czwartek, 20 sierpnia 2015

Co z południową obwodnicą Zielonej Góry?

W zaproponowanych koncepcjach przebiegu obwodnicy nie znajduję żadnego wariantu wartego poparcia, potraktowania serio czy w ogóle rozpatrzenia. Propozycje to zwykłe planistyczne kreski na mapie, wykonane z dużą rozrzutnością. Autorzy zdają się mieć za nic wszelką oszczędność, szastają publicznymi środkami, planując drogę- widmo.

Istniejące badania dotyczące SDR w ogóle nie pozwalają sądzić że istnieje uzasadniona potrzeba budowy drogi dublującej istniejącą drogę publiczną Świdnica- Racula, już dziś stanowiąca południową obwodnicę Zielonej Góry. Szosę tą cechuje niskie natężenie ruchu.

Podpisałbym sie pod znacznie skromniejszym projektem, który obejmowałby modernizację istniejącej drogi publicznej Świdnica- Ochla- Kiepłin- Drzonków- Racula, wraz z budową:
- obwodnic Ochli, Świdnicy, Kiełpina, Drzonkowa wraz z Raculą.

Nie chodzi tyle o sam fakt obwodnicy południowej- bo taka już przecież istnieje, łączy Raculę ze Świdnicą, co o sposób jej planowania. Widząc te liczne warianty i propozycje, mam wrażenie, że osoba która nigdy nie była w tym miejscu, wyrysowała kreskę na mapie. Jest to jakieś kuriozum: planowany przebieg trasy przecina lasy i nie obsługuje terenów zamieszkanych. Gdzie są analizy wielokryteriowe, czy oddziaływania na środowisko, wymagane przy takich propozycjach? Jak więc traktować je poważnie?

Skoro rozpatruje się wiele kryteriów przebiegu trasy, dlaczego brak jest wariantu najtańszego- modernizacji istniejącej szosy Świdnica- Racula wraz z budową obejść, obwodnic miejscowości na jej trasie? Droga taka będzie nieco bardziej kręta, ale znacznie tańsza w realizacji.

Sądzę że nawet taka inwestycja będzie przesadą przy tak niewielkim ruchu w tym korytarzu transportowym, który przecież już istnieje. Istnieją dane n/t ruchu na tej trasie (SDR) i jest on niewielki. Dodatkowo- zbudowano w Zielonej Górze nową trasę łączącą ul. Wrocławską z ul. Nowojędrzychowską, i ruch na niej jest także niewielki. 

W załączniku- dołączyłem mój własny, alternatywny wariant trasy która całkowicie omija Las Piastowski - wykorzystuje już istniejącą, mało używaną starą obwodnicę południową, powstałą przed II wojną światową, jako południowa obwodnica miasta Zielona Góra dla celów militarnych.

Wnoszę o ogłoszenie konsultacji społecznych ponownie, na nowo, podając ceny wszystkich wariantów, przy czym zaproponowany przeze mnie wariant - powinien być- jak sądzę- najtańszym.

Oprc. na podst. Mapy Google, uż. dozw. do celów eduk.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?