poniedziałek, 7 września 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.169.2015                                                                                Zielona Góra, 07.09.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 169

 

 

Miedź - szansą rozwoju Lubuskiego

KGHM Polska Miedź SA czy może Miedzi Copper Corporation? Która z tych firm będzie eksploatować złoża rudy miedzi w Lubuskiem? Na ten temat dyskutowali radni województwa z udziałem prezesów obu firm: Herberta Wirtha i Lyle'a Braatena. - Myślę, że kompromis w tej sprawie jest możliwy, a pod takim kompromisem wszyscy na tej sali na pewno się podpiszą - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Obaj prezesi firm - Herbert Wirth z KGHM Polska Miedź SA i Lyle Braaten z kanadyjskiej spółki Miedzi Copper Corporation - wzięli udział w sesji sejmiku woj. lubuskiego i zabrali głos w punkcie dotyczącym koncepcji poszukiwań i przyszłego wydobycia rud srebra i miedzi w woj. lubuskim. Przypomnijmy, że przedmiotem sporu obu firm są koncesje dotyczące złóż rudy miedzi na pograniczu Lubuskiego i Dolnego Śląska: Bytom Odrzański i Kulów-Lubuszyce. Sprawa była rozstrzygana w warszawskim Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, który przyznał rację Kanadyjczykom. Nie wiadomo jednak czy KGHM nie złoży odwołania od wyroku, co opóźniłoby prawomocność decyzji o przyznaniu koncesji.

- KGHM cały czas generuje wysokie przychody, mimo trudnej sytuacji w branży - mówił do radnych prezes Wirth. - Mamy zintegrowaną produkcję: zaczynamy od poszukiwań a kończymy na sprzedaży przetworzonego towaru: głównie miedzi katodowej. Jesteśmy obecni w Ameryce Łacińskiej z naszym sztandarowym projektem Sierra Gorda w Chile. Jednym z elementów naszej strategii jest poszerzenie bazy zasobowej i duża presja na badania i rozwój. Chcemy być producentem powyżej 1 mln ton, dziś osiągnęliśmy już powyżej 700 tys. ton. Mamy duże parcie na inwestycje. Do 2020 r. KGHM chce na inwestycje wydać 27 mld zł, sporo tych środków chcemy wydać w Polsce. Sukcesywnie z roku na rok poszerzamy swoją bazę zasobową, poprzez rozpoznanie złóż, wykonanie dokumentacji i przygotowanie do eksploatacji.

W odniesieniu do spornych koncesji, prezes Wirth stwierdził: -Przygotowujemy wnioski koncesyjne, ale KGHM stara się podchodzić do tego rozważnie, pilnując interesu narodowego i interesu firmy. To są fundamentalne sprawy, które należy brać pod uwagę przy powstawaniu kopalni. Oczywiście do tego ważne jest bezpieczeństwo pracy. KGHM chce wydać 500 mln zł na obszar koncesyjny Bytom Odrz. i Kulów-Luboszyce, a w przypadku pozytywnych wyników, przewidujemy dalsze inwestycje. Jednak trzeba pamiętać, że powstanie kopalni wymaga co najmniej 17 lat od wykonania pierwszego odwiertu do osiągnięcia założonego poziomu produkcji.

Prezes Lyle Braaten stwierdził, że ma nadzieję na prowadzenie konstruktywnego dialogu dla przyszłości tego województwa. - Jest wystarczająco dużo miedzi w Polsce, aby mogły tutaj funkcjonować dwa podmioty wydobywcze - podkreślił. - Na koncesjach nam przyznanych prowadzimy intensywne prace badawcze. Mozów Coper – 3 wiercenia, Zielona Góra Copper - 8 wierceń. Łącznie 13 wierceń za sumę 100 mln zł, z dobrymi rezultatami.  Plany nasze to m.in. 16 odwiertów na koncesji Nowa Sól. Kolejne 160 mln zł jest przygotowane do sfinansowania dalszych poszukiwań w tym roku. Wierzę osobiście, że kopalnię da się tutaj wybudować, mamy świadomość że to duża inwestycja na 13 mld zł. Bezpośrednie zatrudnienie to 8.600 miejsc pracy, wielokrotnie więcej mogłoby znaleźć zatrudnienie pośrednio.

Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Janusz Jasiński mówił: - Nie da się w Polsce podnieść płacy bez badań i rozwoju i bez innowacyjnej gospodarki. Nasz region styka się z potęgą niemiecką i nie możemy tylko szyć podkoszulek. Dzisiaj KGHM wybrał drogę rozwoju w Chile. To jest dla mnie jasna i klarowna droga, jaką wybiera przedsiębiorstwo. Natomiast w naszym regionie mówimy nie o tym, co jest dobre dla KGHM czy Miedzi Copper, ale co jest dobre dla naszego regionu. Polska jest dzisiaj szósta na świecie pod względem zasobów rudy miedzi, ale dopiero dziesiąta pod względem wydobycia. Musimy wpuścić innych globalnych graczy. Dylemat jest taki: czy lepiej żeby nasi pracownicy pracowali tutaj u kanadyjskiego pracodawcy, czy lepiej gdyby wyjeżdżali za pracą do Chile i Kanady? Z punktu widzenia rozwoju województwa odpowiedź jest oczywista.

Jacek Sauter, burmistrz Bytomia Odrz. mówił o tym, co mogą zrobić gminy, żeby złoża miedzi były eksploatowane. - Trzeba brać pod uwagę czynnik ludzki, a na terenie naszych gmin jest ogromne przyzwolenie społeczne, byśmy podejmowali decyzje jakich oczekują inwestorzy - dodał burmistrz.
Marszałek Elżbieta Anna Polak powiedziała: - Cieszę się, że możemy tutaj głośno mówić o cyfrach i dlaczego wciąż nie jest możliwe wydobycie tych złóż i budowa kopalni. Sejmik jednoznacznie poparł to w swoim stanowisku. Ale to nie my jesteśmy jego adresatem. To Minister Środowiska wydaje koncesje. Odbyłam o ostatnim czasie 20 spotkań z obu firmami. Myślę, że kompromis jest możliwy. Pod takim kompromisem my tutaj na Sali podpiszemy się wszyscy.

Radni województwa licznie wzięli udział w dyskusji na ten temat. Wszyscy opowiadali się za szybką eksploatacją miedzi, widząc w tym szansę na dynamiczny rozwój regionu. - My wyraziliśmy publicznie, że jesteśmy za wydobyciem miedzi, ale wiele pracy muszą wykonać parlamentarzyści. W biznesie nikt nie czeka. W biznesie kto czeka, ten traci. Trzeba przyspieszyć działania - apelował wiceprzewodniczący sejmiku Władysław Komarnicki.

- Ja tutaj widzę drugie polityczne dno. Niezrozumiały jest opór przeciwko wpuszczeniu biznesu zagranicznego na ten obszar. Zróbmy wszystko, żeby zmusić polityków do działania - mówił radny Franciszek Wołowicz.

Wiceprzewodniczący sejmiku Marek Surmacz podkreślił: - Bardzo ważny w tym wszystkim jest interes narodowy. Nie zapominajmy o tym. Istotne jest, żeby wydobycie się rozpoczęło, ale to jest bez znaczenia czy będzie to firma polska czy zagraniczna.

Radny Łukasz Mejza zaapelował do prezesa KGHM, aby nie składał odwołania od wyroku sądu: - Nas nie stać na to, żeby być w zamrażarce jednej firmy przez 40 lat. Chcemy tutaj żyć, pracować i zakładać rodziny. Mówię to w imieniu młodych ludzi.

Kalendarium działań w zakresie możliwości rozwoju przemysłu wydobycia rud miedzi na terenie województwa lubuskiego

26 lutego 2013 r.

Rozpoczęcie prac wiertniczych w miejscowości Kije (gm. Sulechów), na koncesji Mozów 1 przez Miedzi Copper Corporation. Uroczyste uruchomienie pierwszego odwiertu z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak, prezesa Miedzi Copper Corporation Lyle’a Braatena oraz dyrektora generalnego Miedzi Copper Corporation prof. Stanisława Speczika.

19 czerwca 2013 r.

Spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak z Dorotą Włoch wiceprezes Zarządu KGHM w Urzędzie Marszałkowskim, z udziałem wojewody Jerzego Ostroucha i samorządowców z południa regionu. D. Włoch przedstawiła plany KGHM wobec wydobycia miedzi w naszym województwie: w okolicach Bytomia Odrzańskiego, Siedliska, Sławy, Wschowy, Szlichtyngowej. Podkreśliła, że biznes musi działać w porozumieniu ze środowiskiem lokalnym i że firma wraz z włodarzami gmin tworzą Forum Zagłębia Miedziowego.

21 czerwca 2013 r.

Konferencja „Perspektywy zagospodarowania złóż miedzi i srebra w województwie lubuskim” w Hotelu Ruben w Zielonej Górze z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak i prof. Stanisława Speczika, a także zainteresowanych samorządowców i przedsiębiorców.

4 lutego 2014 r.

Podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Lubuskiego o powołaniu Zespołu ds. gospodarczego wykorzystania kopalin w województwie lubuskim

Zespół ten został powołany w oparciu o wcześniej działający Zespół ds. wspierania wydobycia węgla brunatnego   w  rejonie gmin Gubin/Brody – poprzez rozszerzenie jego składu, w związku z pojawieniem się informacji o wydobywalnych zasobach rud miedzi i innych metali oraz możliwości ich wydobycia ze złóż znajdujących się  na terenie województwa lubuskiego przez firmy, które posiadają koncesje na ich zbadanie tj. KGHM Polska Miedź, Miedzi Copper, Elektrum.

28 stycznia 2014 r.

Spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak z prof. Stanisławem Speczikiem, posłem Waldemarem Sługockim i przewodniczącym OPZL Januszem Jasińskim w sprawie Lubuskiego Zagłębia Miedziowego.

14 maja 2014 r.

Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. gospodarczego wykorzystania kopalin w województwie lubuskim. Posiedzenie poświęcone było tematom: zaawansowania prac dot. budowy kompleksu energetycznego na terenie gmin Gubin i Brody oraz działań związanych z planowanym wydobyciem kopalin w województwie lubuskim. Zespół powołany został Uchwałą NR 237/2805/14 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 4 Lutego 2014 r.

21 października 2014 r.

Przyjęcie przez Sejmik Województwa Lubuskiego Stanowiska w sprawie poparcia realizacji inwestycji polegającej na przygotowaniu do eksploatacji złóż miedzi i srebra w województwie lubuskim.

28 października 2014 r.

Wspólne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. energetyki oraz Zespołu ds. gospodarczego wykorzystania kopalin w województwie lubuskim wraz z zaproszonymi prelegentami (Polska Grupa Energetyczna, Uniwersytet Zielonogórski, Radni Województwa Lubuskiego, samorządowcy z zainteresowanych gmin i przedstawiciele stowarzyszeń ekologicznych ).

Posiedzenie było poświęcone prognozowanemu wydobyciu węgla brunatnego w rejonie gmin Gubin/Brody na potrzeby planowanej do wybudowania w tym rejonie elektrowni o mocy do 3000 MW.

13 listopada 2014 r.

Spotkanie marszałek Elżbiety Anny Polak z prezesem Kombinatu Górniczo Hutniczego Miedzi Polska Miedź SA Herbertem Wirthem. W spotkaniu uczestniczyli także samorządowcy z powiatu nowosolskiego oraz przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Janusz Jasiński.

11 grudnia 2014 r.

Spotkanie - z inicjatywy Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej - marszałek Elżbieta Anna Polak z dziennikarzami „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Gazety Prawnej”. Spotkanie dotyczyło eksploatacji surowców naturalnych Ziemi Lubuskiej, zwłaszcza złóż rudy miedzi. W spotkaniu uczestniczyli także przewodniczący OPZL Janusz Jasiński i prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

29 grudnia 2014 r.

Spotkanie marszałek Elżbiety Anna Polak z prezesem KGHM Polska Miedź SA Herbertem Wirthem w Lubinie. W spotkaniu uczestniczyli także prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki i rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński oraz dyrektor ds. rozwoju KGHM Grzegorz Lipień. Tematem było porozumienia o współpracy między zielonogórską uczelnią a KGHM.

12 stycznia 2015 r.

Spotkanie Zespołu ds. gospodarczego wykorzystania kopalin w woj. lubuskim, z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak, prezesa firmy Miedzi Copper Corporation Lyle’a Braatena i dyrektora generalnego tej firmy prof. Stanisława Speczika.

14 stycznia 2015 r.  

Marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała z Radcą Handlowym Ambasady Kanady w Polsce Nicolasem Lepage. W spotkaniu udział wziął także Lyle Braaten, prezes kanadyjskiej firmy Miedzi Copper Corp., zainteresowanej eksploatacją złóż miedzi w Lubuskiem.

9 lutego 2015 r.

Sejmik lubuski jednogłośnie opowiedział się za wykorzystaniem złóż miedzi i srebra w woj. lubuskim. "Występowanie tych złóż zostało potwierdzone badaniami geologicznymi" - czytamy w Stanowisku Sejmiku, wypracowanym przez radnych sejmiku, zarząd województwa, środowiska pracodawców i samorządowców. Radni przyjęli je na sesji 9 lutego. Za było 25 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

30 marca 2015 r.

Koncesje poszukiwawcze miedzi w Lubuskiem, współpraca Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi z Uniwersytetem Zielonogórskim i Parkiem Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie oraz badania w zakresie fotowoltaiki - to tematy roboczego spotkania marszałek woj. lubuskiego Elżbiety Anny Polak z prezesem KGHM Herbertem Wirthem, które odbyło się w siedzibie Kombinatu.

17 czerwca 2015 r.

Spotkanie z udziałem członka zarządu Alicji Makarskiej, Dyrektora i pracowników Departamentu Infrastruktury i Komunikacji z przedstawicielami firmy Polska Grupa Energetyczna. Spotkanie poświęcone było wymianie informacji nt. bieżących problemów firmy w prowadzeniu prac przygotowawczych do uzyskania koncesji na wydobycie węgla brunatnego przez PGE (problem z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gubin, postępowaniem zarządczym Wojewody Lubuskiego w tej sprawie, dzierżawą gruntów i akceptacją przez społeczeństwo gmin planów działań w tej sprawie).

26 czerwca 2015 r.

Podjęcie przez Zarząd Województwa Lubuskiego uchwały zmieniającej uchwałę ws. powołania Zespołu ds. gospodarczego wykorzystania kopalin w województwie lubuskim.

Uchwała miała na celu aktualizację składu Zespołu… oraz zatwierdzania regulaminu jego prac.

29 czerwca 2015 r.  

II posiedzenia Zespołu ds. gospodarczego wykorzystania kopalin w woj. lubuskim, pod przewodnictwem członków Zarządu Woj. Lubuskiego Alicji Makarskiej i Bogdana Nowaka, podczas którego zaprezentowano „Analizę obecnego i potencjalnego wydobycia kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie woj. lubuskiego”. Wyniki Analizy zaprezentował Sławomir Szymanowicz z Przedsiębiorstwa Geologicznego PROXIMA SA. Z dokumentu wynika, że województwo lubuskie pod względem zasobów kopalin energetycznych stanowi zaplecze kraju i jest jednym z najważniejszych dla polskiej gospodarki potencjalnym dostawcą surowców energetycznych.

13 lipca 2015 r.

Spotkanie z udziałem członka zarządu Alicji Makarskiej i Dyrektora  Departamentu Infrastruktury i Komunikacji z przedstawicielami firmy Elektrum Sp. z o.o. (Amarante Investments Sp. z o.o.) nt. możliwości wydobycia rud miedziowo-polimetalicznych na terenie województwa lubuskiego tj. gmin: Żary, Żagań, Iłowa, Wymiarki, Nowogród Bobrz., Świdnica, Brzeźnica, Jasień, Lubsko, Lipinki Łużyckie, Bobrowice, Dąbie.

13 lipca 2015 r.

Kanadyjska firma Miedzi Copper Corporation wygrała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym spór z Ministerstwem Środowiska o podział koncesji poszukiwawczych złóż miedzi w Lubuskiem. Stało się to ponad dwa lata od momentu, kiedy marszałek Elżbieta Anna Polak i prezes kanadyjskiej spółki Lyle Braaten przecięli wstęgę nad pierwszym miedziowym odwiertem Kanadyjczyków w gminie Sulechów.

 

Radni za przekształceniem świebodzińskiego LORO

Podczas obrad Sejmiku Województwa Lubuskiego 7 września br. radni wyrazili zgodę na przekształcenie Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. Dra Lecha Wierusza w Świebodzinie SP ZOZ w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. LORO to jednen z najlepszych ośrodków w kraju zapewniający kompleksowe leczenie narządu ruchu. Wcześniej zgodę na rozpoczęcie procesu wyraził zarząd województwa.

W głosowaniu udział wzięło 24 radnych:

Za było 15 radnych, przeciw 8. Jeden radny wstrzymał się od głosu.

Szpital w Świebodzinie funkcjonuje w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubuskiego.

Celem działania i misją LORO SP ZOZ jest udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki i leczenia schorzeń narządów ruchu. Profil działalności Szpitala zapewnia szeroki i kompleksowy dostęp do opieki medycznej w zakresie  rehabilitacyjno-ortopedycznej na wysokim poziomie, gdyż w jednostce wykonywane są skomplikowane operacje kręgosłupa, replantacje stawów biodrowych i kolanowych, przy jednoczesnym zapewnieniu rehabilitacji w trakcie pobytu.

Do zadań Ośrodka należą w szczególności:

a)            sprawowanie specjalistycznej opieki stacjonarnej w zakresie ortopedii dziecięcej i rehabilitacji dzieci ze schorzeniami narządu ruchu oraz ortopedii dorosłych i rehabilitacji dorosłych,

b)            udzielanie specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych w zakresie schorzeń narządu ruchu,

c)            prowadzenie działalności w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki

i elektrodiagnostyki,                     

d)            prowadzenie rehabilitacji leczniczej w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii,

e)            wykonywanie zadań w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego,

f)             orzekanie o stanie zdrowia,

g)            prowadzenie działalności medycznej, organizacyjnej oraz programowanie i prowadzenie działalności zapobiegawczo-leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia,

h)            organizowanie kształcenia pracowników medycznych,

i)             prowadzenie prac naukowych w zakresie ortopedii i rehabilitacji,

j)             wykonywanie działań wynikających z odrębnych przepisów,

k)            wykonywanie innych świadczeń wynikających z dodatkowych umów,

l)             umożliwianie działalności szkolno-wychowawczej pacjentom przebywających w LORO SP ZOZ,

m)           wykonywanie działań obronnych w czasie pokoju, w wypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń i stanu kryzysowego oraz w czasie stanu zagrożenia państwa i wojny.

Ponadto LORO SP ZOZ może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest siedziba główna LORO SP ZOZ w Świebodzinie

przy ul. Zamkowej 1.

Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie znajduje się w dobrej kondycji finansowej, wypracowując od dwóch lat dodatki wynik finansowy (w 2013 roku zysk netto jednostki wyniósł 1 925 552,33 zł, natomiast w 2014 roku ukształtował się na poziomie 4 136 145,87 zł).

Fundusz własny na dzień 31.12.2014 roku wykazywał wartość dodatnią w wysokości 6 422 963,57 zł.

Zobowiązania szpitala (bez rezerw i rozliczeń międzyokresowych) na koniec grudnia 2014 roku wyniosły  1 856 077,97 zł i w stosunku do analizowanych lat poprzednich sukcesywnie się zmniejszają (w 2011 roku wyniosły – 5 579 042,09 zł, w 2012 roku – 4 874 565,07 zł, w roku 2013 – 3 659 677,89 zł). Szpital według stanu na dzień 31.12.2014 roku nie posiadał kredytów i pożyczek (Załącznik nr 1 – Bilans i rachunek zysków i strat za 2014 r.).

Obecnie w Szpitalu pracuje 106 pracowników (48 na podstawie umowy o pracę,58 na podstawie kontraktu).

Jednostka realizuje świadczenia zdrowotne w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia (91% przychodów ogółem – stan na 30.04.2015 r.), zapewniając opiekę zdrowotną mieszkańcom całego województwa lubuskiego oraz pacjentom spoza jego obszaru. Kontrakt Szpitala, który w roku 2013 opiewał na kwotę ponad 18 mln zł, w 2014 r. wzrósł już do poziomu ponad 22  mln zł.

W roku 2015 kontrakt z NFZ nie uległ zmianie, ale w styczniu br. LOW NFZ przyznał dodatkowe środki finansowe w wysokości 2 mln zł na leczenie szpitalne do realizacji w terminie do 30.06.2015 r. Posiadany kontrakt jest jednak niewystarczający w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania i możliwości jednostki. Powoduje to, iż ok. 30 % zasobów szpitala jest niewykorzystanych. Według stanu na 31.01.2015 r. łączna liczba pacjentów oczekujących na zabiegi ortopedyczne wynosiła ponad 5,7 tys. osób, a średni czas oczekiwania ok. 60 miesięcy.

Strategia Ośrodka na lata 2015-2019 zakłada jego przekształcenie w spółkę prawa handlowego oraz wydzielenie w obecnie funkcjonujących budynkach części komercyjnej, poprzez zaadaptowanie niezagospodarowanej części nieruchomości w postaci Zamku przylegającego bezpośrednio

do budynków wykorzystywanych obecnie przez jednostkę do celów statutowych. W opinii Dyrekcji Ośrodka koncepcja umiejscowienia działalności komercyjnej w niezagospodarowanej części Zamku jest ekonomicznie uzasadniona. Efektem realizacji tej inwestycji będzie zwiększenie liczby łóżek o około 20% przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących wymogów fachowych i sanitarnych. Ponadto dzięki usytuowaniu w jednym miejscu wszystkich oddziałów, niezbędnych do kompleksowej obsługi pacjentów oraz leczeniu przypadków pilnych, LORO stanie się w pełni nowoczesnym Ośrodkiem, leczącym zarówno pacjentów komercyjnych, jak i ubezpieczonych w jednym miejscu. Znaczące również będzie powstanie bazy kształcenia studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Powyższą inwestycję Szpital planuje wykonać przy wsparciu finansowym m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego, PFRON, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ewentualnie budżetu Województwa Lubuskiego.

Proces przekształcenia jednostki

Przekształcenie Ośrodka w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością polegałoby na wdrożeniu czynności opisanych w ustawie o działalności leczniczej, m.in. na wyliczeniu wskaźnika zadłużenia, gdzie zgodnie z art. 70 ww. ustawy podmiot tworzący, na podstawie przychodów ze sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz danych o zobowiązaniach i inwestycjach krótkoterminowych według stanu na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosku o wpisanie spółki kapitałowej do rejestru przedsiębiorców, ustala wskaźnik zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Według stanu na dzień 30.04.2015 r. przedmiotowy wskaźnik dla LORO w Świebodzinie wynosi -0,01

co oznacza, że zgodnie z zapisami art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący nie jest zobowiązany do przejmowania przed dniem przekształcenia zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wobec powyższego w wyniku realizacji procedury przekształcenia LORO w Spółkę nie zostaną przejęte żadne zobowiązania, które obciążyłyby budżet Województwa Lubuskiego.

Zgodnie z zapisami art. 81 ustawy o działalności leczniczej pracownicy przekształcanego Szpitala staną się z dniem przekształcenia pracownikami nowej Spółki (wyjątek stanowią stosunki pracy osób zatrudnionych na podstawie powołania, które z dniem przekształcenia Szpitala w spółkę wygasają). Wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki  pracowników pozostają niezmienne – dotyczy to również warunków pracy i płacy.

Nowoutworzony podmiot leczniczy będący przedsiębiorcą przejmie prawa i obowiązki spzoz, wynikające m.in. z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

O sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia

Podczas obrad radni zapoznali się także z sytuacją finansową wszystkich jednostek ochrony zdrowia, dla których samorząd województwa jest podmiotem tworzącym jest samorząd województwa za pierwsze półrocze 2015 roku. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. przychody ogółem wszystkich jednostek wyniosły 173,4 mln zł, a koszty 175,2 mln zł. Oznacza to, że łączny wynik finansowy był ujemny.

Ujemny wynik finansowy odnotowały:

- Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze

- SP ZOZ Przychodnia Dworcowa w Gorzowie Wlkp.

Pozostałe jednostki odnotowały dodatni wynik finansowy.

 

XXV Forum Ekonomiczne w Krynicy

W dniach 8-10 września w Krynicy podczas Forum Ekonomicznego po raz 25 spotkają się liderzy świata biznesu i polityki Europy Środkowo Wschodniej. Celem wydarzenia jest tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej w Europie. Jego uczestnicy rozmawiać będą na tematy związane z rozwojem starego kontynentu. Samorząd województwa lubuskiego reprezentować będzie marszałek Elżbieta Anna Polak, która weźmie udział w panelu Nauka, biznes, samorząd – w poszukiwaniu synergii, którego partnerem jest województwo lubuskie.

Krynickie forum to jedno z prestiżowych wydarzeń o charakterze politycznym, gospodarczym i społecznym w Europie Wschodniej. Jest to doskonałe miejsce do debat i rozmów na tematy ważne dla Europy, ale także Polski i jej regionów.

Punktem wyjścia do określenia tematyki poszczególnych wykładów są następujące ścieżki programowe:

§  Makroekonomia

§  Biznes i Zarządzanie

§  Forum Energetyczne

§  Nowa Gospodarka

§  Forum Ochrony Zdrowia

§  Forum Innowacji

§  Polityka Międzynarodowa

§  Bezpieczeństwo Międzynarodowe

§  Unia Europejska i jej sąsiedzi

§  Państwo i Reformy

§  Forum Regionów

§  Forum NGO i Społeczeństwo

§  Prezentacje i Wydarzenia Specjalne

W panelu Nauka, biznes, samorząd – w poszukiwaniu synergii, który odbędzie się w ramach Forum Regionów udział weźmie marszałek Elżbieta Anna Polak.

Współpraca  przedstawicieli  nauki,  administracji  publicznej oraz biznesu przynosi korzyści dla każdej ze stron umożliwiając przede wszystkim realizowanie celów, których nie udałoby się osiągnąć w pojedynkę. W rzeczywistości jednak stworzenie sprawnie działającego partnerstwa międzysektorowego jest bardzo trudne i uzależnione od wielu czynników. Jakie przeszkody stoją zatem na drodze do budowy efektywnie działających partnerstw? Jakie projekty mają szansę na największe dofinansowanie w nowej perspektywie?

Moderator: Andrzej Chochół, Rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska

Paneliści:

§  Cezary Gabryjączyk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa, Polska

§  Antoine Godbert, Dyrektor, Agence Erasmus+ / Europe–Education–Formation France, Francja

§  Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska

§  Wojciech Lubawski, Prezydent, Miasto Kielce, Polska

§  Elżbieta Polak, Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Polska

§  David Šeich, Przewodniczący, Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Republiki Czeskiej, Czechy

Głównym partnerem panelu jest województwo lubuskie.

 

 

Lubuskie Święto Plonów

W Międzyrzeczu pod patronatem marszałek Elżbiety Anny Polak odbyły się wojewódzkie dożynki, czyli XVII Lubuskie Święto Plonów. Uczestnicy podziękowali rolnikom za trud włożony w uprawę roli. Uroczystości poprzedziła dziękczynna msza św., którą odprawił bp Paweł Socha. Impreza plenerowa odbyła się w strugach deszczu. - Jak widać rolnicy mają bardzo dobry posłuch u Pana Boga: modliliście się o deszcz i pada - powiedziała marszałek otwierając dożynki.

Uroczystość rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną za tegoroczne plony w intencji lubuskich rolników o godz. 12.00 w Kościele pw. Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu. Odprawił ją bp Paweł Socha (biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej), a uczestniczyli w niej władze województwa z marszałek Elżbietą Anną Polak i wicemarszałkiem Stanisławem Tomczyszynem na czele, parlamentarzyści - Elżbieta Rafalska, Helena Hatka, Józef Zych i Krystyna Sibińska, wojewoda Katarzyna Osos i wicewojewoda Jan Świrepo, radni województwa, m.in. Marek Surmacz, Władysław Komarnicki, Klaudiusz Balcerzak, Grażyna Dereń (starościna dożynek wojewódzkich), Zbigniew Kołodziej i Tomasz Możejko, starosta międzyrzecki Grzegorz Gabryelski i burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, a także wójtowie i burmistrzowie innych lubuskich miast i gmin.
W swojej homilii bp Paweł Socha mówił o "naszym stosunku do Ziemi i do stworzenia": - Czy traktujemy to nasze dobro jako odpowiedzialni gospodarze, odnosząc się z czcią do Matki Ziemi, naszej żywicielki, czy też zachowujemy się jak rabusie i rozbójnicy? - pytał. - Bóg stworzył Ziemię i zarazem ją "zadał" do mądrego i odpowiedzialnego gospodarowania, tak aby nikomu nie zabrakło chleba na tej Ziemi. Jednak naznaczeni grzechem egoizmu i pychy, a szczególnie oszołomieni postępem techniki, usiłujemy zawłaszczyć na prywatny użytek to, co jest dobrem wszystkich mieszkańców Ziemi.
Biskup przestrzegał przed "żądzą panowania nad Naturą, jako naszą wyłączną własnością". - Ziemia bez ludzkiej pracy będzie rodzić tylko osty i ciernie - podkreślił. - Jednakże plon, jaki niesiemy Panu Bogu sprawia, że podchodzimy do całego stworzenia z godnością, szacunkiem i czcią.
Po mszy, ulicami miasta przeszedł tradycyjny korowód dożynkowy. Mimo iż przeszkodą był ulewny deszcz i porywisty wiatr, który towarzyszył prawie całym obchodom plenerowym, to uroczystości zgromadziły licznie mieszkańców Międzyrzecza. Wszystkich gości powitał burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, a uroczystości otworzyła marszałek Polak: - Jak widać macie bardzo dobry posłuch u Pana Boga: modliliście się o deszcz i pada - mówiła marszałek do rolników. - Ale u nas w regionie lubuskim nie macie niestety łatwych warunków do swojej ciężkiej pracy. Nie ma zbyt dobrych warunków glebowych, klimatycznych, w tym roku doskwierała nam susza. Myślę jednak, że dzięki Waszej ciężkiej pracy i wytrwałości, na naszych stołach nie zabraknie chleba. Dlatego jesteśmy tu dzisiaj razem, żeby podziękować Wam bardzo serdecznie za tegoroczne plony. Gołym okiem widzimy każdego dnia jak zmienia się lubuska wieś. Tutaj, w dorzeczu Odry, lubuska wieś to już nie tylko spichlerz dobrej i zdrowej żywności, ale przede wszystkim tradycji, dziedzictwa kulturowego i mądrości. Za to wszystko Wam bardzo dziękujemy i życzymy nieustającej wiary w to, co czynicie. Bo jesteście nam na Ziemi Lubuskiej bardzo potrzebni.

Specjalny list do uczestników Lubuskiego Święta Plonów w Międzyrzeczu wystosował prezydent RP Andrzej Duda, który w jego imieniu odczytała posłanka Elżbieta Rafalska. Prezydent napisał m.in.: "Nie ma prostszego a przy tym cenniejszego daru, jak chleb. Przyjmijcie Szanowni Państwo wyrazy wdzięczności za Wasz całoroczny wysiłek. Dziękuję za pielęgnowanie ojczystej ziemi i staropolskiego obyczaju, za ciężką pracę na roli, z której owoców wszyscy korzystamy. Ziemia Lubuska słynie z dobrego, gospodarnego i wydajnego rolnictwa. Mogą być Państwo dumni ze swego pięknego regionu. W tym roku trzeba było wyjątkowego wysiłku aby uratować zbiory, z powodu dotkliwej suszy. Składam wyrazy szacunku wszystkim lubuskim rolnikom za troskę o każdy kłos i każdy owoc."

Lubuskie Święto Plonów daje możliwość zaprezentowania szerokiej gamy produktów regionalnych, barwnej kultury i tradycji, a także malowniczej turystyki wiejskiej. Prezentowały się także fundusze europejskie na stoisku Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego. Dożynki to także czas wspólnej zabawy.

Podczas imprezy ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Zwyciężył wieniec ze wsi Nowa Jabłonna. Laury autorom wieńców wręczał wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.
W tym roku podczas dożynek wojewódzkich w Międzyrzeczu funkcje starościny i starosty dożynek pełnili Grażyna Dereń i Arkadiusz Madzelan.   

Starosta dożynek - Arkadiusz Madzelan

Prowadzi w miejscowości Gorzyca gospodarstwo rolne o powierzchni około 160 ha. Gospodarstwo to przejął po swoich rodzicach. Wtedy areał użytków rolnych nie przekraczał 2 ha. Po przejęciu gospodarstwa, jako młody rolnik, postawił na nowoczesność dokupując rokrocznie ziemię i nowoczesny wysokowydajny sprzęt rolniczy. Zakupu sprzętu dokonał dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W strukturze zasiewów - zboża zajmują 80 ha w tym pszenica ozima 45 ha, jęczmień ozimy 35 ha. Spośród roślin przemysłowych uprawiany jest rzepak o areale 40 ha, uprawiane jest także proso (40 ha). Oprócz pracy w rolnictwie, Pan Madzelan od 14 lat jest prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycy. Ma dwoje dzieci: syna Nikodema i córkę Julię.

Starościna dożynek - Grażyna Dereń

Od najmłodszych lat związana jest z polską wsią. Od początku lat siedemdziesiątych prowadzi gospodarstwo rolne należące do jej rodziny od 1947 roku. Prowadząc gospodarstwo rolne wychowała czwórkę dzieci, a także założyła swój własny biznes – Gospodarstwo Agroturystyczne „Zagroda Edukacyjna - Dereniówka” oraz firmę DER-POL świadczącą usługi dla rolnictwa. Równolegle dwa gospodarstwa prowadzą dorośli synowie - Wojciech i Bronisław, którzy kontynuują tradycje rodzinne. Przyczyniła się do wprowadzenia na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Lubuskiego: schabu tradycyjnego słubickiego, chleba domowego na zakwasie, pierogów z kaszą gryczaną i twarogiem, pierogów z kapustą i grzybami leśnymi, nalewkę z owoców derenia. Ceniona jest za aktywną działalność społeczną i wieloletnią pracę na płaszczyźnie kół Gospodyń Wiejskich.

Gwiazdy tegorocznego Święta Plonów to zespół Hot Lips, Kasia Popowska i grupa De Mono. Na scenie zaprezentował się także Lubuski Zespół Pieśni i Tańca.

 

 

Uczcili św. Urbana I patrona miasta

Od soboty w Zielonej Górze trwa Winobranie - jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez w Polsce. W niedzielę, 6 września br. odbyły się uroczystości ku czci patrona miasta św. Urbana I. Uroczystości rozpoczęła msza św. celebrowana przez JE ks. Biskupa Stefana Regmunta. Następnie barwny winny korowód udał się na zielonogórski rynek, by świętować wraz z mieszkańcami miasta.

Otwórzmy się na drugiego człowieka

- Dziś modlimy się o pomyślność dla każdego z nas, aby mieszkańcy tego miasta mogli się rozwijać i budować mądrą, twórczą społeczność. Przyszliśmy również podziękować za dobro, które jest pomnażane każdego dnia – mówił podczas homilii bp Stefan Regmunt. – Wino towarzyszy człowiekowi od wieków i zawsze było częścią jego życia. Należy jednak z tego dobra korzystać tak, aby uszanować swoją godność i godność drugiego człowieka. Trzeba pamiętać, aby nie przekroczyć pewnych granic – mówił Biskup.    

Biskup podkreślał, że Winobranie powinno być świętem, które jednoczy mieszkańców regionu, z którego Lubuszanie powinni być dumni. – To święto ma budować przyjaźń między nami. Oddalać pesymizm i smutek. Jesteśmy społecznością, która ma sobie wzajemnie pomagać,  razem się bawić, chroniąc człowieka przed zniechęceniem. Dziś zanosimy prośby do naszego patrona św. Urbana, aby chronił nas przed złem. Świętujmy godnie i dostrzegajmy drugiego człowieka – dodał na koniec.  

Po mszy św. barwny korowód przeszedł na zielonogórski rynek, gdzie władze miasta oraz regionu złożyły uczestnikom winnego święta życzenia. Na koniec na winobraniowej scenie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca MAKI oraz Lubuski Zespół Pieśni i Tańca. W uroczystościach wzięli udział: członek zarządu Alicja Makarska, przewodniczacy sejmiku Czesław Fiedorowicz, prezydent miasta Janusz Kubicki, wiceprezydent Wioletta Haręźlak, Przewodniczący Rady Miasta Adam Urbaniak oraz parlamentarzyści.

Przypomnijmy, św. Urban I został ustanowiony patronem Winnego Grodu Dekretem Papieskim w 2010 roku. Od tego czasu, co roku drugiego dnia Winobranie zielonogórzanie oddają hołd swemu patronowi.

Największe święto wina w Polsce

Od 5 do 13 września br. w Zielonej Górze trwa Winobranie - jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez w Polsce. Wrześniowe święto związane jest z uwieńczeniem prac przy zbiorach na winnicach. Jak co roku, święto zaczyna się uroczystym przekazaniem kluczy do miasta bogowi wina i rozkoszy – Bachusowi. W pierwszą sobotę września Bachus przejął symboliczną władzę nad miastem. Podczas winobraniowego tygodnia na deptaku można zobaczyć targi kolekcjonerskie oraz wielobarwny jarmark. W deptakowym „Domku Winiarza” można degustować wina i uzyskać fachową wiedzę od zielonogórskich winiarzy na temat uprawy winorośli. Prezentowane są w nim także lokalne osiągnięcia i trendy winiarskie. Na tegoroczne Dni Zielonej Góry przygotowano 500 butelek specjalnego wina kolekcjonerskiego. Każda z butelek oznaczona jest specjalną okolicznościową etykietą, oraz posiada numer, dokładnie identyfikujący trunek.

Kluczowym punktem Winobrania jest Korowód Winobraniowy, który odbędzie się w sobotę 12 września br. Jest to efektowna parada promująca zielonogórskie osiągnięcia.

W trakcie święta wina, odbywa się wiele imprez kulturalnych i sportowych, takich jak Nocny Bieg Bachusa, koncerty zespołów muzyki pop, a także orkiestr dętych, big – bandów, orkiestr symfonicznych.

Odkryj tajemnice Centrum Przyrodniczego

W najbliższy wtorek, 8 września br., o godz. 13:00 odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze, które wraz z planetarium WENUS stanowić będzie Centrum Nauki Keplera. Będzie to miejsce, które pozwoli na zgłębianie tajemnic oraz aktywne poznawanie zjawisk przyrodniczych. Jego budowa sfinansowana została ze środków EWT w ramach programu Polska-Saksonia i pochłonęła 11 mln zł. W uroczystej inauguracji Centrum udział wezmą członkowie zarządu województwa: Alicja Makarska i Bogdan Nowak.  

W Centrum Przyrodniczym znajdą się ekspozycje stałe i czasowe. Stała ekspozycja to stanowiska interaktywne, które odnoszą się do różnych dziedzin nauki: fizyki, biologii, nauki o człowieku i Ziemi. W zgłębianiu przyrodniczych tajemnic pomagać będą specjaliści z różnych dziedzin, a prezentacje będą dostosowane do różnych poziomów kształcenia, tak by zarówno młodsze dzieci, jak i młodzież oraz dorośli znaleźli coś interesującego dla siebie.

Oprócz sali stanowisk interaktywnych, w Centrum będą także wystawy czasowe. Z okazji otwarcia zostanie zaprezentowana wystawa wędrowna „Via regia” z Muzeum Przyrodniczego w Görlitz w Niemczech. Będzie również wystawa nawiązująca do przyrody Ziemi Lubuskiej.

Centrum Przyrodnicze zlokalizowane przy ul. Dąbrowskiego.

Dzięki staraniom marszałek Elżbiety Anny Polak udało się pozyskać na ten cel 11 mln zł ze środków programu Polska-Saksonia.

 

 

Ambasador Słowenii z wizytą w Lubuskiem

Możliwości współpracy gospodarczej, społecznej i kulturalnej to tematy spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z Jego Ekscelencją Ambasadorem Słowenii w Polsce Robert Krmeljem. Ambasadorowi podczas wizyty towarzyszyła Radca-minister, Katarina Gradič-Režen, odpowiedzialna za sprawy ekonomiczne. Marszałek zaprezentowała region lubuski oraz przedstawiła jego potencjał, a także priorytety rozwoju.

Podczas spotkania rozmawiano także na temat roli korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk łączącego porty w Szczecinie i Świnoujściu z portem w Koper, przebiegającego przez województwo lubuskie. Ponadto obie stron jako kierunek współpracy wskazały szkolnictwo wyższe i innowacje.

W spotkaniu wziął udział także Janusz Jasiński – Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, rekomendowany przez stronę słoweńską na stanowisko Konsula Honorowego. Marszałek Elżbieta Anna Polak poparła tę kandydaturę. Konsulat miałby obejmować zasięgiem województwa: lubuskie i zachodniopomorskie.

 

VII Lubuski Kongres Kobiet odbędzie się w Żaganiu

„Kobieta w samorządzie" - pod takim hasłem 17 października br. odbędzie się VII Lubuski Kongres Kobiet. Tym razem panie zjadą do Pałacu Książęcego w Żaganiu. To efekt spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z burmistrzem Żagania Danielem Marchewką. - Tematem kongresu będzie aktywność kobiet w strukturach samorządowych wszystkich szczebli, a także ich aktywność obywatelska - mówi marszałek. - W tym roku obchodzimy 25 lat samorządu, więc warto docenić kobiety, które go tworzyły i tworzą nadal.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku VI Lubuski Kongres Kobiet, który odbył się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego, zgromadził kilkaset uczestniczek (i uczestników!) nie tylko z regionu lubuskiego. Panie debatowały o tym, jak wykorzystały 25 lat Wolnej Polski.
- W tym roku będziemy mówić o działalności kobiet, która służy podniesieniu świadomości obywatelskiej, a także o zaangażowaniu kobiet w organizacje społeczne - mówi marszałek Polak. - Hasłem Kongresu będzie "Kobieta w samorządzie". W ten sposób chcemy też podziękować wszystkim kobietom, które na przestrzeni ostatnich 25 lat działały aktywnie na rzecz swoich "małych ojczyzn".
Marszałek spotkała się z burmistrzem Żagania Danielem Marchewką oraz Prezesem Zarządu Spółki Pałac Książęcy w Żaganiu Pawłem Lóssa. Efektem spotkania jest uzgodnienie co do miejsca i terminu Kongresu: odbędzie się on 17 października w zabytkowym Pałacu Książęcym (znanym także pod nazwami Pałac Talleyrandów lub Pałac Lobkowitzów), który stanowi jedną z pereł architektury barokowej, w skali europejskiej.

W spotkaniu wzięły również udział członkinie Rady Programowej Lubuskiego Kongresu Kobiet: Iwona Szablewska, dyrektor oddziału regionalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Joanna Malon, wicedyrektor Departamentu Zarządzania RPO.

W połowie września ruszy oficjalna rejestracja na VII Lubuski Kongres Kobiet, w którego organizację jak co roku włącza się aktywnie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Także burmistrz Marchewka zaoferował swoją pomoc w przygotowaniach do największego, corocznego spotkania pań w Lubuskiem. 
W programie tegorocznego, siódmego już kongresu znajdzie się sesja plenarna, debata oraz panele tematyczne. Będzie mowa m.in. o wpływie kobiet na kształtowanie małych samorządowych "ojczyzn", pojawią się też przykłady dobrych oraz inspirujących praktyk z zakresu aktywności obywatelskiej pań w organizacjach samorządowych i społecznych. Panele warsztatowe dotyczyć będą zdrowego stylu życia, kreowania publicznego wizerunku oraz tego, jak zdobywać szczyty - dosłownie i w przenośni. Nie zabraknie także czegoś dla ducha - dobra muzyka i humor gwarantowane!

 

 

Nabór dla studentów i absolwentów na staże w Parlamencie Europejskim

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli informuje, iż do 15 października br. osoby zainteresowane odbyciem stażu w Parlamencie Europejskim mogą zgłaszać on-line swoje kandydatury.

Parlament oferuje możliwość realizacji rożnego rodzaju płatnych staży dla studentów oraz absolwentów. Wszystkie rodzaje staży są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Staże w PE są szansą dla młodych ludzi na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego oraz wiedzy o działalności i znaczeniu Parlamentu Europejskiego. Istnieje kilka opcji stażu, m.in. dla dziennikarzy czy dla tłumaczy pisemnych. Stypendia im. Roberta Schumana są skierowane do wszystkich absolwentów.

Obecnie trwa rekrutacja na trwające 5 miesięcy  płatne staże rozpoczynające się w marcu 2016 roku. Każdy ze stażystów Parlamentu otrzyma co miesiąc stypendium w wysokości ok. 1200 euro.  Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i warunkami rekrutacji dostępnymi na stronie Parlamentu Europejskiego:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/20150201PVL00047/Traineeships
Na EuroparlTV dostępne jest również krótkie wideo informacyjne:

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=c2e366a2-d10a-49c2-abff-a4d000e7dea6

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października 2015 roku o północy.  

 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSU Z PROGRAMU FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Infrastruktury Społecznej uprzejmie informuje, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w związku z planowanym  konkursem FIO 2016 organizuje spotkania informacyjne we wszystkich stolicach województw na terenie Polski.

Zapraszamy na bezpłatne spotkania wszystkich potencjalnych oferentów zainteresowanych realizacją zadań w ramach konkursu FIO 2016, które odbędą się:

1)         w Zielonej Górze:

9 września 2015 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego)

2)    w Gorzowie Wlkp. w ramach współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną
im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.:

19 listopada 2015 r. o godzinie 12:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 107 (sala 102)

Program spotkania:

11:30

Rejestracja uczestników

12:00

Powitanie  i otwarcie spotkania

12:10

Prezentacja Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2016 oraz zasad  ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału
w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty)

Sławomir Stańczak – Ekspert oceniający oferty w ramach Programu FIO 2016

13:10-13:25

Przerwa

13:25

Prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.

Sławomir Stańczak – Ekspert oceniający oferty w ramach Programu FIO 2016

14:25- 15:00

Podsumowanie  i zakończenie

Osoby chętne do udziału w organizowanych spotkaniach, prosimy o zgłaszanie się drogą e-mailową na adres: j.relich@lubuskie.pl lub telefonicznie pod numerem 68 45 65 247, 68 45 65 533
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września br.

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl


tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?