poniedziałek, 26 października 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.201.2015                                                                                Zielona Góra, 26.10.2015 r.

 

 

 

 

Newsletter nr 201

 

 

 

Program Interreg VA Polska-Brandenburgia zatwierdzony

22 października 2015 r. Komisja Europejska przyjęła Program INTERREG VA Polska-Brandenburgia 2014-2020. Ma on na celu zacieśnienie powiązań w regionie transgranicznym oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu. Całkowity budżet programu wynosi niemal 118 mln euro, z czego 100 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. – To szansa na kolejne wspólne pomysły i dobrą współpracę na pograniczu – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Komisarz ds. Polityki Regionalnej, Corina Crețu, powiedziała z tej okazji: „Cieszę się, że przyjęliśmy trzeci program Interreg dla niemieckiego kraju związkowego Brandenburgia i dla Polski, dla regionu przygranicznego, który miałam przyjemność odwiedzić w marcu br. Dysponujemy teraz trzema solidnymi pakietami inwestycyjnymi oraz spójną strategią dla obu krajów, które pozwolą umocnić współpracę transgraniczną z pożytkiem dla gospodarki realnej regionu oraz polskich i niemieckich obywateli".

Komisarz Cretu gościła w Lubuskiem w związku z jubileuszem podpisania Wspólnego Oświadczenia o Współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim a Krajem Związkowym Brandenburgia. W dniu 20 marca br. Komisarz spotkała się na moście granicznym w Słubicach z Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbietą Anną Polak oraz Premierem Kraju Związkowego Brandenburgia, dr Dietmarem Woidke. Podkreślano wówczas znaczenie współpracy transgranicznej oraz wartość wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć.

W ramach nowego programu możliwa będzie współpraca w ramach 4 osi priorytetowych:

- Integracja mieszkańców i współpraca administracji

- Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji

- Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego

- Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport

Wspólny Sekretariat Programu Interreg VA Polska – Brandenburgia 2014-2020 zlokalizowany jest we Frankfurcie nad Odrą, a wkrótce uruchomiony zostanie Regionalny Punkt Kontaktowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

 

 

X Konferencja – „Bezcenny Dar – jaki będzie w przyszłości"

27 października 2015 r. o godzinie 8:00  w Auli C Uniwersytetu Zielonogórskiego rozpocznie się X Konferencja na temat transplantacji i krwiodawstwa pod hasłem „Bezcenny Dar – jaki będzie w przyszłości", której organizatorami są Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze oraz Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Katedry Zdrowia Publicznego UZ.

W spotkaniu wezmą udział lekarze i specjaliści w dziedzinie transplantacji i krwiodawstwa, osoby niepełnosprawne, nauczyciele oraz młodzież z zielonogórskich szkół. W konferencji wezmą również udział pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, którzy rozdawać będą oświadczenia woli, pozwalające zwiększyć ilości przyczepów. Podsumowaniem 10 lat aktywnej działalności na rzecz propagowania idei transplantacji i transplantologii, będzie wydanie publikacji, na którą Zarząd Województwa Lubuskiego przekaże środki w wysokości 3 000,00 zł.

Przeszczep to dla wielu osób szansa na nowe życie, niestety oczekujących na organy jest więcej niż dawców. Przyczyną wciąż małej ilości osób chcących przekazać swoje narządy jest niedostateczna wiedza na temat transplantacji, dlatego wszelkie działania związane z promowaniem idei transplantacji są na wagę życia.

W województwie lubuskim odbywa się wiele akcji wspieranych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, których celem jest informowanie mieszkańców o możliwości pobierania i przeszczepiania narządów zarówno między członkami rodziny jak i wśród osób niespokrewnionych ze sobą. Jednym z działań promujących tę szlachetną ideę było podpisanie przez Elżbietę Annę Polak w 2010 r. Listu Intencyjnego Partnerstwo dla Transplantacji, który 11 września 2015 r. pod patronatem Ministra Zdrowia prof. Mariana Zembali został odnowiony, by dalej móc realizować szeroki program działań i wsparcia dla transplantacji.

Edukowanie i podnoszenie wiedzy mieszkańców naszego regionu w dziedzinie transplantacji i krwiodawstwa to szansa na zwiększenie grona dawców, a tym samym ratunek dla wielu potrzebujących.

 

 

Planetarium Wenus – bliżej gwiazd

Jak wygląda kosmos z bliska, ile ważysz na Marsie, jaką prędkość ma światło, jak powstaje tęcza na te i szereg innych pytań od dziś odpowiedzi można szukać w Planetarium Wenus, będącym częścią Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze. - To dowód na to, że w regionie lubuskim spełniają się marzenia i naprawdę sięgamy gwiazd – mówiła podczas otwarcia planetarium marszałek Elżbieta Anna Polak. Na odwiedzających Centrum czeka moc iście kosmicznych atrakcji dla dużych i małych – niezwykłe pokazy i seanse, jaskinia światła, pasjonujące eksperymenty – krótko mówiąc wszechświat na wyciągnięcie ręki.

Planetarium WENUS, będące częścią Centrum Nauki Keplera ma szansę stać się wizytówką Zielonej Góry. Będzie to jedyne w zachodniej Polsce nowoczesne centrum propagowania nauk ścisłych i przyrodniczych, łączące centrum nauki i muzeum. To najnowsze planetarium w Polsce. Dla naszych gości przygotowaliśmy wystawę poświęconą układowi słonecznemu, meteorytom oraz Johanesowi Keplerowi – naszemu patronowi. W Budynku znajduje się także Sala Lotów Kosmicznych, gdzie mam nadzieję nasi goście odbędą niejedną pasjonującą podróż we wszechświecie. W podziemiach na odwiedzających czeka jaskinia światła, gdzie nasi goście będą mogli zgłębić tajniki fizyki i astronomii. Sercem tego miejsca jest jednak planetarium z 10 – metrową kopułą, na której będziemy prezentować niezwykłe pokazy – tak o tym niezwykłym miejscu mówił jego gospodarz Darek Madaj  Inwestycja niewątpliwie powinna przyciągnąć młodych, głodnych wiedzy i wrażeń Lubuszan.  - Cieszę się, że Zielona Góra buduje swoją infrastrukturę intelektualną. Pomysł śp. Janusa Gila był wspaniały. To będzie żywy organizm, gdzie młodzież będzie mogła rozwijać swoje pasje. To miejsce jest naprawdę wyjątkowe i potrzebne – dodał Prof. Zbigniew Kłos, reprezentujący Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Rzeczywiście planetarium robi wrażenie. W jednej chwili przenosimy się do magicznego świata wiedzy, nauki i kosmosu. Czy możemy się poczuć jak w przestrzeni kosmicznej? No prawie, na pewno możemy sprawdzić jaki jest nasz ciężar na każdej z planet układu słonecznego. Niewątpliwie bliżej wszechświata poczujemy się oglądając pokaz w Sali  Planetarium, gdzie dzięki specjalnej kopule można odkryć tajniki nieba, ale i wnętrza Ziemi, a nawet niemalże dotknąć gwiazd. A wszystko to możliwe jest właśnie w Lubuskiem, regionie, gdzie jak podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak, marzenia się spełniają. - To chyba najlepiej wydane pieniądze w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest to znakomity projekt, którego celem jest przede wszystkim upowszechnianie nauk ścisłych. To projekt bardzo ściśle powiązany z naszymi innymi marzeniami takimi jak Szlak Keplera. On niedługo powstanie, a jego sercem będzie właśnie to miejsce. Astrobazy powstaną w Żaganiu, Witnicy, Świdnicy, Sulęcinie jako pilotaż, ale myślę, że będzie ich jeszcze więcej – przekonywała marszałek.

Planetarium, to miejsce dla wszystkich ciekawych świata. Dla dużych i małych. Bo przecież wszechświat jest dla każdego a w tym niezwykłym miejscu na wyciągnięcie ręki.

Budowa Centrum to koszt 26,1 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 17,9 mln zł.

Planetarium stanowi część Centrum Nauki Keplera, w skład którego wchodzi także otwarte we wrześniu tego roku Centrum Przyrodnicze. Znajdują się w nim ekspozycje stałe i czasowe. Stała ekspozycja to stanowiska interaktywne, które odnoszą się do różnych dziedzin nauki: fizyki, biologii, nauki o człowieku i Ziemi. W zgłębianiu przyrodniczych tajemnic pomagają specjaliści z różnych dziedzin, a prezentacje dostosowane są do różnych poziomów kształcenia, tak by zarówno młodsze dzieci, jak i młodzież oraz dorośli znaleźli coś interesującego dla siebie. Projekt współfinansowany był ze środków EWT.

 

Szpital w Międzyrzeczu podnosi standardy

Trzy nowe inwestycje w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu: kotłownia, rozdzielnia i zakładu fizjoterapii pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania kompleksu szpitalnego, zwiększy bezpieczeństwo obsługi pacjentów oraz wpłynie na poprawę standardów w placówce. - Jeszcze niedawno ten szpital był naszą piętą achillesową, a dzisiaj mogę pogratulować panu dyrektorowi i pracownikom szpitala, bo to wasz wspólny trud - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak w szpitalu, podczas prezentacji zakończonych inwestycji.

Podczas spotkania na terenie szpitala w Obrzycach dyrektor Jacek Hudziak i wicedyrektor Ewa Nowak-Lewicka omówili szczegóły inwestycji realizowanych w szpitalu w 2015 r. Łączna wartość przeprowadzonych inwestycji w 2015 r. to prawie 7 mln zł, a środki z budżetu województwa przekraczają 1,1 mln zł. Środki PFRON będące w dyspozycji województwa lubuskiego wynoszą 746 300,00 zł, środki własne: 398 346,23 zł, kredyt poręczony przez województwo lubuskie: 4 610 040 zł.

W czwartek w szpitalu zaprezentowano zakończone inwestycje. W spotkaniu wzięli udział marszałek Elżbieta Anna Polak, posłanka Bożenna Bukiewicz, przedstawiciele wykonawców i pracownicy szpitala.

- Kluczowa była decyzja sejmiku województwa o poręczeniu kredytu w wysokości 14 mln zł - przypomniała marszałek. - I po raz kolejny okazuje się, że nie wystarczy mieć cel, ale jeszcze trzeba wiedzieć jak go zrealizować. Napisaliśmy z dyrekcją program, w którym zawarliśmy priorytety. Po pierwsze, w tej trudnej sytuacji finansowej szpitala musieliśmy odzyskać płynność finansową, spłacić zobowiązania wymagalne. Obiecałam to państwu i dotrzymałam słowa. Sejmik poręczył kredyt i zapewnił środki finansowe żeby wspomóc szpital w tej trudnej sytuacji. Spłaciliśmy  zobowiązania wobec pracowników. To był nasz numer jeden. Zobowiązaliśmy dyrektora do zrealizowania inwestycji. I dzisiaj mogę pogratulować panu dyrektorowi i pracownikom szpitala, bo to wasz wspólny trud. Zaciskaliście pasa, ale ten program został zrealizowany w tym zakresie i jestem przekonana, że ten najtrudniejszy etap mamy za sobą. Mogliśmy skutecznie zakończyć projekt termomodernizacji, który był tu realizowany w ramach LRPO. Niestety kotłowni i poprawy warunków hospitalizacji już nie mogliśmy sfinansować w ramach LRPO, ale udało się je zrealizować dzięki środków z PEFRON, budżetu województwa oraz, pomimo bardzo trudnej sytuacji w szpitalu, z waszych własnych środków. To było mistrzostwo świata. Jeszcze niedawno szpital w Gorzowie i ten w Obrzycach to były nasze pięty achillesowe, ale już tak nie będzie.

Posłanka Bożenna Bukiewicz powiedziała: - Chciałam pogratulować i podziękować pani marszałek, która jak się za coś weźmie, szczególnie w służbie zdrowia, to są tego efekty. Gratuluję więc trafnych decyzji, a panu dyrektorowi, że potrafił z nich skorzystać, że inwestycje które pan rozpoczął sprawnie i szybko pan zrealizował. Dlatego właśnie pozytywnie widzę przyszłość szpitala w Obrzycach. Ludziom tu zatrudnionym dziękuję za poświęcenie. Wiem jak jest to ciężka i odpowiedzialna praca. Bardzo ważna jest opieka nad ludźmi chorymi psychicznie, którzy niejednokrotnie nie potrafią upomnieć się o swoje prawa i to co im dacie, szczególnie wasze serca, to jest najważniejsze.

Więcej na www.lubuskie.pl

 

 

Nabór do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej"

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018", który zakłada wsparcie finansowe inwestycji polegających na budowie, modernizacji i remontach obiektów sportowych. Tworzenie Programu odbywać się będzie w oparciu o rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1391) oraz o Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na 2016 rok. Zainteresowani wpisaniem inwestycji do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018" zobowiązani są wystąpić ze zgłoszeniem oraz wymaganymi załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego do dnia 29 stycznia 2016 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego – www.bip.lubuskie.pl w zakładce „Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych".

 

„Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne" – 04.11.2015r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne", które odbędą się 4 listopada 2015 r. w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na projekty realizowane m.in. w zakresie modernizacji i wprowadzania ulepszeń mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza,  racjonalizację zużycia energii czy właściwe gospodarowanie odpadami.

Spotkania odbędą się 4 listopada 2015 r. w godzinach 10:00-13:00:

  • w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna);
  • w Gorzowie Wlkp.: Biblioteka Główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 (budynek nr 9).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: infoue@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 21 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -480; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: lpi@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 21 października 2015 r. do 3 listopada 2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerami telefonów: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).

FORMULARZ

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?