poniedziałek, 15 lutego 2016

Budowa S-3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól - ponowna korekta czasu zamknięcia


Budowa drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól

Zmiana organizacji ruchu związana z budową przejść dla zwierząt nad drogą
ekspresową S-3 w km 294+600 i 297+200 oraz nad drogą gminną nr 007258F na
odcinku od sołectwa Racula do m. Niedoradz.

W związku z dużymi utrudnieniami dla mieszkańców sołectw Drzonków, Sucha i
Ługowo, wykonawca robót firma Budimex SA Warszawa postanowiła skorygować
organizację ruchu w sposób następujący:
1) W dniach od 17 do 21 lutego 2016 r. nastąpi całkowite zamknięcie drogi.
W tym okresie ruch pojazdów z sołectwa Racula do sołectw Sucha, Ługowo i
odwrotnie oraz do m. Niedoradz poprzez sołectwo Zatonie - odbywać się będzie
zgodnie z wyznaczonymi objazdami.
2) Od 22 lutego 2016 r. w godz. od 7.00 do 16.00-17.00 do czasu wykonania
przejść dla zwierząt nastąpi całkowite zamknięcie drogi.
W tym okresie ruch pojazdów z sołectwa Racula do sołectw Sucha, Ługowo i
odwrotnie oraz do m. Niedoradz poprzez sołectwo Zatonie - odbywać się będzie
zgodnie z wyznaczonymi objazdami.
3) Od 22 lutego 2016 r. po godz. 17.00 do czasu wykonania przejść dla
zwierząt przywracana będzie pierwotna organizacja ruchu.

Orientacyjny termin zakończenia prac listopad 2017 r.

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wykonawca: Budimex SA Warszawa (adres biura budowy: Zielona Góra ul. Zimna
1)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?