czwartek, 6 maja 2010

Epilog walki Gazety Wyborczej o likwidację torów szybkiego tramwaju

"Gazecie Wyborczej"- jedynemu medium które ocenzurowało nas, przeciwników likwidacji torów przedwojennej kolei miejskiej- szybkiego tramwaju, udało się doprowadzić do likwidacji miejskiego transportu szynowego w Zielonej Górze. Oto epilog sprawy:

"Urząd Miasta Zielona Góra informuje o ogłoszeniu przetargu na budowę trasy rowerowej wraz z oświetleniem oraz rozbiórką torów kolejowych na odcinku od ul. al. Wojska Polskiego do skrzyżowania ulic Moniuszki, Wiśniowej, Jaskółczej, 1-go Maja (od km 0+569,62 do km 1+635,54) wraz z oświetleniem oraz rozbiórką torów kolejowych wraz z podkładami, uprzątnięciem elementów porozbiórkowych na odcinku położonym za wiaduktem nad ul. al. Wojska Polskiego w kierunku ul. Łużyckiej do ul. Nowej. Długość ścieżki pieszo - rowerowej do wybudowania - 1 066 m, Szerokość ciągu pieszego - 1,50 m, Szerokość ścieżki rowerowej - 2,50 m.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zielona-gora.pl. "

1 komentarz:

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?