czwartek, 29 stycznia 2015

☛WWW.JAWNOSCSAMORZADU.PL ☚

Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
Szanowni Państwo, 

Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa w okresie od 1 lutego 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. realizuje projekt pod tytułem ,,Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce". Celem projektu jest ukazanie w skali ogólnopolskiej najlepszych występujących w Polsce praktyk, odnoszących się do jawności funkcjonowania rad miast
i rad powiatów, oraz ich komisji.
W ramach projektu badaniem objęliśmy 619 jednostek samorządu terytorialnego w
Polsce (wszystkie powiaty, oraz wszystkie gminy miejskie). Zbadaliśmy strony BIP,
treści statutów oraz inne występujące w samorządach dobre praktyki. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu http://www.jawnoscsamorzadu.pl, gdzie znajdziecie Państwo mapę interaktywną, oraz raport z realizacji projektu.

Szczegolnie polecamy lekturę raportu w zakresie wyników badania stron BIP (cz. I), oraz występujących dobrych praktyk (cz. II). 

Jeżeli chcielibyście Państwo zamieścić na swojej stronie internetowej informację na temat projektu, w celu szerokiego promowania zasady jawności  prac organów stanowiących
w samorządzie terytorialnym, zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu dr Piotrem Sitniewskim (kontakt poniżej).Udostępnimy Państwu gotowe materiały do umieszczenia na stronie. 

 Pozdrawiam serdecznie
dr Piotr Sitniewski

T: 502 - 147 -032
mailto:jawnoscsamorzadu@gmail.com
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Inijatyw na Rzecz Społeczeństwa, z siedzibą w BIałymstoku w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, w obszarze ,,Kontrola obywatelska", w ramach dotacji finansowanej ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), na podstawie umowy zawartej między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli.
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki
Pobierz obrazki

Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?