środa, 26 sierpnia 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

 

 

 

GZ.II.0620.1.161.2015                                                                                Zielona Góra, 26.08.2015 r.

 

 

 

 

 

 

Newsletter nr 161

 

 

 

 

 

Konferencja prasowa

W czwartek, 27 sierpnia br. o godz. 11.00 w sali prasowej urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze odbędzie się konferencja prasowa, w której wezmą udział: Alicja Makarska – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Zdzisław Smoła – Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji, Paweł Bajran – kierownik wydziału transportu i infrastruktury oraz Andrzej Klauza – główny specjalista w wydziale transportu i infrastruktury.

Temat: Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich.

 

2 mln zł na kierunek lekarski

2 mln zł trafi na konto Uniwersytetu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na działalność kierunku lekarskiego. Będzie to pierwsza transza z zapisanej w Wieloletnim Planie Finansowym kwoty 6 mln zł. Przekazanie środków to dopełnienie działań wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią, a samorządem województwa zakładającego współpracę na rzecz utworzenia medycyny. Wszystkie zapisy dokumentu zostały przez samorząd województwa zrealizowane. - To bardzo ważne, żeby wesprzeć uczelnię na początku prowadzenia kierunku – mówiła podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak.

Porozumienie pomiędzy uczelnią, a samorządem województwa podpisane zostało 22 lutego 2012 roku. W dokumencie marszałek Elżbieta Anna Polak zobowiązała się, że szeroko wesprze wszelkie działania związane z dążeniem do uruchomienia kształcenia lekarzy na UZ. - Samorząd województwa zobowiązał się do realizacji szeregu zdań. Przede wszystkim do przygotowania infrastruktury w szpitalu wojewódzkim z Zielonej Górze i zadbania o kadrę , która stanowić będzie podstawę dla nowo utworzonego kierunku lekarskiego. W porozumieniu znalazł się także zapis dotyczący współfinansowania jego działalności – wyjaśniła marszałek.  Decyzją sejmiku województwa w Wieloletnim Planie Finansowym na utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim zarezerwowano 6 mln zł.  26 sierpnia br. podpisana została umowa zakładająca przekazanie pierwszej transzy w wysokości 2 mln zł. - To środki na wynagrodzenia dla kadry i wyposażenie sal dydaktycznych. W przyszłorocznym budżecie będą to 4 mln. zł. – wyjaśniła marszałek, która miała jeszcze jedną dobrą wiadomość dla uczelni. - Zarząd województwa podczas posiedzenia 25 sierpnia rozpatrzył wniosek uczelni i postanowił przyznać dodatkowo 350 tys. zł na wyposażenie dziekanatu. Ten budynek już wcześniej postanowiliśmy przekazać uczelni w trwały zarząd – mówiła.

Zadowolenia z podpisane umowy nie krył rektor uniwersytetu prof. Tadeusz Kuczyński. - To wielka szansa dla naszej uczelni. Ale to także szansa na podwyższenie usług szpitalnych. Wraz z kadrą naukową podniesie się jakość i poziom leczenia. Te dwa miliony w tym roku i 4 w następnym to znakomity początek i jestem z tego bardzo zadowolony – tłumaczył.

Szpital kliniczny – droga do przekształcenia

Podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak wyjaśniła także niejasności związane z przekształceniem szpitala wojewódzkiego w kliniczny. – Zarząd proceduje nad uchwałą przekształceniową szpitala, gdzie stuprocentowym udziałowcem będzie samorząd województwa. Następnie 51% udziałów przekażemy uczelni. W jakiej formie, to kwestia ustaleń – tłumaczyła.

Jednak jak podkreślała marszałek pod uwagę brany jest także wariant, w którym organem tworzącym jest Uniwersytet Zielonogórski i to on przejąłby szpital tworząc spółkę. Obecnie tylko taka opcja daje szansę na pozyskanie unijnych środków. Jednak jak podkreślała marszałek trwają rozmowy z ministerstwem w tej sprawie. Trzeci wariant zakłada, że kierunek lekarski prowadzony będzie na bazie obcej. – I w takiej formie zaczniemy. Umowa jest już przygotowana. Będzie to jednak forma przejściowa. To da nam czas na dalsze procedowanie i wybór opcji najlepszej dla szpitala, uczelni, ale przede wszystkim dla pacjentów. Musimy przeprowadzić ten proces bezpiecznie i prorozwojowo - wyjaśniła.

 

 

Rusza wojewódzki program zdrowotny: Zdrowe płuca Lubuszan

To pierwszy program polityki zdrowotnej o zasięgu wojewódzkim. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął  właśnie konkurs na wczesną diagnostykę chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców naszego regionu. – Badania w ramach programu będą darmowe. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Program skierowany jest do osób nałogowo palących papierosy między 55 a 80 rokiem życia. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji po 7 września.

Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego – to pełna nazwa pierwszego wojewódzkiego programu profilaktycznego. Właśnie rozstrzygnięty został konkurs ofert, do którego zgłaszać się mogły szpitale i przychodnie w województwie, chętne by realizować darmowe badania. – Program to wynik przyjęcia Strategii Ochrony Zdrowia. Będziemy go realizować niezależnie od programów krajowych. Wskazania do jego realizacji wynikają z postawionej w regionie diagnozy – wysoka śmiertelność wynikająca z nowotworów i innych chorób układu oddechowego. To oczywiście wynik palenia papierosów – mówiła podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak. Diagnozę tę potwierdziła lek. med. Hanna Łuczak-Aszkowska – ordynator oddz. pulmonologii i onkologii pulmonologicznej szpitala w Zielonej Górze. - Nowotwory układu oddechowego są najczęstsze w Polsce. Jest to żniwo wieloletniej mody na palenie. Każdego roku w Polsce ok. 20 tys. osób choruje i prawie tyle samo umiera na nowotwory płuc – wyjaśniła.  - Program ten na pewno nie poprawi sytuacji w sposób drastyczny. Wynika to z krótkiego czasu jego trwania i tego, że skierowany jest do wąskiej grupy odbiorców. Chodzi głownie o wykrycie jak największej liczby nowotworów we wczesnych postaciach – dodała.

Palisz? Zbadaj płuca

Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował, że na realizację badań przeznaczy 200 tys. zł. W ramach badań odbędą się dwie wizyty u lekarza specjalisty w zakresie pulmonologii oraz wykonanie niskodawkowego badania tomografem komputerowym (LDCT) klatki piersiowej (wraz z opisem). Populacja objęta badaniem to mieszkańcy województwa lubuskiego w wieku 55-80 lat, którzy palą od co najmniej 30 lat przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie (ze wskaźnikiem minimum 30 tzw. paczko-lat) lub palili w przeszłości i rzucili palenie 15 lat temu bez wcześniejszych objawów choroby nowotworowej.

- Nasz program otrzymał pozytywną ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych. Statystyki pokazują, że rak płuc jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w województwie. Jako samorząd chcemy zapobiegać tym negatywnym trendom – wyjaśnia Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa.

Jak podkreślała Mirosława Dulat, zastępca dyrektora departamentu ochrony zdrowia urzędu marszałkowskiego, do udziału w programie nie potrzebne jest skierowanie. – To bardzo ważna informacja dla pacjentów. Lekarz rodzinny oczywiście może poinformować pacjenta, że się kwalifikuje, natomiast skierowanie nie jest potrzebne – tłumaczyła.

Jest diagnoza, mamy receptę

W województwie lubuskim, podobnie jak w kraju, występuje coraz wyraźniejsze i przybierające na sile starzenie się społeczeństwa. Ryzyko zachorowania na nowotwory wzrasta wraz z rozwojem cywilizacji, a co za tym idzie narażeniem na wciąż nowe czynniki rakotwórcze. W województwie lubuskim w 2012 roku na nowotwory złośliwe układu oddechowego zmarło 606 osób, w tego 419 mężczyzn oraz 187 kobiet. Współczynnik na 1 tys. osób wyniósł 1,61. Zgony przeważały u osób pomiędzy 60-64 rokiem życia. Zarówno u kobiet jak i u mężczyzn największa umieralność była spowodowana głównie nowotworami oskrzeli lub płuc.

Zdrowe płuca Lubuszan

W grudniu 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął dokument pn. Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie chorób układu oddechowego w województwie lubuskim na lata 2014- 2020, w którym jako cel strategiczny określono „zapewnienie mieszkańcom województwa lubuskiego dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w zakresie chorób układu oddechowego”. Natomiast jednym z celów szczegółowych przyjętego dokumentu jest podejmowanie inicjatyw w kierunku tworzenia i realizacji lokalnych programów polityki zdrowotnej, umożliwiających wykonywanie badań przesiewowych, adresowanych do populacji osób z grupy ryzyka (palacze tytoniu, osoby obciążone wywiadem rodzinnym pod kątem chorób nowotworowych, osoby pracujące w narażeniu zawodowym, etc.), obejmujących badanie RTG klatki piersiowej, spirometrię, niskodawkową tomografię komputerową LDCT, dające szanse na wcześniejsze wykrycie schorzeń układu oddechowego, POChP, gruźlicy, chorób śródmiąższowych.

Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego został pozytywnie zaopiniowany przez prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. To pierwszy tego typu program realizowany przez Samorząd Województwa Lubuskiego.

TU SIĘ ZBADASZ W RAMACH NASZEGO PROGRAMU

1)       Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.:

Wojewódzka Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wlkp.

rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00, w czwartek do godz. 18.00

tel. do rejestracji 95 7331 862

Miejsce wykonywania Tomografu Komputerowego LDCT:

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

2)       Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczo-Kardiologiczny sp. z o. o w Torzymiu:

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Wojska Polskiego 52, 66-235 Torzym

rejestracja osobista lub telefoniczna

poniedziałek od godz. 8.00 do 18.00

§  od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 15.00

tel. do rejestracji: 785 910-110

Miejsce wykonywania Tomografu Komputerowego LDCT:

Nowy Szpital w Świebodzinie, ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin,

Starmedica – Centrum Diagnostyki Obrazowej w Słubicach, ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice

3)       Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze:

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra:

rejestracja do Poradni: wtorek od godz.10.00 do 12.00

tel. 68 329 65 05

Miejsce wykonywania Tomografu Komputerowego LDCT:

Zakład Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze

4)       105 Kresowy Szpital Wojskowy z przychodnią SP ZOZ  w Żarach:

Poradnia Pulmonologiczna,

ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary, budynek nr 23, piętro I, pok. nr 110

rejestracja osobista lub telefoniczna od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00,

tel. 68 477 12 19, 68 477 12 14

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy - Filia Żagań

ul. Żelazna 1a, 68-100 Żagań, pok. nr 37

rejestracja osobista lub telefoniczna od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 18.00,

tel. 68 477 12 04, 68 477 12 05

Miejsce wykonywania Tomografu Komputerowego LDCT:

Pracownia Diagnostyki Obrazowej, ul Domańskiego 2, 68-200 Żary, budynek nr 11

 

 

Szpital w Gorzowie robi zakupy: nowy sprzęt za miliony

Już niedługo do gorzowskiego szpitala trafi nowy sprzęt wart ponad 5 mln zł. Będą to: tomograf komputerowy, ambulans specjalistyczny typu C, aparat RTG oraz aparat RTG z ramieniem C. Nowoczesna aparatura to lepsza diagnostyka, skuteczniejsze leczenie, a także większe bezpieczeństwo pacjentów i personelu. 26 sierpnia br. w urzędzie marszałkowskim odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o., podczas którego wyrażono zgodę na zakup nowego sprzętu.

Koszt ambulansu specjalistycznego typu C wraz ze sprzętem medycznym to kwota 389 tys. zł, aparatu RTG - 640 tys. zł oraz aparatu RTG z ramieniem C - 290 tys. zł. Zdecydowano również o zakupie tomografu komputerowego w ramach realizacji programu zdrowotnego pn. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych w zakresie zadania „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” do kwoty 3,8 mln zł współfinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Udział własny szpitala nie przekroczy kwoty 1,5 mln zł.

W spotkaniu uczestniczyli: marszałek Elżbieta Anna Polak, wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, członkowie zarządu: Bogdan Nowak i Alicja Makarska, Mirosława Dulat – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia, Dyrektor Biura - Audytor Wewnętrzny - Wojciech Filipczak oraz prezes szpitala Ryszard Hatała i wiceprezes dr hab. n. ekon. Adam Adamczyk.   

 

 

Kolejne spotkanie ze związkami zawodowymi ws. szpitala klinicznego

Zarząd Województwa Lubuskiego oraz Rektor i Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego spotkali się z zespołem negocjacyjnym – przedstawicielami zakładowych związków zawodowych zielonogórskiego szpitala. Podczas spotkania mowa była o utworzeniu uniwersyteckiego szpitala klinicznego, omówiono też warianty przekształcenia zielonogórskiej lecznicy.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu Województwa: marszałek Elżbieta Anna Polak i członkowie Zarządu - Alicja Makarska i Bogdan Nowak, dyrektorzy szpitala w Zielonej Górze Zbigniew Hupało i Jarosław Sieracki, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński, Kanclerz UZ Katarzyna Łasińska, radczyni prawna Roksana Skorecka oraz dyrektorzy Departamentu Ochrony Zdrowia UMWL Tomasz Wróblewski i Mirosława Dulat. Ze strony związków zawodowych uczestniczyli m.in.: Bogusław Motowidełko z Zarządu Regionu Zielonogórskiego NSZZ „Solidarność”, Monika Bocian z Rady OPZZ woj. lubuskiego, Bogusława Kornowicz z Federacji Związków Zawodowych woj. lubuskiego, Teresa Florczyk ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w zielonogórskim szpitalu, Leszek Grześko i Krzysztof Grabski ze Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w zielonogórskim szpitalu oraz Stanisława Swadowska z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w zielonogórskim szpitalu.

Wstrzymujemy procedowanie, nie ma presji czasu

Marszałek Elżbieta Anna Polak poinformowała, że Zarząd Województwa opracował projekt uchwały o przekształceniu szpitala w spółkę i skierował go do konsultacji. Obecnie dalsze procedowanie jest jednak wstrzymane do chwili otrzymania opinii z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju co do możliwości pozyskiwania przez nowy podmiot prawny funduszy z krajowych programów operacyjnych (głównie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). Przypomniała, że negatywne stanowiska związków zawodowych (NSZZ „Solidarność” i OPZZ) w sprawie przekształcenia zielonogórskiego szpitala w spółkę zostały przez Zarząd Województwa odrzucone. Sprawy pracownicze, podnoszone przez związkowców, podczas przekształcenia szpitala reguluje art. 81 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym pracownicy przekształconego szpitala z dniem przekształcenia stają się pracownikami nowej spółki. Wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki pracowników pozostają niezmienne i dotyczy to również warunków pracy i płacy. Formuła spółki gwarantuje przejrzystą gospodarkę finansową szpitala i przede wszystkim – daje możliwości pozyskiwania dodatkowych pieniędzy, spoza kontraktu z NFZ.

– Musimy mieć gwarancję, że szpital w nowej formule prawnej dostanie pieniądze z POIiŚ, gdyż to nam się najzwyczajniej opłaca – argumentowała marszałek. – Procedowanie nie powinno się odbywać pod presją czasu. Chcemy się dobrze przygotować. Chcemy wybrać taki wariant przekształcenia, który będzie korzystny zarówno dla pacjentów, jak i dla szpitala oraz uczelni.

Jaki to wariant? W grę wchodzą trzy warianty. Pierwszy zakłada, że formuła prawna szpitala pozostanie bez zmian (SP ZOZ), natomiast kierunek lekarski będzie funkcjonował na podstawie umowy między szpitalem a Uniwersytetem Zielonogórskim o udostępnieniu bazy szpitalnej dla potrzeb kierunku lekarskiego. Stosowna umowa jest już gotowa. Drugi przewiduje, że powstanie spółka z 51-procentowym udziałem Uniwersytetu i 49-procentowym udziałem samorządu województwa. Trzeci zakłada, że powstanie spółka ze 100-procentowym udziałem Uniwersytetu. Wówczas organem założycielskim szpitala byłaby uczelnia.

- Dajemy gwarancję, że Zarząd Województwa przeprowadzi proces przekształcenia sprawnie i skutecznie, podobnie jak zrobiliśmy to w przypadku szpitala gorzowskiego, co potwierdziła ostatnia kontrola NIK – podkreśliła marszałek.

Związki i kolejna wersja „Pakietu  Socjalnego”

Strona związkowa podczas spotkania złożyła na ręce marszałek Polak kolejną już wersję projektu „Pakietu Spraw Pracowniczych, Socjalnych i Związkowych”, domagając się jednocześnie wyznaczenia przez marszałek zespołu negocjacyjnego oraz podjęcia negocjacji.

Przypomnijmy. Najnowsza wersja „Pakietu” (nr 4), którą przyniosły związki na spotkanie, jest czwartym z kolei tego typu dokumentem. Z wcześniej przygotowywanych przez siebie wersji związkowcy się wycofywali, odmówili także podpisania protokołu rozbieżności pomiędzy pierwotną wersją przygotowaną przez Zbigniewa Hupałę, Dyrektora Szpitala (nr 1) a swoją (nr 2). Jedna z ostatnich propozycji dokumentu (nr 3)została przedłożona dyrektorowi 12 sierpnia 2015 r.  Podczas dzisiejszego spotkania ponownie uznali tę wersję za nieaktualną, przedkładając marszałek Elżbiecie Polak nową (nr 4).

Wobec tych okoliczności marszałek Elżbieta Anna Polak oświadczyła, że przedłożony najnowszy dokument niezwłocznie przedstawi Zarządowi Województwa Lubuskiego, dodając, że to Zarząd – jako pięcioosobowy organ kolegialny – podejmie decyzję w sprawie ewentualnego rozpoczęcia negocjacji.

Marszałek Polak zaapelowała na koniec do związkowców o otwartość na zmiany: - Musimy być otwarci na nowe wyzwania. Uważam, że wyznacznikiem rozwoju jest właśnie zdolność do dokonywania zmian.

 

 

RPO – Lubuskie 2020 - ruszają kolejne konkursy

Ruszają kolejne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. 25 sierpnia br. zarząd województwa podjął decyzję o ogłoszeniu 7 konkursów – 2 w ramach Osi Priorytetowej (OP) 7 Równowaga Społeczna i 4 w ramach OP 8 Nowoczesna Edukacja. Ogłoszony został także pierwszy konkurs na dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, skierowany do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry na Ograniczenie niskiej emisji w miastach. Alokacja w ramach wszystkich ogłoszonych konkursów wynosi blisko 87 mln zł.

Ogłoszone nabory

3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 30 mln zł

Termin rozpoczęcia naborów – III kwartał 2015 r.

Typy projektów:

- Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego;

- Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych;

- Inwestycje z zakresu budownictwa zeroemisyjnego;

- Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa.

7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 4 mln zł.

Rozpoczęcie naboru – III kw. 2015 r.

Typy projektów:

- tworzenie podmiotów integracji społeczno-zawodowej, m.in CIS, KIS;

- wparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej;

- poszukiwane i testowanie długookresowych źródeł finansowania

 podmiotów integracji społecznej.

7.4.2 (ZIT) Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 13 mln zł

Rozpoczęcie naboru – III kw. 2015 r.

Typy projektów:

- tworzenie i działalność podmiotów integracji społecznej;

- wparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej;

- poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej.

8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 10 mln zł.

Rozpoczęcie naboru – III kwartał 2015 r.

Typy projektów:

- tworzenie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego;

- rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne;

- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego.

8.1.3 (ZIT) Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 2,8 mln zł.

Rozpoczęcie naborów – III kw. 2015 r.

Typy projektów:

- tworzenie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego;

- rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia;

- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 5 mln zł.

Rozpoczęcie naborów – III kw. 2015 r.

Typy projektów:

Realizacja programów edukacyjnych szkół w zakresie:

- kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy;

- opieki psychologiczno-pedagogicznej;

- rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym dla uczniów;

- szkoleń, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych. 

8.2.3 (ZIT) Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów – 21,8 mln zł

Rozpoczęcie naborów – III kw. 2015 r.

Typy projektów:

Realizacja programów edukacyjnych szkół w zakresie:

- kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy;

- opieki psychologiczno-pedagogicznej;

- rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym dla uczniów;

- szkoleń, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych.

Więcej informacji na stronie www.rpo.lubuskie.pl

 

Będzie porozumienie w sprawie Projektu modernizacji Odry

25 sierpnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego zaakceptował treść Porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Projektu „Odra-Vistula Flood Management Project” finansowanego ze środków Banku Światowego, w tym wspólnego przeprowadzenia postępowania w trybie procedury QCBS (Quality and Cost Based Selection) zgodnie z Instrukcją Banku Światowego.

Porozumienie będzie realizowane przez dwie jednostki organizacyjne tj. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze i Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

Koszt ww. projektu dla naszego województwa wyniesie ok. 460 mln zł, na które składać się będą następujące zadania:

1. Ochrona przeciwpowodziowa miasta: Nowa Sól

a)       Nowa Sól- Pleszówek – etap I,

b)       Nowa Sól- Pleszówek-  etap II.

2. Wężyska- Chlebowo (poniżej Krosna Odrzańskiego)- budowa nowego wału przeciwpowodziowego

3. Ochrona przeciwpowodziowa miasta: Słubice

Odra-Vistula Flood Management Project, to nazwa projektu modernizacji Odry i Wisły, która ma rozpocząć się w 2016 roku. Warta ponad miliard złotych inwestycja ma być współfinansowana przez Bank Światowy, Unię Europejską i rząd polski.

 

 

Zaproszenie do konsultacji 

25 sierpnia br. zarząd województwa przyjął uchwałę o rozpoczęciu konsultacji dokumentów dotyczących Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego. Konsultacje potrwają do 15 września 2015 r.

Forma konsultacji:

  1. konsultacje pisemne – opinie do projektu  uchwały w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na adres:
    ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego
    z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
  2. drogą elektroniczną – na adres: sekretariat.ds@lubuskie.pl

 

 

Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl


tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?