piątek, 18 września 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.178.2015                                                                                Zielona Góra, 18.09.2015 r.

 

 

 

 

Newsletter nr 178

 

 

Minister Zembala: Resort daje 8,1 mln zł na nowy akcelerator dla Szpitala w Zielonej Górze

Ministerstwo Zdrowia rozstrzygnęło konkurs w zakresie poprawy działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce (doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii). W efekcie do Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze trafi nowy akcelerator wart ponad 8,1 mln zł. Minister Marian Zembala osobiście przekazał tę wiadomość marszałek Elżbiecie Annie Polak.

Celem konkursu ogłoszonego w lipcu br. przez Ministerstwo Zdrowia było m.in. zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory i osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia poprzez podjęcie działań mających na celu uzupełnienie oraz wymianę wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii. Resort zdecydował, że w ramach konkursu wesprze zakup nowych akceleratorów. O środki na sprzęt ubiegał się także Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze.

Ministerstwo oceniło wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. 18 września br. Minister Marian Zembala osobiście przekazał dobrą wiadomość marszałek Elżbiecie Annie Polak: zielonogórski szpital dostanie 8 174 530 zł na zakup akceleratora. Wkład własny lecznicy wyniesie 15 proc. wartości sprzętu. Pełna nazwa sprzętu, o który wzbogaci się lecznica to wysokoenergetyczny przyspieszacz liniowy z opcją terapii 4D adaptacyjnych stereodaktycznych z bramkowaniem oddechowym i fotonowymi związkami bezfiltrowymi.

Kompleksowe leczenie onkologiczne

Przypomnijmy. Lubuski Ośrodek Onkologii jest jedynym w województwie lubuskim ośrodkiem leczącym pacjenta w sposób kompleksowy, to znaczy wykonuje się zabieg operacyjny, leczenie promieniami i/lub chemioterapią. Do tej pory lecznica dysponowała 3 akceleratorami. Wszystkie są wykorzystywane do potrzeb radioterapii. I wszystkie zostały nabyte przy współudziale środków Ministerstwa Zdrowia.

LOO udziela świadczeń w zakresie poradnictwa onkologicznego, badań diagnostycznych, badań kontrolnych, leczenia stanów przewlekłych poprzez:

1) Poradnię Onkologii Ginekologicznej,

2) Poradnię Chirurgii Onkologicznej,

3) Poradnię Radioterapii,

4) Poradnię Chemioterapii,

5) Poradnię Leczenia Bólu,

6) Poradnię Konsultacyjną  (Onkologiczną)

7) Poradnię Ogólną (Onkologiczną).

Dzienny Oddział Chemioterapii prowadzi leczenie ambulatoryjne pacjentów cytostatykami.

 

Otwarcie pierwszej części obwodnicy Drezdenka

W Drezdenku uroczyście otwarto pierwszy odcinek obwodnicy miasta. Zadanie w 99 proc. dofinansowane zostało z LRPO, a całkowita wartość projektu wynosi 6,9 mln zł. - Wszystkie inne regiony z zazdrością patrzą na to, jak dużo robimy w woj. lubuskim - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak, wspominając także o rozszerzeniu przez rząd inwestycji drogowych o trzy obwodnice Krosna Odrz., Kostrzyna i Strzelec Krajeńskich, co stało się możliwe dzięki staraniom parlamentarzystów obecnych na uroczystości: Bożennie Bukiewicz i Stefanowi Niesiołowskiemu.

- To historyczny moment, długo czekaliśmy na otwarcie tego pierwszego etapu obwodnicy, mam nadzieję, że niebawem będą kolejne, bo jak się zaczęło, to trzeba skończyć - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas uroczystości otwarcia. - To bardzo duży projekt, patrząc na wszystkie inne, które w ramach poprawy dostępności dróg realizujemy. Projekt jest aż w 99 proc. zrefundowany z funduszy unijnych. To wprawdzie niewielki odcinek obwodnicy, ale bardzo ważny, bo stanowi początek nowego otwarcia. Cała obwodnica to olbrzymie pieniądze, aż 190 mln zł, ale przed nami kolejna perspektywa finansowa. Jak widać po ostatnich decyzjach naszego rządu, mamy rozszerzenie programu budowy dróg krajowych o inwestycje także dla naszego regionu, takie jak trzy obwodnice - Krosna Odrz., Kostrzyna i Strzelec Krajeńskich, a także drogę 22. Widać, że rzeczy niemożliwe stają się możliwe.
Marszałek podkreśliła, że nic nie robi się samo. - Jest z nami dzisiaj poseł Bożenna Bukiewicz, wiceprzewodnicząca sejmowej komisji infrastruktury, jest pan poseł Stefan Niesiołowski, dzięki którym te zmiany w rządowym programie nastąpiły - mówiła marszałek. - To niesamowite informacje dla naszego regionu. Wszystkie inne regiony z zazdrością patrzą na to, jak dużo robimy w woj. lubuskim.
Marszałek wspomniała też o radnej województwa Barbarze Kucharskiej, obecnej na uroczystości, która pilnowała, by obwodnica Drezdenka doszła do skutku. W uroczystościach wzięli udział także posłanki Bożenna Bukiewicz i Krystyna Sibińska, poseł Stefan Niesiołowski, samorządowcy, partnerzy z Niemiec, a także przedstawiciele inwestora i wykonawcy inwestycji.  
- Od kilku lat, jako poseł Ziemi Lubuskiej domagałam się tej obwodnicy, zawsze mnie proszono o wstawiennictwo w tej sprawie, były dobre chęci i jak widać zostało to zrealizowane - podkreśliła posłanka Bukiewicz. - Jeśli chodzi o drogi krajowe i umieszczenie w Planie Budowy Dróg Krajowych obwodnic trzech lubuskich miast: Krosna Odrz., Kostrzyna i Strzelec Krajeńskich, to nasi posłowie mocno o to walczyli, osobiście pisałam interpelacje. Nasi posłowie nie dawali żyć w tej sprawie, zwłaszcza jeśli chodzi o te dwie inwestycje na północy regionu. Teraz już mamy konkretne zapisy i konkretne daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. Dbamy o cały region. Dziękuję pani marszałek oraz paniom i panom posłom, że ponad podziałami politycznymi udaje się nam tyle wywalczyć.
Posłanka Sibińska przypomniała o aktywności mieszkańców na rzecz umieszczenia obwodnicy Strzelec Krajeńskich w Planie Budowy Dróg Krajowych. - Mieszkańcy zebrali ponad 2 tysiące podpisów, podczas konsultacji tego planu. To był bardzo mocny argument - dodała posłanka.
Budowa obwodnicy Drezdenka jest konieczna ze względu na gęstą sieć dróg krzyżującą się w miejscowości oraz dużym natężeniem ruchu pojazdów z dróg wojewódzkich nr 156, 158, 160, 164, 174, 181, odbywającym się w okolicach Drezdenka. Istniejąca infrastruktura drogowa jest niedostosowana do wzrastających potrzeb ruchowych, a w szczególności ruchu ciężkiego, który powoduje dużą uciążliwość dla mieszkańców. Dodatkowo w pobliżu Drezdenka nie przebiega żadna droga krajowa, która mogłaby przejąć w części ruch tranzytowy, który w chwili obecnej odbywa się przez centrum miejscowości. Zwarta zabudowa miejscowości nie pozwala na przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego dlatego też jedynym rozwiązaniem powodującym wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości jest budowa obwodnicy.

Głównym problemem związanym z jej realizacją obwodnicy Drezdenka są koszty całej inwestycji, które wynoszą ok. 190 mln zł. W związku z czym obwodnica została podzielona na etapy. Odcinek pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 158 i 160 został zaplanowany jako Etap I i jest zrealizowany. Etap II obwodnicy, pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 160 i 181, zaplanowano jako inwestycję priorytetową i ujęto w Planie inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020, szacunkowy koszt realizacji II Etapu wynosi 21 mln zł, z planowanym terminem realizacji na lata 2016-2017. Natomiast Etap III obwodnicy, w ciągu dróg woj. nr 181-174, jest ujęty na liście rezerwowej - szacunkowa kwota 46 mln zł. Natomiast Etap IV, którego koszty szacowane są na ok. 115 mln PLN nie jest ujęty ze względu na olbrzymi koszt w planach do roku 2020.

Beneficjent: Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. 

Wykonawca robót - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Inżynier Projektu – Komplet Inwest

Wydatki kwalifikowalne projektu: 6 922 058,49 zł

Poziom dofinasowania z LRPO: 99%

Wartość dofinansowania: 6 852 837,90 zł

ZAKRES ROBÓT:

Przedmiotem projektu jest budowa I etapu obejścia drogowego m. Drezdenko na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 158 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 160. Długość odcinka I etapu inwestycji w ciągu trasy zasadniczej obwodnicy, wynosi 720m.

  Zakres robót przyjęty do realizacji w ramach I etapu  budowy obejścia m. Drezdenko obejmuje:

•       budowę 2 skrzyżowań z ruchem okrężnym (ronda):

-          rondo na przecięciu projektowanej obwodnicy z drogą wojewódzką nr 158 o średnicy wyspy 25m i szerokości jezdni na rondzie 6m. Średnica zewnętrzna ronda 40m,

-          rondo na przecięciu projektowanej obwodnicy z drogą wojewódzką nr 160 o średnicy wyspy 25m i szerokości jezdni na rondzie 6m, średnica zewnętrzna ronda 40m.

 • budowę przejść dla małych i dużych zwierząt:

-            budowa przejścia dla zwierząt PZ-17 w km 4+250,10 obwodnicy, o konstrukcji z blachy falistej ocynkowanej o szerokości 3,22m i wysokości 2,15m.

 •     budowę przejścia dla pieszych i rowerzystów:

-            przejście dla pieszych i rowerzystów PP-16 w km 3+995,00 obwodnicy, o konstrukcji rama żelbetowa o szerokości 5,0m i wysokości 3,05m.

 •     przebudowę istniejących przepustów – 2 szt.
 • budowę nowych przepustów – 6 szt.
 • wykonanie rowów drogowych:
 • budowę kanalizacji deszczowej o długości ok. 1,1 km:
 • wycinkę drzew kolidujących z projektowaną budową
 • wzmocnienie podłoża korpusu i zabezpieczenie skarp nasypów przed erozją:

-            w miejscach wysokich nasypów wzmocnienie korpusu drogowego za pomocą geosyntetyków.

 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
 • przebudowę kolizji z urządzeniami obcymi (branża elektryczna):
 • budowę oświetlenia na rondach oraz na dojazdach do rond. 

 

Lubuskie wicemistrzem Polski

Reprezentacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zajęła II miejsce podczas odbywających się w Mielcu VIII Mistrzostw Polski Urzędów Marszałkowskich w Piłce Nożnej – PODKARPACKIE 2015. W finale mistrzostw drużyna Lubuskiego zmierzyła się z Dolnośląskim. W meczu był remis 1:1, ale zdecydowały rzuty karne. - Gratuluję moim pracownikom, dzięki którym Lubuskie zostało wicemistrzem Polski - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

W dniach 16-18 września 2015 r. w Mielcu odbyły się VIII Mistrzostwa Polski Urzędów Marszałkowskich w Piłce Nożnej – PODKARPACKIE 2015. Podobnie jak w latach ubiegłych Województwo Lubuskie wystawiło swoją reprezentację. W Turnieju biorą udział drużyny reprezentujące samorządy wojewódzkie, w tym roku do rywalizacji przystąpiło 14 drużyn. Lubuska drużyna dostała się do finału. W półfinale pokonała Zachodniopomorskie, a w finale spotkała się z drużyną Dolnośląskiego. Mecz był niezwykle wyrównany i emocjonujący. Po 90 minutach zaciętej gry nie przyniósł rozstrzygnięcia (remis 1:1). Żeby wyłonić zwycięzcę, porzebne były aż dwie kolejki rzutów karnych, które zakończyły się wynikiem 10:9. Dopiero one przechyliły szalę zwycięstwa na stronę drużyny dolnośląskiej. 

Skład drużyny Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego:

 1. Rajmund Binek – DFS
 2. Marcin Brandyk – DFS
 3. Radosław Brodzik – DFS
 4. Piotr Gaweł – DFS
 5. Daniel Groch – DA
 6. Michał Klim – DFR
 7. Arkadiusz Milto – DFR
 8. Robert Morkowski – DFS
 9. Bartosz Oczkowski – DFS
 10. Błażej Pawłowicz – BAK
 11. Piotr Syska – DFS
 12. Rafał Woźniak - DW

 

 

II Lubuski Sejmik Młodzieżowy

„Jednostka nie zerem, a siłą. Trzeba tylko chcieć" to hasło tegorocznego II Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego, który odbędzie się  21 września br., o 11:00 w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze. Przedsięwzięcie to ma na celu przybliżenie młodzieży idei samorządności i postaw obywatelskich oraz pokazać możliwość wspierania inicjatyw edukacyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem marszałek Elżbiety Anny Polak, która spotka z młodzieżą. Doświadczeniem i wiedzą młodym radnym służyć będą radni województwa oraz członkowie zarządu województwa.

Program

II Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego

21 września 2015 roku, godz. 1100

Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

 

 10:30 - 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 - 11:10                     

 

Powitanie gości

Iwona Kusiak - Zastępca Dyrektora Gabinetu Zarządu

11:10 - 11:40

 

„Krótka podróż po Europie" – quiz

Monika Kujawska - Marszałek – Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

 

     11:40 - 12:00

Przerwa na poczęstunek

     12:00 - 13:00

 

Obrady sesji II Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego

 

 

Powitanie gości i otwarcie obrad sesji II Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego
Czesław Fiedorowicz Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego

 

 

Rola, zadania Marszałka i Zarządu Województwa Lubuskiego oraz priorytety rozwoju Województwa Lubuskiego - prezentacja

Elżbieta Anna Polak  Marszałek Województwa Lubuskiego

 

Zadania Sejmiku Województwa Lubuskiego i rola Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego – prezentacja

Czesław Fiedorowicz Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego

 

 „Jednostka nie zerem, a siłą. Trzeba tylko chcieć." Obrady Klubów - głosowanie

     13:00

Zakończenie obrad sesji II Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego

 

  

Porządek obrad sesji II Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego

21 września 2015 roku

 1. Otwarcie obrad sesji II Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Rola, zadania Marszałka i Zarządu Województwa Lubuskiego oraz priorytety rozwoju Województwa Lubuskiego.
 4. Zadania Sejmiku Województwa Lubuskiego i rola Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego.
 5. Obrady Klubów Radnych - argumenty potwierdzające, bądź zaprzeczające tezie: „Jednostka nie zerem, a siłą. Trzeba tylko chcieć."
 6. Prezentacja argumentów każdego z Klubu Radnych oraz głosowanie nad nimi.
 7. Wnioski i interpelacje – ogólne informacje dotyczące definicji wniosku i interpelacji.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad sesji II Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego.

 

 

Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego

W dniach 17-19 września br. w Zielonej Górze odbywa się 57 Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego nt. Aktualne zagadnienia polskiego prawa wyborczego. Problematyka zjazdu wynika z zapotrzebowania środowiska prawniczego na wymianę poglądów dotyczących aktualnych problemów teorii i praktyki polskiego prawa wyborczego. Omówiona zostanie m.in. kwestia ciszy wyborczej i głosowania elektronicznego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła marszałek Elżbieta Anna Polak, która wzięła udział w oficjalnym otwarciu 18 września br. Sesji Inauguracyjnej przewodniczyła prof. Małgorzata Gersdorf.   

- To dla mnie wielki zaszczyt powitać Państwa w regionie lubuskim -  zielonej krainie w dorzeczu Odry. To jest nasza misja, taki cel sobie złożyliśmy w strategii województwa. Konsekwentnie i z pełną determinacją go realizujemy. Wiemy do czego zmierzamy. Jesteśmy regionem najbardziej otwartym i tolerancyjnym, w którym 77 proc. mieszkańców deklaruje, że są tu szczęśliwi - mówiła marszałek.

- W związku z dzisiejszymi zagadnieniami tj. ciszy wyborczej, prawach wyborczych, decentralizacji, chciałam powiedzieć, że jestem za zniesieniem ciszy wyborczej, za elektronicznym głosowaniem i za bezpośrednim wyborem marszałka.  Życzę Państwu owocnych obrad i mile spędzonego czasu na ziemi lubuskiej. Zapraszam do odwiedzenia Szlaku Wina i Miodu oraz naszego lubuskiego szlaku fortyfikacji i architektury obronnej – dodała marszałek na koniec. 

Gości i uczestników zjazdu powitał JM  Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński.- Cieszę się, że mogę dziś otwierać tak ważne spotkanie. Rok temu miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie. Uniwersytet Zielonogórski rozpoczął kształcenie przyszłych prawników, powstał  wydział prawa i administracji, a dziekanem  prof. zw. dr hab. Bogusław Banaszak. Dzięki temu dziś możemy gościć znamienitych znawców prawa wyborczego – mówił rektor.  Rektor przedstawił krótką historię powstania uniwersytetu oraz osiągnięcia uczelni. Wszystko zaczęło się w 2001 roku, od połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Politechniki Zielonogórskiej. Wtedy startowano z ośmioma wydziałami, dziś jest ich 11 (od 1 października br. - 12)  Kształci się na nich 14 tys. studentów, z czego 33 proc. to studenci kierunków technicznych i ścisłych. Mają do wyboru 59 kierunków, UZ ma 17 praw doktoryzowania i 5 praw habilitowania. Na starcie łącznie miał ich mniej niż 10. Osiem wydziałów może się poszczycić pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjne. Na uczelni pracuje 875 nauczycieli akademickich, w tym prawie 300 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 454 doktorantów. Rektor dodał, że Uniwersytet Zielonogórski jest jednym z głównych beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekty infrastrukturalne wyniosły prawie 155 mln zł, a większość z nich została zrealizowana po 2012 r. właśnie dzięki środkom unijnym. Dzięki nim wsparto m.in. budowę nowej biblioteki, Parku Naukowo-Technologicznego, akademika „Wcześniak".

Wykład pt. Wolne wybory wygłosił prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński. Mówił m.in. o pracy Państwowej Komisji Wyborczej, okręgowych komisji wyborczych, o zarzutach nieprawidłowości podczas wyborów.   

W spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści: Marek Ast i Witold Pahl, prezydent miasta Janusz Kubicki, prezesi sądów okręgowych w Zielonej Górze i  Gorzowie Wlkp., prezesi lubuskich Samorządowych Kolegiów Odwoławczych oraz znawcy prawa wyborczego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła marszałek Elżbieta Anna Polak. Organizatorami wydarzenia są Katedra Prawa Konstytucyjnego oraz Katedra Systemów Ustrojowych i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Komitet Naukowy  składzie: prof. dr hab. Bogusław Banaszak - Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego oraz dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ Kierownik Katedry Systemów Ustrojowych i Praw Człowieka. Komitet Organizacyjny - dr Leszek Kaczmarski.

W ramach zjazdu odbędzie się posiedzenie Komitetu Redakcyjnego "Przeglądu Prawa Konstytucyjnego" oraz Kolegium Redakcyjnego "Przeglądu Sejmowego". W programie sesji m.in. następujące panele: wybrane zagadnienia realizacji czynnego prawa wyborczego, zasady ustroju i prawa wyborczego, powszechność wyborów i ekonomiczne aspekty wyborów, zagadnienia prawa wyborczego.

 

 

„Kobieta w samorządzie"

Ruszyła rejestracja na VII Lubuski Kongres Kobiet, który odbędzie się 17 października br. w Pałacu Książęcym w Żaganiu pod hasłem „Kobieta w samorządzie". - Chcemy głośno mówić o tym, ile nasz samorząd zawdzięcza Kobietom, a z okazji jubileuszu samorządności pragniemy uhonorować Lubuszanki wyjątkowo zasłużone dla społeczności lokalnej – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak, zachęcając do rejestrowania się na kongres i wysyłania kandydatur do konkursu o tytuł Liderki Lubuskiego Samorządu.

W tym roku lubuskie kobiety zjadą do Pałacu Książęcego w Żaganiu. - Tematem kongresu będzie aktywność kobiet w strukturach samorządowych wszystkich szczebli, a także ich aktywność obywatelska - mówi marszałek. - W tym roku obchodzimy 25 lat samorządu, więc warto docenić kobiety, które go tworzyły i tworzą nadal. W ten sposób chcemy też podziękować wszystkim paniom, które na przestrzeni ostatnich 25 lat działały aktywnie na rzecz swoich Małych Ojczyzn.

Wniosek o nadanie tytułu LIDERKI LUBUSKIEGO SAMORZĄDU oraz regulamin konkursu znajdziecie Państwo poniżej. Na zgłoszenia czekamy do 5 października br.  Wnioski można składać mailowo na adres sekretariat.dp@lubuskie.pl oraz na adres Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego, ul. Podgórna 7, z dopiskiem „Konkurs". Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się oczywiście podczas tegorocznego Lubuskiego Kongresu Kobiet.

 W programie siódmego już, uroczystego spotkania lubuskich kobiet, znajdzie się sesja plenarna, debat, w której udział zapowiedziała m.in. Ewa Minge, oraz panele tematyczne. Będzie mowa m.in. o wpływie kobiet na kształtowanie małych samorządowych "ojczyzn", pojawią się też przykłady dobrych oraz inspirujących praktyk z zakresu aktywności obywatelskiej pań w organizacjach samorządowych i społecznych. Panele warsztatowe dotyczyć będą m.in. zdrowego stylu życia („NA SZPILKACH CZY W TRAMPKACH – LUBUSZANKA ZAWSZE ZDROWA"), kreowania publicznego wizerunku (prowadzenie:  Sylwia Majewska - trener biznesu, rozwoju osobistego, umiejętności medialnych, prezentacyjnych i interpersonalnych.), kulinarnych pasji oraz tego, jak zdobywać szczyty - dosłownie i w przenośni.  Zachęcamy do rejestracji i wyboru interesujących Panie (i Panów) paneli!

Rejestracji na tegoroczny VII Lubuski Kongres Kobiet można dokonywać klikając na formularz na stronie www.lubuskie.pl oraz na stronie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Formularz zgłoszeniowy regulamin konkursu oraz wniosek o tytuł Liderki Lubuskiego Samorządu na www.lubuskie.pl

 

Od profilaktyki do sukcesu sportowego

W dniach 17-19 września br. w Zielonej Górze odbywa się XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. W wydarzeniu bierze udział ponad 500 osób, głównie lekarzy. Hasło tegorocznego spotkania brzmi „Od profilaktyki do sukcesu sportowego". - Jednym z priorytetów zarządu województwa jest realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia. Samorząd województwa lubuskiego najwięcej w Polsce przeznacza na upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży, ale również na poprawę infrastruktury sportowej - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas otwarcia zjazdu 17 września br.

Zdrowie to zdrowy styl życia

- Od stylu życia i aktywności zależy nasze zdrowie. Nie ma lepszego wychowania, niż wychowanie przez sport. Samorząd województwa lubuskiego najwięcej w Polsce przeznacza na upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży, ale również na poprawę infrastruktury sportowej - mówiła marszałek. - „Mały Mistrz", „Umiem pływać", „MultiSport" te programy upowszechniamy i wdrażamy w naszym regionie. Mamy też własne pomysły. Mamy swój program budowy boisk do piłki siatkowej plażowej – powstało 111 takich boisk bardzo niewielkim nakładem finansowym - podkreślała. W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego powstały baseny m.in. w Międzyrzeczu, Sulechowie, Żaganiu i Zielonej Górze.

- Mój autorski projekt sprzed 7 lat „Lubuska Akademia Sportu" jest nadal realizowany. To znacznie więcej niż kolejny zrealizowany projekt – to sposób na życie. Sport to coś więcej niż tylko przysłowiowe zdrowie. To przede wszystkim rozwijanie swoich pasji, walka ze słabościami oraz motywacja do pokonywania przeszkód – zarówno tych w życiu osobistym, jak i w sporcie. Absolwenci Lubuskiej Akademii Sportu są wspaniałym przykładem na to, jak można łączyć pasję z pracą – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Marszałek podkreślała, że jednym z priorytetów zarządu województwa jest realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia. - Zależy nam na upowszechnianiu mody na zdrowy styl życia. To bardzo ważny priorytet naszej polityki regionalnej. Co roku organizujemy Lubuski Piknik Zdrowia, gdzie nasze podległe szpitale prezentują swoją ofertę. Do dyspozycji są również obiekty Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Pokazujemy, jak samemu zadbać o swoje zdrowie.  Mamy Lubuską Strategię Ochrony Zdrowia. Zdrowie wybraliśmy jako jedną z naszych inteligentnych specjalizacji. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami. Witam w najbardziej otwartym i tolerancyjnym regionie – dodała marszałek.   

Nowy rok akademicki, nowe wyzwanie  

Gości i uczestników zjazdu powitał JM  Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Rektor przedstawił krótką historię powstania uniwersytetu oraz osiągnięcia uczelni. Wszystko zaczęło się w 2001 roku, od połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Politechniki Zielonogórskiej. Wtedy startowano z ośmioma wydziałami, dziś jest ich 11 (od 1 października br. - 12). Kształci się na nich 14 tys. studentów, z czego 33 proc. to studenci kierunków technicznych i ścisłych. Mają do wyboru 59 kierunków, UZ ma 17 praw doktoryzowania i 5 praw habilitowania. Na starcie łącznie miał ich mniej niż 10. Osiem wydziałów może się poszczycić pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjne. Na uczelni pracuje 875 nauczycieli akademickich, w tym prawie 300 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 454 doktorantów.

Rektor słowa podziękowania skierował w stronę marszałek Elżbiety Anny Polak. – Dziękuję za wsparcie i przychylność. Pani marszałek stoi za naszymi wszystkimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi – dodał. Podkreśli, że Uniwersytet Zielonogórski jest jednym z głównych beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekty infrastrukturalne wyniosły prawie 155 mln zł, a większość z nich została zrealizowana po 2012 r. właśnie dzięki środkom unijnym. Dzięki nim wsparto m.in. budowę nowej biblioteki, Parku Naukowo-Technologicznego, akademika „Wcześniak".

Jak podkreślił rektor od 1 października ruszy nowy kierunek – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu. – Jest to wyniki współpracy – władz samorządowych, pani marszałek i parlamentarzystów, posłanki Bożenny Bukiewicz. Kierunek lekarski to największe wyzwanie, jakie stoi przed uczelnią. Ogromne zainteresowanie podczas rekrutacji pokazuje, że kierunek ten na zielonogórskiej uczelni był bardzo potrzebny. W październiku naukę rozpocznie 60 studentów – mówił rektor.  

Profilaktyka zdrowotna i aktywność fizyczna

Wykład inauguracyjny "Od profilaktyki do sukcesu sportowego" w kontekście sportu dzieci i młodzieży wygłosił Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dr n. med. Andrzej Bugajski. Profesor mówił o korzyściach wynikających z aktywności fizycznej. Przestrzegał przed zbytnim forsowaniem organizmu, posłużył się terminem „niedzielni wojownicy". Miał tu na myśli osoby, które przez większość tygodnia prowadzą spokojny, bierny tryb życia, a w czasie weekendu chcąc to nadrobić ulegają częstym kontuzjom. Podkreślał, jak ważną rolę pełnią rodzice w nabywaniu zachowań prozdrowotnych, zachęcał aby dzieci już od najmłodszych lat miały możliwość rozwoju. Znaczna część wykładu dotyczyła urazów w sporcie, obrażeń u dzieci, roli lekarzy sportowych oraz profilaktyki zdrowotnej (profilaktyka wczesna, profilaktyka pierwotna i profilaktyka III fazy).     

W uroczystym otwarciu wzięli udział parlamentarzyści, władze oraz pracownicy uczelni, członkowie zarządu PTMS oraz uczestnicy zjazdu. Moderatorem spotkania byłdr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ. Na koniec goście wysłuchali koncertu Justyny Nowaczyk z zespołem (Wydział Artystyczny UZ).

Gospodarzem XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej jest Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Tematem wiodącym XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej jest znaczenie aktywności fizycznej w prawidłowym funkcjonowaniu i rozwoju organizmu. Szereg badań prowadzonych w wielu ośrodkach na świecie jednoznacznie pokazuje, że sport stanowi ważne narzędzie wspomagające klasyczną terapię chorób przewlekłych. Jest elementem profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia, rehabilitacji, zmniejsza ryzyko przedwczesnego zgonu i ogranicza umieralność ogólną. Z powodu rosnącego zainteresowania aktywnością fizyczną szczególnie w starszych grupach wiekowych, istnieje konieczność wnikliwej analizy przed dopuszczeniem do uprawiania sportu. Ocenie bezpieczeństwa zdrowotnego sportowców służą rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Uniwersytet Zielonogórski reprezentują m.in. prof. Elżbieta Krasicka-Cydzik, prof. Jacek Kozioł, dr Katarzyna Arkusz oraz prof. Zbigniew Izdebski. Z referatami wystąpią również wykładowcy z uniwersytetów medycznych i Akademii Wychowania Fizycznego z całego kraju. Szczegółowe tematy prezentacji to np. rehabilitacja sportowa, nowe technologie w medycynie i żywienie sportowców.

XXXI Zjazd PTMS odbywa się pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Marszałka Województwa Lubuskiego, JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego i Prezydenta Miasta Zielona Góra. Partnerem konferencji jest natomiast Lubuska Federacja Sportu, Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz kwartalnik „Biology of Sport".

 

 

Kolejna edycja Międzynarodowej Wymiany Młodzieży

Zapraszamy wszystkie osoby zarejestrowane na stronie projektu yBBregions do zgłaszania chęci udziału w II turze zimowej, międzynarodowej wymiany młodzieży. Osoby zainteresowane uczestnictwem w działaniu projektu, które nie są jeszcze członkami projektowej społeczności powinny zarejestrować się na niniejszej stronie. Kolejna, III już edycja wymiany młodzieży w Brukseli odbędzie się w dniach 16 -29 listopada 2015 r.

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego http://lubuskie.pl/news/17155/16/Drugi-rok-program-Mlodziez-w-dzialaniu/ informujemy iż do 6 października 2015 r., wszyscy użytkownicy spełniający kryteria kwalifikowalności są zaproszeni do wyrażenia zainteresowania uczestnictwem w drugim działaniu projektu:

MIĘDZYNARDOWA WYMIANA MŁODZIEŻY, tura II – ZIMA 2015 która odbędzie się w terminie od 16 do 29 listopada 2015 w Brukseli.

W III edycji międzynarodowej wymiany młodzieży weźmie udział szesnaście osób: po cztery osoby z każdego regionu uczestniczącego w projekcie: Województwa Lubuskiego, Kraju Preszowskiego, Abruzji i Dubrownika-Neretwy.

Aby wyrazić swoje zainteresowanie udziałem w MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE MŁODZIEŻY w ww. terminie, prosimy o zalogowanie się na stronę yBBregions i poprzez menu-użytkownika uaktualnienie swojego profilu i zaznaczenie okienka opcji: „INTEREST TYE WINTER 2" (osoby dotąd nie zarejestrowane prosimy o stworzenie profilu).

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z kryterium kwalifikowalności, do udziału w MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE MŁODZIEŻY kwalifikują się osoby:

-w wieku od 18 do 25 lat;

-urodzone w Województwie Lubuskim i /lub mieszkające w Województwie Lubuskim -zatrudnione lub bezrobotne w tym osoby poszukujące pierwszej pracy

- i/lub będące uczniami lub studentami instytucji edukacyjnych, w tym uczelni wyższych mieszczących się w Województwie Lubuskim.

Prosimy o wzięcie pod uwagę, iż procedura selekcji odbywa się tylko drogą elektroniczną, dlatego prawdziwość wszelkich informacji, które użytkownicy umieszczają na swoim profilu yBBregions oraz w dokumentach przesyłanych drogą mailową zostanie zweryfikowana w późniejszym etapie selekcji na podstawie dokumentów, poświadczonych przez odpowiednie instytucje. Osoby podające nieprawdziwe informacje nie będą brane pod uwagę.

W przypadku pytań odnośnie procedury wyboru uczestników, prosimy o zapoznanie się z ww. informacją o selekcji opublikowaną na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz na stronie projektu http://www.ybbregions.eu.org/index.php/pl/

Projekt "yBBregions – Youth and Brussels Based" jest współfinansowany ze środków wspólnotowego programu "Młodzież w działaniu" na lata 2007-2013.

 

 

Nabór dla studentów i absolwentów na staże w Parlamencie Europejskim

Biuro Regionalne Województwa Lubuskiego w Brukseli informuje, iż do 15 października br. osoby zainteresowane odbyciem stażu w Parlamencie Europejskim mogą zgłaszać on-line swoje kandydatury.

Parlament oferuje możliwość realizacji rożnego rodzaju płatnych staży dla studentów oraz absolwentów. Wszystkie rodzaje staży są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Staże w PE są szansą dla młodych ludzi na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego oraz wiedzy o działalności i znaczeniu Parlamentu Europejskiego. Istnieje kilka opcji stażu, m.in. dla dziennikarzy czy dla tłumaczy pisemnych. Stypendia im. Roberta Schumana są skierowane do wszystkich absolwentów.

Obecnie trwa rekrutacja na trwające 5 miesięcy  płatne staże rozpoczynające się w marcu 2016 roku. Każdy ze stażystów Parlamentu otrzyma co miesiąc stypendium w wysokości ok. 1200 euro.  Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami i warunkami rekrutacji dostępnymi na stronie Parlamentu Europejskiego:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/20150201PVL00047/Traineeships
Na EuroparlTV dostępne jest również krótkie wideo informacyjne:

http://www.europarltv.europa.eu/pl/player.aspx?pid=c2e366a2-d10a-49c2-abff-a4d000e7dea6

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października 2015 roku o północy.  

 

 

Konferencja z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze wraz z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji nt.: „Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych", która odbędzie się 28 września 2015r. w Zielonej Górze.

Celem konferencji jest przedstawienie istotnych kwestii dotyczących problemów alkoholowych, w tym m.in. polską politykę wobec alkoholu, rozwiązywanie problemów alkoholowych jako zadanie własne samorządu gminnego, ograniczenie dostępności fizycznej alkoholu poprzez ograniczenie liczby punktów sprzedaży oraz określanie zasad ich usytuowania, a także jakość i skuteczność profilaktyki skierowanej do dzieci i młodzieży.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ulicy Podgórnej 7, w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Uprzejmie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 15 września 2015 roku faksem na nr 68 325 50 69 lub na adres e-mailowy sekretariat.ds@lubuskie.pl. Kontakt w sprawie konferencji z organizatorem w Zielonej Górze pod nr tel. 68 45 65 541 lub 68 45 65 265.

Koszty organizacji konferencji ponoszą organizatorzy, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestnicy konferencji ponoszą koszt dojazdu.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w  konferencji.

Do pobrania:

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

 

Zagłosuj na Park Narodowy Ujście Warty!

To już ostatnie dni głosowania na 7 nowych cudów Polski. Wśród kandydatów jest też lubuska ptasia oaza, czyli Park Narodowy Ujście Warty. 270 unikatowych gatunków ptaków sprawia, że jest to prawdziwy raj dla ornitologów, prawdziwa Rzeczpospolita Ptasia. Jesteśmy już bardzo blisko celu! Więc bierzmy się do roboty! Wystarczy oddać  głos za pomocą strony internetowej www.7cudow.national-geographic.pl. Głosowanie trwa do 22 września br. - Pokażmy całej Polsce, że Lubuskie ma swoje cuda! - zachęca marszałek Elżbieta Anna Polak.

Plebiscyt na 7 nowych cudów Polski zorganizował już po raz piąty miesięcznik "National Geographic Traveler".

PARK NARODOWY UJŚCIE WARTY – Rzeczpospolita Ptasia

To jeden z najcenniejszych pod względem ornitologicznym obszarów kraju. Powołano go dla ochrony rezerwatu przyrody „Słońsk", obejmuje rozlewiska Warty w jej dolnym biegu, kserotermiczne skarpy doliny Odry jak również wiele cennych zabytków kulturowych. Park jest miejscem toków i lęgów wielu gatunków ptaków./obecne są tu 270 gatunki np. rycyki, wodniczki, gęsi czy żurawie/. Zaobserwujemy tu zarośla wierzbowe, łęgi, pojedyncze okazałe wiązy. Jednym słowem, to raj ornitologów. Można tu wypatrzyć piękne i rzadkie ptaki, w czym pomagają np. wieże i tereny obserwacyjne, a także tzw. Ptasi Szlak – „Betonkę". Przez dolinę Warty wytyczono liczne szlaki rowerowe, piesze i kajakowe. Wszystko w zgodzie z naturą, tak by nie niszczyć flory i nie płoszyć fauny.

Na osoby biorące udział w konkursie czekają atrakcyjne nagrody.

 

 

"U progu jesieni"

Już w najbliższą niedzielę, 20 września br. w godz.11.00-16.00 w Muzeum Etnograficznym w Ochli odbędzie się impreza pt. "U progu jesieni".

Odwiedzający będą mieli okazję poznać etapy ręcznej obróbki lnu min. międlenie, cierlenie , przędzenie oraz obejrzymy animację teatralną baśni Marii Konopnickiej "Jak to ze lnem było".

"Łupaczka z tańcem", czyli żniwa kukurydziane po bukowińsku w wykonaniu zespołu "Watra" z Brzeźnicy wprowadzą w tradycyjne prace gospodarskie przy obróbce kukurydzy, którym towarzyszyć będzie śpiew  i tańce, do których grać będzie kapela Syrba. Imprezę wzbogacą występy zespołów folklorystycznych, kiermasz wyrobów rękodzielniczych,  warsztaty i konkursy dla dzieci, mała gastronomia i przejażdżki bryczką.

Bilet wstępu 6 zł

PROGRAM

Godz. 11.00 (scena)
Uroczyste otwarcie imprezy „U PROGU JESIENI"
- prezentacja gości i zaproszonych zespołów artystycznych

Godz. 12.00 (chata z Krobielewa)
Otwarcie wystawy „Skrzynie i kufry. Skąd i dokąd to..."

Godz.12.30 (scena)
„JAK TO ZE LNEM BYŁO"- animacja teatralna baśni M. Konopnickiej

Godz. 11.00 – 16.00 (zagroda z Krobielewa )
Prezentacje tradycyjnych prac gospodarskich przy obróbce lnu:
(międlenie, cierlenie, czesanie, przędzenie)

Godz. 13.30 – 15.00 (zagroda z Mariankowa)
Widowisko „ŁUPACZKA Z TAŃCEM" czyli żniwa kukurydziane po bukowińsku w wykonaniu bukowińskiego zespołu „Watra"z Brzeźnicy
- tradycyjne prace przy obróbce kukurydzy połączone ze śpiewem i zabawą

Ponadto:

Występ bukowińskiej kapeli Syrba, zespołów folklorystycznych, muzyka biesiadna w wykonaniu Grzegorza Więckowskiego, konkursy i warsztaty oraz zwiedzanie aktualnych ekspozycji, jarmark, mała gastronomia, przejażdżki  konną bryczką.

 

 

Stypendia dziennikarskie - Konkurs Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie. Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 października 2015 r.

Zaproszenie skierowane jest do dziennikarzy z Polski i Niemiec, którzy przygotowują artykuły lub reportaże (prasowe, radiowe, telewizyjne), fotoreportaże bądź publikacje internetowe (np. blogi dziennikarskie), a także książki dotyczące:

-        nowych wyzwań dla współpracy polsko-niemieckiej w zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej  w Europie i na świecie;

-        funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Europie;

-        codzienności współpracy w obszarach przygranicznych;

-        ekologii, także w kontekście europejskiej polityki energetycznej

Dofinansowanie może pokryć koszty kwerendy do artykułu lub reportażu (prasowego, radiowego, telewizyjnego), fotoreportażu, bądź publikacji internetowej, a także książki – w Polsce, Niemczech lub w krajach sąsiednich.

O stypendium mogą ubiegać się dziennikarze (z dorobkiem zawodowym) mieszkający na stałe w Polsce lub w Niemczech.  Stypendium wynosi maksymalnie 3.000 €  (jego wysokość zależy od charakteru kwerendy).

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
- CV oraz jedną reprezentatywną publikację;
- koncepcję planowanej pracy (maks. 4 000 znaków);
- plan realizacji stypendium (maks. 2 000 znaków);
- plan kosztów 

Wniosek może być sporządzony w języku polskim lub niemieckim.

Prosimy o przesyłanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej do 26 października  2015 r. na adres: joanna.czudec@fwpn.org.pl. Informacji o stypendiach udziela Joanna Czudec:

tel. + 48 22 338 62 65, E-mail: joanna.czudec@fwpn.org.pl

 

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?