czwartek, 31 grudnia 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.246.2015                                                                                Zielona Góra, 31.12.2015 r.


Newsletter nr 246


 

 
Dobry rok – dobra perspektywa dla Lubuskiego

Koniec roku to czas refleksji i podsumowań. W 2015 roku w wielu dziedzinach osiągnęliśmy sukcesy – na pewno warto wymienić otwarcie kierunku lekarskiego i pierwszej klinki w regionie, rozpoczęcie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie, a także najniższe, jednocyfrowe bezrobocie w historii regionu. Na lubuskich torach pojawiły się nowiutkie pociągi, a w Gorzowie kanał Siedlicki już nie straszny! Mijający rok przejdzie do historii jako ten, w którym ruszyliśmy dynamicznie z Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020, z alokacją 906 mln euro. To właśnie w tym programie zawarte są nasze realne marzenia na najbliższe kilka lat. wystartowaliśmy także z Kontraktem Terytorialnym – a tu jest dużo większa kwota, bo 12 mld zł.  Chcemy, aby Lubuszanom żyło się coraz lepiej w naszym regionie dlatego dbamy o jego zrównoważony rozwój. Mamy plan rozwoju naszego województwa, mamy na to pieniądze , potrzebujemy tylko współpracy, zgody i pokoju.
Życzę Wszystkim Lubuszanom by najbliższe 12 miesięcy było czasem dobrych decyzji i śmiałych działań. Niech nasze wspólne projekty połączy troska o przyszłość Lubuskiego. Wszystkiego, co najlepsze!
Elżbieta Anna Polak

Marszałek Województwa Lubuskiego

 

Największe sukcesy 2015 roku:

 • Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 – 906 mln euro dla Lubuskiego

– To wielkie pieniądze i wielka szansa dla regionu – podkreślała podczas konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak. Przypomniała także, że w roku 2015 ogłoszone zostały już pierwsze konkursy w ramach RPO, przyjęte zostało uszczegółowienie, kryteria dostępu oraz harmonogram ogłaszania konkursów na 2016 rok. Jednym słowem program ruszył pełną parą. Rok 2015 był także rokiem zakończenia, podsumowania i rozliczenia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 • 12 mld zł na inwestycje!

12 mld zł – to łączna wartość projektów inwestycyjnych, które znalazły się przyjętym przez rząd Kontrakcie Terytorialnym woj. lubuskiego. - To drogowskaz dla regionu, bo wskazuje źródła finansowania, nie tylko unijne, ale także z budżetu państwa i budżetu województwa – wyjaśniła marszałek. Do największych zadań ujętych w lubuskim kontrakcie terytorialnym, które zaakceptował rząd należą: dokończenie trasy ekspresowej S3, rozbudowa i modernizacja sieci energetycznych, poprawa żeglowności na Odrze - projekt określany mianem Odrzańskiej Drogi Wodnej. To kosztowne inwestycje, opiewające na dziesiątki i setki milionów zł.

 • Kierunek Lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim

Udało się! Po kilku latach starań, dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu wielu osób i środowisk Uniwersytet Zielonogórski będzie kształcił kadrę medyczną. - Nasza konsekwentna praca i zaangażowanie przyniosły efekt! – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Utworzenie kierunku wymagało przeprowadzenia szeregu inwestycji w szpitalu wojewódzkim w Zielonej Górze, a także w szpitalu w Gorzowie Wlkp. (modernizacja bloku operacyjnego)

Inwestycje wsparte przez Województwo Lubuskie – związane z utworzeniem kierunku lekarskiego i dostosowaniem infrastruktury UZ i Szpitala 

 • 30,2 mln zł - dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Kierunku Lekarskiego (w tym – modernizacja zakładu patomorfologii, utworzenie ośrodka nauk medycznych podstawowych, przebudowa zakładu diagnostyki laboratoryjnej oraz pracowni badań mikrobiologicznych) – źródła finansowania – LRPO, budżet Województwa Lubuskiego, budżet Miasta Zielona Góra
 • 6 mln zł – z przeznaczeniem na pierwsze dwa lata funkcjonowania kierunku lekarskiego (umowa na pierwsze 2 mln zł została podpisana 26 sierpnia 2015 r.) – źródło finansowania – budżet województwa lubuskiego
 • 6,2 mln zł – modernizacja budynku F z przeznaczeniem na Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu – źródła finansowania – LRPO, budżet Województwa Lubuskiego
 • 350 tys. zł – wyposażenie Dziekanatu – źródło finansowania – budżet Województwa Lubuskiego
 • 3,8 mln zł – Przygotowanie infrastruktury UZ pod potrzeby kierunku lekarskiego - źródło finansowania – LRPO
 • 8,5 mln zł – Dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów wydziałów medycznych źródło finansowania – LRPO

 RAZEM – 55,05 mln zł

 

 • Lubuskie lecznice przekształcone

Utworzenie kierunku lekarskiego wiązało się także z koniecznością przekształcenia szpitala wojewódzkiego w Zielonej Górze w szpital kliniczny, tak aby studenci medycy mogli zdobywać w nim doświadczenie. Zgodę na ten proces wyrazili Radni Województwa Lubuskiego. Proces przekształcania lecznicy jest już na ukończeniu. Będzie to pierwsza klinika w województwie lubuskim.

Proces przekształcenia przeszedł także Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny, obecnie działający pod nazwą Lubuskie Centrum Ortopedii. Przekształcenie pozwoli na rozwój jednostki i umożliwi lepszy dostęp pacjentów do usług medycznych. – Lubuskie szpitale się bilansują. Podnosimy standardy leczenia i opieki medycznej w regionie. Lubuskie awansowało z miejsca 14. na 1. W obszarze jakości życia. (Raport taki przygotowany został przez niezależnych ekspertów na zlecenie ministerstwa Zdrowia)  – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

 • Najniższe bezrobocie w historii regionu!

W roku 2015 zanotowano najniższe bezrobocie w historii województwa. - Rezultaty interwencji finansowej funduszy europejskich. Sądzę również, że dobrze wybraliśmy priorytety: wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju mikro i małych firm. Te dobre wskaźniki to przecież zasługa naszych przedsiębiorców – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

 • Lubuskie atrakcyjne dla turysty!

Efekty przynosi także promocja regionu lubuskiego na zewnątrz . Spot: „Lubuskie – zatrzymaj słońce!" promujący wybrane projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich oraz przedstawiający walory turystyczne województwa zdobył główną nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Camerimage w Bydgoszczy w konkursie spotów reklamowych: „Fundusze europejskie w kadrze". – Budujemy tożsamość i poczucie siły regionu. Chcemy odważnie i bez kompleksów realizować ambitne projekty. Chcemy też pokazywać potencjał naszego regionu i zachęcać do odwiedzenia go – mówiła podczas konferencji marszałek Elżbieta Anna Polak.  Niewątpliwą atrakcją regionu jest Geopark Łuk Mużakowa, który w roku 2015 trafił na listę UNESCO. Na listę najciekawszych miejsc w regionie na pewno wpisać można także Park Narodowy Ujście Warty, który w tym roku uznany został za jeden z 7 nowych cudów Polski (plebiscyt organizowany był przez Miesięcznik "National Geographic Traveler").

 • Lubuskie otwarte na świat

W roku 2015 udało się pozyskać nowego partnera zagranicznego. Lubuskie rozpoczęło współpracę z regionem Kreta. To już kolejny przykład dobrej współpracy z partnerami z Europy i nie tylko. – Nawiązaliśmy relacje pomiędzy przedsiębiorcami z Europy, ale także USA. Było to możliwe dzięki dobrej współpracy – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak.

 • Gorzów zabezpieczony przed powodzią

Zakończyła się realizacja jednej z najważniejszych inwestycji dla Gorzowa. Mowa o przebudowie Kanału Siedlickiego, a tym samym zwiększeniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Zakanala, którzy każdej wiosny zmagali się z podtopieniami. Koszt to blisko 14 mln zł. To jednak nie jedyna inwestycja z zakresu melioracji. Przeprowadzone zostały także działania związane z małą retencją, zmodernizowane zostały wały przeciwpowodziowe, wybudowane przepompownie, a także pozyskano środki na zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla Słubic i Nowej Soli. Jak podkreślał wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, większość z tym działań udało się zrealizować dzięki środkom z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 • Rozwój Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie

Zakończył się kolejny etap prac związany z rozbudową i modernizacją ośrodka. W tym roku zakończono realizację II etapu inwestycji , który zakładał modernizację obiektu budynku zaplecza pływalni z dostosowaniem do potrzeb noclegowych (powstał internat „Olimpijczyk", 27 pokoi dwuosobowych dostosowanych do osób niepełnosprawnych), budowę basenu – brodzika dla dzieci, montaż ogrodzenia i oświetlenia terenu zespołu pływalni. Zakończyła się też realizacja II etapu inwestycji pod nazwą „Remont i modernizacja układu komunikacyjnego w celu umożliwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie" zawiera wymianę i modernizację większości ciągów pieszych i jezdnych na terenie Ośrodka z dostosowaniem dla osób niewidomych, likwidację krawężników, wyznaczenie miejsc parkingowych przed wszystkimi obiektami, oświetlenie ciągów komunikacyjnych oświetleniem energooszczędnym – ledowym oraz montaż ławek, śmietników i stojaków na rowery, oznakowanie Ośrodka.

 • Modernizacja taboru kolejowego

Do końca roku na regionalne tory wyjedzie kolejny nowy pociąg. Zakupiony zostanie w ramach Zachodniej Grupy Zakupowej, w projekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wspólnie z woj. zachodniopomorskim. Projekt obejmował zakup 14 Impulsów, z czego dwa dla naszego województwa. Uzyskaliśmy zgodę Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na rozszerzenie projektu. W związku z tym do Lubuskiego trafi jeszcze jeden Impuls.  Koszt jednego zespołu trakcyjnego to 21,4 mln zł, w tym blisko 13,9 mln zł to dofinansowanie Unii Europejskiej. Wkład własny z budżetu województwa wynosi  3,5 mln zł. Jest jednak możliwość odzyskania podatku VAT w wysokości  4 mln zł. Może się więc okazać, że nowy pociąg trafi do lubuskiego praktycznie bez kosztów ze strony samorządu województwa.

 • Dwa Zakłady Aktywizacji Zawodowej

Pierwszy powstał na południu regionu w Szprotawie, drugi na północy w Kamieniu Wielkim. Koszt jednego to 500 tys. zł. Zakłady Aktywności Zawodowej stworzą osobom niepełnosprawnym szansę rehabilitacji zawodowej i społecznej przygotowując ich do funkcjonowania na otwartym rynku pracy oraz udzielając pomocy w realizacji pełnego, niezależnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.


Ponad 400 tys. zł dla organizacji pozarządowych

Na koniec roku mamy dobre informacje dla organizacji pozarządowych. 29 grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego, podczas którego podjęto uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz konkursu w obszarze kultury i turystyki regionalnej. W ramach pierwszego do podziału jest 300 tys. zł, w ramach drugiego ponad 119 tys. zł.

Są pieniądze na promocję

Organizacje pozarządowe z województwa lubuskiego będą mogły ubiegać się o środki na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z obszaru promocji. Do podziału jest 300 tysięcy złotych.

Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku, określa m.in. następujące zadania: działania promocyjne wpływające na pozytywny wizerunek województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zawierające sześć działań priorytetowych w obszarze promocji województwa tj.

- organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych i innych imprez o zasięgu regionalnym, mających istotne znaczenie dla polskiej kultury  i sztuki,

- promocje produktu regionalnego i tradycyjnego,

- działania zwiększające atrakcyjność regionu poprzez marketing regionalny – wdrażanie Strategii Marki ,,Lubuskie warte zachodu",

- opracowywanie i wydawanie publikacji promocyjnych i ulotek promocyjnych,

- produkcję filmów promujących walory województwa Lubuskiego,

- organizacje eventów i imprez o znaczeniu medialnym.

 Postaw na kulturę i turystykę

Zarząd przyjął również uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 r. realizacji zadań publicznych w obszarze kultury i turystyki regionalnej. Wysokość środków budżetu Województwa Lubuskiego przeznaczonych na realizację zadań w przedmiotowym konkursie wynosi 119 200,00 zł  (w tym w obszarze: kultury – 71 700,00 zł, turystyki regionalnej – 47 500,00 zł).

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016  roku", planowane jest wsparcie następujących obszarów:

Kultura - rozwój kultury, ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działania i inicjatywy kulturalne oraz promocja walorów kulturowych województwa:

- organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw historycznych, muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki, ich krajowa i zagraniczna promocja oraz fundowanie nagród,

- wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych, opracowań informacyjnych, badawczych, krytycznych i przekładów literatury - w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu obrazu i dźwięku,

- wspieranie zawodowego i amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej oraz ochrony unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych i ich warsztatów,

- działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych,

- udział zespołów artystycznych i wykonawców indywidualnych z województwa lubuskiego w festiwalach, przeglądach i konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,

- działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,

- organizowanie uroczystości i imprez związanych z obchodami świąt państwowych i rocznic,

- wspieranie realizacji innowacyjnych projektów artystycznych,

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i historii narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Turystyka regionalna - działania w zakresie promowania turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r., obejmującej w szczególności:

- rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,

- stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie,

- rozwój i promocja lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,

- rozwój i promocja wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe województwa lubuskiego,

- rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystania szans przygranicznego położenia.    

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury, edukacji, turystyki regionalnej, szczegółowo określonych w ,,Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku".

Podczas ostatniego posiedzenia członkowie zarządu wprowadzili także zmiany do następujących regulaminów konkursów ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020:

 • 03.02.01-IZ.00-08-K01/15 dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT,
 • 03.02.02-IZ.00-08-K01/15 dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.,
 • 03.02.03-IZ.00-08-K01/15 dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra,
 • 06.03.01-IZ.00-08-K01/15 dla Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
 • 07.05.00-IZ.00-08-K01/15 dla Działania 7.5 Usługi społeczne,
 • 09.01.02-IZ.00-08-K01/15 dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra,
 • 09.03.01-IZ.00-08-K01/15 dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W przypadku konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 zmian dokonano również w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

Most w niespełna pół roku

Od kilkunastu dni Lubuszanie mogą korzystać z nowego mostu na trasie nr 285, który powstał na odcinku Gubin – Grabice – Starosiedle.  Trwająca niespełna 6 miesięcy przebudowa była konieczna, bo poprzednia konstrukcja groziła zawaleniem. Całkowity koszt inwestycji to ponad 821 tys. zł.

Przebudowa mostu była niezbędna, gdyż jego stan techniczny był bardzo zły, a z przeprowadzonych ekspertyz jasno wynikało, że elementy konstrukcyjne obiektu są skrajnie wyeksploatowane i nie kwalifikują się do remontu ani wzmocnienia. W związku z powyższym, do 10 ton ograniczona została masa pojazdów, mogących poruszać się po starym obiekcie. Jednocześnie, zaplanowano rozbiórkę istniejącego mostu i budowę w jego miejscu nowego.

Dzięki, sprawnie przeprowadzonym pracom, obecnie po obiekcie mogą poruszać się wszystkie pojazdy o każdej masie. Obiekt został również poszerzony – od strony dolnej wody przewidziano miejsce pod ewentualny ciąg pieszo-rowerowy.

Dodajmy, że na czas realizacji robót wyznaczono objazdy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, a z inicjatywy Starosty Krośnieńskiego wybudowano tymczasową przeprawę zastępczą przy zaangażowaniu specjalistycznych jednostek Sił Zbrojnych RP.

 

 

Lubuskie stawia na zrównoważony rozwój

Tuż przed rozpoczęciem XVI Sesji Sejmiku marszałek Elżbieta Anna Polak, przewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz oraz radny Tomasz Możejko podsumowali mijający rok w kontekście inwestycji w północnej części regionu. Marszałek zaprezentowała także plany na 2016 rok. – Kontynuacja budowy bazy HEMS, działania zmierzające do powołania Akademii Gorzowskiej, budowa radioterapii i poprawa dostępności komunikacyjnej to najważniejsze zadania na rok 2016 dla północy regionu – mówiła podczas spotkania z dziennikarzami marszałek.

Czas na podsumowanie roku 2015. O tym co udało się zrobić w mijającym roku w północnej części regionu mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Za największe zadania uważam  zakończenie realizacji przebudowy Kanału Siedlickiego. Skutecznie zabezpieczyliśmy Gorzów przed powodzią. Zadanie to było finansowane z LRPO. Inne ważne zadanie to dostosowanie bloków operacyjnych szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. do standardów europejskich. Rozpoczęliśmy także realizację rewitalizacji teatru im. Osterwy i ten projekt będzie kontynuowany. I jeszcze jedna ważna decyzja dotycząca budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podpisaliśmy umowę z miastem Gorzów na współfinansowanie tej inwestycji – wymieniała marszałek. Z decyzji o budowie bazy HEMS w Gorzowie zadowolenia nie krył przewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz. – To inwestycja, która będzie służyła całej północnej części regionu. Baza jest po to, aby zabezpieczyć dobrą i skuteczna pomoc – wyjaśnił.

Marszałek zaprezentowała także plany dla północnej części regionu na rok 2016. – Najważniejsze zadanie to oczywiście kontynuacja budowy bazy HEMS. Drugie, to finansowana w ramach kontraktu Terytorialnego to budowa ośrodka radioterapii. Rozpoczęcie budowy nie jest uzależnione od nas, ponieważ musi być przyjęta przez Ministerstwo Zdrowia mapa potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej. Pierwsza mapa potrzeb będzie w zakresie onkologii. W związku z tym jestem przekonana, że w 2016 roku wystartujemy z budowa radioterapii. Projekty w tym zakresie są gotowe. Wyposażenie w sprzęt specjalistyczny będziemy mogli sfinansować z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wyjaśniła marszałek.

Wśród priorytetów znalazło się także utworzenie Akademii Gorzowskiej. - Czas na wspólne działania – bardzo intensywne – mówiła Elżbieta Anna Polak. Na ten w budżecie województwa zabezpieczone zostały środki w wysokości 0,5 mln zł.  Ponadto w planach jest powołanie Instytutu Kultury  Romskiej. Jego inicjatorem jest przewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz. - Jest to część naszego dziedzictwa kulturowego, które funkcjonuje w Gorzowie od lat. Warto to pielęgnować i dać szansę na rozwój – wyjaśnił. Na ten cel w budżecie województwa zabezpieczono środki w wysokości 100 tys. zł.

Ponadto w roku 2016 realizowane będą zadania zapisane w Programie Rozwoju Transportu. Będzie on podstawą realizacji inwestycji.  Najważniejsze z nich, które realizowane będą w północnej części regionu to kontynuacja budowy mostu w Skwierzynie, II etap budowy obwodnicy Drezdenka.

Jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak realizowane będą także projekty systemowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. - Pierwszy z nich związany będzie z promocją gospodarczą. W jego ramach realizować będziemy wizyty studyjne i misje gospodarcze. Ten temat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców z Gorzowa Wlkp. Drugi to promocja turystyczna. Kolejny to kontynuacja projektu e-urząd i rozpoczęcie projektu e-zdrowie, który ma na celu wykorzystanie inteligentnego wsparcia w diagnostyce i profilaktyce. Realizować będziemy także wspólnie ze starostami projekt zakładający dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb przedsiębiorców – wyjaśniła.

Jak podkreślał radny Tomasz Możejko samorząd województwa prowadzi politykę mającą na celu zrównoważony rozwój regionu. - Prowadzimy zrównoważony rozwój województwa lubuskiego i taką politykę zamierzamy kontynuować – podkreślał.

 

XVI Sesja Sejmiku – radni obradowali w Gorzowie Wlkp.

poniedziałek 28 grudnia, w Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska w Gorzowie Wlkp. odbyła się XVI Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni wysłuchali sprawozdania z realizacji Programu udrożnienia wód płynących dla celów rybactwa na lata 2005-2020 oraz z realizacji Programu Mała Retencja Wodna. Zajęli się także przekształceniem Medycznych Studiów Zawodowych.

W sesji uczestniczyło 24 radnych, a także wojewoda lubuski Władysław Dajczak, posłanka Krystyna Sibińska, senator Władysław Komarnicki, prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki i wielu innych gości. Na początku obrad ślubowanie złożył nowy radny województwa Grzegorz Grabarek, który objął mandat radnego w miejsce Władysława Dajczaka (w związku z objęciem funkcji wojewody, zrzekł się on mandatu radnego województwa).

W ramach interpelacji, radny Tadeusz Ardelli pytał o powody egzekucji komorniczej, dotyczącej kwoty 2,8 mln zł na odszkodowania dla rolników za zalane w 2010 r. pola uprawne, w związku z prawomocnym wyrokiem sądu. - Ten wyrok to precedens w skali kraju, będziemy składać kasację od wyroku, ale nie mamy jeszcze jego uzasadnienia - odparła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Stroną był wprawdzie Urząd Marszałkowski, ale realizacją tych zadań zajmuje się Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Proponowaliśmy ugodę, celem rozłożenia tej kwoty na raty, jednak nie doszło do podpisania tej ugody.
Radna Grażyna Dereń interweniowała w sprawie stanu drogi wojewódzkiej ze Słubic w kierunku Ośna Lubuskiego i Gorzowa, a radny Józef Kruczkowski poruszył temat połączenia kolejowego (bezpośredniego) z Gorzowa do Berlina. - Wnioskuję, by z chwilą, kiedy w marcu to połączenie zostanie uruchomione, zakończyć dyskusję na ten temat - stwierdził radny. Marszałek Polak poinformowała, że termin uruchomienia połączenia od 1 stycznia jest nieralny, ale nie z winy samorządu województwa. - Okazuje się, że w całej Polsce nie ma taboru kolejowego posiadającego homologację uprawniającą do poruszania się po niemieckich torach - dodała marszałek.

Radna Anna Chinalska złożyła interpelację w sprawie niebezpiecznego przejścia dla pieszych w Krośnie Odrz. i wnioskowała o umieszczenie tam sygnalizacji świetlnej.

Radny Maciej Nawrocki pytał o termin naprawy drogi nr 131 Gorzów-Barlinek, w związku z tym, że gmina zamierza partycypować w kosztach tego przedsięwzięcia. Pytał też o termin rozpoczęcia budowy zakładu radioterapii (Gorzowskiego Centrum Onkologii) w Gorzowie. - To nasza kluczowa inwestycja, zapisana w Kontrakcie Terytorialnym - odparła marszałek Polak. - Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to przystąpimy do tej inwestycji w przyszłym roku. Gdyby jednak wydarzyło się coś nieprzewidzianego, to mamy wariant polegający na partnerstwie publiczno-prywatnym, ale to ostateczność. Mam nadzieję, że pomimo zmiany rządu, inwestycje zapisane w Kontrakcie Terytorialnym będą realizowane i że nie zostaną one wykreślone przez nowy rząd.

Po sesji radni wysłuchali koncertu kwartetu smyczkowego.

 

 

Medyczne Studia Zawodowe będą przekształcone

Radni Województwa Lubuskiego wyrazili zgodę na rozpoczęcie procesu przekształcenia Medycznych Studiów Zawodowych w Gorzowie Wlkp. oraz w Zielonej Górze w Lubuskie Centra Kształcenia Medycznego o Zawodowego.

Województwo Lubuskie jest organem prowadzącym dla Medycznych Studiów Zawodowych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Szkoły prowadzą kształcenie dla młodzieży zarówno w zakresie szkolnictwa medycznego, paramedycznego, jak i w innych zawodach (w systemie dziennym). Mając na uwadze rozwój kształcenia zawodowego w województwie, Zarząd Województwa Lubuskiego przygotowuje się do ich przekształcenia, tworząc z dniem 01 września 2016 roku Lubuskie Centra Kształcenia Medycznego i Zawodowego.

Rozwój różnorodnych form kształcenia będzie możliwy, gdy szkoły prowadzące kształcenie zawodowe zaczną kształcić w systemie kursów kwalifikacyjnych wyodrębnionych w zawodach ujętych         w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Szczególnie istotne jest umożliwienie osobom dorosłym przekwalifikowania się i kształtowania umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami pracodawców.

Przekształcenie Szkół pozwoli na lepsze wykorzystanie kadry i bazy techno – dydaktycznej kształcenia zawodowego, jak również rozszerzenie działalności umożliwiającej uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formie dziennej i zaocznej, a także w formach pozaszkolnych poprzez m.in.:

1) kwalifikacyjny kurs zawodowy według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach

2) kurs umiejętności zawodowych według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach

3) inne kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Swoją opinię o projekcie budżetu zgłosił też Franciszek Wołowicz w imieniu klubu radnych Lewicy. - Można dużo powiedzieć w zależności od tego, co chce się powiedzieć. Zarówno dobrego, jak i złego. Większość wydatków to te, które muszą zostać poniesione. Istnieje pewien „stały szkielet", który musi być zawarty w projekcie, co w pewnym stopniu ogranicza możliwości i pole manewru. Można dyskutować co jest ważniejsze i powinno być realizowane w pierwszej kolejności. Ten budżet uwzględnia wiele naszych wniosków, dlatego jesteśmy za przyjęciem budżetu województwa w obecnym kształcie - tłumaczył Franciszek Wołowicz.

Jako ostatni głos zabrał radny Sławomir Kowal z Lepszego Lubuskiego. - Patrząc na przedstawiony projekt, na pewno nie skupiamy się na przyszłości, a żyjemy teraźniejszością. Mówi się, że każdy budżet jest odzwierciedleniem stanu umysłu rządzących. Stąd ta tendencja do inwestowania w dwa największe miasta, ale nie projekty potrzebne dla innych gmin. Budżet jest do wykonania, bo nie powala. Sytuacja województwa lubuskiego jest stabilna, ale nie napawa optymizmem. Rosną wydatki stałe. Nad nimi zarząd województwa nie pracuje chyba zbyt dobrze.

Dodajmy, że wszystkie komisje sejmikowe, w tym komisja rewizyjna, pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu przedstawiony przez zarząd województwa, który będzie realizowany w 2016 r.

Budżet został przyjęty stosunkiem głosów 22 "za", 4 "przeciw", 1 wstrzymujący się.

Projekt budżetu na www.lubuskie.pl

 

Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Transportu

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 (IZ RPO-L2020) zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, których tematem jest Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego (PRT WL). Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2016 roku w Gorzowie Wlkp.. Drugie dzień później w Zielonej Górze.

PRT WL pozwoli na przygotowanie docelowych rozwiązań szczególnie w zakresie transportu drogowego i kolejowego, umożliwiając wsparcie inwestycji transportowych ze środków UE w nowej perspektywie finansowej. Program będzie również narzędziem realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.

Przyjęcie PRT WL jest jednym z podstawowych wymogów spełnienia warunkowości ex-ante dla celu tematycznego 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ponadto jest to warunek niezbędny do uruchomienia wdrażania środków RPO-L2020 w Osi Priorytetowej 5 Transport (Priorytety Inwestycyjne 7b oraz 7d).

W ramach konsultacji odbędą się dwa spotkania poświęcone powyższej tematyce. Dzięki temu mogą Państwo wybrać dogodny termin i miejsce:

 • 13 stycznia 2016 r. o godz. 10:00, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża, ul. Fryderyka Chopina 52, Gorzów Wielkopolski, sala nr 301 budynek nr 6
 • 14 stycznia 2016 r. o godz. 10:00, Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.

Celem spotkań konsultacyjnych jest zaprezentowanie dokumentu oraz poznanie opinii i propozycji na temat jego zapisów. IZ RPO-L2020 prosi o potwierdzenie Państwa udziału w spotkaniu na adres e-mail t.przybyla@lubuskie.pl lub tel. 68 45 65 455 do dnia 5 stycznia 2016 r. W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

 

 

Środa z Funduszami dla… osób planujących założenie działalności gospodarczej

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej", które odbędą się 13 stycznia 2016 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach dostępnych i planowanych form wsparcia w nowym okresie programowania 2014-2020.

Spotkania odbędą się 13 stycznia 2016 r. w godzinach 10:00-13:00:

 • w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0);
 • w Gorzowie Wlkp.: w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala konferencyjna, piętro I).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: infoue@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 30.12.2015 r. do 12.01.2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: lpi@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 30.12.2015 r. do 12.01.2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).

FORMULARZ

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

Serdecznie zapraszamy!


Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

środa, 30 grudnia 2015

Newsletter Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego

GZ.II.0620.1.245.2015                                                                                Zielona Góra, 30.12.2015 r.Newsletter nr 245


 

O wsparciu dla młodzieży z rektorem PWSZ

W środę marszałek Elżbieta Anna Polak spotkała się z rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie prof. Marianem Miłkiem. Tematem spotkania były nowe kierunki na sulechowskiej uczelni (m.in. nowoczesny handel i zdrowe żywienie), a także możliwości utworzenia funduszu stypendialnego dla młodzieży ze środowisk potrzebujących i wykluczonych społecznie.

Przypomnijmy, że w ramach Kontraktu Terytorialnego dla województwa lubuskiego zawarty jest projekt pod nazwą "Współpraca ośrodków akademickich Polski Zachodniej na rzecz komercjalizacji wiedzy". Ponadto w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej przewidziane jest duże wsparcie dla parków naukowo-technologicznych i ośrodków badawczo-rozwojowych. Takie ośrodki powstały m.in. przy sulechowskiej uczelni: Centrum Energii Odnawialnej w Sulechowie i Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku. 18 stycznia odbędzie się prezentacja konkursów z przeznaczeniem na wiedzę i rozwój, w których będą mogły startować także uczelnie wyższe.

- W ramach sprawnej i efektywnej administracji, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego od 2 lat z powodzeniem realizuje projekt partnerski z takimi instytucjami jak: Wojewódzki Sąd Administracyjny, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Regionalna Izba Obrachunkowa i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – przypomina marszałek Elżbieta Anna Polak. Rektor PWSZ prof. Marian Miłek zadeklarował przystąpienie do tego partnerstwa i udostępnienie infrastruktury dydaktycznej uczelni do celów jego realizacji.


 

Ponad 400 tys. zł dla organizacji pozarządowych

Na koniec roku mamy dobre informacje dla organizacji pozarządowych. 29 grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego, podczas którego podjęto uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz konkursu w obszarze kultury i turystyki regionalnej. W ramach pierwszego do podziału jest 300 tys. zł, w ramach drugiego ponad 119 tys. zł.

Są pieniądze na promocję

Organizacje pozarządowe z województwa lubuskiego będą mogły ubiegać się o środki na działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z obszaru promocji. Do podziału jest 300 tysięcy złotych.

Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku, określa m.in. następujące zadania: działania promocyjne wpływające na pozytywny wizerunek województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zawierające sześć działań priorytetowych w obszarze promocji województwa tj.

- organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych i innych imprez o zasięgu regionalnym, mających istotne znaczenie dla polskiej kultury  i sztuki,

- promocje produktu regionalnego i tradycyjnego,

- działania zwiększające atrakcyjność regionu poprzez marketing regionalny – wdrażanie Strategii Marki ,,Lubuskie warte zachodu",

- opracowywanie i wydawanie publikacji promocyjnych i ulotek promocyjnych,

- produkcję filmów promujących walory województwa Lubuskiego,

- organizacje eventów i imprez o znaczeniu medialnym.

 Postaw na kulturę i turystykę

Zarząd przyjął również uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 r. realizacji zadań publicznych w obszarze kultury i turystyki regionalnej. Wysokość środków budżetu Województwa Lubuskiego przeznaczonych na realizację zadań w przedmiotowym konkursie wynosi 119 200,00 zł  (w tym w obszarze: kultury – 71 700,00 zł, turystyki regionalnej – 47 500,00 zł).

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016  roku", planowane jest wsparcie następujących obszarów:

Kultura - rozwój kultury, ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działania i inicjatywy kulturalne oraz promocja walorów kulturowych województwa:

- organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw historycznych, muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki, ich krajowa i zagraniczna promocja oraz fundowanie nagród,

- wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych, opracowań informacyjnych, badawczych, krytycznych i przekładów literatury - w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu obrazu i dźwięku,

- wspieranie zawodowego i amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej oraz ochrony unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych i ich warsztatów,

- działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych,

- udział zespołów artystycznych i wykonawców indywidualnych z województwa lubuskiego w festiwalach, przeglądach i konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,

- działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego,

- organizowanie uroczystości i imprez związanych z obchodami świąt państwowych i rocznic,

- wspieranie realizacji innowacyjnych projektów artystycznych,

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i historii narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Turystyka regionalna - działania w zakresie promowania turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r., obejmującej w szczególności:

- rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,

- stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie,

- rozwój i promocja lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,

- rozwój i promocja wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe województwa lubuskiego,

- rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystania szans przygranicznego położenia.    

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury, edukacji, turystyki regionalnej, szczegółowo określonych w ,,Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku".

Podczas ostatniego posiedzenia członkowie zarządu wprowadzili także zmiany do następujących regulaminów konkursów ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020:

 • 03.02.01-IZ.00-08-K01/15 dla Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT,
 • 03.02.02-IZ.00-08-K01/15 dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.,
 • 03.02.03-IZ.00-08-K01/15 dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra,
 • 06.03.01-IZ.00-08-K01/15 dla Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
 • 07.05.00-IZ.00-08-K01/15 dla Działania 7.5 Usługi społeczne,
 • 09.01.02-IZ.00-08-K01/15 dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra,
 • 09.03.01-IZ.00-08-K01/15 dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

W przypadku konkursu nr RPLB.06.03.01-IZ.00-08-K01/15 zmian dokonano również w ogłoszeniu konkursowym.

 

 

Most w niespełna pół roku

Od kilkunastu dni Lubuszanie mogą korzystać z nowego mostu na trasie nr 285, który powstał na odcinku Gubin – Grabice – Starosiedle.  Trwająca niespełna 6 miesięcy przebudowa była konieczna, bo poprzednia konstrukcja groziła zawaleniem. Całkowity koszt inwestycji to ponad 821 tys. zł.

Przebudowa mostu była niezbędna, gdyż jego stan techniczny był bardzo zły, a z przeprowadzonych ekspertyz jasno wynikało, że elementy konstrukcyjne obiektu są skrajnie wyeksploatowane i nie kwalifikują się do remontu ani wzmocnienia. W związku z powyższym, do 10 ton ograniczona została masa pojazdów, mogących poruszać się po starym obiekcie. Jednocześnie, zaplanowano rozbiórkę istniejącego mostu i budowę w jego miejscu nowego.Dzięki, sprawnie przeprowadzonym pracom, obecnie po obiekcie mogą poruszać się wszystkie pojazdy o każdej masie. Obiekt został również poszerzony – od strony dolnej wody przewidziano miejsce pod ewentualny ciąg pieszo-rowerowy. Dodajmy, że na czas realizacji robót wyznaczono objazdy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, a z inicjatywy Starosty Krośnieńskiego wybudowano tymczasową przeprawę zastępczą przy zaangażowaniu specjalistycznych jednostek Sił Zbrojnych RP.

 

 

Lubuskie stawia na zrównoważony rozwój

Tuż przed rozpoczęciem XVI Sesji Sejmiku marszałek Elżbieta Anna Polak, przewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz oraz radny Tomasz Możejko podsumowali mijający rok w kontekście inwestycji w północnej części regionu. Marszałek zaprezentowała także plany na 2016 rok. – Kontynuacja budowy bazy HEMS, działania zmierzające do powołania Akademii Gorzowskiej, budowa radioterapii i poprawa dostępności komunikacyjnej to najważniejsze zadania na rok 2016 dla północy regionu – mówiła podczas spotkania z dziennikarzami marszałek.

Czas na podsumowanie roku 2015. O tym co udało się zrobić w mijającym roku w północnej części regionu mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Za największe zadania uważam  zakończenie realizacji przebudowy Kanału Siedlickiego. Skutecznie zabezpieczyliśmy Gorzów przed powodzią. Zadanie to było finansowane z LRPO. Inne ważne zadanie to dostosowanie bloków operacyjnych szpitala wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. do standardów europejskich. Rozpoczęliśmy także realizację rewitalizacji teatru im. Osterwy i ten projekt będzie kontynuowany. I jeszcze jedna ważna decyzja dotycząca budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podpisaliśmy umowę z miastem Gorzów na współfinansowanie tej inwestycji – wymieniała marszałek. Z decyzji o budowie bazy HEMS w Gorzowie zadowolenia nie krył przewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz. – To inwestycja, która będzie służyła całej północnej części regionu. Baza jest po to, aby zabezpieczyć dobrą i skuteczna pomoc – wyjaśnił.

Marszałek zaprezentowała także plany dla północnej części regionu na rok 2016. – Najważniejsze zadanie to oczywiście kontynuacja budowy bazy HEMS. Drugie, to finansowana w ramach kontraktu Terytorialnego to budowa ośrodka radioterapii. Rozpoczęcie budowy nie jest uzależnione od nas, ponieważ musi być przyjęta przez Ministerstwo Zdrowia mapa potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej. Pierwsza mapa potrzeb będzie w zakresie onkologii. W związku z tym jestem przekonana, że w 2016 roku wystartujemy z budowa radioterapii. Projekty w tym zakresie są gotowe. Wyposażenie w sprzęt specjalistyczny będziemy mogli sfinansować z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wyjaśniła marszałek.

Wśród priorytetów znalazło się także utworzenie Akademii Gorzowskiej. - Czas na wspólne działania – bardzo intensywne – mówiła Elżbieta Anna Polak. Na ten w budżecie województwa zabezpieczone zostały środki w wysokości 0,5 mln zł.  Ponadto w planach jest powołanie Instytutu Kultury  Romskiej. Jego inicjatorem jest przewodniczący sejmiku Mirosław Marcinkiewicz. - Jest to część naszego dziedzictwa kulturowego, które funkcjonuje w Gorzowie od lat. Warto to pielęgnować i dać szansę na rozwój – wyjaśnił. Na ten cel w budżecie województwa zabezpieczono środki w wysokości 100 tys. zł.

Ponadto w roku 2016 realizowane będą zadania zapisane w Programie Rozwoju Transportu. Będzie on podstawą realizacji inwestycji.  Najważniejsze z nich, które realizowane będą w północnej części regionu to kontynuacja budowy mostu w Skwierzynie, II etap budowy obwodnicy Drezdenka.

Jak podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak realizowane będą także projekty systemowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. - Pierwszy z nich związany będzie z promocją gospodarczą. W jego ramach realizować będziemy wizyty studyjne i misje gospodarcze. Ten temat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców z Gorzowa Wlkp. Drugi to promocja turystyczna. Kolejny to kontynuacja projektu e-urząd i rozpoczęcie projektu e-zdrowie, który ma na celu wykorzystanie inteligentnego wsparcia w diagnostyce i profilaktyce. Realizować będziemy także wspólnie ze starostami projekt zakładający dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do potrzeb przedsiębiorców – wyjaśniła.

Jak podkreślał radny Tomasz Możejko samorząd województwa prowadzi politykę mającą na celu zrównoważony rozwój regionu. - Prowadzimy zrównoważony rozwój województwa lubuskiego i taką politykę zamierzamy kontynuować – podkreślał.

 

XVI Sesja Sejmiku – radni obradowali w Gorzowie Wlkp.

poniedziałek 28 grudnia, w Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska w Gorzowie Wlkp. odbyła się XVI Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni wysłuchali sprawozdania z realizacji Programu udrożnienia wód płynących dla celów rybactwa na lata 2005-2020 oraz z realizacji Programu Mała Retencja Wodna. Zajęli się także przekształceniem Medycznych Studiów Zawodowych.

W sesji uczestniczyło 24 radnych, a także wojewoda lubuski Władysław Dajczak, posłanka Krystyna Sibińska, senator Władysław Komarnicki, prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki i wielu innych gości. Na początku obrad ślubowanie złożył nowy radny województwa Grzegorz Grabarek, który objął mandat radnego w miejsce Władysława Dajczaka (w związku z objęciem funkcji wojewody, zrzekł się on mandatu radnego województwa).

W ramach interpelacji, radny Tadeusz Ardelli pytał o powody egzekucji komorniczej, dotyczącej kwoty 2,8 mln zł na odszkodowania dla rolników za zalane w 2010 r. pola uprawne, w związku z prawomocnym wyrokiem sądu. - Ten wyrok to precedens w skali kraju, będziemy składać kasację od wyroku, ale nie mamy jeszcze jego uzasadnienia - odparła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Stroną był wprawdzie Urząd Marszałkowski, ale realizacją tych zadań zajmuje się Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Proponowaliśmy ugodę, celem rozłożenia tej kwoty na raty, jednak nie doszło do podpisania tej ugody.
Radna Grażyna Dereń interweniowała w sprawie stanu drogi wojewódzkiej ze Słubic w kierunku Ośna Lubuskiego i Gorzowa, a radny Józef Kruczkowski poruszył temat połączenia kolejowego (bezpośredniego) z Gorzowa do Berlina. - Wnioskuję, by z chwilą, kiedy w marcu to połączenie zostanie uruchomione, zakończyć dyskusję na ten temat - stwierdził radny. Marszałek Polak poinformowała, że termin uruchomienia połączenia od 1 stycznia jest nieralny, ale nie z winy samorządu województwa. - Okazuje się, że w całej Polsce nie ma taboru kolejowego posiadającego homologację uprawniającą do poruszania się po niemieckich torach - dodała marszałek.

Radna Anna Chinalska złożyła interpelację w sprawie niebezpiecznego przejścia dla pieszych w Krośnie Odrz. i wnioskowała o umieszczenie tam sygnalizacji świetlnej.

Radny Maciej Nawrocki pytał o termin naprawy drogi nr 131 Gorzów-Barlinek, w związku z tym, że gmina zamierza partycypować w kosztach tego przedsięwzięcia. Pytał też o termin rozpoczęcia budowy zakładu radioterapii (Gorzowskiego Centrum Onkologii) w Gorzowie. - To nasza kluczowa inwestycja, zapisana w Kontrakcie Terytorialnym - odparła marszałek Polak. - Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to przystąpimy do tej inwestycji w przyszłym roku. Gdyby jednak wydarzyło się coś nieprzewidzianego, to mamy wariant polegający na partnerstwie publiczno-prywatnym, ale to ostateczność. Mam nadzieję, że pomimo zmiany rządu, inwestycje zapisane w Kontrakcie Terytorialnym będą realizowane i że nie zostaną one wykreślone przez nowy rząd.

Po sesji radni wysłuchali koncertu kwartetu smyczkowego.

 

 

Medyczne Studia Zawodowe będą przekształcone

Radni Województwa Lubuskiego wyrazili zgodę na rozpoczęcie procesu przekształcenia Medycznych Studiów Zawodowych w Gorzowie Wlkp. oraz w Zielonej Górze w Lubuskie Centra Kształcenia Medycznego o Zawodowego.

Województwo Lubuskie jest organem prowadzącym dla Medycznych Studiów Zawodowych w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. Szkoły prowadzą kształcenie dla młodzieży zarówno w zakresie szkolnictwa medycznego, paramedycznego, jak i w innych zawodach (w systemie dziennym). Mając na uwadze rozwój kształcenia zawodowego w województwie, Zarząd Województwa Lubuskiego przygotowuje się do ich przekształcenia, tworząc z dniem 01 września 2016 roku Lubuskie Centra Kształcenia Medycznego i Zawodowego.

Rozwój różnorodnych form kształcenia będzie możliwy, gdy szkoły prowadzące kształcenie zawodowe zaczną kształcić w systemie kursów kwalifikacyjnych wyodrębnionych w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Szczególnie istotne jest umożliwienie osobom dorosłym przekwalifikowania się i kształtowania umiejętności zawodowych zgodnych z potrzebami pracodawców.

Przekształcenie Szkół pozwoli na lepsze wykorzystanie kadry i bazy techno – dydaktycznej kształcenia zawodowego, jak również rozszerzenie działalności umożliwiającej uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formie dziennej i zaocznej, a także w formach pozaszkolnych poprzez m.in.:

1) kwalifikacyjny kurs zawodowy według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach

2) kurs umiejętności zawodowych według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach

3) inne kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Swoją opinię o projekcie budżetu zgłosił też Franciszek Wołowicz w imieniu klubu radnych Lewicy. - Można dużo powiedzieć w zależności od tego, co chce się powiedzieć. Zarówno dobrego, jak i złego. Większość wydatków to te, które muszą zostać poniesione. Istnieje pewien „stały szkielet", który musi być zawarty w projekcie, co w pewnym stopniu ogranicza możliwości i pole manewru. Można dyskutować co jest ważniejsze i powinno być realizowane w pierwszej kolejności. Ten budżet uwzględnia wiele naszych wniosków, dlatego jesteśmy za przyjęciem budżetu województwa w obecnym kształcie - tłumaczył Franciszek Wołowicz.

Jako ostatni głos zabrał radny Sławomir Kowal z Lepszego Lubuskiego. - Patrząc na przedstawiony projekt, na pewno nie skupiamy się na przyszłości, a żyjemy teraźniejszością. Mówi się, że każdy budżet jest odzwierciedleniem stanu umysłu rządzących. Stąd ta tendencja do inwestowania w dwa największe miasta, ale nie projekty potrzebne dla innych gmin. Budżet jest do wykonania, bo nie powala. Sytuacja województwa lubuskiego jest stabilna, ale nie napawa optymizmem. Rosną wydatki stałe. Nad nimi zarząd województwa nie pracuje chyba zbyt dobrze.

Dodajmy, że wszystkie komisje sejmikowe, w tym komisja rewizyjna, pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu przedstawiony przez zarząd województwa, który będzie realizowany w 2016 r.

Budżet został przyjęty stosunkiem głosów 22 "za", 4 "przeciw", 1 wstrzymujący się.

Projekt budżetu na www.lubuskie.pl

 

Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Transportu

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 (IZ RPO-L2020) zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, których tematem jest Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego (PRT WL). Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2016 roku w Gorzowie Wlkp.. Drugie dzień później w Zielonej Górze.

PRT WL pozwoli na przygotowanie docelowych rozwiązań szczególnie w zakresie transportu drogowego i kolejowego, umożliwiając wsparcie inwestycji transportowych ze środków UE w nowej perspektywie finansowej. Program będzie również narzędziem realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 oraz Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.

Przyjęcie PRT WL jest jednym z podstawowych wymogów spełnienia warunkowości ex-ante dla celu tematycznego 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ponadto jest to warunek niezbędny do uruchomienia wdrażania środków RPO-L2020 w Osi Priorytetowej 5 Transport (Priorytety Inwestycyjne 7b oraz 7d).

W ramach konsultacji odbędą się dwa spotkania poświęcone powyższej tematyce. Dzięki temu mogą Państwo wybrać dogodny termin i miejsce:

 • 13 stycznia 2016 r. o godz. 10:00, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża, ul. Fryderyka Chopina 52, Gorzów Wielkopolski, sala nr 301 budynek nr 6
 • 14 stycznia 2016 r. o godz. 10:00, Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.

Celem spotkań konsultacyjnych jest zaprezentowanie dokumentu oraz poznanie opinii i propozycji na temat jego zapisów. IZ RPO-L2020 prosi o potwierdzenie Państwa udziału w spotkaniu na adres e-mail t.przybyla@lubuskie.pl lub tel. 68 45 65 455 do dnia 5 stycznia 2016 r. W załączeniu formularz zgłoszeniowy.

 

 

Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej", które odbędą się 13 stycznia 2016 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków zwrotnych i bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach dostępnych i planowanych form wsparcia w nowym okresie programowania 2014-2020.

Spotkania odbędą się 13 stycznia 2016 r. w godzinach 10:00-13:00:

 • w Zielonej Górze: w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0);
 • w Gorzowie Wlkp.: w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala konferencyjna, piętro I).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: infoue@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 30.12.2015 r. do 12.01.2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: lpi@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy w dniach od 30.12.2015 r. do 12.01.2016 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).

FORMULARZ

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

Serdecznie zapraszamy!Pozdrawiam,

 

Michał Iwanowski

Rzecznik Prasowy Zarządu Województwa Lubuskiego

 

m.iwanowski@lubuskie.pl
tel. 68 456 54 93

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
www.lubuskie.pl

 

 


P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tego e-maila

    Please consider the environment before printing this e-mail

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?