piątek, 9 października 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.190.2015                                                                                Zielona Góra, 09.10.2015 r.

 

 

 

 

Newsletter nr 190

 

Serce lubuskiego winiarstwa bije w Zaborze

- Od dziś to właśnie tutaj bić będzie serce lubuskiego winiarstwa  - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak 9 października br. otwierając Lubuskie Centrum Winiarstwa -  wyjątkowe i jedyne jak dotąd w Polsce. Zlokalizowane w Zaborze Centrum będzie wizytówką regionu i jego markowym produktem, w którym każdy będzie mógł się przekonać jak wyjątkowo smakuje Lubuskie. Turystów przyciągać będzie także największa w Polsce winnica samorządowa, która od kilku już lat powstaje w Zaborze i jest symbolem odradzania tradycji winiarskich.

Budowa Lubuskiego Centrum Winiarstwa, będącego efektem pomysłu i inicjatywy marszałek Elżbiety Anny Polak, oficjalnie rozpoczęła się 28 kwietnia br., kiedy wmurowano akt erekcyjny pod inwestycję. 9 października po kilku miesiącach oczekiwania, to wyjątkowe miejsce zostało otwarte. Radości z realizacji projektu nie kryła marszałek Polak: - Od XIIII wieku na sztandarach regionu lubuskiego niesiemy poprzez wieki winiarstwo. Nie było łatwo odrodzić tradycje, ale mamy fantastycznych mieszkańców, którzy mają pasję i pokochali właśnie winiarstwo. To mający swoją winnicę tuż obok Krzysztof Fedorowicz wypatrzył to miejsce i zaraził nas wszystkich miłością do tych zboczy. Udało się! Jest 13. winiarzy, którzy podjęli ryzyko. Są już nasadzenia na winnicy, są prawdziwe winnice na szlaku wina i miodu – mówiła marszałek.

Marszałek podkreślała, że inspiracją do jego utworzenia były wizyty w podobnych miejscach w Europie. - Znaleźliśmy przyjaciół na całym świecie, uczyliśmy się tego winiarstwa szlachetnego od naszych przyjaciół z francuskiego departamentu Le Lot. Tam powstała eksperymentalna winnica, która nas zainspirowała do utworzenia takiego miejsca w regionie lubuskim. Odwiedziliśmy też winnicę samorządową w Dreźnie i także byliśmy pod wielkim wrażeniem. Tam jednak tradycje winiarskie kultywowane są od wielu lat. My je odradzamy. Myślę,  że to dobry początek, żeby mieć takie miejsce – mówiła.
Dodajmy, że gośćmi uroczystości w Zaborze byli właśnie przedstawiciele francuskiego departamentu Le Lot z Christianem Gasquettem na czele, a także Andreas Grapatin z biura łącznikowego Landu Saksonii w Dreźnie, który w rozmowie z marszałek Polak zadeklarował chęć współpracy w zakresie winiarstwa z lubuskim centrum. Właśnie w Saksonii funkcjonuje podobna do lubuskiej samorządowa winnica.
Marszałek Polak zaznaczyła także, że Centrum nie powstałoby bez partnerstwa i współpracy wielu podmiotów, szczególnie winiarzy, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, gdzie powstał instytut agrotechniczny, który będzie wielkim wsparciem oraz Muzeum Etnograficznemu w Ochli.

I to właśnie winiarze będą prawdziwymi gospodarzami tego miejsca. Jak podkreślają, powstanie tego Centrum to wielka nobilitacja dla województwa.  - To bardzo ważny krok, który będzie budował i buduje tożsamość regionu. Województwo lubuskie na arenie międzynarodowej jest postrzegane jako miejsce, gdzie odradzane są tradycje winiarskie. Takie miejsce będzie tylko potwierdzeniem że wszystkie dotychczasowe kroki i rozwijające się winnice są potrzebne by integrować środowisko i budować markę na zewnątrz – mówiła podczas uroczystości inauguracyjnej Kinga Kowalewska-Koziarska, właścicielka winnicy KINGA. - Nie ma takiego centrum w Polsce. To rzecz wiodąca - pierwsza i ma duże znaczenie dla rozwoju winiarstwa w Polsce. Im więcej takich miejsc, tym więcej turystów na naszych winnicach – wyjaśnił Zbigniew Szura z winnicy Pałac Wiechlice.

Jednak Lubuskie Centrum Winiarstwa to nie tylko wina, to także promocja wyśmienitych regionalnych produktów. - Podpatrzyliśmy na fermie we Francji, że oprócz winnicy produkuje się regionalne produkty. My też mamy znakomitą żywność – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Głównym celem stworzenia Lubuskiego Centrum Winiarstwa położonego na terenie winnicy w gminie Zabór był rozwój marki oraz potencjału turystycznego województwa lubuskiego, a także budowanie tożsamości regionalnej, integrację środowisk winiarskich oraz rekultywację tradycji związanych z uprawą winorośli i produkcją wina na terenie Ziemi Lubuskiej. Lubuskie Centrum Winiarstwa będzie spełniać funkcje reprezentacyjną, turystyczną, rekreacyjną, dydaktyczną i muzealną. 

W budynku złożonym z trzech części można znaleźć coś i dla duszy, i dla ciała. W centralnej części obiektu, w punkcie informacji turystycznej, dowiemy się m.in. o Lubuskim Szlaku Wina i Miodu;  w sali konferencyjnej weźmiemy udział w warsztatach winiarskich, somelierskich lub kulinarnych. W jednym z dwóch skrzydeł wejdziemy do części dydaktycznej z salą multimedialną, leżakownią, ekspozycją winiarską oraz halą pokazową, w której zapoznamy się z procesem produkcji wina. Drugie skrzydło - dla duszy – stanowić będzie typowo część rekreacyjna z kuchnią, salonem do degustacji win i otwartą wiatą, pod którą będziemy mogli się delektować serwowanymi potrawami i napojami.

Ponadto Centrum Winiarstwa ma stanowić także bazę naukowo-dydaktyczną umożliwiającą kształcenie studentów na kierunku winiarskim oraz ośrodek doradztwa dla winiarzy. Docelowo w centrum ma się znajdować oddział Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli, które ma zarządzać całą inwestycją realizując zadania zlecone przez Urząd Marszałkowski.

Ze względu na swoją funkcję turystyczną, Lubuskie Centrum Winiarstwa będzie otwarte w ciągu weekendu. W dni robocze godziny otwarcia Centrum dostosowane będą do potrzeb zwiedzających.

Projekt współfinansowany jest w 99 proc. ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowity koszt to 4 mln zł.
Podczas uroczystości otwarcia goście Centrum obejrzeli pokaz wyciskania soku zaprezentowany prze Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli oraz pokaz wyciskania winogron w wykonaniu Bachusa i Bachantek. Goście Centrum obejrzeli także film Andrzeja Słodkowskiego pt. „Nasza winna historia”. Zaprezentowali się także lubuscy winiarze. Muzyczną gwiazdą uroczystości był zespół Las Melinas.

Więcej na ten temat – na www.lubuskie.pl

 

 

Październikowa sesja Sejmiku

12 października br. o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego, w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze rozpocznie się XIII sesja Sejmiku. Najważniejszym punktem spotkania Radnych będzie zaopiniowanie wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. Podczas sesji odbędzie się także uroczyste wręczenie „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” oraz „Olimpu Lubuskiego” i Lubuskich Pereł Turystycznych.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XIII zwyczajnej sesji Sejmiku.
2. Złożenie ślubowania przez Radną Województwa Lubuskiego.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Wnioski i interpelacje.
5. Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
6. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2015 roku.
7. Informacja Zarządu Województwa Lubuskiego o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 roku:
- instytucji kultury,
- jednostek ochrony zdrowia,
- wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.
8. Informacja na temat realizacji połączeń kolejowych lubuskich stolic z Berlinem.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Lubuskie w roku szkolnym 2014/2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sulechów.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Międzyrzecz.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Województwu Dolnośląskiemu części zadania Województwa Lubuskiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych, w wojewódzkich przewozach pasażerskich.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 34/95, położonej w Międzyrzeczu, przy ul. Poznańskiej 109.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2015 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2015 - 2030.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych i Komisji Rewizyjnej.
18. Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie braku prawnych możliwości odraczania opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska po roku 2015 w odniesieniu do przedsięwzięć ujętych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad XIII sesji Sejmiku.

 

 

Decyzja zarządu w sprawie śmieci w Dąbrówce Wlkp.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję w sprawie wykreślenia firmy Wexpool Sp. z o.o. z Dąbrówki Wlkp. z regionów gospodarki odpadami komunalnymi. - Należąca do firmy instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych nie spełnia wymagań ochrony środowiska oraz wymagań dotyczących regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Decyzja była więc jednoznaczna - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Sytuacja panująca od dłuższego czasu na wysypisku śmieci oraz instalacjach przetwarzania odpadów i produkcji paliwa z odpadów firmy Wexpool sp. z o.o. w Dąbrówce Wlkp. w sposób szczególny dotyka okoliczną ludność pod względem sanitarno-środowiskowym. Ponadto niedawno miał tam miejsce ogromny pożar śmieci. Zarząd Województwa podjął działania mające na celu sprawdzenie, czy działalność firmy jest zgodna z przepisami prawa. Marszałek Elżbieta Anna Polak zwróciła się Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pani Małgorzaty Szablowskiej z prośbą o informacje na temat wyników kontroli przeprowadzonej w zakładzie należącym do firmy Wexpool sp. z o.o. Okazało się, że firma ta nie poczyniła żadnych kroków, by dostosować instalację do przetwarzania odpadów do rozporządzenia Ministra Środowiska.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął więc decyzję o zmianie uchwały w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. Zmiana dotyczy wykreślenia firmy Wexpool Sp. z o.o. z Dąbrówki Wlkp. z regionów gospodarki odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych należąca do firmy Wexpool sp. z o.o. z Dąbrówki Wlkp. straci status instalacji regionalnej do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Stanie się to z chwilą, kiedy radni województwa podejmą stosowną uchwałę na wniosek zarządu. Sprawa ta będzie przedmiotem obrad podczas najbliższej sesji sejmiku.

 

Z włodarzami Nowej Soli i Sulechowa o inwestycjach w turystykę

Realizacja projektu własnego pn. „Lubuskie aktywne i turystyczne” w ramach LRPO na lata 2007-2013 oraz plany inwestycyjne związane z nową perspektywą finansową to tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak i członek zarządu Alicji Makarskiej z włodarzami Nowej Soli – wiceprezydentem Jackiem Milewskim oraz Sulechowa – burmistrzem Ignacym Odważnym, które odbyło się 7 października br. W spotkaniu wziął także udział radny województwa lubuskiego Edward Fedko.

Głównym celem projektu „Lubuskie aktywne i turystyczne” była budowa i rozwój marki turystycznej w województwie lubuskim.

Projekt zakładał:

1. Drogowe oznakowanie atrakcji turystycznych województwa, w tym miejsc na Lubuskim Szlaku Wina i Miodu, pionowymi znakami drogowymi typu E-22 oraz umieszczenie tablic informacyjnych (z mapami) dla turystów zatrzymujących się na terenie tzw. Miejsc Obsługi Podróżnych przy głównych drogach województwa.

2. Budowę 10-ciu przystani wodnych na rzekach Odrze i Warcie wraz z ich drogowym oznakowaniem turystycznym, w gminach: Czerwieńsk, Siedlisko, Nowa Sól, Otyń, Sulechów, Zielona Góra, Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca oraz Kostrzyn nad Odrą.

3. Budowę Lubuskiego Centrum Winiarstwa położonego na terenie winnicy w gminie Zabór.

4. Promocję projektu oraz oferty turystycznej, w tym m.in.:

-  opracowanie tematycznych map elektronicznych (wydanych na CD);

- opracowanie wydawnictw informacyjno-promocyjnych, w tym map województwa; map: turystyki aktywnej, turystyki sakralnej, turystyki militarnej, map 3D/makiet województwa;

- opracowanie przewodników turystycznych oznakowanych atrakcji turystycznych wraz z wkładką w postaci mapy oznakowanych atrakcji;

Projekt współfinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Lubuskie królestwo na obcasach – VII Lubuski Kongres Kobiet

Po raz kolejny lubuskie kobiety pokażą swoją siłę. Po raz kolejny przekonamy się, że Lubuszanki są piękne, inteligentne i pełne pasji. A wszystko to podczas VII Lubuskiego Kongresu Kobiet, który odbędzie się 17 października w Pałacu Książęcym w Żaganiu. - Inspiracją w tym roku jest kobieta w samorządzie. Okazją jest obchodzony w tym roku jubileusz 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. To okazja, aby porozmawiać o tej stronie aktywności kobiet – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, zapraszając do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.

- Porozmawiamy o tym, czy kobiety dobrze wykorzystały te 25 lat samorządu, czy były aktywne – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, gospodarz i inicjatorka Lubuskiego Kongresu Kobiet. W tym roku będzie to już siódma edycja. Corocznie jest to okazja do wymiany doświadczeń, omówienia problemów dotyczących kobiet, a także po prostu do spotkania w miłej atmosferze.- Dziś chcemy zachęcić do udziału w Kongresie. TO będzie wyjątkowa edycja. Będziemy wręczać Statuetki Liderkom Lubuskiego Samorządu. Wpłynęło bardzo dużo wniosków. Jest sporo kobiet, które przez kilka kadencji pełniły funkcje radnych gminnych, powiatowych, wojewódzkich, pracowały w organach wykonawczych, są burmistrzyniami i wójcinami. To będzie wspaniała okazja, żeby pokazać pracę naszych koleżanek. Sprawdzimy jak budują lubuskie królestwo na obcasach – wyjaśniła marszałek.  

W kongresie udział może wziąć każdy (nie tylko kobiety). Wystarczy zarejestrować się za pomocą strony internetowej TUTAJ. Na zgłoszenia czekamy do ostatniego dnia.

Podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła program tegorocznego VII Kongresu Kobiet. Podczas sesji plenarnej wystąpią: Prof. Jerzy Stępień – Prezes Fundacji Demokracji Lokalnej, wieloletni sędzia Trybunału Konstytucyjnego, współautor reform administracyjnych; oraz Magdalena Taczanowska – Dyrektor Sektora Publicznego Microsoft Polska.

Kolejnym punktem będzie debata z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak – gospodarza Kongresu oraz znakomitych gości: Ewy Minge – wybitnej polskiej projektantki mody, kobity z pasją i apetytem na życie, prof. Marka Spaczyńskiego – ginekologa, położnika, ginekologa onkologa, pierwszego dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim, Agnieszki Migoń – Przewodnicząca Kolegium Dyrektorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Sylwii Majewskiej – specjalistki w zakresie kreowania wizerunku.

Ponadto uczestniczki kongresu będą mogły wziąć udział w pięciu panelach tematycznych:

 • Kreowanie wizerunku
 • Na szpilkach czy w trampkach – Lubuszanka zawsze zdrowa
 • Jak zdobywać szczyty – dosłownie i metaforycznie
 • Sztuka i pasja
 • Smaczne historie – rozmawiamy o jedzeniu

Panele te będą niezwykłą okazją do poszerzenia swojej wiedzy w wielu dziedzinach, czerpania z doświadczeń kobiet sukcesu oraz spotkań z ciekawymi ludźmi. – Tematy wybrałyśmy zgodnie z zapotrzebowaniem oraz ideami, które promujemy – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Zaprosiliśmy kobiety z pasją i niezwykłym apetytem na życie – dodała. Doskonałym przykładem takiej postawy jest niewątpliwie projektantka mody związana z Ziemia Lubuską Ewa Minge. Podzieli się ona swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją swoich pasji. – Jeżeli nam się wydaje, że aby odnieść sukces musimy jechać np. do Warszawy, to nam się źle wydaje. Na początku musimy zbudować siebie, nauczyć się walczyć i otoczyć się fantastycznymi ludźmi, bo to oni stanowią 80% sukcesu. Trzeba budować swój sukces tam, gdzie są nasze korzenie – mówiła projektantka.  Opowie także o powstającym w Zielonej Górze dzięki założonej przez nią fundacji Black Butterflies Domu Życie – pionierskiej placówce dla osób zmagających się z chorobami onkologicznymi i ich rodzin. – Nasz dom będzie skupiał kilka pracowni, w których nasi podopieczni będą podnosili swoją wiarę w zwalczanie choroby oraz budowali poczucie własnej wartości poprzez realizowanie siebie w swoich pasjach. Obok Pracowni tematycznych – komnat będą tam znajdowały się gabinety, których fachowo zadbamy o usunięcie skutków leczenia. Na terenie domu będzie znajdował się także gabinet psychologiczny i kancelaria prawna. Na terenie Zielonej Góry chcemy także utworzyć pod patronatem Akademii Medycznej w Łodzi oddział rekonstrukcji piersi. Nasze pracownie tematyczne: sztuki plastyczne, muzyka, sport, teatr, fotografia, pisarstwo, podróże będą posiadały swoich ambasadorów, m.in. zespół Blue Cafe, Małgorzata Domagalik, Martyna Wojciechowska, czy Dariusz Biczyński – mówiła podczas konferencji prasowej Ewa Minge.

Kolejnym przykładem kobiety z pasją, która będzie gościem tegorocznego Kongresu Kobiet będzie Aleksandra Wiktorska-Łaska, Właścicielka Gospodarstwa Agroturystycznego „Stary Młyn” w Brzeźnicy, działaczka społeczna, szkoleniowiec i trener zajęć kuchennych oraz żywieniowych dla dzieci i dorosłych, autorka programu „Kuchnia na Obcasach” dla kobiet oraz programu „Tajemnice Kuchni” dla dzieci. Od wielu lat organizuje w unikatowych wnętrzach Starego Młyna przyjęcia weselne oraz wszelkie imprezy okolicznościowe. Propagatorka zdrowego żywienia oraz ciekawej, łatwej i kolorowej kuchni. – Gotowanie jest moją pasją i chciałabym się tym podzielić. Jestem kobietą, która znalazła swoją pasję. Poszukuję nowych smaków i kocham to. Chciałabym zainspirować inne kobiety i pokazać im, że można – mówiła podczas konferencji prasowej.

Przypominamy VII Lubuski Kongres Kobiet odbędzie się 17 października br. w Pałacu Książęcym w Żaganiu. – Pokażmy, że siłą regionu lubuskiego są kobiety – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.

 

Nowoczesne technologie w lubuskiej szkole

Lubuskie stawia na nowoczesne technologie, także w zakresie edukacji. Aby młodzi Lubuszanie mieli do nich coraz lepszy dostęp uruchomione zostały dwa pilotażowe programy realizowane w szkołach regionu, mające na celu zmianę obrazu lubuskie szkoły. 8 października br. podczas konferencji sprawdzamy jakie są efekty ich wdrażania. - Żeby nasze społeczeństwo dobrze się rozwijało musimy modyfikować programy kształcenia. Obecnie najlepszym sposobem przekazywania wiedzy są  multimedia oraz interaktywność. Temu mają służyć projekty przez nas  wspierane – mówił otwierając spotkanie członek zarządu Bogdan Nowak.

„Szkoła w Chmurze” – projekt firmy Microsoft pilotażowo realizowany w Lubuskiem wdrażało Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Zielonej Górze. Głównym celem realizacji projektu było pokazanie, jak powinna wyglądać nowoczesna szkoła. - Nie doszlibyśmy w to miejsce, gdzie jesteśmy gdyby nie pomoc Microsoftu i urzędu marszałkowskiego.  Mamy wielkie marzenia o rozwoju szkoły. Do tej pory byliśmy szkołą w parku, a chcielibyśmy być szkołą w chmurze i robimy wszystko żeby ten cel osiągnąć. Chcemy być szkołą nowoczesną, tzn.  odpowiadającą na potrzeby uczniów, stosującą nowoczesne technologie w procesie edukacji oraz ustawicznie kształcącą kadrę - wyjaśniła dyrektor jednostki Ewa Habich, która zaprezentowała jak bardzo szkoła skorzystała realizując projekt, jak bardzo zmieniła się forma kształcenia młodych ludzi

Cele projektu:

- wsparcie zarządzania szkołą

- kształcenie nauczycieli w zakresie korzystania z nowych technologii w procesie nauczania

- zmiana sposobu pracy z uczniem – dostosowanie do indywidualnych potrzeb oraz rynku pracy

W ramach projektu szkoła otrzymała ona dostęp do materiałów edukacyjnych, technologii komunikacyjnej i informacyjnej Microsoft, szkoleń e-learningowych, darmowych narzędzi, samouczków, filmów pokazujących praktyczne wykorzystanie technologii w nauczaniu udostępnianych w ramach Programu Microsoft in Education. Podczas konferencji Anna Reder – nauczycielka biologii w I LO zaprezentowała jak w praktyce działa wprowadzony system Office 365 i jak ułatwia pracę nauczycielom oraz uczniom.

Podczas spotkania podsumowany zostanie także projekt "Inteligentna Szkoła” realizowany przez Samorząd Województwa Lubuskiego wspólnie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Inicjatywa ta miała na celu realizację Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2020 roku, a w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w procesie zarządzania systemem edukacji, jak i w samym procesie edukacji, czego celem jest redukcja wykluczenia cyfrowego i podniesienie kompetencji uczniów w tym zakresie. W ramach projektu Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprosił do uczestnictwa firmy, które nieodpłatnie i kompleksowo wdrażały inteligentne rozwiązania TIK w wybranych szkołach. Celem projektu było wypracowanie a następnie upowszechnienie modelowego rozwiązania, które zostanie wykorzystane przy realizacji projektu „Lubuska e-Edukacja” finansowanego ze środków UE w ramach RPO 2014-2020. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

  • wykonanie audytu przedwdrożeniowego mającego na celu ustalenie bieżącego stanu infrastruktury sieciowej we wskazanej przez Województwo Lubuskie szkole;
  • wykonanie projektu infrastruktury sieci bezprzewodowej dla wybranej szkoły;
  • dostawa, montaż i wdrożenie we wskazanej szkole infrastruktury sieci bezprzewodowej;
  • dostawa minimum 10 kompletnych zestawów komputerowych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem Technologii Informatyczno - Komunikacyjnych we wskazanej przez Województwo Lubuskie szkole;
  • zapewnienie przez czas trwania projektu „Inteligentna Szkoła”wsparcia dla danej szkoły polegającego między innymi na: przeszkoleniu uczniów i nauczycieli, organizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych, objęcie placówki stałym wsparciem doradczym i szkoleniowym.

Realizację projektu rozpoczęły dwie firmy: Firma COMP z Warszawy oraz firma IMAGE RECORDING SOLUTIONS z Warszawy. Projekt realizowany był w dwóch szkoła w regionie lubuskim: w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

 

 

Gorzowska Fizjoterapia jak nowa

Początek października nierozłącznie kojarzy się z inauguracją roku akademickiego. Taka uroczystość odbyła się także 8 października br. w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Podczas uroczystości otwarty został Budynek Dydaktyczny Fizjoterapii. Zarząd województwa podczas uroczystości reprezentowała członek zarządu Alicja Makarska. Obecny był także radny województwa Władysław Komarnicki.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej z siedzibą w Gorzowie Wlkp., realizowała projekt pt. „Modernizacja budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp., przy ul. Orląt Lwowskich 4-6”. Projekt wpisany był do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego LRPO na lata 2007-2013.  Całkowita wartość projektu wynosi 28 890 843,95 PLN, kwota dofinansowania to ok. 80% czyli  22 263 837,11 PLN. Projekt polegał na przeprowadzeniu prac modernizacyjnych budynku dydaktycznego oraz zakupie mebli i specjalistycznego wyposażenia niezbędnego do kształcenia studentów na nowym kierunku – fizjoterapii. W budynku, znajduje się: 7 laboratoriów w tym lekkie, ciężkie oraz biologiczne, 3 sale ćwiczeń oraz gabinety zabiegowe wyposażone w specjalistyczny sprzęt naukowo-medyczny. W budynku powstało 9 obszernych sal wykładowych oraz 4 seminaryjne, a także sala gimnastyki korekcyjnej, sala ergonometrów, sauna. W Zakładzie Anatomii i Antropologii umiejscowiona została biblioteka. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej kształci na trzech kierunkach: Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja oraz Fizjoterapia.

 

Z Gorzowa do Berlina pojedziemy bez przesiadek

- Mamy potwierdzenie od prezesa Przewozów Regionalnych, że spółka jest gotowa do zrealizowania połączenia bezpośredniego Gorzów-Berlin – ogłosiła 6 października br. podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak. Dodatkowo zarząd województwa podjął decyzję o dofinansowaniu połączenia w roku 2016 kwotą 400 tys. zł. To wiadomość, na którą z pewnością czekali wszyscy mieszkańcy północnej części województwa. Bez przesiadek do Berlina będzie można pojechać już w następnym roku.

Obecnie na trasie Gorzów – Berlin, z przesiadką w Kostrzynie nad Odrą realizowanych jest 9 połączeń. - W drodze kompromisu ustaliliśmy, że na początek jedno z tych połączeń będzie bezpośrednie. Będzie nas to trochę kosztowało. Dlatego zarząd podjął dziś decyzję o przeznaczeniu 400 tys. zł w ramach budżetu na 2016 rok na dofinansowanie umowy, która jest realizowana w trakcie roku. Mamy umowę z przewozami regionalnymi, więc jest taka możliwość – wyjaśniła marszałek. Podkreślała także, że zrealizowanie tych połączeń z innym przewoźnikiem byłoby trudne, a wręcz niemożliwe do przeprowadzenia w takim tempie z powodu ograniczeń wynikających z prawa zamówień publicznych. - Oferta Przewozów Regionalnych jest bardzo konkurencyjna - dużo tańsza. Myślę, że jeżeli będzie duże natężenie ruchu i będą takie potrzeby, tych połączeń będzie więcej – dodała marszałek. Podkreślała także, że decyzja zarządu była podyktowana przede wszystkim zainteresowaniem społecznym. Mowa o petycji z podpisami mieszkańców Gorzowa, którą na ręce marszałek złożył radny Władysław Komarnicki. - Uznałam, że takiej inicjatywy obywatelskiej nie można zbagatelizować – wyjaśniła Elżbieta Anna Polak.

Bezpośrednie połączenia transgraniczne będą realizowane od początku 2016 roku. Będzie to możliwe także dzięki decyzji zarządu województwa sprzed kilku lat o zakupie szynobusów z homologacją transgraniczną. (Certyfikaty zostaną dostarczone do końca roku, co określa umowa). Decyzję zarządu poprzedziła pozytywna opinia komisji budżetu i finansów oraz gospodarki Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Z takiego obrotu spraw cieszył się Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Władysław Komarnicki. - Kilka miesięcy temu ujął mnie młody człowiek - Tomasz Drozd, który przyszedł do mnie z tymi podpisami. Chciałbym podziękować za to zrozumienie. Dziękuję także radnym zasiadającym w komisjach budżetu i finansów oraz gospodarki, że jesteśmy zgodni w tej kwestii – mówił.

Wtórował mu przewodniczący komisji budżetu i finansów radny Mirosław Marcinkiewicz. - Dla nas jest to sprawa niezwykle istotna, choć to tylko jedno połączenie. Od czegoś trzeba zacząć. Jeżeli będą one tak dobrze funkcjonowały jak w tej chwili to będzie tych połączeń więcej – tłumaczył. Z kolei przewodniczący sejmikowej komisji gospodarki Wacław Maciuszonek podkreślał, że decyzja w tej sprawie była jednomyślna. - Tą decyzją pokazujemy, że nieważne czy to jest północ czy południe województwa ten temat musi być załatwiony – wyjaśnił.

Podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak zapewniła także, że samorząd województwa prowadzi rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w celu uruchomienia połączeń międzynarodowych, które funkcjonowały jeszcze kilka lat temu. Temat transgranicznych połączeń kolejowych poruszony zostanie także podczas najbliższej Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego 12 października.
Zobacz prezentację: Rozwój transgranicznych przewozów kolejowych w kierunku Berlina i Brandenburgii z punktu widzenia Województwa Lubuskiego

 

 

Uroczystość z okazji  Dnia Edukacji Narodowej

12 października br. o godz. 12.00 w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. odbędzie się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli oraz pracowników szkół/placówek oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubuskie. W uroczystości  weźmie udział wicemarszałek Romuald Gawlik.   

Podczas uroczystości wręczone zostaną nagrody Zarządu Województwa Lubuskiego oraz nagrody Dyrektorów szkół/placówek oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubuskie.

Na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/227/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Województwa Lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 1202) Zarząd Województwa Lubuskiego corocznie przyznaje nagrody ze specjalnego funduszu nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Województwo Lubuskie.

W 2015 roku wysokość nagrody I stopnia Zarządu Województwa Lubuskiego została ustalana na kwotę 4.000,00 zł, zaś wysokość nagrody II stopnia stanowi 50 % wartości nagrody I stopnia.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne oraz wybitne osiągnięcia  dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole/placówce co najmniej 1 roku.

 

 

Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

- Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w VI edycji Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020. Konkurs objęty został honorowym patronatem marszałek Elżbiety Anny Polak.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół wszystkich szczebli w Województwie Lubuskim. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, rozwijanie zainteresowania uczniów sprawami własnego regionu, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego oraz wiedzy o Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020.       

Tegoroczna edycja konkursu nawiązywać będzie do dwóch ważnych rocznic: przypadającej 15 października 2015 roku 30 rocznicy wejścia w życie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz w kwietniu 2016 roku 1050 rocznicy przyjęcia przez Polskę Chrztu.

Dla uczniów szkół podstawowych regulamin konkursu przewiduje wykonanie folderu na temat: „Najstarsze zabytki sakralne na Ziemi Lubuskiej”, dla szkół gimnazjalnych - przygotowanie gazetki okolicznościowej poświęconej Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, natomiast dla szkół ponadgimnazjalnych test z wiedzy o samorządzie, poszerzony o tematykę związaną z Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020.

Na zwycięzców konkursu czekają cenne nagrody. Zgłoszenia udziału uczniów i szkół należy dokonać do 30 października 2015 roku w wersji elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: http://lubuskie.pl/karta-zgloszenia/

Organizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim. Konkurs objęty został honorowym Patronatem przez Elżbietę Annę Polak - Marszałka Województwa Lubuskiego.

Zakres tematyczny konkursu:

 • Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2014 – 2020
 • szczeble samorządu terytorialnego w Polsce, sposób wyłaniania, struktura i kompetencje,
 • historia samorządu lubuskiego od 1990 roku,
 • sylwetki znanych samorządowców województwa lubuskiego,
 • budżet jednostek samorządu terytorialnego,
 • polityka regionalna i programy wspierane przez Unię Europejską,
 • prawa i obowiązki radnych poszczególnych szczebli samorządu,
 • województwo lubuskie: terytorium, podział administracyjny, regiony i euroregiony, władze samorządowe,
 • działalność Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Lubuskiego w 2014 r.,

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

-      ODN w Zielonej Górze: Jan Kostyszak, tel.68 328 64 55,  email: j.kostyszak@odn.zgora.pl

-      WOM w Gorzowie Wlkp.: Jerzy Dutkiewicz, tel. 95 721 61 41, email: jerzy.dutkiewicz@womgorz.edu.pl

-      w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: Główny specjalista – Patrycja Puk, tel. 68 45 65 575, email: konkurs@lubuskie.pl

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy  
Formularz zgłoszeniowy - online

Wykaz Najstarszych zabytków sakralnych na Ziemi Lubuskiej –
informacje dla szkół podstawowych

 

 

Konferencja inauguracyjna Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

15 października 2015 r. na Zamku w Kliczkowie pod Bolesławcem (woj. dolnośląskie) odbędzie się konferencja inauguracyjna Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Organizatorem konferencji jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, przy wsparciu Wspólnego Sekretariatu Programu.

Celem wydarzenia jest przybliżenie uczestnikom informacji na temat możliwości wsparcia, jakie daje Program.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszenia znajdziecie Państwo na stronie www.plsn.eu. Termin rejestracji upływa w dniu 6 października 2015 r.

UWAGA: ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM
PROGRAM - wersja DE

 

 

Tworzymy Młodą Redakcję!

Jesteś studentem z Polski, Niemiec lub innego kraju? Lubisz pisać, interesują cię tematy polsko-niemieckie i wydarzenia w twoim regionie? Chcesz zdobyć doświadczenie w pracy redaktora stron internetowych, masz już za sobą pierwsze kroki w zawodzie? Zachęcamy do ubiegania się o staż w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Szukamy studentów, nie tylko dziennikarstwa, którzy chcą publikować swoje teksty i opinie, materiały audio i wideo oraz wspólnie z nami będą tworzyć relacje z interesujących wydarzeń współfinansowanych przez naszą instytucję w całej Polsce. Oferujemy możliwość publikacji na naszych stronach internetowych (dotychczasowe relacje można śledzić na stronie: http://fwpn.org.pl/mloda-redakcja/mloda-redakcja-2015/). Gwarantujemy, że każdy znajdzie dla siebie interesujący projekt.

W ramach stażu będziesz odwiedzać redakcje mediów w Warszawie, spotykać się z osobami ze środowisk opiniotwórczych, korespondentami niemieckimi w Polsce i przedstawicielami instytucji partnerskich Fundacji. Do tej pory naszymi gośćmi byli politycy, dziennikarze znani z pierwszych stron gazet, aktywiści, przedstawiciele NGOsów i multiplikatorzy relacji polsko-niemieckich.

Częścią programu będą warsztaty prowadzone przez zawodowych dziennikarzy. Dwa dwudniowe warsztaty (w piątki i soboty) odbywać się będą na jesieni 2015 r. w Warszawie. Warsztaty pozwolą poznać warsztat dziennikarski oraz sprawdzić się w typowo dziennikarskich wyzwaniach. Ostatni warsztat dotyczący robienia zdjęć, przygotowywania materiału audio i video odbędzie się na wiosnę 2016 r. w Lublinie. Uczestników programu zaprosimy także do udziału w IX Polsko-Niemieckich Dniach Mediów odbywających się w 2016 roku w Saksonii – profesjonalnym forum przedstawicieli świata mediów. Różne zadania podczas konferencji pozwolą Wam poznać kulisy świata dziennikarstwa, ale także podstawy organizacji wydarzeń w wykonaniu FWPN. Jest o co walczyć – na zakończenie programu dla najbardziej zaangażowanych uczestników planujemy trzy miesięczne staże w warszawskich redakcjach mediów.

Redaktorzy otrzymają świadectwo ukończenia stażu. Udział w warsztatach dziennikarskich w Warszawie, IX Polsko-Niemieckich Dniach Mediów oraz w wybranych projektach jest nieodpłatny. Fundacja pokrywa koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia w czasie warsztatów oraz koszt dojazdu na wizytację 6 projektów przez każdego redaktora w okresie od listopada 2015 do lipca 2016 roku.

Redaktorów wybierze jury złożone z przedstawicieli Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz dziennikarzy. Prosimy o przesyłanie uzupełnionego formularza aplikacyjnego i prób własnej pracy dziennikarskiej (2 teksty do najwyżej 10.000 znaków każdy lub 2 próbki w innym formacie – audio lub video – nieprzekraczające 10 minut/praca). Z 12 wybranymi kandydatami skontaktujemy się na początku listopada 2015 r.

Informacje o programie oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie:

http://fwpn.org.pl/mloda-redakcja/mloda-redakcja-2016/.  

Na zgłoszenia czekamy do dnia 23 października 2015 r. pod adresem:

magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera realizację ok. 700 polsko-niemieckich projektów rocznie. FWPN wspomaga w szczególności projekty o charakterze edukacyjnym, debaty publiczne, konferencje, współpracę naukową, a także projekty kulturalne. Więcej informacji: www.fwpn.org.pl.

Informacje o stażu:

Magdalena Przedmojska

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Tel. 022/3386273

e-mail: magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?