środa, 9 grudnia 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.232.2015                                                                                Zielona Góra, 09.12.2015 r.

 

 

 

 

 


Newsletter nr 232

Marszałek z wizytą w Gorzowie

Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., oraz udział w posiedzeniu Rady Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej to główne punkty wizyty marszałek Elżbiety Anny Polak w północnej stolicy regionu, która odbędzie się 10 grudnia br. Wizyta rozpocznie się od spotkania ze słuchaczami Radia Gorzów. Marszałek będzie gościem porannej rozmowy dnia o godz. 9:00.

Głównym tematem  posiedzenia Rady Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej będzie Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Marszałek Elżbieta Anna Polak przestawi jego założenia. Omówione zostaną także inteligentne specjalizacje regionu lubuskiego. Spotkanie rozpocznie się o godz. 12:00 w Motelu Restauracji „Pintal" przy ul. Walczaka 111.  


Zarząd województwa podsumował rok swojej pracy

Wielka kasa w nowym unijnym rozdaniu, kilometry wyremontowanych dróg, nowe pociągi, kierunek lekarski na UZ,  historyczny spadek bezrobocia - to tylko niektóre z dobrych wiadomości, którymi może podzielić się zarząd województwa lubuskiego po pierwszym roku swojej pracy. - Wystartowaliśmy razem z zatwierdzonymi programami, zaktualizowaną Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego i jasno określona wizją rozwoju. Teraz konsekwentnie ją realizujemy – podkreślała podczas konferencji podsumowującej rok pracy zarządu marszałek Elżbieta Anna Polak.

Największe sukcesy pierwszego roku pracy zarządu województwa:

 • Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 – 906 mln euro dla Lubuskiego

– To wielkie pieniądze i wielka szansa dla regionu – podkreślała podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak. Przypomniała także, że w roku 2015 ogłoszone zostały już pierwsze konkursy w ramach RPO, przyjęte zostało uszczegółowienie, kryteria dostępu oraz harmonogram ogłaszania konkursów na 2016 rok. Jednym słowem program ruszył pełną parą. Rok 2015 był także rokiem zakończenia, podsumowania i rozliczenia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 • 12 mld zł na inwestycje!

12 mld zł – to łączna wartość projektów inwestycyjnych, które znalazły się przyjętym przez rząd Kontrakcie Terytorialnym woj. lubuskiego. - To drogowskaz dla regionu, bo wskazuje źródła finansowania, nie tylko unijne, ale także z budżetu państwa i budżetu województwa – wyjaśniła marszałek. Do największych zadań ujętych w lubuskim kontrakcie terytorialnym, które zaakceptował rząd należą: dokończenie trasy ekspresowej S3, rozbudowa i modernizacja sieci energetycznych, poprawa żeglowności na Odrze - projekt określany mianem Odrzańskiej Drogi Wodnej. To kosztowne inwestycje, opiewające na dziesiątki i setki milionów zł.

 • Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim

Udało się! Po kilku latach starań, dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu wielu osób i środowisk Uniwersytet Zielonogórski będzie kształcił kadrę medyczną. - Nasza konsekwentna praca i zaangażowanie przyniosły efekt! – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Utworzenie kierunku wymagało przeprowadzenia szeregu inwestycji w szpitalu wojewódzkim w Zielonej Górze, a także w szpitalu w Gorzowie Wlkp. (modernizacja bloku operacyjnego)

Inwestycje BEZPOŚREDNIO związane z utworzeniem kierunku: 

23 mln zł - Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego (w tym – modernizacja zakładu patomorfologii, utworzenie ośrodka nauk medycznych podstawowych, przebudowa zakładu diagnostyki laboratoryjnej oraz pracowni badań mikrobiologicznych)

6 mln zł – z przeznaczeniem na pierwsze dwa lata funkcjonowania kierunku lekarskiego (umowa na pierwsze 2 mln zł została podpisana 26 sierpnia 2015 r.)

6,2 mln zł – modernizacja budynku F z przeznaczeniem na Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

350 tys. zł – wyposażenie Dziekanatu

3,8 mln zł – Przygotowanie infrastruktury UZ pod potrzeby kierunku lekarskiego.

8,5 mln zł – Dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów wydziałów medycznych

RAZEM – ok. 47,85 mln zł

 • Lubuskie lecznice przekształcone

Utworzenie kierunku lekarskiego wiązało się także z koniecznością przekształcenia szpitala wojewódzkiego w Zielonej Górze w szpital kliniczny, tak aby studenci medycy mogli zdobywać w nim doświadczenie. Zgodę na ten proces wyrazili Radni Województwa Lubuskiego. Proces przekształcania lecznicy jest już na ukończeniu. Będzie to pierwsza klinika w województwie lubuskim.

Proces przekształcenia przeszedł także Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny, obecnie działający pod nazwą Lubuskie Centrum Ortopedii. Przekształcenie pozwoli na rozwój jednostki i umożliwi lepszy dostęp pacjentów do usług medycznych. – Lubuskie szpitale się bilansują. Podnosimy standardy leczenia i opieki medycznej w regionie. Lubuskie awansowało z miejsca 14. na 1. W obszarze jakości życia. (Raport taki przygotowany został przez niezależnych ekspertów na zlecenie Ministerstwa Zdrowia)  – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

 • Najniższe bezrobocie w historii regionu!

W roku 2015 zanotowano najniższe bezrobocie w historii województwa. - Rezultaty interwencji finansowej funduszy europejskich. Sądzę również, że dobrze wybraliśmy priorytety: wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju mikro i małych firm. Te dobre wskaźniki to przecież zasługa naszych przedsiębiorców – powiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak.

 • Lubuskie atrakcyjne dla turysty!

Efekty przynosi także promocja regionu lubuskiego na zewnątrz . Spot: „Lubuskie – zatrzymaj słońce!" promujący wybrane projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich oraz przedstawiający walory turystyczne województwa zdobył główną nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Camerimage w Bydgoszczy w konkursie spotów reklamowych: „Fundusze europejskie w kadrze". – Budujemy tożsamość i poczucie siły regionu. Chcemy odważnie i bez kompleksów realizować ambitne projekty. Chcemy też pokazywać potencjał naszego regionu i zachęcać do odwiedzenia go – mówiła podczas konferencji marszałek Elżbieta Anna Polak.  Niewątpliwą atrakcją regionu jest Geopark Łuk Mużakowa, który w roku 2015 trafił na listę UNESCO. Na listę najciekawszych miejsc w regionie na pewno wpisać można także Park Narodowy Ujście Warty, który w tym roku uznany został za jeden z 7 nowych cudów Polski (plebiscyt organizowany był przez Miesięcznik "National Geographic Traveler").

 • Lubuskie otwarte na świat

W roku 2015 udało się pozyskać nowego partnera zagranicznego. Lubuskie rozpoczęło współpracę z regionem Kreta. To już kolejny przykład dobrej współpracy z partnerami z Europy i nie tylko. – Nawiązaliśmy relacje pomiędzy przedsiębiorcami z Europy, ale także USA. Było to możliwe dzięki dobrej współpracy – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

 • Gorzów zabezpieczony przed powodzią

Zakończyła się realizacja jednej z najważniejszych inwestycji dla Gorzowa. Mowa o przebudowie Kanału Siedlickiego, a tym samym zwiększeniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Zakanala, którzy każdej wiosny zmagali się z podtopieniami. Koszt to blisko 14 mln zł. To jednak nie jedyna inwestycja z zakresu melioracji. Przeprowadzone zostały także działania związane z małą retencją, zmodernizowane zostały wały przeciwpowodziowe, wybudowane przepompownie, a także pozyskano środki na zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla Słubic i Nowej Soli. Jak podkreślał wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, większość z tym działań udało się zrealizować dzięki środkom z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. – Staraliśmy się w tym roku zakończyć i podsumować wdrażanie i rozliczyć programu unijne. Wykorzystaliśmy te środki bardzo dobrze. To dzięki nim widać zmiany na lubuskiej wsi. Wykorzystaliśmy pulę środków niemalże w 100% - wyjaśnił wicemarszałek.

 • Rozwój Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

Zakończył się kolejny etap prac związany z rozbudową i modernizacją ośrodka. W tym roku zakończono realizację II etapu inwestycji , który zakładał modernizację obiektu budynku zaplecza pływalni z dostosowaniem do potrzeb noclegowych (powstał internat „Olimpijczyk", 27 pokoi dwuosobowych dostosowanych do osób niepełnosprawnych), budowę basenu – brodzika dla dzieci, montaż ogrodzenia i oświetlenia terenu zespołu pływalni. Zakończyła się też realizacja II etapu inwestycji pod nazwą „Remont i modernizacja układu komunikacyjnego w celu umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie" zawiera wymianę i modernizację większości ciągów pieszych i jezdnych na terenie Ośrodka z dostosowaniem dla osób niewidomych, likwidację krawężników, wyznaczenie miejsc parkingowych przed wszystkimi obiektami, oświetlenie ciągów komunikacyjnych oświetleniem energooszczędnym – ledowym oraz montaż ławek, śmietników i stojaków na rowery, oznakowanie Ośrodka.

 • Modernizacja taboru kolejowego

Do końca roku na regionalne tory wyjedzie kolejny nowy pociąg. Zakupiony zostanie w ramach Zachodniej Grupy Zakupowej, w projekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wspólnie z woj. zachodniopomorskim. Projekt obejmował zakup 14 Impulsów, z czego dwa dla naszego województwa. - Mamy jednak zgodę Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na rozszerzenie projektu. W związku z tym do Lubuskiego trafi jeszcze jeden Impuls – wyjaśniła członek zarządu Alicja Makarska.  Koszt jednego zespołu trakcyjnego to 21,4 mln zł, w tym blisko 13,9 mln zł to dofinansowanie Unii Europejskiej. Wkład własny z budżetu województwa wynosi  3,5 mln zł. Jest jednak możliwość odzyskania podatku VAT w wysokości  4 mln zł. Może się więc okazać, że nowy pociąg trafi do lubuskiego praktycznie bez kosztów ze strony samorządu województwa.

 • Dwa Zakłady Aktywizacji Zawodowej

Pierwszy powstał na południu regionu w Szprotawie, drugi na północy w Kamieniu Wielkim. Koszt jednego to 500 tys. zł. - Zakłady Aktywności Zawodowej stworzą osobom niepełnosprawnym szansę rehabilitacji zawodowej i społecznej przygotowując ich do funkcjonowania na otwartym rynku pracy oraz udzielając pomocy w realizacji pełnego, niezależnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości – wyjaśnił wicemarszałek Romuald Gawlik.


Charytatywna Torba dla potrzebujących

Członkowie zarządu województwa lubuskiego z marszałek Elżbietą Anną Polak na czele 9 grudnia br. rozpoczęli akcję Charytatywna Torba. W jej ramach Caritas przekaże określonym instytucjom specjalne worki, które pojawią się także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Pracownicy UMWL będą mogli wypełniać torby np. produktami spożywczymi lub środkami czystości. – Okres przedświąteczny to czas, kiedy szczególnie trzeba wesprzeć potrzebujących – komentuje marszałek.

Charytatywna Torba to kolejna akcja w charytatywnym „pakiecie" Caritasu, który każdego roku w grudniu organizuje m.in. przedsięwzięcie „Rodzina rodzinie" i „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom", w Lubuskiem organizowana po raz pierwszy.  Grudniowa zbiórka potrwa do 15 grudnia. Zebrane produkty trafią do najbardziej potrzebujących rodzin. Charytatywne torby czekać będą we wszystkich budynkach urzędu marszałkowskiego.[Nie]winne gwiazdkowanie w Lubuskim Centrum Winiarstwa

Wszystkich spragnionych bożonarodzeniowej atmosfery, polujących na oryginalne upominki i smaki regionalne, zapraszamy już 12 grudnia br. do Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze. Od godziny 12.00 „gwiazdkujemy" na winną nutę: będzie można m.in. wziąć udział w warsztatach dekoracji świątecznych oraz zakupić pyszne, zdrowe prezenty. – Możemy już teraz poczuć magię świąt, a przy okazji rodzinnie spędzić czas z dziećmi i poznać nasz smakowito-winny region – zaprasza marszałek Elżbieta Anna Polak.

Przepis na udaną sobotę, pełną bożonarodzeniowego klimatu? Trzeba połączyć świąteczny nastrój, tradycyjne smaki, winną historię Regionu Lubuskiego i szczyptę nowoczesności – wszystko to czeka na Państwa w najbliższą sobotę, tj. 12 grudnia w Lubuskim Centrum Winiarstwa (Zabór, ul. Winiarska 1) w godzinach od 12:00 do 16:00. Gwarantujemy nie tylko wspaniałą, (nie)winną zabawę dla całych rodzin, ale także możliwość zakupu oryginalnych upominków pod choinkę oraz wspaniałych produktów regionalnych, takich jak sery, miody, wędliny, wino i inne smakołyki.

Z nutą wina

Tych z Państwa, którzy chcieliby wyruszyć w "winną" podróż, po Lubuskim Centrum Winiarstwa oprowadzi nasz przewodnik, który opowiadać będzie m.in. o odradzaniu tradycji winiarskich w Lubuskiem oraz o technice produkcji "napoju bogów". – To także część naszego regionalnego dziedzictwa kulturowego – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. – Stąd pomysł zorganizowania bożonarodzeniowego jarmarku właśnie w Lubuskim Centrum Winiarstwa. To dzięki tradycji co roku ubieramy wspólnie choinkę i zasiadamy przy wigilijnym stole, więc warto też poznać historię i obyczaje Ziemi Lubuskiej, która od XIII w. związana jest z winiarstwem.

Ach choinka, choinka

Któż z nas nie pamięta samodzielnie wykonywanych ozdób na choinkę? Niejednemu pewnie zakręci się łezka w oku, gdy jego pociechy przygotują w sobotę dekoracje świąteczne. Będziemy je tworzyć wyłącznie z naturalnych materiałów! Lubuska artystka Sylwia Gromacka-Staśko pokaże jak ozdobić nasze choinki m.in. słomianymi gwiazdami oraz zawieszkami z masy solnej i papieru.

Naszych małych i dużych gości Biały Tulipan Rękodzieło zaprasza także na bezpłatne warsztaty… zdobienia bożonarodzeniowych pierników. Ten słodki symbol świąteczny wypiekany będzie z prawdziwego ciasta, przygotowanego zgodnie z tradycją rodzinną przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Pierniki zdobione będą lukrem i kolorowymi posypkami, a okraszone zostaną garścią ludowych opowieści o pierniku – jego historii, przysłów z nim związanych oraz krążąc

Autorska pracownia rękodzielnicza „Spod Hebelka" pokaże cudeńka z drewna, które będzie można pięknie udekorować i zakupić, by wyjątkowo upiększyć świąteczny stół..

Smaki regionu

Nie tylko korzenny aromat pierników będzie Państwa kusić tego dnia! Na świątecznych lubuskich stołach nie może przecież zabraknąć zdrowych i naturalnych produktów od sprawdzonych, regionalnych producentów. Zakupić będzie można m.in. bezkonkurencyjne LODY BABCI MANI. Do świątecznych wypieków idealnie nada się swojskie masło, a na przystawkę proponujemy sery produkowane od zwierząt z własnej hodowli. Amatorzy wiejskich wędlin również znajdą coś dla podniebienia w postaci różnego rodzaju wyrobów masarskich przygotowywanych z pasją na tradycyjnych recepturach.

Ponieważ nasz jarmark odbywa się na Lubuskim Szlaku Wina i Miodu, podczas „gwiazdkowania" nie może zabraknąć miodów i wyrobów pszczelarskich, a lubuscy winiarze, m.in. z winnic:

„Miłosz", „Julia" i „Saint Vincent", pochwalą się swoją bogatą ofertą.

Wielbicielom wytrawnym i tradycyjny smakom polecamy kapustę kwaszoną i ogórki kiszone oraz chleb o wyjątkowych walorach smakowych, a fanom zdrowej i naturalnej żywności – ekologiczne jabłka i soki wytwarzane z nowych, ciekawych i aromatycznych odmian jabłek, a także olej lniany uprawiany starą, sprawdzoną metodą, gwarantującą najwyższą jakość i odpowiednie właściwości.

Podczas gwiazdkowego spotkania na ludową nutę przygrywać będzie kapela „Syrba". Dla wszystkich odwiedzających przygotowany jest słodki poczęstunek i gorące napoje, świąteczna atmosfera oraz dobra zabawa!

Program (Nie)winnego Gwiazdkowania

12.00 – 16.00 – Jarmark produktów regionalnych.

13.00, 14.00, 15.00 – oprowadzanie po Lubuskim Centrum Winiarstwa.

12.00 – 15.00 – Bezpłatne warsztaty dekoracji świątecznych.

15.00 - 16.00 – Wspólne ubieranie choinki.

15.55 – 16.00 - losowanie nagród wśród wszystkich uczestników imprezy, którzy wypełnią kupon

12.00 – 16.00 – w nastrój świąteczny wprowadzi nas Kapela „Syrba"

 


Rozmawiamy o lubuskich innowacjach

8 grudnia br. w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, w Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii w Nowym Kisielinie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. - Za tym programem nie tylko kryją się liczby – miliony euro, ale przede wszystkim przyszłość nas Lubuszan, przyszłość całego regionu lubuskiego w perspektywie do 2020 r. – przekonywała marszałek Elżbieta Anna Polak. Spotkanie w północnej części regionu odbędzie się 11 grudnia br. w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym „Eko-innowacje" w Stanowicach.

Konsultacje społeczne mają na celu poznanie i zebranie opinii oraz propozycji środowisk gospodarczych, naukowych, około biznesowych województwa lubuskiego na temat Programu Rozwoju Innowacji.

Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (PRI) jest dokumentem wypełniającym warunek wstępny dla Celu Tematycznego 1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2014-2020. Efektem wdrożenia dokumentu powinno być podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez rozwój nowych przewag w ramach wybranych obszarów inteligentnych specjalizacji regionu. Zgodność z dokumentem będzie też determinowała możliwość uzyskania wsparcia przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – gospodarka i innowacje, ale również pośrednio w ramach Osi Priorytetowej 6 – regionalny rynek pracy, jak i Osi Priorytetowej 8 – nowoczesna edukacja.

- Program zawiera diagnozę potencjału regionu. I tu nie jest zbyt ciekawie. Zbudowaliśmy przewagi konkurencyjne, ale wciąż nie jesteśmy regionem innowacyjnym. Jakie są zatem wskaźniki do osiągnięcia? Przede wszystkim za mało mamy patentów, firm mikro, małych i średnich o profilu innowacyjnym, a co za tym idzie brakuje nam dobrze płatnych, wysokospecjalistycznych miejsc pracy. I o to właśnie chodzi, abyśmy dobrze zarabiali, wtedy będziemy w regionie lubuskim szczęśliwsi. Stwórzmy takie warunki, żebyśmy się tu czuli jeszcze lepiej – wyjaśniła marszałek.

Elżbieta Anna Polak omówiła także wyznaczone w regionie inteligentne specjalizacje. Jak podkreślała, są to obszary, które będą nas wyróżniać spośród wszystkich regionów w Polsce. - Chcemy rozwijać nie tylko to, co historycznie jest udokumentowane, w czym jesteśmy najlepsi, ale chcemy też rozwijać to, co jest niszowe i co może być szansą dla naszego regionu – wyjaśniła.

Pierwszy obszar to zielona gospodarka. - Nasza misja wyznaczona w SRWL i wynikająca z diagnozy to Lubuskie jako zielona kraina nowoczesnych technologii. Wypadało więc wybrać taką inteligentną specjalizację – wyjaśniła marszałek. Drugi obszar to Zdrowie i jakość życia. - Mamy szansę w naszym małym województwie żeby to rozwinąć. Tutaj możemy realizować projekty, na które popłynie strumień euro w zakresie usług medycznych, medycyny turystycznej, czy też nowoczesnych technologii w zdrowiu – wyjaśniła marszałek.

Ostatni sektor to Innowacyjny przemysł. - To co już mamy w regionie: branża motoryzacyjna, drzewna, papiernicza, branża wydobywcza – mamy w regionie aż 70% naturalnych złóż ropy naftowej w skali całego kraju, 25% węgla brunatnego i 15% gazu, więc warto na to postawić w tej nowej perspektywie – przekonywała Elżbieta Anna Polak. - Projekty z tych trzech sektorów będą dodatkowo premiowane. A jeszcze lepiej, gdyby były robione w partnerstwach - dodała.

Sylwia Pędzińska – Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym podkreślała podczas swojego wystąpienia, że w nowej perspektywie współpraca nauki z biznesem jest niezwykle ważna. - Chcemy naukę – czyli uczelnie i umiejętności - oraz biznes połączyć, aby w praktyce stały się one użyteczne dla naszego regionu – wyjaśniła. Podkreślała także, że innowacyjny rozwój to także priorytet wyznaczony przez Komisję Europejską w Strategii Europa 2020. – Komisja Europejska kładzie nacisk na kapitał ludzki, na badania i innowacje, na zrównoważony rozwój, technologie informacyjne i telekomunikacyjne. To inteligentna specjalizacja Strategii Europa 2020 – mówiła Sylwia Pędzińska.

Podkreślała także, że musimy wyznaczać sobie priorytety w regionie, żeby mieć przewagę konkurencyjną. - I takie zostały wyznaczone. Inteligentne specjalizacje mają rozwijać i łączyć mocne strony regionu. Chcemy wykorzystywać możliwości rozwoju rynku w sposób spójny. Kiedyś do innowacji podchodzono sektorowo – innowacje miały rozwijać poszczególne sektory. Teraz innowacji szuka się w niszach. Ten kto ją znajdzie, będzie konkurencyjny – przekonywała dyrektor Pędzińska.O współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Jeff Burton, Piotr Przewrocki, Kamil Olejniczak i Andrzej Chomont - przedstawiciele firmy Cando Capital s.c. zajmującej się wspieranie start-upów 8 grudnia br. byli gośćmi marszałek Elżbiety Anny Polak. Spotkanie dotyczyło możliwości współpracy w zakresie rozwijania i wspierania przedsiębiorczości w regionie lubuskim. W spotkaniu udział wziął także wiceprezydent Zielonej Góry Dariusz Lesicki.

Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła możliwości, jakie daje Regionalny Program Operacyjny i zachęcała do skorzystania ze środków unijnych zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. Podczas spotkania omówione zostały także możliwości współpracy firmy Cando Capital s.c. z Lubuskim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz Inkubatorem Przedsiębiorczości.

Firma Cando Capital s.c. inwestuje w młodych inteligentnych przedsiębiorców pasjonatów, którzy chcą budować świetne produkty bądź świadczyć usługi z wizją. Jej celem jest wspieranie start-upów w szczególności w pierwszym etapie rozwoju.

 


Klinika-spółka – co to dla nas oznacza?

Samorząd Województwa Lubuskiego rozpoczął już procedurę przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze w spółkę i utworzenie na tej bazie kliniki. Przez najbliższe trzy tygodnie będziemy informować dokładnie, co to oznacza w praktyce. Obalamy mity, wyjaśniamy niejasności. W pierwszym odcinku pokazujemy co się zmieni dla pacjentów, dla pracowników, dla Samorządu Województwa Lubuskiego oraz dla Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Radni Województwa Lubuskiego dali zielone światło do przekształcenia zielonogórskiego szpitala w spółkę. A siedem miesięcy wcześniej powiedzieli jednogłośne „tak" dla utworzenia kliniki. W wyniku tych operacji w Zielonej Górze powstanie szpital kliniczny w formie spółki. Pytanie na teraz brzmi: co to oznacza dla pacjentów, pracowników lecznicy, samorządu województwa i Uniwersytetu Zielonogórskiego?

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) w Zielonej Górze stanie się Wojewódzkim Szpitalem Klinicznym w Zielonej Górze Sp. z o.o. Zmiana nazwy to nie wszystko. Dlatego wyjaśniamy, co się wydarzy po przekształceniu – z czterech punktów widzenia. Obalamy mity, wyjaśniamy niejasności, doprecyzowujemy.

Pacjenci

Samej zmiany formy organizacyjno-prawnej (czyli przekształcenia w spółkę) pacjenci na pewno nie zauważą. W każdym razie nie odczują tego w negatywny sposób. Tak było w przypadku zrealizowanych już przekształceń szpitali w Gorzowie Wlkp. i Torzymiu.

Lecznica po przekształceniu nadal realizuje świadczenia medyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zatem każdy ubezpieczony pacjent jest leczony za darmo. Jedyne, czego należy się spodziewać, to zmian na lepsze: poprawy diagnostyki, wzrostu jakości leczenia, zmniejszenia kolejek i wyższych standardów.

Ponadto forma spółki da zielonogórskiemu Szpitalowi dodatkową możliwość świadczenia usług komercyjnych (odpłatnych). Jednak po pierwsze – zgodnie z założeniami obecnych władz Szpitala – działalność komercyjna stanowić będzie mniej niż 1 proc. działalności lecznicy. A po drugie – pacjenci komercyjni nie będą mieć „pierwszeństwa" w kolejce do lekarza czy na badanie, a więc nie będą blokować miejsc osobom ubezpieczonym. Nie pozwalają na to m.in. zapisy kontraktu Szpitala z NFZ. Pacjent komercyjny może być przyjęty w innych godzinach niż np. godziny pracy poradni.

Sama zmiana w spółkę to jedno, ale utworzenie kliniki – to dodatkowa kwestia. Kto kiedykolwiek leczył się w klinice, ten wie: szpital kliniczny oznacza wyższy poziom. A lekarzowi towarzyszą dodatkowo studenci medycyny. Do tej pory tzw. III stopień referencyjności (czyli jakość leczenia na poziomie klinicznym) od kilku już lat miały trzy oddziały w zielonogórskim szpitalu: neonatologia, neurochirurgia i onkologia.

Warto jednocześnie podkreślić bardziej dociekliwi pacjenci zauważą po przekształceniu zmianę: w nazwie szpitala na pieczątce stawianej np. na wypisach. Jednak w najważniejszej kwestii – darmowego leczenia – każdy leczący się w zielonogórskiej lecznicy może czuć się bezpiecznie – to na pewno się nie zmieni!

Pracownicy Szpitala

Bezpieczeństwo w zakresie ciągłości pracy gwarantuje sama ustawa o działalności leczniczej, która stanowi, że z dniem przekształcenia pracownicy SP ZOZ-u staną się – z mocy prawa – pracownikami spółki. A biorąc pod uwagę, że spółka wejdzie w prawa i obowiązki starego podmiotu, to warunki zatrudnienia pracowników pozostaną te same.

Oczywiście zapisy ustawy to nie wszystko. Jeszcze wiele miesięcy przed przekształceniem pracownicy już wyrażali swoje obawy. Związki zawodowe negatywnie zaopiniowały projekt uchwały o przekształceniu, argumentując m.in. tym, że spółka niesie zagrożenia kadrowe. Zarówno marszałek Elżbieta Anna Polak, jak i władze Szpitala wielokrotnie siadały do stołu ze stroną związkową, żeby wypracować warunki porozumienia i tzw. Pakietu Spraw Pracowniczych, Socjalnych i Związkowych. Podobny dokument podpisywany był przed przekształceniem Szpitala w Gorzowie Wlkp.

Pakiet jest swoistą ochroną interesów pracowniczych. Wchodzi w życie z dniem wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Pracodawca (czyli Szpital) zobowiązuje się w nim m.in. do przestrzegania obowiązujących do tej pory regulaminów wynagradzania, pracy, gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Co więcej – Pakiet zawiera także zapisy dotyczące wzrostu wynagrodzeń i wypłat dodatkowych premii rocznych. Strona związkowa zaakceptowała te ustalenia. Mają one obowiązywać przynajmniej przez 5 najbliższych lat.

Warto ponownie przywołać przykład Szpitala w Gorzowie Wlkp., w którym – po przekształceniu w spółkę – zatrudnienie nie zmalało, ale wręcz przeciwnie: prezes zatrudnił 50 nowy lekarzy, co pozwoliło lecznicy na rozszerzenie oferty i zwiększenie konkurencyjności.

Samorząd Województwa Lubuskiego

O korzyściach płynących z przekształcenia szpitali informowaliśmy wielokrotnie – nie tylko przy okazji operacji przeprowadzanej obecnie na zielonogórskiej lecznicy.

Tuż po przekształceniu Samorząd Województwa ma być stuprocentowym właścicielem Szpitala. Forma spółki daje przede gwarancję zmiany sposobu zarządzania lecznicą. Za funkcjonowanie jednostki odpowiadać będzie prezes, którego odpowiedzialność – w porównaniu z formułą SP ZOZ-u – będzie znacznie większa. Prezes odpowiada za finanse spółki własnym majątkiem oraz karnie. Jego pracę kontroluje Rada Nadzorcza – merytoryczny organ, który dba m.in. o przejrzystość gospodarki spółki. Spółka nie ma możliwości zadłużania się, a o podziale zysku decyduje właściciel (Zgromadzenie Wspólników).

Z praktycznego punktu widzenia – nowa forma pozwoli w przyszłości na rozwiązanie wielu problemów i rozwój wielu dziedzin. Dzięki zmianom skutecznie będzie można realizować kształcenie lekarzy w województwie lubuskim, co w efekcie przyczyni się do zmniejszenia znacznego deficytu specjalistów w regionie. Ponadto nowa forma (po objęciu 51 proc. udziałów przez Uniwersytet Zielonogórski) sprawi, iż Szpital będzie mógł się ubiegać o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jest to szczególnie istotne w kontekście tego, że alokacja dedykowana ochronie zdrowia w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 – nawet w połowie nie byłaby w stanie zabezpieczyć potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych zielonogórskiej lecznicy. A warto przypomnieć,  że w planie są m.in. utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka oraz onkologii.

Co istotne – Samorząd Województwa poprzez przekształcenie i przekazanie 51 proc. udziałów w spółce na rzecz uczelni wcale nie wyzbędzie się wpływu na kreowanie polityki zdrowotnej. Zapisy Aktu Założycielskiego spółki gwarantują Województwu (zgodnie z kodeksem spółek handlowych) tzw. udziały uprzywilejowane. Oznacza to, że każdy głos na Zgromadzeniu Wspólnika będzie się liczył potrójnie.

Uniwersytet Zielonogórski

Najważniejsza korzyść dla Uniwersytetu z przeprowadzanych zmian to tzw. baza własna na potrzeby kształcenia przyszłych lekarzy. I tu warto przypomnieć, że jeszcze w kwietniu 2015 r. Ministerstwo Zdrowia wskazywało to jako wymóg przy podejmowaniu decyzji o wydaniu zgody na uruchomienie kierunku lekarskiego na UZ. Kilka tygodni później jednogłośne „tak" w tej sprawie powiedzieli Radni Województwa, czego efektem była pozytywna opinia resortu zdrowia.

Utworzenie kliniki, której większościowym właścicielem będzie UZ, ma jeszcze jeden aspekt. Dzięki temu, że uczelnia będzie mogła się wykazać bazą własną, zyska wyższą dotację dydaktyczną. Dotacja naukowa (udzielana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – w przypadku tzw. „bazy obcej" jest 2,5 razy niższa niż dotacja z resortu zdrowia. Według wyliczeń Uniwersytetu Zielonogórskiego (na podstawie danych GUS z 2013 r.) na pierwszym roku kształcenia dotacja z MNiSW wyniosłaby 640 tys. zł, natomiast z MZ – 1 460 tys. zł (różnica – prawie 820 tys. zł). Na piątym roku nauki na kierunku lekarskim różnica w wysokości dotacji sięgać może nawet 4 mln zł.

Władze Uniwersytetu Zielonogórskiego zapewniają, że nie zamierza ingerować w kwestie funkcjonowania Szpitala w zakresie innym niż kształcenie przyszłych medyków.

Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego 

Tylko ci, którzy zaryzykują, żeby pójść dalej, będą mogli przekonać się jak daleko można zajść. My chcemy pójść dalej. Nie działamy pochopnie. Temat zmian w zielonogórskim szpitalu pojawił się już w kwietniu – wówczas Radni Województwa jednogłośnie opowiedzieli się za nadaniu lecznicy statusu uniwersyteckiego szpitala klinicznego. Jesteśmy zdeterminowani, ale uwzględniamy również uwarunkowania zewnętrzne. Mam tu na myśli dostęp do środków z Programu Infrastruktura i Środowisko. Program dysponuje ogromną kwotą w zakresie obszaru zdrowia – 376 mln euro. Wśród beneficjentów nie ma SP ZOZ-ów, ale są szpitale kliniczne. Mamy już jednoznaczne interpretacje zarówno Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, jak i Ministerstwa Zdrowia, że nasz Szpital w nowej formie będzie mógł się ubiegać o te środki. Bez przekształcenia nie będzie rozwoju Szpitala i nie będziemy mogli korzystać z programów krajowych. Taki jest dziś stan faktyczny i stan prawny.

Zielonogórski Szpital – jako spółka Województwa Lubuskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego – ma szansę na nowe duże inwestycje. Bez zmian nie będzie rozwoju. Planujemy m.in. utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, które w kompleksowy sposób zabezpieczy potrzeby najmłodszych pacjentów w naszym regionie. A przypomnę, że jesteśmy jedynym województwem w kraju, które nie ma na przykład intensywnej opieki medycznej pediatrycznej. Kolejna kwestia to rozwój centrum usług onkologicznych.

Jeśli chodzi o kwestie kadrowe w Szpitalu, to warto podkreślić, że zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, spółka będzie następcą prawnym wszystkich zobowiązań pracowniczych.

Przypomnę też przykłady szpitali w Torzymiu i w Gorzowie Wlkp., w których po przekształceniu wzrosło zatrudnienie. W Gorzowie Wlkp. liczba umów pracowniczych wzrosła aż o 137! Większe są także wynagrodzenia.

W regionie Lubuskim do tej pory nie mieliśmy ani jednej kliniki, a pacjenci wyjeżdżali na leczenie do innych województw. Na to szły pieniądze z Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Naszymi działaniami chcemy też tę migrację zatrzymać.


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?