, listy intencyjne itp.

Kryterium nr 5 – dostępność produktów tradycyjnych z listy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - liczba dostępnych produktów tradycyjnych w prowadzonym sklepie.

Kryterium nr 6 – oferta LCW -liczba planowanych do organizacji wydarzeń otwartych dla społeczeństwa np. degustacji, jarmarków produktów tradycyjnych, świąt itp. Podmiot zobowiązany jest przedstawić harmonogram wydarzeń wraz z krótkim ich opisem, które planuje zorganizować w danym roku.

Szczegółowe informacje:

Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

http://www.bip.lubuskie.pl/389/1791/Ogloszenie_o_konkursie_otwartym_na_wybor_Operatora_prowadzacego_Lubuskie
_Centrum_Winiasrtwa_w_Zaborze/Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?