piątek, 13 listopada 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.214.2015                                                                                Zielona Góra, 13.11.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 214

 

 

Konferencja prasowa

W poniedziałek, 16 listopada br., o godz. 9:30, w sali prasowej urzędu marszałkowskiego odbędzie się konferencja prasowa, podczas której podpisana zostanie umowa między samorządem województwa i Miastem Gorzów Wlkp. a Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w sprawie sfinansowania budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. W konferencji uczestniczyć będą marszałek Elżbieta Anna Polak, Jacek Wójcicki – prezydent Gorzowa Wlkp. oraz Paweł Kamiński – z-ca dyrektora ds. administracyjnych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

 

XIV Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego

W najbliższy poniedziałek, 16 listopada br., o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się XIV Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni zapoznają się z analizą obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponad regionalnym i krajowym, wysłuchają sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Kultury oraz Programu Opieki nad Zabytkami. Zajmą się także aktualizacją planu transportowego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XIV zwyczajnej sesji Sejmiku.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Wnioski i interpelacje.

4. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.

5. Informacja nt. dokumentu pt.: „Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego”.

6. Sprawozdanie z realizacji „Strategii rozwoju kultury Województwa Lubuskiego” za rok 2014.

7. Sprawozdanie z realizacji w roku 2013 i 2014 „Programu opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2013 – 2016”. 

8. Ocena Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego za lata 2012-2015.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2015 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Lubuskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Rynna Pławska”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2015 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2015 - 2030.

16. Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie poparcia Apelu Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 września 2015 r. oraz Apelu Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 września 2015 r. skierowanego do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego podjęcia działań w zakresie budowy obwodnicy Słubic.

17. Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wykorzystania potencjału transportowego Odrzańskiej Drogi Wodnej z uwzględnieniem IV klasy żeglowności.

18. Sprawy różne.

19. Zamknięcie obrad XIV sesji Sejmiku.

 

Akrobatyczne talenty w Zielonej Górze

Ponad 300 młodych sportowców z 27 klubów z całej Polski weźmie udział w Ogólnopolskich Zawodach „Młode Talenty” w Akrobatyce Sportowej, Skokach na trampolinie i ścieżce, które odbędą się w najbliższy weekend w Zielonej Górze. Uroczystość otwarcia zawodów odbędzie się w sobotę, 14 listopada br., o godz. 9:45 w hali akrobatycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ul. Urszuli. Weźmie w niej udział marszałek Elżbieta Anna Polak.

Program na www.lubuskie.pl

 

Pierwszy synod diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Pierwszy synod diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 13 listopada br. w Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu odbędzie si ę uroczysta inauguracja Synodu diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Przewodzić mu będzie bp Stefan Regmunt.

Synod potrwa około trzech lat. Jego zadaniem jest pobudzić wszystkich wiernych Kościoła lokalnego do bardziej gorliwego naśladowania Chrystusa i większego zaangażowania w życie Kościoła. Synod stawia sobie również za cel zwiększenie dynamizmu apostolskiego.

 

Zmiany w lubuskiej siatce połączeń kolejowych i autobusowych

Nowe przepisy – nowy plan transportowy. W związku z nowelizacją ustawy o transporcie publicznym (zacznie obowiązywać w 2017 r.) konieczna jest aktualizacja siatki lubuskich połączeń kolejowych i drogowych. Ze szczegółami dotyczącymi zmian i projektem wojewódzkiego planu transportowego lubuscy samorządowcy mogli zapoznać się podczas konferencji w urzędzie marszałkowskim, którą otworzyła Alicja Makarska - Członek Zarządu Województwa Lubuskiego. W dzisiejszym spotkaniu (13.11) wzięło udział blisko 100 przedstawicieli miast i gmin.

Temat organizacji transportu publicznego, to z jednej strony kwestia niezwykle istotna dla mieszkańców województwa lubuskiego, a z drugiej strony wyzwanie dla samorządców, którzy muszą wybrać optymalne rozwiązania, pamiętając o zmieniających się przepisach.

- To bardzo ważne, aby stworzyć jak najlepsze projekty, bo tylko na wskazanych liniach pasażerowie będą mogli otrzymywać ulgi do biletów – mówiła Alicja Makarska – My jako województwo taki plan już przyjęliśmy. Polega on na tym, że przewozy na liniach autobusowych ograniczą się do połączenia stolic powiatów ze stolicami województwa oraz kilku, dodatkowych kursów będących m.in. uzupełnieniem do istniejących tras kolejowych. Na wszystkich tych trasach będą honorowane ustawowe ulgi np. dla uczniów i studentów. Mam nadzieję, że do stworzenia podobnych planów transportowych jak najszybciej przystąpią także gminy i powiaty – zachęcała.

Obecnie w Lubuskiem komunikacja realizowana jest na ok. 220 liniach wojewódzkich, czyli takich wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu lub poza granicę województwa.

W trakcie spotkania w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego m.in. omówiono problematykę pasażerskiego transportu publicznego w świetle nowych przepisów, zaktualizowany Plan Transportowy Województwa Lubuskiego, a także zasady współpracy pomiędzy samorządami wszystkich szczebli w celu osiągnięcia pożądanego kształtu transportu publicznego.

Podczas konferencji do dyspozycji uczestników byli także  prawnicy, którzy rozwiewali wątpliwości prawne zebranych samorządowców.

 

Z wizytą w Hiszpanii: w poszukiwaniu dobrych praktyk

W dniach 11-15 listopada br. trwa wizyta studyjna grupy lubuskich producentów produktów tradycyjnych współpracujących z Departamentem PROW oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z wicemarszałkiem Stanisławem Tomczyszynem na czele. Lubuska delegacja spotka się z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania z okolic Madrytu oraz właścicielami gospodarstw specjalizujących się w produktach regionalnych.

Spotkania będą okazją do wymiany doświadczeń na temat promocji produktów regionalnych oraz wdrażania programów wspomagających i finansujących sprzedaż i promocje produktów regionalnych i rękodzielniczych.

12 listopada br. odbyło się spotkanie w Lokalnej Grupie Działania w okolicach Madrytu oraz wizyta w winnicy ekologicznej. Spotkania były okazją do wymiany doświadczeń. Dzień później przedstawiciele lubuskiej delegacji odwiedzili fabrykę wędlin, gdzie omówiono procesy produkcji. 14 listopada zaplanowano wizytę w serowni w prowincji Toledo. 

W skład delegacji wchodzą: wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Tadeusz Woźniak, prezes Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego - Jacek Urbański, zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego – Alina Jągowska oraz lubuscy producenci produktów regionalnych m.in.

-  Jan Wróblewski  - Pasieka wędrowna „DEBORA”,

- Zbigniew i Ewa Motyka ze wsi Wrzesiny (gm. Brzeźnica),

- Hanna Kondratowicz – producent kwiatów ozdobnych,

- Wanda Towpik – olej lniany tłoczony na zimno.

Organizatorem wyjazdu jest Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubuskiego przy Departamencie PROW.

 

10,2 mln zł trafi do beneficjentów LRPO

Podczas obrad 10 listopada br. Radni Województwa Lubuskiego zdecydowali o wprowadzeniu do budżetu województwa kwoty 10,2 mln zł będącej dotacją celową z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Środki te przeznaczone zostaną dla beneficjentów realizujących projektu w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Lista beneficjantów:

- Gmina Sulechów – 702 tys. zł

- Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy – 1,2 mln zł

- Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. – kwota 745 tys. zł

- Magorex R. Górka sp. j. – 104 tys. zł

- Perceptus sp. z o.o. – 51 tys. zł

- Postel Collection sp. j. – 90 tys.

- Eura Doner Polska – 24 tys. zł

- Hamar sp. j. – 27 tys. zł

- Wodel sp. z o.o. – 15 tys. zł

- Magnolia – 8,8 tys. zł

- LRN Steel Pack s.c. – 10 tys. Zł

- Calmet sp. z o.o. – 1,5 tys. zł

- Centrum Standaryzacji Biomasy – 12 tys. zł

- PWSZ w Gorzowie Wlkp. – 3,2 tys. zł

- PHP Promar – 5,1 tys. zł

 

 

Szpital w Zielonej Górze będzie spółką

10 listopada br. decyzją radnych województwa Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze będzie spółką i kliniką uniwersytecką. Podczas sesji sejmiku za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, 6 było przeciw. - Tylko ci, którzy zaryzykują, żeby pójść dalej, będą mogli przekonać się jak daleko można zajść. Chcemy zaryzykować. Jesteśmy zdeterminowani, bo tylko przekształcenie szpitala w spółkę umożliwi nam dostęp do środków z  Programu Infrastruktura i Środowisko oraz uzyskanie dotacji z Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli nie przekształcimy szpitala, nie będzie on się rozwijał – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Jeszcze w kwietniu 2015 r. Ministerstwo Zdrowia warunkowało, że wyrazi zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego na UZ, jeśli uczelnia wykaże się tzw. „bazą własną”. Wówczas Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie wyrażenia woli na uzyskanie przez Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze statusu szpitala klinicznego. Uchwała Sejmiku była dla Ministerstwa Zdrowia wystarczającym gwarantem, żeby wyrazić zgodę na utworzenie kierunku lekarskiego na UZ. Nabór na pierwszy rok studiów ruszył kilka dni później. Rekrutacja na medycynę na zielonogórskiej uczelni okazała się rekordowa – podania złożyło ponad 1900 chętnych – na 60 miejsc (ponad 30 osób na jedno miejsce). 1 października świeżo upieczeni żacy – przyszli lekarze – rozpoczęli naukę. Możliwości utworzenia kliniki określa ściśle ustawa o działalności leczniczej. Jednym z wariantów jest większościowy, co najmniej 51-procentowy udział uczelni jako właściciela szpitala. Stąd decyzja o przekształceniu lecznicy w spółkę.

Droga do szpitala klinicznego

Przekształcenie szpitala w spółkę jest pierwszym krokiem do utworzenia szpitala klinicznego z 51-proc. udziałem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tym samym Szpital stanie się tzw. „bazą własną” dla uczelni i kierunku lekarskiego. Pozwoli to uczelni złożyć do Ministerstwa Zdrowia wniosek o dotację dydaktyczno-naukową. Kwestia ta ma szczególne znaczenie w kontekście możliwych do uzyskania kwot dotacji. Dotacja naukowa udzielana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w przypadku „bazy obcej” – jest dwa razy niższa niż dotacja z resortu zdrowia. Według wyliczeń Uniwersytetu Zielonogórskiego na pierwszym roku kształcenia dotacja z MNiSW wyniosłaby 640 tys. zł, natomiast z MZ – 1 460 tys. zł (różnica – prawie 820 tys. zł). Na piątym roku nauki na kierunku lekarskim różnica w wysokości dotacji sięgać może nawet 4 mln zł. Ostatecznym terminem złożenia wniosku o dotację na kształcenie studentów kierunku lekarskiego jest 10 grudnia 2015 r. Do tego czasu Uniwersytet powinien wykazać posiadanie „bazy własnej”, co determinuje wysokość dotacji. Ten termin jest jednak zagrożony wskutek dwukrotnego przerywania obrad XIII sesji sejmiku, która rozpoczęła się 12 października. Niemniej jednak warto podkreślić, iż radni województwa już kilka lat temu w Wieloletnim Planie Finansowym zarezerwowali 6 mln zł z przeznaczeniem na pierwsze lata funkcjonowania kierunku lekarskiego. Pierwsze 2 mln zł trafiły już na konto uczelni (Elżbieta Anna Polak podpisała umowę z rektorem prof. Tadeuszem Kuczyńskim w sierpniu br.). Kolejne 4 mln zł samorząd przekaże Uniwersytetowi w 2016 r. Więc funkcjonowanie kierunku lekarskiego – z finansowego punktu widzenia – nie będzie zagrożone.

Klinika-spółka – nowa szansa na rozwój lubuskiej ochrony zdrowia

Istotną kwestią jest ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia harmonogram konkursów w zakresie Działania 9.2 „Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych”. Zielonogórski szpital jedynie w formule spółki z większościowym udziałem uczelni będzie mógł przystąpić do już ogłaszanych postępowań konkursowych POIiŚ 2014-2020. Alokacja środków w tej Osi priorytetowej wynosi 376 559 534 euro. Natomiast cała dostępna alokacja na ochronę zdrowia w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 sięga zaledwie 120 mln zł, wobec czego potrzeby inwestycyjno-rozwojowe Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze nie będą mogły zostać zaspokojone w ramach regionalnego programu. Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze – w ramach przygotowań do obecnej perspektywy finansowej – opracował już fiszki kluczowych projektów, których wartość sięga kilkuset milionów złotych, tj. m.in. utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka (koszt ok. 200 mln zł), czy rozwój Lubuskiego Centrum Onkologii.

          Za zasadnością przekształcenia szpitala w spółkę kapitałową przemawia szereg argumentów, które będą miały niezaprzeczalnie pozytywny wpływ na funkcjonowanie jednostki. Są to m.in.:

§  efektywniejszy i nowocześniejszy sposób kierowania Szpitalem poprzez wprowadzenie standardów i zasad zarządzania w spółkach prawa handlowego m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, gospodarką lekową,

§  odpowiedzialność Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej,

§  wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego oraz kadrowego w obszarze rozszerzania zakresu  świadczeń zdrowotnych w tym również komercyjnych, w celu reakcji na potrzeby społeczne w zakresie ochrony zdrowia,

§  możliwość pozyskania dodatkowych źródeł przychodu z tytułu np. udzielania świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z LOW NFZ oraz uniezależnienie się od jedynego płatnika,

§  większa możliwość pozyskania inwestorów zewnętrznych,

§  przejrzysta gospodarka finansowa.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej

Przekształcenie Szpitala w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością polega na realizacji  czynności opisanych w ustawie o działalności leczniczej, m.in. na wyliczeniu wskaźnika zadłużenia, gdzie zgodnie z art. 70 ww. ustawy podmiot tworzący, na podstawie przychodów ze sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz danych o zobowiązaniach i inwestycjach krótkoterminowych według stanu na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o wpisanie spółki kapitałowej do rejestru przedsiębiorców, ustala wskaźnik zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wg stanu na dzień 30.04.2015 r. przedmiotowy wskaźnik dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze wynosi 0,05, co oznacza, że podmiot tworzący nie jest zobowiązany do przejmowania przed dniem przekształcenia zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wobec powyższego w wyniku realizacji procedury przekształcenia szpitala w spółkę, nie zostaną przejęte żadne zobowiązania, które obciążyłyby budżet województwa lubuskiego.  

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej pracownicy przekształcanego Szpitala z dniem przekształcenia staną się pracownikami nowej Spółki (wyjątek stanowią stosunki pracy osób zatrudnionych na podstawie powołania, które z dniem przekształcenia Szpitala w spółkę wygasają). Wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki  pracowników pozostają niezmienne – dotyczy to również warunków pracy i płacy. Nowo utworzony podmiot leczniczy będący przedsiębiorcą przejmie prawa i obowiązki spzoz, wynikające m.in. z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. To oznacza, że pacjenci będą obsługiwani tak jak dotąd.

Klinika-spółka – optymalny wariant 

W celu uzyskania statusu klinicznego przez szpital można zastosować następujące modele postępowania:

1)   zawrzeć umowę cywilnoprawną z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie udostępnienia uczelni wszystkich jednostek organizacyjnych szpitala,

2)   uczelnia może stać się większościowym udziałowcem spółki wnosząc do niej większy kapitał niż majątek sp zoz oraz wniesiony przez samorząd województwa, poprzez zmianę umowy spółki i podwyższenie jej kapitału,

3)   zbycie co najmniej 51 % udziałów przez Województwo Lubuskie na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Ewentualne koszty związane z uzyskaniem przez szpital statusu szpitala klinicznego wiązać się będą z udzieleniem wsparcia Uniwersytetowi (6 mln zł zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa na finansowanie kosztów kształcenia studentów medycyny), a także Szpitalowi – w tworzeniu odpowiednich warunków na potrzeby dydaktyczne i administracyjne kierunku lekarskiego. Środki finansowe niezbędne do wykonywania zadań uczelniom publicznym zapewniają na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym władze publiczne (art. 15 ust. 1), przy założeniu, że szpital kliniczny będzie prowadzony przez uczelnię. W celu pozyskania dodatkowych środków z przeznaczeniem na kształcenie studentów na kierunku lekarskim, UZ planuje uruchomienie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowia oraz nauk o kulturze fizycznej. Inne koszty będą wynikały również z konieczności zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu, a także remontów i modernizacji pomieszczeń szpitala. Koszty te nie muszą obciążać budżetu Województwa Lubuskiego.

Zamiana formy organizacyjno-prawnej szpitala oraz uzyskanie przez jednostkę statusu szpitala klinicznego umożliwi, zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie osi priorytetowej IX (Wzmocnienie Strategicznej Infrastruktury Ochrony Zdrowia), pozyskiwanie środków finansowych.

Inwestycje bezpośrednio związane z utworzeniem kierunku

23 mln zł - dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb kierunku lekarskiego (w tym – modernizacja zakładu patomorfologii, utworzenie ośrodka nauk medycznych podstawowych, przebudowa zakładu diagnostyki laboratoryjnej oraz pracowni badań mikrobiologicznych)

6 mln zł – z przeznaczeniem na pierwsze dwa lata funkcjonowania kierunku lekarskiego (umowa na pierwsze 2 mln zł została podpisana 26 sierpnia 2015 r.)

6,2 mln zł – modernizacja budynku F z przeznaczeniem na Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

350 tys. zł – wyposażenie dziekanatu

3,8 mln zł – przygotowanie infrastruktury UZ pod potrzeby kierunku lekarskiego.

8,5 mln zł – dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów wydziałów medycznych

RAZEM – ok. 47,85 mln zł

Szpital z dobrym wynikiem finansowy

O obecnej sytuacji szpitala oraz planach na przyszłość mówi dyrektor szpitala Zbigniew Hupało. -  Jesteśmy podmiotem usługowym, a obecne wyniki robią wrażenie. Od 2006 r. odnotowaliśmy stały wzrost przyjęć pacjentów. Mamy największy procentowy udział w kontraktowaniu lecznictwa szpitalnego w województwie, wynosi on 26 proc. (dla przykładu Gorzów Wlkp. 22 proc.). Szpital jest w dobrej sytuacji, ale borykamy się z kilkoma problemami – chodzi m.in. o warunki na niektórych oddziałach – mówił dyrektor. Jak podkreślił głównym celem jest podniesienie jakości leczenia. Celem jest przekształcenie szpitala w spółę prawa handlowego, uzyskanie statusu szpitala klinicznego oraz rozwój strategicznych dziedzin: onkologia, opieka nad matką i dzieckiem, leczenie urazów i inne. Wiele osób pyta po co szpital kliniczny? Celem jest podniesienie jakości i oferty szpitala poprzez podjęcie współpracy z lekarzami klinicystami, umożliwienie rozwoju nowych obszarów medycyny, rozwój nowoczesnych metod leczenia, zwiększenie przychodów szpitala m.in. z tytułu nowych zadań z zakresu naukowo-badawczego, dostęp do centralnych środków pomocowych z UE. - Nie czekamy na przekształcenie, przygotowujemy się do tego od dawna. Nastąpiła drobna reorganizacja obsługi administracyjno-technicznej. Chciałbym, aby ten szpital był dobrze prowadzony. Przygotowałem plan dotyczących nowych usług. Nowe plany wymagają jednak sporych zmian modernizacyjnych. Planujemy jako spółka prowadzić zadania komercyjne. Mam na myśli zabiegi z zakresu chirurgii, ortopedii, okulistyki, laryngologii czy urologii. Chcielibyśmy zwiększyć obszary komercyjne, w których już funkcjonujemy – mówił dyrektor.  

Jak podkreślał dyrektor, plan działania jest dość optymistyczny, ale realny. -  Nie mamy jako szpital misji. Ten szpital powinien być najlepszy w Polsce – to mój cel – powiedział dyrektor na zakończenie.  

Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony radnych, którzy pytali min. o przyszłość funkcjonowania spółki, o majątek szpitala, o ewentualne zmiany w ilości etatów w szpitalu. Na liczne zapytania odpowiadali rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński oraz dyrektor szpitala Zbigniew Hupało.  

Przekształcenie Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - zobacz prezentację

 

Bieg Jeża: biegniesz i pomagasz

Już po raz trzeci w Zielonej Górze odbędzie się Bieg Jeża. Impreza sportowa, której celem jest zbiórka darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt odbędzie się 14 listopada br. o 10.30 w Parku Tysiąclecia. Pomysł zrodził się z potrzeby pomocy podopiecznym zielonogórskiego schroniska. Uczestnicy biegu nie wnoszą opłaty wpisowej. Organizatorzy proszą, aby w ramach wpisowego przynieść artykuły potrzebne w schronisku: karma w puszkach, karma sucha, koce, ręczniki, smycze, zabawki. Do udziału w biegu zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.   

Pomysł na zorganizowanie akcji narodził się trzy lata temu. Wydarzenie pierwotnie odbyło się w Dzień Jeża, dlatego też organizatorzy postanowili wybrać to zwierzę na patrona biegu.

Trasa biegu liczy 3 km. - Trasa nie jest trudna, ale jeśli nie czujesz się na siłach – można ten dystans przespacerować np. ze swoim czworonogiem - podkreślają organizatorzy. Ratownicy medyczni będą czuwać nad bezpieczeństwem zawodników, a uczniowie Medycznego Studium Zawodowego zajmą się dziećmi biegających rodziców. Zapisy na bieg rozpoczną się po godzinie 10:00.

W biegu nikt nie wygrywa, wygrywają wszyscy – ogromną wdzięczność bezdomnych zwierzaków oraz satysfakcję z pokonanego dystansu! Aby uczynić ten dzień jeszcze bardziej wyjątkowym organizatorzy zachęcają wszystkich do przebrania się. I tych małych i tych dużych. Najciekawsze i najśmieszniejsze przebrania będą nagradzane. 

 

 

COIE bada potencjał lubuskich firm

Centrum Obsługi Eksportera i Inwestora rozpoczęło badania nad potencjałem inwestycyjnym i eksportowym województwa lubuskiego. Uzyskane informacje pozwolą zdefiniować potrzeby i mocne strony naszego regionu, a także określić kierunki promocji lubuskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. 

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego stworzeniem projektu zajmą się dwie firmy zewnętrzne. W badaniu mogą wziąć udział gminy, przedsiębiorstwa, a także instytucje otoczenia biznesu.

Samorządowcy i przedsiębiorcy, którzy chcą włączyć się w akcję,  mogą to zrobić, pisząc na adres lubuskie@bluehill.pl. Ewentualne wątpliwości można także rozwiać, kontaktując się z Szymonem Kabatnikiem (szymon.kabatnik@bluehill.pl, tel. 786 100 481) lub przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – Leszkiem Urbanem (l.urban@lubuskie.pl, tel. 68 456 54 92) i Elżbietą Sielicką (e.sielicka@lubuskie.pl, tel. 68 45 65 268).

W listopadzie i grudniu, przedstawiciele firm odpowiedzialnych za przeprowadzenie badania, skontaktują się z poszczególnymi zainteresowanymi.

 

 

Europejski wolontariat w Biurze Regionalnym Województwa

3 listopada rozpoczął się nabór zgłoszeń do IV - ostatniej edycji trzymiesięcznego Europejskiego Wolontariatu w Biurze Regionalnym Województwa Lubuskiego w Brukseli. Zapraszamy wszystkich młodych Lubuszan w wieku od 18 do 30 lat zainteresowanych działaniem UE do rejestracji na stronie projektu „yBBregions – Youth and Brussels Based” oraz przesyłania swoich kandydatur do 23 listopada. Wybrany w procesie rekrutacji wolontariusz od 18 stycznia do 17 kwietnia 2016 r. będzie wspierać prace lubuskiego biura w Brukseli i poznawać instytucje UE.

Europejski Wolontariat (European Voluntary Service - EVS) jest jednym z dwóch działań realizowanych w ramach projektu “yBBregions – Youth and Brussels Based” współfinansowanego ze środków wspólnotowego program Młodzież w działaniu. Projekt realizują Województwo Lubuskie, włoska Abruzja, słowacki Kraj Preszowski oraz chorwacki region Dubrownik-Neretwa poprzez swoje biura regionalne w Brukseli. Celem projektu jest nieformalne uczenie, zdobywanie wiedzy i doświadczenia a także podnoszenie świadomości o Unii Europejskiej, funkcjonowaniu jej instytucji oraz wiedzy o inicjatywach i politykach wspólnotowych wśród ludzi młodych.

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego  http://lubuskie.pl/news/17155/16/Drugi-rok-program-Mlodziez-w-dzialaniu/ o możliwości udziału w projekcie, informujemy iż od 3 do 23 listopada 2015 roku wszystkie osoby spełniające kryteria kwalifikowalności są zaproszone do wyrażenia zainteresowania uczestnictwem w czwartej edycji działania projektu:

 EUROPEJSKI WOLONTARIAT (EVS), który odbędzie się w terminie od 18 stycznia do 17 kwietnia 2016 roku w Brukseli.

W 4 turze wolontariatu europejskiego EVS Spring 2 wezmą udział cztery osoby po jednej z regionów: Województwa Lubuskiego i Kraju Preszowskiego oraz dwie osoby z Abruzji.

Aby wyrazić swoje zainteresowanie odbyciem EUROPEJSKIEGO WOLONTARIATU w ww. terminie, prosimy o zalogowanie się na stronę yBBregions i poprzez menu-użytkownika zaznaczenie okienka opcji: „INTEREST EVS SPRING2” a także przesłanie CV i listu wyjaśniającego chęć udziału w tym działaniu na adres bruksela@lubuskie.pl. Osoby zainteresowane uczestnictwem w działaniu i nie będące jeszcze członkami społeczności projektu, prosimy o zarejestrowanie się na stronie internetowej „yBBregions” a następnie postępowanie zgodnie z powyższą instrukcją.

Europejski Wolontariat „yBBregions” skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych codziennym  funkcjonowaniem Unii Europejskiej, od kandydatów nie wymaga się wiedzy specjalistycznej, studiów w obszarze europeistyki, stosunków międzynarodowych, prawa itd. Najważniejszym kryterium jest duża motywacja oraz ze względu na specyfikę wolontariatu w międzynarodowym środowisku – dobra znajomość języka angielskiego.

 Wolontariuszom projektu „yBBregions...” w ramach stypendium zapewnione zostanie wspólne zakwaterowanie, środki na wyżywienie, bilety komunikacji miejskiej oraz tzn. „kieszonkowe” zgodnie z tygodniowym ryczałtem EVS programu „Młodzież w działaniu”, a także przelot do i z Brukseli.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z kryterium kwalifikowalności, do udziału w EUROPEJSKIM WOLONTARIACIE kwalifikują się osoby:

§  w wieku od 18 do 30 lat; i jednocześnie:

§  urodzone w Województwie Lubuskim i /lub mieszkające w Województwie Lubuskim;

§  zatrudnione lub bezrobotne w tym osoby poszukujące pierwszej pracy i/lub będące uczniami lub studentami instytucji edukacyjnych, w tym uczelni wyższych mieszczących się w Województwie Lubuskim.

 Prosimy o wzięcie pod uwagę, iż procedura selekcji odbywa się tylko drogą elektroniczną, dlatego prawdziwość wszelkich informacji, które użytkownicy umieszczają na swoim profilu yBBregions oraz w dokumentach przesyłanych drogą mailową zostanie zweryfikowana w późniejszym etapie selekcji na podstawie dokumentów, poświadczonych przez odpowiednie instytucje. Osoby podające nieprawdziwe informacje nie będą brane pod uwagę.

 Regiony partnerskie projektu nie biorą odpowiedzialności za niepoprawność wprowadzonych danych przez użytkowników poprzez platformę/stronę internetową. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zarejestrowanych użytkowników prosimy o aktualizację danych w profilu na stronie społeczności projektowej.

Więcej informacji o projekcie na stronie projektu yBBregions

http://www.ybbregions.eu.org/index.php/pl/  oraz stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: http://lubuskie.pl/news/17155/16/Drugi-rok-program-Mlodziez-w-dzialaniu/

 Projekt „yBBregions – Youth and Brussels Based” jest współfinansowany ze środków europejskiego programu Młodzież w działaniu 2007-2013.

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?