sobota, 14 lutego 2015

Galary / tramwaje wodne w relacji Cigacice- Oderwald(Las Odrzański)


Tramwaje wodne. Apel do polityków miasta Zielonej Góry.

Szanowni Państwo,

Opisujemy temat tramwai wodnych- w relacji Cigacice- Las Odrzański (Oderwald). Znajduje, lub znajdowała się tam zniszczona przystań na rzece Odrze, wraz z wiatą przystankową. Przystań umożliwiałaby- po jej naprawie- cumowanie tzw. galar na przystani Oderwald.
Zaproponowałem też budowę dodatkowych przystani w Cigacicach koło mostu oraz w Górzykowie.
opr. na podst. Google Maps, użytek do celów demonstracyjnych. 

Interesuje mnie polityka władz miasta odnośnie naprawy- już w tym sezonie- przystani w Lesie Odrzańskim- Oderwald, i wprowadzenie połączeń Las Odrzański/ Oderwald- Cigacice- Górzykowo, wraz z budową nowych przystani. Połączenia odbywałyby się w sezonie turystycznym wg ustalonego rozkładu- funkcjonując niczym tramwaj wodny w tej relacji. Ceny przewozu byłyby niskie.

Do Lasu Odrzańskiego docierałyby autobusy MZK (pętla przy dawnym kąpielisku- jest częściowo nieutwardzona, sama droga została wyremontowana). Odcinek do dawnej przystani na rzece Odrze jest nieutwardzony, ale nie wiem czy jest potrzeba wprowadzenia tutaj komunikacji podmiejskiej- istniejąca pętla i parking w Oderwaldzie może wystarczyć dla zawrócenia autobusów.

Fot. Pętla i parking w Oderwaldzie są  nieutwardzone - pokryte tylko żwirem, ale autobusy miejskie mogłyby z pętli korzystać w sezonie.

Rzeka położona tak blisko granic miasta, jest bardzo malownicza. Ale też niedostępna i zapomniana. Nie wykorzystuje się jej ani rekreacyjnie, ani sportowo. Nie ma nawet wyznaczonych i urównanych alejek spacerowych nad tą rzeką, nie ma wyznaczonych i opisanych tras krajoznawczych, a autobusy miejskie nie dojeżdżają do Oderwaldu, ongiś lasu miejskiego. Gdyby naszą rzekę dobrze rozreklamować, owe 2-3 km do rzeki pokonywałoby wielu mieszkańców poszukujących wypoczynku, a nadodrzańskie alejki zapełniłyby się spacerowiczami.

Fot. Przedwojenna mapa Lasu Miejskiego - Oderwald
A sporty wodne? Przecież, wzorem Nowej Soli, możnaby zrobić w porcie w Cigacicach jakiś ośrodek sportów wodnych, uczyć dzieci wioślarstwa, kajakarstwa- niechby wiosłowały choćby po kanale portowym. We Frankfurcie nad Odrą czy Nowej Soli tradycje wioślarskie są żywe, nawet ja tam wiosłowałem, u nas- zupełnie obce, egzotyczne, nieobecne, dalekie, choć do rzeki jedzie się kwadrans.
 
Podobnie ma się z rekreacyjnym wykorzystaniem Odry- mogłyby tutaj, tak jak w Opolu, kursować statki turystyczne, podwozić np. turystów z Cigacic na brzeg Oderwaldu (choć brak tam przystani, jest jedynie pomost).
Mogę odnaleźć w archiwum zdjęcia przystani Las Odrzański/ Oderwald z okresu przed jej zniszczeniem. Jakiś czas temu jej pomost był zatopiony.
Przystań Oderwald / Las Odrzański przed jej zniszczeniem/ zatopieniem- niestety, nie dla dużych łodzi pasażerskich, ale może wystarczyć dla galar czy małych statków wycieczkowych. 


Pytania:
-czy przystań na rzece Odra w lesie miejskim Oderwald, dawnym parku, opisana w tekście, będzie naprawiona? Ostatnio była zatopiona pod wodą. Znajduje się koło pętli do zawracania nad rzeką Odrą w Oderwaldzie, koło wiaty przystankowej.
- czy do Oderwaldu mogą - i czy będą- kursować autobusy MZK w sezonie? Odcinek asfaltowej drogi kończy się nieopodal innej pętli- szutrowej. W wielu miastach i wsiach autobusy miejskie pokonują krótkie odcinki po drogach szutrowych lub mają nieutwardzone asfaltem pętle. Nie widzę problemu, aby pętla w Oderwaldzie, nie mogła obsłużyć autobusów MZK w sezonie turystycznym.
- czy galary na Odrze będą zawijać do przystani Oderwald i kursować wg sztywnego rozkładu jazdy, jak tramwaje wodne, w sezonie?


Kilka informacji o samym środku transportu:

Tramwaj wodny pojawił się w XIX wieku z chwilą upowszechnienia się napędu parowego na statkach. Nazwa jego pochodzi od tramwaju szynowego bardzo popularnego w tym samym wieku. Nie stanowił on dla niego konkurencji, a raczej był jego uzupełnieniem w dużych miastach, leżących nad rzekami z dużą liczbą kanałów.

Równie popularny był w dużych portach morskich np. Hamburg, gdzie do dzisiaj funkcjonują linie tramwajów wodnych oznaczone numerami. W Oslo tramwaje wodne wykorzystywane są latem do przewożenia turystów, natomiast zimą można dzięki nim dostać się z centrum miasta do wysp położonych na Oslofjordzie. Na Jeziorze Genewskim tramwaje wodne (fr. lokalnie: Mouettes Genevoises) obsługują cztery linie regularne pomiędzy pięcioma przystaniami na terenie Genewy, a korzystanie z nich odbywa się na podstawie biletów komunikacji miejskiej. Kursujące po rzece Menam tramwaje wodne (dzielące się na linie zwykłe, szybkie i ekspresowe) są ważnym elementem komunikacji miejskiej Bangkoku

1 komentarz:

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?