piątek, 16 października 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.195.2015                                                                                Zielona Góra, 16.10.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 195

 

 

 

 

 

Zapraszamy na VII Lubuski Kongres Kobiet

Po raz kolejny lubuskie kobiety pokażą swoją siłę. Po raz kolejny przekonamy się, że Lubuszanki są piękne, inteligentne i pełne pasji. A wszystko to podczas VII Lubuskiego Kongresu Kobiet, który odbędzie się 17 października, o godz. 11:00 w Pałacu Książęcym w Żaganiu. - Inspiracją w tym roku jest kobieta w samorządzie. Okazją jest obchodzony w tym roku jubileusz 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. To okazja aby porozmawiać o tej stronie aktywności kobiet – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, zapraszając do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.

W zeszłym roku wydarzenie przyciągnęło kilkaset mieszkanek z całego województwa. Tym razem frekwencja może być jeszcze wyższa, bo w programie atrakcji nie brakuje. Od koncertów, przez panele tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, po wizytę w mini przychodni i laboratorium.

Imprezę otworzy marszałek Elżbieta Anna Polak. Podczas sesji plenarnej wystąpią: Prof. Jerzy Stępień – Prezes Fundacji Demokracji Lokalnej, wieloletni sędzia Trybunału Konstytucyjnego, współautor reform administracyjnych; oraz Magdalena Taczanowska – Dyrektor Sektora Publicznego Microsoft Polska.

Kolejnym punktem będzie debata z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak – gospodarza Kongresu oraz znakomitych gości: prof. Marka Spaczyńskiego – ginekologa, położnika, ginekologa onkologa, pierwszego dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim, Waldemara Sługockiego– Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Małgorzaty Sendeckiej - Burmistrz Małomic oraz Sylwii Majewskiej – specjalistki w zakresie kreowania wizerunku.

Podczas 5 różnorodnych paneli tematycznych z Lubuszankami spotkają się kobiety sukcesu - kobiety z pasją, którą będą chciały zarazić. Wycieczkę Panie mogą rozpocząć od Sali Kinowej Pałacu w Żaganiu, gdzie nauczą się „Jak zdobywać szczyty – dosłownie i metaforycznie”. Podczas spotkania dowiedzą się m.in. jak zorganizować podróż życia i zdobyć… Kilimandżaro. Poznają także odpowiedź na pytanie, co sprawia, że ekstremalne sporty stają się sposobem na życie.

Ekstremalne emocje niewątpliwie mogą pobudzić apetyt. Panie, które zgłodnieją koniecznie powinny udać się na spotkanie w Sali Kurlandzkiej. „Smaczne historie – rozmawiamy o jedzeniu”. Podczas panelu będzie można spróbować, jak smakuje Lubuskie, bo na stołach pojawi się sporo regionalnych potraw, a prowadzący odkryją przed zebranymi kuchenne sekrety. Panie przekonają się, że jedzenie to także strawa duchowa, która może stać się sposobem na życie oraz inspiracją do działania.

Organizatorzy Kongresu nie zapomnieli też o starej, ale sprawdzonej zasadzie: „jak nas widzą – tak nas piszą” i w programie znaleźli miejsce na panel dotyczący „Kreowania wizerunku”. Zaproszeni goście podpowiedzą, co zrobić,  aby udoskonalić, zweryfikować czy wykreować profesjonalny i spójny wizerunek.  Następnie podczas panelu "Sztuka i pasja"  dowiedzą się jak wykorzystać swój talent t i „moc” i zostać przedsiębiorczą kobietą, realizując swoje pasje.

Osiągnięcie sukcesu nie będzie jednak możliwe, jeśli nie zadbamy o zdrowie i kondycję fizyczną. Podczas VII Lubuskiego Kongresu Kobiet dużo miejsca zostanie poświęcone profilaktyce i zdrowemu trybowi życia. Temat ten zostanie poruszony m.in. na ostatnim z 5 proponowanych paneli pod hasłem „Na szpilkach czy w trampkach – Lubuszanka zawsze zdrowa”. Sala Balkonowa, w której odbędzie się spotkanie, zamieni się w mini przychodnię. Uczestniczki Kongresu będą mogły na miejscu skorzystać z porad specjalistów: kardiologa, internisty, nefrologa, reumatologa i na jednym ze stoisk zasięgnąć porad dotyczących właściwego odżywiania. Pojawi się również laboratorium, w którym Panie zbadają ciśnienie tętnicze i przeanalizują skład masy ciała. Nie zabraknie także informacji o profilaktyce kobiecych nowotworów: piersi i szyjki macic.

Oprócz tego w programie wiele dodatkowych atrakcji. Wśród nich: spotkania ze stylistką, projekcja filmu „Królowe Kongresu Wiedeńskiego. Seks, kłamstwa i dyplomacja” i koncert zespołu Retro Swing Projekt.

 

 

 

Konferencja prasowa - Studenci będą się kształcić w zielonogórskim szpitalu

W najbliższy poniedziałek, 19 października br., odbędzie uroczyste otwarcie zrewitalizowanego budynku mieszczącego się  na terenie szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze przy ul. Zyty, w którym znajduje się dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podpisana zostanie także umowa, zgodnie z którą zielonogórska lecznica udostępnia uczelni pomieszczenia  do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach kierunku lekarskiego. W związku z powyższym zapraszamy na uroczystość – konferencję prasową z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak, która odbędzie się o godz.12:00 w budynku dziekanatu przy ul. Zyty.

W związku z utworzonym Kierunkiem Lekarskim Szpital Wojewódzki SPZOZ  im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze udostępnia Uniwersytetowi Zielonogórskiemu pomieszczenia  przy Zakładzie Patomorfologii jak również przy Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w celu  realizowania przez Uniwersytet zadań związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zawodach medycznych oraz na potrzeby działalności badawczej w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia oraz zadań badawczych. W tym celu studenci będą mogli swobodnie korzystać w ramach  praktyk z Jednostek Organizacyjnych Szpitala ( z Oddziałów , z Laboratoriów  z Zakładów Diagnostycznych). W celu realizacji powyższych zadań Szpital również udostępnia niezbędne wyposażenie , sprzęt  i aparaturę medyczną.

Nowy kierunek – nowy dziekanat

Projekt pt. „Rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty w Zielonej Górze” zrealizowany został w ramach Lubuskiego Regionalnego Program Operacyjnego nalata 20017-2013. Całkowita wartość projektu: 6,2 mln zł. Dofinansowanie UE: 3 mln zł. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego Przekazany został Uniwersytetowi Zielonogórskiego w nieodpłatne użytkowanie pod potrzeby kierunku lekarskiego. Ponadto, w związku z wypracowanymi przez samorząd województwa oszczędnościami, zarząd województwa zdecydował o przekazaniu 350 tys. zł na doposażenie budynku.

 

 

 

Kontrakt Lubuski: spotkanie w Żarach    

16 października br. w Urzędzie Miasta w Żarach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. realizacji inwestycji w ramach Kontraktu Lubuskiego. Podczas spotkania omówiona została propozycja koncepcji zgłoszona przez MOF. - Nie wszystko mogło się znaleźć w ramach MOF-u żarsko –żagańskiego. Jesteśmy ograniczeni alokacją, jak również uwarunkowaniem programu. Wiele działań dla tego obszaru zawarliśmy w innych dokumentach – mówiła podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak. 

Podczas spotkania Burmistrz Żar Danuta Madej w skrócie zaprezentowała cele strategiczne MOF Żarsko-Żagańskiego. – Obszar poszerzony został o gminy wiejskie Żary i Żagań, ponieważ cały ten teren rozwija się wspólnie i aby zintensyfikować rozwój gospodarczy oraz w innych dziedzinach te dwie gminy były dla nas niezbędne. Wypracowaliśmy cele strategiczne dla obszaru żarsko-żagańskiego – tłumaczyła burmistrz. O szczegółach mówił Ireneusz Brzeziński – Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji. Jak podkreślił zarządzanie realizacją działań w ramach porozumienia gmin będzie się odbywać dwustopniowo. -  Powołany zostanie Komitet Sterujący, złożony z Burmistrzów i Wójtów gmin partnerskich. Zadaniem KS będzie: zatwierdzanie celów rozwojowych ŻŻOF, zatwierdzanie działań podejmowanych dla realizacji celów rozwojowych, zapewnienie sprawnego funkcjonowania wszystkich zespołów powołanych dla realizacji działań, monitoring realizacji celów. Decyzje KS będą podejmowane w drodze konsensusu. Powołane zostaną Zespoły Wykonawcze, których zadaniem będzie nadzorowanie wykonywania konkretnych projektów realizowanych w ramach celów rozwojowych – mówił Ireneusz Brzeziński. W swojej prezentacji przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia -  Zobacz prezentację.

Jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak, nie wszystkie z tych zadań zrealizowane zostaną w ramach formuły Kontraktu Lubuskiego. Jednak wiele z nich może liczyć na dofinansowanie z innych źródeł. - Nie wszystko mogło się znaleźć w ramach MOFu żarsko–żagańskiego – jesteśmy ograniczeni alokacją, jak też uwarunkowanie programu, ale wiele działań również dla tego obszaru zawarliśmy w innych dokumentach tj. Kontrakt Terytorialny, programy wojewódzkie dot. m.in. budowy dróg i mostów, zabezpieczenia przeciwpowodziowego i programy własne, które będą dotyczyły państwa gmin i działań w różnych obszarach.

Podczas spotkania Daniel Marchewka – Burmistrz Miasta Żagań, Tomasz Niesłuchowski - Wójt Gminy Żagań oraz Leszek Mrozek - Wójt Gminy Żary zwrócili uwagę na najważniejsze aspekty, wskazując na drogę krajową nr 12, budowę ścieżek rowerowych oraz zły stan powietrza.       

Marszałek zaprezentowała działania przewidziane do wsparcia w ramach  RPO-L2020 zaplanowanych na poziomie regionalnym na obszarze Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego.  Zobacz prezentację Wśród nich znalazły się m.in. modernizacja drogi krajowej nr 12.- Droga nr 12 jest w Kontrakcie Terytorialnym. W tej sprawie mocno musimy współpracować z Dolnym Śląskiem, bo im bardzo zależy na „dwunastce”. Jest to droga alternatywna do autostrady A4 i stanowi korytarz Drezno-Głogów. Myślę, że skoro dwa województwa tego pilnują, to projekt będzie zrealizowany – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Odniosła się także do projektów związanych z ochroną środowiska: - Jeżeli chodzi o ochronę środowiska i problemy Żar związane z czystością powietrza, to są nam znane, ale nasze działania uzależnione są od wyższego szczebla i od programów krajowych. Takie projekty będą realizowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co potwierdził wczoraj podczas spotkania w Dyrekcji Lasów Państwowych wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na gospodarkę niskoemisyjną i ochronę środowiska będą bardzo duże środki na poziomie krajowym i to aż 3,5 mld euro, czyli o niebo więcej niż  w programie regionalnym – tłumaczyła marszałek.

MOF Żarsko – Żagański, a Kontrakt Lubuski

Prace nad Kontraktem Lubuskim rozpoczęto latem 2014 r. W tym czasie przeprowadzono szereg spotkań prezentujących projekt Założeń KL, w tym w siedzibie starostwa powiatowego w Żarach.

14 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Założenia KL. Rolą Kontraktu Lubuskiego jest stymulowanie rozwoju na obszarach ośrodków subregionalnych i lokalnych oraz obszarach wiejskich dzięki interwencji finansowej ze źródeł zewnętrznych, w tym przede wszystkim Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Cel główny KL zdefiniowano jako: Rozwój subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

KL ma za zadanie realizację wymiaru terytorialnego polityki rozwoju, a jego głównymi założeniami są:

§  Realizacja celów Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.

§  Wzmocnienie partnerskiej współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację polityki rozwoju oraz wzmocnienie koordynacji działań tych podmiotów na rzecz wzmocnienia i/lub tworzenia powiązań funkcjonalnych.

§  Realizacja zintegrowanych oraz kompleksowych przedsięwzięć na danym terytorium/obszarze.

§  Kompleksowe rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów.

§  Podniesienie jakości i efektywności wydatkowania środków w ramach RPO-L2020.

Dla obszarów miejskich założono realizację celów:

§  Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie aktywności zawodowej.

§  Podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie go do potrzeb regionalnego rynku pracy.

§  Rozwój potencjału turystycznego regionu.

§  Poprawa dostępności komunikacyjnej.

§  Poprawa dostępności do podstawowych usług publicznych i podniesienie ich jakości.

Natomiast w przypadku obszarów wiejskich zdefiniowano cele obejmujące:

§  Włączenie terenów wiejskich w procesy rozwojowe regionu.

§  Poprawa dostępności do podstawowych usług publicznych i podniesienie ich jakości.

To od zawiązanych partnerstw zależało, które cele będą realizowane dzięki zgłaszanym koncepcjom. Przedsięwzięcia, jakie miały zaplanować partnerstwa musiały wprost wynikać ze zdiagnozowanych na obszarze partnerstwa potrzeb, problemów i w sposób kompleksowy odpowiadać na sytuację kryzysową. Jedynie te spośród zgłoszonych przedsięwzięć, które jednocześnie udowadniają, że ich realizacja jest zasadna w partnerskiej formule można było uznać, za te, które w pełni odpowiadają Założeniom KL.

Partnerstwo Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego zgłosiło swoje koncepcje w obszarze:

§  gospodarki,

§  rewitalizacji,

§  edukacji,

§  transportu niskoemisyjnego (ścieżki rowerowe oraz komunikacja),

§  termomodernizacji.

O tym, które z nich zostały włączane do Kontraktu Lubuskiego, mówiła Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Sylwia Pędzińska. Zobacz prezentację. Podkreślała jednocześnie, że nie oznacza to, że realizacja tych koncepcji nie jest możliwa. Partnerstwa bowiem, mogą aplikować o środki na warunkach ogólnych. Tam też partnerstwa będą dodatkowo premiowane. Ponadto doświadczenie zdobyte w toku prac nad budowaniem partnerstwa, wspólnego podejścia do diagnozowania obszarów deficytowych i projektowaniu rozwiązań odpowiadających wspólnym problemom będzie owocowało na przyszłość, nie tylko w procesie aplikowania o środki Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W spotkaniu uczestniczyli senator Robert Dowhan, radny województwa Wacław Maciuszonek, Marek Kamiński – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Monika Zielińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. - Jestem zadowolona z dzisiejszego spotkania. Wykazaliście się Państwo znajomością tematu i podeszliście do niego bardzo poważnie – powiedziała na koniec marszałek Elżbieta Anna Polak. 

 

 

Czas na geriatrię

Uniwersytet Zielonogórski oraz Stowarzyszenie „Lubuski Senior” zapraszają na konferencję „Starzenie się, a może długowieczność ?”. Jej uczestnicy postarają się odpowiedzieć m.in. na pytanie „Czy jesteśmy gotowi na srebrną rewolucję?” w opiece geriatrycznej.

Temat opieki medycznej osób starszych od kilku lat zyskuje na znaczeniu i coraz częściej pojawia się przy okazji rozmów dotyczących kierunków rozwoju polskiej służby zdrowia. Dowodem na to jest chociażby to, że w coraz większej liczbie szpitali, w tym także tych lubuskich, pojawiają się specjalistyczne oddziały, które skupiają się wyłącznie na leczeniu seniorów.

Kwestie opieki geriatrycznej mają zresztą szansę, stać się w najbliższych latach jednym z głównych tematów poruszanych podczas debaty publicznej, bo polskie społeczeństwo szybko się starzeje. Osoby w wieku powyżej 65 roku życia stanowią obecnie ok. 14,7 proc. populacji, a w roku 2035 - wg szacunków GUS - będzie ich ponad 23 proc. Prognozy wskazują ponadto dodatkowo na wyraźny wzrost liczby osób w późnej starości, czyli po 80 roku życia.

Należy pamiętać także, że osoby starsze wymagają opieki medycznej dostosowanej do  specyfiki ich schorzeń. Zwykle chorują na wiele chorób jednocześnie (co najmniej 3-4) i zażywają sporo lekarstw. Skuteczna geriatria powinna kompleksowo łączyć fizyczne, psychiczne, funkcjonalne i społeczne problemy starszych pacjentów.

Na pytanie jak skutecznie rozwijać geriatrię postarają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji, która 19 października odbędzie się na Campusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Wojska Polskiego 69 (Aula C). Początek o godz.9.00, wstęp wolny.

Program na www.lubuskie.pl

 

Spotkanie ws. polsko-niemieckich programów współpracy transgranicznej

Na Zamku w Kliczkowie pod Bolesławcem odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 i konferencja inaugurująca rozpoczęcie wdrażania Programu  Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Przedmiotem obrad było m.in. zatwierdzenie wybranych rozdziałów podręcznika Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020.

Wydarzenie miało przybliżyć uczestnikom informacje na temat możliwości wsparcia, jakie daje Program. Podczas konferencji zaprezentowane zostały główne obszary współpracy i priorytety Programu, przedstawiono także dobre praktyki z wdrażania Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

Konferencja była a transmitowana na żywo na stronie internetowej www.ewt.gov.pl - w języku polskim i niemieckim. Organizatorem konferencji było Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Wspólny Sekretariat Programu.

 

Zostań doradcą UE w sprawach współpracy transgranicznej - ankieta

Lubuszanie mogą wziąć udział w krótkiej, elektronicznej ankiecie dotyczącej współpracy transgranicznej. Oddane głosy będą tym cenniejsze, że mieszkańcy województwa lubuskiego osobiście mają okazję doświadczać, jak na ich codzienne życie wpływają np. relizowane wspólnie polsko-niemieckie działania.

W ankiecie, którą należy wypełnić do 21 grudnia br., wziąć udział mogą nie tylko mieszkańcy, ale także firmy i instytucje. Ankieta dostępna na www.lubuskie.pl

 

 

Nowa Sól: będą produkować pieczywo na skalę europejską

Duński potentat przemysłu piekarniczego firma Lantmannen Unibike, postawi w Nowej Soli ogromną fabrykę. Uroczystość rozpoczęcia budowy odbyła się 15 października br. w nowosolskiej Południowej Strefie Ekonomicznej. Zakładamy, że zakład zatrudni ponad 100 osób. Produkcja będzie wynosiła ponad 200 ton pieczywa dziennie. To właśnie stąd będziemy dostarczać nasze produkty nie tylko klientom w Polsce, ale także w całej Europie – mówił Werner Devinck – Prezes Zarządu Lantmannen Unibake. Gościem uroczystości była marszałek Elżbieta Anna Polak.

Lantmannen Unibake – producent pieczywa świeżego i mrożonego (przeznaczonego do odpieku w sklepach), właściciel takich marek jak Schulstad, Skoga i Schulstad Bakery Solutions, zwiększa skalę inwestycji w Polsce. Spółka zbuduje na terenie Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - w Nowej Soli - nowoczesny zakład  produkcyjny o powierzchni 29 tys. metrów kwadratowych. Będzie to już trzeci i jednocześnie największy zakład tej firmy w Polsce. Wartość inwestycji to 75 mln EUR. Wydatki te obejmują wybudowanie hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą (m.in. chłodnie, pomieszczenia magazynowe,  oczyszczalnia ścieków, budynki i pomieszczenia biurowe i techniczne), a także zakup i instalację maszyn i niezbędnych urządzeń. W nowym zakładzie powstaną 3 nowoczesne linie produkcyjne, które będą wytwarzać około 200 ton pieczywa rocznie. Będzie to przede wszystkim różnego typu pieczywo do odpieku w sklepach, jednak spółka nie wyklucza możliwości uzupełnienia oferty o produkty dodatkowe - takie jak chłodzone lub mrożone ciasto do wyrobów piekarniczych czy gotowe posiłki oparte na produktach piekarniczych (np. gotowe kanapki). Około 70 proc. produkcji trafi na eksport – na rynki krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także do państw skandynawskich. - Nasz nowy zakład tu, w Nowej Soli będzie odgrywał ważna rolę w tej perspektywie wzrostu firmy Lantmannen Unibake. Kiedy prezentowałem tę inwestycję zarządowi, nazwałem ja jedną z najważniejszych w naszej historii. To właśnie stąd będziemy dostarczać naszej wysokiej jakości produkty nie tylko klientom w Polsce, ale także w całej Europie – mówił Werner Devinck – Prezes Zarządu Lantmannen Unibake.

Jak podkreślała podczas uroczystości marszałek Elżbieta Anna Polak, inwestycja ta rozpoczyna się dzięki ogromnemu zaangażowaniu prezydenta miasta Wadima Tyszkiewicza. - Dzisiaj pragnę pogratulować panu prezydentowi skuteczności, determinacji, walki o każdego inwestora. Myślę, że my też się do tego przyczyniliśmy, bo codziennie modlimy się: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” i Pan Bóg nas wysłuchał. Dziękuję inwestorowi za wybór Nowej Soli w regionie lubuski -Regionie Wartym Zachodu – mówiła.

Zadowolenia z powstającej fabryki nie krył też sam Wadim Tyszkiewicz. - Fabryka w Nowej Soli to bardzo ważne wydarzenie. To są kolejne miejsca pracy, to szansa na dalszy rozwój dla miasta i regionu. Chciałem serdecznie podziękować pani marszałek, bo bez uzbrojenia, bez obwodnicy nie mielibyśmy tak świetnych terenów inwestycyjnych i byłoby niemożliwe pozyskanie inwestora – przekonywał.

Budowa fabryki rozpocznie się w październiku 2015 r., zakończenie prac planowane jest na koniec roku 2018, przy czym spółka planuje stopniowe uruchamianie mocy produkcyjnych – pierwsza linia zacznie działać w I kwartale 2017 r., druga – w III kw. 2017 r., a trzecia – do końca 2018 r.

 

 

Fundusze Europejskie dla ochrony środowiska

„Fundusze europejskie na ochronę środowiska szansą dla rozwoju województwa lubuskiego” – to temat konferencji zorganizowanej przez Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze. O możliwościach pozyskania środków, także w zakresie ochrony środowiska w ramach RPO mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Budujemy region, który ma być zieloną krainą nowoczesnych technologii  - dbamy o dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne – podkreślała marszałek.

Głównym tematem konferencji będzie pozyskiwanie środków na ochronę środowiska i ich wpływ na rozwój regionu. zaprezentowała założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz podział alokacji. Podkreślała także jak ważne jest dokładne poznanie RPO L2020 oraz możliwości jakie stwarza.  - Chodzi o to żeby duża konkurencja i żeby jak najlepsze i najbardziej innowacyjne projekty do nas wpływały – wyjaśniła. Zobacz prezentację

Ochrona środowiska w RPO – Lubuskie 2020

KATASTROFY NATURALNE/ ODPADY/ GOSPODARKA WOD.-ŚCIEK./ PRZYRODA

Ochrona lubuskiej przyrody to jedno z podstawowych zadań, jakie będą realizowane w ramach 4 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, której głównym celem jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu. W ramach tejże osi niezwykle istotne będą również projekty realizowane w celu zapewnienia funkcjonowania podstawowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz uporządkowanie gospodarki odpadami. Dodatkowo wspierane będą działania w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, w tym wynikającym ze zmian klimatu.

§  Działanie 4.1. Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom (26,1 mln euro)

- Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego;

- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

§  Działanie 4.2. Gospodarka odpadami (8,5 mln euro)

- Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

- Kompleksowe inwestycje w zakresie gospodarowania odpadami innymi niż komunalne;

- Poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

§  Działanie 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa (30,6 mln euro)

- Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej;

- Kompleksowe wsparcie budowy systemów indywidualnych oczyszczania ścieków w terenach zabudowy rozproszonej;

- Budowa i modernizacja linii wodociągowych (systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody);

- Zakup urządzeń i aparatury (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe), zakup i remont urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody.

§  Działanie 4.5. Kapitał przyrodniczy regionu (6,5 mln euro)

- Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych;

- Rozwój infrastruktury użytku publicznego służącej wyeliminowaniu presji ruchu turystycznego na obszary i gatunki chronione;

- Realizacja projektów w zakresie tworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej;

- Budowa oraz modernizacja infrastruktury związanej z ochroną, a także przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków;

- Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody;

- Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych.

ENERGIA/ ZANIECZYSZCZENIA

Z ochroną przyrody nierozerwalnie wiąże się także poszukiwanie alternatywnych źródeł energii. Zielona energia to przyszłość oraz szansa na pogodzenie rozwoju gospodarki z ochroną środowiska. Chcąc zachować unikatową przyrodę Ziemi Lubuskiej, musimy wzmacniać działania mające na celu ograniczanie negatywnych skutków wzrostu produkcji energii. Służy temu rozwój alternatywnych źródeł energii. W Programie zabezpieczono ponad 108 mln euro na wspieranie gospodarki niskoemisyjnej. Będzie to realizowane m.in.: poprzez budowę nowoczesnych źródeł OZE, elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych, instalacji do produkcji biokomponentów lub biopaliw. Wspierana będzie także modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego.

§  Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii (19,6 mln. euro)

- Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej;

- Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia;

- Budowa instalacji do produkcji biokomponentów lub biopaliw drugiej i trzeciej generacji.

§  Działanie 3.2 Efektywność energetyczna (39,2 mln euro)

- Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach

- Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach

§  Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach (36,1 mln euro)

- Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe;

- Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin;

- Inwestycje z zakresu budownictwa zero emisyjnego;

- Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa.

§  Działanie 3.4 Kogeneracja (13 mln euro)

- Budowa źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub przebudowa jednostek wytwórczych na układy skojarzeniowe;

- Budowa przyłączeń do sieci.

Ochrona środowiska LRPO 2007-2013

§  24 tysiące osób podłączonych do nowej lub zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej,

§  31 ha obszarów o podniesionym stopniu zabezpieczenia przeciwpowodziowego,

§  60 ha objęte monitoringiem środowiska przyrodniczego,

§  40 zakupionych wozów strażackich

Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała jednak, że Osie Priorytetowe 3 i 4 to nie jedyne możliwości pozyskania środków na ochronę środowiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. – Jest taka możliwość także w ramach innych priorytetów możliwe. Trzeba znać cały program żeby pisać swój konkretny projekt – wyjaśniła.

Duże środki na ten obszar znajdować się będą na poziomie centralnym, szczególnie w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, o czym podczas konferencji mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Waldemar Sługocki. Zaznaczył, że chodzi o działania mające na celu wykreowanie atrakcyjnej oferty turystycznej regionu lubuskiego, opartej w dużej mierze na zasobach naturalnych. - Mam nadzieję, że uda nam się wykreować produkty turystyczne, które spowodują, że powstanie atrakcyjna oferta turystyczna, która przełoży się na rozwój gospodarczy regionu. Jestem przekonany ze nowa perspektywa to będzie ten impuls, który będzie kołem zamachowym dla takich działań. Myślę tutaj szczególnie o pieniądzach przeznaczonych na środowisko – 3,5 mld euro – wyjaśnił. Wiceminister  poinformował także, że na poziomie centralnym będą środki na budowę zintegrowanych sieci ścieżek rowerowych. To – jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak – doskonała wiadomość dla Lubuskiego. ­- Zależy nam na tym żeby w regionie powstał kompleksowy projekt budowy ścieżek rowerowych. Wiec bardzo cieszy nas informacja wiceministra, że będzie taka możliwość przy pomocy środków centralnych. Zadowoleni powinni być szczególnie włodarze gmin, którzy wielokrotnie zgłaszali potrzebę budowy takiej infrastruktury – mówiła.

Możliwości finansowania projektów zintegrowanych przedstawił wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krystian Szczepański. Zachęcał on do zmiany podejścia i myślenia o korzystaniu z unijnego wsparcia.- Komisja europejska zachęca do myślenia ponad podziałami. Nie skupiajmy się na gminie, rozwiązujmy problemy kompleksowo i globalnie. Potrzebne są projekty zintegrowane – przekonywał.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały także dobre praktyki w zakresie rozwoju regionu w oparciu o turystykę i ochronę przyrody.

 

 

„Kapitał dla rozwoju”

„Kapitał dla rozwoju” to cykl 16 spotkań regionalnych dotyczących finansowania rozwoju firm i samorządów ze środków unijnych przy wsparciu rynku kapitałowego i innych form dofinansowania. Projekt jest realizowany od maja do listopada 2015 r. w największych miastach Polski. Spotkanie w Zielonej Górze odbędzie się 21 października br. w Urzędzie Marszałkowskim.

Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się m.in. jak skutecznie pozyskać dotacje w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 oraz jak firmy i samorządy mogą zdobyć środki na rozwój poprzez rynek kapitałowy.

Na potrzeby projektu powstał analityczny raport otwarcia „Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów” przedstawiający wkład giełdy we wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, pozyskiwanie kapitału, tworzenie miejsc pracy, a także budowę pozytywnego wizerunku notowanych spółek.

Jest to projekt organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z Marszałkami Województw, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Bankiem PKO BP i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Skarbu Państwa i Pracodawcy RP.

 

 

Nabór do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej"

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018”, który zakłada wsparcie finansowe inwestycji polegających na budowie, modernizacji i remontach obiektów sportowych.

Tworzenie Programu odbywać się będzie w oparciu o rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1391) oraz o Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na 2016 rok.

Zainteresowani wpisaniem inwestycji do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018” zobowiązani są wystąpić ze zgłoszeniem oraz wymaganymi załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego do dnia 29 stycznia 2016 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego – www.bip.lubuskie.pl w zakładce „Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych”.

 

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

- Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w VI edycji Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020. Konkurs objęty został honorowym patronatem marszałek Elżbiety Anny Polak.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół wszystkich szczebli w Województwie Lubuskim. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, rozwijanie zainteresowania uczniów sprawami własnego regionu, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego oraz wiedzy o Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020.       

Tegoroczna edycja konkursu nawiązywać będzie do dwóch ważnych rocznic: przypadającej 15 października 2015 roku 30 rocznicy wejścia w życie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz w kwietniu 2016 roku 1050 rocznicy przyjęcia przez Polskę Chrztu.

Dla uczniów szkół podstawowych regulamin konkursu przewiduje wykonanie folderu na temat: „Najstarsze zabytki sakralne na Ziemi Lubuskiej”, dla szkół gimnazjalnych - przygotowanie gazetki okolicznościowej poświęconej Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, natomiast dla szkół ponadgimnazjalnych test z wiedzy o samorządzie, poszerzony o tematykę związaną z Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020.

Na zwycięzców konkursu czekają cenne nagrody. Zgłoszenia udziału uczniów i szkół należy dokonać do 30 października 2015 roku w wersji elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: http://lubuskie.pl/karta-zgloszenia/

Organizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim. Konkurs objęty został honorowym Patronatem przez Elżbietę Annę Polak - Marszałka Województwa Lubuskiego.

Zakres tematyczny konkursu:

§  Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2014 – 2020

§  szczeble samorządu terytorialnego w Polsce, sposób wyłaniania, struktura i kompetencje,

§  historia samorządu lubuskiego od 1990 roku,

§  sylwetki znanych samorządowców województwa lubuskiego,

§  budżet jednostek samorządu terytorialnego,

§  polityka regionalna i programy wspierane przez Unię Europejską,

§  prawa i obowiązki radnych poszczególnych szczebli samorządu,

§  województwo lubuskie: terytorium, podział administracyjny, regiony i euroregiony, władze samorządowe,

§  działalność Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Lubuskiego w 2014 r.,

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

-      ODN w Zielonej Górze: Jan Kostyszak, tel.68 328 64 55,  email: j.kostyszak@odn.zgora.pl

-      WOM w Gorzowie Wlkp.: Jerzy Dutkiewicz, tel. 95 721 61 41, email: jerzy.dutkiewicz@womgorz.edu.pl

-      w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: Główny specjalista – Patrycja Puk, tel. 68 45 65 575, email: konkurs@lubuskie.pl

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy  
Formularz zgłoszeniowy - online

Wykaz Najstarszych zabytków sakralnych na Ziemi Lubuskiej –
informacje dla szkół podstawowych

 

 

 

Pozdrawiam,

Małgorzata Tramś-Zielińska

Główny Specjalista

Biuro Prasowe, m.trams@lubuskie.pl

tel. +48 (68) 456 55 67, fax +48 (68) 456 55 67
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila
Please consider the environment before printing this e-mail

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?