wtorek, 6 października 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.189.2015                                                                                Zielona Góra, 06.10.2015 r.

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 189

 

 

 

 

Konferencja prasowa

W środę, 7 października br. o godz. 9.30 w sali prasowej urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze odbędzie się konferencja prasowa dotycząca VII Lubuskiego Kongresu Kobiet. W konferencji wezmą udział: marszałek Elżbieta Anna Polak, projektantka mody Ewa Minge oraz Aleksandra Wiktorska – Gospodarstwo Agroturystyczne „Stary Młyn” z Brzeźnicy.   

 

Z Gorzowa do Berlina pojedziemy bez przesiadek

- Mamy potwierdzenie od prezesa Przewozów Regionalnych, że spółka jest gotowa do zrealizowania połączenia bezpośredniego Gorzów-Berlin – ogłosiła 6 października br. podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak. Dodatkowo zarząd województwa podjął decyzję o dofinansowaniu połączenia w roku 2016 kwotą 400 tys. zł. To wiadomość, na którą z pewnością czekali wszyscy mieszkańcy północnej części województwa. Bez przesiadek do Berlina będzie można pojechać już w następnym roku.

Obecnie na trasie Gorzów – Berlin, z przesiadką w Kostrzynie nad Odrą realizowanych jest 9 połączeń. - W drodze kompromisu ustaliliśmy, że na początek jedno z tych połączeń będzie bezpośrednie. Będzie nas to trochę kosztowało. Dlatego zarząd podjął dziś decyzję o przeznaczeniu 400 tys. zł w ramach budżetu na 2016 rok na dofinansowanie umowy, która jest realizowana w trakcie roku. Mamy umowę z przewozami regionalnymi, więc jest taka możliwość – wyjaśniła marszałek. Podkreślała także, że zrealizowanie tych połączeń z innym przewoźnikiem byłoby trudne, a wręcz niemożliwe do przeprowadzenia w takim tempie z powodu ograniczeń wynikających z prawa zamówień publicznych. - Oferta Przewozów Regionalnych jest bardzo konkurencyjna - dużo tańsza. Myślę, że jeżeli będzie duże natężenie ruchu i będą takie potrzeby, tych połączeń będzie więcej – dodała marszałek. Podkreślała także, że decyzja zarządu była podyktowana przede wszystkim zainteresowaniem społecznym. Mowa o petycji z podpisami mieszkańców Gorzowa, którą na ręce marszałek złożył radny Władysław Komarnicki. - Uznałam, że takiej inicjatywy obywatelskiej nie można zbagatelizować – wyjaśniła Elżbieta Anna Polak.

Bezpośrednie połączenia transgraniczne będą realizowane od początku 2016 roku. Będzie to możliwe także dzięki decyzji zarządu województwa sprzed kilku lat o zakupie szynobusów z homologacją transgraniczną. (Certyfikaty zostaną dostarczone do końca roku, co określa umowa). Decyzję zarządu poprzedziła pozytywna opinia komisji budżetu i finansów oraz gospodarki Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Z takiego obrotu spraw cieszył się Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Władysław Komarnicki. - Kilka miesięcy temu ujął mnie młody człowiek - Tomasz Drozd, który przyszedł do mnie z tymi podpisami. Chciałbym podziękować za to zrozumienie. Dziękuję także radnym zasiadającym w komisjach budżetu i finansów oraz gospodarki, że jesteśmy zgodni w tej kwestii – mówił.

Wtórował mu przewodniczący komisji budżetu i finansów radny Mirosław Marcinkiewicz. - Dla nas jest to sprawa niezwykle istotna, choć to tylko jedno połączenie. Od czegoś trzeba zacząć. Jeżeli będą one tak dobrze funkcjonowały jak w tej chwili to będzie tych połączeń więcej – tłumaczył. Z kolei przewodniczący sejmikowej komisji gospodarki Wacław Maciuszonek podkreślał, że decyzja w tej sprawie była jednomyślna. - Tą decyzją pokazujemy, że nieważne czy to jest północ czy południe województwa ten temat musi być załatwiony – wyjaśnił.

Podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak zapewniła także, że samorząd województwa prowadzi rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w celu uruchomienia połączeń międzynarodowych, które funkcjonowały jeszcze kilka lat temu. Temat transgranicznych połączeń kolejowych poruszony zostanie także podczas najbliższej Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego 12 października.

 

 

50 tys. Zł dla Gorzowskich Spotkań Teatralnych

Zarząd województwa podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 50 tys. zł na organizację Gorzowskich Spotkań Teatralnych - jednej z najważniejszych i najdłużej trwających imprez w historii kulturalnej miasta. W tym roku odbędzie się 32. edycja festiwalu. - To kultowe wydarzenie w regionie lubuskim. Jestem przekonana, że decyzja o dofinansowaniu podjęta została z wielkim pożytkiem dla całej społeczności regionu – mówiła podczas konferencji prasowej, 6 października marszałek Elżbieta Anna Polak.

To już 32. Edycja festiwalu, ale tak naprawdę idea festiwalu teatralnego zrodziła się wcześniej. Pierwsze Gorzowskie Konfrontacje Teatralne odbyły się w 1967 roku. Od 1983 przyjęły nazwę Gorzowskie Spotkania Teatralne. Coroczny cykl jest okazją dla miłośników teatru z Gorzowa i okolic do obejrzenia spektakli przygotowanych przez najbardziej uznane sceny w kraju, z udziałem prawdziwych gwiazd – znakomitych i lubianych aktorów. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 7-15 listopada br.

Gorzowskie Spotkania Teatralne są finansowane przez Samorząd Województwa Lubuskiego oraz Miasto Gorzów Wlkp.

 

 

Otwarcie Ośrodka Nauk Medycznych

Od tego roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpocznie się kształcenie przyszłych lekarzy. Na przyjęcie studentów przygotował się także zielonogórski szpital. Tu przyszli medycy korzystać będą m.in. z nowo powstałego Ośrodka Nauk Medycznych Podstawowych i zmodernizowanego Zakładu Patomorfologii. 5 października br. odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka. - W szpitalu w ostatnim czasie bardzo dużo się działo. Trafiły tu ogromne pieniądze, ale to był nasz wybór. Razem ustaliliśmy priorytety dla województwa lubuskiego. Bezpośrednio na kierunek lekarski przeznaczyliśmy prawie 50 mln zł - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Na terenie zielonogórskiego szpitala – w miejscu dawnego Zakładu Patomorfologii – powstał nowy budynek, który służyć ma przede wszystkim studentom kierunku lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. W jednej z części budynku mieści się Ośrodek Nauk Medycznych Podstawowych. Tu odbywać się będą m.in. zajęcia z anatomii prawidłowej i histologii. W gmachu przygotowane są już sale wykładowe wyposażone w niezbędny sprzęt: stoły do nauki anatomii, zbiorniki formalinowe, specjalne lodówki, czy mikroskopy z niezbędnym sprzętem komputerowym. Dodatkowo studenci będą mieli do swojej dyspozycji szatnię i zaplecze socjalne. Druga część budynku to zmodernizowany Zakład Patomorfologii. To tu trafiają do zbadania wszelkie wycinki, pobrane wymazy od pacjentów, czy cytologie. Jednym z elementów pracy Zakładu jest też przeprowadzanie sekcji zwłok. Zajęcia w tym zakresie będą się odbywać w kolejnych latach kształcenia studentów. Zakład także zyskał nowe wyposażenie. Ponadto w ramach inwestycji przeprowadzono modernizację zakładu diagnostyki laboratoryjnej i pracowni badań mikrobiologicznych.

Na początku spotkania głos zabrała marszałek Elżbieta Anna Polak. - Razem z nami miał być dzisiaj Minister Zdrowia prof. Marek Zembala. Prosił, aby przekazać gratulacje i słowa uznania wszystkim tym, którzy w tak krótkim czasie i z tak wielką determinacją i odwagą przygotowali całą infrastrukturę i wykonali wiele innych zadań niezbędnych do uruchomienia kierunku lekarskiego. Ta inwestycja jeszcze rok temu nie była w ogóle widoczna. Wszystkie inwestycje były niezbędne, aby studenci mogli pobierać naukę na europejskim poziomie. Niezwykle ważna jest jakość kształcenia i europejskie standardy - mówiła marszałek. Przedstawiła inwestycje związane z utworzeniem kierunku lekarskiego.      

Inwestycje BEZPOŚREDNIO związane z utworzeniem kierunku:  

23 mln zł - Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego (w tym – modernizacja zakładu patomorfologii, utworzenie ośrodka nauk medycznych podstawowych, przebudowa zakładu diagnostyki laboratoryjnej oraz pracowni badań mikrobiologicznych)

6 mln zł – z przeznaczeniem na pierwsze dwa lata funkcjonowania kierunku lekarskiego (umowa na pierwsze 2 mln zł została podpisana 26 sierpnia 2015 r.)

6,2 mln zł – modernizacja budynku F z przeznaczeniem na Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

350 tys. zł – wyposażenie Dziekanatu

3,8 mln zł – Przygotowanie infrastruktury UZ pod potrzeby kierunku lekarskiego.

8,5 mln zł – Dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów wydziałów medycznych

RAZEM – ok. 47,85 mln zł

Ponadto inne inwestycje, które nie były bezpośrednio związane z kierunkiem lekarskim, ale z pewnością przyczyniły się do poprawy warunków w szpitalu – także w kontekście nauczania studentów:

 1. Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze”, wartość całkowita: 11.967.940,00 zł
 2. Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze”, wartość całkowita: 3.933.311,00 zł
 3. Utworzenie Centrum Urazowego w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze”, wartość całkowita: 15.730.760,00 zł

RAZEM 31,5 mln zł

UZ:

 1. 1.  Centrum innowacji – Technologie dla Zdrowia człowieka – 23,2 mln zł
 2. Lubuska sieć teleradiologii – e-zdrowie w diagnostyce obrazowej – 19,3 mln zł.

RAZEM – 42,5 mln zł

Wszystko razem, czyli  inwestycje bezpośrednie i pośrednie związane z powstaniem kierunku wyniosły 121,85 mln zł.

- Ten ośrodek  powstał w ciągu roku. Wszystko to udało się dzięki środkom unijnym, z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, a dokładniej z Krajowej Rezerwy Wykonania, ponieważ bonus, który wygraliśmy za dobre wdrażaniem mogliśmy przeznaczyć na rozwój regionu, na nowe innowacyjne kierunki. Komisja Europejska wyraziła na to zgodę. Laboratorium, jak i instytut to miejsca, gdzie odbywać się będą zajęcia praktyczne pierwszych roczników - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy się przyczynili do zakończenia tej inwestycji, do powstania kierunku lekarskiego. Myślę, że to dobry początek, takie otwarcia na innowacje, na nowoczesne zarządzanie w celu realizacji naszej misji – budujemy region, który chcemy żeby był zieloną krainą nowoczesnych technologii. Inwestycje w ludzi, w kapitał ludzki są najbardziej potrzebne w regionie – dodała na koniec marszałek.         

Następnie dyrektor szpitala Zbigniew Hupało omówił prezentację dotyczącą powstania ośrodka. - Przebudowa i modernizacja Zakładu Patomorfologii oraz budowa nowego Ośrodka Medycznych Nauk Podstawowych została zrealizowana w ramach projektu: „Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego” dofinansowanego ze środków unii europejskiej z funduszy Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 4.2 „Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej” - mówił dyrektor. Zakres projektu obejmował:

 1. 1. wykonanie robót budowlanych i przebudowę budynków: Zakładu Patomorfologii oraz budowę nowego Ośrodka Medycznych Nauk Podstawowych, Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej,
 2. 2. przebudowę układu komunikacyjnego przy ul. Podgórnej
 3. 3. doposażenie Centralnego Bloku Operacyjnego
 4. 4. remont ciągów komunikacyjnych w przyziemiu w budynku C
 5. 5. zakup sprzętu i wyposażenia.

Prezentacja dotyczącą przebudowy i modernizacji Zakładu Patomorfologii oraz budowa nowego Ośrodka Medycznych Nauk Podstawowych

- Terminy były bardzo napięte. Chciałbym podziękować kadrze medycznej i administracyjnej, ze mimo pewnych trudności udało nam  się to tak sprawnie zorganizować. Jesteśmy otoczeni przyjaciółmi, dlatego też m.in. dzięki nim ten sukces udało nam się osiągnąć – dodał na koniec dyrektor Hupało.      

W oficjalnym otwarciu uczestniczyli: wojewoda Katarzyna Osos, prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, wiceprezydent  Krzysztof Kaliszuk, marszałek senior Józef Zych, senator Stanisław Iwan, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. med. Kazimiera Kucharska-Barczyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Jarosław Sieracki, Kanclerz UZ Katarzyna Łasińska Koordynatora Zakładu Patomorfologii lek. med. Roman Monczak, dr n. med. Paweł Jarmużek oraz kadra medyczna i administracyjna szpitala.  


Budynek Ośrodka Medycznych Nauk Podstawowych jest trzykondygnacyjny:
parter, I piętro oraz II piętro; budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych – posiada windę osobową oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa Ośrodka Medycznych Nauk Podstawowych wynosi: 1134,99 m2

W budynku Ośrodka Medycznych Nauk Podstawowych znajdują się następujące pomieszczenia oraz zespoły pomieszczeń:

Parter:

 1. 1. sala ćwiczeniowo-sekcyjna – 84,69 m2 z zapleczem
 2. 2. sala preparacyjna – 19,25 m2
 3. 3. chłodnia z basenami formalinowymi - 33,17 m2
 4. 4. śluzy, szatnie techników czyste i brudne, pomieszczenia socjalne, węzły sanitarne, magazyny w tym magazyn na odpady, zmywalnia - mycie wózków, pomieszczenia porządkowe, pomieszczenia techniczne.

I piętro:

 1. 1. sala mikroskopowa – 76,25 m2 z zapleczem,
 2. 2. sala seminaryjno – ćwiczeniowa – 75,54 m2 z zapleczem,
 3. 3. pomieszczenie socjalne studentów, szatnie,
 4. 4. serwerownia, węzły sanitarne, magazyny, pomieszczenia porządkowe,

II piętro zaprojektowane jest dla części administracyjnej Ośrodka (gabinet Dyrektora oraz pokoje nauczycieli akademickich).

Budynek Zakładu Patomorfologii jest dwukondygnacyjny: parter, I piętro; budynek przystosowany jest również dla osób niepełnosprawnych – posiada windę osobową oraz toalety dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji. Powierzchnia użytkowa Zakładu Patomorfologii po przebudowie wynosi: 740,40 m2

W budynku Zakładu Patomorfologii znajdują się następujące pomieszczenia oraz zespoły pomieszczeń:

Parter jest zaprojektowany dla Działu badań autopsyjnych (Dział Sekcyjny Zakładu Patomorfologii) gdzie znajdują się następujące pomieszczenia:

 1. 1. sala sekcyjna z dwoma stołami - 43,00 m2 z zapleczem szatniowym czystym i brudnym oraz węzłem sanitarnym,
 2. 2. chłodnia 24 stanowiskowa - 42,90 m2,
 3. 3. pomieszczenie przygotowania oraz wydawania zwłok,
 4. 4. zespół pomieszczeń składający się z pokoju pożegnań, poczekalni oraz węzła sanitarnego połączonych z kancelarią i wydzielony niezależnym wejściem,
 5. 5. archiwum kasetek (bloczków parafinowych) oraz preparatów mikroskopowych (szkiełek),
 6. 6. śluzy, szatnie techników czyste i brudne, pomieszczenia socjalne, węzły sanitarne,  magazyny w tym magazyn na odpady, zmywalnia - mycie wózków, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenia techniczne, serwerownia.

I piętro jest zaprojektowane dla części laboratoryjnej i administracyjnej Zakładu Patomorfologii. Znajdują się tam następujące pomieszczenia:

 1. 1. sekretariat oraz gabinet kierownika Zakładu,
 2. 2. pracownie mikroskopowe dla pracy lekarzy,
 3. 3. pomieszczenie przyjmowania materiałów do badań, pomieszczenie barwienia,
 4. 4. pracownia krojenia kostek, pracownie immunohistochemiczne, pracownia histochemiczna, pracownia cytologiczna,
 5. 5. magazyn przechowywania pobranych tkanek, pomieszczenie segregacji szkiełek, zmywalnia, magazyn odczynników,
 6. 6. szatnie czyste i brudne, pomieszczenie socjalne, węzły sanitarne, magazyny, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenia techniczne.

 

 

Studenci rozpoczynają rok akademicki

- Tylko ci, którzy zaryzykują, żeby pójść dalej, będą mogli przekonać się jak daleko można zajść - z takim przesłaniem marszałek Elżbieta Anna Polak zwróciła się do studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego, która odbyła się w Auli UZ. W tym roku pierwsze indeksy odebrali studenci nowo powołanego kierunku lekarskiego na zielonogórskiej uczelni. Wykład inauguracyjny podczas uroczystości wygłosił Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński.

W uroczystości wzięli udział lubuscy parlamentarzyści: Bożenna Bukiewicz, Józef Zych, dr hab. Waldemar Sługocki, dr inż. Stanisław Iwan, Robert Dowhan, Jerzy Materna, marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak, wojewoda lubuski Katarzyna Osos, biskup Stefan Regmunt, prezydent Janusz Kubicki i wielu innych znakomitych gości. Podczas przemówienia inauguracyjnego rektor UZ prof. dr. hab. inż. Tadeusz Kuczyński mówił: - Uruchamianie kierunku lekarskiego to sukces społeczności akademickiej a także duży prestiż dla uczelni. Realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia poseł Bożenny Bukiewicz, która wspierała nasze działania w  ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministerstwie zdrowia oraz marszałek Elżbiety Anny Polak, której pomoc jest dla nas niezwykle ważna. Rektor przypomniał, że za rok uniwersytet będzie obchodził 15-lecie istnienia, ale w rzeczywistości ma już 50 – letnią historię. - 3 czerwca 1965 r. powołano Wyższą Szkołę Inżynierską, gdzie na jednym wydziale funkcjonowały tylko dwa kierunki - mówił prof. Kuczyński. - Po dwóch latach istniały już dwa wydziały i cztery kierunki kształcenia. W pierwszym roku funkcjonowania uczelni naukę w jej murach rozpoczęło 120 studentów, kształconych przez 18-osobową kadrę naukową. W 1971 roku powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, w murach której kształcenie rozpoczęło 285 studentów. Dwa lata później przekształciła się ona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Przez wiele lat te uczelnie rozwijały się niezwykle dynamicznie. Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju zielonogórskiego szkolnictwa wyższego było przekształcenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Zielonogórską, co miało miejsce w 1996 roku. 5 lat później doszło do połączenia WSP z Politechniką Zielonogórską w Uniwersytet Zielonogórski.

Marszałek Elżbieta Anna Polak przypomniała, że swój udział w uroczystości zapowiedział wprawdzie minister zdrowia prof. Marek Zembala, jednak zatrzymały go w Warszawie obowiązki. - Prosił mnie, abym przekazała Państwu gratulacje za determinację i odwagę w sprostaniu temu wielkiemu wyzwaniu jakim było otwarcie kierunku lekarskiego - powiedziała marszałek. - Od siebie dodam, że to nie tylko odwaga i determinacja, ale także zuchwałość i wizja. Bo my mamy wizję w regionie lubuskim. Budujemy region konkurencyjny i innowacyjny - Zieloną krainę  nowoczesnych technologii. I mamy coś więcej niż inne regiony, jesteśmy jeszcze najbardziej otwarci i tolerancyjni, jesteśmy różnorodni, a to są właśnie atuty innowacyjności, bo wyznacznikiem rozwoju jest zdolność do zmian. To Pan, panie rektorze, podjął decyzje, to Senat zdecydował. My byliśmy tylko robotnikami. Chciałabym dziś wyróżnić trzech najciężej pracujących na ten sukces: dr Dariusz Kotlęga – mój doradca ds. utworzenia kierunku lekarskiego, to pełnomocnik pana rektora prof. Zbigniew Izdebski oraz kanclerz uniwersytetu pani Katarzyna Łasińska. Jednak nie byłoby tej skuteczności na naszym poziomie, gdyby nie ten wyższy poziom – wysoki parlament i rząd. I to właśnie pani poseł Bożenna Bukiewicz tak umiała rozmawiać z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, ministrem zdrowia i z samą panią premier, że uwierzyli w nas, w siłę regionu lubuskiego. Zadaniem samorządu jest tworzyć warunki do rozwoju. Tutaj to zadanie staraliśmy się wykonać od A do Z, od infrastruktury, po inwestycje w kapitał ludzki. Przygotowaliśmy tę infrastrukturę: dziś otworzyliśmy instytut patomorfologii oraz ośrodek kształcenia medycznego w szpitalu wojewódzkim w Zielonej Górze. Zmodernizowaliśmy laboratoria, przygotowaliśmy również dziekanat. Daliśmy pieniądze na wyposażenie oraz przygotowania infrastruktury dydaktycznej. - Drodzy studenci, w murach tej uczelni spędzicie kilka lat swojego życia. Przygotujecie się tutaj nie tylko do zawodu, ale także do życia. Przegotowałam dla was przesłanie angielskiego pisarza T.S. Elliota, które chciałabym, abyście ze sobą nieśli: Tylko ci, którzy zaryzykują, żeby pójść dalej, będą mogli przekonać się jak daleko można zajść.

Marszałek podkreśliła, że samorząd województwa już od siedmiu lat funduje stypendia lubuskiej młodzieży uzdolnionej w kierunkach ścisłych. Podczas uroczystości zostały też wręczone nagrody marszałka woj. lubuskiego, które otrzymali:

 • mgr inż. Krzysztof Tomala, Wydział  Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, za pracę pt. "Problemy projektowania konstrukcji na terenach górniczych na przykładzie mostu drogowego w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym".
 • mgr Wiktor Wolak, Wydział Fizyki i Astronomii, za pracę pt. "Przewodnictwo elektronowe w nanorurkach TiO2. [Electron coductivity in TiO2 nanotubes]"
 • lic. Aleksandra Pietruszewska, Wydział Humanistyczny, za pracę pt. "O strukturze tekstów popularnonaukowych (na przykładzie artykułów opublikowanych na portalach biologiczno-chemicznych)".
 • mgr Justyna Milena Turowska Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, za pracę pt. "Dynamika postaw wobec pracy. Analiza socjologiczna".

Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu prof. dr. hab. n. med. Marek Spaczyński mówił: - Inauguracja roku akademickiego jest uroczystością celebrowaną na uczelniach w całym świecie. W tym roku jest to jednak dla nas szczególna uroczystość. Bowiem 19 maja tego roku, po pięciu latach wspólnych starań władz samorządowych, władz uczelni, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego poszerzamy kształcenie w tutejszej Alma Mater o nowe jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym na kierunku lekarskim w ramach wydziału lekarskiego. Nowopowstały wydział tworzą: Katedra Chorób Wewnętrznych, Katedra Nauk o Kulturze Fizycznej oraz zakłady: anatomii, histologii, fizjologii, patomorfologii, medycyny sądowej, patofizjologii oraz farmakologii i toksykologii. Przed nami wszystkimi stoją potężne wyzwania. Na pierwszym roku zajęcia prowadzone będą na salach wykładowych wydziału nauk biologicznych oraz wydziału pedagogiki i socjologii oraz w zielonogórskim szpitalu wojewódzkim. Mamy nadzieję, ze w niedalekiej przyszłości zajęcia praktyczne w przedmiotów klinicznych odbywać się będą już w przekształconym szpitalu klinicznym.

 

 

Walczymy o lubuską miedź

Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z ministrem środowiska Maciejem H. Grabowskim. W spotkaniu uczestniczył także przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej i marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Janusz Jasiński. Tematem rozmów było znalezienie kompromisu w sprawie koncesji na wydobycie miedzi w woj. lubuskim. - W naszych planach zagospodarowania przestrzennego i strategii rozwoju województwa, rozwój gospodarczy w oparciu o złoża jest strategiczny – mówi marszałek.

Przypomnijmy, że przedmiotem sporu pomiędzy KGHM Polska Miedź SA a kanadyjską firmą wydobywczą Miedzi Copper Corporation są koncesje dotyczące złóż rudy miedzi na pograniczu Lubuskiego i Dolnego Śląska: Bytom Odrzański i Kulów-Luboszyce. Sprawa była rozstrzygana w warszawskim Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, który przyznał rację Kanadyjczykom. Wyrok nie jest jednak prawomocny, strony mogą się odwołać.

- Argumenty samorządu lubuskiego dotyczące konieczności pozyskania dużego inwestora przedstawię Ministrowi Środowiska. Decyzja, kto dostanie koncesje należy do niego – mówiła marszałek Polak w wywiadzie dla „Gazety Lubuskiej”, który ukazał się w sobotnio-niedzielnym wydaniu gazety.

Marszałek potraktowała sprawę priorytetowo i już w piątek, 2 października br. doszło do spotkania z ministrem Grabowskim, w którym uczestniczył także przewodniczący OPZL. – Rozmawialiśmy o kompromisie w sprawie koncesji i wspólnie przedstawiliśmy ministrowi nasze, lubuskie strategiczne dążenia do wydobycia miedzi – mówi marszałek.

Janusz Jasiński w wywiadzie na łamach „Gazety Lubuskiej” mówił m.in.: - Mamy realną ofertę Miedzi Copper, realne działania i determinację w stworzeniu kopalni miedzi w Lubuskiem, z siedzibą spółki w naszym regionie i ponad ośmioma tysiącami miejsc pracy, a z drugiej strony mamy deklarację, że za kilkanaście lat może będziemy mieć szyb wentylacyjny kopalni KGHM w okolicy Bytomia Odrz. Wybór jest oczywisty.

Marszałek Polak podkreśla w wywiadzie, że potrzebny jest kompromis w sprawie Lubuskiego Zagłębia Miedziowego: - Kompromis ma polegać na tym, że zakończą się spory a zacznie się realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych z korzyścią dla regionu. Złoża miedzi w Polsce są tak bogate, że powinny zadowolić potrzeby inwestycyjne niejednej firmy. Samorząd województwa nie angażuje się w spór pomiędzy firmami, nie zajmuje się też udzielaniem poparcia tej czy innej firmie. Natomiast zabiega o realizację inwestycji kluczowych dla rozwoju lubuskiej gospodarki. W tym celu osobiście spotykałam się z władzami zarówno firmy Miedzi Copper Corporation jak i KGHM Polska Miedź SA. Są u nas również inne firmy zajmujące się poszukiwaniem i wydobyciem złóż. Dla wszystkich musimy zapewnić równy dostęp i jednakowe warunki do rozwoju. Oczywiście najważniejszy jest interes regionu i naszych mieszkańców. W tym celu wykonaliśmy Analizę potencjalnego wydobycia złóż kopalin na terenie woj. lubuskiego.

Przypomnijmy, że poparcie dla szybkiego uruchomienia w Lubuskiem kopalni miedzi i srebra wyraził Sejmik Woj. Lubuskiego w specjalnym stanowisku, a 7 września br. podczas obrad Sejmiku odbyła się debata miedziowa, z udziałem zarówno władz MCC z prezesem Lyle’m Braatenem jak i władz KGHM z prezesem Herbertem Wirthem.

 

 

Europejskie Forum Nowych Idei

„Europa wobec rosnących nierówności społecznych, radykalizmów i zagrożeń geopolitycznych” – to hasło tegorocznego Forum, które odbywa się w Sopocie. Wśród panelistów znalazło się ponad 150 osób ze świata biznesu, polityki, nauki i kultury. Wśród nich jest m.in. amerykański ekonomista Jeffrey Sachs, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu Norbert Roettgen, Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej oraz prezydent BUSINESSEUROPE Emma Marcegaglia. Gościem Forum jest marszałek Elżbieta Anna Polak.    

Podczas trzech dni obrad (30.09-02.10.2015 r.) organizatorzy Forum zaplanowali blisko 70 godzin wydarzeń merytorycznych. Główną część stanowić będzie pięć sesji plenarnych. Omawiane podczas nich tematy zostaną następnie pogłębione podczas kilkunastu paneli dyskusyjnych i licznych debat m.in.:  "Firma=idea?", "Energia dla regionu. Co oznacza solidarność energetyczna w Europie Środkowo-Wschodniej?", "Jak nowoczesne podejście do przemysłu wydobywczego może zmienić współczesne gospodarki?", "Cyberbezpieczeństwo - problem nas wszystkich? Strategie państw UE wobec wyzwań związanych z dostępem do danych w sieci", "Jednolity Rynek Cyfrowy: jak jednolity, jak wspólny, jak połączony?".

Oprócz sesji i paneli w programie Forum znalazły się także "Spory nocnych marków" - wieczorne, nieformalne debaty z udziałem panelistów EFNI, spotkania połączone z promocją książek panelistów EFNI oraz Forum Publicystów Europejskich, w którym udział wezmą przedstawiciele czołowych mediów w Europie.

 

 

Lubuskie uczelnie będą współpracować

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz prof. dr hab. inż. Marian Miłek, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie podpisali porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej. - Dla mnie to bardzo ważne, że ta umowa dziś została podpisana. Moja rola jest taka, aby wspierać to partnerstwo. Myślę, że współpraca ta przyniesie wiele korzyści dla uczelni i naszego regionu - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, 29 września br.

- Różnie to bywało miedzy naszymi uczelniami, ale wszystko co dobre dojrzewa powoli. Cieszę się, że uczelnie chcą współpracować i dziś zostało to potwierdzone na piśmie. Celem tego porozumienia jest m.in. rozwijanie kierunków, doskonalenie jakości kształcenia oraz wymiana kadry. Dla nas inwestycje w kapitał ludzki są najważniejsze. Samorząd województwa w tej kadencji bardzo mocno wspierał zarówno zielonogórską uczelnię, jak i uczelnię w Sulechowie. To nie tylko projekty w zakresie infrastruktury, parki naukowo-technologiczne, instytut agrotechniczny, instytut energetyki, ale również projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To również pomoc przy tworzeniu nowych kierunków – prawa i kierunku lekarskiego. Małe uczelnie potrzebują pomocy, a UZ jest liderem w regionie. Myślę, że współpraca ta przyniesie wielką wartość dodaną dla wzmocnienia potencjału regionu lubuskiego – powiedziała marszałek. 

Marszałek  podczas konferencji przekazała jeszcze jedną dobrą wiadomość. – Podpisuję dzisiaj ostatnią umowę dla Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach LRPO na dostosowanie infrastruktury do nowych kierunków kształcenia. To prawie 5,5 mln zł – powiedziała marszałek.  

Dla dobra regionu, dla dobra młodzieży

Z podpisania porozumienia cieszy się rektor zielonogórskiej uczelni. - Myślę, że ta współpraca może być owocna zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. Planujemy utworzenie nowych kierunków. Mamy już nawet konkretne plany. Pierwszy z nich to kierunek związany z odnawialnymi źródłami energii. Uważamy, że warto też postawić na regionalną specjalizację tj. kierunek związany z winiarstwem. PWSZ ma istotną bazę i jest liderem w projekcie dotyczącym samorządowej winnicy. Uniwersytet uruchamia nowe kierunki i w związku z tym pojawiają się problemy lokalowe. PWSZ ma bardzo dobrą infrastrukturę, dlatego też zielonogórska uczelnia planuje skorzystać z tych obiektów – mówił prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński.

Zadowolenia nie krył także rektor PWSZ w Sulechowie. - Wspólne badania, praca nad nowymi kierunkami, wspólne wydawnictwa oraz wspólne działania studentów, to cel naszej współpracy -  mówił prof. dr hab. inż. Marian Miłek. – Współpraca miedzy naszymi uczelniami już istnieje. To co teraz się dzieje to usankcjonowanie stanu faktycznego. Cieszę się, że  udało nam się zrozumieć i docenić wzajemne intencje. Droga ta nie była łatwa, ale udało nam się dla dobra regionu i dobra naszej młodzieży. Działamy w tym samym duchu, a taka współpraca musi dać pozytywne efekty – dodał na koniec profesor.      

Nowe kierunki, wspólne badania  

- Uwzględniając dobre praktyki dotychczasowej współpracy oraz wolę działania na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego i naukowego Województwa Lubuskiego oraz chcąc rozwijać efektywną kooperację w zakresie stwarzania dla studentów i pracowników UZ oraz PWSZ dogodnych warunków rozwoju dydaktycznego i naukowego zgodnego z oczekiwaniami rynku, Strony umowy zamierzają ściśle ze sobą współpracować na zasadach partnerskich i ustalają następujące ramy współdziałania – czytamy w porozumieniu.

Celem współpracy pomiędzy UZ i PWSZ jest transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczelniami w zakresie kształcenia oraz badań naukowych w długofalowej perspektywie rozwoju obu uczelni. Obejmuje on zarówno kształcenie studentów, jak i rozwój bazy naukowej, a także wspólne inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz realizację projektów w oparciu o bazę badawczą obu Uczelni. UZ i PWSZ będą dążyć do prowadzenia badań naukowych i realizowania projektów we współpracy z  Parkiem Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o., Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. oraz Lubuskim Ośrodkiem Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o..

Zakres współpracy może obejmować:

1)    wspólne uczestnictwo w pracach badawczo – rozwojowych;

2)    realizowanie usług doradztwa technicznego i technologicznego;

3)    upowszechnianie wyników osiągniętych na podstawie prowadzonych prac badawczo – rozwojowych, we wspólnych działaniach zmierzających do wdrożenia w praktyce wyników tych prac;

4)    wzajemne wspieranie się w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, prac dyplomowych, organizacji praktyk studenckich oraz w dostosowaniu programów kształcenia do realiów rynków pracy;

5)    wspólne prowadzenie wybranych kierunków studiów;

6)    organizację wspólnych szkoleń i specjalistycznych kursów oraz promocję kształcenia w zawodach związanych z potencjałem kadrowym i infrastrukturalnym obu uczelni;

7)    wzajemne wspieranie działalności wydawniczej prowadzonej w obu uczelniach,

8)    stwarzanie sprzyjających warunków do rozwoju współpracy w zakresie działalności kulturalnej; sportowej oraz każdej innej mającej na celu integrację środowisk akademickich obu uczelni;

9)    inne działania, których podjęcie będzie leżało we wspólnym interesie obu stron.

UZ i PWSZ zobowiązują się także do wzajemnego wspierania się w ramach swoich możliwości faktycznych i prawnych, w działaniach na rzecz rozwoju województwa lubuskiego oraz społeczności lokalnych.

 

 

„Kobieta w samorządzie”

Trwa rejestracja na VII Lubuski Kongres Kobiet, który odbędzie się 17 października br. w Pałacu Książęcym w Żaganiu pod hasłem „Kobieta w samorządzie”. - Chcemy głośno mówić o tym, ile nasz samorząd zawdzięcza Kobietom, a z okazji jubileuszu samorządności pragniemy uhonorować Lubuszanki wyjątkowo zasłużone dla społeczności lokalnej – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, zachęcając do rejestrowania się na kongres i wysyłania kandydatur do konkursu o tytuł Liderki Lubuskiego Samorządu.

W tym roku lubuskie kobiety zjadą do Pałacu Książęcego w Żaganiu. - Tematem kongresu będzie aktywność kobiet w strukturach samorządowych wszystkich szczebli, a także ich aktywność obywatelska - mówi marszałek. - W tym roku obchodzimy 25 lat samorządu, więc warto docenić kobiety, które go tworzyły i tworzą nadal. W ten sposób chcemy też podziękować wszystkim paniom, które na przestrzeni ostatnich 25 lat działały aktywnie na rzecz swoich Małych Ojczyzn.

Wniosek o nadanie tytułu LIDERKI LUBUSKIEGO SAMORZĄDU oraz regulamin konkursu znajdziecie Państwo poniżej. Na zgłoszenia czekamy do 5 października br.  Wnioski można składać mailowo na adres sekretariat.dp@lubuskie.pl oraz na adres Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego, ul. Podgórna 7, z dopiskiem „Konkurs”. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się oczywiście podczas tegorocznego Lubuskiego Kongresu Kobiet.

 W programie siódmego już, uroczystego spotkania lubuskich kobiet, znajdzie się sesja plenarna, debat, w której udział zapowiedziała m.in. Ewa Minge, oraz panele tematyczne. Będzie mowa m.in. o wpływie kobiet na kształtowanie małych samorządowych "ojczyzn", pojawią się też przykłady dobrych oraz inspirujących praktyk z zakresu aktywności obywatelskiej pań w organizacjach samorządowych i społecznych. Panele warsztatowe dotyczyć będą m.in. zdrowego stylu życia („NA SZPILKACH CZY W TRAMPKACH – LUBUSZANKA ZAWSZE ZDROWA”), kreowania publicznego wizerunku (prowadzenie:  Sylwia Majewska - trener biznesu, rozwoju osobistego, umiejętności medialnych, prezentacyjnych i interpersonalnych.), kulinarnych pasji oraz tego, jak zdobywać szczyty - dosłownie i w przenośni.  Zachęcamy do rejestracji i wyboru interesujących Panie (i Panów) paneli!

Rejestracji na tegoroczny VII Lubuski Kongres Kobiet można dokonywać klikając na formularz na stronie www.lubuskie.pl oraz na stronie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Formularz zgłoszeniowy regulamin konkursu oraz wniosek o tytuł Liderki Lubuskiego Samorządu na www.lubuskie.pl

 

 

Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

- Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w VI edycji Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020. Konkurs objęty został honorowym patronatem marszałek Elżbiety Anny Polak.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół wszystkich szczebli w Województwie Lubuskim. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, rozwijanie zainteresowania uczniów sprawami własnego regionu, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego oraz wiedzy o Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020.       

Tegoroczna edycja konkursu nawiązywać będzie do dwóch ważnych rocznic: przypadającej 15 października 2015 roku 30 rocznicy wejścia w życie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz w kwietniu 2016 roku 1050 rocznicy przyjęcia przez Polskę Chrztu.

Dla uczniów szkół podstawowych regulamin konkursu przewiduje wykonanie folderu na temat: „Najstarsze zabytki sakralne na Ziemi Lubuskiej”, dla szkół gimnazjalnych - przygotowanie gazetki okolicznościowej poświęconej Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, natomiast dla szkół ponadgimnazjalnych test z wiedzy o samorządzie, poszerzony o tematykę związaną z Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020.

Na zwycięzców konkursu czekają cenne nagrody. Zgłoszenia udziału uczniów i szkół należy dokonać do 30 października 2015 roku w wersji elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: http://lubuskie.pl/karta-zgloszenia/

Organizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim. Konkurs objęty został honorowym Patronatem przez Elżbietę Annę Polak - Marszałka Województwa Lubuskiego.

Zakres tematyczny konkursu:

 • Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2014 – 2020
 • szczeble samorządu terytorialnego w Polsce, sposób wyłaniania, struktura i kompetencje,
 • historia samorządu lubuskiego od 1990 roku,
 • sylwetki znanych samorządowców województwa lubuskiego,
 • budżet jednostek samorządu terytorialnego,
 • polityka regionalna i programy wspierane przez Unię Europejską,
 • prawa i obowiązki radnych poszczególnych szczebli samorządu,
 • województwo lubuskie: terytorium, podział administracyjny, regiony i euroregiony, władze samorządowe,
 • działalność Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Lubuskiego w 2014 r.,

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

-      ODN w Zielonej Górze: Jan Kostyszak, tel.68 328 64 55,  email: j.kostyszak@odn.zgora.pl

-      WOM w Gorzowie Wlkp.: Jerzy Dutkiewicz, tel. 95 721 61 41, email: jerzy.dutkiewicz@womgorz.edu.pl

-      w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: Główny specjalista – Patrycja Puk, tel. 68 45 65 575, email: konkurs@lubuskie.pl

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy  
Formularz zgłoszeniowy - online

Wykaz Najstarszych zabytków sakralnych na Ziemi Lubuskiej –
informacje dla szkół podstawowych

 

 

Konferencja inauguracyjna Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

15 października 2015 r. na Zamku w Kliczkowie pod Bolesławcem (woj. dolnośląskie) odbędzie się konferencja inauguracyjna Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Organizatorem konferencji jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, przy wsparciu Wspólnego Sekretariatu Programu.

Celem wydarzenia jest przybliżenie uczestnikom informacji na temat możliwości wsparcia, jakie daje Program.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszenia znajdziecie Państwo na stronie www.plsn.eu. Termin rejestracji upływa w dniu 6 października 2015 r.

UWAGA: ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM
PROGRAM - wersja DE

 

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?