poniedziałek, 4 stycznia 2016

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.1.2016                                                                                Zielona Góra, 04.01.2016 r.


Newsletter nr 1

 

 

 

Ingres biskupa zielonogórsko-gorzowskiego

We wtorek 5 stycznia 2016 r. o godz. 11.00 odbędzie się Ingres bp. Tadeusza Lityńskiego do kościoła katedralnego w Gorzowie Wlkp. W uroczystej mszy św. sprawowanej przez nowego Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego weźmie udział abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce, przedstawiciele polskiego episkopatu, duchowieństwo oraz lubuscy parlamentarzyści i przedstawiciele władz regionu. Samorząd województwa reprezentować będzie marszałek Elżbieta Anna Polak wraz z zarządem.

Liturgię w katedrze gorzowskiej poprzedzi formalne objęcie urzędu przez bp. Tadeusza Lityńskiego. Akt ten dokona się w gorzowskim Domu Biskupim przy ul. 30 Stycznia 1 w formie określonej przez prawo kanoniczne. Nominat przedstawi oryginał pisma nominacyjnego wobec zebranego Kolegium Konsultorów. W ten sposób obejmie urząd Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego.

Następnie bp Tadeusz Lityński uda się do kościoła katedralnego. W drzwiach katedry powita go prepozyt Kapituły Katedralnej, ks. infułat Roman Harmaciński, oraz proboszcz parafii katedralnej, ks. prałat Zbigniew Kobus. Przed rozpoczęciem liturgii bp Lityński pomodli się przy grobach swoich poprzedników: bp. Teodora Benscha i Sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty.

Po wejściu do prezbiterium swojego następcę przywita dotychczasowy Biskup Zielonogórsko-Gorzowski Stefan Regmunt. Z kolei abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce, odczyta papieską bullę nominacyjną, przekaże bp. Tadeuszowi Lityńskiemu pastorał, znak władzy biskupiej, a także wprowadzi go na katedrę, czyli miejsce, z którego biskup przewodniczy liturgii i naucza lud. Do nowego Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego podejdą wówczas przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i wiernych świeckich, aby złożyć mu homagium, czyli znak posłuszeństwa i szacunku.

Bp Tadeusz Lityński będzie następnie przewodniczył sprawowanej liturgii. Wygłosi również homilię po raz pierwszy przemawiając do wiernych jako biskup diecezjalny.

Przed końcowym błogosławieństwem głos zabiorą: Nuncjusz Apostolski, przedstawiciel episkopatu, delegat duchowieństwa diecezjalnego, jedna z sióstr zakonnych, przedstawiciel władz oraz rodzina reprezentująca świeckich diecezjan.

Bp Tadeusz Lityński urodził się 14 czerwca 1962 r. w Kożuchowie. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1988 r. w katedrze gorzowskiej z rąk ówczesnego biskupa gorzowskiego Józefa Michalika. Pracował najpierw jako wikariusz w Ołoboku i Głogowie. W 1993 r. zamieszkał w Gorzowie i podjął pracę w diecezjalnym Sądzie Biskupim. W 2000 r. został proboszczem nowej parafii pw. Trójcy Świętej w Ochli, a w 2006 r. przeniesiono go do parafii pw. Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp. Równolegle pełnił również różne funkcje w instytucjach diecezjalnych. W 2009 r. został włączony do grona kanoników kapituły katedralnej w Gorzowie, a w 2012 r. papież Benedykt XVI nadał mu tytuł Kapelana Jego Świątobliwości. 28 kwietnia 2012 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Święcenia biskupie otrzymał 16 czerwca 2012 r. w katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie z rąk abp. Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce. Za swoją dewizę biskupią przyjął słowa Modlitwy Pańskiej: „Adveniat Regnum Tuum" (Przyjdź Królestwo Twoje). Jako biskup pomocniczy pełnił w diecezji funkcję wikariusza generalnego. W strukturach Konferencji Episkopatu Polski został członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą oraz delegatem ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. 23 listopada 2015 papież Franciszek ustanowił go biskupem zielonogórsko-gorzowskim.

Słowo ingres wywodzi się od łacińskiego ingressus i oznacza "wejście". Jest to uroczysty obrzęd liturgiczny, w ramach którego nowy biskup diecezjalny po raz pierwszy wchodzi do kościoła katedralnego swojej diecezji, aby przewodniczyć liturgii i nauczać wiernych. Do istotnych elementów liturgii ingresowej - obok uroczystej procesji wejścia, od której cały obrzęd bierze nazwę - należy ryt przekazania pastorału i zajęcia miejsca na katedrze oraz homagium - gest będący deklaracją szacunku i posłuszeństwa wobec nowego pasterza diecezji.

 


Akt przekształcenia szpitala potwierdzony notarialnie

W urzędzie marszałkowskim doszło do notarialnego potwierdzenia Aktu przekształcenia szpitala wojewódzkiego w Zielonej Górze w spółkę prawa handlowego. Akt ten będzie załącznikiem do wniosku, jaki Zarząd Województwa skieruje do sądu, celem dokonania wpisu do KRS. Z chwilą dokonania tego wpisu, szpital stanie się spółką prawa handlowego i zacznie działać pod nazwą Wojewódzki Szpital Kliniczny im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

Przypomnijmy, że Zarząd Województwa wskazał Stanisława Łobacza, który przez ostatnie lata kierował lubuskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, na pierwszego prezesa nowej spółki szpitalnej. Kadencja pierwszego Zarządu Spółki i pierwszej Rady Nadzorczej trwać będzie 1 rok obrotowy, natomiast kolejne kadencje - 3 lata obrotowe. Z chwilą zarejestrowania spółki, będzie ona ze 100-proc. udziałem samorządu województwa. Dopiero potem nastąpi objęcie większościowych udziałów przez Uniwersytet Zielonogórski, po to, aby szpital stał się uniwersytecką kliniką.

- Udziały w spółce podzielą się na uprzywilejowane i nieuprzywilejowane. Województwo będzie posiadać udziały uprzywilejowane, które na Zgromadzeniu Wspólników dadzą wartość 3 głosów za każdy udział. Natomiast pozostali wspólnicy posiadać będą jeden głos na jeden udział. Województwu przysługuje też pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów. Zgromadzenie Wspólników będzie przeznaczać całość zysku netto na realizację zadań statutowych – informuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Dotychczas Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze funkcjonował jako Samodzielny Publiczny ZOZ, dla którego podmiotem tworzącym jest samorząd woj. lubuskiego. Uczelnia korzystała z jego bazy na zasadzie porozumienia. Było to konieczne, z uwagi na uruchomiony od 1 października 2015 r. kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Przekształcenie szpitala w uniwersytecką spółkę kliniczną odbywa się na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej i otwiera nowe szanse rozwoju przed kierunkiem lekarskim w Zielonej Górze, na którym obecnie studiuje 60 osób. Zgodnie z prawem uczelnia prowadząca klinikę może liczyć na znacznie wyższe dotacje z ministerstwa zdrowia, niż korzystając ze szpitalnej infrastruktury na zasadzie porozumienia, jak to miało miejsce do tej pory. Wówczas kierunek lekarski dotuje resort nauki i szkolnictwa wyższego, ale w znacznie mniejszym wymiarze.

- Ponadto status kliniki pozwala na skuteczniejsze ubieganie się o centralne środki na rozwój bazy szpitalnej, zarówno w celach dydaktycznych, jak i związanej z powiększaniem oferty szpitala dla pacjentów z całego regionu i innych województw" - dodaje marszałek Polak.

Klinika w Zielonej Górze specjalizuje się w onkologii, neurochirurgii i traumatologii oraz neonatologii.

Majątek ruchomy szpitala został wyceniony na ok. 60 mln zł, a nieruchomości na 80 mln zł. Województwo nie wniesie aportem do nowej spółki nieruchomości. Będzie je bezpłatnie uzyczać nowo powołanej spółce. Spółka przejmuje też wszystkich pracowników lecznicy. Z punktu widzenia pacjenta nic się nie zmieni, gdyż klinika nadal będzie wykonywać usługi w ramach kontaktu z NFZ. Zwiększy się też możliwość świadczenia usług na komercyjnych zasadach.

Dotychczas samorząd woj. lubuskiego w spółki prawa handlowego przekształcił Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu oraz Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w Świebodzinie (obecnie Lubuskie Centrum Ortopedii).

 


Pobiegną, pomaszerują i zbiorą kasę na WOŚP
10. bieg „Policz się z cukrzycą" to impreza towarzysząca Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. I nie dość, że zbierane będą pieniądze na sprzęt dla szpitali, to dodatkowo uczestnicy biegu powiedzą głośne „tak" zdrowemu stylowi życia i aktywności. Start o godz. 13.00 w niedzielę 10 stycznia 2016 r. spod zielonogórskiego magistratu. Do akcji przyłączyła się także marszałek Elżbieta Anna Polak, która pomoże w organizacja miasteczka medycznego.

cale nie trzeba być wprawionym biegaczem, żeby przyłączyć się do biegowej akcji „Policz się z cukrzycą". Bo po pierwsze – trasa liczy niewiele ponad 4 km – a to dystans, który bez problemu nawet początkujący amator pokona. A po drugie – wcale nie trzeba biec, bo jest też opcja dla chodziarzy – równolegle odbywać się będzie marsz nordic walking. I tu brak kijków nie powinien być wymówką, bo ekipa Urzędu Marszałkowskiego zapewni kilkadziesiąt par kijków do wypożyczenia. - Zdrowotny wymiar imprezy to wartość dodana, bo przecież 10 stycznia najważniejsza jest zbiórka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ze sprzętów kupionych przez lata przez fundację Jurka Owsiaka korzystają także lubuskie szpitala. Nie miałam zatem wątpliwości, kiedy organizatorzy biegu zaprosili mnie do współorganizacji tego wydarzenia – mówi Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa.

Głównym organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Zielona Góro, Zacznij Biegać.

Zapisy już ruszyły na stronie http://pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=676. Każdy zarejestrowany wcześniej zawodnik dostanie okolicznościową koszulkę. Wpisowe wynosi min. 15 zł.

Miasteczko Zdrowia i Radości

Na bieg warto przyjść wcześniej. Już od godz. 11.30 ruszy Miasteczko Zdrowia i Radości – z mini ofertą medyczną. Będzie można tu skorzystać z porad lekarzy specjalistów – m.in. diabetologa. Przewidziane są też nieinwazyjne badania (pomiar ciśnienia, tętna itp.).

Organizatorzy zadbali też o profesjonalną reklamę biegu. Do włączenia się do akcji zachęca para aktorska Joanna Brodzik i Paweł Wilczak.

https://www.youtube.com/watch?v=OFFhQZFo0FM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=M6he5gOTF0Q&feature=youtu.be

Wśród atrakcji będą także: pokaz ratownictwa, rozgrzewka z mistrzami sportu, porady dietetyka (nie tylko dla uczestników z silnym postanowieniem noworocznym!).

Więcej bieżących informacji o niedzielnej imprezie znaleźć można na Facebooku https://www.facebook.com/X-Bieg-Policz-si%C4%99-z-cukrzyc%C4%85-Zielona-G%C3%B3ra-803849873071701/?pnref=story .Dobry rok – dobra perspektywa dla Lubuskiego

Koniec roku to czas refleksji i podsumowań. W 2015 roku w wielu dziedzinach osiągnęliśmy sukcesy – na pewno warto wymienić otwarcie kierunku lekarskiego i pierwszej klinki w regionie, rozpoczęcie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie, a także najniższe, jednocyfrowe bezrobocie w historii regionu. Na lubuskich torach pojawiły sie nowiutkie pociągi, a w Gorzowie kanał Siedlicki już nie straszny! Mijający rok przejdzie do historii jako ten, w którym ruszyliśmy dynamicznie z Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020, z alokacją 906 mln euro. To właśnie w tym programie zawarte są nasze realne marzenia na najbliższe kilka lat. wystartowaliśmy także z Kontraktem Terytorialnym – a tu jest dużo większa kwota, bo 12 mld zł.  

Największe sukcesy 2015 roku:

 • Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 – 906 mln euro dla Lubuskiego

– To wielkie pieniądze i wielka szansa dla regionu – podkreślała podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak. Przypomniała także, że w roku 2015 ogłoszone zostały już pierwsze konkursy w ramach RPO, przyjęte zostało uszczegółowienie, kryteria dostępu oraz harmonogram ogłaszania konkursów na 2016 rok. Jednym słowem program ruszył pełną parą. Rok 2015 był także rokiem zakończenia, podsumowania i rozliczenia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 • 12 mld zł na inwestycje!

12 mld zł – to łączna wartość projektów inwestycyjnych, które znalazły się przyjętym przez rząd Kontrakcie Terytorialnym woj. lubuskiego. - To drogowskaz dla regionu, bo wskazuje źródła finansowania, nie tylko unijne, ale także z budżetu państwa i budżetu województwa – wyjaśniła marszałek. Do największych zadań ujętych w lubuskim kontrakcie terytorialnym, które zaakceptował rząd należą: dokończenie trasy ekspresowej S3, rozbudowa i modernizacja sieci energetycznych, poprawa żeglowności na Odrze - projekt określany mianem Odrzańskiej Drogi Wodnej. To kosztowne inwestycje, opiewające na dziesiątki i setki milionów zł.

 • Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim

Udało się! Po kilku latach starań, dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu wielu osób i środowisk Uniwersytet Zielonogórski będzie kształcił kadrę medyczną. - Nasza konsekwentna praca i zaangażowanie przyniosły efekt! – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Utworzenie kierunku wymagało przeprowadzenia szeregu inwestycji w szpitalu wojewódzkim w Zielonej Górze, a także w szpitalu w Gorzowie Wlkp. (modernizacja bloku operacyjnego)

Inwestycje wsparte przez Województwo Lubuskie – związane z utworzeniem kierunku lekarskiego i dostosowaniem infrastruktury UZ i Szpitala 

 • 30,2 mln zł - dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego (w tym – modernizacja zakładu patomorfologii, utworzenie ośrodka nauk medycznych podstawowych, przebudowa zakładu diagnostyki laboratoryjnej oraz pracowni badań mikrobiologicznych) – źródła finansowania – LRPO, budżet Województwa Lubuskiego, budżet Miasta Zielona Góra
 • 6 mln zł – z przeznaczeniem na pierwsze dwa lata funkcjonowania kierunku lekarskiego (umowa na pierwsze 2 mln zł została podpisana 26 sierpnia 2015 r.) – źródło finansowania – budżet województwa lubuskiego
 • 6,2 mln zł – modernizacja budynku F z przeznaczeniem na Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu – źródła finansowania – LRPO, budżet Województwa Lubuskiego
 • 350 tys. zł – wyposażenie Dziekanatu – źródło finansowania – budżet Województwa Lubuskiego
 • 3,8 mln zł – Przygotowanie infrastruktury UZ pod potrzeby kierunku lekarskiego - źródło finansowania – LRPO
 • 8,5 mln zł – Dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów wydziałów medycznych źródło finansowania – LRPO

 RAZEM – 55,05 mln zł

 

 • Lubuskie lecznice przekształcone

Utworzenie kierunku lekarskiego wiązało się także z koniecznością przekształcenia szpitala wojewódzkiego w Zielonej Górze w szpital kliniczny, tak aby studenci medycy mogli zdobywać w nim doświadczenie. Zgodę na ten proces wyrazili Radni Województwa Lubuskiego. Proces przekształcania lecznicy jest już na ukończeniu. Będzie to pierwsza klinika w województwie lubuskim.

Proces przekształcenia przeszedł także Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny, obecnie działający pod nazwą Lubuskie Centrum Ortopedii. Przekształcenie pozwoli na rozwój jednostki i umożliwi lepszy dostęp pacjentów do usług medycznych. – Lubuskie szpitale się bilansują. Podnosimy standardy leczenia i opieki medycznej w regionie. Lubuskie awansowało z miejsca 14. na 1. W obszarze jakości życia. (Raport taki przygotowany został przez niezależnych ekspertów na zlecenie ministerstwa Zdrowia)  – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

 • Najniższe bezrobocie w historii regionu!

W roku 2015 zanotowano najniższe bezrobocie w historii województwa. - Rezultaty interwencji finansowej funduszy europejskich. Sądzę również, że dobrze wybraliśmy priorytety: wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju mikro i małych firm. Te dobre wskaźniki to przecież zasługa naszych przedsiębiorców – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

 • Lubuskie atrakcyjne dla turysty!

Efekty przynosi także promocja regionu lubuskiego na zewnątrz . Spot: „Lubuskie – zatrzymaj słońce!" promujący wybrane projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich oraz przedstawiający walory turystyczne województwa zdobył główną nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Camerimage w Bydgoszczy w konkursie spotów reklamowych: „Fundusze europejskie w kadrze". – Budujemy tożsamość i poczucie siły regionu. Chcemy odważnie i bez kompleksów realizować ambitne projekty. Chcemy też pokazywać potencjał naszego regionu i zachęcać do odwiedzenia go – mówiła podczas konferencji marszałek Elżbieta Anna Polak.  Niewątpliwą atrakcją regionu jest Geopark Łuk Mużakowa, który w roku 2015 trafił na listę UNESCO. Na listę najciekawszych miejsc w regionie na pewno wpisać można także Park Narodowy Ujście Warty, który w tym roku uznany został za jeden z 7 nowych cudów Polski (plebiscyt organizowany był przez Miesięcznik "National Geographic Traveler").

 • Lubuskie otwarte na świat

W roku 2015 udało się pozyskać nowego partnera zagranicznego. Lubuskie rozpoczęło współpracę z regionem Kreta. To już kolejny przykład dobrej współpracy z partnerami z Europy i nie tylko. – Nawiązaliśmy relacje pomiędzy przedsiębiorcami z Europy, ale także USA. Było to możliwe dzięki dobrej współpracy – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

 • Gorzów zabezpieczony przed powodzią

Zakończyła się realizacja jednej z najważniejszych inwestycji dla Gorzowa. Mowa o przebudowie Kanału Siedlickiego, a tym samym zwiększeniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Zakanala, którzy każdej wiosny zmagali się z podtopieniami. Koszt to blisko 14 mln zł. To jednak nie jedyna inwestycja z zakresu melioracji. Przeprowadzone zostały także działania związane z małą retencją, zmodernizowane zostały wały przeciwpowodziowe, wybudowane przepompownie, a także pozyskano środki na zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla Słubic i Nowej Soli. Jak podkreślał wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, większość z tym działań udało się zrealizować dzięki środkom z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 • Rozwój Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

Zakończył się kolejny etap prac związany z rozbudową i modernizacją ośrodka. W tym roku zakończono realizację II etapu inwestycji , który zakładał modernizację obiektu budynku zaplecza pływalni z dostosowaniem do potrzeb noclegowych (powstał internat „Olimpijczyk", 27 pokoi dwuosobowych dostosowanych do osób niepełnosprawnych), budowę basenu – brodzika dla dzieci, montaż ogrodzenia i oświetlenia terenu zespołu pływalni. Zakończyła się też realizacja II etapu inwestycji pod nazwą „Remont i modernizacja układu komunikacyjnego w celu umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie" zawiera wymianę i modernizację większości ciągów pieszych i jezdnych na terenie Ośrodka z dostosowaniem dla osób niewidomych, likwidację krawężników, wyznaczenie miejsc parkingowych przed wszystkimi obiektami, oświetlenie ciągów komunikacyjnych oświetleniem energooszczędnym – ledowym oraz montaż ławek, śmietników i stojaków na rowery, oznakowanie Ośrodka.

 • Modernizacja taboru kolejowego

Do końca roku na regionalne tory wyjedzie kolejny nowy pociąg. Zakupiony zostanie w ramach Zachodniej Grupy Zakupowej, w projekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wspólnie z woj. zachodniopomorskim. Projekt obejmował zakup 14 Impulsów, z czego dwa dla naszego województwa. Uzyskaliśmy zgodę Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na rozszerzenie projektu. W związku z tym do Lubuskiego trafi jeszcze jeden Impuls.  Koszt jednego zespołu trakcyjnego to 21,4 mln zł, w tym blisko 13,9 mln zł to dofinansowanie Unii Europejskiej. Wkład własny z budżetu województwa wynosi  3,5 mln zł. Jest jednak możliwość odzyskania podatku VAT w wysokości  4 mln zł. Może się więc okazać, że nowy pociąg trafi do lubuskiego praktycznie bez kosztów ze strony samorządu województwa.

 • Dwa Zakłady Aktywizacji Zawodowej

Pierwszy powstał na południu regionu w Szprotawie, drugi na północy w Kamieniu Wielkim. Koszt jednego to 500 tys. zł. Zakłady Aktywności Zawodowej stworzą osobom niepełnosprawnym szansę rehabilitacji zawodowej i społecznej przygotowując ich do funkcjonowania na otwartym rynku pracy oraz udzielając pomocy w realizacji pełnego, niezależnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

 

O wsparciu dla młodzieży z rektorem PWSZ

W środę marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie prof. Marianem Miłkiem. Tematem spotkania były nowe kierunki na sulechowskiej uczelni (m.in. nowoczesny handel i zdrowe żywienie), a także możliwości utworzenia funduszu stypendialnego dla młodzieży ze środowisk potrzebujących i wykluczonych społecznie.

Przypomnijmy, że w ramach Kontraktu Terytorialnego dla województwa lubuskiego zawarty jest projekt pod nazwą "Współpraca ośrodków akademickich Polski Zachodniej na rzecz komercjalizacji wiedzy". Ponadto w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej przewidziane jest duże wsparcie dla parków naukowo-technologicznych i ośrodków badawczo-rozwojowych. Takie ośrodki powstały m.in. przy sulechowskiej uczelni: Centrum Energii Odnawialnej w Sulechowie i Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku. 18 stycznia odbędzie się prezentacja konkursów z przeznaczeniem na wiedzę i rozwój, w których będą mogły startować także uczelnie wyższe.

- W ramach sprawnej i efektywnej administracji, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego od 2 lat z powodzeniem realizuje projekt partnerski z takimi instytucjami jak: Wojewódzki Sąd Administracyjny, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Regionalna Izba Obrachunkowa i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – przypomina marszałek Elżbieta Anna Polak. Rektor PWSZ prof. Marian Miłek zadeklarował przystąpienie do tego partnerstwa i udostępnienie infrastruktury dydaktycznej uczelni do celów jego realizacji.

 

 

Dofinansowanie działań z zakresu integracji europejskiej

Województwo Lubuskie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych z zakresu integracji europejskiej we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Priorytetowe obszary zadań publicznych określane są corocznie w Programie współpracy. W 2016 roku Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej na realizację zadań publicznych z zakresu integracji europejskiej przeznaczy 30 tys. zł.

Całość kwoty zostanie rozdysponowana przez Zarząd Województwa Lubuskiego z pominięciem otwartego konkursu ofert (art.19 a małe granty), biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:

 • wnioskowana dotacja w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,
 • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych w trybie pozakonkursowym w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł dla danej organizacji,
 • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
 • ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciągłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert,
  • projekt nie może stanowić części większego zadania, tylko musi być samodzielny.

Zainteresowani powinni składać wnioski w formie oferty zgodnej ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w kopercie z dopiskiem „Tryb pozakonkursowy" w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze lub przesłać go pocztą.

Nabór ofert w ramach procedury małych grantów odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok).

Oferta jest upubliczniana na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronach internetowych i każdy może wnieść uwagi do przedłożonej propozycji.

Ze względów proceduralnych wnioski należy składać do Urzędu min. 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania. Wnioski, które pojawią się na kilka dni przed planowanym przedsięwzięciem będą odrzucane z uwagi na zbyt późny termin wystąpienia
o środki.

Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku

Instrukcja wypełniania oferty

Instrukcja wypełniania sprawozdania

Więcej informacji pod nr tel. 68 456 53 27Nowy rok - nowa pula dotacji na prace przy lubuskich zabytkach

W budżecie na 2016 r. na ochronę zabytków położonych na terenie województwa lubuskiego zabezpieczono milion złotych.  Wnioski o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy budowlach wpisanych do rejestru można składać w dniach 1–31 stycznia.

Szczegóły dotyczące zasad udzielania dotacji celowej z budżetu województwa lubuskiego oraz wzór wniosku znajduje się na stronie www.lubuskie.pl w ikonce Ochrona zabytków Województwa Lubuskiego [TUTAJ]  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.Ponad 400 tys. zł dla organizacji pozarządowych

Na koniec roku mamy dobre informacje dla organizacji pozarządowych. 29 grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego, podczas którego podjęto uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz konkursu w obszarze kultury i turystyki regionalnej. W ramach pierwszego do podziału jest 300 tys. zł, w ramach drugiego ponad 119 tys. zł.

Są pieniądze na promocję

Organizacje pozarządowe z województwa lubuskiego będą mogły ubiegać się o środki na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z obszaru promocji. Do podziału jest 300 tysięcy złotych.

Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku, określa m.in. następujące zadania: działania promocyjne wpływające na pozytywny wizerunek województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zawierające sześć działań priorytetowych w obszarze promocji województwa tj.

- organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych i innych imprez o zasięgu regionalnym, mających istotne znaczenie dla polskiej kultury  i sztuki,

- promocje produktu regionalnego i tradycyjnego,

- działania zwiększające atrakcyjność regionu poprzez marketing regionalny – wdrażanie Strategii Marki ,,Lubuskie warte zachodu",

- opracowywanie i wydawanie publikacji promocyjnych i ulotek promocyjnych,

- produkcję filmów promujących walory województwa Lubuskiego,

- organizacje eventów i imprez o znaczeniu medialnym.

 Postaw na kulturę i turystykę

Zarząd przyjął również uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 r. realizacji zadań publicznych w obszarze kultury i turystyki regionalnej. Wysokość środków budżetu Województwa Lubuskiego przeznaczonych na realizację zadań w przedmiotowym konkursie wynosi 119 200,00 zł  (w tym w obszarze: kultury – 71 700,00 zł, turystyki regionalnej – 47 500,00 zł).

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016  roku", planowane jest wsparcie następujących obszarów:

Kultura - rozwój kultury, ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działania i inicjatywy kulturalne oraz promocja walorów kulturowych województwa:

- organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw historycznych, muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki, ich krajowa i zagraniczna promocja oraz fundowanie nagród,

- wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych, opracowań informacyjnych, badawczych, krytycznych i przekładów literatury - w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu obrazu i dźwięku,

- wspieranie zawodowego i amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej oraz ochrony unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych i ich warsztatów,

- działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych,

- udział zespołów artystycznych i wykonawców indywidualnych z województwa lubuskiego w festiwalach, przeglądach i konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,

- działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,

- organizowanie uroczystości i imprez związanych z obchodami świąt państwowych i rocznic,

- wspieranie realizacji innowacyjnych projektów artystycznych,

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i historii narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Turystyka regionalna - działania w zakresie promowania turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r., obejmującej w szczególności:

- rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,

- stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie,

- rozwój i promocja lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,

- rozwój i promocja wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe województwa lubuskiego,

- rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystania szans przygranicznego położenia.    

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury, edukacji, turystyki regionalnej, szczegółowo określonych w ,,Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku".

Podczas ostatniego posiedzenia członkowie zarządu wprowadzili także zmiany do następujących regulaminów konkursów ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020:

 • 03.02.01-IZ.00-08-K01/15 dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT,
 • 03.02.02-IZ.00-08-K01/15 dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.,
 • 03.02.03-IZ.00-08-K01/15 dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra,
 • 06.03.01-IZ.00-08-K01/15 dla Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
 • 07.05.00-IZ.00-08-K01/15 dla Działania 7.5 Usługi społeczne,
 • 09.01.02-IZ.00-08-K01/15 dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra,
 • 09.03.01-IZ.00-08-K01/15 dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W przypadku konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 zmian dokonano również w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

Most w niespełna pół roku

Od kilkunastu dni Lubuszanie mogą korzystać z nowego mostu na trasie nr 285, który powstał na odcinku Gubin – Grabice – Starosiedle.  Trwająca niespełna 6 miesięcy przebudowa była konieczna, bo poprzednia konstrukcja groziła zawaleniem. Całkowity koszt inwestycji to ponad 821 tys. zł.

Przebudowa mostu była niezbędna, gdyż jego stan techniczny był bardzo zły, a z przeprowadzonych ekspertyz jasno wynikało, że elementy konstrukcyjne obiektu są skrajnie wyeksploatowane i nie kwalifikują się do remontu ani wzmocnienia. W związku z powyższym, do 10 ton ograniczona została masa pojazdów, mogących poruszać się po starym obiekcie. Jednocześnie, zaplanowano rozbiórkę istniejącego mostu i budowę w jego miejscu nowego.

Dzięki, sprawnie przeprowadzonym pracom, obecnie po obiekcie mogą poruszać się wszystkie pojazdy o każdej masie. Obiekt został również poszerzony – od strony dolnej wody przewidziano miejsce pod ewentualny ciąg pieszo-rowerowy.

Dodajmy, że na czas realizacji robót wyznaczono objazdy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, a z inicjatywy Starosty Krośnieńskiego wybudowano tymczasową przeprawę zastępczą przy zaangażowaniu specjalistycznych jednostek Sił Zbrojnych RP.

 

 

Środa z Funduszami dla… osób planujących założenie działalności gospodarczej

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej", które odbędą się 13 stycznia 2016 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp. Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach dostępnych i planowanych form wsparcia w nowym okresie programowania 2014-2020. Spotkania odbędą się 13 stycznia 2016 r. w godzinach 10:00-13:00:

 • w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0);
 • w Gorzowie Wlkp.: w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala konferencyjna, piętro I).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: infoue@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 30.12.2015 r. do 12.01.2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: lpi@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 30.12.2015 r. do 12.01.2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).

FORMULARZ

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

Serdecznie zapraszamy!


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?