czwartek, 18 lutego 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

  

GZ.II.0620.1.33.2016                                                                                                                                                                                      Zielona Góra, 18.02.2016 r.
Newsletter nr 33

 

 

Lubuskie stawia na przedsiębiorczość

Inwestycje w kapitał ludzki, budowanie innowacyjności, wykorzystanie środków unijnych oraz współpraca na rzecz rozwoju gospodarczego regionu lubuskiego to główne tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z lubuskimi przedsiębiorcami. - Zadaniem samorządu jest tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, ale rozwój gospodarczy zależy od was - przedsiębiorców – mówiła podczas spotkania marszałek. Spotkanie rozpoczęło także przygotowania do Lubuskiego Kongresu Gospodarczego, który zaplanowano na 30 marca.

Porozmawiajmy o lubuskiej gospodarce

Przygotowania do Lubuskiego Kongresu Gospodarczego, który planowany jest na 30 marca były jednym z tematów spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z lubuskim przedsiębiorcami. - Zrobiliśmy rzetelną diagnozę potencjału eksportowego i inwestycyjnego i chcemy to zaprezentować obecnym i przyszłym inwestorom. Chcemy w szerszym kontekście pokazać możliwości makroekonomiczne regionu, a także porozmawiać o rozwoju gospodarczym regionu. Udało mi się zaprosić europosła Dariusza Rosatiego, który zainspirował mnie artykułem, który popełnił dla Gazety Wyborczej. Prezentuje w nim perspektywy dla polskiej i europejskiej gospodarki – wyjaśniła marszałek. - Chciałabym aby kongres gospodarczy spełniał oczekiwania naszych firm i gości – dodała.

Elżbieta Anna Polak zaprezentowała także działania samorządu województwa prowadzone na rzecz rozwoju gospodarczego. Podkreśliła sukcesy samorządu województwa, istotne z punktu widzenia przedsiębiorców: dostępność transportowa, cyfryzacja, spadek bezrobocia, wzrost PKB, wzrost importu i eksportu (przewaga eksportu nad importem oznacza, że region się rozwija). Zaprezentowała także plany na przyszłość. - Ten rok należy do was - przedsiębiorców. 2016 rok to budowanie dobrych relacji i podstaw do budowania gospodarki innowacyjnej – podkreślała. Zobacz prezentację

Uczestnicy spotkania byli pozytywnie zaskoczeni ilością podjętych inicjatyw. - Bardzo ważne jest, aby przedsiębiorcy obserwowali otoczenie i środowisko. Mimo iż nie uczestniczymy w życiu środowiskowym, ale dotyka nas to co robią ci, którzy regionem rządzą, kiedy musimy coś zrobić i współpracować – wyjaśniła Maria Wegner, Dyrektor Handlowy firmy Kronopol Sp. z o.o.

- Oddziaływanie samorządu jest potężne, jest interwencja i możliwości, ale musi być partnerstwo, trzeba się komunikować, rozmawiać, to wszystko trzeba robić razem – przekonywała w odpowiedzi marszałek.

Stawiamy na wykwalifikowaną kadrę

Głównym problemem, jaki wskazywali uczestnicy spotkania jest brak wykwalifikowanej kadry, a czasem po prostu brak rąk do pracy. Agnieszka Tront-Stefańczuk z firmy NORD podkreślała, że kapitał ludzki jest obecnie ograniczeniem rozwoju regionu. – Infrastruktura się pięknie rozwija, więc cieszę się, że są środki na szkolenia zawodowe. Tu jest potrzebna praca u podstaw. To wymaga dużego zaangażowania na etapie szkolnictwa nawet gimnazjalnego, aby na tym poziomie przekazać informacje, żeby szkolić się w konkretnym zawodzie. Nie tylko chodzi o wykształcenie wyższe, ale właśnie o średnie szkolnictwo. My przedsiębiorcy także nie możemy unikać odpowiedzialności. Jednak potrzebujemy wsparcia ze szkół. Jesteśmy także chętni do szkolenia nauczycieli zawodu. Cieszę się ze są pieniądze zarezerwowane na ten cel i mam nadzieję, że zostaną dobrze zagospodarowane – wyjaśniła. Marszałek Elżbieta Anna Polak poinformowała, że przygotowywany jest projekt systemowy mający na celu zmianę podejścia do szkolnictwa zawodowego. - Myślę, że jesteśmy przygotowani do zmiany myślenia o szkolnictwie zawodowym. Mamy rozwiązanie tego problemu, to jest projekt systemowy obejmujący szkolnictwo zawodowe. Stawiamy na edukację praktyczną i zawodową. Będą na ten cel skierowane duże pieniądze. Liczę na to, że te pieniądze nie zostaną zmarnowane. To wszystko zależy od nas – wyjaśniła marszałek.

Sami przedsiębiorcy zapewniali o chęci współpracy w tym zakresie. Prezes firmy Mazel Henryk Mazurkiewicz przedstawił koncepcję kompleksowych szkoleń dla branży energetycznej. -Skorzystaliśmy dwóch działań ramach poprzedniej perspektywy unijnej i przyniosło nam to szereg korzyści. Chcielibyśmy wspólnie z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie rozpocząć duży projekt szkolenia elektryków na różnych poziomach. Chcielibyśmy także stworzyć Centrum Szkoleniowe. Nasza inicjatywa jest odpowiedzią na potrzeby branży elektroenergetycznej – wyjaśnił. - I to jest właśnie ta zmiana w podejściu do nowej perspektywy, o którą nam chodzi. Szkolenia pod potrzeby przedsiębiorców – odpowiedziała marszałek.

O tym jak ważne jest elastyczne podejście i otwartość na zmieniającą się rzeczywistość mówił z kolei Zbigniew Rudowicz, reprezentujący Zakład Mechaniczny Mestil Sp. z o.o z Gorzowa Wlkp. – Nasza firma bardzo długo opierała się o umiejętności techniczne pracowników i stosunkowo tanią siłę roboczą. Zaczęliśmy jednak dochodzić do takiego stanu, że siła robocza przestała być tania, więc przestał to być nasz atut. Więc staraliśmy się rozwijać możliwości technicznie. Zaczęliśmy się starać o środki pomocowe. Dostaliśmy bardzo duże wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji pracowników. Doszkoliliśmy kadrę, tak byśmy mogli współpracować z dużymi koncernami. Zmodernizowaliśmy linie produkcyjne. Dzięki temu możemy współpracować m.in. z firmą Michelin. Teraz weszliśmy w prace badawcze. Opracowaliśmy pewien pomysł, otrzymaliśmy dofinansowanie z projektu „Patent plus" realizowanego przez Centrum Rozwoju, na opatentowanie naszego pomysłu w Europie. Te środki pomocowe mocno wspierają firmy i popychają je do przodu – zaznaczył.

Podczas spotkania zwrócono także uwagę na istotną rolę parków technologicznych. - Ważne jest wspólne działanie parków. I w tym wspólnym działaniu każdy może znaleźć coś dla siebie. Parki mają też siłę oddziaływania w kierunku edukacji zawodowej, bo poszczególne firmy nie mają takiej siły. Jednak jako organizacje występujemy jako zupełnie inne podmioty, jeżeli chodzi o organizację. Namawiam: inwestujmy w parki! – podkreślał Andrzej Graczykowski, przedstawiciel Lubuskiego Klastra Metalowego - Członek Rady Nadzorczej Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego.

Lubuskie - region z potencjałem

Podczas spotkania podkreślano istotę promocji regionu w kontekście rozwoju gospodarczego – nie tylko pozyskiwania inwestorów, ale także pracowników. - Zadaniem na dzień dzisiejszy jest promocja regionu jako miejsca, gdzie jest przyjazna praca i przyjazne otoczenie społeczne. Dużym wyzwaniem jest promocja marki województwa, po to, żeby ludzie tu zostawali, a nie wyjeżdżali - podkreślał Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie.

Przedsiębiorcy zwrócili uwagę na konieczność prezentacji autów regionu, by przyciągnąć tutaj wykfalifikowana kadrę. Marszałek zapewniła, że samorząd robi wiele aby promować region – zarówno jego walory turystyczne, jak i potencjał gospodarczy. – Powstał niedawno nowy Departament Strategii Marki i Przedsiębiorczości, którego celem jest kompleksowa promocja regionu. Chcemy, żeby naszą marką i potencjałem były nowoczesne technologie – wyjaśniła Elżbieta Anna Polak.

 

Z Lubuskiego do Brandenburgii najlepiej pociągiem

17 lutego br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z Minister Infrastruktury i Planowania Landu Brandenburgia Kathrin Schneider, Joachimem Trettinem i Alicją Rypiną z Deutsche Bahn AG oraz Thomasem Dillem z VBB. Rozmowy dotyczyły reaktywacji połączeń kolejowych Zielona Góra-Berlin i Berlin-Żary/Żagań-Legnica-Wrocław. Połączenie na południu regionu ma związek z Europejską Stolicą Kultury 2016. - Lubuskie jest po drodze do Wrocławia - mówi marszałek. - To doskonała okazja, żeby zaprezentować Lubuskie pasażerom i turystom.

Rok 2016 zapowiada się jako przełomowy, ponieważ strona niemiecka jest zainteresowana pilotażowym bezpośrednim połączeniem, które mogłoby być uruchomione już w pierwszych dniach kwietnia na trasie Zielona Góra-Berlin.

Natomiast połączenie na południu naszego regionu, które jest najkrótszym połączeniem z Berlina do Wrocławia, będzie realizowane od 30 kwietnia br. w weekendy w związku z wydarzeniami w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016, którą jest Wrocław. - Będziemy mogli wykorzystać ten "pociąg do kultury" do promocji regionu lubuskiego - wyjaśniła Elżbieta Anna Polak. Marszałek zaproponowała, żeby tym pociągiem w regionie lubuskim podróżowali lubuscy muzycy, którzy swoimi występami zapraszaliby na nasze jazzowe festiwale. - Muzyka na żywo tworzy bardzo fajną atmosferę w pociągu - dodaje marszałek. W "pociągu do kultury" byłoby także miejsce na promocję m.in. naszych produktów regionalnych i magicznych, "ikonicznych" miejsc w Lubuskiem.

 

Rozmowy w Poczdamie dotyczyły również wcześniejszych ustaleń dotyczących połączenia Gorzów-Berlin w zakresie problemów towarzyszących tym negocjacjom, związanych z uzyskiwaniem przez polskich operatorów homologacji na pojazdy szynowe. Minister Kathrin Schneider nie kryła, że podobne kłopoty występują również na ich zachodniej granicy z Luksemburgiem. W najbliższym czasie władze Landu Brandenburgia będą organizatorem debaty na temat likwidacji barier oraz różnić systemowych i wprowadzenia uproszczeń w reaktywacji tych połączeń kolejowych. Do udziału w spotkaniu zaprosiła także Marszałek Województwa Lubuskiego, która zakomunikowała stronie niemieckiej o występujących problemach z uzyskaniem homologacji na wcześniej zakupione przez samorząd województwa pojazdy szynowe wyprodukowane przez bydgoską PESĘ.

W spotkaniu wziął także udział Jurgen Peter Hiller z Ministerstwa Infrastruktury i Planowania Przestrzennego oraz Andrzej Klauza z Wydziału Transportu i Infrastruktury UMWL oraz Katarzyna Babik-Sobień z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej UMWL.

 

Ekoinnowacje w Lubuskiem

W czwartek, 18 lutego br. gośćmi marszałek Elżbiety Anny Polak byli Grzegorz Szulc, prezes ITEO Sp. z o.o., prof. Peter Bollinger, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński oraz dr inż. Roman Kielec, prezes PNT UZ. Tematem rozmowy było pozyskiwanie energii odnawialnej, realizacja projektu LUKON oraz możliwość finansowania inwestycji w tym zakresie ze środków Unii Europejskiej, a także kwestia klinik kontenerowych, które mogłyby pełnić rolę ośrodka szkolenia symulacyjnego dla studentów kierunku lekarskiego.

Spotkanie dotyczyło m.in. projektu LUKON - Lubuskiego Konsorcjum Innowacyjnych Technologii Energii Odnawialnych. Projekt zakłada połączenie kilku zakładów (technologii), które ściśle ze sobą współpracują: biogazownia, zakład produkcji peletu lub nawozu, stacja hodowli alg, instalacja PV ze stacją akumulatorów, wytłaczarka oleju i lipidów, separator masy pofermentacyjnej, suszarnia. LUKON realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. W ramach projektu na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie powstanie m.in. biogazownia oraz farma fotowoltaiczna. Firma zakupiła od uniwersytetu 12 ha ziemi. Będzie na niej uprawiała algi, które posłużą jako wsad do biogazowni. Po przeprowadzeniu ich fermentacji oraz spaleniu powstanie energia elektryczna oraz cieplna.

Firma ITEO specjalizuje się w innowacyjnych technikach energii odnawialnej. Wprowadzając najnowsze rozwiązania i innowacyjną technologię w dziedzinie energii odnawialnej, współpracuje z wieloma zaprzyjaźnionymi firmami na polskim i niemieckim rynku branży ekologicznej. Wraz z partnerami z Europy Zachodniej: Biogas Hochreiter GmbH, Planungs Biuro Sewald GmbH & Co.KG, SAO GmbH, Carbotech GmbH i wielu innymi oferuje pełen wachlarz usług w zakresie: planowania, organizowania, koordynacji i nadzoru budowy, wykonawstwa zaprojektowanych obiektów, dostawę technologii i urządzeń, uruchomienia i nadzór nad ich eksploatacją.

Obecnie ITEO realizuje kilka obiektów biogazowych i farm fotowoltaicznych. W przypadku biogazowni są to obiekty, w których wprowadzono wysoki stopień innowacyjności z wykorzystaniem wytworzonej energii powstałej z biogazu.

Nowoczesne technologie dla zdrowia

Prof. Peter Bollinger zaprezentował koncepcję dotyczącą zdrowia i technologii medycznych. Przedstawił możliwości budowy kliniki kontenerowej, która mogłaby pełnić role ośrodka szkolenia symulacyjnego studentów kierunku lekarskiego. Można ją wybudować w ciągu 3 tygodni i może być przeniesiona lub rozbudowa w łatwy sposób. Marszałek wskazała, ze w dziedzinie dotyczącej zdrowia to najważniejsze inwestycje w najbliższym okresie to budowa radioterapii w Gorzowie Wlkp., budowa Centrum Matki i Dziecka w Zielonej Górze oraz utworzenie Centrum Symulacji Medycznej na potrzeby kierunku lekarskiego.

Lubuskie stawia na innowacje

Lubuskie w nowej perspektywie stawia na innowacje. W Regionalnym Programie Operacyjnym są środki na efektywność energetyczną i gospodarkę niskoemisyjną. Dofinansowanie takich projektów możliwe jest w ramach Osi Priorytetowych:

OP1: Gospodarka i Innowacje (29,7% alokacji – 193,7 mln euro) – w ramach tej osi realizowane będą projekty naukowo-badawcze mające na celu wzmocnienie regionalnej gospodarki o nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania. Działania podejmowane w tym zakresie powinny nierozerwanie łączyć się z biznesem (przedsiębiorcy, instytucje świadczące usługi B+R)

OP3: Gospodarka niskoemisyjna (16,5% alokacji – 108 mln euro) – celem głównym działań w tej osi jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej.

 

Wojska NATO z wizytą na lotnisku

Przedstawiciele służb wojskowych z Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Słowacji, Albanii i Włoch zawitali we wtorek (16 lutego br.) do Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost. Wizyta miała związek z planowanymi na maj i czerwiec br. ćwiczeniami pod kryptonimem „BRILLIANT JUMP 16".

Celem rekonesansu na lotnisku w Babimoście było zapoznanie międzynarodowego zespołu z możliwościami i zdolnościami kompleksów portowych w zakresie RSOM (Reception, Staging and Onward Movement - przyjęcie, ześrodkowanie i dalsze przemieszczenie wojsk) i realizacji wsparcia HNS (Host Nation Support - wsparcie przez państwo-gospodarza), a w szczególności zapoznanie się z możliwościami i procedurami wstępu na teren obiektów Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost.

Dyrektor Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost Ryszard Dobrowolski wraz z wyznaczonymi oficerami Wojska Polskiego, udzielił międzynarodowemu zespołowi pełnej informacji związanej z możliwościami operacyjnymi naszego lotniska. Przekazał też zespołowi plan lotniska oraz plan wydzielonej strefy związanej z rozładunkiem wojsk i sprzętu w wydzielonej bezpiecznej strefie lotniska.

Przypomnijmy, że w 2015 roku odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem NOBLE JUMP 15. Ćwiczące wojska NATO korzystały właśnie z naszego regionalnego portu lotniczego. Dzięki wykonanym inwestycjom związanym z zadaniem pn. „Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście wraz z infrastrukturą lotniskową" istniała możliwość przyjęcia wielu typów samolotów transportowych. Lądowały u nas między innymi: C 17 Glob Master, C 130 Herkules, C160 Transall, Boeing 737, Airbus A330, McDonnell Douglas DC 10.

 

Zakończono konsultacje dotyczące rozwoju transportu

16 lutego br. zarząd województwa zapoznał się z informacją podsumowującą konsultacje społeczne oraz uwagami do projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego. Konsultacje  zostały przeprowadzone w terminie od 11 grudnia 2015 r. do 21 stycznia 2016 r. W tym czasie zorganizowano 2 spotkania, które odbyły się w urzędzie marszałkowskim oraz w PWSZ w Gorzowie Wlkp.

W ciągu tego czasu zgłoszono 89 uwag i propozycji zapisów projektu PRT WL. Uwagi do projektu PRT WL zgłosiło 50 podmiotów, m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe zainteresowane obszarem tematycznym PRT WL, regionalne zarządy gospodarki wodnej, a także radni województwa lubuskiego, radni gminy oraz osoby prywatne.

W toku prac nad zgłoszonymi uwagami pozytywnie rozpatrzono 6 propozycji, 4 uwzględniono częściowo, 21 zgłoszonych uwag miało charakter pytań, na które udzielono odpowiedzi w poniższym zestawieniu, 56 uwag nie uwzględniono, a 2 uwagi miały charakter komentarza.

Najważniejsze uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji

Uwagi dotyczyły uzupełnienia wskazanych w dokumencie list inwestycji, w tym uwzględnione uwagi dotyczące rozszerzenia listy przedsięwzięć w zakresie wód śródlądowych.

Zgłoszono również potrzebę wskazania pośród głównych interesariuszy PRT WL, organizacji specjalistycznych w obszarze transportu, w tym organizacji pozarządowych. Wskazano także potrzebę dokonania w części diagnostycznej PRT WL uszczegółowień zapisów dotyczących uwarunkowań rozwoju sieci transportowej województwa.

Część uwag wniesionych w trakcie konsultacji miała charakter zapytań, które nie wymagają zmian w dokumencie. Uwagi te dotyczyły różnych obszarów związanych z transportem. Zwracano się z zapytaniem dotyczącym wysokości i podziału alokacji przeznaczonej na transport. Wśród uczestników konsultacji, wątpliwości budziły zagadnienia organizacyjne w przewozach pasażerskich, które nie są przedmiotem regulacji PRT WL. Liczne pytania dotyczyły także inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ważnymi kwestiami poruszanymi w trakcie konsultacji były projekty dotyczące przedsięwzięć związanych z planowanym powstaniem ośrodków wydobywczych w regionie (węgla i miedzi). Inwestycji tych nie włączono do PRT WL, ponieważ brak jest pewności, co do realizacji ich w krótszym okresie czasu, tj. perspektywie finansowej 2014-2020.
Ustosunkowanie się do uwag do Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego wraz z uzasadnieniem

 

Zarząd przyjął strategię rozwoju pediatrii

Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął dokument „Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w województwie lubuskim". – To opracowanie pozwoliło nam zdiagnozować deficytowe obszary i wyznaczyć najważniejsze cele do realizacji na przyszłość, zgodnie z kompetencjami – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Przedmiotem opracowania dokumentu pn.: Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w województwie lubuskim było wyznaczenie priorytetów i obszarów działań w dziedzinie pediatrii oraz w pokrewnych dziedzinach pediatrycznych, jak również w ginekologii i położnictwie.

Potrzeba opracowania dokumentu została wskazana w Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 przyjętej przez Sejmik Województwa Lubuskiego 5 maja 2014 r. Obszar dotyczący zdrowia dzieci jest jednym z wiodących w obecnej polityce prozdrowotnej Unii Europejskiej.

Cel: dostępność do wysokiej jakości usług

Opracowanie Kierunków rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w województwie lubuskim jest jednocześnie wyrazem dążenia Samorządu Województwa Lubuskiego do zapewnienia wszystkim jego mieszkańcom równego dostępu do opieki medycznej o możliwie jak najwyższym standardzie, a w efekcie zmniejszenia nierówności w zdrowiu.

W dokumencie określony został cel strategiczny: Zapewnienie w sposób kompleksowy dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz nad kobietami w okresie ciąży, porodu i połogu.

Nad opracowaniem dokumentu czuwał specjalnie powołany do tego celu zespół ekspertów, w którego skład – oprócz urzędników marszałka – weszli lekarze, konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii, przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wśród najważniejszych zadań wymieniona została m.in. potrzeba utworzenie wielospecjalistycznego szpitala pediatrycznego, który w sposób kompleksowy zabezpieczy zdrowotnie najmłodszych Lubuszan.

Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w województwie lubuskim

 

Kontrakt Lubuski: innowacyjne podejście do rozwoju regionu

- Myślę, że dzisiejszy dzień przejdzie do historii. Po raz pierwszy w regionie lubuskim podpisujemy tak ważny Kontrakt. Są z nami przedstawiciele oraz liderzy partnerstw. Ich celem jest wspólna praca,  która ma rozwiązać istotne problemy na danym obszarze oddziaływania - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. 15 lutego br. w urzędzie marszałkowskim uroczyście podpisano umowy z partnerstwami gmin w ramach Kontraktu Lubuskiego.

Transport, gospodarka, edukacja zawodowa

- Kontrakt Lubuski to innowacyjne podejście prowadzenia polityki spójności - mówiła marszałek podczas konferencji prasowej. Kontrakt Lubuski nawiązuje do zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, która wprowadza nowe podejście do realizacji polityki regionalnej i koncentruje się na wyznaczeniu OSI, a także do realizacji zasady partnerstwa i współpracy oraz zasady zintegrowanego podejścia terytorialnego.

- Mamy w regionie dwa ZITY-y, które mają już zatwierdzone strategie, mają również podpisane partnerstwa. Teraz pracowaliśmy nad Kontraktem Lubuskim po to, aby też dać szansę innym mniejszym  partnerstwom. Żeby rozwój regionu odbywał się w sposób zrównoważony, nie można poprzestać na inwestycjach na terenach najbardziej zurbanizowanych. Trzeba też myśleć o mniejszych miastach i obszarach wiejskich. Właśnie po to powstał Kontrakt Lubuski – podkreślała marszałek.

- Dziś jesteśmy gotowi do podpisania umów z czterema partnerstwami. Wybrane zostały przede wszystkim projekty w zakresie poprawy dostępności transportowej, gospodarki oraz edukacji zawodowej. Są to pierwsze tzw. "małe ZIT-y", które za chwilę wystartują - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Chcę, aby te partnerstwa, które zawiązaliście, skrupulatnie wykonały swoją pracę, bo to wy najlepiej wiecie, czego potrzeba w waszych miastach i gminach – dodała na koniec marszałek Polak.

Podczas konferencji prasowej głos zabrali również liderzy partnerstw. Jako pierwszy głos zabrał prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz z Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego.

- Dla nas to historyczna chwila i bardzo ważny moment, do którego przygotowywaliśmy się kilka lat. Wiedzieliśmy, że kończy się jeden okres programowania i zaczyna się drugi. Staraliśmy się jak najlepiej do tego przygotować. Chciałem przypomnieć, że poza Zieloną Górą i Gorzowem Wlkp. w pozostałych miejscowościach województwa lubuskiego mieszka ponad 70 proc. mieszkańców. My reprezentujemy te blisko 70 proc. Lubuszan. Przygotowaliśmy się do tego solidnie. Każdy z nas reprezentujących tutaj poszczególny obszar funkcjonalny ma projekty o oddziaływaniu regionalnym. To nie dotyczy jednej  inwestycji w określonej gminie, czy miejscowości, a dotyczy inwestycji o oddziaływaniu regionalnym. Te projekty są ze sobą spójne. Te główne cele, które sobie wytyczyliśmy mają służyć rozwojowi regionu. Podam przykład Nowej Soli. W ostatnich latach rozwinęliśmy się gospodarczo. Dziś dla nas najważniejsze jest szkolnictwo zawodowe i transport po to, by ludzie mogli dojechać do pracy. Musimy zbudować nowe powiązania transportowe – mówił prezydent Nowej Soli.  

Burmistrz Żagania Daniel Marchewka z Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego mówił, że dzisiejszy dzień to moment, w którym wieloletnie zamierzenia udaje się prowadzić w jednym kierunku. – Jestem głosem moich przyjaciół, którzy są w tym partnerstwie. Tworzymy taką całość, której wspólne działanie pozwoli wykorzystać te środki i przeprowadzić inwestycje. Żywię nadzieję, że przed nami okres owocnej współpracy – dodał na koniec burmistrz Daniel Marchewka   

Starosta żagański Henryk Janowicz z Partnerstwa Powiatu Żagańskiego podziękował marszałek Elżbiecie Annie Polak oraz zarządowi województwa, że wychodzi z taką inicjatywą i wspiera powiaty i gminy. - My wchodzimy w kompleksowe wsparcie systemu oświaty w powiecie żarskim. To bardzo ważne przedsięwzięcie, zwracamy uwagę na rozwój ucznia i szkolenie nauczycieli. Powala to rozwijać palcówki oświatowe, ale co najważniejsze rozwijać młodzież - podkreślał starosta żagański.  

Na koniec głos zabrał burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz z Partnerstwa Powiatu Międzyrzeckiego. – Planujemy uzbrojenie parków przemysłowych i zależy na inwestycjach zdrowotnych dotyczących geriatrii i pediatrii – mówił.

Projekty przygotowane przez partnerstwa będą dodatkowo premiowane w procedurze konkursowej. Źródłem finansowania tych przedsięwzięć jest Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, którego całkowita alokacja wynosi 906 mln euro do 2020 roku.

Prace nad KL rozpoczęto w połowie 2014 roku, przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne ze wszystkimi samorządami, zebrano uwagi, przeprowadzono nabór koncepcji oraz ich ocenę pod kątem realizacji Założeń KL. W wyniku tych prac, w których zaangażowanych było kilka departamentów UMWL, wybrano obszary do wsparcia w ramach KL (transport publiczny, edukacja EFS, rozwój terenów inwestycyjnych i promocja gospodarcza regionu oraz warunkowo zdrowie). Ze zgłoszonych ponad 60 koncepcji (do realizacji w formule KL wybrano 9, w tym 3 warunkowo – dotyczące zdrowia – będą one podpisane, gdy na mapie potrzeb zdrowotnych pojawią się te podmioty lecznicze wskazane w złożonych koncepcjach).

To pokazuje, że podczas procesu wyboru przedsięwzięć brano pod uwagę bardzo wiele elementów oraz że wybrane koncepcje charakteryzują się dużym zaawansowaniem i jakością opracowania. Dodatkowo należy pamiętać, iż projekty realizowane w formule partnerstwa są trudniejsze do realizacji (lider ponosi odpowiedzialność za realizację wskaźników oraz rozlicza się finansowo także z pozostałymi partnerami). Kontrakt Lubuski nie stanowi podstawy do podziału alokacji finansowej RPO-L2020, nie jest też narzędziem dystrybucji środków. Przedsięwzięcia w formule KL będą składane w konkursach, w ramach których będzie zastosowana preferencja punktowa dla projektów objętych formułą KL.

 

Lp

Partnerstwo

Obszar

Wartość całkowita PLN (środki UE + wkład własny beneficjenta)

1.

Nowosolski Obszar Funkcjonalny (gminy: Nowa Sól, Kożuchów, Otyń, Siedlisko, Kolsko)

Transport miejski – zakup autobusów, budowa siedziby operatora, wdrożenie systemu powiadamiania pasażerów, rozwój infrastruktury komunikacyjnej

Zdrowie – modernizacja szpitala w Nowej Soli (warunkowo)

39 254 341

 

 

 

n.d

2.

Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny (gminy: Żary i Żagań o statusie miejskim i wiejskim)

Edukacja – podniesienie jakości nauczania

Gospodarka – tworzenie terenów inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza

Transport miejski – wdrożenie systemu powiadamiania pasażerów, wiaty autobusowe, rozwój infrastruktury komunikacyjnej

3 000 000

33 000 000

 

4 400 000

3.

Partnerstwo Powiatu Żagańskiego (powiat żagański, gminy: Żagań, Iłowa, Szprotawa, Małomice, Gozdnica, Brzeźnica)

Edukacja – podniesienie jakości nauczania

2 974 729

4.

Partnerstwo Powiatu Międzyrzeckiego (gminy: Międzyrzecz, Bledzew, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna, Trzciel)

Gospodarka – tworzenie terenów inwestycyjnych

Zdrowie – modernizacja szpitali w Międzyrzeczu oraz Skwierzynie (warunkowo)

16 000 000

 

n.d.

5

Partnerstwo gmin: Witnica, Kostrzyn n. Odrą, Nowy Szpital w Kostrzynie

Zdrowie (warunkowo)

n.d.

 

 

 

Programy krajowe dla Lubuskiego

Programy krajowe, jako potencjalne źródło finansowania projektów regionalnych – to temat konferencji, która odbyła się w poniedziałek, 15 lutego br., w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego. Podpisaliśmy Kontrakt Terytorialny na kwotę 12 mld zł.  Chcemy, aby w nowej perspektywie co najmniej tyle środków trafiło do regionu, ale nie tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale z programów krajowych – mówiła podczas spotkania jego gospodarz marszałek Elżbieta Anna Polak.

W nowej perspektywie w Polsce funkcjonować będzie 7 programów operacyjnych na poziomie krajowym. Środki w nich zapisane stanowią 60% całego unijnego tortu dla Polski. Daje to ogromne możliwości rozwoju także dla regionu lubuskiego. Jak podkreślała podczas konferencji marszałek Elżbieta Anna Polak do regionu w nowej perspektywie powinno trafić co najmniej 12 mld zł. W dużej mierze będą to środki z poziomu centralnego. - W poprzedniej perspektywie udało nam się bardzo dobrze zrealizować rezultaty które zakładaliśmy. Do regionu trafiło 9 mld zł. Jednak niewielka część tych środków pochodziła z programów krajowych. Chcemy to zmienić, bo w tej perspektywie chociaż mówimy decentralizacji, 60% środków będzie zarządzane przez ministerstwa na poziomie krajowy. Chcemy finansować z nich nie tylko nasze projekty kluczowe, oraz w ramach polski zachodniej, ale także wiele innych, które doskonale wpisują się w uszczegółowienie i kryteria programów krajowych – wyjaśniła. Marszałek zapewniała także o wsparciu urzędu w aplikacji o te środki. - Mamy specjalne punkty informacyjne i służymy pomocą – dodała.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały Kluczowe projekty województwa lubuskiego oraz najważniejsze obszary wsparcia. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, którzy omówili trzy programy krajowe.

PO Inteligentny Rozwój

Jego celem jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Budżet całego programu, łącznie z wkładem krajowym to 10 mld euro, natomiast alokacja środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi 8,61 mld. Euro. - Staramy się w nowy sposób odpowiedzieć na wyzwania, które stoją przed Polską,  szczególnie w zakresie wsparcia innowacyjności.  W ramach realizacji programu szczególny nacisk położony zostanie na zaangażowanie biznesu w prowadzenie badań rozwojowych, współpracę nauki i biznesu, komercjalizację prac badawczych oraz innowacyjność w sektorze MŚP. Chodzi o to, aby interwencja dawała jak najlepsze efekty. Stąd silny nacisk na współpracę nauki z biznesem. W centrum zainteresowanie jest zdecydowanie w tej perspektywie przedsiębiorczość – wyjaśnił Łukasz Małecki, Naczelnik Wydziału w Departamencie Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju.

PO Polska Cyfrowa 2014-2020

Jego celem jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Budżet całego programu, łącznie z wkładem krajowym to 2,57 mld euro, natomiast alokacja finansowa środków unijnych zaangażowanych w realizacje programu wynosi 2,17 mld euro. W ramach programu finansowane będą projekty związane z powszechnym dostępem do szybkiego internetu, e-administracją oraz budowanie społeczeństwa informacyjnego.

PO Infrastruktura i Środowisko

Celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Budżet całego programu, łącznie z wkładem krajowym to 32,27 mld euro, natomiast alokacja finansowa środków unijnych zaangażowanych z realizację programu wynosi 27,41 mld euro.

Priorytety w ramach PO IiŚ:

 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki
 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
 3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
 4. Infrastruktura drogowa dla miast
 5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
 6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
 9. Wzmocnienie strategiczne infrastruktury ochrony zdrowia

Magdalena Balak-Hryńkiewicz z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej UMWL zaprezentowała także program rewitalizacji oraz omówiła zasady pierwszego ogłoszonego konkursu dotacji dla lubuskich gmin.

Lubuskie korzysta w programów krajowych

W perspektywie 2007-2013 Lubuskie także korzystało ze środków w ramach Krajowych Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, czy Kapitał Ludzki. Według danych pochodzących z Krajowego Systemu Informatycznego, na terenie województwa lubuskiego od roku 2007 do końca stycznia 2016 zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekty o łącznej wartości ponad  7 mld zł, wykorzystując ponad 4 mld zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W przeliczeniu na mieszkańca województwa oznacza to 4,1 tys. zł pozyskanych w ramach funduszy UE z krajowych programów operacyjnych na osobę.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Wartość projektów zrealizowanych w ramach PO IiŚ wyniosła niemal 6 mld zł, w tym kwota dofinansowania z UE - ponad 3,5 mld zł.

Do największych projektów realizowanych w ramach PO IiŚ należą:

 • budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzów Wlkp. - Nowa Sól, na odcinku Gorzów Wlkp. – Sulechów oraz odcinek Szczecin - Gorzów Wlkp. – beneficjentem projektów jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a ich łączna wartość wynosi niemal 3,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE: 2,3 mld zł;
 • budowa farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Golice – projekt o wartości ogółem ponad 223 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 40 mln zł, którego beneficjentem jest Golice Wind Farm sp. z o.o.;
 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6

(związek tworzą gminy: Bogdaniec, Deszczno, Gorzów Wlkp., Kłodawa, Lubiszyn oraz Santok). Beneficjentem projektu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., a jego wartość wynosi niemal 220 mln zł, w tym dofinansowanie UE: ponad 112 mln zł.

Program Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Na dzień 31 stycznia 2016 r. wartość projektów zrealizowanych w ramach PO IG wyniosła ponad 1 mld zł, w tym kwota dofinansowania z UE przekroczyła 500 mln zł.

Do największych z tych inwestycji należą:

 • wdrożenie innowacyjnej technologii do wytwarzania unikatowych wieloskładnikowych produktów śniadaniowych - projekt, którego beneficjentem jest WITPOL sp. z o.o. z Radomia. Wartość ogółem projektu wynosi prawie 70,3 mln zł, w tym dofinansowanie UE: niemal 34 mln zł;
 • budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych – projekt o wartości ogółem ponad 67 mln zł, w tym dofinansowanie UE: ponad 28 mln zł. Jego beneficjentem jest Baltic Ceramics S.A. z Lubska;
 • 3D - nowa technologia produkcji mebli o niskiej masie – beneficjentem projektu jest IKEA INDUSTRY POLAND sp. z o.o. z Goleniowa, wartość ogółem projektu wynosi 63,6 mln zł, w tym dofinansowanie UE: ponad 24,7 mln zł.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki  na lata 2007 – 2013 (komponent centralny)

Wartość projektów zrealizowanych na terenie województwa lubuskiego w ramach komponentu centralnego PO KL (priorytety I – V) wyniosła niemal 105,6 mln zł, w tym kwota dofinansowania z UE: ponad 84 mln zł.

Największe z tych projektów to:

 • „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat !!!" - projekt realizowany na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, o łącznej (dla wszystkich województw) wartości ponad 17 mln zł, w tym dofinansowanie UE: ponad 14,5 mln zł. Beneficjentem projektu, zakończonego w 2012 roku, był Uniwersytet Szczeciński;
 • AS KOMPETENCJI – podobnie, jak powyższy projekt, „AS KOMPETENCJI" również realizowany był przez Uniwersytet Szczeciński na terenie 3 województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Jego ogólna wartość wyniosła ponad 17 mln zł, w tym dofinansowanie UE: prawie 10,4 mln zł;
 • Fizyka jest ciekawa – projekt zakończony w 2012 r. przez pwn.pl spółka z o.o. z Wrocławia, realizowany na terenie województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, o łącznej wartości 12,2 mln zł, w tym dofinansowanie UE: prawie 3,5 mln zł;
 • Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – projekt zakończony w 2012 r., realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Wartość projektu wyniosła 2,6 mln zł, w tym dofinansowanie UE: ponad 2,2 mln zł).

Zobacz: listę kluczowych inwestycji regionalnych SRWL 2020

 

 

Samorząd województwa będzie wspierał kierunek lekarski

Współpraca z Wojewódzkim Szpitalem Klinicznym w Zielonej Górze oraz rozwój nauk medycznych na Uniwersytecie Zielonogórskim to główne tematy obrad Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, które odbyły się 15 lutego br. Marszałek Elżbieta Anna Polak zaprezentowała stanowisko samorządu w stosunku do nowego kierunku. – Będziemy zawsze wspierać i pomagać – zadeklarowała. W posiedzeniu udział wzięli m.in. rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński, dziekan wydziału Marek Spaczyński, prezes kliniki Stanisław Łobacz oraz poseł Bożenna Bukiewicz.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały plany rozwojowe związane z kierunkiem lekarskim. Program nauczania zaprezentował prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel. Podkreślał także, że władze wydziału powoli przygotowują się do III roku funkcjonowania kierunku, ponieważ to właśnie na trzeci roku studiów adepci medycyny rozpoczynają nauki kliniczne w szpitalu.

Jednym z głównych tematów spotkania był także rozwój Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze w kontekście współpracy z wydziałem lekarskim. Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że samorząd województwa bardzo mocno inwestuje w ochronę zdrowia. – Przekształciliśmy szpital w kliniczny. Obecnie prezes Łobacz przygotowuje plan rozwoju lecznicy. To wszystko spowoduje lepszy dostęp do programów krajowych. Ministerstwo Zdrowia przyjęło już mapy potrzeb w zakresie onkologii i kardiologii, czekamy na kolejne, bo to one umożliwią aplikację o środki unijne w zakresie ochrony zdrowia – wyjaśniła marszałek. Zapewniała także o realizacji planów inwestycyjnych w szpitalu. – Bardzo dużo jest zadań w szpitalu. Szczególnym projektem i potrzebą jest budowa Centrum Matki i Dziecka. Ale to nie wszystko. Mamy diagnozę, wiemy jakie są nasze deficyty i będziemy robić wszystko, aby je zniwelować. To już nie są tylko plany. Przystępujemy do realizacji – dodała.

Marszałek zapewniła także, że samorząd województwa będzie nadal mocno wspierał rozwój kierunku lekarskiego. – Kierunek Lekarski będzie się rozwijał, a samorząd województwa będzie go mocno wspierał – podkreślała. Dodała także, że bardzo ważne dla regionu jest to, aby przyszłych lekarzy zatrzymać, aby to właśnie z ziemią lubuską związali swoją przyszłość.

Dziekan wydziału prof. Marek Spaczyński dziękował marszałek Elżbiecie Annie Polak za wsparcie oraz zaangażowanie. – Gdyby nie pomoc Pani Marszałek, to nie uruchomilibyśmy I roku studiów. To przecież właśnie pani marszałek „sypnęła groszem". Ale nasze oczekiwania są duże, więc liczymy na dalsze wsparcie – dodał.

Podczas wizyty w szpitalu klinicznym w Zielonej Górze, marszałek spotkała się także z ordynatorem Klinicznego Oddziału Neurologii lek. med. Witoldem Wariasem oraz Józefem Zychem - sędzią Trybunału Stanu.

 

 

Nie zabieraj organów do nieba!

– Nie zabierajmy swoich narządów do nieba! – mówi Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa, która do urzędu marszałkowskiego zaprosiła uczniów lubuskich szkół. Podczas konferencji, która odbyła się w piątek 12 lutego br., młodzież spotkała się ze specjalistami od transplantacji, przeszczepów narządów oraz dawcami i biorcami. Jednym z gości była 17-letnia podopieczna Stowarzyszenia Nerka, która dwukrotnie przeszła już przeszczep. W spotkaniu nt. transplantacji udział wzięła rekordowa liczba – 250 uczestników!

- Sprawy zdrowia w województwie lubuskim stoją na bardzo ważnym w miejscu. Są to sprawy objęte szczególną troską przez zarząd województwa oraz przez samą marszałek Elżbietę Annę Polak - podkreślał podczas spotkania wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Wyjaśnił także, że samorząd województwa stara się promować ideę transplantacji.  - Wykorzystujemy spotkania z młodzieżą, aby promować ideę transplantacji, np. podczas Przystanku Woodstock, Dni Województwa Lubuskiego, Pikniku Zdrowia i innych. Odnawiamy też partnerstwo transplantacji. Wszystkie te działania mają na celu podniesienie liczby przeszczepień. Liczymy na to, że spotkanie to także się do tego przyczyni - dodał wicemarszałek, który publicznie podpisał własne oświadczenie woli.

26 stycznia 2016 r. w Polsce świętowano 50 rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki. Jednak potrzeba informowania o idei transplantacji i dawstwie narządów jest nadal bardzo dużą. – O idei transplantacji należy mówić przez cały rok. Działania samorządu województwa w tym zakresie nie słabną. Nasza konferencja jest tego przykładem. Pokazaliśmy, że nie warto zabierać swoich narządów do nieba – podkreśla Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa, która oświadczenie woli nosi od lat zawsze przy sobie.

Jeden dawca ratuje kilka osób

Działania na rzecz transplantacji w województwie lubuskim nie słabną od kilku lat. Dowodem jest chociażby odnowienie listu intencyjnego, którego inicjatorką była marszałek Elżbieta Anna Polak. We wrześniu 2015 r. pod listem „Partnerstwo dla transplantacji w Województwie Lubuskim" podpisało się piętnastu sygnatariuszy – przedstawicieli regionalnych władz, kościoła, uczelni, szpitali i organizacji, a swoim autorytetem wsparł je dodatkowo prof. Marian Zembala, ówczesny minister zdrowia, znany kardiochirurg i transplantolog.

- W ostatnich latach rozdaliśmy już ponad 20 tys. oświadczeń woli. Oznacza to, że co najmniej tylu Lubuszan deklaruje chęć oddania narządów po swojej śmierci. Organy pobrane od jednego człowieka mogą uratować życie kilku osób czekających na przeszczep, dla których medycyna nie znajduje już innego ratunku – mówi Elżbieta Anna Polak.

50 lat po przeszczepie nerki

Ogólnopolski Dzień Transplantacji obchodzony jest 26 stycznia. W 2016 roku tego dnia mija 50 lat od pierwszego udanego przeszczepu nerki pobranej od zmarłego dawcy. Lekarze, którzy podjęli się tego zadania, uratowali życie 19-letniej dziewczyny.

Dziś w Polsce robi się około tysiąca przeszczepów rocznie – liczba ta jest uzależniona od liczby dawców. Z kolei liczba dawców zależy od wielu innych czynników. Stąd stała potrzeba propagowania idei transplantacji, podnoszenia świadomości społecznej, rzetelnego informowania o przeszczepach. „Oświadczenie woli" to karta, na której każdy może wyrazić swoją zgodę na pobranie narządów w przypadku nagłej śmierci. Karty te są także okazją do poruszenia tematu transplantacji w najbliższej rodzinie – poinformowania bliskich o woli oddania narządów po śmierci. W Polsce przeszczepia się m.in. nerki, serce, płuca czy wątrobę.

Lubuskie: Młodzież i specjaliści o transplantacji

W Lubuskiem – choć nie ma ośrodka transplantologicznego – to odbywają się pobrania narządów. W 2015 r. pobrano narządy od 14 dawców (8 pobrań w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., 3 w Zielonej Górze i 3 w Nowej Soli). Liczba pobrań – w porównaniu z wcześniejszymi latami – znacznie spadła.

12 lutego 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego podczas konferencji z lubuską młodzieżą spotkali się: dr Maciej Głyda, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantacji, ks. dr Mariusz Dudka jako przedstawiciel Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Izabela Brzychcy, koordynator ds. transplantacji w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. oraz Szymon Michniewicz z Oddziału Anestezjologii w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze sp. z o.o. Swoją historią podzieliła się także 17-letnia Katarzyna Matysiak, zielonogórzanka, która dwukrotnie miała przeszczepianą nerkę oraz Adam Stankiewicz, który był dawcą szpiku.

 

 

Rusza finansowa realizacja RPO Lubuskie 2020

Woj. lubuskie może już kierować do Komisji Europejskiej wnioski o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. - Warunkiem rozpoczęcia finansowej realizacji Programu jest uzyskanie desygnacji. Uzyskaliśmy pozytywną opinie instytucji audytowej i możemy już kierować wnioski o płatność do Komisji Europejskiej - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

9 lutego Ministerstwo Rozwoju poinformowało Zarząd Województwa Lubuskiego  o udzieleniu desygnacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Otrzymały ją następujące instytucje zaangażowane we wdrażanie programu w naszym regionie:

-        Instytucja Zarządzająca pełniąca również rolę instytucji certyfikującej, której zadania realizuje Zarząd Województwa Lubuskiego dla Regionalnego Programu Operacyjnego,

-        Instytucja Pośrednicząca, której zadania realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze,

-         Instytucja Pośrednicząca – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,

-        Instytucja Pośrednicząca – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Miejski Obszar Funkcjonalny Zielona Góra, Urząd Miasta Zielona Góra.

Desygnacja to potwierdzenie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wykonującego zadania państwa członkowskiego, spełniania przez instytucję zarządzającą, instytucje pośredniczące prawidłowej realizacji programu operacyjnego. Warunkiem rozpoczęcia finansowej realizacji programu operacyjnego jest uzyskanie desygnacji.

Zobacz: Pismo dot. udzielenia desygnacji instytucjom w ramach RPO L2020

 

Moja wymarzona podróż pociągiem - KONKURS

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z naszego regionu do udziału w konkursie pod hasłem MOJA WYMARZONA PODRÓŻ POCIĄGIEM, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. - Niech Wasza kreatywność i wyobraźnia zabiorą nas w fantastyczną podróż… oczywiście koleją! – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.

Konkurs polega na stworzeniu pracy:

 • literackiej,
 • graficznej,
 • prezentacji multimedialnej,  
 • filmu

odpowiadającej przedmiotowi konkursu.

Ocenie podlegać będą: oryginalność, komunikatywność przekazu, twórcze podejście do tematu i wyobraźnia.

Prace można nadsyłać do 29 lutego br. na adres Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – Moja wymarzona podróż pociągiem" lub przesłać wraz z kompletem załączników na adres: konkurs@lubuskie.pl

Autorów zwycięskich prac poznamy do 31 marca br. 

Zostaną oni wyłonieni w 3 kategoriach:

najlepsza praca ucznia szkoły podstawowej – I nagroda - tablet

najlepsza praca ucznia szkoły gimnazjalnej – I nagroda - tablet

najlepsza praca ucznia szkoły średniej – I nagroda – tablet

Zobacz: regulamin konkursu


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?