wtorek, 13 października 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.192.2015                                                                                Zielona Góra, 13.10.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 192

 

 

Debata o przyszłości lotniska w Babimoście

13 października br. odbyła się kolejna debata dotycząca przyszłości regionalnego portu lotniczego Zielona Góra/Babimost oraz dalszych kierunków działania. Gospodarzem spotkania był członek zarządu województwa Bogdan Nowak, który podsumował dotychczasową działalność samorządu w zakresie rozwoju Portu Lotniczego w Babimoście. W spotkaniu udział wziął także przedstawiciel Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, który zaprezentował plany zarządzania lotniskiem.

Po nieodpłatnym przejęciu lotniska w Babimoście od Skarbu Państwa w maju 2010 roku, województwo lubuskie konsekwentnie dąży do uzyskania jego pełnej funkcjonalności zarówno jako lotniska pasażerskiego, jak i towarowego. Wykonano wszystkie zaplanowane inwestycje, które skutkują nadaniem przez Urząd Lotnictwa Cywilnego certyfikatu lotniska użyteczności publicznej i zwiększeniem ruchu na lotnisku. W imieniu województwa lubuskiego Portem Lotniczym Zielona Góra/Babimost zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze z siedziba w Warszawie. Jest to jednak sytuacja przejściowa, dlatego powołano do życia spółkę „Lotnisko Zielona Góra/Babimost Sp. z o.o.”, która docelowo ma przejąć zarządzanie portem lotniczym.

Przyszłość portu w Babimoście była już przedmiotem dwóch debat. Pierwsza odbyła się w kwietniu tego roku, kolejna w lipcu. Udział w nich wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, przedsiębiorcy, radni województwa i dziennikarze. - Od poprzedniej debaty zmieniał się jedna zasadnicza rzecz – powstał i został zaakceptowany Plan Generalny Lotniska, zawierający Strategię Rozwoju Portu Lotniczego  Zielona Góra/Babimost oraz biznesplan – wyjaśnił członek zarządu województwa Bogdan Nowak. Podsumował także dotychczasową działalność samorządu województwa w zakresie rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost. -  Samorząd zobowiązał się do 30-letniego utrzymania lotniska o statusie lotniska cywilnego oraz dla potrzeb sił powietrznych wojska polskiego. Kiedy przejęliśmy lotnisko nie spełniało ono warunków lotniska cywilnego. Podjęliśmy działania aby to zmienić. Na inwestycje infrastrukturalne przeznaczyliśmy 17 mln zł, a na realizację siatki połączeń blisko 56 mln zł. Z korzyścią dla nas zakończyły się działania związane z infrastrukturą lotniskową. Udało nam się wykonać ostatnią niezbędną inwestycję tuż przed przejęciem ruchu czarterowego z lotniska w Poznaniu. Inwestycje te wykonane są zgodnie ze wysokimi standardami obowiązującymi w świecie – wyjaśnił członek zarządu.

Zaprezentował także korzyści, jakie dla regionu niesie lotnisko a także czynniki, które stanowią potencjał lotniska:

- Bliskość skrzyżowania dróg szybkiego ruchu - S3 i A2.

- Konkurencyjna oferta dla firm, które są zainteresowane przewozem cargo

- Infrastruktura lotniska

- Tereny inwestycyjne wokół lotniska

- Tańsze opłaty lotniskowe

Deficyty lotniska to:

- zbyt mały terminal dla obsługi pasażerów odlatujących,

- brak sprzętu handingowego do obsługi pasażerów i samolotów,

- brak odpowiedniej drogi dojazdowej do lotniska,

- służba ruchu lotniczego tylko 8 godz. w tygodniu,

- niewystarczająca ilość śródków na promocję lotniska i połączeń lotniskowych – konieczność połączenia kilku działań m.in. promocji turystycznej oraz transferu pozyskania pasażerów biznesowych, szkoleniowych, czy medycznych.

- To lotnisko naprawdę ma szansę i jest ono potrzebne regionowi, który może z niego osiągać zyski. Spółka lotniskowa natomiast może być spółką dochodową przy mądrym zarządzaniu – przekonywał Bogdan Nowak.

Członek zarządu zaprezentował także perspektywy rozwoju transportu lotniczego w Polsce wynikające z raportu przygotowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wynika z niego, że zwiększa się natężenie ruchu transportu lotniczego w Polsce. W ubiegłym roku było to 27 mln pasażerów - samo lotnisko w Warszawie obsłużyło ponad 10 mln pasażerów. Dynamika rozwoju przewozów pasażerskich jest więc olbrzymia. W 2030 roku liczba „latających” pasażerów ma osiągnąć poziom 60 mln rocznie. - Ten ruch trzeba obsłużyć. Będzie to także zadanie portów regionalnych - wyjaśnił B. Nowak.

O znaczeniu portu lotniczego dla rozwoju regionu mówiła z kolei dr Sonia Huderek – Glapska reprezentująca Zespół Badawczy Rynku Lotniczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jak podkreślała, Polacy w porównaniu z mieszkańcami Europy latają mało, choć nasz rodzimy rynek lotniczy jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijającym się w Europie. Zaznaczyła także, że gęstość lotnisk w Polsce jest sześciokrotnie niższa niż w krajach europejskich.

Z badań przeprowadzonych przez członków zespołu badającego ruch lotniczy, porty lotnicze to jedno z kół napędowych regionalnej gospodarki. - Maksymalizacja zysków nie powinna być głównym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa jakim jest port lotniczy, ponieważ lotnisko to korzyść dla regionu. Transport lotniczy wpływa na gospodarkę – port lotniczy generuje miejsca pracy oraz dochód dla regionu. To wokół niego skupiają się przedsiębiorstwa, które generują miejsca pracy i dochody. Port lotniczy to brama do regionu dla inwestorów i turystów, którzy zostawiają w nim pieniądze – wyjaśniła dr Sonia Huderek-Glapska.

W debacie wziął także udział Piotr Szymański, reprezentujący Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, który zaprezentował perspektywę zarządzania portem lotniczym w Babimoście przy wariancie otrzymania rekompensaty na pokrycie kosztów zarządzania portem. Podkreślił, że PPL jest zainteresowane kontynuacją zarządzania Portem Lotniczym Zielona Góra/Babimost jednak nie na obecnie obowiązujących warunkach. Obecnie deficyt generowany przez lotnisko pokrywany jest ze środków PPL. - Trwanie w tym jest mało uzasadnione i mało racjonalne. Rozwiązaniem może być współpraca w ramach public service obligation (PSO).  Może się ona odbywać w dwóch wariantach. Pierwszy z nich zakłada działanie w ramach porozumienia pomiędzy województwem lubuskim, Urzędem Lotnictwa Cywilnego i PPL, drugi natomiast działanie w ramach porozumienia z wyłączaniem ULC. Wybór modelu leży po stronie władz samorządowych. Jesteśmy na ostatniej prostej do podpisania porozumienia, które zawierać będzie wybór wariantu w zakresie wykonywania użyteczności publicznej i które uporządkuje wszystkie sprawy aby mechanizm współpracy zafunkcjonował. Do czasu, kiedy port lotniczy Zielona Góra/Babimost przestanie generować deficyt. Aby wdrożyć PSO należy ustalić zasady na jakich samorząd zwracać będzie koszty funkcjonowania lotniska, zasady promocji lotniska, wskazanie strony odpowiedzialnej za inwestycje w porcie lotniczym, określenie czasu obowiązywania umowy do progu rentowności – wyjaśnił Piotr Szymański. Podczas poprzedniej debaty marszałek Elżbieta Anna Polak zaprezentowała warianty rozwiązania obecnej sytuacji z punktu widzenia samorzadu województwa. Utrzymanie portu lotniczego miałaby przejąć spółka Lotnisko Zielona Góra/Babimost sp. z o.o., której udziałowcem jest obecnie samorząd województwa. Musiałyby do niej przystąpić inne samorządy miast i powiatu, zainteresowane funkcjonowaniem lotniska.

Prezes Spółki Lotnisko Zielona Góra/Babimost Maciej Król omówił natomiast Plan Generalny dla lotniska w Babimoście, zawierający priorytety i kierunki działań rozwoju operacji lotniczych.

 

 

Przerwa w obradach Sejmiku

Rozpoczęta w poniedziałek XIII sesja Sejmiku Woj. Lubuskiego będzie kontynuowana w przyszłym tygodniu. Przerwa spowodowana została koniecznością ustosunkowania się klubu radnych PSL do propozycji poszerzenia koalicji rządzącej województwem o kluby radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Lepszego Lubuskiego.

Propozycję poszerzenia i wzmocnienia koalicji zgłosiła posłanka Bożenna Bukiewicz, przewodnicząca lubuskich struktur Platformy Obywatelskiej. Przypomnijmy, że od czasu rozstrzygnięcia wyborczego w listopadzie 2014 r. 17-osobową większością w sejmiku dysponuje koalicja PO-PSL. Po poszerzeniu koalicji, uległaby ona wzmocnieniu o ośmiu radnych: pięciu z SLD i trzech z Lepszego Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz ogłosił przerwę w obradach do czasu ustosunkowania się klubu radnych PSL do propozycji poszerzenia koalicji.

Liczebność poszczególnych klubów radnych w 30-osobowym Sejmiku wygląda następująco: PO - 10, PSL - 7, PiS - 5, SLD - 5, LL - 3.

 

 

Październikowa sesja Sejmiku

12 października br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się pierwsza część XIII sesji Sejmiku. Na początku obrad ślubowanie złożyła nowa Radna Województwa Lubuskiego Maria Jaworska. Podczas sesji wręczono "Lubuskie Perły Turystyczne". Statuetkę otrzymały: Lubrzański Szlak Kajakowy, Rzeczpospolita Ptasia w Ujściu Warty oraz Odra dla Turystów Rejsy Statkami Zefir i Laguna. Wręczono także nagrodę „Olimp Lubuski”.

Lubuskie Perły Turystyczne

W Tegorocznej Edycji Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny, o Lubuską Perłę Turystyczną, organizatorzy przyjęli dziesięć zgłoszeń produktów w tym osiem spełniło wymagania konkursowe i mogło brać udział w konkursie. Trzy najwyżej ocenione produkty otrzymały statuetkę Lubuskiej Perły Turystycznej oraz przechodzą do ogólnokrajowego etapu konkursu walcząc o Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Patronat nad konkursem objęła  marszałek Elżbieta Anna Polak.

Statuetkę Lubuskiej Perły Turystycznej otrzymali:

1. LUBRZAŃSKI SZLAK KAJAKOWY

Lubrzański Szlak Kajakowy to jedna z głównych atrakcji turystycznych Gminy Lubrza. Podstawowy i najpopularniejszy spływ odbywa się wodami rzeki Paklica i wiedzie spod śluzy fortecznej w Lubrzy, do pocysterskiego zespołu klasztornego w Paradyżu. Trasa spływu liczy 15 km, a czas jego pokonania to 4-5 godzin. Ze względu na niewielki poziom trudności jest to atrakcja przeznaczona praktycznie dla każdego w wieku od 1 do 101 lat. Szlak jest w pełni przystosowany do obsługi turystów. Na jego trasie znajduje się stanica wodna, pełne oznakowanie oraz miejsca postojowo- biwakowe. Produkt jest w pełni skomercjalizowany, a rocznie odwiedza go około 10 tys. turystów.

2. RZECZPOSPOLITA PTASIA W UJŚCIU WARTY

Rzeczpospolita Ptasia w Ujściu Warty znajduje się na atrakcyjnych przyrodniczo obszarach Parków: Narodowego i Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000 "Ujście Warty". Najważniejszym elementem wyróżniającym ten region są ptaki, stąd nazwa Rzeczpospolita Ptasia oraz „ptasi” charakter atrakcji turystycznych produktu. Są to Zlot Obywateli RzP, oznakowane szlaki turystyczne: derkacza, gęgawy, dzięcioła, dudka i kani, tablice informacyjne, witacze - rzeźby ptaków, mural, paszporty, monety z wizerunkiem ptaka roku, kalendarz RzP, znaczek turystyczny nr 545. Grupą docelową są ekoturyści, fotografujący przyrodę i aktywnie wypoczywający, głównie mieszkańcy dużych miast.
3. ODRA DLA TURYSTÓW REJSY STATKAMI ZEFIR I LAGUNA PO ODRZE

Poprzez cykliczne rejsy turysta ma szansę poznać na nowo swój region - tym razem z perspektywy rzeki. Dodatkowo obecny na pokładzie sklep z regionalnymi produktami oraz regionalnym rękodziełem pozwala na poznawanie lubuskiego pod kątem kulinarnym. Szereg broszur dostępnych na statkach pozwala także na zapoznanie się z historią regionu, jego kulturą, ofertą turystyczną i lokalnymi atrakcjami.
Pozostali laureaci:

4. WILLA KSIĄŻNICY ZBIGNIEWA HERBERTA W GORZOWIE WLKP.

5. ZAMEK PIASTOWSKI W KROŚNIE ODRZAŃSKIM 

5. PAŁAC WIECHLICE BLIŻEJ KULTURY I NATURY 

6. PARK DWORSKI W IŁOWEJ 

7. MOBILNA WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW BIKEPROTOUR.PL SULĘCIN

Celem konkursu „Olimp Lubuski” jest uhonorowanie osób fizycznych, prawnych, samorządów gminnych i powiatowych za największy wkład w materialne zabezpieczenie działalności i rozwój kultury fizycznej w tym sportu w województwie lubuskim. Wyróżnienie za finansowanie Uczniowskich Klubów Sportowych trafiło do Miasta Żagań. Nagrodę na dzisiejszej sesji odebrał burmistrz Daniel Marchewka.    

 

 

Decyzja zarządu w sprawie śmieci w Dąbrówce Wlkp.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję w sprawie wykreślenia firmy Wexpool Sp. z o.o. z Dąbrówki Wlkp. z regionów gospodarki odpadami komunalnymi. - Należąca do firmy instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych nie spełnia wymagań ochrony środowiska oraz wymagań dotyczących regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Decyzja była więc jednoznaczna - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Sytuacja panująca od dłuższego czasu na wysypisku śmieci oraz instalacjach przetwarzania odpadów i produkcji paliwa z odpadów firmy Wexpool sp. z o.o. w Dąbrówce Wlkp. w sposób szczególny dotyka okoliczną ludność pod względem sanitarno-środowiskowym. Ponadto niedawno miał tam miejsce ogromny pożar śmieci. Zarząd Województwa podjął działania mające na celu sprawdzenie, czy działalność firmy jest zgodna z przepisami prawa. Marszałek Elżbieta Anna Polak zwróciła się Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Pani Małgorzaty Szablowskiej z prośbą o informacje na temat wyników kontroli przeprowadzonej w zakładzie należącym do firmy Wexpool sp. z o.o. Okazało się, że firma ta nie poczyniła żadnych kroków, by dostosować instalację do przetwarzania odpadów do rozporządzenia Ministra Środowiska.

Zarząd Województwa Lubuskiego podjął więc decyzję o zmianie uchwały w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. Zmiana dotyczy wykreślenia firmy Wexpool Sp. z o.o. z Dąbrówki Wlkp. z regionów gospodarki odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym instalacja do mechaniczo-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych należąca do firmy Wexpool sp. z o.o. z Dąbrówki Wlkp. straci status instalacji regionalnej do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Stanie się to z chwilą, kiedy radni województwa podejmą stosowną uchwałę na wniosek zarządu. Sprawa ta będzie przedmiotem obrad podczas najbliższej sesji sejmiku.

 

Lubuskie królestwo na obcasach – VII Lubuski Kongres Kobiet

Po raz kolejny lubuskie kobiety pokażą swoją siłę. Po raz kolejny przekonamy się, że Lubuszanki są piękne, inteligentne i pełne pasji. A wszystko to podczas VII Lubuskiego Kongresu Kobiet, który odbędzie się 17 października w Pałacu Książęcym w Żaganiu. - Inspiracją w tym roku jest kobieta w samorządzie. Okazją jest obchodzony w tym roku jubileusz 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. To okazja, aby porozmawiać o tej stronie aktywności kobiet – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, zapraszając do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu.

- Porozmawiamy o tym, czy kobiety dobrze wykorzystały te 25 lat samorządu, czy były aktywne – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, gospodarz i inicjatorka Lubuskiego Kongresu Kobiet. W tym roku będzie to już siódma edycja. Corocznie jest to okazja do wymiany doświadczeń, omówienia problemów dotyczących kobiet, a także po prostu do spotkania w miłej atmosferze.- Dziś chcemy zachęcić do udziału w Kongresie. TO będzie wyjątkowa edycja. Będziemy wręczać Statuetki Liderkom Lubuskiego Samorządu. Wpłynęło bardzo dużo wniosków. Jest sporo kobiet, które przez kilka kadencji pełniły funkcje radnych gminnych, powiatowych, wojewódzkich, pracowały w organach wykonawczych, są burmistrzyniami i wójcinami. To będzie wspaniała okazja, żeby pokazać pracę naszych koleżanek. Sprawdzimy jak budują lubuskie królestwo na obcasach – wyjaśniła marszałek.  

W kongresie udział może wziąć każdy (nie tylko kobiety). Wystarczy zarejestrować się za pomocą strony internetowej TUTAJ. Na zgłoszenia czekamy do ostatniego dnia.

Podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak przedstawiła program tegorocznego VII Kongresu Kobiet. Podczas sesji plenarnej wystąpią: Prof. Jerzy Stępień – Prezes Fundacji Demokracji Lokalnej, wieloletni sędzia Trybunału Konstytucyjnego, współautor reform administracyjnych; oraz Magdalena Taczanowska – Dyrektor Sektora Publicznego Microsoft Polska.

Kolejnym punktem będzie debata z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak – gospodarza Kongresu oraz znakomitych gości: Ewy Minge – wybitnej polskiej projektantki mody, kobity z pasją i apetytem na życie, prof. Marka Spaczyńskiego – ginekologa, położnika, ginekologa onkologa, pierwszego dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim, Agnieszki Migoń – Przewodnicząca Kolegium Dyrektorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Sylwii Majewskiej – specjalistki w zakresie kreowania wizerunku.

Ponadto uczestniczki kongresu będą mogły wziąć udział w pięciu panelach tematycznych:

 • Kreowanie wizerunku
 • Na szpilkach czy w trampkach – Lubuszanka zawsze zdrowa
 • Jak zdobywać szczyty – dosłownie i metaforycznie
 • Sztuka i pasja
 • Smaczne historie – rozmawiamy o jedzeniu

Panele te będą niezwykłą okazją do poszerzenia swojej wiedzy w wielu dziedzinach, czerpania z doświadczeń kobiet sukcesu oraz spotkań z ciekawymi ludźmi. – Tematy wybrałyśmy zgodnie z zapotrzebowaniem oraz ideami, które promujemy – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Zaprosiliśmy kobiety z pasją i niezwykłym apetytem na życie – dodała. Doskonałym przykładem takiej postawy jest niewątpliwie projektantka mody związana z Ziemia Lubuską Ewa Minge. Podzieli się ona swoimi doświadczeniami związanymi z realizacją swoich pasji. – Jeżeli nam się wydaje, że aby odnieść sukces musimy jechać np. do Warszawy, to nam się źle wydaje. Na początku musimy zbudować siebie, nauczyć się walczyć i otoczyć się fantastycznymi ludźmi, bo to oni stanowią 80% sukcesu. Trzeba budować swój sukces tam, gdzie są nasze korzenie – mówiła projektantka.  Opowie także o powstającym w Zielonej Górze dzięki założonej przez nią fundacji Black Butterflies Domu Życie – pionierskiej placówce dla osób zmagających się z chorobami onkologicznymi i ich rodzin. – Nasz dom będzie skupiał kilka pracowni, w których nasi podopieczni będą podnosili swoją wiarę w zwalczanie choroby oraz budowali poczucie własnej wartości poprzez realizowanie siebie w swoich pasjach. Obok Pracowni tematycznych – komnat będą tam znajdowały się gabinety, których fachowo zadbamy o usunięcie skutków leczenia. Na terenie domu będzie znajdował się także gabinet psychologiczny i kancelaria prawna. Na terenie Zielonej Góry chcemy także utworzyć pod patronatem Akademii Medycznej w Łodzi oddział rekonstrukcji piersi. Nasze pracownie tematyczne: sztuki plastyczne, muzyka, sport, teatr, fotografia, pisarstwo, podróże będą posiadały swoich ambasadorów, m.in. zespół Blue Cafe, Małgorzata Domagalik, Martyna Wojciechowska, czy Dariusz Biczyński – mówiła podczas konferencji prasowej Ewa Minge.

Kolejnym przykładem kobiety z pasją, która będzie gościem tegorocznego Kongresu Kobiet będzie Aleksandra Wiktorska-Łaska, Właścicielka Gospodarstwa Agroturystycznego „Stary Młyn” w Brzeźnicy, działaczka społeczna, szkoleniowiec i trener zajęć kuchennych oraz żywieniowych dla dzieci i dorosłych, autorka programu „Kuchnia na Obcasach” dla kobiet oraz programu „Tajemnice Kuchni” dla dzieci. Od wielu lat organizuje w unikatowych wnętrzach Starego Młyna przyjęcia weselne oraz wszelkie imprezy okolicznościowe. Propagatorka zdrowego żywienia oraz ciekawej, łatwej i kolorowej kuchni. – Gotowanie jest moją pasją i chciałabym się tym podzielić. Jestem kobietą, która znalazła swoją pasję. Poszukuję nowych smaków i kocham to. Chciałabym zainspirować inne kobiety i pokazać im, że można – mówiła podczas konferencji prasowej.

Przypominamy VII Lubuski Kongres Kobiet odbędzie się 17 października br. w Pałacu Książęcym w Żaganiu. – Pokażmy, że siłą regionu lubuskiego są kobiety – zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.

 

Poznamy lubuskich liderów rolnictwa. Finał Lubuskiego Złotego Kłosa

Blisko 40 rolników walczyło o zwycięstwo w tegorocznym plebiscycie o Lubuski Złoty Kłos, który honorowym patronatem objęła marszałek Elżbieta Anna Polak. Konkurs po raz 3 wyłoni liderów rolnictwa będących przykładem mądrego gospodarowania, dobrych praktyk biznesowych, proekologicznych i innowacyjnych. Laureatów poznamy w najbliższy piątek podczas oficjalnej gali w zielonogórskiej Palmiarni.

W tym rok o palmę pierwszeństwa walczyło 36 lubuskich rolników, którzy musieli wykazać się  szczególnymi dokonaniami, nie tylko na polu produkcji, ale także działalności społecznej. Finałową dziesiątkę laureatów poznamy 16 października. Uroczysta gala rozpocznie się o godzinie 14.00 i będzie połączona z konferencją nt. PROW 2014-2020 oraz debatą dotyczącą innowacji w przyszłości lubuskiego rolnictwa

 

Nabór do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej"

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018”, który zakłada wsparcie finansowe inwestycji polegających na budowie, modernizacji i remontach obiektów sportowych.

Tworzenie Programu odbywać się będzie w oparciu o rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1391) oraz o Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na 2016 rok.

Zainteresowani wpisaniem inwestycji do „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2016-2018” zobowiązani są wystąpić ze zgłoszeniem oraz wymaganymi załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego do dnia 29 stycznia 2016 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego – www.bip.lubuskie.pl w zakładce „Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych”.

 

Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie, mogą złożyć wypełnione wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej w terminie: od 16 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r. w Wydziale Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi urzędu marszałkowskiego przy ul. Podgórnej 5 (pokój 216) w Zielonej Górze.

Sposób ustalenia wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR ustanowiony został w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu na wybór LSR udostępnionym na www.ryby.lubuskie.pl LSR wybrane w ramach przedmiotowego konkursu mogą być współfinansowane ze środków:

 • Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Regulamin konkursu na wybór LSR wraz z załącznikami: nr 1- Formularz wniosku o wybór LSR oraz instrukcja wypełniania wniosku, nr 2 - Kryteria wyboru LSR, nr 3 - Struktura i wymagania dotyczące LSR, nr 4 - Formularz karty oceny wniosku o wybór LSR, nr 5 - Formularz karty oceny LSR pod względem spełnienia kryteriów wyboru LSR dla członka Komisji, nr 6 - Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR; Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR z załącznikiem nr 2 - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zamieszczone są na www.ryby.lubuskie.pl

Szczegółowych informacji na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi  nr tel. 68 45 65 538, e-mail: h.dunas@lubuskie.pl.

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty na stronie: http://www.ryby.lubuskie.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=257:ogłoszenie-o-naborze-wniosków-o-wybór-lsr-w-województwie-lubuskim&Itemid=479

 

 

Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Wnioskodawcy zainteresowani udziałem w konkursie, mogą złożyć wypełnione wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej w terminie: od 16 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r. w Wydziale Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi urzędu marszałkowskiego przy ul. Podgórnej 5 (pokój 216) w Zielonej Górze.

Sposób ustalenia wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR ustanowiony został w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu na wybór LSR udostępnionym na www.ryby.lubuskie.pl LSR wybrane w ramach przedmiotowego konkursu mogą być współfinansowane ze środków:

 • Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Regulamin konkursu na wybór LSR wraz z załącznikami: nr 1- Formularz wniosku o wybór LSR oraz instrukcja wypełniania wniosku, nr 2 - Kryteria wyboru LSR, nr 3 - Struktura i wymagania dotyczące LSR, nr 4 - Formularz karty oceny wniosku o wybór LSR, nr 5 - Formularz karty oceny LSR pod względem spełnienia kryteriów wyboru LSR dla członka Komisji, nr 6 - Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR; Formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR z załącznikiem nr 2 - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zamieszczone są na www.ryby.lubuskie.pl

Szczegółowych informacji na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Wydziału Rybactwa Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi  nr tel. 68 45 65 538, e-mail: h.dunas@lubuskie.pl.
Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty na stronie:

http://www.ryby.lubuskie.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=257:ogłoszenie-o-naborze-wniosków-o-wybór-lsr-w-województwie-lubuskim&Itemid=479

 

Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

- Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w VI edycji Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020. Konkurs objęty został honorowym patronatem marszałek Elżbiety Anny Polak.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół wszystkich szczebli w Województwie Lubuskim. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, rozwijanie zainteresowania uczniów sprawami własnego regionu, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego oraz wiedzy o Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020.       

Tegoroczna edycja konkursu nawiązywać będzie do dwóch ważnych rocznic: przypadającej 15 października 2015 roku 30 rocznicy wejścia w życie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego oraz w kwietniu 2016 roku 1050 rocznicy przyjęcia przez Polskę Chrztu.

Dla uczniów szkół podstawowych regulamin konkursu przewiduje wykonanie folderu na temat: „Najstarsze zabytki sakralne na Ziemi Lubuskiej”, dla szkół gimnazjalnych - przygotowanie gazetki okolicznościowej poświęconej Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, natomiast dla szkół ponadgimnazjalnych test z wiedzy o samorządzie, poszerzony o tematykę związaną z Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020.

Na zwycięzców konkursu czekają cenne nagrody. Zgłoszenia udziału uczniów i szkół należy dokonać do 30 października 2015 roku w wersji elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: http://lubuskie.pl/karta-zgloszenia/

Organizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze oraz  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim. Konkurs objęty został honorowym Patronatem przez Elżbietę Annę Polak - Marszałka Województwa Lubuskiego.

Zakres tematyczny konkursu:

 • Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2014 – 2020
 • szczeble samorządu terytorialnego w Polsce, sposób wyłaniania, struktura i kompetencje,
 • historia samorządu lubuskiego od 1990 roku,
 • sylwetki znanych samorządowców województwa lubuskiego,
 • budżet jednostek samorządu terytorialnego,
 • polityka regionalna i programy wspierane przez Unię Europejską,
 • prawa i obowiązki radnych poszczególnych szczebli samorządu,
 • województwo lubuskie: terytorium, podział administracyjny, regiony i euroregiony, władze samorządowe,
 • działalność Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Lubuskiego w 2014 r.,

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

-      ODN w Zielonej Górze: Jan Kostyszak, tel.68 328 64 55,  email: j.kostyszak@odn.zgora.pl

-      WOM w Gorzowie Wlkp.: Jerzy Dutkiewicz, tel. 95 721 61 41, email: jerzy.dutkiewicz@womgorz.edu.pl

-      w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: Główny specjalista –
Patrycja Puk, tel. 68 45 65 575, email: konkurs@lubuskie.pl

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy  
Formularz zgłoszeniowy - online

Wykaz Najstarszych zabytków sakralnych na Ziemi Lubuskiej –
informacje dla szkół podstawowych

 

 

Tworzymy Młodą Redakcję!

Jesteś studentem z Polski, Niemiec lub innego kraju? Lubisz pisać, interesują cię tematy polsko-niemieckie i wydarzenia w twoim regionie? Chcesz zdobyć doświadczenie w pracy redaktora stron internetowych, masz już za sobą pierwsze kroki w zawodzie? Zachęcamy do ubiegania się o staż w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Szukamy studentów, nie tylko dziennikarstwa, którzy chcą publikować swoje teksty i opinie, materiały audio i wideo oraz wspólnie z nami będą tworzyć relacje z interesujących wydarzeń współfinansowanych przez naszą instytucję w całej Polsce. Oferujemy możliwość publikacji na naszych stronach internetowych (dotychczasowe relacje można śledzić na stronie: http://fwpn.org.pl/mloda-redakcja/mloda-redakcja-2015/). Gwarantujemy, że każdy znajdzie dla siebie interesujący projekt.

W ramach stażu będziesz odwiedzać redakcje mediów w Warszawie, spotykać się z osobami ze środowisk opiniotwórczych, korespondentami niemieckimi w Polsce i przedstawicielami instytucji partnerskich Fundacji. Do tej pory naszymi gośćmi byli politycy, dziennikarze znani z pierwszych stron gazet, aktywiści, przedstawiciele NGOsów i multiplikatorzy relacji polsko-niemieckich.

Częścią programu będą warsztaty prowadzone przez zawodowych dziennikarzy. Dwa dwudniowe warsztaty (w piątki i soboty) odbywać się będą na jesieni 2015 r. w Warszawie. Warsztaty pozwolą poznać warsztat dziennikarski oraz sprawdzić się w typowo dziennikarskich wyzwaniach. Ostatni warsztat dotyczący robienia zdjęć, przygotowywania materiału audio i video odbędzie się na wiosnę 2016 r. w Lublinie. Uczestników programu zaprosimy także do udziału w IX Polsko-Niemieckich Dniach Mediów odbywających się w 2016 roku w Saksonii – profesjonalnym forum przedstawicieli świata mediów. Różne zadania podczas konferencji pozwolą Wam poznać kulisy świata dziennikarstwa, ale także podstawy organizacji wydarzeń w wykonaniu FWPN. Jest o co walczyć – na zakończenie programu dla najbardziej zaangażowanych uczestników planujemy trzy miesięczne staże w warszawskich redakcjach mediów.

Redaktorzy otrzymają świadectwo ukończenia stażu. Udział w warsztatach dziennikarskich w Warszawie, IX Polsko-Niemieckich Dniach Mediów oraz w wybranych projektach jest nieodpłatny. Fundacja pokrywa koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia w czasie warsztatów oraz koszt dojazdu na wizytację 6 projektów przez każdego redaktora w okresie od listopada 2015 do lipca 2016 roku.

Redaktorów wybierze jury złożone z przedstawicieli Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz dziennikarzy. Prosimy o przesyłanie uzupełnionego formularza aplikacyjnego i prób własnej pracy dziennikarskiej (2 teksty do najwyżej 10.000 znaków każdy lub 2 próbki w innym formacie – audio lub video – nieprzekraczające 10 minut/praca). Z 12 wybranymi kandydatami skontaktujemy się na początku listopada 2015 r.

Informacje o programie oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie:
http://fwpn.org.pl/mloda-redakcja/mloda-redakcja-2016/.  

Na zgłoszenia czekamy do dnia 23 października 2015 r. pod adresem:

magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wspiera realizację ok. 700 polsko-niemieckich projektów rocznie. FWPN wspomaga w szczególności projekty o charakterze edukacyjnym, debaty publiczne, konferencje, współpracę naukową, a także projekty kulturalne. Więcej informacji: www.fwpn.org.pl.

Informacje o stażu:

Magdalena Przedmojska

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Tel. 022/3386273

e-mail: magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

m.iwanowski@lubuskie.pl

tel.  +48 693 400 177

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?