niedziela, 22 lutego 2015

Szansa na powrót połączeń koleją do Niemiec?

Najbliższe regiony Niemiec są odcięte od oferty połączeń transportem pasażerskim po polskiej stronie. Z Zielonej Góry najbliższe miasto niemieckie to Guben, ale nie dotrzemy tam komunikacją zbiorową.

Linia kolejowa Guben- Gubin- Czerwieńsk- Zbąszyń- Poznań kiedyś pozwalała pociągom na podróż z prędkością 160 km/h. Dlaczego w ostatnich latach, mimo prac remontowych, ta prędkość nie jest przywracana na tej trasie, przynajmniej na odcinku do rozwidlenia torów do Zielonej Góry w okolicach m. Wysokie? Czy na dalszej części linii do Guben jest planowane przywrócenie poł. pasażerskich? Od lat jest to zapowiadane. Kursy przyspieszone autobusów szynowych, pomijających mniejsze miejscowości, kursujące w relacji Cottbus- Guben- Czerwieńsk- Sulechów- Poznań umożliwiłyby - w miarę szybkie skomunikowanie przygranicznych regionów Polski i Niemiec.

Adam
siec_kolei.pngProponowaliśmy także ideę uruchomienia połączeń pasażerskich w relacji
Gubin Śródmieście (nowy przystanek na odbudowanej bocznicy)- zmiana kierunku jazdy szynobusu- Guben- Gubin PKP- Wałowice- Krosno Odrzańskie- Czerwieńsk- Zielona Góra.
.

Kursowałyby tutaj szynobusy, co najmniej jedna para połączeń dziennie. Na odcinku Gubin Śródmieście - Guben możnaby uruchomić specjalny rodzaj miejskiej kolei transgranicznej. Być może torowisko mogłoby stanowić rodzaj namiastki rozebranego ongiś tramwaju łączącego obie części miasta. Chcielibyśmy w szczególności doprowadzić do odbudowy połączenia kolejowego do śródmieścia miasta z wykorzystaniem starego przebiegu torowisk przez bocznice kolejowe i zachowanych odcinków toru, co pozwoli utrzymać te usługi kolei podmiejskiej na trasie Gubin Śródmieście- Guben- Gubin Dw. PKP- Zielona Góra, a nie jak dotychczas- wznawiać je coraz rzadziej i jedynie chwilowo.

Zmiana kierunku jazdy nastąpi z uwagi na wykorzystanie dawnej bocznicy na terenie Gubina celem dotarcia do śródmieścia miasta. Zdemontowane tory bocznicy kolejowej do śródmieścia musiałyby być w dłuższej perspektywie - odbudowane. Być może możnaby było wykonać nowy łącznik eliminujący konieczność zmiany kierunku jazdy po wyjeździe z bocznej linii do śródmieścia Gubina.

Te tory do śródmieścia Gubina zaznaczano jeszcze na tych mapach.Apelujemy o ich naprawę i odtworzenie, wraz z budową przystanku Gubin Śródmieście lub Gubin Katedra- jak najbliżej starego centrum miasta.

Zamierzamy w wieloletniej perspektywie doprowadzić do odtworzenia linii kolei pasażerskiej w jej dawnym korytarzu na trasie Poznań- Drezno p. Gubin, z wykorzystaniem starego przebiegu torowisk przez Gubin i skrótu między Zbąszyniem a Babimostem, z wykorzystaniem zachowanych odcinków toru.

3 komentarze:

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?