czwartek, 10 grudnia 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.233.2015                                                                                Zielona Góra, 10.12.2015 r.

 
Newsletter nr 233


 


Posiedzenie Rady ZIPH w Gorzowie
10 grudnia br. marszałek Elżbieta Anna Polak wzięła udział w posiedzeniu Rady Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jednym z tematów posiedzenia był Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Marszałek omówiła obszary inteligentnych specjalizacji woj. lubuskiego, do których zaliczają się: zielona gospodarka, innowacyjny przemysł oraz zdrowie i jakość życia.
Podczas spotkania marszałek podkreślała, że w mijającym 2015 r. wystartował Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 z pulą 906 mln euro dla regionu. Zakończona została poprzednia perspektywa finansowa Unii Europejskiej. - Jesteśmy już bardzo mocno zaangażowani we wdrażanie nowej perspektywy. Rozpoczynamy nową perspektywę mocnym akcentem, w tym roku odbyły się już pierwsze konkursy – były to konkursy pilotażowe. Mogliśmy więc przetestować działanie w nowym okresie programowania – mówiła marszałek. Zaznaczyła jednocześnie, że nowa polityka spójności ukierunkowana jest na projekty innowacyjne. Dlatego – jak podkreślała - Program Rozwoju Innowacji jest potrzebny. - To nie jest nowy dokument. W województwie funkcjonuje Strategia Rozwoju Innowacji, która jest bardzo mocno powiązana ze Strategią Rozwoju Województwa. Wyznaczyliśmy sobie wizję i priorytety. Chcemy, aby Lubuskie było Zieloną krainą nowoczesnych technologii – podkreśliła.
Marszałek przyznała, że pomimo realizowania strategii innowacji, efekty jej wdrażania są na razie mizerne. Zaznaczyła, że brakuje patentów, firm innowacyjnych, absolwentów kierunków ścisłych. - Ale to się powoli zaczyna zmieniać. Nasze uczelnie dostosowują swoją ofertę do potrzeb biznesu i to jest też cel, który chcemy uzyskać realizując Program Rozwoju Innowacji. Musimy też postawić na patenty, tworzenie wysokospecjalistycznych miejsc pracy i na to będą pieniądze – wyjaśniła marszałek.
Zaprezentowała także główne założenia Programu oraz obszary strategicznej interwencji – inteligentne specjalizacje regionu, czyli
- Zielona Gospodarka
- Zdrowie i jakość życia
- Innowacyjny przemysł.
Podczas posiedzenia Rady przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej Jerzy Bujok omówił innowacje w telemedycynie, realizowane w KIG. Z kolei dyrektor oddziału PGE Elektrociepłowni Gorzów Jan Kos opowiedział o budowie w Gorzowie nowego (drugiego) bloku gazowo-parowego o mocy prawie 200 MW, który będzie działał w kogeneracji, produkując jednocześnie energię elektryczną i energię cieplną. Jan Kos dodał też, że należy nadal zabiegać o budowę kompleksu energetycznego na złożach węgla brunatnego Gubin-Brody, gdyż polska energetyka jeszcze długo będzie musiała opierać się na węglu.

Marszałek z wizytą w gorzowskim szpitalu
10 grudnia marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z zarządem i przedstawicielami związków zawodowych Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Prezes Hatała zapewnił o dobrej kondycji szpitala, kontrakt za 2015 r. został zrealizowany w 110 proc., więc wierzę, że prezes dojdzie do porozumienia ze związkami zawodowymi i pracownicy niższego szczebla dostaną podwyżki - mówiła po zakończeniu spotkania marszałek.
Podczas spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z władzami i przedstawicielami związków zawodowych Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. rozmawiano na temat bieżącej sytuacji jednostki oraz planach na rok 2016.
Szef szpitalnych związkowców Andrzej Andrzejczak stwierdził: - Mamy obawy czy założenia paktu socjalnego będą realizowane. Nie ukrywam, że jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do Zarządu Województwa Lubuskiego, bo on bardzo nam pomógł. Potrzebujemy jednak wyjaśnień od zarządu spółki.
Prezes spółki szpitalnej Ryszard Hatała zagwarantował, że lecznica się bilansuje i nie ma zagrożenia dla dodatniego wyniku finansowego placówki. Wykonanie kontraktu z NFZ zwiększyło się w ciągu dwóch lat. Mówił też o inwestycjach poczynionych w szpitalu.
Marszałek Polak podkreśliła: - Przy wzroście kontaktu i przy wyposażeniu szpitala w nowoczesny sprzęt, nie można zapominać o ludziach, pracujących na niższych stanowiskach w tym szpitalu. Nie można też zapominać o konieczności dotrzymywania wszystkich umów. Nie będzie naszej zgody na patologie, ani na nieuzasadnione podwyżki dla menadżerów czy lekarzy. Wszyscy żyjemy w Polsce i wiemy jakie są realia. Bardzo proszę, by powołany specjalny zespół przyjrzał się temu.
Z uwagi na wiele pytań, zarówno ze strony związków zawodowych, jak i zarządu województwa, kierowanych do władz szpitala odnośnie m.in. sytuacji finansowej gorzowskiej lecznicy, powołany został specjalny zespół ds. oceny funkcjonowania szpitala, w składzie:
• Joanna Guzikowska,
• Łukasz Horn,
• Aleksandra Lipińska,
• Paulina Gabrysiak,
• Piotr Obidziński,
• Andrzej Andrzejczak,
• Maria Kozimur,
• Lubomira van der Linden,
• Anna Małochwiej.
Zadaniem zespołu będzie dokonanie rzetelnej analizy sytuacji jednostki. Wnioski przedstawione zostaną podczas następnego spotkania, którego termin wyznaczono na 10 stycznia 2016 r.
Wizyta w gorzowskiej lecznicy była także okazją do obejrzenia wyremontowanego bloku operacyjnego.


Zarząd województwa podsumował rok swojej pracy

Wielka kasa w nowym unijnym rozdaniu, kilometry wyremontowanych dróg, nowe pociągi, kierunek lekarski na UZ,  historyczny spadek bezrobocia - to tylko niektóre z dobrych wiadomości, którymi może podzielić się zarząd województwa lubuskiego po pierwszym roku swojej pracy. - Wystartowaliśmy razem z zatwierdzonymi programami, zaktualizowaną Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego i jasno określona wizją rozwoju. Teraz konsekwentnie ją realizujemy – podkreślała podczas konferencji podsumowującej rok pracy zarządu marszałek Elżbieta Anna Polak.

Największe sukcesy pierwszego roku pracy zarządu województwa:

 • Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 – 906 mln euro dla Lubuskiego

– To wielkie pieniądze i wielka szansa dla regionu – podkreślała podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak. Przypomniała także, że w roku 2015 ogłoszone zostały już pierwsze konkursy w ramach RPO, przyjęte zostało uszczegółowienie, kryteria dostępu oraz harmonogram ogłaszania konkursów na 2016 rok. Jednym słowem program ruszył pełną parą. Rok 2015 był także rokiem zakończenia, podsumowania i rozliczenia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 • 12 mld zł na inwestycje!

12 mld zł – to łączna wartość projektów inwestycyjnych, które znalazły się przyjętym przez rząd Kontrakcie Terytorialnym woj. lubuskiego. - To drogowskaz dla regionu, bo wskazuje źródła finansowania, nie tylko unijne, ale także z budżetu państwa i budżetu województwa – wyjaśniła marszałek. Do największych zadań ujętych w lubuskim kontrakcie terytorialnym, które zaakceptował rząd należą: dokończenie trasy ekspresowej S3, rozbudowa i modernizacja sieci energetycznych, poprawa żeglowności na Odrze - projekt określany mianem Odrzańskiej Drogi Wodnej. To kosztowne inwestycje, opiewające na dziesiątki i setki milionów zł.

 • Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim

Udało się! Po kilku latach starań, dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu wielu osób i środowisk Uniwersytet Zielonogórski będzie kształcił kadrę medyczną. - Nasza konsekwentna praca i zaangażowanie przyniosły efekt! – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Utworzenie kierunku wymagało przeprowadzenia szeregu inwestycji w szpitalu wojewódzkim w Zielonej Górze, a także w szpitalu w Gorzowie Wlkp. (modernizacja bloku operacyjnego)

Inwestycje BEZPOŚREDNIO związane z utworzeniem kierunku: 

23 mln zł - Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego (w tym – modernizacja zakładu patomorfologii, utworzenie ośrodka nauk medycznych podstawowych, przebudowa zakładu diagnostyki laboratoryjnej oraz pracowni badań mikrobiologicznych)

6 mln zł – z przeznaczeniem na pierwsze dwa lata funkcjonowania kierunku lekarskiego (umowa na pierwsze 2 mln zł została podpisana 26 sierpnia 2015 r.)

6,2 mln zł – modernizacja budynku F z przeznaczeniem na Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

350 tys. zł – wyposażenie Dziekanatu

3,8 mln zł – Przygotowanie infrastruktury UZ pod potrzeby kierunku lekarskiego.

8,5 mln zł – Dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów wydziałów medycznych

RAZEM – ok. 47,85 mln zł

 • Lubuskie lecznice przekształcone

Utworzenie kierunku lekarskiego wiązało się także z koniecznością przekształcenia szpitala wojewódzkiego w Zielonej Górze w szpital kliniczny, tak aby studenci medycy mogli zdobywać w nim doświadczenie. Zgodę na ten proces wyrazili Radni Województwa Lubuskiego. Proces przekształcania lecznicy jest już na ukończeniu. Będzie to pierwsza klinika w województwie lubuskim.

Proces przekształcenia przeszedł także Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny, obecnie działający pod nazwą Lubuskie Centrum Ortopedii. Przekształcenie pozwoli na rozwój jednostki i umożliwi lepszy dostęp pacjentów do usług medycznych. – Lubuskie szpitale się bilansują. Podnosimy standardy leczenia i opieki medycznej w regionie. Lubuskie awansowało z miejsca 14. na 1. W obszarze jakości życia. (Raport taki przygotowany został przez niezależnych ekspertów na zlecenie Ministerstwa Zdrowia)  – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

 • Najniższe bezrobocie w historii regionu!

W roku 2015 zanotowano najniższe bezrobocie w historii województwa. - Rezultaty interwencji finansowej funduszy europejskich. Sądzę również, że dobrze wybraliśmy priorytety: wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju mikro i małych firm. Te dobre wskaźniki to przecież zasługa naszych przedsiębiorców – powiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak.

 • Lubuskie atrakcyjne dla turysty!

Efekty przynosi także promocja regionu lubuskiego na zewnątrz . Spot: „Lubuskie – zatrzymaj słońce!" promujący wybrane projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich oraz przedstawiający walory turystyczne województwa zdobył główną nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Camerimage w Bydgoszczy w konkursie spotów reklamowych: „Fundusze europejskie w kadrze". – Budujemy tożsamość i poczucie siły regionu. Chcemy odważnie i bez kompleksów realizować ambitne projekty. Chcemy też pokazywać potencjał naszego regionu i zachęcać do odwiedzenia go – mówiła podczas konferencji marszałek Elżbieta Anna Polak.  Niewątpliwą atrakcją regionu jest Geopark Łuk Mużakowa, który w roku 2015 trafił na listę UNESCO. Na listę najciekawszych miejsc w regionie na pewno wpisać można także Park Narodowy Ujście Warty, który w tym roku uznany został za jeden z 7 nowych cudów Polski (plebiscyt organizowany był przez Miesięcznik "National Geographic Traveler").

 • Lubuskie otwarte na świat

W roku 2015 udało się pozyskać nowego partnera zagranicznego. Lubuskie rozpoczęło współpracę z regionem Kreta. To już kolejny przykład dobrej współpracy z partnerami z Europy i nie tylko. – Nawiązaliśmy relacje pomiędzy przedsiębiorcami z Europy, ale także USA. Było to możliwe dzięki dobrej współpracy – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

 • Gorzów zabezpieczony przed powodzią

Zakończyła się realizacja jednej z najważniejszych inwestycji dla Gorzowa. Mowa o przebudowie Kanału Siedlickiego, a tym samym zwiększeniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Zakanala, którzy każdej wiosny zmagali się z podtopieniami. Koszt to blisko 14 mln zł. To jednak nie jedyna inwestycja z zakresu melioracji. Przeprowadzone zostały także działania związane z małą retencją, zmodernizowane zostały wały przeciwpowodziowe, wybudowane przepompownie, a także pozyskano środki na zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla Słubic i Nowej Soli. Jak podkreślał wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, większość z tym działań udało się zrealizować dzięki środkom z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. – Staraliśmy się w tym roku zakończyć i podsumować wdrażanie i rozliczyć programu unijne. Wykorzystaliśmy te środki bardzo dobrze. To dzięki nim widać zmiany na lubuskiej wsi. Wykorzystaliśmy pulę środków niemalże w 100% - wyjaśnił wicemarszałek.

 • Rozwój Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

Zakończył się kolejny etap prac związany z rozbudową i modernizacją ośrodka. W tym roku zakończono realizację II etapu inwestycji , który zakładał modernizację obiektu budynku zaplecza pływalni z dostosowaniem do potrzeb noclegowych (powstał internat „Olimpijczyk", 27 pokoi dwuosobowych dostosowanych do osób niepełnosprawnych), budowę basenu – brodzika dla dzieci, montaż ogrodzenia i oświetlenia terenu zespołu pływalni. Zakończyła się też realizacja II etapu inwestycji pod nazwą „Remont i modernizacja układu komunikacyjnego w celu umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie" zawiera wymianę i modernizację większości ciągów pieszych i jezdnych na terenie Ośrodka z dostosowaniem dla osób niewidomych, likwidację krawężników, wyznaczenie miejsc parkingowych przed wszystkimi obiektami, oświetlenie ciągów komunikacyjnych oświetleniem energooszczędnym – ledowym oraz montaż ławek, śmietników i stojaków na rowery, oznakowanie Ośrodka.

 • Modernizacja taboru kolejowego

Do końca roku na regionalne tory wyjedzie kolejny nowy pociąg. Zakupiony zostanie w ramach Zachodniej Grupy Zakupowej, w projekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wspólnie z woj. zachodniopomorskim. Projekt obejmował zakup 14 Impulsów, z czego dwa dla naszego województwa. - Mamy jednak zgodę Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na rozszerzenie projektu. W związku z tym do Lubuskiego trafi jeszcze jeden Impuls – wyjaśniła członek zarządu Alicja Makarska.  Koszt jednego zespołu trakcyjnego to 21,4 mln zł, w tym blisko 13,9 mln zł to dofinansowanie Unii Europejskiej. Wkład własny z budżetu województwa wynosi  3,5 mln zł. Jest jednak możliwość odzyskania podatku VAT w wysokości  4 mln zł. Może się więc okazać, że nowy pociąg trafi do lubuskiego praktycznie bez kosztów ze strony samorządu województwa.

 • Dwa Zakłady Aktywizacji Zawodowej

Pierwszy powstał na południu regionu w Szprotawie, drugi na północy w Kamieniu Wielkim. Koszt jednego to 500 tys. zł. - Zakłady Aktywności Zawodowej stworzą osobom niepełnosprawnym szansę rehabilitacji zawodowej i społecznej przygotowując ich do funkcjonowania na otwartym rynku pracy oraz udzielając pomocy w realizacji pełnego, niezależnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości – wyjaśnił wicemarszałek Romuald Gawlik.Charytatywna Torba dla potrzebujących

Członkowie zarządu województwa lubuskiego z marszałek Elżbietą Anną Polak na czele 9 grudnia br. rozpoczęli akcję Charytatywna Torba. W jej ramach Caritas przekaże określonym instytucjom specjalne worki, które pojawią się także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Pracownicy UMWL będą mogli wypełniać torby np. produktami spożywczymi lub środkami czystości. – Okres przedświąteczny to czas, kiedy szczególnie trzeba wesprzeć potrzebujących – komentuje marszałek.

Charytatywna Torba to kolejna akcja w charytatywnym „pakiecie" Caritasu, który każdego roku w grudniu organizuje m.in. przedsięwzięcie „Rodzina rodzinie" i „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom", w Lubuskiem organizowana po raz pierwszy.  Grudniowa zbiórka potrwa do 15 grudnia. Zebrane produkty trafią do najbardziej potrzebujących rodzin. Charytatywne torby czekać będą we wszystkich budynkach urzędu marszałkowskiego.[Nie]winne gwiazdkowanie w Lubuskim Centrum Winiarstwa

Wszystkich spragnionych bożonarodzeniowej atmosfery, polujących na oryginalne upominki i smaki regionalne, zapraszamy już 12 grudnia br. do Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze. Od godziny 12.00 „gwiazdkujemy" na winną nutę: będzie można m.in. wziąć udział w warsztatach dekoracji świątecznych oraz zakupić pyszne, zdrowe prezenty. – Możemy już teraz poczuć magię świąt, a przy okazji rodzinnie spędzić czas z dziećmi i poznać nasz smakowito-winny region – zaprasza marszałek Elżbieta Anna Polak.

Przepis na udaną sobotę, pełną bożonarodzeniowego klimatu? Trzeba połączyć świąteczny nastrój, tradycyjne smaki, winną historię Regionu Lubuskiego i szczyptę nowoczesności – wszystko to czeka na Państwa w najbliższą sobotę, tj. 12 grudnia w Lubuskim Centrum Winiarstwa (Zabór, ul. Winiarska 1) w godzinach od 12:00 do 16:00. Gwarantujemy nie tylko wspaniałą, (nie)winną zabawę dla całych rodzin, ale także możliwość zakupu oryginalnych upominków pod choinkę oraz wspaniałych produktów regionalnych, takich jak sery, miody, wędliny, wino i inne smakołyki.

Z nutą wina

Tych z Państwa, którzy chcieliby wyruszyć w "winną" podróż, po Lubuskim Centrum Winiarstwa oprowadzi nasz przewodnik, który opowiadać będzie m.in. o odradzaniu tradycji winiarskich w Lubuskiem oraz o technice produkcji "napoju bogów". – To także część naszego regionalnego dziedzictwa kulturowego – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. – Stąd pomysł zorganizowania bożonarodzeniowego jarmarku właśnie w Lubuskim Centrum Winiarstwa. To dzięki tradycji co roku ubieramy wspólnie choinkę i zasiadamy przy wigilijnym stole, więc warto też poznać historię i obyczaje Ziemi Lubuskiej, która od XIII w. związana jest z winiarstwem.

Ach choinka, choinka

Któż z nas nie pamięta samodzielnie wykonywanych ozdób na choinkę? Niejednemu pewnie zakręci się łezka w oku, gdy jego pociechy przygotują w sobotę dekoracje świąteczne. Będziemy je tworzyć wyłącznie z naturalnych materiałów! Lubuska artystka Sylwia Gromacka-Staśko pokaże jak ozdobić nasze choinki m.in. słomianymi gwiazdami oraz zawieszkami z masy solnej i papieru.

Naszych małych i dużych gości Biały Tulipan Rękodzieło zaprasza także na bezpłatne warsztaty… zdobienia bożonarodzeniowych pierników. Ten słodki symbol świąteczny wypiekany będzie z prawdziwego ciasta, przygotowanego zgodnie z tradycją rodzinną przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Pierniki zdobione będą lukrem i kolorowymi posypkami, a okraszone zostaną garścią ludowych opowieści o pierniku – jego historii, przysłów z nim związanych oraz krążąc

Autorska pracownia rękodzielnicza „Spod Hebelka" pokaże cudeńka z drewna, które będzie można pięknie udekorować i zakupić, by wyjątkowo upiększyć świąteczny stół..

Smaki regionu

Nie tylko korzenny aromat pierników będzie Państwa kusić tego dnia! Na świątecznych lubuskich stołach nie może przecież zabraknąć zdrowych i naturalnych produktów od sprawdzonych, regionalnych producentów. Zakupić będzie można m.in. bezkonkurencyjne LODY BABCI MANI. Do świątecznych wypieków idealnie nada się swojskie masło, a na przystawkę proponujemy sery produkowane od zwierząt z własnej hodowli. Amatorzy wiejskich wędlin również znajdą coś dla podniebienia w postaci różnego rodzaju wyrobów masarskich przygotowywanych z pasją na tradycyjnych recepturach.

Ponieważ nasz jarmark odbywa się na Lubuskim Szlaku Wina i Miodu, podczas „gwiazdkowania" nie może zabraknąć miodów i wyrobów pszczelarskich, a lubuscy winiarze, m.in. z winnic:

„Miłosz", „Julia" i „Saint Vincent", pochwalą się swoją bogatą ofertą.

Wielbicielom wytrawnym i tradycyjny smakom polecamy kapustę kwaszoną i ogórki kiszone oraz chleb o wyjątkowych walorach smakowych, a fanom zdrowej i naturalnej żywności – ekologiczne jabłka i soki wytwarzane z nowych, ciekawych i aromatycznych odmian jabłek, a także olej lniany uprawiany starą, sprawdzoną metodą, gwarantującą najwyższą jakość i odpowiednie właściwości.

Podczas gwiazdkowego spotkania na ludową nutę przygrywać będzie kapela „Syrba". Dla wszystkich odwiedzających przygotowany jest słodki poczęstunek i gorące napoje, świąteczna atmosfera oraz dobra zabawa!

Program (Nie)winnego Gwiazdkowania

12.00 – 16.00 – Jarmark produktów regionalnych.

13.00, 14.00, 15.00 – oprowadzanie po Lubuskim Centrum Winiarstwa.

12.00 – 15.00 – Bezpłatne warsztaty dekoracji świątecznych.

15.00 - 16.00 – Wspólne ubieranie choinki.

15.55 – 16.00 - losowanie nagród wśród wszystkich uczestników imprezy, którzy wypełnią kupon

12.00 – 16.00 – w nastrój świąteczny wprowadzi nas Kapela „Syrba"

 


Rozpoczynamy konsultacje społeczne Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego, które będą prowadzone w dniach od 11 grudnia 2015 r. do 14 stycznia 2016 r.

Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego jest jednym z podstawowych wymogów spełnienia warunkowości ex-ante dla celu tematycznego 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Przyjęcie Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego dla inwestycji transportowych jest niezbędne, pozwoli na uruchomienie interwencji w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport RPO-L2020, a także umożliwi opracowanie docelowych rozwiązań, szczególnie w zakresie transportu drogowego i kolejowego, ułatwiając wsparcie inwestycji transportowych.

Głównym celem projektowanego Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego jest rozwój systemu transportowego regionu poprawiający dostępność komunikacyjną w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym na rzecz rozwoju gospodarczego, spójności terytorialnej i społecznej oraz poprawy bezpieczeństwa.

W ramach PRT WL wskazane są kierunki rozwoju transportu w jego różnych dziedzinach, przede wszystkim w ramach infrastruktury transportu drogowego, kolejowego, ale również w ramach transportu miejskiego, transportu wodnego śródlądowego i lotniczego.

PRT WL zawiera opis stanu infrastruktury transportowej w regionie, przedstawia także determinanty jej rozwoju w kontekście wzrostu gospodarczego i społecznego województwa. W dokumencie przedstawiono także prognozy dla poszczególnych rodzajów transportu w oparciu o planowane inwestycje w ramach różnych rodzajów infrastruktury na poziomie województwa i kraju, wskazano również założenia systemu monitorowania i aktualizacji Programu, które będą prowadzone w trakcie jego realizacji.

Uwagi i opinie do projektu dokumentu można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza zgłaszania uwag, do dnia 14 stycznia 2016 r., na adres e-mail: t.przybyla@lubuskie.pl

Prosimy uprzejmie o podawanie nazwy organizacji lub imienia i nazwiska osoby zgłaszającej uwagi.

W ramach konsultacji zostaną zorganizowane dwa spotkania (w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim),w czasiektórych będzie możliwość bliższego zapoznania się z ideą i zakresem problemowym dokumentu oraz udziału w dyskusji. Miejsce, godzina i plan spotkań zostaną opublikowane na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Do pobrania: Projekt Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego,Formularz zgłaszania uwagRozmawiamy o lubuskich innowacjach

8 grudnia br. w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, w Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii w Nowym Kisielinie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. - Za tym programem nie tylko kryją się liczby – miliony euro, ale przede wszystkim przyszłość nas Lubuszan, przyszłość całego regionu lubuskiego w perspektywie do 2020 r. – przekonywała marszałek Elżbieta Anna Polak. Spotkanie w północnej części regionu odbędzie się 11 grudnia br. w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym „Eko-innowacje" w Stanowicach.

Konsultacje społeczne mają na celu poznanie i zebranie opinii oraz propozycji środowisk gospodarczych, naukowych, około biznesowych województwa lubuskiego na temat Programu Rozwoju Innowacji.

Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (PRI) jest dokumentem wypełniającym warunek wstępny dla Celu Tematycznego 1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2014-2020. Efektem wdrożenia dokumentu powinno być podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez rozwój nowych przewag w ramach wybranych obszarów inteligentnych specjalizacji regionu. Zgodność z dokumentem będzie też determinowała możliwość uzyskania wsparcia przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – gospodarka i innowacje, ale również pośrednio w ramach Osi Priorytetowej 6 – regionalny rynek pracy, jak i Osi Priorytetowej 8 – nowoczesna edukacja.

- Program zawiera diagnozę potencjału regionu. I tu nie jest zbyt ciekawie. Zbudowaliśmy przewagi konkurencyjne, ale wciąż nie jesteśmy regionem innowacyjnym. Jakie są zatem wskaźniki do osiągnięcia? Przede wszystkim za mało mamy patentów, firm mikro, małych i średnich o profilu innowacyjnym, a co za tym idzie brakuje nam dobrze płatnych, wysokospecjalistycznych miejsc pracy. I o to właśnie chodzi, abyśmy dobrze zarabiali, wtedy będziemy w regionie lubuskim szczęśliwsi. Stwórzmy takie warunki, żebyśmy się tu czuli jeszcze lepiej – wyjaśniła marszałek.

Elżbieta Anna Polak omówiła także wyznaczone w regionie inteligentne specjalizacje. Jak podkreślała, są to obszary, które będą nas wyróżniać spośród wszystkich regionów w Polsce. - Chcemy rozwijać nie tylko to, co historycznie jest udokumentowane, w czym jesteśmy najlepsi, ale chcemy też rozwijać to, co jest niszowe i co może być szansą dla naszego regionu – wyjaśniła.

Pierwszy obszar to zielona gospodarka. - Nasza misja wyznaczona w SRWL i wynikająca z diagnozy to Lubuskie jako zielona kraina nowoczesnych technologii. Wypadało więc wybrać taką inteligentną specjalizację – wyjaśniła marszałek. Drugi obszar to Zdrowie i jakość życia. - Mamy szansę w naszym małym województwie żeby to rozwinąć. Tutaj możemy realizować projekty, na które popłynie strumień euro w zakresie usług medycznych, medycyny turystycznej, czy też nowoczesnych technologii w zdrowiu – wyjaśniła marszałek.

Ostatni sektor to Innowacyjny przemysł. - To co już mamy w regionie: branża motoryzacyjna, drzewna, papiernicza, branża wydobywcza – mamy w regionie aż 70% naturalnych złóż ropy naftowej w skali całego kraju, 25% węgla brunatnego i 15% gazu, więc warto na to postawić w tej nowej perspektywie – przekonywała Elżbieta Anna Polak. - Projekty z tych trzech sektorów będą dodatkowo premiowane. A jeszcze lepiej, gdyby były robione w partnerstwach - dodała.

Sylwia Pędzińska – Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym podkreślała podczas swojego wystąpienia, że w nowej perspektywie współpraca nauki z biznesem jest niezwykle ważna. - Chcemy naukę – czyli uczelnie i umiejętności - oraz biznes połączyć, aby w praktyce stały się one użyteczne dla naszego regionu – wyjaśniła. Podkreślała także, że innowacyjny rozwój to także priorytet wyznaczony przez Komisję Europejską w Strategii Europa 2020. – Komisja Europejska kładzie nacisk na kapitał ludzki, na badania i innowacje, na zrównoważony rozwój, technologie informacyjne i telekomunikacyjne. To inteligentna specjalizacja Strategii Europa 2020 – mówiła Sylwia Pędzińska.

Podkreślała także, że musimy wyznaczać sobie priorytety w regionie, żeby mieć przewagę konkurencyjną. - I takie zostały wyznaczone. Inteligentne specjalizacje mają rozwijać i łączyć mocne strony regionu. Chcemy wykorzystywać możliwości rozwoju rynku w sposób spójny. Kiedyś do innowacji podchodzono sektorowo – innowacje miały rozwijać poszczególne sektory. Teraz innowacji szuka się w niszach. Ten kto ją znajdzie, będzie konkurencyjny – przekonywała dyrektor Pędzińska.Nabór na ekspertów

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Osoby zainteresowane udziałem w naborze kandydatów na ekspertów, składają wypełnione wnioski wraz z  wymaganymi dokumentami  w wersji papierowej  w terminie: od dnia 10.12.2015 r. do dnia 30.12.2015 r.      

Miejsce składania ofert:

Dokumenty należy składać w siedzibie Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 5 (pokój 216) w Zielonej Górze, w godz. 8.00 – 15.30.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Wydziału Rybactwa.

Dokumenty aplikacyjne można również przesłać pocztą w zamkniętej kopercie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Dokumenty należy składać z dopiskiem: „Wniosek o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RLKS"

W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty, o terminie decyduje data stempla pocztowego.

Minimalne wymagania jakie musi spełniać kandydat na eksperta:

Kandydat na eksperta zobowiązany jest do:

 1. złożenia wniosku o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RLKS stanowiącego załącznik 1 do Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;
 2. złożenia dokumentów potwierdzających, iż posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie związanej z opracowywaniem dokumentów strategicznych,
  tj. strategii rozwoju dla gmin/miast/powiatów/województw, strategii promocji regionów, wieloletnich planów inwestycyjnych, lokalnych strategii rozwoju.

Kandydat na eksperta musi spełniać także pozostałe warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu powoływania kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach wyboru strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność. 

Informacje dodatkowe:

Do eksperta stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 tj. z późn. zm.).

Wykaz kandydatów na ekspertów umieszczony będzie na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.lubuskie.pl; www.ryby.lubuskie.pl

Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udzielają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Środowiska
i Rozwoju Wsi  nr tel. 68 45 65 538, e-mail: h.dunas@lubuskie.pl.

Dokumenty do pobrania na stronie:

http://www.ryby.lubuskie.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=264:ogłoszenie-o-naborze-wniosków-o-wybór-lsr-w-województwie-lubuskim-uaktualnienie&Itemid=479

 


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?