środa, 2 września 2015

Odpowiedzi na pytania prasowe dot. komunikacji miejskiej

- dlaczego w Zielonej Górze autobusy MZK nie jeżdżą przez przejazdy kolejowe? Czy MZK ma jakieś obawy w związku z tym? Żadna linia nie kursuje przez przejazdy kolejowe na terenie miasta (poza liniami podmiejskimi, np. Zieloną Linią PKS). Takie przejazdy istnieją na ul. Bema, oraz na końcu ul. Wyspiańskiego.
Ad. 1.    Autobusy MZK przejeżdżają przez dwa przejazdy kolejowe – pierwszy na al. Wojska Polskiego (linie nr 17 i 37), drugi na ul. Batorego (linie nr 12, 19, 23, 55 i N2).


- Autobus linii 23 mógłby wówczas docierać z pętli przy ul. Wyspiańskiego do ul. Szwajcarskiej i objeżdżać osiedle dookoła (tzw. pętla uliczna). Swoją pętlę mógłby mieć przy schronisku dla zwierząt, na niewielkim szutrowym fragmencie sieci ulicznej osiedla.

Ad. 2.    Droga między pętlą przy ul. Wyspiańskiego a ul. Szwajcarską jest  zbyt wąska i nie pozwala na minięcie się autobusu z innym pojazdem. Pokonanie przejazdu kolejowego na tej trasie wymaga wykonania przez kierującego skrętu o 90 stopni i powoduje zagrożenie z uwagi na niewystarczające pole widzenia. Autobus na tym przejeździe się po prostu nie zmieści. Przy skrzyżowaniu z ul. Szwajcarską znajduje się mostek z ograniczoną nośnością nie przystosowany do przejazdów pojazdów o masie powyżej 3,5 tony.
 
                Zaparkowane po jednej stronie jezdni ulicy Szwajcarskiej samochody również utrudniałyby ruch autobusów, a fragment tej ulicy przy samym schronisku dla zwierząt jest szutrowy i nie nadaje się do ruchu większych pojazdów. Zbyt blisko znajdują się również budynki mieszkalne. Dalszy odcinek tejże ulicy nie nadaje się do ruchu autobusów z uwagi na szerokość drogi i brak możliwości zawrócenia autobusu czy kontynuowania jazdy.

                Na wniosek mieszkańców ul. Szwajcarskiej i okolic uruchomiliśmy przystanek dla wsiadających przy hotelu "Leśnym" dla autobusów linii nr 44.


- Część autobusów z Dworca PKP mogłaby przez ul. Bema dojeżdżać na os. Dolina Zielona i mieć pętlę uliczną np. na osiedlu MCS.

Ad. 3.    Przejazd kolejowy na ul. Bema jest zamykany dość często - poza przejeżdżającymi pociągami osobowymi do Wrocławia, Głogowa i Nowej Soli oraz licznymi pociągami  towarowymi  odbywają się tam również manewry różnych składów na stacji Zielona Góra. Jezdnia ulicy Czubińskiego jest zbyt wąska i nie pozwala na bezkolizyjne minięcie się dwóch większych pojazdów, natomiast samo skrzyżowanie z ul. Dolina Zielona ma  ograniczoną widoczność. Promień dojścia do przystanków Dolina Zielona z tej części osiedla, która jest najbardziej zaludniona nie przekracza 500 metrów. Z przystanków "Dolina Zielona" przy ulicy Sulechowskiej w dni robocze realizowanych jest w ciągu godziny  10 kursów autobusów linii: 1,5,17,21,30 i 44.- dlaczego linia 20 nie kursuje z Raculki na os. Śląskie ulicami Strzemienną, Karową i mostem nad obwodnica, lub Wyścigową, Tarpanową i mostem nad obwodnicą- na os. Śląskie? Czy MZK utrzymuje ze linie powinny omijać osiedla mieszkaniowe? To chyba ewenement komunikacyjny w tej części Europy.

Ad. 4.    Ulice: Rumakowa, Strzemienna, Karowa, podobnie jak ulice na Dolinie Zielonej, są za wąskie by mogły się po niej poruszać autobusy. Skierowanie autobusów linii nr 20 ciągiem tych ulic, nawet jeśli byłoby  możliwe, pogorszyłoby obsługę Osiedla Pomorskiego. Nie można dla wygody bardzo niewielkiej liczby pasażerów utrudniać możliwości dojazdu z osiedli na których mieszka ponad 30.000 ludzi. Autobusy linii nr 20 są zsynchronizowane z autobusami linii nr 8 i 19 z którymi zapewniają naprzemienną i równomierną (tak zwane takty)  obsługę odcinka od przystanku "Centrum" do Osiedla Śląskiego. Ułożenie kursów autobusów linii nr 19 i 20 między kursami autobusów linii nr 8 zapewnia równomierne napełnienie pojazdów tych linii.  Proszę też pamiętać, że nie wszyscy mieszkańcy osiedla Raculka  życzą sobie, aby pod ich domem przejeżdżał autobus, a już tym bardziej zatrzymywał się na przystanku, który byłby zlokalizowany przy ich posesji. Podobnie jak w przypadku osiedla Dolina Zielona promień dojścia do pętli w Raculce nie przekracza 450 metrów.

            Miejski Zakład Komunikacji uruchamia kolejne przystanki na tych osiedlach, gdzie jest to możliwe. Przykładem jest zmiana trasy linii nr 12 i uruchomienie przystanków na ul. Elektronowej oraz skierowanie autobusów linii nr 44 na pętlę uliczną na os. Kwiatowym.

Pozdrawiam


Barbara Langner

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?