poniedziałek, 23 listopada 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.220.2015                                                                                Zielona Góra, 23.11.2015 r.

 

 

 

 

Newsletter nr 219

 

 

 

Szpital w Gorzowie Wlkp. z nowym Blokiem Operacyjnym

Nie zwalniają tempa prace związane z modernizacją Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Po m.in. zakupie sprzętu wysokospecjalistycznego, remoncie laboratoriów i podpisaniu kontraktu na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, do użytku lekarzy i mieszkańców zostanie oddany przebudowany Blok Operacyjny. W oficjalnym otwarciu inwestycji, które zaplanowano na wtorek, udział weźmie marszałek Elżbieta Anna Polak. Początek o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej szpitala.

Rozbudowa bloku operacyjnego przebiegła w szybkim tempie. Umowę na wartą 6,89 mln zł modernizację podpisano w marcu biegłego roku. Wszystkie prace, prowadzone przez firmę Climamedic sp. z o.o. z podwarszawskich Reguł, zostały wykonane zgodnie z planem, dzięki czemu szpital dysponuje obecnie 9 nowoczesnymi i w pełni wyposażonymi salami operacyjnymi.

Nowy blok ma 1100 metrów sześciennych. Podczas jego budowy zastosowano nowoczesne technologie. Zmodernizowany obiekt podniesie jakość świadczonych w szpitalu usług medycznych, przyczyni się do poprawy warunków pracy personelu, a także wpłynie na wzrost liczby wykonywanych zabiegów. Przy projektowaniu inwestycji sporo miejsca poświęcono również jak najlepszym rozwiązaniom technicznym. Oddzielono newralgiczne ciągi komunikacyjne: ruch pacjentów, personelu, materiałów czystych, pooperacyjnych i odpadów medycznych. Takie rozwiązania to jeden z warunków zachowania wysokiego poziomu sanitarnego i zmniejszenia ryzyka zakażeń wewnątrzszpitalnych. Poza tym Blok Operacyjny został wyposażony w zintegrowany system zarządzania salą operacyjną oraz myjnie, szafy, zegary, lampy operacyjne, kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne, a także negatoskopy analogowo-cyfrowe.

Nowością na bloku jest możliwość archiwizacji działań zespołów operacyjnych i zastosowania telemedycyny. Podczas sympozjów i konferencji wszystkie czynności lekarzy, anestezjologów i instrumentariuszek za sprawą systemu kamer, monitorów, głośników, mikrofonów i rzutników będzie można obserwować w salach dydaktycznych znajdujących się na terenie szpitala i poza nim. Ponadto, zmodernizowany i przebudowany Blok Operacyjny będzie stanowić bazę dydaktyczną dla studentów kierunków medycznych (w tym tego utworzonego w strukturach Uniwersytetu Zielonogórskiego). To znaczy, że po ukończeniu studiów absolwenci medycyny mogą kontynuować specjalizację m.in. w strukturach gorzowskiego szpitala. Sale operacyjne wyposażone w kamery dają możliwość rozpoczęcia szkoleń rezydentów, lekarzy specjalistów i studentów kierunków medycznych na najwyższym europejskim poziomie. Projekt ma powstrzymać odpływ najzdolniejszych uczniów do województw ościennych.

Nowy Blok Operacyjny w przyszłości stworzy możliwość rozbudowy i przeniesienia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, modernizacji i powiększenia Centralnej Sterylizatorni, a także utworzenia nowej powiększonej Izby Przyjęć. Wartość całego projektu związanego z rozbudową i modernizacją Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie kosztowała ponad 9 mln złotych. Dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło 85%, co oznacza, że prawie 7,3 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Wkład własny Szpitala to 1,75 mln zł

Rozbudowa Bloku Operacyjnego jest jedną ze sztandarowych inwestycji gorzowskiego Szpitala. Wpisana została w Strategię Rozwoju Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na lata 2014-2020. Jej „motorem” było stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne lecznictwo zabiegowe i postęp w medycynie.

 

Urzędowa akcja krwiodawstwa

Udział weź w lubuskim darze, honorowo w autokarze! We wtorek, 24 listopada br. przed głównym gmachem urzędu marszałkowskiego stanie czerwony autobus, w którym będzie można honorowo oddać krew. – Od lat wspieramy ideę krwiodawstwa i transplantacji. Nie mam wątpliwości, że warto jest oddać taką niewielką cząstkę siebie, żeby uratować czyjeś życie. To niecałe pół litra krwi może pomóc nawet kilku osobom – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak, inicjatorka akcji.

O szczegółach akcji podczas konferencji prasowej mówiła Mirosława Dulat – zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia.  - Dotychczas każda tego typu akcja kończyła się sukcesem i zapasy krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze wzbogacały się o kilka-, kilkanaście litrów – mówiła M. Dulat.

W 2015 r. przeprowadzono już dwie zbiórki:

  • 6 marca – z  okazji Dnia Kobiet – Dziś nie pragnę tulipana, tylko kropli krwi od pana! – zebrano 8 litrów krwi
  • 7 lipca – z okazji początku wakacji – Przed wyjazdem na wakacje, Urząd robi krwawą akcję. Urlopowo i w luksusie, podziel darem się w krwiobusie! – zebrano 10 litrów krwi.

Ponieważ wśród dawców przy okazji urzędowych akcji są głównie kobiety, dbamy o to, żeby nasze zbiórki krwi odbywały się nie częściej niż co trzy miesiące – bo właśnie z taką częstotliwością panie mogą się dzielić swym bezcennym darem.

Już tradycją stało się, że akcjom krwiodawstwa organizowanym przez Urząd Marszałkowski towarzyszą rymowane hasła promocyjne. Podczas listopadowej akcji chcemy pobić roczny rekord zbiórki krwi. Stąd hasło:

To „wampirów” dzikie hordy,

Bijmy krwawe swe rekordy!

Tej jesieni będzie krwiście

Nie przez klonów, buków liście

To  czerwonych krwinek rzeka

Dar, na który ktoś już czeka

Chłód i szarość tej jesieni

Kropla Twojej krwi odmieni

Udział weź w lubuskim darze

Honorowo, w autokarze!

Przed oddaniem krwi warto zjeść lekkie śniadanie. Na miejscu będzie punkt rejestracji dawców. Każdy kandydat na dawcę zostanie przebadany przez lekarza. Samo oddawanie krwi trwa kilkanaście minut.

Osoby, które przyłączą się do naszego przedsięwzięcia – mogą liczyć nie tylko na tradycyjne 10 tabliczek czekolady i prezent od Urzędu, ale także – na specjalny okolicznościowy Certyfikat Krwiodawcy!

Tego samego dnia Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze organizują Wojewódzkie Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa. Uroczystości odbędą się w Filharmonii Zielonogórskiej o godz. 13.00.

Krwiobus stanie na parkingu przed głównym gmachem Urzędu o godz. 9.00, a zbiórka potrwa do godz. 14.00.

 

 

Lubuskie stawia na transport niskoemisyjny

Zasady wdrażania priorytetów inwestycyjnych w ramach niskiej emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 to temat spotkania marszałek Elżbiety Anna Polak oraz członka zarządu Alicji Makarskiej z włodarzami największych lubuskich miast:, Gorzowa Wlkp. – Jackiem Wójcickim i Łukaszem Marcinkiewiczem, Zielonej Góry – Januszem Kubickim i Krzysztofem Kaliszukiem oraz Nowej Soli – Wadimem Tyszkiewiczem oraz Jackiem Milewskim. W spotkaniu uczestniczył także radny województwa Wacław Maciuszonek.

Podczas spotkania marszałek  Elżbieta Anna Polak podkreślała, że w ramach Działania 3.3 -Ograniczenie niskiej emisji w miastach blisko 54% alokacji przeznaczone będzie dla dwóch ZIT-ów: Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. Pozostałe środki, czyli blisko 47% przeznaczone jest dla pozostałych uprawnionych do udziału w konkursach na zasadach ogólnych, w tym partnerstw zawiązanych w ramach Kontraktu Lubuskiego. Marszałek zaznaczyła jednocześnie, że obie lubuskie stolice mogą się także starać o środki na ten cel w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i zapewniła swoje wsparcie w tym zakresie podczas negocjacji w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Celem Działania 3.3 jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu oraz ograniczenie odpływu pasażerów komunikacji publicznej. Znaczącym obszarem wsparcia będzie zrównoważona mobilność miejska, w ramach której przewiduje się realizację inwestycji z zakresu ekologicznego transportu publicznego oraz powiązanej z nim infrastruktury (w tym ścieżki rowerowe, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet oraz obiekty typu Park & Ride, Bike & Ride).

Głównym obszarem wsparcia w ramach RPO-L2020 będzie nowoczesny transport publiczny, spełniający wysokie standardy środowiskowe oraz budowa ścieżek rowerowych, co niewątpliwie wpłynie na znaczne ograniczenie emisyjności pojazdów w komunikacji miejskiej.

 

 

O przyszłości szpitala w Słubicach

23 listopada br. marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z Tomaszem Stupienko - wicestarostą Powiatu słubickiego oraz Wojciechem Włodarskim - prezesem zarządu NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o. o. Tematem rozmowy była perspektywa rozwoju słubickiej lecznicy oraz nowe możliwości pozyskania funduszy na ochronę zdrowia w ramach centralnych i regionalnych programów unijnych.

Podczas spotkania potwierdzony został obrany kierunek rozwoju szpitala, poprzez możliwość uzyskania dofinansowania planowanych do realizacji projektów. Konkretny zakres działań omówiony zostanie podczas kolejnego wspólnego spotkania roboczego marszałek Elżbiety Anny Polak z władzami powiatu słubickiego oraz prezesem szpitala w Słubicach. 

 

 

Lubuskie Forum Gospodarcze

Edukacja zawodowa, I Lubuski Kongres Innowacji, prezentacja lubuskich ośrodków naukowo-badawczych i firm to wszystko w ramach „Lubuskiego Forum Gospodarczego”. W dniach 25-27 listopada w Zielonej Górze odbędzie się największe regionalne spotkanie środowiska biznesu, polityki oraz administracji. – Wydarzenie idealnie wpisuje się w promocję RPO-L2020, który wyjątkowo mocno wspiera innowacyjne projekty biznesu, organizacje okołobiznesowe, nowoczesne szkolnictwo zawodowe, współpracę nauki i biznesu – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas konferencji prasowej zapowiadającej Forum.

- Podczas Forum będziemy promować program innowacyjny regionu lubuskiego, który jest bardzo mocno związany ze Strategią Rozwoju Województwa i z nowym okresem programowania. Ten program operacyjny w nowej perspektywie będzie opierał się przede wszystkim na wdrażaniu, promowaniu i wspieraniu inteligentnych specjalizacji. Podczas Forum zajmiemy się tym trudnym tematem. Skupimy się na omówieniu: na czym polega wdrażanie inteligentnych specjalizacji, jak będziemy oceniać  projekty i o co nam w tym wszystkim chodzi. Chcemy to przybliżyć po to, aby osiągnąć konkretne rezultaty i wskaźniki. Bardzo się cieszę, że Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej podjęła się, nie po raz pierwszy, tak trudnego tematu - mówiła marszałek.      

Następnie głos zabrał dyrektor biura OPZL Jarosław Nieradka. - Cieszę się, że po raz kolejny możemy współpracować przy organizacji Forum. Zarząd Województwa Lubuskiego współpracuje z nami w tym zakresie już od 12 lat. Chciałbym podkreślić, że współpraca zarządu województwa z przedsiębiorcami jest wzorowa. My konsultujemy wszystkie dokumenty, które są tworzone w zakresie RPO. W ramach Komitetu Monitorującego z naszej inicjatywy powstała grupa robocza „Gospodarka i innowacje” po to, by w gronie partnerów gospodarczych omówić najlepsze rozwiązania dla przedsiębiorców. Podczas Forum ta współpraca zmaterializuje się m.in. w postaci punktu mobilnego, gdzie przedsiębiorcy będą mogli konsultować swoje pomysły.  Każdego roku staramy się poruszać tematy ważne dla rozwoju regionu przede wszystkim w kontekście gospodarczym – mówił Jarosław Nieradka. Przedstawił również szczegóły programu:     

25.11.2015 Edukacja zawodowa przyszłością regionu godz. 10:00-15:30 Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus, ul. Sikorskiego 10 w Zielonej Górze

26.11.2015 Lubuskie silne siłą…? Jakich inwestycji potrzebujemy godz. 10:00-15:45 Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus, ul. Sikorskiego 10 w Zielonej Górze

27.11.2015 I Lubuski Kongres Innowacji „Time for start-up” godz. 10:00-16:00 Park Technologiczny Interior, ul. Inżynierska 8 w Nowej Soli

LFG 2015 będzie towarzyszył: „Lubuski meeting innowacji. Fundusze Europejskie wsparcie nauki i biznesu”

W konferencji prasowej wziął również udział Łukasz Rut z Parku Technologicznego Interior z Nowej Soli, gdzie  odbędzie się trzeci dzień Forum podczas którego będzie miał miejsce I Lubuski Kongres Innowacji. Pierwszą część stanowić będzie wspólne spotkanie, po którym odbędzie się pięć paneli tematycznych:  

Szczegółowy program wydarzenia

Więcej na www.lubuskie.pl 

 

Camerimage dla Lubuskiego!

Główna nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Camerimage w Bydgoszczy w konkursie spotów reklamowych: „Fundusze europejskie w kadrze” jest nasza! Zwycięski spot „Lubuskie – zatrzymaj słońce!” promuje wybrane projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich oraz przedstawia walory turystyczne województwa. - Lubuskie jest the best! Energia, radość, przygoda, relaks… w tym spocie można zobaczyć sztandarowe produkty turystyczne naszego regionu - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. 

Kliknij, żeby zobaczyć zwycięski spot

Spot „Lubuskie – zatrzymaj słońce!” kierowany jest przede wszystkim do ludzi młodych, aktywnych, szukających przygód, ale także do osób starszych szukających spokoju w zaciszu lubuskich lasów i jezior. Wszystkie warte podkreślenia walory turystyczne naszego regionu pokazane są przez pryzmat uznanych produktów turystycznych („Wino i Kuchnia”, „Przygoda na wodzie”, „Militaria i Fortyfikacje”), które odzyskały swój blask dzięki Funduszom Europejskim.

Spot ukazuje, że województwo lubuskie to region, który na pewno warto odwiedzić!

Jury doceniło produkcję najwyższą nagrodą, spot pokonał 10 innych produkcji zakwalifikowanych do konkursu m.in. kampanię Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Nagrodę w konkursie spotów wręczył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki.

W uzasadnieniu werdyktu można przeczytać, iż jury zgodnie zdecydowało przyznać nagrodę główną Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego za film pod tytułem "Lubuskie - zatrzymaj słońce". Jury doceniło jasność przekazu, pozytywne emocje i umiejętne połączenie promocji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich z przedstawieniem walorów województwa.

Spot „Lubuskie – zatrzymaj słońce!” był już emitowany w telewizji ogólnopolskiej we wrześniu tego roku a także na licznych portalach internetowych. Kolejne emisje przed nami.

Jury konkursu:

  • PIOTR BUCKI - Coach, badacz marketingu, pisarz. Zajmuje się marketingiem oraz badaniami nad rozwojem, interesuje się głównie doznaniami użytkownika (user experience). Wspiera wiele przedsięwzięć internetowych, np. Travel World Passport oraz tworzy strategie komunikacji marketingowych. Jego artykuły zostały opublikowane w magazynach o psychologii i stylu życia, takich jak „Charaktery” i „Dolce Vita”. Jest również badaczem trendów oraz prowadzi swojego bloga.
  • JACEK KOTARBIŃSKI  - Specjalista ds. marketingu, szkoleniowiec, pisarz. Studiował w Niemczech, Austrii i Polsce, jest doktorantem Uniwersytetu Gdańskiego. Od 25 lat wspiera firmy w zakresie rozwoju ich konkurencyjności, innowacji i marketingu. Był prelegentem na  InfoShare i TEDx Gdynia. Jego e-book „Sztuka marketingu” już po czterech miesiącach znalazł się na drugim miejscu iTunes w kategorii „Biznes i Finanse”. Autor bestsellerowej „Sztuki rynkologii" o kreowaniu wartościowych rynków i zarządzania nimi. Pisze dla „Harvard Business Review Polska” oraz prowadzi "Subiektywnego bloga o sztuce marketingu". Nagrody: 2012 – wyróżnienie w konkursie Blog Roku Onet.pl w kategorii „Blogi profesjonalne i firmowe”
  • JAN MAJLE - Dyrektor kreatywny, copywriter. Dyrektor kreatywny agencji Change, wcześniej związany z Saatchi&Saatchi, Team One i Ogilvy&Mather. Współtworzył projekty takie jak interaktywna reklama telewizyjna Skody „Bagażnik” i kampania "Język polski jest Ą-Ę", obie nagrodzone na festiwalu reklamowym w Cannes.
    Nagrody reklamowe: Cannes Lions 2010 Brąz, Cannes Lions 2014 Srebro, Grand Prix i 4x Golden Drum.

 

 

Forum Polska-Kraje Partnerstwa Wschodniego­­­

W dniach 18-20 listopada br. w Krakowie odbywa się Forum Samorządowe Polska-Kraje Partnerstwa Wschodniego­­­. Lubuskie reprezentuje marszałek Elżbieta Anna Polak. Głównym celem forum jest pogłębienie współpracy między regionami polskimi a krajami Partnerstwa Wschodniego. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń oraz przekazanie dobrych praktyk. - Polska uczyła się od Europy Zachodniej, były realizowane wspólne projekty. Teraz tę wiedzę przekazujemy dalej – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Współpraca Lubuskiego z Krajami Partnerstwa Wschodniego  

Podczas Forum marszałek Elżbieta Anna Polak rozmawiała z Pawłem Stępniem, założycielem fundacji Ofiarom Wojny na Ukrainie”. Fundacja prowadzi działalność charytatywną polegającą na organizowaniu i niesieniu pomocy osobom poszkodowanym na skutek działań wojennych na terytorium państwa ukraińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli polskich, posiadających polskie pochodzenie lub tzw. kartę Polaka. Prezesem fundacji jest Aleksander Hawrisz. Rozmowa dotyczyła możliwości pomocy dzieciom. Marszałek podkreśliła, że województwo lubuskie od lat organizuje m.in wypoczynek dla dzieci z zagranicy. W 2014 r. i w 2015 r. województwo przyjęło 33-osobową grupę dzieci z ukraińskiego obwodu tarnopolskiego w wieku 6-18 lat, wraz z opiekunami. Dzieci gościł Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Drzonkowie, który oprócz noclegu przygotował szereg atrakcji sportowo-rekreacyjnych. Urząd marszałkowski udzielił  także pomocy finansowej w wysokości 2 tys. zł na transport pomocy humanitarnej dla Ukrainy w postaci ponad 4 ton odzieży, zabawek i przyborów szkolnych.

Województwo Lubuskie jest pomostem między Zachodem a Wschodem, posiadając bogate doświadczenia w zakresie zarządzania samorządnością i wdrażaniem funduszy europejskich. Czerpiąc dobre praktyki, doświadczenie i wzory z Zachodu przekazuje je partnerom wschodnim. Partnerstwo lubusko – wschodnie stanowi dobry przykład realizacji europejskiej polityki wschodniej na poziomie regionalnym i samorządowym. Zobacz więcej informacji odnośnie współpracy Województwa Lubuskiego z członkami Partnerstwa Wschodniego

Demokracja, wolność, respektowanie praw człowieka

Uczestników Forum powitał Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. - Partnerstwo Wschodnie to historyczna szansa. Szansa, która pomaga dokonać strategicznego wyboru proeuropejskiej orientacji. Podstawą tego ambitnego programu, którego pomysłodawcą jest Polska, są najważniejsze unijne wartości jak: demokracja, wolność, rządy prawa i respektowanie praw człowieka. To one stanowią podstawę europejskiego rozwoju. Teraz tym sukcesem chcemy podzielić się z naszymi wschodnimi sąsiadami. Dzieje się to w wyjątkowym momencie, bo sami świętujemy obecnie 25-lecie wolnego samorządu mówił Jacek Krupa.

O aktualnych systemach administracji państwowej

W programie znalazły są prelekcje dotyczące aktualnego stanu systemu administracji państwowej w Armenii, Azerbejdżanie i na Białorusi, a także w Gruzji, Mołdawii i na Ukrainie. Odbyły się również dyskusje panelowe poświęcone potencjalnym możliwościom skorzystania z polskiego modelu samorządu terytorialnego.  

O aktualnym systemie administracji państwowej w Azerbejdżanie mówił Stanisław Alwasiak. - Praca na Wschodzie była dla mnie dużą lekcją pokory. Nauczyłem się, że teoria i praktyka mogą się od siebie różnić i trzeba być elastycznym. Dlatego dobrym podejściem jest podejście doceniające, które pozwala nam na wykorzystanie szans i możliwości prowadzących do rozwoju, które mamy - tłumaczył Stanisław Alwasiak, który jako doradca uczestniczył m.in. w programach Banku Światowego i Europejskich Programach Współpracy Terytorialnej. Podkreślał, że programy unijne są szansą na budowanie zaufania i poczucia równości. Wspomniał także o „programach bliźniaczych” - wzorcowego przykładu wykorzystania transferu praktycznych doświadczeń i wzorców organizacyjnych jako możliwości promocji europejskich modeli zarządzania. Dodał, że relacje międzyludzkie budują obopólne zaufanie współpracy miedzy krajami. – Ważna jest promocja bezpośrednich kontaktów międzyludzkich – organizacji społecznych, samorządów zawodowych – podkreślał.     

System administracji państwowej na Białorusi zaprezentował Robert Chrabąszcz. – W konstytucji Białorusi określono dwa typy władzy lokalnej: rząd lokalny – będący władzą wykonawczo-administracyjną podległą bezpośrednio prezydentowi oraz samorząd lokalny – system rad lokalnych wybieranych na czteroletnią kadencję, podległych parlamentowi Białorusi – mówił R. Chrabąszcz. Na Białorusi jest sześć regionów (obwodów) oraz Mińsk jako miasto wydzielone na prawach regionu, a także 118 gmin i 10 miast wydzielonych na prawach gminy.     

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja panelowa ”Polski model samorządu terytorialnego, jako potencjalny wzór dla Armenii, Azerbejdżanu i Białorusi”, która spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.

Gośćmi Forum są eksperci, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, prowadzący współpracę z polskimi województwami, marszałkowie województw RP, współpracujących z regionami krajów Partnerstwa Wschodniego, przedstawiciele dyplomatyczni krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Szwecji, akredytowani w Polsce, przedstawiciele ośrodków akademickich i naukowych, zajmujący się problematyką samorządu terytorialnego oraz polityką wschodnią, członkowie kół naukowych, działających przy wydziałach politologicznych oraz prawa i administracji na wyższych uczelniach, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, zaangażowanych we współpracę z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Organizatorem spotkania jest Województwo Małopolskie. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, w ramach konkursu „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej – 2015”. Partnerami Forum są działające w Krakowie: Stowarzyszenie Klub Jagielloński i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA.

 

Decyzja wojewody w sprawie odwołania przewodniczącego sejmiku

- Po zapoznaniu się z dokumentami oraz po analizie stanu faktycznego i prawnego sprawy, w ocenie organu nadzoru, w dniu 4 listopada 2015 r. doszło do odwołania Pana Czesława Fiedorowicza z funkcji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego – czytamy w piśmie Wojewody Lubuskiego.  

Przypomnijmy, problem stanowiła kwestia ustalenia bezwzględnej większości głosów potrzebnej do stwierdzenia, czy doszło do odwołania Przewodniczącego z pełnionej funkcji. Za odwołaniem Przewodniczącego zagłosowało 14 radnych, przeciw odwołaniu zagłosowało 13 radnych, natomiast jeden głos był nieważny ponieważ znak „X” został postawiony zarówno w kratce przy słowach: „za” jak i „przeciw”.      

W rozstrzygnięciu wyjaśniono: Ponieważ w głosowaniu w Sejmiku Województwa Lubuskiego bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy liczba głosów: „za” jest większa co najmniej o jeden głos od sumy oddanych głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” (do których nie można zaliczyć głosów nieważnych) za odwołaniem Pana Czesława Fiedorowicza z funkcji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego opowiedziało się 14 radnych przy 13 radnych przeciwnych i wstrzymujących się, faktycznie doszło do odwołania Pana Czesława Fiedorowicza z funkcji Przewodniczącego Sejmiku.            

- Odwołanie Pana Fiedorowicza z funkcji Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego nastąpiło 4 listopada 2015 r. w wyniku głosowania tajnego i ogłoszenia jego wyników przez Komisję Skrutacyjną. Brak podjęcia w tym dniu przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwały stwierdzającej odwołania Radnego Czesława Fiedorowicza z funkcji Przewodniczącego Sejmiku, nie powoduje unieważnienia aktu jego odwołania ani też dopuszczalności ponowienia od początku całej procedury odwoławczej – czytamy w podsumowaniu.      

Pismo Wojewody Lubuskiego  

 

Wzór służby publicznej

18 listopada br. w Gorzowie Wlkp. odbyło się uroczyste podsumowanie działalności samorządowej wicewojewody Jana  Świrepo. - Przez te osiem lat byliśmy świadkami niezwykłej służby publicznej, unikatowej na skalę Polski. Jan jest zawsze sobą. Ma bardzo dużo pozytywnej energii, którą przekazuje innym. W imieniu nas wszystkich bardzo dziękujemy za te lata służby – powiedziała marszałek Elżbieta Anna Polak. Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia. Odznakę honorową "Za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego" otrzymała marszałek Elżbieta Anna Polak, a Złoty Krzyż Zasługi wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Odznaczenia za zasługi na rzecz samorządu otrzymali m.in. prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, wójt gminy Świdnica Adam Jaskulski, burmistrz Babimostu Bernard Radny oraz wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Odznaka nadawana jest m.in. za szczególne osiągnięcia w pracy w samorządzie, za udział w pracach legislacyjnych, związanych z wprowadzaniem i reformowaniem samorządu terytorialnego w administracji polskiej i organizacjach międzynarodowych, czy też za pracę naukową, badawczą i dydaktyczną dotyczącą samorządu.

Natomiast Brązową Odznakę Gloria Artis za Zasługi na rzecz kultury dostał Edward Jaworski - Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

Podczas uroczystego spotkania Jan Świrepo podsumował 8 lat na stanowisku wicewojewody. Opowiadał o początkach swojej kariery urzędniczej. Jej przebieg można było zobaczyć na zdjęciach w przygotowanej prezentacji.

- Przez ostatnie, 8 lat miałem pod swoją opieką trzy wydziały: Gospodarki Nieruchomościami, Polityki Społecznej, a także Spraw Obywatelskich Cudzoziemców i Cyfryzacji. Dzięki, dobrym pracownikom i dyrektorom udawało nam się pozyskiwać dodatkowe pieniądze na realizację ich podstawowych zadań. Fundusze przekazywaliśmy na inwestycje najbardziej potrzebne mieszkańcom. Tak powstały między innymi domy rodzinne w Świebodzinie i Zielonej Górze. Ważne jest to, że dziś mogę podziękować tym wszystkim osobom, z którymi miałem okazję współpracować – mówił J. Świrepo podczas uroczystości. Podziękował również wszystkim współpracownikom oraz służbom mundurowym za czuwanie nad bezpieczeństwem podczas Woodstocku.

Jan Świrepo - urodził się 11 października 1941 roku w Talminowiczach. Ukończył studia na Politechnice Poznańskiej. W latach 1965-1991 pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Strzelcach Krajeńskich, do 1979 jako wicedyrektor, a następnie dyrektor przedsiębiorstwa. W latach 1993-1997 był Posłem na Sejm RP. Od 1998 był radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego. 10 stycznia 2008 roku został powołany na stanowisko Wicewojewody Lubuskiego.

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?