czwartek, 3 grudnia 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.228.2015                                                                                Zielona Góra, 03.12.2015 r.

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 228

 

 

 

 

 

Talent, pasja, zaangażowanie

Samorząd województwa już po raz dwunasty przyznał „Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego" oraz po raz pierwszy „Stypendia motywacyjne Marszałka Województwa Lubuskiego" uczniom szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubuskim, szczególnie uzdolnionym w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. 4 grudnia br. o 11:00 w Planetarium „Wenus" w Zielonej Górze marszałek Elżbieta Anna Polak uroczyście wręczy stypendia młodym Lubuszanom.

W roku szkolnym 2015/2016, 20 uczniów zdolnych naukowo, twórczo i artystycznie otrzyma stypendium w wysokość 300 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy, natomiast 60 uczniów zdolnych w zakresie  nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych otrzyma stypendium w wysokości 350 zł przez okres 10 miesięcy.

Więcej na www.lubuskie.pl

 

 

Światowy Dzień AIDS – zapraszamy na seminarium

1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS. Z tej okazji Samorząd Województwa Lubuskiego organizuje interdyscyplinarne seminarium pt. „HIV i AIDS: problemy medyczne i społeczne". Wśród prelegentów znajdą się wybitni eksperci, m.in. Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS oraz niemieccy partnerzy Województwa Lubuskiego – z Brandenburgii. Seminarium odbędzie się 4 grudnia 2015 r. o 10.00 w Sali Kolumnowej. Inicjatorem seminarium jest marszałek Elżbieta Anna Polak.

Seminarium będzie miało charakter interdyscyplinarny. Adresatami są nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, pracownicy socjalni, lekarze, pielęgniarki oraz studenci. Wśród zaproszonych prelegentów są wybitni specjaliści m.in. Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS, dr hab. Anna Kowalewska z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Zbigniew Izdebski z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seminarium odbędzie się 4 grudnia br. w godz. 10.00-14.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego. Osoby chętne do udziału w seminarium mogą zgłosić swój udział pod nr tel. 68 456 55 03 do 3 grudnia br. do godz. 15.00.  

HIV i AIDS: Spada świadomość społeczna

W naszym regionie problematyką HIV i AIDS zajmuje się m.in. powołany przez marszałka województwa w 2009 roku Zespołu ds. opracowywania i realizacji Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV w Województwie Lubuskim, na którego czele stoi prof. Zbigniew Izdebski. Z uwagi na fakt, iż stale wzrasta liczba zakażeń, działania w województwie koncentrują się na zachęcaniu do wykonywania anonimowych testów na HIV (szacuje się, że ok. 70 proc. nosicieli wirusa, nie wie o tym, że są zakażeni). Z dotychczasowych ogólnopolskich badań przedstawionych przez prof. Z. Izdebskiego wynika, że w Polsce spada świadomość w zakresie zagrożeń zakażeniem tym wirusem. Badania sprzed 4 lat wykazały lepszą znajomość problemów związanych z możliwością zakażenia niż te najnowsze. Dotyczy to także tolerancji w stosunku do osób będących nosicielami.

1 grudnia: epidemia AIDS to problem wciąż aktualny

W 1988 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję ustanawiającą Światowy Dzień AIDS. Na świecie żyje z HIV blisko 37 mln osób [UNAIDS, 2015]; to liczba zbliżona do liczebności populacji Polski. W związku ze skalą pandemii i jej destrukcyjnym wpływem na społeczeństwa, zakażenie HIV jest jednym z priorytetowych zagadnień zdrowia publicznego na świecie.

Po trzydziestu latach od wykrycia w Polsce pierwszego zakażenia szacuje się, że nawet 35 tys. osób żyje z HIV, a blisko co druga o tym nie wie i może nieświadomie zakażać. Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 maja 2015 r. zakażenie HIV stwierdzono u 19.120 osób, odnotowano 3.246 zachorowań na AIDS, 1.299 chorych zmarło [NIZP-PZH, 2015].

Światowy Dzień AIDS przypomina, że epidemia to problem wciąż aktualny. Warto działać na rzecz jego rozwiązania także przez pozostałe dni w roku – poznając i upowszechniając informacje na temat HIV/AIDS, sposobów ograniczania ryzyka zakażenia, testując się w kierunku HIV, działając bez uprzedzeń w życiu prywatnym i zawodowym oraz solidaryzując się z osobami, które cierpią z tego powodu. 1 grudnia to również kulminacja kampanii edukacyjnej .

Dane epidemiologiczne - Polska (na podstawie danych NIZP-PZH)

HIV i AIDS w Polsce - dane od początku epidemii (1985 r.) do 31 maja 2015 roku

19 120 zakażonych ogółem co najmniej

6 087 zakażonych w związku z używaniem narkotyków

3 246 zachorowań na AIDS

1 299 chorych zmarło

 Na koniec września 2015 r. leczeniem ARV objętych było około 8420 pacjentów, w tym 111 dzieci. Leczenie jest prowadzone  i finansowane w ramach programu zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce na lata 2012 - 2016". (źródło: Krajowe Centrum ds. AIDS)

PROGRAM SEMINARIUM na www.lubuskie.pl

 

 

Porozmawiajmy o lubuskich innowacjach

Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Spotkanie z mieszkańcami południowej części regionu odbędzie się we wtorek, 8 grudnia br. Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii w Nowym Kisielinie. W północnej części województwa, 11 grudnia br. w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym „Eko-innowacje". W spotkaniu 8 grudnia udział weźmie marszałek Elżbieta Anna Polak.

Konsultacje społeczne mają na celu poznania i zebrania opinii oraz propozycji środowisk gospodarczych, naukowych, około biznesowych województwa lubuskiego na temat Programu Rozwoju Innowacji. Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (PRI) jest dokumentem wypełniającym warunek wstępny dla Celu Tematycznego 1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2014-2020. Efektem wdrożenia dokumentu powinno być podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez rozwój nowych przewag w ramach wybranych obszarów inteligentnych specjalizacji regionu. Zgodność z dokumentem będzie też determinowała możliwość uzyskania wsparcia przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje, ale również pośrednio w ramach Osi Priorytetowej 6 – Regionalny rynek pracy, jak i Osi Priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja.

Uwagi dotyczące Programu można zgłaszać w terminie do 22 grudnia 2015 r. za pomocą formularza zgłaszania uwag. PRI wraz z formularzem są dostępne na stronie www.rpo.lubuskie.pl/wiadomosci.

Zobacz:
Program spotkania w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie

Program spotkania Centrum Badawczo-Wdrożeniowe „Eko-innowacje"  w Stanowicach

 

 

Marszałkowie obradowali na Zamku Książ

Zakończył się konwent marszałków w woj. dolnośląskim. Drugiego dnia obrad marszałek Elżbieta Anna Polak wzięła udział w konferencji prasowej, podczas której zaprezentowane zostały m.in deklaracje konwentu marszałków w sprawie postulowanych zmian ustroju i finansów samorządów w Polsce. - W naszej opinii wszelkie zmiany dotyczące regulacji funkcjonowania samorządów powinny być poprzedzone rzetelną debatą publiczną, a ich skutki nie powinny obowiązywać przed zakończeniem trwającej już kadencji samorządów - przekonywała marszałek.

Gości na Zamku Książ witał pochodzący z wrocławskiego Parku Naukowo-Technologicznego robot-przewodnik EuGenius (dla przyjaciół Gienek). EuGenius okazał się być bardzo towarzyski - komunikuje się nie tylko słowami, ale i mimiką, gestami, przypomina człowieka, czym wzbudza zainteresowanie i sympatię - także marszałek Elżbiety Anny Polak.

Tematem pierwszego dnia obrad było ochrona zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem pakiety onkologicznego oraz map potrzeb zdrowotnych. Podczas drugiego bloku tematycznego włodarze regionów rozmawiali na temat inteligentnych specjalizacji, jako drodze do innowacyjnych regionów. Blok trzeci dotyczył finansów samorządów województw.

Drugiego dnia obrad marszałkowie rozmawiali m.in. na temat roli kapitału społecznego w rozwoju regionalnym oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

 

„Lubuski Szlak Wina i Miodu" powalczy o międzynarodowe laury

„Lubuski Szlak Wina i Miodu" znalazł na liście atrakcji z całego świata, które będą rywalizować w konkursie „Turystyka Jutra", organizowanym przez Światową Radę Podróży i Turystyki (WTTC). Nagrody w prestiżowym zestawieniu przyznawane są za dokonania w ramach rozwoju turystyki zrównoważonej. O statuetkę mogą się starać m.in. regiony, miasta i stowarzyszenia.

Lista instytucji, która każdego roku staje w wyścigu o zwycięstwo jest długa. Z jednej strony, o wyróżnienie swoich atrakcji, starają się wspomniane już regiony i samorządy. O nagrodę walczą także stowarzyszenie i firmy prywatne. Stawkę uzupełniają twórcy i administratorzy różnej maści atrakcji turystycznych. W gronie tym można wyróżnić np. zarządców parków krajobrazowych lub administratorów szlaków rowerowych.

Tak zróżnicowana stawka jest możliwa, dzięki szerokiej formule konkursu, który ocenia kandydatów pod kątem dokonań na płaszczyźnie rozwoju turystyki zrównoważonej. Na pierwszy rzut oka niezrozumiałe hasło obejmuje m.in. działania na rzecz ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków, zmniejszanie społecznego ubóstwa, czy też ocenę jakości oferowanych usług turystycznych. Jury  pod uwagę bierze również inicjatywy związane z promowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego i sprawiedliwych warunków pracy. Wymieniona lista to jedynie część z wielu  kryteriów, które liczą się przy ocenie zgłoszonych atrakcji.

Konkurs podzielono na pięć kategorii. Lubuski Szlak Wina i Miodu o laur zwycięstwa będzie walczył w ramach „Destynacji", czyli znajdzie się w grupie ocenianej za jakość atrakcji turystycznych. Pozostałe kategorie to: społeczność, środowisko, innowacja i ludzie. Finalistów konkursu poznamy w styczniu 2016 r. Nagrody zostaną przyznane w kwietniu podczas konferencji Światowej Rady Podróży i Turystyki odbywającej się w Dallas w Teksasie.

Laureaci konkursu i atrakcje, którym uda się przedrzeć do finałowej stawki, objęte zostaną programem promocyjnym dedykowanym turystyce zrównoważonej realizowanym przez WTTC.

LUBUSKI SZLAK WINA I MIODU

Tradycje winiarskie w województwie lubuskim sięgają XII wieku. Wiążą się najbardziej z okolicami Gubina, Krosna Odrzańskiego i Zielonej Góry, która była prowincją nadreńskiego regionu winiarskiego i obfitowała w plantacje winorośli. Najprawdopodobniej sprowadzone były przez Benedyktynów ok. 1150 r. Winnice przeżywały okresy urodzajów, jak również klęsk.

Obecnie winiarstwo na terenie woj. lubuskiego przeżywa prawdziwy renesans, wspaniale wpisując się w rozwój polskiej enoturystyki. Lubuscy pszczelarze i winiarze wspólnie zaplanowali i wytyczyli w 2008 r. pierwszy w kraju szlak wina i miodu – z kilkunastoma przystankami po drodze. W tej chwili obejmuje on kilkadziesiąt winnic i 5 pasiek. W malowniczych winnicach można skosztować lubuskich win tak szlachetnych odmian jak Regent, Pinot Noir, Traminer, Saint Laurent oraz specjałów bazujących na winogronowych produktach, a także posłuchać, z jaką dumą o swoich osiągnięciach w uprawie winorośli opowiadają właściciele winnic. W pasiekach czekają na turystów miodowe specjały.

Lubuski szlak Wina i Miodu otrzymał do tej pory m.in.: wyróżnienie targów ZATUR w 2008 r. i wyróżnienie w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny w 2011 r.

 

 

Widzieli i zareagowali!

Poznaliśmy wyniki konkursu „Widzisz. Nie zgadzaj się. REAGUJ!", organizowanego przez urząd marszałkowski. Jego celem było promowanie właściwych postaw oraz uwrażliwienie Lubuszan na konieczność reagowania w sytuacjach, kiedy są świadkami prowadzenia pojazdów przez osoby po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

Konkurs był skierowany przede wszystkim do młodszych mieszkańców naszego województwa, który mieli za zadanie przygotować krótkie filmiki pokazujące jak powinniśmy reagować, gdy widzimy pijanych kierowców lub osoby handlujące narkotykami. Gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wykazali się sporą pomysłowością i kreatywnością. Ostatecznie konkursowe jury wyróżniło 5 zwycięzców. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Współorganizatorami konkursu byli: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Lista zwycięzców

 1. W kategorii szkół gimnazjalnych  Komisja Konkursowa postanowiła przyznać 4 nagrody:

I miejsce uzyskała praca pt. „Nie bądź bohaterem horroru", której autorem jest Mateusz Majkowski z Hufca Pracy w Świebodzinie. Opiekunem jest Pani Małgorzata Kaliszak.

Link do filmu

II miejsce przyznano pracy pt. „Zdejmij klapki", której  autorami są uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze: Konrad Puchalski, Mikołaj Ksieniewicz, Miłosz Gondek. Opiekunem  zespołu jest Pan Łukasz Cyrok.

Link do filmu

III miejsce zajęła praca pt. „Twój wybór Twoje życie". Autorami pracy są uczniowie Gimnazjum im. Jana Benedykta Solfy w Trzebielu:  Julia Grześkowiak, Natalia Skibińska oraz  Wiktoria Salamon. Opiekunem zespołu są Panie:  Sylwia Dukowska oraz Beata Śmietańska.

Link do filmu

IV miejsce przyznano pracy pt. „Widzę. Nie zgadzam się. Reaguję!" Autorzy pracy to: Oskar Piniewski, Mateusz Tyc oraz  Rafał Kowalski z Hufca Pracy w Gorzowie Wlkp. Opiekunem zespołu jest  Pan Grzegorz Kwaśniewski.

Link do filmu

 1. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych Komisja Konkursowa postanowiła przyznać tylko jedną nagrodę pracy „Pod P…", której autorami są uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze: Monika Lasota, Mateusz Pilawa, Julia Piasecka. Opiekunem zespołu jest  Pan Łukasz Czarkowski.

Link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=qZPbmPSjchk

 

Geopark Łuk Mużakowa na liście UNESCO

Łęknica ma już drugą atrakcję „sygnowaną" przez UNESCO. Geopark Łuk Mużakowa został właśnie opatrzony znakiem UNESCO! W Paryżu odbyła się sesja Ogólnej Konferencji UNESCO, podczas której wyróżniono najwspanialsze geoparki świata, które należą do sieci geoparków europejskich i światowych. Na obszarze Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa" wytyczona została ścieżka geoturystyczna Dawna Kopalnia Babina, idealnie wykorzystująca wyjątkowe w skali kraju walory do rozwoju geoturystyki.

Geopark, którego częścią jest ścieżka, zajmuje teren jednej z najlepiej ukształtowanych moren czołowych w Europie Środkowej – przepięknego Łuku Mużakowskiego. Ponadto w XIX i XX wieku był to obszar wyjątkowo intensywnej działalności wydobywczej węgla brunatnego, czego efektem jest największe w Polsce „pojezierze antropogeniczne", czyli około 110 zbiorników pokopalnianych, których wody mają różną barwę, zależną od składu chemicznego.

Rejon Łuku Mużakowskiego umożliwia obejrzenie wielu stanowisk geologicznych, w tym odsłoniętych trzeciorzędowych warstw ziemi, głazów narzutowych, wydm śródlądowych, źródlisk wód żelazowo-siarkowych oraz wychodni węgla brunatnego.

Przypomnijmy, że od 2004 r. na innej prestiżowej liście UNESCO, światowego dziedzictwa, figuruje już Park Mużakowski. Polska część parku zarządzana jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. W ostatnich latach Park odwiedza coraz więcej turystów. 

Zachodnia część parku z ośrodkiem rezydencjonalnym leży po stronie niemieckiej na terenie miasta Bad Muskau. Wschodnia część leży po stronie polskiej na terenie miasta Łęknica. Powierzchnia całego założenia wynosi 728 ha, części zachodniej - 206 ha, części wschodniej - 522 ha. Park leży na zróżnicowanym wyskościowo terenie moreny czołowej zwanej Łukiem Mużakowa. Jest to klasyczny park krajobrazowy, jedno z czołowych dzieł europejskiej sztuki ogrodowej XIX w. Inicjatorem budowy parku, jak i jego twórcą był książe Hermann von Pückler-Muskau, właściciel dóbr Muskau, literat, a zarazem propagator i teoretyk ogrodnictwa krajobrazowego.

 

 

Harmonogram konkursów RPO-L2020 - 730 mln zł do wzięcia!

Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził harmonogram ogłaszania konkursów na 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. - Wiele konkursów odbędzie się jeszcze szybciej niż wstępnie planowano, w niektórych przypadkach zwiększono także środki. W nowym roku beneficjenci będą mogli złożyć wnioski aż w 43 konkursach na łączną kwotę ponad 730 mln zł – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

- Chcemy by Lubuszanie jak najszybciej mieli dostęp do unijnych środków i mogli realizować kolejne inwestycje. Pieniądze muszą trafić na rynek możliwie szybko, to wzmocni lubuską gospodarkę - dodaje marszałek.
W związku z decyzjami zarządu już w marcu przyszłego roku ruszą pierwsze nabory w konkursach dla przedsiębiorców. Firmy będą mogły ubiegać się m.in. o dofinansowanie projektów w zakresie badań i innowacji, a także tak zwanych voucherów na innowacje. Od tego terminu ogłoszone zostaną także nabory na projekty inwestycyjne dla firm.

Już w pierwszym kwartale przyszłego roku będzie można ubiegać się o dofinansowanie w zakresie m.in. e- zdrowia, poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego, zaplanowano także konkursy w zakresie edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy harmonogram

 

RPO-L2020: 128 mln zł w ramach 9 konkursów

Do końca 2015 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 zamierza ogłosić jeszcze 9 konkursów, na łączną kwotę dofinansowania ponad 128,4 mln zł (w tym 79,5 mln zł z EFRR oraz 48,9 mln zł z EFS). 25 listopada zarząd województwa przyjął uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów. Środki zostaną przeznaczone m.in. na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, rozwój infrastruktury edukacyjnej oraz programy aktywnej integracji.

Ogłoszenia o naborze wniosków zostaną zamieszczona na stronie internetowej 30 listopada 2015 r. natomiast nabory projektów rozpoczną się 31 grudnia 2015 r.

Konkursy dotyczyć będą takich obszarów jak:

 1. Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT na kwotę dofinansowania 40.000.000, zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą głęboką modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Nabór projektów przewidziano do 29.04.2016 roku.
 2. Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. na kwotę dofinansowania 14.150.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą głęboką modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Nabór projektów przewidziano do 31.03.2016 roku.
 3. Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra na kwotę dofinansowania 10.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą głęboką modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Nabór projektów przewidziano do 30.06.2016 roku.
 4. Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy na kwotę dofinansowania 10.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni i osoby o niskich kwalifikacjach). Nabór projektów przewidziano do 01.02.2016 roku.
 5. Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty na kwotę dofinansowania 7.500.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych zawierające kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadząc do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia. Nabór projektów przewidziano do 15.02.2016 roku.
 6. Działania 7.5 Usługi społeczne na kwotę dofinansowania 3.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami, starszych i dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o charakterze wspieranym. Nabór projektów przewidziano do 15.02.2016 roku.
 7. Poddziałania 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej na kwotę dofinansowania 28.400.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą świadczenie usług dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników podmiotów ekonomii społecznej a także tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej realizowane przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Nabór projektów przewidziano do 19.01.2016 roku.
 8. Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra na kwotę dofinansowania 3.400.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej. Nabór projektów przewidziano do 29.02.2016 roku.
 9. Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT na kwotę dofinansowania 12.000.000,00 zł. Projekty składane w konkursie obejmować będą inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej. Nabór projektów przewidziano do 15.02.2016 roku.

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?