środa, 25 lipca 2012

Uruchomiliśmy dział "Przegląd Prasy", z setkami lubuskich czasopism

Przegląd artykułów i setek tytułów prasowych na rynku mediów wyższej półki z terenu południa woj. lubuskiego. Pamiętasz takie tytuły jak Lubuszanin, Biznes Lubuski, Uzetka, Studia Zielonogórskie, Roczniki Zielonogórskie? Biuletyny miejscowych organizacji pozarządowych? Poczytaj je on-line.


Zielonogorska.pl Z prasy

 

wtorek, 24 lipca 2012

Ilu mieszkańców liczy Zielona Góra?

Ostatnio lokalna prasa doniosła, że w Zielonej Górze żyje 117 tysięcy mieszkańców. Tymczasem przygraniczna Zielona Góra sprawia wrażenie mocno wyludnionej jeśli idzie o młode pokolenia.
Szkoda, że obecny rząd PO-PSL nie jest nawet w stanie przedstawić obiektywnych danych demograficznych. W dane w rodzaju GUS nie wierzyłbym- osoby zameldowane ongiś jako stali mieszkańcy miasta mogą od lat w nim nie mieszkać.

Moje badania mikroekonomiczne sugerują że nawet większość wykształconej młodzieży opuściła to miasto, choć oczywiście pozostaje wpisana w rejestrach meldunkowych. Zanikły na przykład kluby muzyczne, wiele z nich, jeśli nie większość, zamknęła w ostatnich latach podwoje. Oto 1 stycznia 2011 roku, sobota, a w mieście wieczorem czynne są jedynie 4 kluby czy piwiarnie- w środku jest pusto. Lepiej jest nawet w małych miastach niemieckich.

Masowa emigracja jest tajemnicą poliszynela, choć lokalna prasa drukuje nawet aktualne dane demograficzne. Stojące w całkowitej sprzeczności z danymi rynkowymi czy gospodarczymi. Badania wykonane dla jednego z przedsiębiorstw handlowych (sieci sklepów wielkopowierzchniowych) pokazywały że miasto jest w stanie gospodarczo utrzymać jedynie 80 tysięcy mieszkańców. Porównanie gospodarcze np. z 90-tysięcznym czeskim Libercem (liczba podmiotów gospodarczych czy społecznych, jakość oferty gospodarczej przedsiębiorstw) sugeruje że w Ziel. Górze mogło pozostać nawet tylko 50 % ongiś zarejestrowanych tu mieszkańców.  A co wy sądzicie na temat zmian demograficznych w Zielonej Górze?

środa, 18 lipca 2012

Dlaczego likwidacja śródmiejskiego odcinka sieci kolejowej może wygenerować do 300 mln strat?

Dlaczego likwidacja śródmiejskiego odcinka sieci kolejowej może wygenerować do 300 mln strat?

Adam Fularz, Instytut Ekonomiczny Zielona Góra


  •         Rentowność podsystemu szynowej komunikacji regionalnej jest pochodną gęstości zaludnienia wokół stacji linii kolejowych
  •          Odcinek śródmiejski w Ziel. Górze (dworzec PKS- al. Wojska Polskiego) w teorii ekonomicznej jest bodaj najbardziej obiecującym odcinkiem w skali województwa- największa liczba mieszkańców w strefie oddziaływania linii w przeliczeniu na 1 km
  •          Postęp prac w Poznaniu- budowa szybkiego tramwaju łączącego największe osiedla (trasa PST) z dworcem kolejowym. Linia także omija historyczne centrum miasta, kształtując nowe, wokół dworców PKP / PKS
  •         Tylko w Rosji na większą skalę likwiduje się jeszcze systemy miejskiego i podmiejskiego transportu szynowego. W krajach starej UE- generalna zmiana polityki transportowej. Samochód przestał być widziany jako rozwiązanie problemów transportowych. Powoduje upadek centrów miast i niekontrolowane rozlewanie się urbanizacji.
  •          W ramach przebudowy/ budowy ul. Aglomeracyjnej można pozostawić torowisko, dostosowując je do wprowadzenia kolei miejskiej (np. ogrodzone płotem, jak w Wielkiej Brytanii, lub murem).
  •          Możliwość zakupu i użytkowania taboru dostosowanego do warunków miejskich. W Zwickau, mieście 70-tysięcznym, na ulice śródmieścia wprowadzono spalinowe autobusy szynowe dostosowując pojazdy do wymogów ruchu miejskiego (dzwonki tramwajowe, inne, bezpieczniejsze hamulce)
  •          Likwidacja torowiska spowoduje w przyszłości konieczność zwiększenia dopłat do działalności operacyjnej przewoźników kolejowych realizujących przewozy regionalne. Z tytułu mniejszej frekwencji (zależącej od liczby ludności w polu oddziaływania przystanków na sieci kolejowej) można szacować stratę rzędu 20- 30 mln PLN rocznie. Wartość korytarza linii transportu szynowego o podobnych parametrach w obszarze tak intensywnej urbanizacji to nawet 100 mln PLN/km, co daje ok. 220 mln PLN jako koszty utraconych korzyści z likwidacji tego niewykorzystanego od lat 50-tych w ruchu pasażerskim odcinka.      
  •          Więcej: http://www.kolejmiejska.zielonogorska.pl/

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?