piątek, 5 lutego 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.24.2016                                                                                Zielona Góra, 05.02.2016 r.


Newsletter nr 24

 

 

 


Lutowa sesja Sejmiku

8 lutego 2016 roku o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze rozpocznie się XVII sesja Sejmiku. Radni wysłuchają m.in. informacji o inwestycjach wykonanych na drogach krajowych w 2015 roku i zamierzeniach na kolejne lata z podziałem na programy, w ramach których będą realizowane.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XVII zwyczajnej sesji Sejmiku.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Wnioski i interpelacje.
 4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
 5. Informacja o inwestycjach wykonanych na drogach krajowych w 2015 roku i zamierzeniach na kolejne lata z podziałem na programy, w ramach których będą realizowane.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa lubuskiego.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości, będącej własnością Skarbu Państwa.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2016 rok.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2030.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego".
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych i Komisji Rewizyjnej.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Planu posiedzeń Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2016 rok.
 17.  Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie zwiększenia limitu środków w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.
 18. Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie poparcia inicjatywy przebudowy drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady A-18.
 19. Przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad XVII sesji Sejmiku.

 

Kocham Cię badać - biała sobota w lubuskich szpitalach

Kocham Cię badać – brzmi prowokacyjnie? I o to chodziło! To hasło tegorocznej „białej soboty", która odbędzie się w dwóch największych lubuskich szpitalach 6 lutego z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem. – Hasło nawiązuje to tego, że swoich najbliższych kochamy tak bardzo, że powinniśmy razem chodzić na badania, pilnować terminów, dbać o siebie nawzajem – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

Biała sobota to po prostu okazja do zrobienia darmowych badań, skorzystania z porad lekarskich, ale też refleksji nad własnym zdrowiem. Do inicjatywy Elżbiety Anny Polak, marszałek województwa, przyłączyły się dwa największe szpitale w regionie: Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze sp. z o.o. oraz Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. – Nasze dwa największe szpitale otwierają się na bezpłatne badania w zakresie profilaktyki nowotworów z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, który przypada 4 lutego. Oferta badań skierowana jest zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn – wyjaśniła marszałek.

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Ul. Dekerta 1

6 lutego 2016 r. (sobota) godz. 8.00-12.00

 1. Wykonywanie badań przesiewowych służących wczesnemu wykrywaniu nowotworów. W tym dniu szpital wykona bezpłatnie badanie PSA (test pozwalający na wykrycie bezobjawowego raka prostaty – do 50 mężczyzn) i badanie CA125 (antygen nowotworowy wykorzystywany w diagnostyce nowotworów głownie raka jajnika – dla 50 kobiet)
 2. Naukę samobadania piersi
 3. Profilaktykę tytoniową i sposoby na skuteczne pozbycie się nałogu.
 4. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 5. Profilaktykę wczesnego rozpoznawania i możliwości skutecznego leczenia nowotworów we wczesnych stadiach zaawansowania.
 6. Profilaktykę raka szyjki macicy (zachęcanie do wykonywania badań cytologicznych)
 7. Rozpowszechnianie Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem – zdrowy styl życia, zdrowe żywienie
 8. Materiały edukacyjne

Uwaga !!! LICZBA BADAŃ OGRANICZONA

Wojewódzki Szpital Kliniczny w Zielonej Górze sp. z o.o.

Ul. Zyty 26

6 lutego 2016 r. (sobota) godz. 10.00-13.00

 1. Bezpłatne badania cytologiczne i możliwość skorzystania z porady ginekologa (Izba Przyjęć Klinicznego Oddziału Położnictwa i Ginekologii)
 2. badanie PSA (test pozwalający na wykrycie bezobjawowego raka prostaty)
 3. badanie CA125 (antygen nowotworowy wykorzystywany w diagnostyce nowotworów głownie raka jajnika)
 4. Konsultacje medyczne - udzielanie porad przez lekarza onkologa (poradnia onkologiczna)
 5. Nauka samobadania piersi (poradnia onkologiczna)
 6. Profilaktyka antynikotynowa (poradnia onkologiczna)
 7. Akcja informacyjna- materiały edukacyjne odnośnie chorób nowotworowych (poradnia onkologiczna)
 8. Możliwość zwiedzania Zakładu Radioterapii i zapoznania się z nowymi metodami leczenia promieniami.

KOCHAM CIĘ BADAĆ  - to hasło przewodnie tegorocznej „białej soboty". Akcja ma na celu zachęcenie kobiet, mężczyzn, par i całych rodzin do zwrócenia większej uwagi  swoich bliskich na profilaktykę nowotworową.

Biała sobota organizowana jest z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem, który jest obchodzony jest od szesnastu lat. Ustanowiony został 4 lutego 2000 roku na Światowym Szczycie Walki z Rakiem. Dzień ten ma na celu zwrócenie uwagi na zapobieganie i leczenie chorób nowotworowych. Lubuskie obchody tego święta zaplanowano na sobotę 6 lutego br. Tradycyjnie już wydarzenie patronatem objęła marszałek Elżbieta Anna Polak, która w Urzędzie nadzoruje bezpośrednio obszar ochrony zdrowia. Oprócz Urzędu i Szpitali współorganizatorami akcji są  Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

Rak w czołówce naszych chorób

Statystyki ciągle jeszcze wskazują, że rak jest w czołówce chorób, na które umierają Lubuszanie. Przyjęta przed rokiem Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 mówi o tym, że nowotwory są na drugim miejscu w strukturze zachorowalności Lubuszan – według wskaźnika na 10 tys. osób zachorowalność w Lubuskiem wynosiła: 108,75 w 2009 r., 118,96 w 2010 r., 128,66 w 2011 r. i 127,88 w 2012 r. Rak jest też jedną z głównych przyczyn zgonów mieszkańców naszego regionu.

Wybrane przyczyny zgonów w województwie lubuskim w latach 2005-2011

 Wyszczególnienie

2005

2007

2009

2010

2011

w %

Choroby układu krążenia ogółem

41,6

42,8

46,2

45,2

43,0

Nowotwory ogółem

26,1

25,8

24,7

25,9

26,2

Choroby układu oddechowego ogółem

5,0

4,4

4,6

4,4

4,2

Samobójstwa %

1,6

1,8

2,1

2,2

2,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020

 Urzędnicy badają się przez cały rok

Przypominamy, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego mają możliwość wykonywania badań profilaktycznych przez cały rok. W urzędzie obowiązuje Zarządzenie Marszałka dotyczące kampanii „Urzędnik chodzi na badania", które stanowi, że kto idzie na badania w ramach narodowych programów profilaktycznych w godzinach pracy, ten nie musi odrabiać czasu poświęconego na wizytę u lekarza. – To się zdecydowanie pracodawcy opłaca! Bo lepiej, żeby pracownik wyszedł na godzinę na badania i był zdrowy. Przecież dziś nowotwory wcześnie wykryte są całkowicie wyleczalne. A późne stadia choroby niestety wiążą się z długotrwałymi zwolnieniami. Tego po prostu chcemy uniknąć – wyjaśnia marszałek. Za ten pomysł w 2014 roku Urząd Marszałkowski otrzymał nagrodę – „Panteon Administracji Polskiej".Czas na badania i rozwój, czas na Parki Naukowo-Technologiczne

Działania w zakresie realizacji wspólnych projektów oraz rozwój Parku Naukowo-Technologicznego to główne tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak oraz senatora Waldemara Sługockiego z włodarzami miasta Zielona Góra: Prezydentem Januszem Kubickim oraz wiceprezydentem Krzysztofem Kaliszukiem oraz rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeuszem Kuczyńskim. Rozmowa dotyczyła także bieżących spraw związanych z wdrażaniem ZIT-u.

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 wskazuje na potrzebę wzmacniania potencjału naukowo – badawczego makroregionu.

Stąd właśnie wśród 25 kluczowych inwestycji regionalnych wskazane zostały zadania związane z funkcjonowaniem parków naukowo-technologicznych województwa lubuskiego.

Rozwój innowacji może być współfinansowany na poziomie regionalnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz na poziomie krajowym ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Program Inteligentny Rozwój

O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim:

 • przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
 • jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
 • instytucji otoczenia biznesu.

Projekty finansowane z Programu Inteligentny Rozwój można podzielić na dwie grupy:

 • projekty, które przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju realizujących je podmiotów (np. przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług, czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki
  i ulepszają swoje produkty);
 • projekty, których realizatorzy pełnią jedynie funkcję wykonawcy lub pośrednika w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup adresatów (np. projekty realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu świadczące bezpłatne lub częściowo dofinansowane usługi doradcze czy podmioty wdrażające instrumenty finansowe udzielający wsparcia w formie pożyczek, poręczeń bądź też wejść kapitałowych).

Rodzaje wsparcia w ramach POIR:

 • Projekty B+R przedsiębiorstw;
 • Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych;
 • Sektorowe programy B+R;
 • Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw;
 • Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii;
 • Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw;
 • Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji;
 • Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R;
 • Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw;
 • Badania naukowe i prace rozwojowe;
 • Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki;
 • Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych;
 • Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Zielonej Góry

22 stycznia br. Ministerstwo Rozwoju pozytywnie zaopiniowało Strategię ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry, w zakresie zgodności z Umową Partnerstwa. Tym samym już oba lubuskie ZIT-y - dla Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. mają pozytywne oceny zarówno ministerstwa jak i Zarządu Województwa, co oznacza, że mogą być oceniane projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obu lubuskich stolic. Mogą być już oceniane projekty zapisane w Strategii ZIT.

Wśród projektów służących realizacji zielonogórskiego ZIT znajdują się m.in.:

- zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze (całkowity koszt 273 mln zł)

- przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych, celem zmniejszenia strat na przesyle (26 mln zł)

- budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych (4,5 mln zł)

- budowa sieci ciepłowniczych oraz przyłączy ciepłowniczych umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji (16,3 mln zł)

- budowa sieci cieplnych umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji - budowa węzłów cieplnych i chłodniczych (9 mln zł)

- budowa systemu inteligentnego zarządzania transportem na terenie rdzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (33,4 mln zł)

Przypomnijmy, że do Zielonej Góry w ramach ZIT trafi 58 mln euro.

 

 

Rozmowy o przyszłości Lubuskiego

3 lutego br. gośćmi marszałek Elżbiety Anny Polak byli lubuscy parlamentarzyści: Waldemar Sługocki oraz Krystyna Sibińska. Podczas spotkania rozmawiano o współpracy w zakresie ważnych projektów dla województwa lubuskiego w temacie ochrony zdrowia. Samorząd województwa potrzebuje wsparcia parlamentarzystów w zakresie realizacji kluczowych projektów, takich jak: budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze, rozwój Ośrodka Onkologii w Zielonej Górze, budowa Zakładu Radioterapii w Gorzowie Wlkp.

Rozmawiano również o niezbędnych działaniach organizacyjnych w celu utworzenia Akademii Gorzowskiej.

Kalendarium działań podjętych przez samorząd w celu utworzenia Akademii Gorzowskiej:
22 maja 2013 r.

Spotkanie z poseł na Sejm RP Krystyna Sibińską. Marszałek wyraziła poparcie dla powstania Akademii Gorzowskiej oraz potwierdziła, że projekt ten jest wpisany do Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

3 lipca 2013 r.

Spotkanie w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, w którym uczestniczył wicemarszałek Maciej Szykuła. W spotkaniu uczestniczyli także Rektor PWSZ w Gorzowie Wlkp. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Rektor AWF w Poznaniu Jerzy Smorawiński, Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch, wicewojewoda Jan Świrepo, Radny Sejmiku Województwa Mirosław Marcinkiewicz, posłowie Krystyna Sibińska i Witold Pahl, Przewodniczący Sejmiku Gospodarczego Ryszard Barański oraz Bogna Ferensztajn, Lubuski Kurator Oświaty. Wicemarszałek zadeklarował wsparcie projektu ze środków unijnych oraz wsparcie merytoryczne

17 marca 2014 r.

Otwarte spotkanie z zarządem województwa w PWSZ w Gorzowie Wlkp. – deklaracja wsparcia powołania Akademii Gorzowskiej

23 maja 2014 r.

Spotkanie s prof. Jerzym Smorawińskim, Rektorem Akademii Wychowania  Fizycznego w Poznaniu.

Rozmowa dotyczyła przyszłości uczelni w Gorzowie,  gdzie mieści się Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej, a także rozliczenia projektów unijnych realizowanych w tej perspektywie.

11 grudnia 2014 r.

Spotkanie, w którym uczestniczyli w nim: Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego, rektor PWSZ w Gorzowie Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Roman Gawroniak, kanclerz PWSZ, senator RP Helena Hatka, poseł Krystyna Sibińska, prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki oraz Arkadiusz Wołoszyn z PWSZ w Gorzowie. Informacja, dot. możliwości  zwiększenia dofinansowania dla projektu utworzenia Akademii w ramach LRPO, pod warunkiem zawarcia porozumienia między PWSZ w Gorzowie Wlkp. oraz AWF z Poznania.

9 stycznia 2015 r.

Spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak oraz członek zarządu Alicji Makarskiej z prof. Jerzym Smorawińskim – rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu dot. porozumienia z PWSZ.

2 lutego 2015 r.

Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie utworzenia Akademii Gorzowskiej

Treść stanowiska:   

Realizując cel operacyjny  Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego " Podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie go do potrzeb regionalnego runku pracy", koniecznym jest zapewnienie warunków dla utworzenia Akademii Gorzowskiej w Gorzowie Wlkp. o profilu zgodnym z celami rozwojowymi województwa.

Akademia Gorzowska będzie utworzona w oparciu o Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

Uczelnie są zobowiązane do zawarcia stosownego porozumienia, określenia szczegółowych warunków finansowych i organizacyjnych planowanej inicjatywy, w celu opracowania odpowiednich aktów prawnych w ramach współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiotowej sprawie. Sejmik apeluje o niezwłoczne osiągnięcie porozumienia i uwzględnienie racji obu stron procesu. Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest zakończenie do dnia 30 września 2015 roku projektu "Modernizacja budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp., przy ul. Orląt Lwowskich 4-6", który uzyskał dofinansowanie z LRPO w wysokości 17 mln 740 zł.
Akademia Gorzowska przejmuje zobowiązania PWSZ  w Gorzowie Wlkp. i WZKF AWF w Poznaniu oraz zobligowana jest do osiągnięcia wskaźników rezultatu zwiększenia liczby studentów, zachowania trwałości projektu i wykorzystania infrastruktury dofinasowanej z LRPO.

Sejmik Województwa Lubuskiego deklaruje wsparcie finansowe procesu tworzenia Akademii Gorzowskiej z budżetu Województwa w tym i kolejnych latach. Zwraca się także z apelem do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o pomoc finansową w współfinansowaniu określonych zadań procesu połączeniowego i powstania nowej uczelni w tym mieście. Sejmik apeluje do Parlamentarzystów Województwa Lubuskiego o zainicjowanie bez zbędnej zwłoki, procesu legislacyjnego niezbędnego do utworzenia Akademii Gorzowskiej.

16 kwietnia 2015 r.

Oświadczenie w sprawie porozumienia dotyczącego utworzenia Akademii Gorzowskiej

(..)Akademia Gorzowska ma szanse zaistnienia wówczas, gdy obie uczelnie będą działać zgodnie w tym samym celu, czego dowodem miał być wspólny wypracowany przez obie strony projekt porozumienia.

29 kwietnia 2015 r.

W siedzibie filii AWF w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja prasowa z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak, rektor PWSZ w Gorzowie Wlkp. prof. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej oraz rektora AWF w Poznaniu prof. Jerzego Smorawińskiego w sprawie porozumienia na rzecz utworzenia Akademii Gorzowskiej. - Jest dobra wola obu środowisk dla utworzenia Akademii Gorzowskiej i dokończenia projektu.  Strony chcą rozmawiać – posumowała spotkanie marszałek Polak.

28 grudnia 2015 r.

Przed rozpoczęciem XVI Sesji Sejmiku w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli: marszałek Elżbieta Anna Polak, przewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz oraz radny Tomasz Możejko. Jeden z tematów dotyczył    Akademii Gorzowskiej. - Czas na wspólne działania – bardzo intensywne – mówiła Elżbieta Anna Polak. Na ten w budżecie województwa zabezpieczone zostały środki w wysokości 0,5 mln zł. 

11 stycznia 2016 r.  

Pierwsze spotkanie zarządu województwa z Lubuskim Zespołem Parlamentarnym nowej kadencji. Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że samorząd województwa przeznaczył już bardzo duże środki na dostosowanie bazy dydaktycznej. Ponadto w tegorocznym budżecie również zaplanowano środki na działania zmierzające do utworzenia Akademii. Swoje poparcie dla utworzenia Akademii Gorzowskiej wyraził także prof. Jerzy Smorawiński, rektor AWF w Poznaniu. - Akademia Gorzowska to bardzo słuszna droga, ponieważ potrzebne jest stworzenie silnego ośrodka naukowo- dydaktycznego w północnej części regionu. To ważne dla zrównoważonego rozwoju – podkreślał.

 

Kolej na kolej w Lubuskiem

Inwestycje kolejowe w Lubuskiem to główny temat konferencji prasowej, która odbyła się 3 lutego br. na dworcu kolejowym w nowym pociągu IMPULS. - W ciągu ostatniego okresu programowana udało nam się w dosyć istotny sposób wymienić tabor na nowoczesny. Przeznaczyliśmy na ten cel kwotę blisko 200 mln zł.  Teraz czas na kolejne duże inwestycje. Będziemy wymieniać tabor kolejowy, będziemy również modernizować linie kolejowe. Jednym słowem kolej na kolej – przekonywała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Jeszcze jeden IMPULS na lubuskich torach

Pociąg IMPULS, w którym odbyła się konferencja prasowa, to ostatni z trzech zakupionym w ramach Zachodniej Grupy Zakupowej z projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.: „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie". Projekt obejmował zakup 14 „Impulsów", z czego 2 dla naszego województwa. Z uwagi na zwiększenie dofinansowania unijnego z 70 do 80% wartości netto, projekt rozszerzono o zakup 2 dodatkowych pojazdów, po jednym dla każdego z województw. – To właśnie dzięki szybkiej decyzji senatora Sługockiego, kiedy pełnił jeszcze funkcję wiceministra udało się ten pociąg kupić i zrefundować w ramach POIS. Nawet na wkład własny otrzymaliśmy pieniądze w ramach zwiększenia dofinansowania do poprzednio nabytych pociągów typu Impuls zakupionych w ramach Zachodniej Grupy Zakupowej. Możemy więc  dziś powiedzieć, że ten pociąg Lubuskie dostało za darmo. – wyjaśniła marszałek.

Jak podkreślał senator Waldemar Sługocki, trzeci IMPULS udało się zakupić dzięki dobrej współpracy z samorządem województwa. – Dzięki temu udało się szybko podjąć te działania, bo decyzja zapadała na przełomie września i października, a więc był bardzo krótki czas, aby zrealizować to przedsięwzięcie, także w kontekście wyprodukowania tego pociągu  przez NEWAG.  Zależało nam na tym aby stało się to do końca 2015 roku, ponieważ z końcem grudnia kończył się okres kwalifikowalności wydatków. Niezbędna była także dobra współpraca województwa lubuskiego z zachodniopomorskim i to się udało.

Koszt jednego zespołu trakcyjnego to 21,4 mln zł, w tym prawie 14 mln zł stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej. Lubuskie otrzymało także zwrot podatku VAT w wysokości 4 mln zł. Pociąg kursuje już na strasie Nowa Sól – Zielona Góra – Poznań.

Czas na kolej

Jednak, jak podkreślała podczas konferencji marszałek Elżbieta Anna Polak, Lubuskie w ostatnich latach bardzo mocno inwestuje w kolej. - Ogółem w ciągu ostatniego okresu programowana udało nam się w dosyć istotny sposób wymienić tabor na nowoczesny. Przeznaczyliśmy na ten cel kwotę blisko 200 mln zł. Czas na kolejne duże inwestycje – wyjaśniła. Aktualnie park taborowy Województwa Lubuskiego składa się łącznie z 19 pojazdów pasażerskich, w tym 4 autobusy szynowe, 12 spalinowych zespołów trakcyjnych oraz 3 elektryczne zespoły trakcyjne. Łącznie na zakup tych pojazdów przeznaczono ponad 184,8 mln zł a na modernizację składów zakupionych w latach 2003-2008 wydano ponad 18,8 mln zł. Jednak jak podkreśla marszałek w nowej perspektywie Lubuskie stawia na kolej, więc czekają nas kolejne kolejowe inwestycje. ­- Będziemy wymieniać tabor kolejowy, będziemy również modernizować linie kolejowe – wyjaśniła.

Wiele inwestycji zapisanych jest w Kontrakcie Terytorialnym i będą realizowane ze środków krajowych. - To co nas najbardziej interesuje to modernizacja linii CE59 na odcinku Wrocław - Brochów/Grabiszyn - Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Szczecin Podjuchy – na terenie województwa lubuskiego i ta linia – Odrzańska Linia Kolejowa jest modernizowana i jest w dokumencie implementacyjnym na wysokiej pozycji i na pierwszej pozycji w ramach wykazu inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 1mld zł przeznaczone zostanie na modernizacje tej linii kolejowej – wyjaśnił senator Waldemar Sługocki.  Kolejna droga to E 59 odcinek Poznań Główny - Szczecin Dąbie – na terenie województwa lubuskiego. I tutaj mam bardzo dobrą informację, ponieważ ta inwestycja walczyła w konkursie z instrumentu Łącząc Europę. Konkurs się już zakończył. Wszystkie projekty złożone przez stronę polską otrzymały dofinansowanie – mówił senator. Ponadto do Kontraktu Terytorialnego wpisana została modernizacja linii kolejowych Nr 14, 815, 816 odcinek Ostrów Wlkp. - (Krotoszyn) - Leszno - Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn - Głogów – na terenie województwa lubuskiego. Na liście przedsięwzięć warunkowych Kontraktu, których realizacja jest uzależniona m.in. od dostępności środków finansowych uwzględniono również trzy przedsięwzięcia. Są to: prace na linii kolejowej nr 358 odc. Czerwieńsk – Gubin, rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku gr. województwa - Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań - Żary – Forst, rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp. Obecnie Zarząd Województwa Lubuskiego przygotowuje się do podjęcia renegocjacji z rządem RP zapisów Kontraktu w zakresie listy przedsięwzięć. Jednym z negocjacyjnych celów Zarządu Województwa Lubuskiego będzie doprowadzenie do przesunięcia wszystkich przedsięwzięć z listy warunkowej na listę przedsięwzięć podstawowych, w tym również ww. inwestycji kolejowych.

Ponadto realizowane będą także przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. - Będziemy chcieli wyremontować linie kolejowe. W poprzedniej perspektywie wyremontowana została trasa Gorzów – Kostrzyn, w tej chcielibyśmy wyremontować trasę Krzyż -Gorzów, więc będziemy mieli całą linię zakończoną . Następny etap to Zielona Góra – Frankfurt. Trzecim elementem zawartym w RPO jest trasa od Wrocławia, przez Żary- Żagań – wyjaśniła Alicja Makarska, Członek Zarządu Województwa  Lubuskiego.

Jak podkreślał Waldemar Sługocki, te wszystkie działania pokazują, że Lubuskie naprawdę stawia na kolej. – To, co się dzieje w granicach województwa lubuskiego jest najlepszym  dowodem na to, że samorząd województwa odpowiedzialnie patrzy na potencjał kolejowy. Standard podróży i jej czas powoduje, że zainteresowanie koleją będzie coraz większe – dodał.

Z Gorzowa do Berlina bez przesiadek

Podczas konferencji marszałek odniosła się także do kwestii uruchomienia połączenia na trasie Gorzów Wlkp. – Berlin. 28 stycznia br. odbyły się trójstronne rozmowy dotyczące uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Gorzów Wlkp. – Berlin., w których uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Województwa, spółki Przewozy Regionalne oraz jej podwykonawcy – spółki Arriva. Strony zgodnie oświadczyły, że są zainteresowane współpracą i ustaliły warunki umowy.- Chodziło o doprecyzowanie warunków. Nie mogliśmy się zgodzić na to, aby cena pociągokilometra była wyższa, niż średnia w naszym województwie, która wynosi 15,94 zł. Zaproponowana prze Przewozy kwota wynosiła 18,70. Udało się jednak wynegocjować kwotę która jest poziomie średniej województwa – wyjaśniła Elżbieta Anna Polak. - Otrzymaliśmy pisemną ofertę Przewozów Regionalnych, bo stroną dla nas mogą być tylko Przewozy, bo to właśnie z nimi mamy podpisaną umowę na świadczenie usług kolejowych opiewającą na kwotę 44 mln zł. W budżecie zapisaliśmy zwiększenie dofinansowania o 400 tys., mając na uwadze jedno dodatkowe połączenie. Ponieważ jednak wynegocjowaliśmy 1,5 połączenia na trasie dłuższej, bo to jest Toruń- Gorzów- Berlin dwa połączenia (5:30 i 8:30) oraz jeden powrót (po godz. 18:00), dopłata musi być wyższa i o tym zadecyduje sejmik, 8 lutego. Chodzi o kwotę 640 tys. My te środki mamy, to są wolne środki, które udało nam się zaoszczędzić w ubiegłym roku – dodała marszałek.Unijne środki na miejskie drogi

Środki unijne dają duże szanse na dofinansowanie remontu lokalnych dróg o znaczeniu międzynarodowym. Z okazji skorzystać chcą władze Gubina. Burmistrz Bartłomiej Bartczak spotkał się w środę (03.02) w urzędzie marszałkowskim z Alicją Makarską – Członek Zarządu Województwa, aby poznać możliwości dofinansowania dwóch projektów drogowych, które samorząd chciałby zrealizować w ramach programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich, Starostwa Powiatowego w Krośnie i pracownicy urzędu marszałkowskiego.

Gubiński magistrat planuje przebudować skrzyżowanie w ciągu dróg wojewódzkich nr 286 i 138 oraz ponad 600 metrowy odcinek ul. Chopina biegnący od granicy państwa. Koszt obydwu inwestycji to około 3,4 mln zł. Jak przekonywał Bartłomiej Bartczak, po wstępnych rozmowach z władzami niemieckimi, udało się uzyskać informację o planowanej, niemieckiej części projektu. Ma ona polegać na przebudowie budynku dworca kolejowego wraz z przylegającymi drogami. Wspomniane inwestycje, zdaniem obu stron, wpisują się w zakres projektów, które mogą być zrealizowane w ramach EWT.

Do działań prowadzonych przez władze Gubina chciałoby dołączyć Starostwo Powiatowe w Krośnie. Obecny na spotkaniu starosta krośnieński Mirosław Glaz stwierdził, że do polsko-niemieckiego projektu można włączyć drogi powiatowe, które są położone w tej części miasta. Zapewniał, że rozszerzenie projektu nadal byłoby jak najbardziej właściwe dla otrzymania dofinansowania w ramach EWT, gdyż ma charakter transgraniczny i poprawi stan dróg na dojeździe do przejścia granicznego.

Pozytywnie do inicjatywy odniosła się Członek Zarządu Województwa Alicja Makarska, która wskazała jednocześnie na kilka, niezbędnych do rozwiązania kwestii. Zaznaczyła, że widzi zbyt małą aktywność wszystkich partnerów przedsięwzięcia, które jest skomplikowanej natury technicznej i formalnej. Tym samym wymaga od jego uczestników pilnych działań w celu określenia zakresu planowanego projektu, aby możliwe było określenie zarówno jego kosztu jak i udziału poszczególnych instytucji w procesie przygotowania niezbędnych do dofinansowania dokumentów. Dodała także, że w porównaniu do zobowiązań podjętych przez pomysłodawców inicjatywy podczas spotkania w grudniu zeszłego roku, niewiele zostało wykonane.

Temat wywołany przez samorządowców będzie kontynuowany podczas kolejnego spotkania, które zaplanowano w Gubinie na przełomie lutego i marca. Wtedy też udział w rozmowach mają wziąć także przedstawiciele strony niemieckiej.Moja wymarzona podróż pociągiem - KONKURS

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z naszego regionu do udziału w konkursie pod hasłem MOJA WYMARZONA PODRÓŻ POCIĄGIEM, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. - Niech Wasza kreatywność i wyobraźnia zabiorą nas w fantastyczną podróż… oczywiście koleją! – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.

Konkurs polega na stworzeniu pracy:

 • literackiej,
 • graficznej,
 • prezentacji multimedialnej,  
 • filmu

odpowiadającej przedmiotowi konkursu.

Ocenie podlegać będą: oryginalność, komunikatywność przekazu, twórcze podejście do tematu i wyobraźnia.

Prace można nadsyłać do 29 lutego br. na adres Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – Moja wymarzona podróż pociągiem" lub przesłać wraz z kompletem załączników na adres: konkurs@lubuskie.pl

Autorów zwycięskich prac poznamy do 31 marca br. 

Zostaną oni wyłonieni w 3 kategoriach:

najlepsza praca ucznia szkoły podstawowej – I nagroda - tablet

najlepsza praca ucznia szkoły gimnazjalnej – I nagroda - tablet

najlepsza praca ucznia szkoły średniej – I nagroda – tablet

Zobacz: regulamin konkursuLubuskie inwestuje w ochronę zdrowia

W tym roku samorząd województwa przeznaczył na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w zakresie ochrony zdrowia 6,5 mln zł. 1 lutego br. podpisane zostały pierwsze umowy: na zakup ambulansu w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze oraz odnowienie elewacji Pałacu w Zaborze będącego siedzibą Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży oraz modernizację pomieszczeń na potrzeby separatki.  - Startujemy z pierwszymi umowami, ale będzie ich znacznie więcej. Środki te przeznaczone zostaną na niesłychanie ważne i potrzebne inwestycje – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Nowy ambulans dla zielonogórskiego pogotowia

300 tys. – to kwota, która trafi do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze z przeznaczaniem na zakup ambulansu. - Zakupimy łącznie dwa ambulansy. Jeden ze środków własnych, a drugi dzięki środkom z budżetu województwa. Obecnie mamy ich 9. Ostatni zakupiony został w 2012 roku. Jest więc potrzeba wymiany taboru. Będą to ambulansy z wyposażeniem, które będą służyły mieszkańcom – wyjaśniła Barbara Król – dyrektor Stacji.

Kolejne inwestycje  w Zaborze

1,1 mln zł trafi z kolei do Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze. Kwota ta przeznaczona zostanie na odnowienie wschodniej, zachodniej i południowej elewacji Pałacu, który jest siedzibą Centrum (1 mln zł) oraz modernizację pomieszczeń na potrzeby separatki w Oddziale Psychiatrycznym (100 tys. zł). - Jestem bardzo zadowolony. Pani marszałek obiecała, że remont elewacji zostanie zakończony i dotrzymała słowa. Dzięki tej renowacji pałac w Zaborze będzie na pewno jednym z piękniejszych zabytków Ziemi Lubuskiej, który będzie kolejną atrakcją turystyczną na lubuskim Szlaku Wina i Miodu – podkreślał dyrektor ośrodka Krzysztof Krzyżanowski.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze jest szpitalem funkcjonującym w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży (do ukończenia 18 roku życia lub do chwili ukończenia nauki w szkole średniej).

W strukturze SPZOZ CLDiM jest Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w skład którego wchodzą trzy pododdziały szpitalne :

 • Pododdział Psychiatryczny Dla Dzieci,
 • Pododdział Psychiatryczny dla Młodzieży,
 • Pododdział Psychiatryczny Obserwacyjny dla Dzieci i Młodzieży i Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Dzieci przebywające w naszej placówce są objęte nauczaniem w funkcjonującym przy Centrum Zespole Szkół Specjalnych.

Do dyspozycji pacjentów jest nowoczesny sprzęt fizjoterapeutyczny oraz obiekty sportowe: boisko ze sztuczną nawierzchnią, sala gimnastyczna, basen odkryty. - To jedyny taki szpital w Polsce – jednoprofilowy, zajmujący się schorzeniami psychicznymi dzieci. Przyjmujemy pacjentów z całego kraju. 50% naszych pacjentów pochodzi spoza województwa lubuskiego. Cieszymy się bardzo dobrą sławą. To jest szpital, który gwarantuje doskonałe warunki, których naprawdę mogą nam pozazdrościć inni – podkreślał dyrektor.

Szpital dysponuje 80 łóżkami. W ubiegłym roku z usług ośrodka skorzystało 900 pacjentów.
Zobacz:
Inwestycje w ochronę zdrowia 2016

Jednak jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak, wydatki na inwestycje to nie wszystko. -Budżet w zakresie ochrony zdrowia jest większy. Będziemy finansować kierunek lekarski  i w tym roku jest to kwota 3,5 mln,  zgodnie z wnioskiem rektora, a także programy profilaktyczne i zdrowotne – wyjaśniła.Stypendia dla młodych, uzdolnionych sportowców

Już po raz dziewiąty w historii Samorządu Województwa Lubuskiego przyznane zostaną stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego dla najbardziej utalentowanych młodych sportowców naszego regionu. Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego do dnia 11 marca 2016 roku.

Stypendia przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach junior i młodzieżowiec oraz osób niepełnosprawnych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, którzy są członkami klubów lub stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego.

Stypendia mogą być przyznawane sportowcom, zarówno w indywidualnych, jak i zespołowych dyscyplinach sportowych, którzy w roku poprzedzającym przyznanie stypendium spełnili co najmniej jeden z następujących warunków:

1)     reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich lub na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży,

2)     reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców lub juniorów,

3)     zdobyli medal Mistrzostw Polski Seniorów, Juniorów lub Młodzieżowych Mistrzostw Polski,

4)     byli uczestnikami Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub zdobyli medal na Mistrzostwach Polski w sportach osób niepełnosprawnych,

5)     byli finalistami Mistrzostw Polski w zespołowych grach sportowych seniorów, młodzieżowców lub juniorów.

Zapraszamy do składania wniosków kluby, związki sportowe oraz organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, mające swoje siedziby na terenie województwa lubuskiego. Wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeniowych kandydata do stypendium, stanowiące załącznik do wniosku.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra

lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego przy
ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wniosków wysyłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu,
w przypadku wniosków złożonych osobiście.

Szczegółowych informacji udziela również Wydział Turystyki i Sportu w Departamencie Infrastruktury Społecznej, pod numerem telefonu: 68 45 65 569.

Przyznawanie stypendiów sportowych Marszałka Województwa Lubuskiego w roku 2016 reguluje uchwała nr VI/66/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubus. z dnia 20 kwietnia 2015 r. poz. 785).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.bip.lubuskie.pl/w zakładce Stypendia

 

 

Międzynarodowa Wymiana Młodzieży w Brukseli

Uwaga młodzi Lubuszanie! Rozpoczynamy nabór do ostatniej edycji Międzynarodowej Wymiany Młodzieży w Brukseli

Zapraszamy wszystkich młodych Lubuszan w wieku 18-25 lat do zgłaszania chęci udziału w ostatniej już edycji Międzynarodowej Wymiany Młodzieży w ramach projektu „yBBregions", która odbędzie się od 11 do 24 kwietnia 2016 r. w Brukseli. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie poprzez rejestrację na stronie internetowej projektu do 21 lutego br.

Celem wymiany młodzieży jest nieformalne uczenie się na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, inicjatyw wspólnotowych oraz działania instytucji UE oraz polityk wspólnotowych zwłaszcza tych odnoszących się do młodzieży od strony praktycznej, m.in. poprzez bezpośrednie spotkania z przedstawicielami instytucji unijnych, innych organów doradczych UE czy też organizacji europejskich. Ponadto, dwutygodniowy pobyt w Brukseli daje szansę bliższego poznania kultur krajów uczestniczących w projekcie i nawiązania kontaktów z rówieśnikami z Włoch, Chorwacji i Słowacji a także korzystając z okazji pobytu w Belgii - turystycznego odkrywania tego kraju i jego stolicy.

Uczestnikom zapewniamy ubezpieczenie, przejazd do i z Brukseli, bilety komunikacji publicznej w Brukseli a także zakwaterowanie i wyżywienie. Mając na uwadze fakt, że językiem roboczym projektu jest język angielski, do udziału w działaniu konieczna jest dobra znajomość języka angielskiego.

Zapraszamy wszystkie osoby zarejestrowane na stronie projektu yBBregions do zgłaszania chęci udziału w II turze wiosennej, międzynarodowej wymiany młodzieży. Osoby zainteresowane uczestnictwem w działaniu projektu, które nie są jeszcze członkami projektowej społeczności prosimy o uprzednią rejestrację na stronie http://www.ybbregions.eu.org/index.php/pl/

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego http://lubuskie.pl/news/17155/16/Drugi-rok-program-Mlodziez-w-dzialaniu/ informujemy iż od dziś (1 lutego) do 21 lutego 2016 r., wszyscy użytkownicy spełniający kryteria kwalifikowalności są zaproszeni do wyrażenia zainteresowania uczestnictwem w drugim działaniu projektu:

MIĘDZYNARDOWA WYMIANA MŁODZIEŻY, tura II – WIOSNA 2016, która odbędzie się w terminie od 11 do 24 kwietnia 2016 roku w Brukseli.

W IV - ostatniej już edycji międzynarodowej wymiany młodzieży weźmie udział szesnaście osób: po cztery osoby z każdego regionu uczestniczącego w projekcie: Województwa Lubuskiego, Kraju Preszowskiego, Abruzji i Dubrownika-Neretwy.

Aby wyrazić swoje zainteresowanie udziałem w MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE MŁODZIEŻY w ww. terminie, prosimy o zalogowanie się na stronę yBBregions i poprzez menu-użytkownika uaktualnienie swojego profilu i zaznaczenie okienka opcji: „INTEREST TYE SPRING 2" (osoby dotąd nie zarejestrowane prosimy o stworzenie profilu).

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z kryterium kwalifikowalności, do udziału w MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE MŁODZIEŻY kwalifikują się osoby:

-w wieku od 18 do 25 lat;

-urodzone w Województwie Lubuskim i /lub mieszkające w Województwie Lubuskim -zatrudnione lub bezrobotne w tym osoby poszukujące pierwszej pracy

- i/lub będące uczniami lub studentami instytucji edukacyjnych, w tym uczelni wyższych mieszczących się w Województwie Lubuskim.

Prosimy o wzięcie pod uwagę, iż procedura selekcji odbywa się tylko drogą elektroniczną, dlatego prawdziwość wszelkich informacji, które użytkownicy umieszczają na swoim profilu yBBregions zostanie zweryfikowana w późniejszym etapie selekcji na podstawie dokumentów, poświadczonych przez odpowiednie instytucje. Osoby podające nieprawdziwe informacje nie będą brane pod uwagę.

Jednocześnie, informujemy, że ze względu na konieczność zachowania równowagi płci w projekcie poprzez równą ilość kobiet i mężczyzn biorących udział w jego działaniach (zgodnie z założeniami aplikacji o dofinansowanie z programu „Youth in Action", Działanie 4.6. Partnerstwa w ramach zaproszenia do składania wniosków EACEA/06/2013 – w części IV wdrożenia projektu -opisie szczegółowym na temat równych szans zaangażowania uczestników obu płci).

W przypadku pytań odnośnie procedury wyboru uczestników, prosimy o zapoznanie się z ww. informacją o selekcji opublikowaną na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz na stronie projektu yBBregions.

Projekt "yBBregions – Youth and Brussels Based" jest współfinansowany ze środków wspólnotowego programu "Młodzież w działaniu" na lata 2007-2013

 

 

Ogólnopolski Dzień Transplantacji: Lubuskie mówi przeszczepom głośne TAK

50 lat po pierwszym przeszczepie nerki w Polsce także Lubuskie świętuje i namawia do podpisywania oświadczeń woli. – O idei transplantacji należy mówić przez cały rok. Działania samorządu województwa w tym zakresie nie słabną. Po feriach odbędzie się konferencja adresowana do lubuskiej młodzieży z udziałem specjalistów i koordynatorów transplantologicznych – zachęca Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa, która oświadczenie woli nosi od lat zawsze przy sobie.

Działania na rzecz transplantacji w województwie lubuskim nie słabną od kilku lat. Dowodem jest chociażby odnowienie listu intencyjnego, którego inicjatorką była marszałek Elżbieta Anna Polak. We wrześniu 2015 r. pod listem „Partnerstwo dla transplantacji w Województwie Lubuskim" podpisało się piętnastu sygnatariuszy – przedstawicieli regionalnych władz, kościoła, uczelni, szpitali i organizacji, a swoim autorytetem wsparł je dodatkowo prof. Marian Zembala, ówczesny minister zdrowia, znany kardiochirurg i transplantolog.

- W ostatnich latach rozdaliśmy już ponad 20 tys. oświadczeń woli. Oznacza to, że co najmniej tylu Lubuszan deklaruje chęć oddania narządów po swojej śmierci. Organy pobrane od jednego człowieka mogą uratować życie kilku osób czekających na przeszczep, dla których medycyna nie znajduje już innego ratunku – mówi Elżbieta Anna Polak.

50 lat po przeszczepie nerki

Ogólnopolski Dzień Transplantacji obchodzony jest 26 stycznia. W 2016 roku tego dnia mija 50 lat od pierwszego udanego przeszczepu nerki pobranej od zmarłego dawcy. Lekarze, którzy podjęli się tego zadania, uratowali życie 19-letniej dziewczyny.

Dziś w Polsce robi się około tysiąca przeszczepów rocznie – liczba ta jest uzależniona od liczby dawców. Z kolei liczba dawców zależy od wielu innych czynników. Stąd stała potrzeba propagowania idei transplantacji, podnoszenia świadomości społecznej, rzetelnego informowania o przeszczepach. „Oświadczenie woli" to karta, na której każdy może wyrazić swoją zgodę na pobranie narządów w przypadku nagłej śmierci. Karty te są także okazją do poruszenia tematu transplantacji w najbliższej rodzinie – poinformowania bliskich o woli oddania narządów po śmierci. W Polsce przeszczepia się m.in. nerki, serce, płuca czy wątrobę.

Lubuskie: Młodzież i specjaliści o transplantacji

W Lubuskiem – choć nie ma ośrodka transplantologicznego – to odbywają się pobrania narządów. W 2015 r. pobrano narządy od 14 dawców (8 pobrań w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., 3 w Zielonej Górze i 3 w Nowej Soli). Liczba pobrań – w porównaniu z wcześniejszymi latami – znacznie spadła.

12 lutego 2016 r. (piątek) w godz. 12.00-14.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się konferencja adresowana do uczniów lubuskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wśród zaproszonych prelegentów są m.in.: dr Maciej Głyda, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantacji, ks. dr Mariusz Dudka jako przedstawiciel Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Izabela Brzychcy, koordynator ds. transplantacji w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. oraz Wojciech Świtała, ordynator Oddziału Anestezjologii w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze sp. z o.o.

O swoich doświadczeniach opowiedzą także mężczyzna, który był dawcą szpiku oraz 17-letnia zielonogórzanka, która dwukrotnie miała przeszczepianą nerkę.

Chętne szkoły mogą zgłaszać udział kilkuosobowych grup uczniów wraz z opiekunem do 5 lutego 2016 r. elektronicznie na adres sekertariat.dz@lubuskie.pl lub telefonicznie pod numer 68 45 65 503.

 


MPI w Rzepinie i Sulęcinie

Lokalny Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych. Będzie to szansa do indywidualnych konsultacji ze specjalistą ds. Funduszy Europejskich z zakresu środków unijnych m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, informacji na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne. Do dyspozycji będą również bezpłatne materiały informacyjne.

Konsultacje odbędą się:

- Rzepin w dniu 11.02.2016. (czwartek), godz. 9.00-11.30, Urząd Miejski w Rzepinie, Plac Ratuszowy 1, 
- Sulęcin w dniu 11.02.2016. (czwartek), godz. 12.15-14.45, Urząd Miejski w Sulęcinie, ul. Lipowa 18.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107, tel. 95 7390-378, -377, -386, -380, e-mail: lpi@lubuskie.pl


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?