środa, 17 lutego 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.32.2016                                                                                Zielona Góra, 17.02.2016 r.


Newsletter nr 32

 

 

 

Lubuskie stawia na przedsiębiorczość

Potencjał gospodarczy regionu lubuskiego i kierunki dalszego rozwoju przedsiębiorczości to główne tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z lubuskimi przedsiębiorcami, które odbędzie się w czwartek, 18 lutego br., o godz. 13:00, w sali prasowej urzędu marszałkowskiego. Spotkanie będzie doskonałą okazją do dyskusji w gronie osób, które swoją działalnością przyczyniają się do wzrostu gospodarczego regionu  i budują jego silną markę. Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak zaprezentuje potencjał regionu oraz priorytety jego rozwoju. Omówione zostaną także możliwości wsparcia przedsiębiorstw w nowej unijnej perspektywie. Spotkanie ma być swoistą platformą dialogu pomiędzy biznesem, a samorządem województwa, którego celem jest poznanie wzajemnych wizji i potrzeb oraz celów rozwoju regionu.

 

Wojska NATO z wizytą na lotnisku

Przedstawiciele służb wojskowych z Wielkiej Brytanii, Holandii, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Słowacji, Albanii i Włoch zawitali we wtorek (16 lutego br.) do Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost. Wizyta miała związek z planowanymi na maj i czerwiec br. ćwiczeniami pod kryptonimem „BRILLIANT JUMP 16".

Celem rekonesansu na lotnisku w Babimoście było zapoznanie międzynarodowego zespołu z możliwościami i zdolnościami kompleksów portowych w zakresie RSOM (Reception, Staging and Onward Movement - przyjęcie, ześrodkowanie i dalsze przemieszczenie wojsk) i realizacji wsparcia HNS (Host Nation Support - wsparcie przez państwo-gospodarza), a w szczególności zapoznanie się z możliwościami i procedurami wstępu na teren obiektów Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost.

Dyrektor Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost Ryszard Dobrowolski wraz z wyznaczonymi oficerami Wojska Polskiego, udzielił międzynarodowemu zespołowi pełnej informacji związanej z możliwościami operacyjnymi naszego lotniska. Przekazał też zespołowi plan lotniska oraz plan wydzielonej strefy związanej z rozładunkiem wojsk i sprzętu w wydzielonej bezpiecznej strefie lotniska.

Przypomnijmy, że w 2015 roku odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem NOBLE JUMP 15. Ćwiczące wojska NATO korzystały właśnie z naszego regionalnego portu lotniczego. Dzięki wykonanym inwestycjom związanym z zadaniem pn. „Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście wraz z infrastrukturą lotniskową" istniała możliwość przyjęcia wielu typów samolotów transportowych. Lądowały u nas między innymi: C 17 Glob Master, C 130 Herkules, C160 Transall, Boeing 737, Airbus A330, McDonnell Douglas DC 10.

 


Zakończono konsultacje dotyczące rozwoju transportu

16 lutego br. zarząd województwa zapoznał się z informacją podsumowującą konsultacje społeczne oraz uwagami do projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego. Konsultacje  zostały przeprowadzone w terminie od 11 grudnia 2015 r. do 21 stycznia 2016 r. W tym czasie zorganizowano 2 spotkania, które odbyły się w urzędzie marszałkowskim oraz w PWSZ w Gorzowie Wlkp.

W ciągu tego czasu zgłoszono 89 uwag i propozycji zapisów projektu PRT WL. Uwagi do projektu PRT WL zgłosiło 50 podmiotów, m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe zainteresowane obszarem tematycznym PRT WL, regionalne zarządy gospodarki wodnej, a także radni województwa lubuskiego, radni gminy oraz osoby prywatne.

W toku prac nad zgłoszonymi uwagami pozytywnie rozpatrzono 6 propozycji, 4 uwzględniono częściowo, 21 zgłoszonych uwag miało charakter pytań, na które udzielono odpowiedzi w poniższym zestawieniu, 56 uwag nie uwzględniono, a 2 uwagi miały charakter komentarza.

Najważniejsze uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji

Uwagi dotyczyły uzupełnienia wskazanych w dokumencie list inwestycji, w tym uwzględnione uwagi dotyczące rozszerzenia listy przedsięwzięć w zakresie wód śródlądowych.

Zgłoszono również potrzebę wskazania pośród głównych interesariuszy PRT WL, organizacji specjalistycznych w obszarze transportu, w tym organizacji pozarządowych. Wskazano także potrzebę dokonania w części diagnostycznej PRT WL uszczegółowień zapisów dotyczących uwarunkowań rozwoju sieci transportowej województwa.

Część uwag wniesionych w trakcie konsultacji miała charakter zapytań, które nie wymagają zmian w dokumencie. Uwagi te dotyczyły różnych obszarów związanych z transportem. Zwracano się z zapytaniem dotyczącym wysokości i podziału alokacji przeznaczonej na transport. Wśród uczestników konsultacji, wątpliwości budziły zagadnienia organizacyjne w przewozach pasażerskich, które nie są przedmiotem regulacji PRT WL. Liczne pytania dotyczyły także inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ważnymi kwestiami poruszanymi w trakcie konsultacji były projekty dotyczące przedsięwzięć związanych z planowanym powstaniem ośrodków wydobywczych w regionie (węgla i miedzi). Inwestycji tych nie włączono do PRT WL, ponieważ brak jest pewności, co do realizacji ich w krótszym okresie czasu, tj. perspektywie finansowej 2014-2020.
Ustosunkowanie się do uwag do Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego wraz z uzasadnieniem


Zarząd przyjął strategię rozwoju pediatrii

Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął dokument „Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w województwie lubuskim". – To opracowanie pozwoliło nam zdiagnozować deficytowe obszary i wyznaczyć najważniejsze cele do realizacji na przyszłość, zgodnie z kompetencjami – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Przedmiotem opracowania dokumentu pn.: Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w województwie lubuskim było wyznaczenie priorytetów i obszarów działań w dziedzinie pediatrii oraz w pokrewnych dziedzinach pediatrycznych, jak również w ginekologii i położnictwie.

Potrzeba opracowania dokumentu została wskazana w Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 przyjętej przez Sejmik Województwa Lubuskiego 5 maja 2014 r. Obszar dotyczący zdrowia dzieci jest jednym z wiodących w obecnej polityce prozdrowotnej Unii Europejskiej.

Cel: dostępność do wysokiej jakości usług

Opracowanie Kierunków rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w województwie lubuskim jest jednocześnie wyrazem dążenia Samorządu Województwa Lubuskiego do zapewnienia wszystkim jego mieszkańcom równego dostępu do opieki medycznej o możliwie jak najwyższym standardzie, a w efekcie zmniejszenia nierówności w zdrowiu.

W dokumencie określony został cel strategiczny: Zapewnienie w sposób kompleksowy dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz nad kobietami w okresie ciąży, porodu i połogu.

Nad opracowaniem dokumentu czuwał specjalnie powołany do tego celu zespół ekspertów, w którego skład – oprócz urzędników marszałka – weszli lekarze, konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii, przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wśród najważniejszych zadań wymieniona została m.in. potrzeba utworzenie wielospecjalistycznego szpitala pediatrycznego, który w sposób kompleksowy zabezpieczy zdrowotnie najmłodszych Lubuszan.

Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w województwie lubuskim


(Nie)winne spotkanie w Lubuskim Centrum Winiarstwa

16 lutego br. Starosta Sulęciński Patryk Lewicki zwiedzał Lubuskie Centrum Winiarstwa w towarzystwie marszałek Elżbiety Anny Polak oraz zarządu województwa. To on bowiem jest zwycięzcą licytacji WOŚP. – Dziękuję za to, że Pan Starosta licytując to dzisiejsze spotkanie wsparł Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i chore dzieci, bo taki jest cel – mówiła marszałek. Podczas wizyty gość specjalny miał szansę przekonać się, że Region Lubuski smakuje winem i miodem!

Aby móc zwiedzić Lubuskie Centrum Winiarstwa w tak zacnym towarzystwie, trzeba było wziąć udział w licytacji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jej zwycięzcą okazał się być najmłodszy starostwa w Polsce, włodarz powiatu Sulęcińskiego Patryk Lewicki. I to właśnie on będzie miał okazję sprawdzić jak smakuje region lubuski. Gospodarze przygotowali bowiem szereg smakowitych atrakcji. Na gościa specjalnego czekać będą najlepsze produkty regionalne: sery, soki, wypieki, miody i oczywiście wina. Marszałek wraz z zarządem województwa oprowadzą starostę po miejscu, gdzie bije serce lubuskiego winiarstwa. Winiarze z kolei uraczą nie tylko lokalnym trunkiem, ale także wspaniałymi (nie)winnymi opowieściami.

16 lutego w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze odbędzie się także posiedzenie zarządu województwa.

 

Z wicewojewodą lubuskim o sprawach ważnych dla regionu

W poniedziałek, 15 lutego br. gościem marszałek Elżbiety Anny Polak był wicewojewoda lubuski Robert Paluch. Rozmowa dotyczyła realizacji ważnych dla rozwoju regionu lubuskiego projektów zapisanych w Kontrakcie Terytorialnym i Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Projekty zapisane w dokumentach będą realizowane w dużej mierze z programów krajowych.

Kontrakt Terytorialny dla Lubuskiego

Łączna wartość projektów inwestycyjnych, które znalazły się w Kontrakcie Terytorialnym wynosi 12 mld zł. Do największych zadań ujętych w kontrakcie należą: dokończenie trasy ekspresowej S3, rozbudowa i modernizacja sieci energetycznych, poprawa żeglowności na Odrze - projekt określany mianem Odrzańskiej Drogi Wodnej. To kosztowne inwestycje, opiewające na dziesiątki i setki milionów zł. Przykładowo - rozbudowa i modernizacja linii kolejowej Głogów - Zielona Góra - Kostrzyn, czyli tzw. "Odrzanki", ma kosztować wg karty projektu 610 mln zł.

W dokumencie znalazły się także wielospecjalistyczne centra usług medycznych, w tym budowa ośrodka radioterapii w Gorzowie Wlkp. jako docelowo Gorzowskiego Centrum Onkologii, oraz rozbudowa Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze.

Łącznie w ramach lubuskiego Kontraktu Terytorialnego zawarta jest lista ponad 30 najważniejszych dla regionu przedsięwzięć. Duży nacisk położono w nim na rozwój parków naukowo-technologicznych i przemysłowych oraz centrów badawczych lubuskich uczelni publicznych, czy centrum kształcenia zawodowego w Gorzowie. Wśród inwestycji drogowych, poza dokończeniem S3, jest przebudowa kilku dróg krajowych (nr 12, 18, 22, 24, 27), budowa obwodnicy Kostrzyna nad Odrą z mostem przez Odrę oraz budowa mostów na Odrze w Milsku i Krośnie Odrzańskim. Wśród projektów drogowych jest także budowa infrastruktury na potrzeby planowanego przez PGE kompleksu energetycznego Gubin – Brody.  Kontrakt zakłada także środki na modernizację kilku linii kolejowych poza wspomnianą wyżej „Odrzanką", tj. linii Miłkowice – Żagań, Żagań- Żary – Forst oraz Krzyż Gorzów.
Lubuska lista inwestycji obejmuje zarówno projekty uzgodnione w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, jak i projekty w ramach założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej oraz projekty priorytetowe Zarządu Woj. Lubuskiego.

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej

Ponadregionalna Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 (SRPZ) określa wspólne cele rozwojowe pięciu województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Dokument został opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ścisłej współpracy z urzędami marszałkowskimi. Wykorzystano Założenia SRPZ, które powstały na początku 2012 roku w wyniku oddolnych prac przedstawicieli regionów i ekspertów.

Główną osią makroregionu Polski Zachodniej jest Odra. Wskazuje na nią wprost wizja strategiczna: „Polska Zachodnia – region dorzecza Odry… otwarty, atrakcyjny, mobilizujący, kreatywny, współpracujący". Strategia koncentruje się na wykorzystaniu potencjałów makroregionu w uzgodnionych przez województwa dziedzinach, przede wszystkim dotyczących infrastruktury transportowej i energetycznej, oferty gospodarczej, turystyki, nauki i innowacji. Zidentyfikowano trzy główne potencjały Polski Zachodniej:

-        bardzo korzystne położenie Polski Zachodniej w obszarze transgranicznym, blisko  Niemiec –

silnego i wysoce innowacyjnego partnera gospodarczego, a także liczne szlaki transportowe,
-        relatywnie wysoki potencjał dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (dobrze rozwinięte ośrodki naukowe, określone specjalizacje gospodarcze/naukowe, relatywnie wysoki poziom przedsiębiorczości, relatywnie wysoki poziom atrakcyjności inwestycyjnej),

-        potencjał na rzecz współpracy - współpraca w ramach Odry, doświadczenia współpracy transgraniczej, potencjał sieciowania m.in. w obszarze turystyki oraz B+R, historyczna spuścizna multikulturowości makroregionu.

 

Kontrakt Lubuski: innowacyjne podejście do rozwoju regionu

- Myślę, że dzisiejszy dzień przejdzie do historii. Po raz pierwszy w regionie lubuskim podpisujemy tak ważny Kontrakt. Są z nami przedstawiciele oraz liderzy partnerstw. Ich celem jest wspólna praca,  która ma rozwiązać istotne problemy na danym obszarze oddziaływania - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. 15 lutego br. w urzędzie marszałkowskim uroczyście podpisano umowy z partnerstwami gmin w ramach Kontraktu Lubuskiego.

Transport, gospodarka, edukacja zawodowa

- Kontrakt Lubuski to innowacyjne podejście prowadzenia polityki spójności - mówiła marszałek podczas konferencji prasowej. Kontrakt Lubuski nawiązuje do zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, która wprowadza nowe podejście do realizacji polityki regionalnej i koncentruje się na wyznaczeniu OSI, a także do realizacji zasady partnerstwa i współpracy oraz zasady zintegrowanego podejścia terytorialnego.

- Mamy w regionie dwa ZITY-y, które mają już zatwierdzone strategie, mają również podpisane partnerstwa. Teraz pracowaliśmy nad Kontraktem Lubuskim po to, aby też dać szansę innym mniejszym  partnerstwom. Żeby rozwój regionu odbywał się w sposób zrównoważony, nie można poprzestać na inwestycjach na terenach najbardziej zurbanizowanych. Trzeba też myśleć o mniejszych miastach i obszarach wiejskich. Właśnie po to powstał Kontrakt Lubuski – podkreślała marszałek.

- Dziś jesteśmy gotowi do podpisania umów z czterema partnerstwami. Wybrane zostały przede wszystkim projekty w zakresie poprawy dostępności transportowej, gospodarki oraz edukacji zawodowej. Są to pierwsze tzw. "małe ZIT-y", które za chwilę wystartują - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Chcę, aby te partnerstwa, które zawiązaliście, skrupulatnie wykonały swoją pracę, bo to wy najlepiej wiecie, czego potrzeba w waszych miastach i gminach – dodała na koniec marszałek Polak.

Podczas konferencji prasowej głos zabrali również liderzy partnerstw. Jako pierwszy głos zabrał prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz z Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego.

- Dla nas to historyczna chwila i bardzo ważny moment, do którego przygotowywaliśmy się kilka lat. Wiedzieliśmy, że kończy się jeden okres programowania i zaczyna się drugi. Staraliśmy się jak najlepiej do tego przygotować. Chciałem przypomnieć, że poza Zieloną Górą i Gorzowem Wlkp. w pozostałych miejscowościach województwa lubuskiego mieszka ponad 70 proc. mieszkańców. My reprezentujemy te blisko 70 proc. Lubuszan. Przygotowaliśmy się do tego solidnie. Każdy z nas reprezentujących tutaj poszczególny obszar funkcjonalny ma projekty o oddziaływaniu regionalnym. To nie dotyczy jednej  inwestycji w określonej gminie, czy miejscowości, a dotyczy inwestycji o oddziaływaniu regionalnym. Te projekty są ze sobą spójne. Te główne cele, które sobie wytyczyliśmy mają służyć rozwojowi regionu. Podam przykład Nowej Soli. W ostatnich latach rozwinęliśmy się gospodarczo. Dziś dla nas najważniejsze jest szkolnictwo zawodowe i transport po to, by ludzie mogli dojechać do pracy. Musimy zbudować nowe powiązania transportowe – mówił prezydent Nowej Soli.  

Burmistrz Żagania Daniel Marchewka z Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego mówił, że dzisiejszy dzień to moment, w którym wieloletnie zamierzenia udaje się prowadzić w jednym kierunku. – Jestem głosem moich przyjaciół, którzy są w tym partnerstwie. Tworzymy taką całość, której wspólne działanie pozwoli wykorzystać te środki i przeprowadzić inwestycje. Żywię nadzieję, że przed nami okres owocnej współpracy – dodał na koniec burmistrz Daniel Marchewka   

Starosta żagański Henryk Janowicz z Partnerstwa Powiatu Żagańskiego podziękował marszałek Elżbiecie Annie Polak oraz zarządowi województwa, że wychodzi z taką inicjatywą i wspiera powiaty i gminy. - My wchodzimy w kompleksowe wsparcie systemu oświaty w powiecie żarskim. To bardzo ważne przedsięwzięcie, zwracamy uwagę na rozwój ucznia i szkolenie nauczycieli. Powala to rozwijać palcówki oświatowe, ale co najważniejsze rozwijać młodzież - podkreślał starosta żagański.  

Na koniec głos zabrał burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz z Partnerstwa Powiatu Międzyrzeckiego. – Planujemy uzbrojenie parków przemysłowych i zależy na inwestycjach zdrowotnych dotyczących geriatrii i pediatrii – mówił.

Projekty przygotowane przez partnerstwa będą dodatkowo premiowane w procedurze konkursowej. Źródłem finansowania tych przedsięwzięć jest Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, którego całkowita alokacja wynosi 906 mln euro do 2020 roku.

Prace nad KL rozpoczęto w połowie 2014 roku, przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne ze wszystkimi samorządami, zebrano uwagi, przeprowadzono nabór koncepcji oraz ich ocenę pod kątem realizacji Założeń KL. W wyniku tych prac, w których zaangażowanych było kilka departamentów UMWL, wybrano obszary do wsparcia w ramach KL (transport publiczny, edukacja EFS, rozwój terenów inwestycyjnych i promocja gospodarcza regionu oraz warunkowo zdrowie). Ze zgłoszonych ponad 60 koncepcji (do realizacji w formule KL wybrano 9, w tym 3 warunkowo – dotyczące zdrowia – będą one podpisane, gdy na mapie potrzeb zdrowotnych pojawią się te podmioty lecznicze wskazane w złożonych koncepcjach).

To pokazuje, że podczas procesu wyboru przedsięwzięć brano pod uwagę bardzo wiele elementów oraz że wybrane koncepcje charakteryzują się dużym zaawansowaniem i jakością opracowania. Dodatkowo należy pamiętać, iż projekty realizowane w formule partnerstwa są trudniejsze do realizacji (lider ponosi odpowiedzialność za realizację wskaźników oraz rozlicza się finansowo także z pozostałymi partnerami). Kontrakt Lubuski nie stanowi podstawy do podziału alokacji finansowej RPO-L2020, nie jest też narzędziem dystrybucji środków. Przedsięwzięcia w formule KL będą składane w konkursach, w ramach których będzie zastosowana preferencja punktowa dla projektów objętych formułą KL.

 

Lp

Partnerstwo

Obszar

Wartość całkowita PLN (środki UE + wkład własny beneficjenta)

1.

Nowosolski Obszar Funkcjonalny (gminy: Nowa Sól, Kożuchów, Otyń, Siedlisko, Kolsko)

Transport miejski – zakup autobusów, budowa siedziby operatora, wdrożenie systemu powiadamiania pasażerów, rozwój infrastruktury komunikacyjnej

Zdrowie – modernizacja szpitala w Nowej Soli (warunkowo)

39 254 341

 

 

 

n.d

2.

Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny (gminy: Żary i Żagań o statusie miejskim i wiejskim)

Edukacja – podniesienie jakości nauczania

Gospodarka – tworzenie terenów inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza

Transport miejski – wdrożenie systemu powiadamiania pasażerów, wiaty autobusowe, rozwój infrastruktury komunikacyjnej

3 000 000

33 000 000

 

4 400 000

3.

Partnerstwo Powiatu Żagańskiego (powiat żagański, gminy: Żagań, Iłowa, Szprotawa, Małomice, Gozdnica, Brzeźnica)

Edukacja – podniesienie jakości nauczania

2 974 729

4.

Partnerstwo Powiatu Międzyrzeckiego (gminy: Międzyrzecz, Bledzew, Przytoczna, Pszczew, Skwierzyna, Trzciel)

Gospodarka – tworzenie terenów inwestycyjnych

Zdrowie – modernizacja szpitali w Międzyrzeczu oraz Skwierzynie (warunkowo)

16 000 000

 

n.d.

5

Partnerstwo gmin: Witnica, Kostrzyn n. Odrą, Nowy Szpital w Kostrzynie

Zdrowie (warunkowo)

n.d.

 

 

 

Programy krajowe dla Lubuskiego

Programy krajowe, jako potencjalne źródło finansowania projektów regionalnych – to temat konferencji, która odbyła się w poniedziałek, 15 lutego br., w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego. Podpisaliśmy Kontrakt Terytorialny na kwotę 12 mld zł.  Chcemy, aby w nowej perspektywie co najmniej tyle środków trafiło do regionu, ale nie tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale z programów krajowych – mówiła podczas spotkania jego gospodarz marszałek Elżbieta Anna Polak.

W nowej perspektywie w Polsce funkcjonować będzie 7 programów operacyjnych na poziomie krajowym. Środki w nich zapisane stanowią 60% całego unijnego tortu dla Polski. Daje to ogromne możliwości rozwoju także dla regionu lubuskiego. Jak podkreślała podczas konferencji marszałek Elżbieta Anna Polak do regionu w nowej perspektywie powinno trafić co najmniej 12 mld zł. W dużej mierze będą to środki z poziomu centralnego. - W poprzedniej perspektywie udało nam się bardzo dobrze zrealizować rezultaty które zakładaliśmy. Do regionu trafiło 9 mld zł. Jednak niewielka część tych środków pochodziła z programów krajowych. Chcemy to zmienić, bo w tej perspektywie chociaż mówimy decentralizacji, 60% środków będzie zarządzane przez ministerstwa na poziomie krajowy. Chcemy finansować z nich nie tylko nasze projekty kluczowe, oraz w ramach polski zachodniej, ale także wiele innych, które doskonale wpisują się w uszczegółowienie i kryteria programów krajowych – wyjaśniła. Marszałek zapewniała także o wsparciu urzędu w aplikacji o te środki. - Mamy specjalne punkty informacyjne i służymy pomocą – dodała.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały Kluczowe projekty województwa lubuskiego oraz najważniejsze obszary wsparcia. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, którzy omówili trzy programy krajowe.

PO Inteligentny Rozwój

Jego celem jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Budżet całego programu, łącznie z wkładem krajowym to 10 mld euro, natomiast alokacja środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi 8,61 mld. Euro. - Staramy się w nowy sposób odpowiedzieć na wyzwania, które stoją przed Polską,  szczególnie w zakresie wsparcia innowacyjności.  W ramach realizacji programu szczególny nacisk położony zostanie na zaangażowanie biznesu w prowadzenie badań rozwojowych, współpracę nauki i biznesu, komercjalizację prac badawczych oraz innowacyjność w sektorze MŚP. Chodzi o to, aby interwencja dawała jak najlepsze efekty. Stąd silny nacisk na współpracę nauki z biznesem. W centrum zainteresowanie jest zdecydowanie w tej perspektywie przedsiębiorczość – wyjaśnił Łukasz Małecki, Naczelnik Wydziału w Departamencie Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju.

PO Polska Cyfrowa 2014-2020

Jego celem jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Budżet całego programu, łącznie z wkładem krajowym to 2,57 mld euro, natomiast alokacja finansowa środków unijnych zaangażowanych w realizacje programu wynosi 2,17 mld euro. W ramach programu finansowane będą projekty związane z powszechnym dostępem do szybkiego internetu, e-administracją oraz budowanie społeczeństwa informacyjnego.

PO Infrastruktura i Środowisko

Celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Budżet całego programu, łącznie z wkładem krajowym to 32,27 mld euro, natomiast alokacja finansowa środków unijnych zaangażowanych z realizację programu wynosi 27,41 mld euro.

Priorytety w ramach PO IiŚ:

 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki
 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
 3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
 4. Infrastruktura drogowa dla miast
 5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
 6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
 9. Wzmocnienie strategiczne infrastruktury ochrony zdrowia

Magdalena Balak-Hryńkiewicz z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej UMWL zaprezentowała także program rewitalizacji oraz omówiła zasady pierwszego ogłoszonego konkursu dotacji dla lubuskich gmin.

Lubuskie korzysta w programów krajowych

W perspektywie 2007-2013 Lubuskie także korzystało ze środków w ramach Krajowych Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, czy Kapitał Ludzki. Według danych pochodzących z Krajowego Systemu Informatycznego, na terenie województwa lubuskiego od roku 2007 do końca stycznia 2016 zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekty o łącznej wartości ponad  7 mld zł, wykorzystując ponad 4 mld zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W przeliczeniu na mieszkańca województwa oznacza to 4,1 tys. zł pozyskanych w ramach funduszy UE z krajowych programów operacyjnych na osobę.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Wartość projektów zrealizowanych w ramach PO IiŚ wyniosła niemal 6 mld zł, w tym kwota dofinansowania z UE - ponad 3,5 mld zł.

Do największych projektów realizowanych w ramach PO IiŚ należą:

 • budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzów Wlkp. - Nowa Sól, na odcinku Gorzów Wlkp. – Sulechów oraz odcinek Szczecin - Gorzów Wlkp. – beneficjentem projektów jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a ich łączna wartość wynosi niemal 3,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE: 2,3 mld zł;
 • budowa farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Golice – projekt o wartości ogółem ponad 223 mln zł, w tym dofinansowanie UE: 40 mln zł, którego beneficjentem jest Golice Wind Farm sp. z o.o.;
 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6

(związek tworzą gminy: Bogdaniec, Deszczno, Gorzów Wlkp., Kłodawa, Lubiszyn oraz Santok). Beneficjentem projektu jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., a jego wartość wynosi niemal 220 mln zł, w tym dofinansowanie UE: ponad 112 mln zł.

Program Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Na dzień 31 stycznia 2016 r. wartość projektów zrealizowanych w ramach PO IG wyniosła ponad 1 mld zł, w tym kwota dofinansowania z UE przekroczyła 500 mln zł.

Do największych z tych inwestycji należą:

 • wdrożenie innowacyjnej technologii do wytwarzania unikatowych wieloskładnikowych produktów śniadaniowych - projekt, którego beneficjentem jest WITPOL sp. z o.o. z Radomia. Wartość ogółem projektu wynosi prawie 70,3 mln zł, w tym dofinansowanie UE: niemal 34 mln zł;
 • budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych – projekt o wartości ogółem ponad 67 mln zł, w tym dofinansowanie UE: ponad 28 mln zł. Jego beneficjentem jest Baltic Ceramics S.A. z Lubska;
 • 3D - nowa technologia produkcji mebli o niskiej masie – beneficjentem projektu jest IKEA INDUSTRY POLAND sp. z o.o. z Goleniowa, wartość ogółem projektu wynosi 63,6 mln zł, w tym dofinansowanie UE: ponad 24,7 mln zł.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki  na lata 2007 – 2013 (komponent centralny)

Wartość projektów zrealizowanych na terenie województwa lubuskiego w ramach komponentu centralnego PO KL (priorytety I – V) wyniosła niemal 105,6 mln zł, w tym kwota dofinansowania z UE: ponad 84 mln zł.

Największe z tych projektów to:

 • „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat !!!" - projekt realizowany na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, o łącznej (dla wszystkich województw) wartości ponad 17 mln zł, w tym dofinansowanie UE: ponad 14,5 mln zł. Beneficjentem projektu, zakończonego w 2012 roku, był Uniwersytet Szczeciński;
 • AS KOMPETENCJI – podobnie, jak powyższy projekt, „AS KOMPETENCJI" również realizowany był przez Uniwersytet Szczeciński na terenie 3 województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Jego ogólna wartość wyniosła ponad 17 mln zł, w tym dofinansowanie UE: prawie 10,4 mln zł;
 • Fizyka jest ciekawa – projekt zakończony w 2012 r. przez pwn.pl spółka z o.o. z Wrocławia, realizowany na terenie województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, o łącznej wartości 12,2 mln zł, w tym dofinansowanie UE: prawie 3,5 mln zł;
 • Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – projekt zakończony w 2012 r., realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Wartość projektu wyniosła 2,6 mln zł, w tym dofinansowanie UE: ponad 2,2 mln zł).

Zobacz: listę kluczowych inwestycji regionalnych SRWL 2020


Samorząd województwa będzie wspierał kierunek lekarski

Współpraca z Wojewódzkim Szpitalem Klinicznym w Zielonej Górze oraz rozwój nauk medycznych na Uniwersytecie Zielonogórskim to główne tematy obrad Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, które odbyły się 15 lutego br. Marszałek Elżbieta Anna Polak zaprezentowała stanowisko samorządu w stosunku do nowego kierunku. – Będziemy zawsze wspierać i pomagać – zadeklarowała. W posiedzeniu udział wzięli m.in. rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński, dziekan wydziału Marek Spaczyński, prezes kliniki Stanisław Łobacz oraz poseł Bożenna Bukiewicz.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały plany rozwojowe związane z kierunkiem lekarskim. Program nauczania zaprezentował prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel. Podkreślał także, że władze wydziału powoli przygotowują się do III roku funkcjonowania kierunku, ponieważ to właśnie na trzeci roku studiów adepci medycyny rozpoczynają nauki kliniczne w szpitalu.

Jednym z głównych tematów spotkania był także rozwój Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze w kontekście współpracy z wydziałem lekarskim. Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że samorząd województwa bardzo mocno inwestuje w ochronę zdrowia. – Przekształciliśmy szpital w kliniczny. Obecnie prezes Łobacz przygotowuje plan rozwoju lecznicy. To wszystko spowoduje lepszy dostęp do programów krajowych. Ministerstwo Zdrowia przyjęło już mapy potrzeb w zakresie onkologii i kardiologii, czekamy na kolejne, bo to one umożliwią aplikację o środki unijne w zakresie ochrony zdrowia – wyjaśniła marszałek. Zapewniała także o realizacji planów inwestycyjnych w szpitalu. – Bardzo dużo jest zadań w szpitalu. Szczególnym projektem i potrzebą jest budowa Centrum Matki i Dziecka. Ale to nie wszystko. Mamy diagnozę, wiemy jakie są nasze deficyty i będziemy robić wszystko, aby je zniwelować. To już nie są tylko plany. Przystępujemy do realizacji – dodała.

Marszałek zapewniła także, że samorząd województwa będzie nadal mocno wspierał rozwój kierunku lekarskiego. – Kierunek Lekarski będzie się rozwijał, a samorząd województwa będzie go mocno wspierał – podkreślała. Dodała także, że bardzo ważne dla regionu jest to, aby przyszłych lekarzy zatrzymać, aby to właśnie z ziemią lubuską związali swoją przyszłość.

Dziekan wydziału prof. Marek Spaczyński dziękował marszałek Elżbiecie Annie Polak za wsparcie oraz zaangażowanie. – Gdyby nie pomoc Pani Marszałek, to nie uruchomilibyśmy I roku studiów. To przecież właśnie pani marszałek „sypnęła groszem". Ale nasze oczekiwania są duże, więc liczymy na dalsze wsparcie – dodał.

Podczas wizyty w szpitalu klinicznym w Zielonej Górze, marszałek spotkała się także z ordynatorem Klinicznego Oddziału Neurologii lek. med. Witoldem Wariasem oraz Józefem Zychem - sędzią Trybunału Stanu.Nie zabieraj organów do nieba!

– Nie zabierajmy swoich narządów do nieba! – mówi Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa, która do urzędu marszałkowskiego zaprosiła uczniów lubuskich szkół. Podczas konferencji, która odbyła się w piątek 12 lutego br., młodzież spotkała się ze specjalistami od transplantacji, przeszczepów narządów oraz dawcami i biorcami. Jednym z gości była 17-letnia podopieczna Stowarzyszenia Nerka, która dwukrotnie przeszła już przeszczep. W spotkaniu nt. transplantacji udział wzięła rekordowa liczba – 250 uczestników!

- Sprawy zdrowia w województwie lubuskim stoją na bardzo ważnym w miejscu. Są to sprawy objęte szczególną troską przez zarząd województwa oraz przez samą marszałek Elżbietę Annę Polak - podkreślał podczas spotkania wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. Wyjaśnił także, że samorząd województwa stara się promować ideę transplantacji.  - Wykorzystujemy spotkania z młodzieżą, aby promować ideę transplantacji, np. podczas Przystanku Woodstock, Dni Województwa Lubuskiego, Pikniku Zdrowia i innych. Odnawiamy też partnerstwo transplantacji. Wszystkie te działania mają na celu podniesienie liczby przeszczepień. Liczymy na to, że spotkanie to także się do tego przyczyni - dodał wicemarszałek, który publicznie podpisał własne oświadczenie woli.

26 stycznia 2016 r. w Polsce świętowano 50 rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki. Jednak potrzeba informowania o idei transplantacji i dawstwie narządów jest nadal bardzo dużą. – O idei transplantacji należy mówić przez cały rok. Działania samorządu województwa w tym zakresie nie słabną. Nasza konferencja jest tego przykładem. Pokazaliśmy, że nie warto zabierać swoich narządów do nieba – podkreśla Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa, która oświadczenie woli nosi od lat zawsze przy sobie.

Jeden dawca ratuje kilka osób

Działania na rzecz transplantacji w województwie lubuskim nie słabną od kilku lat. Dowodem jest chociażby odnowienie listu intencyjnego, którego inicjatorką była marszałek Elżbieta Anna Polak. We wrześniu 2015 r. pod listem „Partnerstwo dla transplantacji w Województwie Lubuskim" podpisało się piętnastu sygnatariuszy – przedstawicieli regionalnych władz, kościoła, uczelni, szpitali i organizacji, a swoim autorytetem wsparł je dodatkowo prof. Marian Zembala, ówczesny minister zdrowia, znany kardiochirurg i transplantolog.

- W ostatnich latach rozdaliśmy już ponad 20 tys. oświadczeń woli. Oznacza to, że co najmniej tylu Lubuszan deklaruje chęć oddania narządów po swojej śmierci. Organy pobrane od jednego człowieka mogą uratować życie kilku osób czekających na przeszczep, dla których medycyna nie znajduje już innego ratunku – mówi Elżbieta Anna Polak.

50 lat po przeszczepie nerki

Ogólnopolski Dzień Transplantacji obchodzony jest 26 stycznia. W 2016 roku tego dnia mija 50 lat od pierwszego udanego przeszczepu nerki pobranej od zmarłego dawcy. Lekarze, którzy podjęli się tego zadania, uratowali życie 19-letniej dziewczyny.

Dziś w Polsce robi się około tysiąca przeszczepów rocznie – liczba ta jest uzależniona od liczby dawców. Z kolei liczba dawców zależy od wielu innych czynników. Stąd stała potrzeba propagowania idei transplantacji, podnoszenia świadomości społecznej, rzetelnego informowania o przeszczepach. „Oświadczenie woli" to karta, na której każdy może wyrazić swoją zgodę na pobranie narządów w przypadku nagłej śmierci. Karty te są także okazją do poruszenia tematu transplantacji w najbliższej rodzinie – poinformowania bliskich o woli oddania narządów po śmierci. W Polsce przeszczepia się m.in. nerki, serce, płuca czy wątrobę.

Lubuskie: Młodzież i specjaliści o transplantacji

W Lubuskiem – choć nie ma ośrodka transplantologicznego – to odbywają się pobrania narządów. W 2015 r. pobrano narządy od 14 dawców (8 pobrań w Szpitalu w Gorzowie Wlkp., 3 w Zielonej Górze i 3 w Nowej Soli). Liczba pobrań – w porównaniu z wcześniejszymi latami – znacznie spadła.

12 lutego 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego podczas konferencji z lubuską młodzieżą spotkali się: dr Maciej Głyda, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantacji, ks. dr Mariusz Dudka jako przedstawiciel Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Izabela Brzychcy, koordynator ds. transplantacji w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. oraz Szymon Michniewicz z Oddziału Anestezjologii w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze sp. z o.o. Swoją historią podzieliła się także 17-letnia Katarzyna Matysiak, zielonogórzanka, która dwukrotnie miała przeszczepianą nerkę oraz Adam Stankiewicz, który był dawcą szpiku.Rusza finansowa realizacja RPO Lubuskie 2020

Woj. lubuskie może już kierować do Komisji Europejskiej wnioski o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. - Warunkiem rozpoczęcia finansowej realizacji Programu jest uzyskanie desygnacji. Uzyskaliśmy pozytywną opinie instytucji audytowej i możemy już kierować wnioski o płatność do Komisji Europejskiej - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

9 lutego Ministerstwo Rozwoju poinformowało Zarząd Województwa Lubuskiego  o udzieleniu desygnacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Otrzymały ją następujące instytucje zaangażowane we wdrażanie programu w naszym regionie:

-        Instytucja Zarządzająca pełniąca również rolę instytucji certyfikującej, której zadania realizuje Zarząd Województwa Lubuskiego dla Regionalnego Programu Operacyjnego,

-        Instytucja Pośrednicząca, której zadania realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze,

-         Instytucja Pośrednicząca – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,

-        Instytucja Pośrednicząca – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Miejski Obszar Funkcjonalny Zielona Góra, Urząd Miasta Zielona Góra.

Desygnacja to potwierdzenie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wykonującego zadania państwa członkowskiego, spełniania przez instytucję zarządzającą, instytucje pośredniczące prawidłowej realizacji programu operacyjnego. Warunkiem rozpoczęcia finansowej realizacji programu operacyjnego jest uzyskanie desygnacji.

Zobacz: Pismo dot. udzielenia desygnacji instytucjom w ramach RPO L2020

 

Moja wymarzona podróż pociągiem - KONKURS

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z naszego regionu do udziału w konkursie pod hasłem MOJA WYMARZONA PODRÓŻ POCIĄGIEM, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. - Niech Wasza kreatywność i wyobraźnia zabiorą nas w fantastyczną podróż… oczywiście koleją! – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.

Konkurs polega na stworzeniu pracy:

 • literackiej,
 • graficznej,
 • prezentacji multimedialnej,  
 • filmu

odpowiadającej przedmiotowi konkursu.

Ocenie podlegać będą: oryginalność, komunikatywność przekazu, twórcze podejście do tematu i wyobraźnia.

Prace można nadsyłać do 29 lutego br. na adres Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – Moja wymarzona podróż pociągiem" lub przesłać wraz z kompletem załączników na adres: konkurs@lubuskie.pl

Autorów zwycięskich prac poznamy do 31 marca br. 

Zostaną oni wyłonieni w 3 kategoriach:

najlepsza praca ucznia szkoły podstawowej – I nagroda - tablet

najlepsza praca ucznia szkoły gimnazjalnej – I nagroda - tablet

najlepsza praca ucznia szkoły średniej – I nagroda – tablet

Zobacz: regulamin konkursu


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?