środa, 21 października 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.198.2015                                                                                Zielona Góra, 21.10.2015 r.

 

 

 

 

 

Newsletter nr 198

 

 

 

 

 

Spotkanie w szpitalu w Międzyrzeczu – konferencja prasowa

W czwartek, 22.10.2015 r. o godz. 13.30 w Szpitalu Wojewódzkim Międzyrzecz/Obrzyce (sala kinowa w budynku administracyjnym) odbędzie się konferencja prasowa, w której wezmą udział: marszałek Elżbieta Anna Polak, Jacek Hudziak – dyrektor szpitala oraz Ewa Nowak-Lewicka – wicedyrektor szpitala.

Temat: Inwestycje infrastrukturalne przeprowadzone na terenie szpitala wojewódzkiego w Międzyrzeczu/Orzycach.

Po konferencji zaplanowano wspólny spacer szlakiem przeprowadzonych inwestycji na terenie kompleksu szpitalnego.

Szpital w Międzyrzeczu podnosi standardy

22 października br. o godz. 13.30 w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu odbędzie się uroczyste otwarcie trzech inwestycji: kotłowni, rozdzielni i zakładu fizjoterapii. Realizacja tych przedsięwzięć wpłynie na poprawę funkcjonowania szpitala, pozwoli m.in. na obniżenie kosztów ogrzewania całego kompleksu szpitalnego, zwiększy bezpieczeństwo obsługi pacjentów oraz wpłynie na poprawę standardów w budynkach. W uroczystości weźmie udział marszałek Elżbieta Anna Polak.

Podczas spotkania omówiony zostanie wykaz inwestycji realizowanych w szpitalu w 2015 r. Łączna wartość przeprowadzonych inwestycji w 2015 r. to prawie 7 mln zł, a środki z budżetu województwa przekraczają 1,1 mln zł. Środki PFRON będące w dyspozycji województwa lubuskiego wynoszą 746 300,00 zł, środki własne: 398 346,23 zł, kredyt poręczony przez województwo lubuskie: 4 610 040 zł

1. Modernizacja systemu grzewczego szpitala – budowa kotłowni

Źródła finansowania: wartość całkowita: 4 610 040 zł

Inwestycja finansowana ze środków kredytu restrukturyzacyjnego poręczonego przez województwo lubuskie. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na znaczące obniżenie kosztów ogrzewania całego  kompleksu szpitalnego, uniezależnieniu się jednostki od dostaw drogiej energii ciepła z ZEC Międzyrzecz.

Zakres inwestycji objął m.in.

- przebudowę sieci cieplnych,
- montaż nowych węzłów zmieszania pompowego i węzłów wymiennikowych c.w.u. oraz przegląd wraz z usunięciem usterek i podłączenie istniejących węzłów.
- budowę kotłowni,
- wykonanie robót towarzyszących (zaplecze budowy, biuro budowy etc.),

2. Modernizacja rozdzielni głównej elektrycznej szpitala

Źródła finansowania :

wartość całkowita: 169 740,00 zł

środki budżetu województwa: 150 000 zł

środki szpitala: 19 740,00 zł

Inwestycja  zapewni szpitalowi sprawne źródło zaopatrzenia w energię elektryczną, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo obsługi pacjentów w przypadkach wystąpienia zdarzeń niepożądanych spowodowanych brakiem dostawy energii elektrycznej do szpitala. Ponadto inwestycja zapewni bezpieczeństwo zdrowia i życia osób obsługujących szpital w zakresie konserwacji instalacji elektrycznej.

3. Likwidacja barier architektonicznych w Zakładzie Fizjoterapii SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu umożliwiająca bezpieczne poruszanie się osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania:

wartość całkowita: 560 546,14 zł

środki budżetu województwa: 297 205,53 zł

środki PFRON będące w dyspozycji województwa lubuskiego: 250 000 zł

Zakres inwestycyjny: 
- roboty budowlane pomieszczeń obiektu dostosowujące je do potrzeb osób niepełnosprawnych korzystających z usług Zakładu Fizjoterapii ,
– roboty budowlane sal zabiegowych,
- remont gabinetów fizjoterapeutów,
- remont korytarzy,
- zaprojektowano toalety i łazienkę dla osób niepełnosprawnych
- renowacja podłóg i wymiana wykładzin p/poślizgowych zapewniających bezpieczne poruszanie się osób niepełnosprawnych w salach zabiegowych, korytarzach, toaletach i gabinetach fizjoterapeutów ,
- zakup i montaż specjalnych sanitariatów,
- wykonanie odbojów i poręczy dla osób niepełnosprawnych w ciągach komunikacyjnych przy pracowniach i gabinetach zabiegowych,
- renowacja wodno-kanalizacyjna,
- wykonanie instalacji elektrycznej.
W ramach inwestycji zaprojektowano również podnośnik umożliwiający komunikację pionową między Zakładem Fizykoterapii i wyższymi piętrami budynku, Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej i gabinetami zabiegowymi oraz zaplanowano zlikwidowanie wszystkich przejść z progami.
Szerokości i układ korytarzy oraz szerokości drzwi między pomieszczeniami będą umożliwiać swobodne bezkolizyjne poruszanie się pacjentów.

Ponadto do 15 listopada ukończony zostanie II etap inwestycji

 – Modernizacja Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego nr IX z  programem dostosowawczym szpitala

Źródła finansowania :

Łączna wartość całkowita: 1 570 340,42 zł

środki budżetu województwa: 695 434,19 zł

środki PFRON będące w dyspozycji województwa lubuskiego: 496 300 zł

środki własne: 378 606,23 zł

Cele inwestycji:

- Poprawa standardów  w budynkach a tym samym jakości opieki zdrowotnej,

- Stworzenie placówki przyjaznej  pacjentowi,

- Zahamowanie procesu degradacji zabytkowych obiektów szpitala,

- Poprawa wizerunku szpitala jako jednostki życzliwej pacjentom dzięki podniesieniu warunków pobytu pacjenta,

- Zachowanie dla przyszłych pokoleń zabytkowych budynków szpitala,

- Dynamiczny rozwój społeczny mieszkańców,

- Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług medycznych,

- Pełne dostosowanie obiektu do potrze osób niepełnosprawnych.

 

 

Planetarium Wenus – wszechświat na wyciągnięcie ręki

Już od jutra Lubuszanie będą mogli sięgać gwiazd – i to dosłownie! Tego dnia bowiem otwarte zostanie Planetarium WENUS, będące częścią Centrum Nauki Keplera. Będzie to jedyne w zachodniej Polsce nowoczesne centrum propagowania nauk ścisłych i przyrodniczych, łączące centrum nauki i muzeum. A w nim moc iście kosmicznych atrakcji dla dużych i małych – niezwykłe pokazy i seanse, jaskinia światła, pasjonujące eksperymenty – krótko mówiąc nauka na wyciągnięcie ręki. W uroczystości otwarcia, która rozpocznie się o godz. 15:30 udział weźmie marszałek Elżbieta Anna Polak.

Planetarium ma szansę stać się wizytówką Zielonej Góry. Inwestycja niewątpliwie powinna przyciągnąć młodych, głodnych wiedzy i wrażeń Lubuszan, bo otwierany obiekt pełen jest atrakcji. W podziemiach na odwiedzających czeka m.in. jaskinia światła, w której będzie się można przekonać, czym jest odbicie, rozszczepienie, załamanie światła, czym są iluzje optyczne. Na parterze powstała sala Planetarium, gdzie dzięki specjalnej kopule będzie można odkryć tajniki nieba, ale i wnętrza Ziemi. Na piętrze powstało m.in. Centrum Lotów Kosmicznych (stanowiska z panelami dotykowymi).

Budowa Centrum to koszt 26,1 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 17,9 mln zł.

W uroczystości otwarcia udział wezmą radni województwa lubuskiego, parlamentarzyści, władze miasta i regionu, władze Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz przedstawiciele Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Planetarium stanowić będzie część Centrum Nauki Keplera, w skład którego wchodzi także otwarte we wrześniu tego roku Centrum Przyrodnicze. Znajdują się w nim ekspozycje stałe i czasowe. Stała ekspozycja to stanowiska interaktywne, które odnoszą się do różnych dziedzin nauki: fizyki, biologii, nauki o człowieku i Ziemi. W zgłębianiu przyrodniczych tajemnic pomagają specjaliści z różnych dziedzin, a prezentacje dostosowane są do różnych poziomów kształcenia, tak by zarówno młodsze dzieci, jak i młodzież oraz dorośli znaleźli coś interesującego dla siebie. Projekt współfinansowany był ze środków EWT.

 

 

Europejskie standardy w ośrodku w Drzonkowie

Doskonała baza, nowoczesne obiekty, najwyższe standardy - to wszystko w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. 20 października br. mogli się o tym przekonać goście, których po obiektach ośrodka oprowadzał dyrektor Bogusław Sułkowski. Pod wrażeniem skali inwestycji oraz zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w ośrodku była marszałek Elżbieta Anna Polak oraz posłanka Bożenna Bukiewicz. Podczas spotkania przedstawiono stan realizacji inwestycji dofinansowanych z LRPO 2007-2013 oraz wieloletni projekt modernizacji i odbudowy ośrodka.

Wielkie inwestycje, nowoczesne obiekty

– Jak widać w ośrodku bardzo dużo się dzieje. Bogusław Sułkowski i Anna Sulima-Jagiełowicz to team, który sobie świetnie radzi ze wszystkimi inwestycjami. Zarząd Województwa Lubuskiego działa w sposób przewidywalny i w sposób kompleksowy. Ośrodek sportowy w Drzonkowie jest dla nas bardzo ważny. Najpierw zrobiliśmy plan, a potem krok po kroku ten plan realizowaliśmy. Ponad 55 mln zł przeznaczono na inwestycje, które były również realizowane z budżetu województwa (25 mln zł). Niektóre inwestycje były w 100 proc. realizowane z budżetu województwa. Słowa uznania należą się dyrekcji, która potrafiła przygotować bardzo dobre projekty nie tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego, z Europejskiej Współpracy Terytorialnej, z programu Lubuskie-Brandenburgia, Lubuskie-Saksonia, ale także te miękkie projekty. Europejski Fundusz Społeczny finansuje Lubuską Akademię Sportu już IV edycję. W tym ośrodku instruktorzy sportu, nauczyciele zdobywają certyfikaty i uprawnienia. Ten ośrodek promieniuje na cały region. Są tu kluby sportowe, które nie miały trenerów z kwalifikacjami, a teraz już mają. Nie wystarczyła Lubuska Akademia Sportu i powołano Europejską Akademię Sportu. Promieniują nie tylko na region, ale i na Europę - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zarząd województwa przyjął na kolejną perspektywę finansową plan inwestycyjny. Zależy nam, aby  wciąż poprawiać tę infrastrukturę sportową, oczywiście na miarę naszych możliwości. Ten plan musi się wpisywać w Wojewódzki Program Inwestycyjny. Mamy wiele przykładów, że dzięki poprawie standardów, dzięki temu, że sprostaliśmy tym zadaniom ośrodek w Drzonkowie jest znany na świecie. Ta 40-letnia tradycja jest ważna. Tu są fundamenty, ale jak widać potrafimy łączyć tradycję z nowoczesnością, innowacjami, inteligentnym wsparciem. Nowa perspektywa to kolejne innowacje – dodała marszałek.    

Posłanka Bożenna Bukiewicz pogratulowała dyrektorowi Bogusławowi Sułkowskiemu. – Wykonał Pan kawał dobrej roboty. Był czas, że ten ośrodek był bardzo zaniedbany. Dziś jest ośrodek na skalę światową. To jest piękne dzieło, za które dziękujemy i jako Lubuszanie jesteśmy dumni – dodała na koniec.  

Realizację wieloletniego programu modernizacji i odbudowy WOSiR Drzonków przedstawił dyrektor Bogusław Sułkowski. Zobacz prezentację.

Już na samym początku zaznaczył, że to wszytko udało się osiągnąć dzięki wielu przyjaznym osobom oraz wspaniałemu zespołowi. – W 2009 roku ośrodek był w agonalnym stanie. Zarząd województwa zapalił zielone światło i wyznaczył priorytety rozwoju. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej i zaangażowaniu wielu osób udało się w ciągu tych ostatnich lat tak wiele osiągnąć. To są bardzo dobrze wydane pieniądze. Dziś jest to ośrodek z doskonałą bazą i potencjałem na europejskim poziomie. Ośrodek ma już swoją markę, znany jest w Polsce jak i na świecie – mówił dyrektor. - Wszystkie obiekty dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomyśleliśmy również o najmłodszych, dzieci są ważnymi gośćmi w naszych obiektach.

Dyrektor omówił inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę na projekt pt. „Transgraniczna Akademia Sportu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013. Projekt zakłada stworzenie polsko – saksońskiej sieci współpracy jednostek zaangażowanych w tworzenie nowych metod szkolenia w zakresie rehabilitacji, sportu i turystyki.

- W maju zarząd województwa przyjął „Plan Inwestycyjny Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie na lata 2015-2020”. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia – dodał na koniec dyrektor. Już dziś zaprosił gości na jubileusz 40-lecia ośrodka, który obchodzony będzie w czerwcu 2016 r.         

Modernizacja kompleksu obiektów – etap II i III

Etap II zawierał modernizację obiektu budynku zaplecza pływalni z dostosowaniem do potrzeb noclegowych (powstał internat „Olimpijczyk”, 27 pokoi dwuosobowych dostosowanych do osób niepełnosprawnych), budowę basenu – brodzika dla dzieci, montaż ogrodzenia i oświetlenia terenu zespołu pływalni. Całkowita wartość projektu wynosi 6 000 000,00 zł (w tym 1 121 951,00 zł podatek VAT). Dofinansowanie z LRPO wynosi 3 524 144,00 zł (72 % ). Udział własny wynosi 1 353 905,00 zł. i został sfinansowany z budżetu województwa lubuskiego. Inwestycja była realizowana w okresie marzec – wrzesień 2015 r. Wykonawca firma Skanska S.A.

Etap III pod nazwą „Remont i modernizacja układu komunikacyjnego w celu umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie” zawiera wymianę i modernizację większości ciągów pieszych i jezdnych na terenie Ośrodka z dostosowaniem dla osób niewidomych, likwidację krawężników, wyznaczenie miejsc parkingowych przed wszystkimi obiektami, oświetlenie ciągów komunikacyjnych oświetleniem energooszczędnym – ledowym oraz montaż ławek, śmietników i stojaków na rowery, oznakowanie Ośrodka. Całkowita wartość projektu wynosi 2 285 754,47 zł (w tym 427 417,50 zł podatek VAT). Dofinansowanie z LRPO wynosi 1 133 585,55 zł (61 %). Udział własny wynosi 724 751,42 zł. i został on w kwocie 700 000,00 zł pokryty z dotacji Miasta Zielona Góra. Pozostałą część wkładu w wysokości 24 751,42 zł. Ośrodek pokrył z własnych dochodów. Planowane zakończenie inwestycji 15 listopada 2015 r. Wykonawca firma Exalo Drilling S.A. Oddział Diament Zielona Góra.

Drugie życie Drzonkowa

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie to ważne miejsce na mapie lokalnego sportu. Zajmujący prawie 40 ha kompleks pod Zieloną Górą powstał w 1976 roku. Od tego czasu stał się rozpoznawalną marką, zwłaszcza na polu jeździectwa i pięcioboju nowoczesnego. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku Drzonków był nawet jednym z najlepszych miejsc do uprawiania tej ostatniej dyscypliny. Z ośrodka codziennie korzystają pingpongiści, pływacy oraz uczniowie okolicznych szkół. Wreszcie, jest to jedno z niewielu miejsc w regionie, gdzie podczas zimy można zagrać w tenisa ziemnego. Jednak wiele lat intensywnej eksploatacji i brak inwestycji nadszarpnęły kondycję WOSiR-u. Ośrodek, choć wciąż popularny, nieco podupadł. Szansą dla odzyskania dawnego blasku stały się fundusze europejskie. Dzięki unijnemu wsparciu ośrodek przeszedł gruntowną metamorfozę. Kompleks zmienił się nie do poznania, stając się nie tylko funkcjonalnym, ale i bardzo estetycznym. Poniesione nakłady pozwoliły, aby wojewódzki ośrodek znów stał się istotnym miejscem na mapie krajowych pływalni. Powodem do dumy WOSiR-u jest basen olimpijski, posiadający 10 torów o wybitnie sportowym profilu. Pływalnia spełnia wszelkie wymagania konieczne do organizowania zawodów mistrzowskich na poziomie krajowym i międzypaństwowym. WOSiR jest także bardzo użyteczny dla sportowców jako baza treningowa. Bardzo ważnym elementem modernizacji jest również zadaszenie pływalni. Lekka i nowoczesna konstrukcja pozwoliła na korzystanie z basenu wiosną oraz jesienią. Nie zapomniano też o najmłodszych. Przy mniejszym z odkrytych basenów zamontowano rwącą rzekę, grzybek wodny oraz masaże wodne i powietrzne. Oprócz basenów na gości ośrodka czeka zmodernizowana hala sportowa i tenisowa, zadaszona strzelnica, siłownia, obszerny hipodrom, strefa odnowy biologicznej, a także hotel. Ponadto, zamontowano nowe systemy grzewcze i ocieplenie, zaś kompleks poddano także termomodernizacji. Dzięki funduszom europejskim WOSiR wyróżnia się najbogatszą w województwie bazą sportową o europejskich standardach.

 

 

Kierunek lekarski ma nowy dziekanat

Nowy kierunek – nowe miejsce! Zgodnie z tym hasłem 19 października br. odbyło się uroczyste otwarcie zrewitalizowanego budynku mieszczącego się na terenie zielonogórskiego szpitala, w którym znajduje się dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ.- To projekt urzędu marszałkowskiego, ale to rektor jest tu gospodarzem. Przekazaliśmy ten obiekt na potrzeby kierunku lekarskiego – mówiła podczas uroczystości marszałek Elżbieta Anna Polak. Podpisana została także umowa, zgodnie z którą zielonogórska lecznica udostępnia uczelni pomieszczenia  do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach kierunku lekarskiego.

Projekt pt. „Rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty w Zielonej Górze” zrealizowany został w ramach Lubuskiego Regionalnego Program Operacyjnego nalata 20017-2013. Całkowita wartość projektu: 6,2 mln zł. Dofinansowanie UE: 3 mln zł. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego Przekazany został Uniwersytetowi Zielonogórskiego w nieodpłatne użytkowanie pod potrzeby kierunku lekarskiego. Ponadto, w związku z wypracowanymi przez samorząd województwa oszczędnościami, zarząd województwa zdecydował o przekazaniu 350 tys. zł na doposażenie budynku.

W związku z utworzonym Kierunkiem Lekarskim Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze udostępnia Uniwersytetowi Zielonogórskiemu pomieszczenia  przy Zakładzie Patomorfologii jak również przy Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w celu  realizowania przez Uniwersytet zadań związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zawodach medycznych oraz na potrzeby działalności badawczej w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia oraz zadań badawczych. W tym celu studenci będą mogli swobodnie korzystać w ramach  praktyk z Jednostek Organizacyjnych Szpitala ( z Oddziałów , z Laboratoriów  z Zakładów Diagnostycznych). W celu realizacji powyższych zadań Szpital również udostępnia niezbędne wyposażenie , sprzęt  i aparaturę medyczną. - . To projekt systemowy urzędu marszałkowskiego,  ale to rektor jest tu gospodarzem. Przekazaliśmy ten obiekt szpitalny, w którym urząd przeprowadził rewitalizację w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przeznaczyliśmy na ten cel sporo kwotę, bo ponad 6 mln zł.  Budynek jest nie do poznania, a przez wiele lat był nieużytkowany i zaniedbany – mówiła podczas uroczystości otwarcia dziekanatu marszałek Elżbieta Anna Polak.

Ta inwestycja jest szczególnie ważna dla uniwersytetu, który w tym roku rozpoczął kształcenie studentów na kierunku lekarskim i takie miejsce było niezwykle potrzebne.  Bardzo długo czekaliśmy na ten kierunek lekarski. Dziś otwieramy dziekanat, za co jestem wdzięczny władzom samorządowym – mówił rektor uniwersytetu, prof. Tadeusz Kuczyński. Dziekan wydziału zapewniał z kolei, że pracownicy wydziały postarają się nie zawieść oczekiwań władz samorządowych, władz uczelni, szpitala, a przede wszystkim studentów.- Dołżę wszelkich starań wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania, a te są bardzo duże, zarówno w sferze naukowo-dydaktycznej, jak i usługowo – leczniczej. Mamy takie plan działania, że na pewno nie zawiedziemy oczekiwań. Jeżeli są tak zmotywowani ludzie, jeśli możemy liczyć na tak wielką pomoc z różnych stron to jestem pewny, że osiągniemy sukces – przekonywał.

Nie byłoby jednak kierunku lekarskiego, a co za tym idzie i dzisiejszej uroczystości, gdyby nie zaangażowania i  praca poseł Bożenny Bukiewicz na rzecz powstania kierunku lekarskiego na UZ. Podczas uroczystości podkreślała, że to sukces drużynowy. -Dziękuje za to, że razem walczyliśmy i nigdy nie było zwątpienia, że może się nie udać. To sukces całego Lubuskiego - wszystkich nas. Ten kierunek da nam poczucie lepszej opieki, wyższego poziomu, większe możliwości i większe pieniądze na rozwój szpitala, a także, a może przede wszystkim, więcej lekarzy. Ważne jest także to, że najzdolniejsi młodzi ludzie z naszego województwa, nie będą musieli wyjeżdżać żeby się kształcić – podkreślała posłanka.

Studenci będą się kształcić w zielonogórskim szpitalu

W związku z utworzonym Kierunkiem Lekarskim Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze udostępnia Uniwersytetowi Zielonogórskiemu pomieszczenia  przy Zakładzie Patomorfologii jak również przy Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w celu  realizowania przez Uniwersytet zadań związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zawodach medycznych oraz na potrzeby działalności badawczej w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia oraz zadań badawczych. W tym celu studenci będą mogli swobodnie korzystać w ramach  praktyk z Jednostek Organizacyjnych Szpitala ( z Oddziałów , z Laboratoriów  z Zakładów Diagnostycznych). W celu realizacji powyższych zadań Szpital również udostępnia niezbędne wyposażenie , sprzęt  i aparaturę medyczną.

 

 

Lubuskie z giełdowym potencjałem

Usuwali bariery i obalali mity dotyczące działalności firm na giełdzie. W Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się jedno z 16. spotkań cyklu „Kapitał dla rozwoju”. Konferencje organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w największych polskich miastach mają przybliżyć przedsiębiorcom korzyści płynące z istnienia rynku kapitałowego. Przedsiębiorców i samorządowców o ich potencjale przekonywała m.in. Alicja Makarska, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

- To spotkanie przybliża uczestnikom możliwość pozyskania środków w inny sposób. Do tej pory najczęściej odbywało się to za pomocą zaciąganych kredytów - mówiła Alicja Makarska, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego –  W wielu rozmowach z przedsiębiorcami przekonuje się, że chcieliby oni sięgnąć po środki unijne, ale odstrasza ich konieczność posiadania wkładu własnego. Korzystając z szans, jakie daje rynek kapitałowy, można tę kwestię rozwiązać w mniej znany, ale także skuteczny sposób, dający nawet większe szanse i perspektywy – dodawała.

Jak przekonywali uczestnicy konferencji, często strach przedsiębiorców przed skorzystaniem z możliwości, jakie daje giełda, wynika ze zbyt małej świadomości mechanizmów jej działania. – Sięgniecie po kapitał, który płynie z giełdy, może być świetnym uzupełnieniem budżetu firmy, przeznaczonym przez przedsiębiorcę na jej dalszy rozwój. Na pozyskanie jeszcze większych środków np. funduszy unijnych na B+R, co mocno promuje w nowej perspektywie Komisja Europejska. Chcemy uczyć przedsiębiorców, a także samorządy jak emitować obligacje i zachęcić ich do „wejścia” na giełdę. To absolutna ekstraliga, do której warto należeć – tłumaczył Karol Półtorak, wiceprezes GPW.

Obecnie na Giełdzie Papierów Wartościowych notowane jest 10 lubuskich firm, ale jak przekonywali eksperci potencjał drzemiący w przedsiębiorstwach z naszego regionu jest co najmniej dwa razy większy. - Często myślimy, że na giełdzie mogą istnieć tylko duże spółki. To nieprawda. Tych mniejszych ośrodków jest także dużo i świetnie na tym wychodzą – zapewniał Jakub Kurasz, Lider ds. Komunikacji firmy PwC Polska.

- Gospodarka w dzisiejszych czasach rozwija się bardzo szybko. Firmy nieznane pięć lat temu dziś są poważnymi graczami na rynku, co zawdzięczają często wcześniejszemu wsparciu z rynku kapitałowego. Za kilka lat podobne przykłady mogą być znane z województwa lubuskiego. Tego życzę i do tego namawiam lokalnych przedsiębiorców – zachęcał Karol Półtorak.

Cykl spotkań „Kapitał dla rozwoju” będzie realizowany do listopada br.

 

 

Zostań doradcą UE w sprawach współpracy transgranicznej - ankieta

Lubuszanie mogą wziąć udział w krótkiej, elektronicznej ankiecie dotyczącej współpracy transgranicznej. Oddane głosy będą tym cenniejsze, że mieszkańcy województwa lubuskiego osobiście mają okazję doświadczać, jak na ich codzienne życie wpływają np. realizowane wspólnie polsko-niemieckie działania.

W ankiecie, którą należy wypełnić do 21 grudnia br., wziąć udział mogą nie tylko mieszkańcy, ale także firmy i instytucje. Ankieta dostępna na www.lubuskie.pl

 

 

Nabór do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej"

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018”, który zakłada wsparcie finansowe inwestycji polegających na budowie, modernizacji i remontach obiektów sportowych.

Tworzenie Programu odbywać się będzie w oparciu o rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1391) oraz o Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na 2016 rok.

Zainteresowani wpisaniem inwestycji do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018” zobowiązani są wystąpić ze zgłoszeniem oraz wymaganymi załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego do dnia 29 stycznia 2016 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego – www.bip.lubuskie.pl w zakładce „Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych”.

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?