niedziela, 21 lutego 2016

O Zbąszynku w sieci Facebook

Foto de addGreen.
Foto de addGreen.
addGreen adicionou 2 novas fotos.
Ostatnie 15 lat w historii Zbąszynka ''Miasta Ogrodu'' pisane decyzjami urzędniczymi w ekosystemie miejskim nie pozostawia suchej nitki na ich zasadności. Cóż, sam wybór mojej ścieżki zawodowej nastąpił na skutek ich infantylności w sposobie traktowania drzew miejskich i o ile drastyczne cięcia w latach 2003/2010 były zgodne z prawem, tak nowelizacja ustawy o Ochronie Przyrody z sierpnia 2015 takim idiotyzmom zapobiega. W 2010r. przeprowadzono eksperyment polegający na badaniu zanieczyszczeń w powietrzu i osadach w mieszkaniach znajdujących się wzdłuż ulic z drzewami i bez. W mieszkaniach przy których rosły drzewa kurz zawierał o 93% mniej zanieczyszczeń i toksyn niż w mieszkaniach gdzie drzewa nie rosły. Jakie są korzyści z drzew rosnących w mieście?
poprawiają mikroklimat wzbogacając powietrze w tlen, podnosząc wilgotność powietrza i zmniejszając dobowe wahania temperatury, jonizując korzystnie powietrze i wydzielając bakteriobójcze fitoncydy,osuszają grunt pobierając wodę z terenu rozleglejszego niż powierzchnia rzutu ich koron,
rozpraszają fale dźwiękowe, a więc zmniejszają uciążliwość hałasu,zatrzymują pyły i inne zanieczyszczenia,
rozpraszają strumienie powietrza zmniejszając uciążliwość silnych wiatrów,zapewniają cień w upalne dni i ułatwiają cyrkulację powietrza.
We wnioskach z pracy naukowej z 2008r pisałem:
1. Z ulic Zbąszynka w latach 2003 – 2008 w wyniku między innymi źle prowadzonych zabiegów „pielęgnacyjnych” zniknęło około 60 dojrzałych drzew, a wiele z pozostałych nie rokuje większych szans na przeżycie w najbliższych latach.
2. Efekty niewłaściwej pielęgnacji drzew doprowadziły w Zbąszynku do zniszczenia majątku w postaci drzewostanów alejowych oraz ich wartości przyrodniczych i plastycznych.
3. Konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie takich działań na terenie miasta i gminy.
4. Tylko odpowiedni dobór drzew do miast i terenów zurbanizowanych wyeliminuje kolizje tych drzew w późniejszym czasie z infrastruktura miejską.
5. Drzewa należy pielęgnować regularnie przede wszystkim w wieku młodym, odpowiednio formując koronę, by nie stanowiła zagrożenia w wieku dojrzałym.
6. Stosując zabiegi pielęgnacyjne na drzewach starszych powinno zaczynać się od określenia gatunku drzewa i jego warunków siedliskowych (granica drogi, pas rozdzielający pomiędzy jezdniami, park).
7. Należy prowadzić regularną inwentaryzację drzew i zadrzewień w miastach w celu obserwacji stanu zdrowotnego i liczebności drzew na przestrzeni lat.
8. Tylko kompetentne i kierunkowo wykształcone osoby gwarantują prawidłowe wykonanie prac z zakresu pielęgnacji drzew zarówno ze strony zleceniodawcy, jak i wykonawcy.
9. Raz popełnione błędy pielęgnacyjne na drzewach mogą mieć nieodwracalny skutek.
10. Niezbędne jest opracowanie całościowego planu strategicznego zarządzania zielenią publiczną Zbąszynka, w tym prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach.
11. Niezbędne jest opracowanie programu i projektów szczegółowych odtworzenia brakujących drzew oraz dalsze przemyślane uzupełnianie drzewostanu Zbąszynka.
Praca i jej wnioski były wielokrotnie przedstawiana na sympozjach dotyczących zieleni miejskiej i jej wpływu na ekosystemy miejskie i miały ogromny wpływ na postrzeganie Drzew przez osoby o nich decydujące na szczeblu administracyjnym.
Sumując przypadek Zbąszynka, oceniając go w skali Krajowej jesteśmy prymusami jak można w 15 lat całkowicie zniszczyć ekosystem miasta podpisem kilku urzędników.
W 2007 r. Ówczesny Burmistrz Ś.P. Jan Mazurek zadeklarował " Moje stanowisko w sprawie kształtowania drzew za poprzedniego burmistrza było zdecydowanie odmienne. Niejednokrotnie toczyliśmy boje na ten temat. Można na ten temat przepytać radnych z poprzednich kadencji. Niestety tego co zostało obcięte nie da się już dokleić. Postaram się zrobić wszystko, aby takie sytuacje nie miały już miejsca.".
Po zmianie powrotnej osoba w wydziale Ochrony Środowiska, wykształcona i kompetentna została zwolniona bezpodstawnie co w późniejszym orzeczeniem opisał Sąd Pracy.
Wizyty w urzędzie miejskim skończyły się na porównaniu mnie do obrońcy bociana czarnego, z sobie tylko specyficznym uśmiechem włodarz spojrzał za okno wskazując Aleje Platanową na ul. Chrobrego mówiąc " widzi Pan te Drzewa, je też zetniemy, na zapałczeki...". Praca inżynierska i magisterska została złożona w Urzędzie Miasta i Gminy w 2007 i 2010r. Wnioski opisane wyżej jak widać nie zostały zrozumiane.
Zatem powoli pojęcie Zbąszynka "Miasta Ogrodu" odchodzi w karty Historii a jak ukazuje nasz przypadek jedyne drzewo o jakie się dba to drzewo genealogiczne. Pojawia się też pytanie, czy umowa podpisana z firmą sprzątającą nie powinna być zredagowana z uwagi na znaczne zmiany w ich specyfikacji, bo przecież niedługo nie będzie co sprzątać.
Nasadzenia zastępcze nie odbudują zdolności sorpcyjnej zanieczyszczenia przez kolejne lat 60/70 więc życzmy kolejnym pokoleniom kompetentnych urzędników, którzy jak widać potrafią jedną decyzją zniweczyć działania sławnych ludzi jakim był niewątpliwie Friedrich Veil projektant "Miasta Ogrodu".
Pozdrawiam mgr inż. Marcin Wodniczak addGreen Architektura Krajobrazu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?