środa, 16 grudnia 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.237.2015                                                                                Zielona Góra, 16.12.2015 r.

Newsletter nr 237


 

 

 

Posiedzenie Rady ds. Rozwoju Regionu

Ocena Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego za lata 2012-2015, stan realizacji inwestycji kluczowych poprzez Kontrakt Terytorialny oraz aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego to główne tematy posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego, które odbyło się 16 grudnia br. w Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodniczym. Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak podsumowała także działania samorządu w roku 2015 i przedstawiła plany rozwojowe na rok 2016.

Rada do spraw rozwoju województwa lubuskiego, organ opiniodawczy Zarządu Województwa Lubuskiego w zakresie ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu, konsultowania aktualnych priorytetów rozwoju województwa i ich zgodności z zapisami dokumentów strategicznych kraju, współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, w jej monitorowaniu i ewaluacji powołana została w 2009 r.

W dniu 19 listopada 2012 r. Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą nr XXXII/319/12 przyjął Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, w której zapisano, że Rada ds. rozwoju województwa lubuskiego pełni w województwie lubuskim rolę Regionalnego Forum Terytorialnego (RFT).
Podczas posiedzenia Rady, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Maciej Nowicki omówił ocenę Strategii Rozwoju Woj. Lubuskiego za lata 2012-2015 oraz stan realizacji inwestycji kluczowych poprzez Kontrakt Terytorialny. Przypomnijmy, że Kontrakt Terytorialny to umowa między Rządem RP a samorządem województwa, w sprawie finansowania najważniejszych dla regionu inwestycji infrastrukturalnych. Są wśród nich zarówno inwestycje drogowe, kolejowe i wodne, jak też te dotyczące ochrony zdrowia oraz komercjalizacji wiedzy naukowej.
Zobacz prezentację  Macieja Nowickiego.
- Pamiętajmy, że strategia to plan, wyznaczyliśmy sobie priorytety i nie jest to żaden "pułkownik" na półkę, którego trzeba się sztywno trzymać - podkreśliła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Jesteśmy tu właśnie po to, aby działać elastycznie i wnosić zmiany. Po to jest ocena okresowa strategii. Będziemy robić aktualizację strategii. Musimy oczywiście walczyć o swoje, bo wszystko powstaje w bólu. Zacytuję tutaj mojego ulubionego Steve'a Jobsa: tysiąc razy trzeba powiedzieć "nie", żeby raz powiedzieć "tak". To jest doskonałe rozwiązanie. Musimy stawiać na priorytety, na kluczowe zadania, tak jak w tym roku. W tym roku postawiliśmy na kierunek lekarski, na klinikę, a przy okazji realizowania kluczowych spraw, inne mogą się do tego podłączyć.

Marszałek przypomniała też kluczowe zadania z zakresu "regionu efektywnie zarządzanego", które będą realizowane: e-urząd, geodezyjny system informacji przestrzennej, projekt systemowy z zakresu szkolnictwa zawodowego, a także Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla lubuskich stolic. - Właśnie poprzez ZIT-y powstają oddolnie świetne inicjatywy projektów potrzebnych i powszechnie akceptowanych przez społeczeństwo - powiedziała marszałek.

W skład Rady do spraw rozwoju województwa lubuskiego wchodzą szefowie najważniejszych w regionie instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz organizacji lubuskich przedsiębiorców:

 1. Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego - Przewodnicząca Rady
 2. Bogdan Nowak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego - Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Mirosław Marcinkiewicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego
 4. Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski
 5. Alicja Makarska, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
 6. Maciej Nowicki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego - sekretarz Rady
 7. prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
 8. Jacek Wójcicki, Prezydent Miasta Gorzów Wielkopolski
 9. Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra
 10. Robert Surowiec, Przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 11. Adam Urbaniak, Rada Miasta Zielona Góra
 12. Roman Fedak, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze
 13. Wacław Maciuszonek, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego
 14. Wadim Tyszkiewicz, Prezes Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 15. Mirosław Glaz, Przewodniczący Konwentu Starostów i Wicestarostów Lubuskich
 16. Ryszard Barański, Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego
 17. Waldemar Stępak, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
 18. Henryk Napierała, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 19. Przemysław Hamera, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze
 20. Janusz Jasiński, Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej
 21. Krzysztof Częstochowski, Prezes Zarządu organizacji "Lubuscy Pracodawcy" z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
 22. Jerzy Korolewicz, Prezes Zarządu Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp.
 23. Jolanta Fedak Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
 24. Hanna Nowicka, Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze
 25. Mariusz Nowakowski, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze
 26. Leszek Banach, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze
 27. Romuald Malinowski, Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych
 28. dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ, Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 29. Zbigniew Czmuda, przedsiębiorca, właściciel Pałacu w Wiechlicach
 30. Stanisław Myśliwiec Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej
 31. Czesław Fiedorowicz, Konwent Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"

 

Opłatkowe spotkanie na Uniwersytecie Zielonogórskim

Podziękowania za współpracę oraz życzenia świąteczne i noworoczne złożyła marszałek Elżbieta Anna Polak władzom i pracownikom Uniwersytetu Zielonogórskiego podczas spotkania opłatkowego, które odbyło się 16 grudnia br. - Ten 2015 rok jest na pewno wyjątkowy dla regionu, ale też dla uczelni. Te wszystkie sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie współpraca, gdyby nie zrozumienie i dobre relacje pomiędzy samorządem województwa, władzami uczelni i samorządem miasta. Za to wszystko jest teraz czas żeby podziękować – mówiła podczas spotkania marszałek.

W tradycyjnym spotkaniu opłatkowym udział wzięły władze uczelni , z rektorem prof. Tadeuszem Kuczyńskim na czele. Obecni też byli wszyscy byli włodarze uczelni: prof. Czesław Osękowski, prof. Michał Kisielewicz, prof. Tadeusz Biliński, prof. Marian Miłek oraz prof. Hieronim Szczegóła. Spotkanie było także do podsumowań. Marszałek Elżbieta Anna Polak mówiła o sukcesach mijającego roku. - Ten 2015 rok jest na pewno wyjątkowy dla regionu, ale też dla uczelni. Wyjątkowy, bo wystartowaliśmy z Regionalnym Programem Operacyjnym, z dużą kasą – 906 mln euro. Udało się też wynegocjować dobry kontrakt dla regionu o wartości 12 mld zł. Zmieniamy region – spadło bezrobocie, kończymy ważne inwestycje. Warto powiedzieć też o tym, że region zyskuje swoją podmiotowość. Naprawdę budujemy swoją tożsamość. Udało się zintegrować region. To widać na zewnątrz – Lubuskie jest dobrze oceniane. Budujemy zieloną krainę nowoczesnych technologii. Jestem przekonana, że w 2016 roku będziemy mili jeszcze więcej sukcesów – mówiła marszałek. Elżbieta Anna Polak wspomniała także o najważniejszym sukcesie uczelnianym roku 2015, a mianowicie utworzenie kierunku lekarskiego. - Te wszystkie sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie współpraca, gdyby nie zrozumienie i dobre relacje pomiędzy samorządem województwa, władzami uczelni i samorządem miasta. Za to wszystko jest teraz czas żeby podziękować – dodała.

 

Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

15 grudnia br. w Pałacu Wiechlice k. Szprotawy odbył się Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak podsumowała rok 2015 i zaprezentowała plany na rok 2016 dot. współpracy z lubuskimi gminami, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie daje nowa perspektywa unijna. - To złoty wiek dla nas. Mamy to wyjątkowe szczęście, że możemy wyznaczać priorytety w naszych samorządach i możemy je realizować - przekonywała.

Podczas obrad Konwentu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego marszałek przedstawiła co udało się w 2015 roku zrobić.  – Wystartowaliśmy w tej kadencji bardzo dobrze. Nasz Regionalny Program Operacyjny z alokacją 906 mln euro został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako jeden z pierwszych. To jednak nie wszystko. Trzeba było zrobić do tego uszczegółowienie, kryteria dostępu, konsultacje i myślę, że ten dokument jest wszystkim samorządowcom bardzo dobrze znany. Wiemy już z czego możemy skorzystać i na jakich zasadach, ponieważ w tym roku udało się przeprowadzić pierwsze pilotażowe konkursy. To złoty wiek dla nas. Mamy to wyjątkowe szczęście, że możemy wyznaczać priorytety w naszych samorządach i możemy je realizować, nie tylko dzięki RPO, ale również innym programom: PROW, EWT, Ryby – wszystkie są zatwierdzone. Przyjęty jest też Kontrakt Terytorialny opiewający na kwotę 12 mld zł, w którym zawarte są duże projekty – wyjaśniła Elżbieta Anna Polak. Marszałek podkreślała, że w roku 2015 samorząd województwa bardzo dużo swojej uwagi poświęcił ochronie zdrowia i tam też odnotował spore sukcesy: powstanie kierunku lekarskiego oraz inwestycje w infrastrukturę z tym związane, utworzenie pierwszego w regionie uniwersyteckiego szpitala klinicznego, czy przekształcenie Lubuskiego Centrum Ortopedii (wcześniej Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny) w Świebodzinie. Ważne zdaniem marszałek były także sprawy społeczne. – Mocno inwestujemy w ludzi. I to właśnie w roku 2015 zanotowaliśmy najniższe bezrobocie w historii regionu. Rosną też wpływy z CIT i PIT, a to oznacza, że jest rozwój gospodarczy, że rozwija się przedsiębiorczość – podkreślała marszałek. Marszałek mówiła także o inwestycjach w infrastrukturę sportową, komunikacyjną i drogową oraz o promocji regionu. – Konsekwentnie promujemy region. Staramy się zmieniać nasz wizerunek w Polsce. Jesteśmy młodym regionem, więc musimy starać się bardziej niż regiony z korzeniami i tradycjami wielowiekowymi. I to nam się udało w tym roku znakomicie – przekonywała marszałek.

Elżbieta Anna Polak przedstawiła także plany samorządu województwa na rok 2016. - Ogłoszone zostaną 43 konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na łączną kwotę 730 mln zł. Największe środki z w ramach budżetu województwa zaplanowaliśmy na działania przeciwpowodziowe – największe z nich to zabezpieczenie Słubic i Nowej Soli – podkreślała. Marszałek wymieniła także planowane projekty infrastrukturalne i inwestycyjne.

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, jako stowarzyszenie, jest jedyną w Polce organizacją skupiającą wszystkie 82 jednostki samorządu gminnego jednego regionu. Ponadto, Zrzeszenie jest sygnatariuszem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (któremu przewodniczyło w latach 2013-2014), dzięki czemu głos wypracowany na forum regionalnym dostrzegany jest przez Sejm i Senat RP oraz przez Radę Ministrów.

Podczas obrad Konwentu, samorządowcy przyjęli m.in. stanowisko ws. wprowadzenia do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym możliwości ustanawiania przez organizatorów transportu tzw. "prawa wyłączności", stanowisko ws. przesunięcia momentu wejścia w życie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uchylających art 8a i 8b ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz stanowisko ws. konieczności  współpracy gmin i powiatów w procesie organizacji publicznego transportu zbiorowego.Lubuska Rada Zdrowia podsumowała rok

Podsumowanie roku 2015 w lubuskiej ochronie zdrowia oraz plany na rok 2016 to główne tematy świątecznego spotkania Lubuskiej Rady Zdrowia oraz dyrektorów jednostek ochrony zdrowia, dla których organem tworzącym jest samorząd województwa. - Rok 2015 był bardzo ważny, a nawet przełomowy. Był to rok dużych sukcesów. Zakończone inwestycje, ale i coraz lepsze oceny opieki medycznej w regionie zarówno eksperckie, jak i od samych pacjentów – podkreślała podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak.

Podsumowując rok 2015 marszałek Elżbieta Anna Polak wymieniła największe sukcesy w ramach ochrony zdrowia. - Sukcesem jest na pewno kierunek lekarski – nasze wspólne dzieło. Walczyliśmy o jego uruchomienie i udało się – mówiła marszałek i podkreślała, że samorząd województwa przeznaczył na ten cel 55 mln zł. 30,2 mln zł pochłonęła budowa Ośrodka Nauk Medycznych Podstawowych wraz z modernizacją Zakładu Patomorfologii, a także utworzenie zakładu diagnostyki laboratoryjnej i pracowni badań mikrobiologicznych. – Poczyniliśmy szereg inwestycji mających na celu dostosowanie infrastruktury szpitalnej do potrzeb nowoutworzonego kierunku. Oprócz szpitala w Zielonej Górze, skorzystał także szpital w Gorzowie, gdzie wyremontowany został blok operacyjny – dodała Elżbieta Anna Polak. Podczas spotkania dr Ewa Skorupka - prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Lekarskich i Nauk o Zdrowiu podsumowała pierwszy okres działalności kierunku, w tym jego pierwsze sukcesy. – Chcielibyśmy kształcić studentów nowocześnie, aby kadra która opuści mury tego uniwersytetu była otwarta na nowe metody leczenia i technologie. Będziemy robić wszystko, aby cały czas podnosić standardy kształcenia – wyjaśniła.

Niewątpliwym sukcesem ubiegłego roku było przekształcenie kolejnej jednostki ochrony zdrowia w spółkę prawa handlowego. Mowa o Lubuskim Centrum Ortopedii (wcześniej Lubuski Ośrodek Rechablitacyjno-Ortopedynczny). – To nowe otwarcie dla tej jednostki, która jest lubuską marką w Polsce. Chodzi o to, żeby potencjał szpitala był wykorzystywany, także przez pacjentów komercyjnych – wyjaśniła marszałek.

Wśród sukcesów roku 2015 znalazły się także: powołanie pierwszej w regionie kliniki uniwersyteckiej, zakończone projekty w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, uruchomienie programu profilaktycznego Zdrowe Płuca Lubuszan, decyzja o budowie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.

- Był to rok pełen sukcesów. Należą się Państwu podziękowania ze strony Zarządu Województwa Lubuskiego za dobrze wykonana pracę – mówiła marszałek. Dodała jednocześnie, że przed lubuską ochroną zdrowia jest jeszcze wiele wyzwań i wiele potrzeb do zrealizowania. – Inwestycje będą realizowane w ramach unijnych programów krajowych oraz w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Priorytetami są budowa Ośrodka radioterapii w Gorzowie Wlkp. oraz rozbudowa Centrum onkologii w Zielonej Górze, a także budowa Centrum Matki i Dziecka. We wszystkich jednostkach realizowany będzie program e-zdrowie o łącznej wartości 40 mln zł. W budżecie samorządu na najbliższy rok zaplanowaliśmy 7 mln zł na inwestycje – wyjaśniła Elżbieta Anna Polak.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały wszystkie możliwości finansowania ochrony zdrowia w nowej perspektywie unijnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów polityki zdrowotnej.

Bardzo ważną informacją szczególnie w kończącym się roku jest to, że lubuskie jednostki ochrony zdrowia się bilansują. – Żadna lubuska jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych. Są oczywiście zobowiązania bieżące, jednak szpitale stać na to, aby je sukcesywnie spłacać – wyjaśnił Tomasz Wróblewski, dyrektor departamentu ochrony zdrowia UMWL. Dodał jednocześnie, że Lubuskie jest jednym z niewielu regionów w kraju, w którym samorząd województwa nie pokrywa ujemnego wyniku finansowego szpitali ze swoich środków.

 

Młode gwiazdy lubuskiego sportu spotkają się w Drzonkowie

O sukcesach sportowców, klubów oraz ich trenerów będzie mowa podczas gali podsumowującej 2015 r. w wykonaniu dzieci i młodzieży z województwa lubuskiego. Uroczystość odbędzie się w czwartek (17.12) w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Współorganizatorem imprezy jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Podczas spotkania wręczone zostaną nagrody dla najlepszych trenerów. W trakcie uroczystości przekazane zostaną również wyróżnienia dla klubów sportowych, zawodników oraz gmin województwa lubuskiego, które zdobyły czołowe miejsca, punktując w ramach Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży. Impreza organizowana jest wspólnie przez urząd marszałkowski i WOSIR.

 

Trwa budowa mostu w Skwierzynie

Trwają prace związane z budową nowego mostu w Skwierzynie. Mieszkańcy tej części regionu mogą już korzystać z przeprawy tymczasowej, która miała zostać oddana do użytku do końca roku. Rozpoczęła się także rozbiórka starego mostu, który znajdował się w złym stanie technicznym. – Prace idą bardzo sprawnie. Działa już most tymczasowy. To bardzo dobre informacje, ponieważ budowa w Skwierzynie to przedsięwzięcie niesłychanie ważne dla naszego regionu oraz dla mieszkańców tej części województwa – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, która 10 grudnia br. wizytowała teren budowy.

Realizacja inwestycji pn. „Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez rzekę Wartę w miejscowości Skwierzyna" rozpoczęła się 17 sierpnia tego roku. Nowa przeprawa mostowa ma być gotowa w ciągu 24 miesięcy. Rozpoczęła się już rozbiórka starej konstrukcji. Wcześniej niż planowano powstała także przeprawa tymczasowa, która ma za zadanie przejęcie ruchu z drogi wojewódzkiej nr 159. Ewentualny objazd, w najkrótszym wariancie wynosi ponad 60 km tj. drogą krajową nr 3 przez Gorzów Wielkopolski oraz drogami wojewódzkimi nr 158 i 159. Tak długi objazd generowałby znaczne koszty społeczne.

Nowy most w Skwierzynie będzie mieć długość 124 m. Cześć inwestycji sfinansowana zostanie ze środków unijnych.  Koszt realizacji inwestycji wynosi 16 mln zł (wkład z budżetu woj. lubuskiego ma wynieść 15 proc.). Wykonawcą inwestycji będzie Berger Bau Polska Sp. z o.o. Wrocław.

 


Marszałek z wizytą w gorzowskim szpitalu

10 grudnia marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z zarządem i przedstawicielami związków zawodowych Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Prezes Hatała zapewnił o dobrej kondycji szpitala, kontrakt za 2015 r. został zrealizowany w 110 proc., więc wierzę, że prezes dojdzie do porozumienia ze związkami zawodowymi i pracownicy niższego szczebla dostaną podwyżki - mówiła po zakończeniu spotkania marszałek.

Podczas spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z władzami i przedstawicielami związków zawodowych Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. rozmawiano na temat bieżącej sytuacji jednostki oraz planach na rok 2016.

Szef szpitalnych związkowców Andrzej Andrzejczak stwierdził: - Mamy obawy czy założenia paktu socjalnego będą realizowane. Nie ukrywam, że jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do Zarządu Województwa Lubuskiego, bo on bardzo nam pomógł. Potrzebujemy jednak wyjaśnień od zarządu spółki.
Prezes spółki szpitalnej Ryszard Hatała zagwarantował, że lecznica się bilansuje i nie ma zagrożenia dla dodatniego wyniku finansowego placówki. Wykonanie kontraktu z NFZ zwiększyło się w ciągu dwóch lat. Mówił też o inwestycjach poczynionych w szpitalu.

Marszałek Polak podkreśliła: - Przy wzroście kontaktu i przy wyposażeniu szpitala w nowoczesny sprzęt, nie można zapominać o ludziach, pracujących na niższych stanowiskach w tym szpitalu. Nie można też zapominać o konieczności dotrzymywania wszystkich umów. Nie będzie naszej zgody na patologie, ani na nieuzasadnione podwyżki dla menadżerów czy lekarzy. Wszyscy żyjemy w Polsce i wiemy jakie są realia. Bardzo proszę, by powołany specjalny zespół przyjrzał się temu. 

Z uwagi na wiele pytań, zarówno ze strony związków zawodowych, jak i zarządu województwa, kierowanych do władz szpitala odnośnie m.in. sytuacji finansowej gorzowskiej lecznicy, powołany został specjalny zespół ds. oceny funkcjonowania szpitala, w składzie:

 • Joanna Guzikowska,
 • Łukasz Horn,
 • Aleksandra Lipińska,
 • Paulina Gabrysiak,
 • Piotr Obidziński,
 • Andrzej Andrzejczak,
 • Maria Kozimur,
 • Lubomira van der Linden,
 • Anna Małochwiej.

Zadaniem zespołu będzie dokonanie rzetelnej analizy sytuacji jednostki. Wnioski przedstawione zostaną podczas następnego spotkania, którego termin wyznaczono na 10 stycznia 2016 r.

Wizyta w gorzowskiej lecznicy była także okazją do obejrzenia wyremontowanego bloku operacyjnego.

 

Posiedzenie Rady ZIPH w Gorzowie

10 grudnia br. marszałek Elżbieta Anna Polak wzięła w Gorzowie udział w posiedzeniu Rady Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jednym z tematów posiedzenia był Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Marszałek omówiła obszary inteligentnych specjalizacji woj. lubuskiego, do których zaliczają się: zielona gospodarka, innowacyjny przemysł oraz zdrowie i jakość życia.

Podczas spotkania marszałek podkreślała, że w mijającym 2015 r. wystartował Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 z pulą 906 mln euro dla regionu. Zakończona została poprzednia perspektywa finansowa Unii Europejskiej. - Jesteśmy już bardzo mocno zaangażowani we wdrażanie nowej perspektywy. Rozpoczynamy nową perspektywę mocnym akcentem, w tym roku odbyły się już pierwsze konkursy – były to konkursy pilotażowe. Mogliśmy więc przetestować działanie w nowym okresie programowania – mówiła marszałek. Zaznaczyła jednocześnie, że nowa polityka spójności ukierunkowana jest na projekty innowacyjne. Dlatego – jak podkreślała - Program Rozwoju Innowacji jest potrzebny. - To nie jest nowy dokument. W województwie funkcjonuje Strategia Rozwoju Innowacji, która jest bardzo mocno powiązana ze Strategią Rozwoju Województwa. Wyznaczyliśmy sobie wizję i priorytety. Chcemy, aby Lubuskie było Zieloną krainą nowoczesnych technologii – podkreśliła.
Marszałek przyznała, że pomimo realizowania strategii innowacji, efekty jej wdrażania są na razie mizerne. Zaznaczyła, że brakuje patentów, firm innowacyjnych, absolwentów kierunków ścisłych. -  Ale to się powoli zaczyna zmieniać. Nasze uczelnie dostosowują swoją ofertę do potrzeb biznesu i to jest też cel, który chcemy uzyskać realizując Program Rozwoju Innowacji. Musimy też postawić na patenty, tworzenie wysokospecjalistycznych miejsc pracy i na to będą pieniądze – wyjaśniła marszałek.
Zaprezentowała także główne założenia Programu oraz obszary strategicznej interwencji – inteligentne specjalizacje regionu, czyli

- Zielona Gospodarka

- Zdrowie i jakość życia

- Innowacyjny przemysł.

Podczas posiedzenia Rady przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej Jerzy Bujok omówił innowacje w telemedycynie, realizowane w KIG. Z kolei dyrektor oddziału PGE Elektrociepłowni Gorzów Jan Kos opowiedział o budowie w Gorzowie nowego (drugiego) bloku gazowo-parowego o mocy prawie 200 MW, który będzie działał w kogeneracji, produkując jednocześnie energię elektryczną i energię cieplną. Jan Kos dodał też, że należy nadal zabiegać o budowę kompleksu energetycznego na złożach węgla brunatnego Gubin-Brody, gdyż polska energetyka jeszcze długo będzie musiała opierać się na węglu.

 

Kierunek lekarski w kontekście inwestycji

Ośrodek Nauk Medycznych Podstawowych to serce nowo uruchomionego kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Budowa Ośrodka wraz z modernizacją Zakładu Patomorfologii kosztowały ponad 30,2 mln zł. - Inwestycji w kierunek lekarski było znacznie więcej. Wszystkie zostały zrealizowane przy wsparciu Samorządu Województwa Lubuskiego – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Dziś na zielonogórskiej uczelni medycynę studiuje 60 przyszłych lekarzy. To przełomowy moment nie tylko w historii Uniwersytetu, ale także Szpitala. Jeszcze w kwietniu 2015 r. wizja uruchomienia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim malowała się dość mgliście: Ministerstwo Zdrowia stawiało warunki utworzenia „bazy własnej", a zaplecze dydaktyczne nie było jeszcze gotowe.

Kierunek lekarski: ponad 55 mln zł wsparcia z Samorządu Województwa Lubuskiego

Oprócz budowy Ośrodka Nauk Medycznych Podstawowych, w ramach jednego projektu unijnego o wartości ponad 30 mln zł, zmodernizowany został Zakład Patomorfologii, a także zakład diagnostyki laboratoryjnej i pracownia badań mikrobiologicznych. Dlaczego te inwestycje były tak ważne? To tu przyszli lekarze - zgodnie z ministerialnym programem dla kierunków lekarskich – poznają tajniki m.in. anatomii prawidłowej i histologii. Niezwykle ważna jest jakość kształcenia i europejskie standardy. Wszystko to udało się dzięki środkom unijnym, z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, a dokładniej z Krajowej Rezerwy Wykonania, ponieważ bonus, który wygraliśmy za dobre wdrażanie mogliśmy przeznaczyć na rozwój regionu, na nowe, innowacyjne kierunki – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas uroczystego otwarcia inwestycji.

Fascynująca podróż w głąb medycyny

Ośrodek Nauk Medycznych Podstawowych robi wrażenie nie tylko na „laikach", zachwyca także wykładowców i studentów kierunku lekarskiego. W sali ćwiczeniowo-sekcyjnej, wyposażonej zgodnie z normami m.in. w stalowe stoły, realizowane są zajęcia z anatomii na zwłokach, gdzie studenci poznają tajemnice budowy ludzkiego organizmu. Natomiast zasady funkcjonowania tkanek człowieka odkrywają w salach ćwiczeniowych wykorzystując do tego mikroskopy.

Klinika jako baza własna dla Uniwersytetu

Z formalnego punktu widzenia – Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze stał się już kliniką. Zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej, Dyrektor Szpitala zawarł umowę z Rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie udostępnienia obiektów szpitalnych. Wprawdzie nadal Szpital stanowi tzw. „bazę obcą" dla Uczelni, ale podjęte zostały już działania, by to zmienić.

Przygotowywane obecnie przekształcenie Szpitala w spółkę będzie pierwszym krokiem, aby stał się on kliniką w znaczeniu tzw. „bazy własnej" - taką możliwość stwarzają zapisy w ustawie o działalności leczniczej. Po przekształceniu lecznicy Województwo Lubuskie będzie posiadało 100 proc. udziałów w szpitalnej spółce, a większościowym właścicielem stanie się UZ, nabywając 51 proc. udziałów. Co istotne w tej operacji – Województwo Lubuskie wcale nie zostanie pozbawione wpływu na lecznicę. Mimo że będzie właścicielem mniejszej części udziałów – 49 proc., to jednak udziały te będą uprzywilejowane. Taką możliwość daje kodeks spółek handlowych.

Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

W 2012 r. zawarliśmy porozumienie z Uniwersytetem Zielonogórskim, w którym zobowiązaliśmy się do wsparcia przy tworzeniu kierunku lekarskiego. Deklaracja, którą wówczas złożyłam w imieniu Samorządu Województwa, została zrealizowana nawet z nawiązką. I nie ma w tym stwierdzeniu przesady, ponieważ trzy lata temu plany były skromniejsze. Wymogi związane z kierunkiem lekarskim kazały nam jednak zweryfikować zakres inwestycji związanych z kierunkiem i kliniką. Dziś dzięki tym projektom mamy świetnie wyposażony Ośrodek Nauk Medycznych Podstawowych. Studenci medycyny UZ uczą się anatomii z wykorzystaniem nowych urządzeń. W perspektywie – w zakresie kształcenia – jest jeszcze utworzenie Centrum Symulacji Medycznej. Ponadto mamy też plany rozwoju samego Szpitala: utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka oraz rozwój usług onkologicznych.

Dzięki zmianie formy organizacyjno-prawnej Lecznicy, będziemy mogli sięgnąć po środki z krajowych programów operacyjnych na realizację powyższych celów.

Inwestycje wsparte przez Województwo Lubuskie – związane z utworzeniem kierunku lekarskiego i dostosowaniem infrastruktury UZ i Szpitala

 • 30,2 mln zł - dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb kierunku lekarskiego (w tym – modernizacja zakładu patomorfologii, utworzenie ośrodka nauk medycznych podstawowych, przebudowa zakładu diagnostyki laboratoryjnej oraz pracowni badań mikrobiologicznych) – źródła finansowania – LRPO, budżet Województwa Lubuskiego, budżet Miasta Zielona Góra
 • 6 mln zł – przeznaczono na pierwsze dwa lata funkcjonowania kierunku lekarskiego (umowa na pierwsze 2 mln zł została podpisana 26 sierpnia 2015 r.) – źródło finansowania – budżet województwa lubuskiego
 • 6,2 mln zł – modernizacja budynku F z przeznaczeniem na Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu – źródła finansowania – LRPO, budżet Województwa Lubuskiego
 • 350 tys. zł – wyposażenie Dziekanatu – źródło finansowania – budżet Województwa Lubuskiego
 • 3,8 mln zł – przygotowanie infrastruktury UZ pod potrzeby kierunku lekarskiego- źródło finansowania – LRPO
 • 8,5 mln zł – dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów wydziałów medycznych źródło finansowania – LRPO

RAZEM – 55,05 mln zł


Zarząd województwa podsumował rok swojej pracy

Wielka kasa w nowym unijnym rozdaniu, kilometry wyremontowanych dróg, nowe pociągi, kierunek lekarski na UZ,  historyczny spadek bezrobocia - to tylko niektóre z dobrych wiadomości, którymi może podzielić się zarząd województwa lubuskiego po pierwszym roku swojej pracy. - Wystartowaliśmy razem z zatwierdzonymi programami, zaktualizowaną Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego i jasno określona wizją rozwoju. Teraz konsekwentnie ją realizujemy – podkreślała podczas konferencji podsumowującej rok pracy zarządu marszałek Elżbieta Anna Polak.

Największe sukcesy pierwszego roku pracy zarządu województwa:

 • Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 – 906 mln euro dla Lubuskiego

– To wielkie pieniądze i wielka szansa dla regionu – podkreślała podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak. Przypomniała także, że w roku 2015 ogłoszone zostały już pierwsze konkursy w ramach RPO, przyjęte zostało uszczegółowienie, kryteria dostępu oraz harmonogram ogłaszania konkursów na 2016 rok. Jednym słowem program ruszył pełną parą. Rok 2015 był także rokiem zakończenia, podsumowania i rozliczenia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 • 12 mld zł na inwestycje!

12 mld zł – to łączna wartość projektów inwestycyjnych, które znalazły się przyjętym przez rząd Kontrakcie Terytorialnym woj. lubuskiego. - To drogowskaz dla regionu, bo wskazuje źródła finansowania, nie tylko unijne, ale także z budżetu państwa i budżetu województwa – wyjaśniła marszałek. Do największych zadań ujętych w lubuskim kontrakcie terytorialnym, które zaakceptował rząd należą: dokończenie trasy ekspresowej S3, rozbudowa i modernizacja sieci energetycznych, poprawa żeglowności na Odrze - projekt określany mianem Odrzańskiej Drogi Wodnej. To kosztowne inwestycje, opiewające na dziesiątki i setki milionów zł.

 • Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim

Udało się! Po kilku latach starań, dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu wielu osób i środowisk Uniwersytet Zielonogórski będzie kształcił kadrę medyczną. - Nasza konsekwentna praca i zaangażowanie przyniosły efekt! – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Utworzenie kierunku wymagało przeprowadzenia szeregu inwestycji w szpitalu wojewódzkim w Zielonej Górze, a także w szpitalu w Gorzowie Wlkp. (modernizacja bloku operacyjnego)

Inwestycje BEZPOŚREDNIO związane z utworzeniem kierunku: 

23 mln zł - Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego (w tym – modernizacja zakładu patomorfologii, utworzenie ośrodka nauk medycznych podstawowych, przebudowa zakładu diagnostyki laboratoryjnej oraz pracowni badań mikrobiologicznych)

6 mln zł – z przeznaczeniem na pierwsze dwa lata funkcjonowania kierunku lekarskiego (umowa na pierwsze 2 mln zł została podpisana 26 sierpnia 2015 r.)

6,2 mln zł – modernizacja budynku F z przeznaczeniem na Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

350 tys. zł – wyposażenie Dziekanatu

3,8 mln zł – Przygotowanie infrastruktury UZ pod potrzeby kierunku lekarskiego.

8,5 mln zł – Dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów wydziałów medycznych

RAZEM – ok. 47,85 mln zł

 • Lubuskie lecznice przekształcone

Utworzenie kierunku lekarskiego wiązało się także z koniecznością przekształcenia szpitala wojewódzkiego w Zielonej Górze w szpital kliniczny, tak aby studenci medycy mogli zdobywać w nim doświadczenie. Zgodę na ten proces wyrazili Radni Województwa Lubuskiego. Proces przekształcania lecznicy jest już na ukończeniu. Będzie to pierwsza klinika w województwie lubuskim.

Proces przekształcenia przeszedł także Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny, obecnie działający pod nazwą Lubuskie Centrum Ortopedii. Przekształcenie pozwoli na rozwój jednostki i umożliwi lepszy dostęp pacjentów do usług medycznych. – Lubuskie szpitale się bilansują. Podnosimy standardy leczenia i opieki medycznej w regionie. Lubuskie awansowało z miejsca 14. na 1. W obszarze jakości życia. (Raport taki przygotowany został przez niezależnych ekspertów na zlecenie Ministerstwa Zdrowia)  – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

 • Najniższe bezrobocie w historii regionu!

W roku 2015 zanotowano najniższe bezrobocie w historii województwa. - Rezultaty interwencji finansowej funduszy europejskich. Sądzę również, że dobrze wybraliśmy priorytety: wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju mikro i małych firm. Te dobre wskaźniki to przecież zasługa naszych przedsiębiorców – powiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak.

 • Lubuskie atrakcyjne dla turysty!

Efekty przynosi także promocja regionu lubuskiego na zewnątrz . Spot: „Lubuskie – zatrzymaj słońce!" promujący wybrane projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich oraz przedstawiający walory turystyczne województwa zdobył główną nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Camerimage w Bydgoszczy w konkursie spotów reklamowych: „Fundusze europejskie w kadrze". – Budujemy tożsamość i poczucie siły regionu. Chcemy odważnie i bez kompleksów realizować ambitne projekty. Chcemy też pokazywać potencjał naszego regionu i zachęcać do odwiedzenia go – mówiła podczas konferencji marszałek Elżbieta Anna Polak.  Niewątpliwą atrakcją regionu jest Geopark Łuk Mużakowa, który w roku 2015 trafił na listę UNESCO. Na listę najciekawszych miejsc w regionie na pewno wpisać można także Park Narodowy Ujście Warty, który w tym roku uznany został za jeden z 7 nowych cudów Polski (plebiscyt organizowany był przez Miesięcznik "National Geographic Traveler").

 • Lubuskie otwarte na świat

W roku 2015 udało się pozyskać nowego partnera zagranicznego. Lubuskie rozpoczęło współpracę z regionem Kreta. To już kolejny przykład dobrej współpracy z partnerami z Europy i nie tylko. – Nawiązaliśmy relacje pomiędzy przedsiębiorcami z Europy, ale także USA. Było to możliwe dzięki dobrej współpracy – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

 • Gorzów zabezpieczony przed powodzią

Zakończyła się realizacja jednej z najważniejszych inwestycji dla Gorzowa. Mowa o przebudowie Kanału Siedlickiego, a tym samym zwiększeniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Zakanala, którzy każdej wiosny zmagali się z podtopieniami. Koszt to blisko 14 mln zł. To jednak nie jedyna inwestycja z zakresu melioracji. Przeprowadzone zostały także działania związane z małą retencją, zmodernizowane zostały wały przeciwpowodziowe, wybudowane przepompownie, a także pozyskano środki na zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla Słubic i Nowej Soli. Jak podkreślał wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, większość z tym działań udało się zrealizować dzięki środkom z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. – Staraliśmy się w tym roku zakończyć i podsumować wdrażanie i rozliczyć programu unijne. Wykorzystaliśmy te środki bardzo dobrze. To dzięki nim widać zmiany na lubuskiej wsi. Wykorzystaliśmy pulę środków niemalże w 100% - wyjaśnił wicemarszałek.

 • Rozwój Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

Zakończył się kolejny etap prac związany z rozbudową i modernizacją ośrodka. W tym roku zakończono realizację II etapu inwestycji , który zakładał modernizację obiektu budynku zaplecza pływalni z dostosowaniem do potrzeb noclegowych (powstał internat „Olimpijczyk", 27 pokoi dwuosobowych dostosowanych do osób niepełnosprawnych), budowę basenu – brodzika dla dzieci, montaż ogrodzenia i oświetlenia terenu zespołu pływalni. Zakończyła się też realizacja II etapu inwestycji pod nazwą „Remont i modernizacja układu komunikacyjnego w celu umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie" zawiera wymianę i modernizację większości ciągów pieszych i jezdnych na terenie Ośrodka z dostosowaniem dla osób niewidomych, likwidację krawężników, wyznaczenie miejsc parkingowych przed wszystkimi obiektami, oświetlenie ciągów komunikacyjnych oświetleniem energooszczędnym – ledowym oraz montaż ławek, śmietników i stojaków na rowery, oznakowanie Ośrodka.

 • Modernizacja taboru kolejowego

Do końca roku na regionalne tory wyjedzie kolejny nowy pociąg. Zakupiony zostanie w ramach Zachodniej Grupy Zakupowej, w projekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wspólnie z woj. zachodniopomorskim. Projekt obejmował zakup 14 Impulsów, z czego dwa dla naszego województwa. - Mamy jednak zgodę Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na rozszerzenie projektu. W związku z tym do Lubuskiego trafi jeszcze jeden Impuls – wyjaśniła członek zarządu Alicja Makarska.  Koszt jednego zespołu trakcyjnego to 21,4 mln zł, w tym blisko 13,9 mln zł to dofinansowanie Unii Europejskiej. Wkład własny z budżetu województwa wynosi  3,5 mln zł. Jest jednak możliwość odzyskania podatku VAT w wysokości  4 mln zł. Może się więc okazać, że nowy pociąg trafi do lubuskiego praktycznie bez kosztów ze strony samorządu województwa.

 • Dwa Zakłady Aktywizacji Zawodowej

Pierwszy powstał na południu regionu w Szprotawie, drugi na północy w Kamieniu Wielkim. Koszt jednego to 500 tys. zł. - Zakłady Aktywności Zawodowej stworzą osobom niepełnosprawnym szansę rehabilitacji zawodowej i społecznej przygotowując ich do funkcjonowania na otwartym rynku pracy oraz udzielając pomocy w realizacji pełnego, niezależnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości – wyjaśnił wicemarszałek Romuald Gawlik.

 

Charytatywna Torba dla potrzebujących

Członkowie zarządu województwa lubuskiego z marszałek Elżbietą Anną Polak na czele 9 grudnia br. rozpoczęli akcję Charytatywna Torba. W jej ramach Caritas przekaże określonym instytucjom specjalne worki, które pojawią się także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Pracownicy UMWL będą mogli wypełniać torby np. produktami spożywczymi lub środkami czystości. – Okres przedświąteczny to czas, kiedy szczególnie trzeba wesprzeć potrzebujących – komentuje marszałek.

Charytatywna Torba to kolejna akcja w charytatywnym „pakiecie" Caritasu, który każdego roku w grudniu organizuje m.in. przedsięwzięcie „Rodzina rodzinie" i „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom", w Lubuskiem organizowana po raz pierwszy.  Grudniowa zbiórka potrwa do 15 grudnia. Zebrane produkty trafią do najbardziej potrzebujących rodzin. Charytatywne torby czekać będą we wszystkich budynkach urzędu marszałkowskiego.Rozpoczynamy konsultacje społeczne Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego, które będą prowadzone w dniach od 11 grudnia 2015 r. do 14 stycznia 2016 r.

Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego jest jednym z podstawowych wymogów spełnienia warunkowości ex-ante dla celu tematycznego 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Przyjęcie Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego dla inwestycji transportowych jest niezbędne, pozwoli na uruchomienie interwencji w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport RPO-L2020, a także umożliwi opracowanie docelowych rozwiązań, szczególnie w zakresie transportu drogowego i kolejowego, ułatwiając wsparcie inwestycji transportowych.

Głównym celem projektowanego Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego jest rozwój systemu transportowego regionu poprawiający dostępność komunikacyjną w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym na rzecz rozwoju gospodarczego, spójności terytorialnej i społecznej oraz poprawy bezpieczeństwa.

W ramach PRT WL wskazane są kierunki rozwoju transportu w jego różnych dziedzinach, przede wszystkim w ramach infrastruktury transportu drogowego, kolejowego, ale również w ramach transportu miejskiego, transportu wodnego śródlądowego i lotniczego.

PRT WL zawiera opis stanu infrastruktury transportowej w regionie, przedstawia także determinanty jej rozwoju w kontekście wzrostu gospodarczego i społecznego województwa. W dokumencie przedstawiono także prognozy dla poszczególnych rodzajów transportu w oparciu o planowane inwestycje w ramach różnych rodzajów infrastruktury na poziomie województwa i kraju, wskazano również założenia systemu monitorowania i aktualizacji Programu, które będą prowadzone w trakcie jego realizacji.

Uwagi i opinie do projektu dokumentu można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłaszania uwag, do dnia 14 stycznia 2016 r., na adres e-mail: t.przybyla@lubuskie.pl

Prosimy uprzejmie o podawanie nazwy organizacji lub imienia i nazwiska osoby zgłaszającej uwagi.

W ramach konsultacji zostaną zorganizowane dwa spotkania (w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim),w czasiektórych będzie możliwość bliższego zapoznania się z ideą i zakresem problemowym dokumentu oraz udziału w dyskusji. Miejsce, godzina i plan spotkań zostaną opublikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Do pobrania:


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?