poniedziałek, 19 października 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.196.2015                                                                                Zielona Góra, 19.10.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 196

 

 

 

 

Briefing prasowy  

20.10.2015 r. o godz. 9.30 w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbędzie się briefing prasowy z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak oraz Bogusława Sułkowskiego – dyrektora WOSiR w Drzonkowie.

Temat: Modernizacja kompleksu obiektów WOSiR z funduszy LRPO i budżetu woj. lubuskiego

Program:

O godz. 9.30 spotkanie uczestników i dziennikarzy w holu Internatu „Olimpijczyk” (pływalnia olimpijska), a następnie zwiedzanie miejsc objętych inwestycją oraz briefing prasowy w hali pływalni olimpijskiej.

 

Europejskie standardy w ośrodku w Drzonkowie 

Drzonków pięknieje - kolejne inwestycje zrealizowane! „Modernizacja kompleksu obiektów: hotel, basen kryty i sala konferencyjno – sportowa, wymiana istniejącej sieci cieplnej i wodociągowej, hala sportowa i strzelnica” etap II i III to projekt realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. 20 października br. o godz. 9.30 podczas spotkania zaprezentowany zostanie stan realizacji inwestycji realizowanych w bieżącym roku dofinansowanych z LRPO 2007-2013 oraz wieloletni projekt modernizacji i odbudowy Ośrodka. W spotkaniu weźmie udział marszałek Elżbieta Anna Polak.

Etap II zawierał modernizację obiektu budynku zaplecza pływalni z dostosowaniem do potrzeb noclegowych (powstał internat „Olimpijczyk”, 27 pokoi dwuosobowych dostosowanych do osób niepełnosprawnych), budowę basenu – brodzika dla dzieci, montaż ogrodzenia i oświetlenia terenu zespołu pływalni. Całkowita wartość projektu wynosi 6 000 000,00 zł (w tym 1 121 951,00 zł podatek VAT). Dofinansowanie z LRPO wynosi 3 524 144,00 zł (72 % ). Udział własny wynosi 1 353 905,00 zł. i został sfinansowany z budżetu województwa lubuskiego. Inwestycja była realizowana w okresie marzec – wrzesień 2015 r. Wykonawca firma Skanska S.A.

Etap III pod nazwą „Remont i modernizacja układu komunikacyjnego w celu umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie” zawiera wymianę i modernizację większości ciągów pieszych i jezdnych na terenie Ośrodka z dostosowaniem dla osób niewidomych, likwidację krawężników, wyznaczenie miejsc parkingowych przed wszystkimi obiektami, oświetlenie ciągów komunikacyjnych oświetleniem energooszczędnym – ledowym oraz montaż ławek, śmietników i stojaków na rowery, oznakowanie Ośrodka. Całkowita wartość projektu wynosi 2 285 754,47 zł (w tym 427 417,50 zł podatek VAT). Dofinansowanie z LRPO wynosi 1 133 585,55 zł (61 %). Udział własny wynosi 724 751,42 zł. i został on w kwocie 700 000,00 zł pokryty z dotacji Miasta Zielona Góra. Pozostałą część wkładu w wysokości 24 751,42 zł. Ośrodek pokrył z własnych dochodów. Planowane zakończenie inwestycji 15 listopada 2015 r. Wykonawca firma Exalo Drilling S.A. Oddział Diament Zielona Góra.

 

 

Kierunek lekarski ma nowy dziekanat

Nowy kierunek – nowe miejsce! Zgodnie z tym hasłem 19 października br. odbyło się uroczyste otwarcie zrewitalizowanego budynku mieszczącego się na terenie zielonogórskiego szpitala, w którym znajduje się dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ.- To projekt urzędu marszałkowskiego, ale to rektor jest tu gospodarzem. Przekazaliśmy ten obiekt na potrzeby kierunku lekarskiego – mówiła podczas uroczystości marszałek Elżbieta Anna Polak. Podpisana została także umowa, zgodnie z którą zielonogórska lecznica udostępnia uczelni pomieszczenia  do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach kierunku lekarskiego.

Projekt pt. „Rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty w Zielonej Górze” zrealizowany został w ramach Lubuskiego Regionalnego Program Operacyjnego nalata 20017-2013. Całkowita wartość projektu: 6,2 mln zł. Dofinansowanie UE: 3 mln zł. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego Przekazany został Uniwersytetowi Zielonogórskiego w nieodpłatne użytkowanie pod potrzeby kierunku lekarskiego. Ponadto, w związku z wypracowanymi przez samorząd województwa oszczędnościami, zarząd województwa zdecydował o przekazaniu 350 tys. zł na doposażenie budynku.

W związku z utworzonym Kierunkiem Lekarskim Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze udostępnia Uniwersytetowi Zielonogórskiemu pomieszczenia  przy Zakładzie Patomorfologii jak również przy Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w celu  realizowania przez Uniwersytet zadań związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zawodach medycznych oraz na potrzeby działalności badawczej w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia oraz zadań badawczych. W tym celu studenci będą mogli swobodnie korzystać w ramach  praktyk z Jednostek Organizacyjnych Szpitala ( z Oddziałów , z Laboratoriów  z Zakładów Diagnostycznych). W celu realizacji powyższych zadań Szpital również udostępnia niezbędne wyposażenie , sprzęt  i aparaturę medyczną. - . To projekt systemowy urzędu marszałkowskiego,  ale to rektor jest tu gospodarzem. Przekazaliśmy ten obiekt szpitalny, w którym urząd przeprowadził rewitalizację w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przeznaczyliśmy na ten cel sporo kwotę, bo ponad 6 mln zł.  Budynek jest nie do poznania, a przez wiele lat był nieużytkowany i zaniedbany – mówiła podczas uroczystości otwarcia dziekanatu marszałek Elżbieta Anna Polak.

Ta inwestycja jest szczególnie ważna dla uniwersytetu, który w tym roku rozpoczął kształcenie studentów na kierunku lekarskim i takie miejsce było niezwykle potrzebne.  Bardzo długo czekaliśmy na ten kierunek lekarski. Dziś otwieramy dziekanat, za co jestem wdzięczny władzom samorządowym – mówił rektor uniwersytetu, prof. Tadeusz Kuczyński. Dziekan wydziału zapewniał z kolei, że pracownicy wydziały postarają się nie zawieść oczekiwań władz samorządowych, władz uczelni, szpitala, a przede wszystkim studentów.- Dołżę wszelkich starań wszelkich starań, aby spełnić oczekiwania, a te są bardzo duże, zarówno w sferze naukowo-dydaktycznej, jak i usługowo – leczniczej. Mamy takie plan działania, że na pewno nie zawiedziemy oczekiwań. Jeżeli są tak zmotywowani ludzie, jeśli możemy liczyć na tak wielką pomoc z różnych stron to jestem pewny, że osiągniemy sukces – przekonywał.

Nie byłoby jednak kierunku lekarskiego, a co za tym idzie i dzisiejszej uroczystości, gdyby nie zaangażowania i  praca poseł Bożenny Bukiewicz na rzecz powstania kierunku lekarskiego na UZ. Podczas uroczystości podkreślała, że to sukces drużynowy. -Dziękuje za to, że razem walczyliśmy i nigdy nie było zwątpienia, że może się nie udać. To sukces całego Lubuskiego - wszystkich nas. Ten kierunek da nam poczucie lepszej opieki, wyższego poziomu, większe możliwości i większe pieniądze na rozwój szpitala, a także, a może przede wszystkim, więcej lekarzy. Ważne jest także to, że najzdolniejsi młodzi ludzie z naszego województwa, nie będą musieli wyjeżdżać żeby się kształcić – podkreślała posłanka.

Studenci będą się kształcić w zielonogórskim szpitali

W związku z utworzonym Kierunkiem Lekarskim Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze udostępnia Uniwersytetowi Zielonogórskiemu pomieszczenia  przy Zakładzie Patomorfologii jak również przy Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w celu  realizowania przez Uniwersytet zadań związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zawodach medycznych oraz na potrzeby działalności badawczej w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia oraz zadań badawczych. W tym celu studenci będą mogli swobodnie korzystać w ramach  praktyk z Jednostek Organizacyjnych Szpitala ( z Oddziałów , z Laboratoriów  z Zakładów Diagnostycznych). W celu realizacji powyższych zadań Szpital również udostępnia niezbędne wyposażenie , sprzęt  i aparaturę medyczną.

 

 

Poznaliśmy Liderki Lubuskiego Samorządu

Podczas VII Lubuskiego Kongresu Kobiet, który odbył się 17 października br. w Pałacu Książęcym w Żaganiu poznaliśmy Liderki Lubuskiego Samorządu - laureatki konkursu Marszałka Województwa Lubuskiego. To przykłady kobiet z pasją, pełnych zaangażowania, kobiet przebojowych, aktywnych społecznie – kobiet, które nie boją się wyzwań. Nagrody laureatkom wręczyli marszałek Elżbieta Anna Polak oraz gość specjalny Kongresu prof. Jerzy Stępień.

Poznajcie Liderki Lubuskiego Samorządu.

Krystyna Gromnicka

Z samorządem związana od 25 lat, przez 23 lata sprawowała funkcję Sekretarza Gminy Lipinki Łużyckie. W tym czasie dała się poznać jako osoba aktywnie działająca na rzecz społeczności gminnej, wspierająca wszelakie inicjatywy. Podczas swojej pracy wykazywała się zawsze wielkim profesjonalizmem, jak również dużą znajomością zagadnień z zakresu samorządności.

Jadwiga Zofia Konaszyk

Od 34 lat pracownik Urzędu Gminy Zabór, w 1990 roku objęła stanowisko Skarbnika Gminy Zabór, które piastuje do dnia dzisiejszego. Jest osobą skromną, bezinteresowną, życzliwa jednocześnie otwartą na nowe wyzwania. Nieugięta w negocjacjach. Trzymając pieczę nad inwestycjami realizowanymi na terenie Gminy rzetelnie zarządza jej finansami.

Anna Genowefa Mołodciak

Pracownik Urzędu Gminy Kłodawa od 1982 roku. Przeszła wszystkie szczeble kariery samorządowej od referenta do sekretarza a od 2007 roku jest Wójtem Gminy Kłodawa. Jako Wójt realizuje wiele inwestycji. Za jej kadencji następuje znaczna integracja społeczna, a Gmina Kłodawa zostaje laureatem prestiżowych rankingów.

Danuta Anna Pitrowska

Od 1990 roku jest Sekretarzem Gminy Sława. Swoją postawą i zaangażowaniem w pracę przyczynia się do sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz poprawy jakości pracy. Jest osobą serdeczną, ciepłą i otwartą na wszelkie wyzwania. Przez współpracowników określana jest jako kobieta o „wielkim sercu”.

Krystyna Irena Pławska

W latach 1990-1998Radna Rady Gminy Bogdaniec, w tym w okresie od 1996 do 1998 była Przewodniczącą Rady.Od1998 roku do dziś pełni funkcję Wójta Gminy Bogdaniec. Pracę na rzecz społeczności lokalnej wykonuje z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem. Dzięki charyzmie, uporowi i woli współpracy z mieszkańcami Bogdańca doprowadziła do realizacji wielu przedsięwzięć w Gminie.

Daniela Rudak

W latach 1997-1998 pełniła funkcję Wójta Gminy Tuplice. Od 2002 roku, nieprzerwanie przez 4 kadencje, Radna Rady Gminy Tuplice. Zaangażowana w sprawy społeczności lokalnej, posiadająca ugruntowany system wartości i priorytetów, którymi stara się dzielić ze wszystkimi mieszkańcami Gminy. Będąc aktywną zawodowo poświęcała również swój czas na krzewienie idei samorządności, szczególne po reformie przeprowadzonej w 1990 roku.

Helena Sagasz

Radna Rady Miasta Jasień od 1990 r. do 1994 r., Radna Powiatu Żarskiego od 1998 r. do 2002 r. W latach 1994 -  1998 oraz 2002-2014 Burmistrz Jasienia, a od 2014 roku Przewodnicząca Rady Powiatu Żarskiego. Wyjątkowa i zasłużona dla lokalnej społeczności, zaangażowana w inicjatywy mające na celu rozwój Miasta i Gminy Jasień oraz Powiatu Żarskiego.

Małgorzata Janina Sendecka

Nauczyciel, Dyrektor Szkoły, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji, samorządowiec. W kadencji 1998 – 2002 Radna Miasta i Gminy Małomice. Od 2006 r. Burmistrz Małomic. Specjalista w dziedzinie ekonomii społecznej i Członek Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego. Współautorka i realizatorka wielu projektów dla mieszkańców regionu m.in.: na rzecz aktywności zawodowej kobiet w regionie.

Izabella Ewa Staszak

W samorządzie od początku pracy zawodowej, w latach 1998-1999 Sekretarz Gminy Trzebiechów. W 1999 roku wybrana Radną Powiatu Zielonogórskiego, rezygnując z mandatu na rzecz pełnienia funkcji  Sekretarza Powiatu Zielonogórskiego. Od 2014 roku Wójt Gminy Trzebiechów. Dysponuje nie tylko doświadczeniem, ale i ogromną wiedzą w zakresie administracji.

Brygida Wróblewska

Nauczycielka, Dyrektor Szkoły, samorządowiec. Radna Rady Miejskiej w Kargowej przez 2 kadencje (1990-1998), 3 kadencje Radna Powiatu Zielonogórskiego (1998-2010). Za zasługi na rzecz oświaty była wielokrotnie nagradzana. Z wielkim zapałem angażuje się w pracę na rzecz społeczności lokalnej. Inicjatorka i założycielka Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

 

VII Lubuski Kongres Kobiet - czas na kobiety w samorządzie

Podczas VII Lubuskiego Kongresu Kobiet, który odbył się 17 października w Pałacu Książęcym w Żaganiu, pod hasłem „Kobieta w Samorządzie” po raz kolejny przekonaliśmy się, że Lubuszanki są piękne, inteligentne i pełne pasji. Inspiracją był jubileusz 25-lecia istnienia samorządu w Polsce.  - 25 lat temu wreszcie poczuliśmy się jak u siebie w domu i zaczęliśmy ten dom urządzać po swojemu. Nie było instrukcji i to wyzwoliło kreatywność. Okazało się ze Polak potrafi. Teraz też odważnie weźmy sprawy w swoje ręce. Czas na kobiety – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

W żagańskim pałacu uczestniczki VII Kongresu Kobiet powitał burmistrz miasta Daniel Marchewka, który życzył paniom, aby energia, którą dziś się naładują wystarczyła do kolejnego Kongresu za rok.

Imprezę otworzyła jej pomysłodawczyni i inicjatorka, marszałek Elżbieta Anna Polak. - Niektórzy złośliwie mówią, że to zjazd czarownic. Ja mogę potwierdzić, ponieważ gdy widzę jak moje marzenia się spełniają to mogę powiedzieć tak, jestem czarownicą. Gdy ma się marzenia i pasje, marzenia mogą się spełniać. Jesteśmy tutaj, bo mamy apetyt na życie, bo kierujemy się sercem i intuicją, wszystko inne jest nieważne – mówiła witając Lubuszanki marszałek. Tegoroczny VII już Lubuski Kongres Kobiet odbywał się pod hasłem „Kobieta w samorządzie”, co związane jest z obchodzonym w tym roku jubileuszem 25-lecia polskiego samorządu terytorialnego. -Te 25 lat przeleciało niezwykle szybko. Musimy pamiętać o tym, jak rodziła się wolność i samorząd w Polsce. Nasza polska droga do wolności to też droga do samorządu – mówiła Elżbieta Anna Polak, która zaprezentowała polską drogę do demokracji.  ZOBACZ PREZENTACJĘ  Wspólnota samorządowa to my. Wtedy – 25 lat temu wreszcie poczuliśmy się jak u siebie w domu i zaczęliśmy ten dom urządzać po swojemu. Nie było wytycznych i instrukcji i to wyzwoliło kreatywność. Okazało się, że Polak potrafi. Co zmienił samorząd, czy warto było? Tak warto było! Samorząd jest największym sukcesem reformy społecznej w Polsce – akcentowała.
Samorząd bez kobiet nie istnieje

Gościem specjalnym tegorocznego Kongresu był prof. Jerzy Stępień – Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, wieloletni sędzia Trybunału Konstytucyjnego, współautor reform administracyjnych. W swoim wystąpieniu mówił, jak wielką wartość dla współczesnego obywatela stanowi samorząd. Jak wiele stwarza mu możliwości rozwoju i decydowania o swoim otoczeniu. - Samorząd jest bardzo istotny z punktu widzenia konstrukcji państwa zachodniego. Tylko w Europie Zachodniej ludzie rozumieją, że żeby być w pełni obywatelem, trzeba mieć wpływ na kształt władzy lokalnej, która decyduje o większości  naszych spraw życiowych. Europa Zachodnia poszła inna drogą historyczną niż wschód, stąd taka sytuacja. W modelu władzy publicznej na wschodzie obywatele nie mają wpływu na kształt władzy centralnej, ale doskonale wiedzą, że wszystko co jest poniżej jest zależne od centrum. Tak też było w czasach PRL. Natomiast na zachodzie jest inny paradygmat. Nie tylko mamy wpływ na kształt władzy centralnej i bardzo się tym interesujemy, ale także na kształt władzy lokalnej, która nie zależy od centrum. To są dwa różne światy.  Dokonaliśmy wielkiego kroku na zachód poprzez reformę samorządową – wyjaśnił profesor. Zaznaczył, że kobiety pełnią w samorządzie bardzo ważną role i wpływają na jego profesjonalizację.  - Kobiet w samorządach jest bardzo dużo. A te najbliższe lata dla samorządu będą to lata profesjonalizacji. Pozycja sekretarzy, dyrektorów, skarbników będzie więc coraz wyższa. To są fachowcy i to są stanowiska w większości obsadzone przez kobiety. Urzędnicy to te twarde dyski, bez których żaden komputer nie ruszy. Politycy to taka dyskietka wkładana do twardego dysku. To jest istota samorządu. Tam gdzie chodzi o profesjonalizację, tam kobiety są bardzo potrzebne – wyjaśnił.

Realizuj swoje cele!

Drugim gościem specjalnym była Magdalena Taczanowaska – Dyrektor Sektora Publicznego Microsoft Polska, kobieta sukcesu. Przekonywała ona uczestniczki Kongresu, żeby szukały pomysłu na siebie i realizowały go konsekwentnie przez całe życie. - Posiadanie na siebie pomysłu i konsekwencja są tutaj kluczowe. Wtedy już żaden mężczyzna nie zaskoczy was argumentami o płci, wieku, ilości dzieci. Poświęćcie pół godziny swojego czasu, zastanawiając się, co chcecie robić za 10 lat i jak chcecie tam dojść i co was tak naprawdę przed tym powstrzymuje. Zachęcam do rozpoczęcia tej drogi bo może być ona wspaniała i fascynująca – przekonywała.

Porozmawiajmy o kobietach

Kolejnym punktem była debata z udziałem kobiet sukcesu i mężczyzn, którzy je cenią i o nie dbają. Rozmowę poprowadziła Karolina Kamińska – dziennikarka Radia Zachód, podróżniczka, kobieta, która żadnych wyzwań się nie boi.  - Dlaczego jest nas - kobiet tak mało w polityce i życiu publicznym – pytała na początek. - Kobiety wciąż zajmują miejsca drugoplanowe. Może brakuje wiary we własne siły, a może jest nam tak po prostu wygodnie. Poprzez takie imprezy jak ta, chcemy trafić do świadomości, zachęcić i pokazać swoim przykładem, że naprawdę warto walczyć. Jednak nie każda kobieta ma też taką potrzebę i to też należy uszanować. Są jednak kobiety z pasją, które muszą działać – odpowiedziała na zadane pytanie marszałek Elżbieta Anna Polak. Opowiedziała także o swoich początkach, tutaj na ziemi żagańskiej. - Żeby osiągnąć swoje marzenia musiałam przejść na drugą stronę – stronę władzy. Panie, które tak jak ja mają marzenia i napotykają na swojej drodze narastające problemy,  muszą znaleźć siłę, żeby tę  ścianę przebić – zachęcała.

Na pytanie, czy władza i stanowiska mają płeć, odpowiadał wiceminister Waldemar Sługocki. Podkreślał, że każdy musi znaleźć swoją drogę rozwoju. - Jest wiele kobiet w Polsce piastujących ważne funkcje publiczne. To panie są kowalami swego losu i moim zdaniem to paniom powinno być dobrze z tym, co panie robicie. Znam wiele kobiet, które są w polityce i odnoszą sukcesy. Ważne jest to, żebyście panie same wybierały własną drogę, na której będziecie czuły się jak najlepiej – tłumaczył. Podkreślał także, że nowa perspektywa unijna nikogo nie dyskryminuje. - Żaden z projektów europejskich nie powinien nikogo wykluczać. Powinna być taka sama dostępność. Są też pieniądze znaczone i kierowane tylko dla kobiet. Komisja Europejska dostrzega zdecydowanie bardziej wymagającą rolę kobiety – wyjaśnił.

Swoimi doświadczeniami związanymi z pełnieniem ważnej społecznie funkcji opowiedziała Małgorzata Sendecka – Burmistrz Małomic. - W 1998 zostałam radną. W 2006 roku po raz pierwszy zostałam burmistrzem po poprzedniku, który nie do końca zrealizował swoje zamierzenia. Mieszkańcy dali szansę po raz kolejny kobiecie (wcześniej funkcję burmistrza Małomic pełniła obecna Marszalek Elżbieta Anna Polak). W 2006 roku było nas tylko pięć  i ta ilość garniturów mnie przerażała. Teraz ta sytuacja się bardzo mocno zmieniła. Mamy wiele kobiet które zajmują czołowe miejsca. Wykonujemy ciężką robotę, taką samą, jak mężczyźni. Mamy tyle samo testosteronu, co mężczyźni, więc sprawdzamy się na tych stanowiskach – tłumaczyła.

Nie można jednak realizować swoich pasji, bez dobrej kondycji fizycznej i dobrego zdrowia. Do badań profilaktycznych wszystkie kobiety namawiał mężczyzna, od wielu lat dbający o kobiety. Ginekolog-onkolog, Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ prof. Marek Spaczyński. - Najlepiej zorganizowana służba zdrowia nie załatwi za was tych spraw. Nie ma dobrego wieku na umieranie. Słyszę, z jakim zapałem chcecie panie realizować swoje założenia, ale jak nie będzie zdrowia, to się nie uda – tłumaczył. Zaprezentował także nową metodę samokontroli. Urządzenie które pokazał pozwoli w zaciszu domowym wykryć infekcję brodawczaka ludzkiego, która przyczynia się do rozwoju raka szyjki macicy. Urządzenie to już niedługo trafi do każdej Lubuszanki.

Jak nas widzą, tak nas piszą, czy to prawda? Na to pytanie odpowiedzieć starała się Sylwia Majewska– specjalistka w zakresie kreowania wizerunku. – Kobiety są tego  bardziej świadome, niż mężczyźni. Na pierwsze wrażenie w 10 proc. składa się to, co mówimy,  a aż w 90 proc. wizerunek. Warto jednak pamiętać, że wygląd zewnętrzny jest ważny, ale musi to być spójne z tym, co mamy w środku. Jeżeli nie zmienimy przekonań w naszej głowie, nie uwierzymy w siebie to wizerunek będzie trudno wypracować.

Podsumowując debatę marszałek Elżbieta Anna Polak zachęcała kobiety do większej aktywności. – Warto zdobywać szczyty i realizować siebie. Do tego jest potrzebna pasja, siła i determinacja, a także poczucie szczęścia. Bo to zaraża. Tylko ci którzy zaryzykują, by pójść dalej, mogą się przekonać jak daleko można dojść.

PIĘĆ KROKÓW DO SUKCESU OSOBISTEGO I ZAWODOWEGO

Podczas VII Lubuskiego Kongresu Kobiet dla Pań przygotowano 5 paneli tematycznych. Spotkania poruszały różnorodną tematykę. Moderatorzy podpowiadali Lubuszankom, co zrobić,  aby na co dzień być zdrową i szczęśliwą kobietą sukcesu.

 „Kreowanie wizerunku”

Jego budowa może zająć kilka tygodni, miesięcy lub nawet lat, ale bez tego trudno o sukces. Mowa o świadomym tworzeniu  własnego wizerunku, którego panie uczyły się w Sali Kryształowej  Pałacu w Żaganiu. – Wszystko zaczyna się w głowie od zbudowania poczucia własnej wartości. Jeżeli przeskoczycie ten problem, wykreowanie wizerunku nie będzie stanowić dla was większego wyzwania – mówiła do uczestniczek spotkania Sylwia Majewska, moderatorka dyskusji i specjalistka w zakresie tworzenia auto-pijaru. Zajęcia zgromadziły sporą widownię. Lubuszanki dowiedziały się także, jaką drogę muszą przejść, aby stworzyć spójny i profesjonalny wizerunek, na który składają się umiejętności komunikacji, dress-code, a nawet odpowiedni… uścisk dłoni.  

„Na szpilkach czy w trampkach – Lubuszanka zawsze zdrowa”

- Dbanie o zdrowie powinno zaczynać się od aktywności sportowej  - tłumaczyła dr Marzena Plucińska – Dopiero później można się zacząć martwić o odpowiednią dietę – przekonywała uczestniczki, które zdecydowały się wziąć udział w panelu dotyczącym zdrowia. Spotkanie odbyło się w Sali Balkonowej. Ta zamieniła się w zresztą w mini przychodnię i laboratorium. Panie mogły nie tylko posłuchać teoretycznych porad, ale także skorzystać z bezpłatnych pomiarów glukozy  i ciśnienia.  Na miejscu, porad udzielali również lekarze specjaliści : dietetyk, nefrolog, kardiolog. Podczas spotkania sporo miejsca poświecono profilaktyce nowotworów piersi i szyjki macicy. – Największym prezentem, jaki może sobie zrobić kobieta to pamiętanie o regularnych badaniach – tłumaczyła Lilianna Kurek z żagańskiego oddziału stowarzyszenia „AmazonkI”.

„Jak zdobywać szczyty – dosłownie i metaforycznie”

Nie trzeba jechać w góry, aby zdobywać szczyty. O tym jak prawdziwe są to słowa, dowiedziały się uczestniczki panelu o sportach ekstremalnych. W spotkaniu udział wzięła m.in. Anna Okopińska, uczestniczka pierwszej kobiecej wyprawy  na ośmiotysięcznik.  Doświadczona himalaistka i alpinistka podpowiadała jak pokonywać granice własnego lęku.  – Każda z nas ma swój własny Mount Everest – mówiła moderatorka panelu Renata Wcisło, z zawodu dziennikarka,  z zamiłowania taterniczka – Aby na niego wejść trzeba zwyciężyć z własnymi obawami – zapewniała. Z Sali Kinowej żagańskiego pałacu Panie wychodziły uzbrojone w wiedzę nt. przekraczania własnych barier.

„Sztuka i pasja”

Własne pasje i biznes dzieli cienka granica. Jak łatwo ją przekroczyć mogły przekonać się uczestniczki spotkania w Sali Familijnej. – Mówi się, że gdy nasz zawód łączy się z zainteresowaniami, nigdy tak naprawdę nie będzie się pracowało. Ja należę do tego grona szczęśliwców – mówiła Honorata Kóśko założycielka szkoły tańca „Free mind” – Kiedyś pracowałam w solarium dziś mam firmę zrodzoną z własnych zainteresowań i żyję całkiem dostatnie – przekonywała. Uczestniczki panelu otrzymały szereg porad przydatnych do tego, aby zostać kobietą przedsiębiorczą spełniającą własne pasje.

„Smaczne historie – rozmawiamy o jedzeniu”

Nowoczesne czasy wymagają nowoczesnych metod w kuchni. Takie podejście do zadań kulinarnych zaprezentowała Aleksandra Wiktoria-Łaska przedstawiając Lubuszankom zebranym w Sali Kurlandzkiej projekt „Kuchnia na obcasach”.  Panie mogły się przekonać, że można gotować smacznie i zdrowo, nawet gdy mamy niewiele czasu. Dowiedziały się także jak ważne jest to, aby korzystać ze świeżych warzyw i owoców.  – Jesteśmy tym, co jemy. Codzienna dieta wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie, a od tego także zależy sukces w życiu zawodowym – tłumaczyła moderatorka panelu kulinarnego. Dodatkową atrakcją spotkania były prezentacje kulinarne. Uczestniczki mogły spróbować kilkudziesięciu regionalnych potraw i dowiedzieć się jak „smakuje” Lubuskie.

Podczas Kongresu odbył się także pokaz mody. Uczestniczkom zagrał zespół Retro Swing z Żagania.

 

Kontrakt Lubuski: spotkanie negocjacyjne w Żarach

16 października br. w Urzędzie Miasta w Żarach odbyło się spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. realizacji inwestycji w ramach Kontraktu Lubuskiego. Podczas spotkania omówiona została propozycja koncepcji zgłoszona przez MOF. - Nie wszystko mogło się znaleźć w ramach MOF-u żarsko –żagańskiego. Jesteśmy ograniczeni alokacją, jak również uwarunkowaniem programu. Wiele działań dla tego obszaru zawarliśmy w innych dokumentach – mówiła podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak. 

Podczas spotkania Burmistrz Żar Danuta Madej w skrócie zaprezentowała cele strategiczne MOF Żarsko-Żagańskiego. – Obszar poszerzony został o gminy wiejskie Żary i Żagań, ponieważ cały ten teren rozwija się wspólnie i aby zintensyfikować rozwój gospodarczy oraz w innych dziedzinach te dwie gminy były dla nas niezbędne. Wypracowaliśmy cele strategiczne dla obszaru żarsko-żagańskiego – tłumaczyła burmistrz. O szczegółach mówił Ireneusz Brzeziński – Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji. Jak podkreślił zarządzanie realizacją działań w ramach porozumienia gmin będzie się odbywać dwustopniowo. -  Powołany zostanie Komitet Sterujący, złożony z Burmistrzów i Wójtów gmin partnerskich. Zadaniem KS będzie: zatwierdzanie celów rozwojowych ŻŻOF, zatwierdzanie działań podejmowanych dla realizacji celów rozwojowych, zapewnienie sprawnego funkcjonowania wszystkich zespołów powołanych dla realizacji działań, monitoring realizacji celów. Decyzje KS będą podejmowane w drodze konsensusu. Powołane zostaną Zespoły Wykonawcze, których zadaniem będzie nadzorowanie wykonywania konkretnych projektów realizowanych w ramach celów rozwojowych – mówił Ireneusz Brzeziński. W swojej prezentacji przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia -  Zobacz prezentację.

Jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak, nie wszystkie z tych zadań zrealizowane zostaną w ramach formuły Kontraktu Lubuskiego. Jednak wiele z nich może liczyć na dofinansowanie z innych źródeł. - Nie wszystko mogło się znaleźć w ramach MOFu żarsko–żagańskiego – jesteśmy ograniczeni alokacją, jak też uwarunkowanie programu, ale wiele działań również dla tego obszaru zawarliśmy w innych dokumentach tj. Kontrakt Terytorialny, programy wojewódzkie dot. m.in. budowy dróg i mostów, zabezpieczenia przeciwpowodziowego i programy własne, które będą dotyczyły państwa gmin i działań w różnych obszarach.

Podczas spotkania Daniel Marchewka – Burmistrz Miasta Żagań, Tomasz Niesłuchowski - Wójt Gminy Żagań oraz Leszek Mrozek - Wójt Gminy Żary zwrócili uwagę na najważniejsze aspekty, wskazując na drogę krajową nr 12, budowę ścieżek rowerowych oraz zły stan powietrza.       

Marszałek zaprezentowała działania przewidziane do wsparcia w ramach  RPO-L2020 zaplanowanych na poziomie regionalnym na obszarze Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego.  Zobacz prezentację Wśród nich znalazły się m.in. modernizacja drogi krajowej nr 12.- Droga nr 12 jest w Kontrakcie Terytorialnym. W tej sprawie mocno musimy współpracować z Dolnym Śląskiem, bo im bardzo zależy na „dwunastce”. Jest to droga alternatywna do autostrady A4 i stanowi korytarz Drezno-Głogów. Myślę, że skoro dwa województwa tego pilnują, to projekt będzie zrealizowany – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Odniosła się także do projektów związanych z ochroną środowiska: - Jeżeli chodzi o ochronę środowiska i problemy Żar związane z czystością powietrza, to są nam znane, ale nasze działania uzależnione są od wyższego szczebla i od programów krajowych. Takie projekty będą realizowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co potwierdził wczoraj podczas spotkania w Dyrekcji Lasów Państwowych wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na gospodarkę niskoemisyjną i ochronę środowiska będą bardzo duże środki na poziomie krajowym i to aż 3,5 mld euro, czyli o niebo więcej niż  w programie regionalnym – tłumaczyła marszałek.

MOF Żarsko – Żagański, a Kontrakt Lubuski

Prace nad Kontraktem Lubuskim rozpoczęto latem 2014 r. W tym czasie przeprowadzono szereg spotkań prezentujących projekt Założeń KL, w tym w siedzibie starostwa powiatowego w Żarach.

14 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Założenia KL. Rolą Kontraktu Lubuskiego jest stymulowanie rozwoju na obszarach ośrodków subregionalnych i lokalnych oraz obszarach wiejskich dzięki interwencji finansowej ze źródeł zewnętrznych, w tym przede wszystkim Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Cel główny KL zdefiniowano jako: Rozwój subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

KL ma za zadanie realizację wymiaru terytorialnego polityki rozwoju, a jego głównymi założeniami są:

 • Realizacja celów Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.
 • Wzmocnienie partnerskiej współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację polityki rozwoju oraz wzmocnienie koordynacji działań tych podmiotów na rzecz wzmocnienia i/lub tworzenia powiązań funkcjonalnych.
 • Realizacja zintegrowanych oraz kompleksowych przedsięwzięć na danym terytorium/obszarze.
 • Kompleksowe rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów.
 • Podniesienie jakości i efektywności wydatkowania środków w ramach RPO-L2020.

Dla obszarów miejskich założono realizację celów:

 • Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie aktywności zawodowej.
 • Podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie go do potrzeb regionalnego rynku pracy.
 • Rozwój potencjału turystycznego regionu.
 • Poprawa dostępności komunikacyjnej.
 • Poprawa dostępności do podstawowych usług publicznych i podniesienie ich jakości.

Natomiast w przypadku obszarów wiejskich zdefiniowano cele obejmujące:

 • Włączenie terenów wiejskich w procesy rozwojowe regionu.
 • Poprawa dostępności do podstawowych usług publicznych i podniesienie ich jakości.

To od zawiązanych partnerstw zależało, które cele będą realizowane dzięki zgłaszanym koncepcjom. Przedsięwzięcia, jakie miały zaplanować partnerstwa musiały wprost wynikać ze zdiagnozowanych na obszarze partnerstwa potrzeb, problemów i w sposób kompleksowy odpowiadać na sytuację kryzysową. Jedynie te spośród zgłoszonych przedsięwzięć, które jednocześnie udowadniają, że ich realizacja jest zasadna w partnerskiej formule można było uznać, za te, które w pełni odpowiadają Założeniom KL.

Partnerstwo Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego zgłosiło swoje koncepcje w obszarze:

 • gospodarki,
 • rewitalizacji,
 • edukacji,
 • transportu niskoemisyjnego (ścieżki rowerowe oraz komunikacja),
 • termomodernizacji.

O tym, które z nich zostały włączane do Kontraktu Lubuskiego, mówiła Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Sylwia Pędzińska. Zobacz prezentację. Podkreślała jednocześnie, że nie oznacza to, że realizacja tych koncepcji nie jest możliwa. Partnerstwa bowiem, mogą aplikować o środki na warunkach ogólnych. Tam też partnerstwa będą dodatkowo premiowane. Ponadto doświadczenie zdobyte w toku prac nad budowaniem partnerstwa, wspólnego podejścia do diagnozowania obszarów deficytowych i projektowaniu rozwiązań odpowiadających wspólnym problemom będzie owocowało na przyszłość, nie tylko w procesie aplikowania o środki Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

W spotkaniu uczestniczyli senator Robert Dowhan, radny województwa Wacław Maciuszonek, Marek Kamiński – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Monika Zielińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. - Jestem zadowolna z dzisiejszego spotkania. Wykazaliście się Państwo znajomością tematu i podeszliście do niego bardzo poważnie – powiedziała na koniec marszałek Elżbieta Anna Polak. 

 

 

„Kapitał dla rozwoju”

„Kapitał dla rozwoju” to cykl 16 spotkań regionalnych dotyczących finansowania rozwoju firm i samorządów ze środków unijnych przy wsparciu rynku kapitałowego i innych form dofinansowania. Projekt jest realizowany od maja do listopada 2015 r. w największych miastach Polski. Spotkanie w Zielonej Górze odbędzie się 21 października br. w Urzędzie Marszałkowskim.

Podczas spotkań uczestnicy dowiedzą się m.in. jak skutecznie pozyskać dotacje w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 oraz jak firmy i samorządy mogą zdobyć środki na rozwój poprzez rynek kapitałowy.

Na potrzeby projektu powstał analityczny raport otwarcia „Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów” przedstawiający wkład giełdy we wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, pozyskiwanie kapitału, tworzenie miejsc pracy, a także budowę pozytywnego wizerunku notowanych spółek.

Jest to projekt organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z Marszałkami Województw, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Bankiem PKO BP i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Skarbu Państwa i Pracodawcy RP.

 

 

Nabór do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej"

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018”, który zakłada wsparcie finansowe inwestycji polegających na budowie, modernizacji i remontach obiektów sportowych. Tworzenie Programu odbywać się będzie w oparciu o rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1391) oraz o Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na 2016 rok.

Zainteresowani wpisaniem inwestycji do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018” zobowiązani są wystąpić ze zgłoszeniem oraz wymaganymi załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego do dnia 29 stycznia 2016 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego – www.bip.lubuskie.pl w zakładce „Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych”.

 

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

- Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w VI edycji Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020. Konkurs objęty został honorowym patronatem marszałek Elżbiety Anny Polak.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół wszystkich szczebli w Województwie Lubuskim. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, rozwijanie zainteresowania uczniów sprawami własnego regionu, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego oraz wiedzy o Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020.       

Tegoroczna edycja konkursu nawiązywać będzie do dwóch ważnych rocznic: przypadającej 15 października 2015 roku 30 rocznicy wejścia w życie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz w kwietniu 2016 roku 1050 rocznicy przyjęcia przez Polskę Chrztu.

Dla uczniów szkół podstawowych regulamin konkursu przewiduje wykonanie folderu na temat: „Najstarsze zabytki sakralne na Ziemi Lubuskiej”, dla szkół gimnazjalnych - przygotowanie gazetki okolicznościowej poświęconej Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, natomiast dla szkół ponadgimnazjalnych test z wiedzy o samorządzie, poszerzony o tematykę związaną z Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020.

Na zwycięzców konkursu czekają cenne nagrody. Zgłoszenia udziału uczniów i szkół należy dokonać do 30 października 2015 roku w wersji elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: http://lubuskie.pl/karta-zgloszenia/

Organizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim. Konkurs objęty został honorowym Patronatem przez Elżbietę Annę Polak - Marszałka Województwa Lubuskiego.

Zakres tematyczny konkursu:

 • Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2014 – 2020
 • szczeble samorządu terytorialnego w Polsce, sposób wyłaniania, struktura i kompetencje,
 • historia samorządu lubuskiego od 1990 roku,
 • sylwetki znanych samorządowców województwa lubuskiego,
 • budżet jednostek samorządu terytorialnego,
 • polityka regionalna i programy wspierane przez Unię Europejską,
 • prawa i obowiązki radnych poszczególnych szczebli samorządu,
 • województwo lubuskie: terytorium, podział administracyjny, regiony i euroregiony, władze samorządowe,
 • działalność Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Lubuskiego w 2014 r.,

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

-      ODN w Zielonej Górze: Jan Kostyszak, tel.68 328 64 55,  email: j.kostyszak@odn.zgora.pl

-      WOM w Gorzowie Wlkp.: Jerzy Dutkiewicz, tel. 95 721 61 41, email: jerzy.dutkiewicz@womgorz.edu.pl

-      w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: Główny specjalista – Patrycja Puk, tel. 68 45 65 575, email: konkurs@lubuskie.pl

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy  
Formularz zgłoszeniowy - online

Wykaz Najstarszych zabytków sakralnych na Ziemi Lubuskiej –
informacje dla szkół podstawowych

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

1 komentarz:

 1. Best No Deposit Bonus Codes in India - Herzamanindir.com
  5 steps1.Visit 바카라 the official website of No Deposit India.
  Benefits herzamanindir.com/ of using a no deposit filmfileeurope.com bonus.
  Benefits of using a no deposit bonus.
  Benefits of using a no 도레미시디 출장샵 deposit bonus.
  Online poormansguidetocasinogambling.com Sincere Accessory domain www.online-bookmakers.info

  OdpowiedzUsuń

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?