sobota, 27 września 2008

Zielone Miasto! niedziela 17:00 H.Śródmiejski

Prowadzącymi będą:

Dariusz Szwed – Przewodniczący Partii Zieloni 2004
Beata Maciejewska – Członkini Rady Krajowej Partii Zieloni 2004

Miejsce: sala konferencyjna Hotelu Śródmiejskiego.
Termin: 28 września, godzina 17:00

Info ze strony Zielonych 2004:

"Miasto powinno być „szyte” na miarę człowieka, tętnić życiem, stwarzać
warunki do pracy, rozrywki i wypoczynku, kreować demokratyczną i otwartą
przestrzeń publiczną, wyrównywać szanse obu płci, niwelować zarówno społeczne
rozwarstwienie, jak i bariery architektoniczne. Ale nie tylko. Współczesne
miasta mają bowiem znacznie większy zasięg oddziaływania niż powierzchnia, którą
zajmują. Dlatego polityka zielonego miasta nowej generacji nie może się
ograniczać do naszych podwórek i dzielnic: powinna także wychodzić daleko poza
jego granice. Musi uwzględniać wpływ naszego codziennego życia na możliwości
rozwoju ludzi żyjących na globalnym Południu, ujmować w wizjach i programach
politycznych dobrobyt przyszłych pokoleń, a także brać pod uwagę prawa i
potrzeby otaczającego nas różnorodnego świata zwierząt i roślin."

5 komentarzy:

Ilu mieszkańców mieszka wg ciebie w Zielonej Górze?