piątek, 17 lipca 2015

Odpowiedź władz miasta na zarzuty o niską jakość komunikacji zbiorowej


Jakiś czas temu opublikowaliśmy dokument sprzed kilku lat dot. komunikacji publicznej w Zielonej Górze.

Wady naszej komunikacji: 
Niskie częstotliwości kursowania na wszystkich liniach poza kilkoma. Brak atrakcyjnych cykliczności (cykl co 10, 20 , 30 minut) w kursowaniu poza kilkoma wyjątkami. System biletowy uniemożliwiający przesiadki. Brak skomunikowania istotnych obszarów miasta komunikacją miejską. Brak skomunikowania historycznego centrum miasta. Niska liczba korzystających z komunikacji miejskiej dziennie. Brak dworców i węzłów przesiadkowych. Brak systemu Park & Ride. Deficyt: dotacje pokrywające istotną część kosztów przedsiębiorstwa. In plus: system informacji w czasie rzeczywistym, automaty biletowe.

Propozycje zmian

-Wprowadzenie systemu Park& Ride na linii „0 / 80”, wykorzystując już istniejące parkingi na ul. Wrocławskiej (pętla „0” oraz nowy parking przy cmentarzu) oraz zmiana rozkładu na tej linii na cykliczny (kursy co 20 minut)

-Kompleksowa przebudowa rozkładów jazdy celem osiągnięcia cyklu na większości linii.

-Wynajęcie konsultantów celem przebudowy układu linii. Wzorem Poznania: zmniejszenie liczby linii poza szczytem komunikacyjnym, wprowadzenie systemu biletowego umożliwiającego przesiadki- także dla biletów papierowych, mogących mieć charakter czasowych, wprowadzenie punktów przesiadkowych- węzłów.

-Komunikacja miejska na nowych ulicach: propozycje Ceramiczna, Francuska, Dolina Zielona, Ogrodowa etc. Pętle uliczne. Propozycja- ucieczka z głównych ulic na ulice osiedlowe.

-Powrót kom. miejskiej do centrum miasta. Nowe węzły przesiadkowe- propozycje: pl. Matejki, pl. Pocztowy, ewentualnie pl. Bohaterów.

-Węzeł przesiadkowy przy dworcu, pod wiaduktem. Propozycja nowego węzła przy ul. Podgórnej (hala targowa)

-W związku z przebudową centrum miasta możliwość powrotu kom. miejskiej do historycznego centrum (np. na ul. Kupiecką, a nawet ul. Żeromskiego). Analiza.


-Propozycje na przyszłość: związek komunikacyjny, wykorzystane torów dla szynowej kom. miejskiej i aglomeracyjnej, system infotainment w autobusach.

20 września 2012 20:38

Poniżej uwagi władz miasta do propozycji z 2012 roku.

Autobusy linii „0” i „80” kursują na przemian co 15 minut. Na pętli przy ulicy Wrocławskiej istnieje możliwość zostawienia samochodu i przesiadki do autobusów komunikacji miejskiej.

Nowy rozkład jazdy dla wszystkich linii autobusowych wprowadzony został od 1 stycznia 2015 roku po zgodnym połączeniu miasta z Gminą. Rozkłady jazdy wszystkich linii zostały zaplanowane w taktach czyli równych odstępach między kursami. Dla większości linii w godzinach szczytu częstotliwość kursów została przyjęta na poziomie atrakcyjnych cykli wynoszących 30 minut. Autobusy podstawowej linii nr „8” kursują jeszcze częściej - co 15 minut.
Układ linii wprowadzony od stycznia 2015 roku został zaplanowany przy współpracy z firmą PTC Marcin Gromadzki (najlepsi specjaliści w konstrukcji skoordynowanych rozkładów jazdy w Polsce). Przy okazji zmian w rozkładach jazdy dopasowane zostały jeszcze lepiej do rzeczywistych warunków ruchu czasy międzyprzystankowe, które zmieniają się w zależności od pory i typu dnia. Dzięki temu autobusy na przystanki przyjeżdżają punktualnie. Większość linii autobusowych „spotyka się” na przystankach „Dworzec PKP” (planowana w tym miejscu budowa centrum przesiadkowego) gwarantując możliwość skorzystania z połączeń przesiadkowych.
W marcu 2012 roku Miasto wprowadziło do oferty bilet elektroniczny. Jedną z funkcji biletu jest „elektroniczna portmonetka” – pasażer płaci za ilość przejechanych przystanków. Ponadto jeśli od wylogowania w jednym autobusie do zalogowania w drugim nie minie więcej niż 20 minut system pobiera opłatę jak za przejazd jednym pojazdem (bez względu na to ile przystanków przejedziemy za bilet normalny nie zapłacimy więcej niż 3 zł). Opcja ta jest bardzo korzystna dla pasażerów przesiadających się. Kolejną zaletą elektronicznego biletu jest możliwość przejazdu odcinka do dwóch przystanków w cenie 1 zł (zarówno bilet normalny jak i ulgowy). Miasto Zielona Góra nie przewiduje wprowadzenia papierowego biletu czasowego.
Ulice Ceramiczna, Francuska i Dolina Zielona są to ulice osiedlowe (garby spowalniające, parkingi) i nie są przystosowane do przejazdów autobusów. Przy ulicy Jaskółczej (przy skrzyżowaniu z ulicą Ogrodową) zlokalizowane są przystanki autobusów linii nr „0” i „27”, które realizują z tych przystanków kursy na przemian co 15 minut.
Przy placach Matejki, Pocztowym czy przy placu Bohaterów nie ma możliwości wjazdu autobusami ponieważ ulice są zbyt wąskie, autobusy się tam po prostu nie zmieszczą – wzdłuż tych ulic zlokalizowane są parkingi.
Autobusy większości linii zielonogórskiej komunikacji zjeżdżają się gwieździście z różnych stron miasta do przystanków położonych przy Dworcu PKP. W najbliższym czasie planowana jest budowa w tym miejscu centrum przesiadkowego. Przy Hali Targowej przy ul. Podgórnej nie ma miejsca na centrum przesiadkowe (postój taxi i parking dla samochodów). W pobliżu w/w parkingu znajdują się 4 przystanki. Z przystanku Szpital Wojewódzki przy ulicy Waryńskiego autobusy linii nr „0”, „8”, „19”, „20”, i „80” w dzień roboczy realizują 194 kursy (w ciągu godziny autobusy odjeżdżają co 3-6 minut), w soboty  147 w dni świąteczne 130 kursów.
Ulica Kupiecka oraz ulica Stefana Żeromskiego to obecnie miejski deptak i miejsce to jest przeznaczone do celów kulturalno-rozrywkowych. Ponadto mała architektura, ogródki  i nasadzenia uniemożliwiają wjazd  autobusu na deptak. W pobliżu deptaka jest  8 przystanków, z których autobusy odjeżdżają w różnych kierunkach i to z pewnością odpowiada Mieszkańcom Zielonej Góry.
Miasto Zielona Góra ma podpisane porozumienie z Gminą Zabór w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, a Gminy Świdnica i Czerwieńsk postanowiły samodzielnie wykonywać transport lokalny na swoim terenie. Jeżeli będzie ze strony innych Gmin zainteresowanie wspólnym transportem lokalnym Miasto rozważy powołanie związku komunikacyjnego.
Jeżeli chodzi o wykorzystanie torów dla szynowej komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej to nie ma możliwości wykorzystania czegoś co nie istnieje, a tory zostały zlikwidowane.

We wszystkich autobusach MZK umieszczone są panele LCD, na których umieszczane są niezbędne informacje dot. komunikacji miejskiej, różnych akcji na terenie Miasta Zielona Góra, Policji, Straży Pożarnej oraz reklamy wizyjne.

Pragnę również zauważyć, że w rankingu Gazety Wyborczej opublikowanym w dniu 22 listopada 2013 roku, w którym mieszkańcy 23 największych miast oceniali jakość życia w ich Miastach, Zielona Góra została sklasyfikowana na 6 miejscu, a komunikacja publiczna na drugim w Polsce.

Proszę zatem docenić zielonogórskie rozwiązania komunikacyjne.

2 komentarze:

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?