środa, 19 sierpnia 2015

Trwają konsultacje na temat południowej obwodnicy Zielonej Góry. Oto uwagi czytelnika:

Uwagi Darka Dudy :
"Zakładane efekty zadania inwestycyjnego są nie do zaakceptowania. Obecny, znikomy ruch na drodze wojewódzkiej 279 nie daje żadnych argumentów za budową nowej drogi. Odciążenie Trasy Pn. za pomocą jednojezdniowego, poszatkowanego rondami i dużo dłuższego odcinka południowego jest co najmniej wątpliwe.
Jedynym z zakładanych efektów, który wydaje się rzeczowy jest aktywizacja gospodarcza terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie korytarza projektowanej drogi. Jednak koliduje on zdecydowanie z interesem znacznej, zwiększającej się z roku na rok, rzeszy aktywnych sportowo mieszkańców miasta, do których i ja się zaliczam. Projektowane warianty: I, II, III i IV ingerują w jedyny niepoprzecinany jeszcze ulicami obszar leśny o długości ok. 6 km i szerokości 4 km, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie zurbanizowanej części Zielonej Góry, który jest miejscem rekreacyjnym nie tylko dla pobliskich mieszkańców wielkich osiedli: Piastowskiego, Słonecznego, Łużyckiego i Przyjaźni, ale ze względu na duży parking przed Amfiteatrem również i dla tych z dalszych okolic. Na jego obrzeżach znajdują się, między innymi – miejskie kąpielisko, skansen, ośrodek rekreacji konnej i winnica. Przez las wytyczono wiele szlaków turystycznych, w tym dwie Pętle Zielonogórskie – Dużą (szlak niebieski) i Małą (zielony), a także tras nordic walking, rowerowych. Odbywa się tu wiele cyklicznych imprez sportowych o zasięgu krajowym jak Cross Zielonogórski, Lubuski Maraton Szlakiem Wina i Miodu, Grand Prix MTB Amatorów, Mistrzostwa Polski w Nordic Walking, czy Ultramaraton "Nowe Granice". A na co dzień jest to idealne miejsce do spacerów, biegania, nordic walking, kolarstwa górskiego, narciarstwa, czy jazdy konnej.
Wobec powyższego nie zgadzam się na ingerowanie gospodarczo w ten obszar i niszczenie cennych terenów rekreacyjnych naszego miasta. Aktywizacja gospodarcza południowej części Zielonej Góry powinna mieć miejsce poniżej tego obszaru, na południe od drogi 279 i tam ewentualnie należy szukać miejsca dla nowej sieci dróg, o ile będzie taka potrzeba
nadesłano poprzez FB

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?